Giải pháp giảm dòng ngắn mạch trên lưới điện truyền tải

143 7 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN VĂN HẬU GIẢI PHÁP GIẢM DÒNG NGẮN MẠCH TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN VĂN HẬU GIẢI PHÁP GIẢM DÒNG NGẮN MẠCH TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HUỲNH CHÂU DUY TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS Huỳnh Châu Duy (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 C hC P bP b Ủy v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp HCM, ngày tháng năm 20 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN VĂN HẬU Giới tính: NAM Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN MSHV: I- Tên đề tài: GIẢI PHÁP GIẢM DÒNG NGẮN MẠCH TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI II- Nhiệm vụ nội dung: - Tổng quan tình hình ngắn mạch lưới điện truyền tải - Nghiên cứu ảnh hưởng cố ngắn mạch lưới điện truyền tải - Đề xuất giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS TS HUỲNH CHÂU DUY CÁN BỘ HUỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ÐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu trình bày Luận văn trung thực chưa công bố đâu Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn Tôi xin cam đoan nội dung tham khảo Luận văn trích dẫn đầy đủ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Văn Hậu LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, xin chân thành cám ơn Thầy PGS TS Huỳnh Châu Duy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đóng góp ý kiến quý báu cho trình thực Luận văn Xin cám ơn quý Thầy, Cô trang bị cho kiến thức quý báu trình học tập giúp đủ lực để thực Luận văn Xin cảm ơn tập thể lớp 16SMĐ11 động viên giúp đỡ tơi q trình thực Luận văn Cuối cùng, xin cám ơn Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; Viện Khoa học Kỹ thuật HUTECH; Viện Đào tạo sau Đại học Cơ quan nơi công tác tạo điều kiện tốt cho thực Luận văn Nguyễn Văn Hậu i Tóm tắt Hiện nay, yêu cầu cao quan hệ điện - động lực học độ bền nhiệt phần tử hệ thống điện đặt Đồng thời, yêu cầu cao độ tin cậy thiết bị đóng cắt bảo vệ rơ le đặt Do đó, cần thiết phải nghiên cứu giải pháp hạn chế dòng ngắn mạch nhằm nâng cao tính an tồn vận hành thiết bị đóng cắt phần tử khác hệ thống điện Đây chủ đề lựa chọn nghiên cứu luận văn này, “Giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải” Một sơ đồ hệ thống điện truyền tải lựa chọn với giả lập cho dạng cố ngắn mạch khác hệ thống điện Trên sở phân tích, luận văn đề xuất giải pháp nhằm giảm dòng ngắn mạch cho lưới điện truyền tải lựa chọn để khảo sát Luận văn bao gồm nội dung sau: + Chương 1: Giới thiệu chung + Chương 2: Tổng quan ngắn mạch lưới điện truyền tải + Chương 3: Nghiên cứu giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải + Chương 4: Áp dụng giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải + Chương 5: Kết luận hướng phát triển tương lai ii Abstract At present, the higher requirements in the electrical-dynamic relationship as well as the thermal stability of the elements in the electrical system are posed At the same time, higher requirements on relay reliability and relay protection are also set Therefore, it is necessary to study solutions for limiting short circuit currents which allow to improve safety in the operation of switchgear and other components in the power system This is also the topic chosen for research in this thesis, "Solutions for reducing a short-circuit current in transmission line systems" A transmission power system diagram is selected to simulate for various short circuit types in the power system Based on the analysis, the thesis will propose solutions to reduce the short circuit current for the selected transmission grid The thesis will include the following contents: + Chapter 1: Introduction + Chapter 2: Literature review for reducing a short-circuit current in transmission line systems + Chapter 3: Proposals for reducing a short-circuit current in transmission line systems + Chapter 4: Applying of solutions for reducing a short-circuit current in transmission line systems + Chapter 5: Conclusions and future works MỤC LỤC Tóm tắt i Mục lục iii Danh sách hình vẽ vi Danh sách bảng viii Chương - Giới thiệu chung 1.1 Giới thiệu .1 1.2 Mục tiêu nội dung nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục luận văn .4 Chương - Tổng quan dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 2.1 Giới thiệu .5 2.2 Tương đương hệ thống điện 2.2.1 Xác định thông số mạng hai cửa 2.2.2 Tổng trở tương đương từ thông số mạng hai cửa .11 2.2.3 Mạch tương đương đường dây ngắn mạch ba pha qua tổng trở chạm ZN 12 2.3 Phân tích cố ba pha đường dây .14 2.3.1 Trước cố .14 2.3.2 Khi có cố 15 2.3.3 Khi có cố khơng xét đến dòng tải .16 2.4 Nguyên nhân dòng ngắn mạch tăng cao .17 2.5 Thông số ảnh hưởng đến tăng dòng ngắn mạch .17 2.5.1 Khi ngắn mạch pha (ngắn mạch đối xứng) 17 2.5.2 Khi ngắn mạch không đối xứng N(1), N(1,1), N(2) 17 2.5.3 Điện kháng thứ tự nghịch (TTN) thứ tự không (TTK) phần tử 18 2.5.4 Sơ đồ thay (song song, nối tiếp, ) 21 2.5.5 Cơng suất, điện áp dòng điện ngắn mạch 22 Chương - Nghiên cứu giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 24 3.1 Nguyên nhân tăng cao dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 24 3.2 Giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 24 3.2.1 Giải pháp sử dụng hệ thống truyền tải điện DC .24 3.2.2 Giải pháp sử dụng DVR (Dynamic Voltage Restorer) 27 3.2.3 Giải pháp gỡ bỏ cuộn tam giác máy biến áp 29 3.2.4 Giải pháp ứng dụng thiết bị điện tử công suất kết hợp thiết bị kháng hạn chế dòng ngắn mạch 29 3.2.5 Giải pháp sử dụng thiết bị điện tử công suất kết hợp thiết bị kháng hạn dòng tụ điện bù dọc 30 3.3 Đánh giá lựa chọn giải pháp 32 3.4 Lựa chọn kháng hạn dòng ngắn mạch 35 3.4.1 Giới thiệu 35 3.4.2 Các sơ đồ lắp kháng 35 3.4.3 Tính tốn lựa chọn thơng số kháng hạn dòng 37 3.5 Kiểm tra giá trị TRV RRRV máy cắt ngăn lắp đặt kháng hạn chế dòng ngắn mạch .38 3.6 Hạn chế TRV RRRV cho máy cắt có lắp kháng hạn chế dòng ngắn mạch 39 Chương - Áp dụng giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải .42 4.1 Giới thiệu 42 4.2 Tính tốn dòng điện ngắn mạch lưới điện truyền tải 42 4.2.1 Thông số lưới điện 42 4.2.2 Ngắn mạch pha cân 47 GIA TRI DIEN AP NUT KHI XAY RA SU CO TRONG dvtd So N ut 10 11 P h a 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 1.0 00 00 00 -Bien dien ap - Ph Ph a ac b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GIA TRI CUONG DO DONG DEN NHANH CHO SU CO TAI NUT Tu Den -Bien dong dien Nut Nut Pha a Pha b Pha c 0.0000 1.5568 1.5568 F 0.0000 3.5740 3.5740 0.0000 0.4386 0.4386 0.0000 2.0186 2.0186 0.0000 0.1511 0.1511 10 0.0000 0.1684 0.1684 10 0.0000 0.1511 0.1511 11 10 0.0000 0.3195 0.3195 NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'n' 4.3.5 Ngắn mạch pha chạm đất Sự cố ngắn mạch pha chạm đất xét đến nút 1, 6, 10 >> dlgfault(z0,Z0,z1,Z1,z2,Z2) PHAN TICH SU CO PHA CHAM DAT NHAP VAO VI TRI NUT BI SU CO -> NHAP VAO TONG TRO SU CO Zf = R + j*X O DANG SO PHUC Zf = j*0.1 SU CO PHA CHAM DAT TAI NUT TONG CUONG DO DONG DIEN SU CO = 3.3533 dvtd GIA TRI DIEN AP NUT KHI XAY RA SU CO TRONG dvtd So N ut 10 11 P h a 0.8 50 0.8 96 0.8 50 0.8 96 0.9 54 0.9 54 0.9 90 0.9 90 99 99 -Bien dien ap - Ph Ph a ac b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GIA TRI CUONG DO DONG DEN NHANH CHO SU CO TAI NUT Tu Den -Bien dong dien nhanh nut nut Pha a F 0.0000 0.2116 0.2116 0.2116 0.1631 1.4030 1.4518 0.2409 1.5372 1.5802 0.2686 1.4030 1.4203 0.0347 0.1807 0.1841 10 0.0388 0.2014 0.2050 10 0.0369 0.1806 0.1837 11 10 0.0768 0.3819 0.3886 Pha b Pha c 5.5787 5.8526 NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'y' NHAP VAO VI TRI NUT BI SU CO -> NHAP VAO TONG TRO SU CO Zf = R + j*X O DANG SO PHUC Zf = j*0.1 SU CO PHA CHAM DAT TAI NUT TONG CUONG DO DONG DIEN SU CO = 4.0992 dvtd GIA TRI DIEN AP NUT KHI XAY RA SU CO TRONG dvtd So NP uh t a 20.9 40 30.9 29 40.9 40 50.9 29 60.9 43 Ph Ph a ac b 0 0 0 0 0 -Bien dien ap - 9 9 0 1 8 8 GIA TRI CUONG DO DONG DEN NHANH CHO SU CO TAI NUT Tu Den -Bien dong dien nhanh nut nut 0.0804 0.7626 0.7573 0.0577 0.8420 0.8338 0.0099 0.0099 0.0099 0.0321 0.7724 0.7571 F 0.0000 12.2240 12.2929 0.0401 0.6493 0.6517 10 0.0471 0.7241 0.7248 10 0.0716 0.6473 0.6484 11 10 0.1334 1.3697 1.3720 Pha a Pha b Pha c NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'y' NHAP VAO VI TRI NUT BI SU CO -> 10 NHAP VAO TONG TRO SU CO Zf = R + j*X O DANG SO PHUC Zf = j*0.1 SU CO PHA CHAM DAT TAI NUT 10 TONG CUONG DO DONG DIEN SU CO = 3.9913 dvtd GIA TRI DIEN AP NUT KHI XAY RA SU CO TRONG dvtd So -Bien dien ap - NP uh t a 20.9 93 30.9 91 40.9 93 50.9 91 60.9 90 70.9 90 80.9 27 90.9 27 0 96 1 99 Ph Ph a ac b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GIA TRI CUONG DO DONG DEN NHANH CHO SU CO TAI NUT 10 Tu Den -Bien dong dien nhanh nut nut Pha a 0.0098 0.0963 0.0095 0.1060 0.1055 0.0004 0.0004 0.0004 0.0077 0.0967 0.0958 0.0593 0.6443 0.6421 10 0.0275 0.7205 0.7196 10 0.0988 0.6873 0.6560 10 F 0.0000 12.9067 12.9071 11 10 0.5260 11.4530 11.4755 Pha b Pha c 0.0960 NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'y' NHAP VAO VI TRI NUT BI SU CO -> NHAP VAO TONG TRO SU CO Zf = R + j*X O DANG SO PHUC Zf = j*0.1 SU CO PHA CHAM DAT TAI NUT TONG CUONG DO DONG DIEN SU CO = 3.0498 dvtd GIA TRI DIEN AP NUT KHI XAY RA SU CO TRONG dvtd So N P ut h 90 0.8 95 0.9 05 0.8 95 0.9 05 0.9 47 0.9 47 0.9 88 0.9 88 10 99 11 99 -Bien dien ap - Ph Ph a ac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GIA TRI CUONG DO DONG DEN NHANH CHO SU CO TAI NUT Tu n u t 6 n P u h t a 03 F 00 11 42 03 0 Den P Ph a c b 0 4 0 2 0 0 -Bien dong dien nhanh 0 0 1 0 NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'n' >> Bảng 4.3 Kết tính tốn dòng ngắn mạch sau đặt thêm kháng điện hạn dòng đường dây D4A, D4B D5 T D T ạn g ng N gắ N gắ N gắ N gắ Dòng ngắn mạch 3, 5, 5, 3, 87 82 95 42 4, 6, 6, 3, 38 33 28 84 4, 7, 7, 3, 16 11 34 57 3, 4, 3, 3, 35 09 99 04 Bảng 4.4 Kết hạn chế dòng ngắn mạch sau lắp đặt kháng điện T D Kết hạn T ạn chế dòng g ng 3, 13 120 4, N gắ 14 ,5 ,1 70 N 2, 10 9, 3, gắ 37 ,9 94 56 N 3, 19 17 5, gắ 85 ,0 ,3 58 N 0, 4, 4, 1, gắ 93 65 46 45 Bảng 4.4 cho thấy dòng ngắn mạch tất trường hợp giảm so với trước đặt kháng điện hạn dòng đường dây D4A, D4B D5, đặc biệt dòng ngắn mạch giảm mạnh đến gần 20% vị trí ngắn mạch nút số 10 Điều chứng tỏ giải pháp đặt kháng điện hiệu việc hạn chế dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 4.4 Giải pháp giảm dòng ngắn mạch cách thay đổi tổng trở ngắn mạch máy biến áp đầu cực máy phát Tương tự, từ Bảng 4.2 nhận thấy rằng, dòng ngắn mạch vị trí nút số số 10 lớn Thêm vào đó, từ sơ đồ lưới điện Hình 4.1 nút số có tất máy biến áp, T7, T8, T9 T10 mà nối trực tiếp với máy phát điện G3, G4, G5 G6 Nhằm hạn chế dòng ngắn mạch nút số 6, đề xuất thay đổi tổng trở ngắn mạch máy biến áp đầu cực máy phát Khi ấy, giả sử XT7 = XT8 = XT9 = XT10 = j (đvtđ) Từ sơ đồ thứ tự, suy tổng trở nhánh hệ đơn vị tương đối sau: * Trong sơ đồ thứ tự thuận: Z0 ( j1,201 j0,178) j0,34475 * Trong sơ đồ thứ tự không: Z0 j1,034 Bảng 4.5 Kết tính tốn dòng ngắn mạch sau thay đổi tổng trở ngắn mạch máy biến áp T7, T8, T9 T10 đầu cực máy phát G3, G4, G5 G6 T D T ạn g ng N gắ N gắ N gắ N gắ Dòng ngắn mạch 3, 5, 5, 3, 78 79 83 39 4, 6, 6, 3, 37 32 18 83 4, 7, 7, 3, 13 09 31 25 3, 4, 3, 2, 32 01 83 98 Bảng 4.6 Kết hạn chế dòng ngắn mạch sau thay đổi tổng trở ngắn mạch máy biến áp đầu cực máy phát T D Kết hạn T ạn chế dòng g ng 5, 13 130 5, N gắ 45 ,9 ,9 53 N 2, 11 11 3, gắ 62 ,1 ,3 82 N 4, 19 17 13 gắ 56 ,3 ,6 ,9 N 1, 6, 8, 3, gắ 67 67 29 66 Bảng 4.6 cho thấy thêm đề xuất giảm dòng ngắn mạch sở thay đổi tổng trở ngắn mạch máy biến áp đầu cực máy phát Dòng ngắn mạch tất trường hợp giảm so với trước có thay đổi này, đặc biệt dòng ngắn mạch giảm mạnh đến gần 20% vị trí ngắn mạch nút số 10 Điều chứng tỏ giải pháp thay đổi tổng trở ngắn mạch máy biến áp đầu cực máy phát hiệu việc hạn chế dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải Chương Kết luận hướng phát triển tương lai 5.1 Kết luận Giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải vấn đề quan trọng cấp thiết lưới điện Đặc biệt, giai đoạn lưới điện phát triển mạnh mẽ Đề tài “Giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải” thực nhằm mục đích đưa nhìn tổng quan nguyên nhân tăng cao dòng ngắn mạch giải pháp hạn chế dòng ngắn mạch mà bao gồm: + Giải pháp sử dụng hệ thống truyền tải điện DC + Giải pháp sử dụng DVR + Giải pháp gỡ bỏ cuộn tam giác máy biến áp + Giải pháp ứng dụng thiết bị điện tử công suất kết hợp thiết bị kháng hạn chế dòng ngắn mạch + Giải pháp sử dụng thiết bị điện tử công suất kết hợp thiết bị kháng hạn dòng tụ điện bù dọc Trên giải pháp, luận văn tiến hành phân tích giải pháp lựa chọn giải pháp hạn chế dòng ngắn mạch cho phù hợp với tiêu chí kỹ thuật kinh tế vận hành hệ thống điện, đặc biệt lưới điện truyền tải Giải pháp mà luận văn đề xuất áp dụng cho lưới điện truyền tải lắp đặt kháng điện hạn dòng ngắn mạch thay đổi tổng trở ngắn mạch máy biến áp đầu cực máy phát Luận văn trình bày nội dung sau: Chương giới thiệu chung mục tiêu nghiên cứu tính cấp thiết tốn giảm giá trị dòng điện ngắn mạch lưới điện truyền tải Chương trình bày tổng quan vấn đề liên quan đến dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải Chương trình bày nguyên nhân tăng cao dòng ngắn mạch giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải Trên sở giải pháp, luận văn phân tích, đánh giá lựa chọn giải pháp phù hợp cho cấu trúc lưới điện Chương áp dụng giải pháp đề xuất cho việc giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải Các giải pháp áp dụng lắp đặt kháng điện hạn chế dòng ngắn mạch thay đổi tổng trở ngắn mạch máy biến áp đầu cực máy phát Kết cho thấy dòng ngắn mạch trường hợp ngắn mạch pha, ngắn mạch pha chạm đất, ngắn mạch pha, ngắn mạch pha chạm đất giảm so với trước đặt kháng điện hạn dòng, khoảng gần 20% Điều chứng tỏ giải pháp đặt kháng điện thay đổi tổng trở ngắn mạch máy biến áp đầu cực máy phát hiệu việc hạn chế dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 5.2 Hướng phát triển tương lai Với kết đạt được, cần phải nhìn nhận giải pháp đề xuất áp dụng cho mục tiêu giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải chưa phân tích vấn đề sau mà xem xét phân tích sâu định hướng phát triển tương lai đề tài - Chi tiêu kỹ thuật: + Bài toán ổn định hệ thống điện lắp đặt thêm kháng điện hạn dòng ngắn mạch + Bài tốn phân bố công suất tổn thất điện lưới điện lắp đặt thêm kháng điện hạn dòng ngắn mạch - Chi tiêu kinh tế: + Chi phí lắp đặt kháng điện thay đổi tổng trở ngắn mạch máy biến áp đầu cực máy phát + Bài tốn tối ưu hóa chi phí vận hành lưới điện lắp đặt thêm kháng điện hạn dòng ngắn mạch - Các giải pháp giảm dòng ngắn mạch khác xem xét áp dụng để có sở thực nghiệm phục vụ cho việc so sánh, đánh giá lựa chọn giải pháp giảm dòng ngắn mạch hợp lý - Một lưới điện lớn mà áp dụng giải pháp đề xuất định hướng phát triển tương lai đề tài Tài liệu tham khảo [1] Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030 (QHĐ HC) [2] Quyết định số 3134/QĐ-BCT, ngày 13/6/2014 Bộ Công Thương việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện truyền tải năm 2015, có xét đến năm 2019 (QĐ 3134) [3] Các định phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố [4] Thông tư số 12/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 Bộ Công Thương việc quy định hệ thống điện truyền tải (Thông tư 12/2010/TT-BCT) [5] Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 Bộ Công Thương việc quy định hệ thống điện phân phối (Thông tư 39/2015/TTBCT) [6] Quyết định số 216/QĐ-NPT ngày 22/3/2011 việc phê duyệt đề cương chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới điện truyền tải Việt Nam giai đoạn 10 năm (20112020) [7] Công văn số 0187/NPT-KH-KT ngày 19/01/2011 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia việc lập giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới điện truyền tải [8] Công văn số 1077/NPT-QLĐT ngày 05/04/2012 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia việc báo cáo giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới truyền tải [9] Công văn số 704/EVNNPT-KT ngày 11/03/2013 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia việc báo cáo nghiên cứu giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới truyền tải điện giai đoạn 2011-2020 [10] Công văn số 3281/EVNNPT-KT ngày 17/09/2013 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia báo cáo nghiên cứu giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới truyền tải điện giai đoạn 2011-2020 [11] Thông báo số 98/TB-EVN ngày 05/4/2016 EVN kết luận Phó Tổng giám đốc Ngô Sơn Hải họp đề án nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới điện truyền tải Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia [12] Công văn số 1362/EVNNPT-KT+KH ngày 12/04/2016 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia việc thực đề án nghiên cứu giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới truyền tải điện [13] Công văn số 2934/EVNNPT-ĐTXD ngày 12/04/2016 PTC4 việc tiếp tục hoàn thiện đề án nghiên cứu giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới truyền tải giai đoạn 2011-2020 [14] Công văn số 1418/EVNNPT-KT-KH ngày 15/04/2016 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia việc thực đề án nghiên cứu giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới truyền tải điện [15] Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thế Thắng, “Các giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải, ứng dụng khu vực miền đông nam bộ”, 2013 [16] Trần Bách, Lưới điện hệ thống điện, Nhà xuất khoa học - Kỹ thuật, 2008 [17] Nguyễn Hoàng Việt, Phan Thị Thanh Bình Huỳnh Châu Duy, Ngắn mạch ổn định hệ thống điện, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP HCM, 2013 [18] Hadi Saadat, Power system analysis, McGraw-Hill Publishing, 2001 ... cứu giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 24 3.1 Nguyên nhân tăng cao dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 24 3.2 Giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải ... cứu tổng quan dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải - Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải - Áp dụng giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 4 1.3 Đối... Tổng quan ngắn mạch lưới điện truyền tải + Chương 3: Nghiên cứu giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải + Chương 4: Áp dụng giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải + Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp giảm dòng ngắn mạch trên lưới điện truyền tải , Giải pháp giảm dòng ngắn mạch trên lưới điện truyền tải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay