Đề xuất biện pháp hạn chế việc vượt tổng mức đầu tư các dự án dân dụng tại ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh cà mau

124 6 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN QUANG NHU ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp Mã ngành: 60580208 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN QUANG NHU ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp Mã ngành: 60580208 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN QUANG PHÚ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Trần Quang Phú Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 P G T S T S T S T S C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV ii TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng … năm 20… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Quang Nhu Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 29/09/1990 Nơi sinh: TP Bạc Liêu Chun ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp MSHV: 1541870036 I- Tên đề tài: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH MAU II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định nguyên nhân dẫn đến việc vượt tổng mức đầu dự án dân dụng Ban quản dự án cơng trình xây dựng tỉnh Mau - Khảo sát, thu thập liệu mức độ ảnh hưởng yếu tố - Phân tích xếp hạng yếu tố quan trọng gây vượt mức đầu - Đề xuất biện pháp nhằm hạn chế yếu tố gây vượt tổng mức đầu III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/02/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 23/04/2018 V- Cán hướng dẫn: TS Trần Quang Phú CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2018 Tác giả Luận văn Trần Quang Nhu LỜI CÁM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Công Nghệ TP HCM (HUTECH) truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học trường, đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy TS Trần Quang Phú tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực luận văn, nhờ mà tơi hồn thành nghiên cứu Tiếp theo tơi xin kính gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Cán công nhân viên Ban Quản dự án cơng trình xây dựng tỉnh Mau hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi nhiều q trình cung cấp thông tin, thu thập liệu nghiên cứu, phân tích để kết nghiên cứu có giá trị thực tiễn Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tập thể lớp 15SXD21 giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập làm luận văn Trong suốt thời gian làm luận văn, cố gắng để hồn thiện, ln tiếp thu ý kiến đóng góp giáo viên hướng dẫn bạn bè anh, chị ngành xây dựng, nhiên khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp phản hồi quý báu quý thầy, cô bạn đọc Trân trọng cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2018 Tác giả Luận văn Trần Quang Nhu TÓM TẮT Ngành xây dựng có vai trò quan trọng kinh tế, giữ nhiệm vụ hình thành, kiến thiết phát triển sở hạ tầng quốc gia giới Ngoài nhiệm vụ tạo sở vật chất phục vụ cho nhu cầu phát triển người, ngành xây dựng góp phần tạo nên mặt mỹ quan đất nước yếu tố đánh giá phồn vinh xã hội Những thành tựu đạt vơ to lớn, bên cạnh đặt toán cần phải giải quyết, việc vượt tổng mức đầu xây dựng dự án dân dụng điều tránh Thực tế cho thấy, có nhiều vấn đề tồn đọng công tác quản dự án, đặc biệt cơng tác quản chi phí dự án gây vượt tổng mức đầu xây dựng cơng trình Để hạn chế việc vượt tổng mức đầu tìm nguyên nhân gây vượt tổng mức đầu tồn q trình từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn kết thúc đầu điều cần thiết Đặc biệt, nghiên cứu áp dụng cụ thể Ban Quản dự án cơng trình xây dựng tỉnh Mau nói riêng tỉnh Mau nói chung nhằm nâng cao hiệu hiệu công tác quản tổng mức đầu dự án triển khai địa bàn tỉnh ABSTRACT The construction industry plays an important role in the economy, keeping the task of shaping, building and developing the infrastructure of any country in the world Apart from the task of creating facilities for human development, the construction not only contributes to the country's beauty but also is one of the factors that assess the prosperity of the society The achievements are enormous, but on the other hands, the problems which need to be resolved is that the total investment in building civil projects is inevitable As the matter of fact, there are many outstanding issues in the management of projects, especially in the cost management that exceed the total investment in construction works It is essential to limit the over-investment and to find out what causes total investment over the entire process from preparation to completion Especially, the study, which applied to the Construction Project Management Unit of Ca Mau in particular and Ca Mau province in general to improve efficiency in managing the total investment projects, has been deploying in the province vii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu .3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ THUYẾT VỀ TỔNG MỨC ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1.1 Khái niệm định nghĩa 1.1.1 Dự án đầu xây dựng 1.1.2 Trình tự đầu xây dựng .4 1.1.3 Cơng trình dân dụng 1.1.4 Tổng mức đầu 1.1.5 Điều chỉnh tổng mức đầu xây dựng 16 1.2 Nghiên cứu vượt tổng mức đầu dự án khác giới Việt Nam .17 1.2.1 Các nghiên cứu giới .17 1.2.2 Các nghiên cứu nước .19 Kết luận chương 21 CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Thực trạng công tác đầu xây dựng Ban QLDA CTXD tỉnh Mau 22 2.1.1 Phân tích nguyên nhân gây vượt tổng mức đầu 25 2.1.2 Tồn hạn chế .28 2.1.3 Kết luận .29 2.2 Quy trình nghiên cứu 29 2.3 Nhận dạng yếu tố nguyên nhân ảnh hưởng đến việc vượt tổng mức đầu dự án dân dụng Ban quản dự án công trình xây dựng tỉnh Mau 31 2.3.1 Bảng câu hỏi 33 2.3.2 Tham khảo ý kiến chuyên gia 35 2.3.3 Mơ hình yếu tố khảo sát 38 2.3.4 Bước nghiên cứu thức .38 2.3.5 Thiết kế mẫu nghiên cứu 39 2.4 Phân tích số liệu 40 2.4.1 Khảo sát thử nghiệm (Pilot test) 40 2.4.2 Phân tích mẫu nghiên cứu 42 Kết luận Chương 63 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH MAU 64 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 64 3.2 So sánh kết với nghiên cứu trước Việt Nam .65 3.3 Đề xuất biện pháp hạn chế 70 3.3.1 Đối với Nhóm yếu tố Kinh tế vĩ mơ (T4): 70 3.3.2 Đối với Nhóm yếu tố sách pháp luật (T2) .71 3.3.3 Đối với Nhóm yếu tố lực bên liên quan (T5) 72 3.3.4 Đối với Nhóm yếu tố mơi trường - xã hội (T6) 74 3.3.5 Đối với Nhóm yếu tố liên quan đến đặc điểm dự án (T1) .75 3.4 Tổng hợp biện pháp đề xuất 76 K Í h Các y t ô tố ả n khả o n g sát h S T T Bi ến K nC hi T h aT h ời C hi pĐ iề Đ ịn hTi ến đ 1 1 N ăn gC Đ T/ N ăn gN ăn g T hi ết C Ả ó n ả h n h h Mứ c độ Ả n h h A 5 B NH 5 5 5 C NHÓM 5 5 D NHÓM 5 2 2 Q u yS ự p P há tTi ến B ổ su G iả iC sở A n to Đ ặc Bi ến đS ự p 5 5 5 5 E NH 5 Câu 2: Với ảnh hưởng yếu tố câu 1, Anh/Chị vui lòng đánh giá hiệu việc hạn chế việc vượt tổng mức đầu dự án dân dụng Ban quản dự án công trình xây dựng tỉnh Mau mà Anh/Chị tham gia cách định tính theo thang điểm bên Đánh dấu X đạt điểm PHẦN II THƠNG TIN CHUNG Anh/ Chị vui lòng cung cấp số thông tin nhân Các thông tin mã hóa thống kê số liệu Tơi cam kết giữ bí mật thơng tin này: Thời gian Anh/Chị công tác ngành xây dựng:  Dưới năm  Từ - 10 năm  Từ 10 -15 năm  Trên 15 năm Vị trí cơng tác Anh/Chị tại:  Nhân viên  Chuyên viên  Trưởng/Phó Phòng  Giám đốc/Phó giám đốc Các dự án tham gia, Anh/Chị đóng vai trò:  Chủ đầu tư/Ban QLDA  Nhà thầu thi công vấn thiết kế/giám sát  Các sở ban ngành Quy mơ trung bình dự án mà Anh/Chị tham gia:  Dưới 50 tỷ  Từ 50 đến 100 tỷ  Từ 100 đến 1000 tỷ  Trên 1000 tỷ * Nếu Anh/Chị quan tâm đến kết khảo sát, xin vui lòng để lại thơng tin để tơi gửi lại kết nghiên cứu sau hoàn thành: Họ tên: Điện thoại: E-mail: Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Anh/Chị nhiều! Mọi thông tin yêu cầu, xin liên hệ: Trần Quang Nhu - Học viên khóa 2015-2017 Cao học ngành Kỹ thuật xây dựng Cơng trình Dân dụng Cơng nghiệp Trường Đại học Cơng nghệ TP HCM Điện thoại: 0988995356 Email: quangnhu29@gmail.com PHỤ LỤC CHẠY LẦN KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA NHÓM YẾU TỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT Reliability Statistics Cr on 855 N of Item-Total Statistics S Sc C Cro c ale or nb al Va B 1: 13 T h a 13 10 805 748 10 811 13 722 807 10 13 10 856 737 y d oi c hi n 12 844 590 PHỤ LỤC Kết ma trận xoay nhân tố Matrixa lần Rotated Component Matrix a D4 : Ph at sin h ca c ng mu c ng oai thi et ke the o ye u ca u cu a C D T D : T h i A1: Bien dong gia vat lieu xay 655 dung C4: Nang luc, tai chinh cua 762 Don vi thi cong C2: CDT/BQLDA bi han che 693 nguon von C3: Nang luc, kinh nghiem cua 679 Tu van thiet ke C1: Nang luc, chuyen mon cua 513 CDT/BQLDA E1: Dac diem dia chat phuc tap 863 E2: Bien doi hau (sat lo, 858 xam thuc, bao lu ) E3: Su phan doi cua nguoi dan 828 boi thuog khong thoa dang Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết ma trận xoay nhân tố Matrixa lần Rotated Component Matrix a D4 : Ph at sin h ca c ng mu c ng oai thi et ke the B1: Thay doi chinh sach phap luat ve quan ly chi phi dau tu 650 D9: An toan lao dong va ve sinh moi truong thi cong 748 D7: Giai phong mat bang gap nhieu kho khan 741 D8: Co so tang xung quanh khong dong bo 732 B5: Dinh muc xay dung ban hanh chua phu hop thuc te A3: Chi phi nhan cong cao A2: Khan hiem nguon vat lieu xay dung A1: Bien dong gia vat lieu xay dung C4: Nang luc, tai chinh cua Don vi thi cong 599 843 842 659 764 C2: CDT/BQLDA bi han che nguon von 697 C3: Nang luc, kinh nghiem cua Tu van thiet ke 682 C1: Nang luc, chuyen mon cua CDT/BQLDA E1: Dac diem dia chat phuc tap E2: Bien doi hau (sat lo, xam thuc, bao lu ) E3: Su phan doi cua nguoi dan boi thuog khong thoa dang Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .515 863 857 828 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH MAU Thân chào Anh/ Chị, Tôi tên Trần Quang Nhu, học viên cao học Khoa Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp, Trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh Hiện tơi nghiên cứu đề tài: “Đề xuất biện pháp hạn chế việc vượt tổng mức đầu dự án dân dụng ban quản dự án cơng trình xây dựng tỉnh Mau” để làm luận văn tốt nghiệp Sau đề xuất liên quan đến yếu tố gây vượt tổng mức đầu dự án dân dụng Ban quản dự án công trình xây dựng tỉnh Mau, mong Quý Anh/Chị vui lòng dành chút thời gian để đánh giá tính khả thi biện pháp Ý kiến anh/Chị đóng góp vơ q giá nghiên cứu luận văn Tôi xin cam kết thông tin nhân Anh/Chị giữ bí mật Thơng tin cung cấp để phục vụ cho nghiên cứu khoa học Trân trọng chân thành cám ơn giúp đỡ Quý Anh/Chị! PHẦN HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI Câu 1: Sau xin Anh/ Chị vui lòng cung cấp cho số thông tin qua câu hỏi sau đây, cách đánh dấu X vào ô điểm số: Đ M iể đ ( K hơ ( Ít kh ( K ( K ( K tương ứng với K Í K h t h h Biện ph k ả ả đề n h t t h g ả i h S T T C ậ p n h ật kĐ Mức độ K K iề u c h ỉ n h g iả T ă n g c n g C ập n hậ L ập p h h ả t h A 5 B NH 5 Đ ầu p Đ ẩ y m n hC ó n h ữ 1 X â y d ự n g c c ti ê u c h K iê n q u y ết c h ấ Tr o n g cô 5 C NHÓM YẾU TỐ 5 cò n yế uT o h n hC ầ n l ự a c h ọ n Đ o tạ o b i d ỡ n g Đ ố i v i c c c ô n 5 D NHÓ tr a M u a b ả o hK h i lậ p T ổT í c h c ự cG iả i q u 2 H s t h iế t k K hi ti ến hà C q ua n 5 5 E NHÓM 5 k h ô n P h ả i p h â n T ổ c h ứ c t h a m Q u y đ ị n h c c 5 * Nếu Anh/Chị quan tâm đến kết khảo sát, xin vui lòng để lại thơng tin để tơi gửi lại kết nghiên cứu sau hoàn thành: Họ tên: Điện thoại: E-mail: Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Anh/Chị nhiều! Mọi thông tin yêu cầu, xin liên hệ: Trần Quang Nhu - Học viên khóa 2015-2017 Cao học ngành Kỹ thuật xây dựng Cơng trình Dân dụng Cơng nghiệp Trường Đại học Công nghệ TP HCM Điện thoại: 0988995356 Email: quangnhu29@gmail.com PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ KHẢ THI BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Descriptive Statistics N Mi M A1 10 A2 10 A3 10 B1 10 B2 10 B3 10 B4 10 B5 10 C1 10 C2 10 C3 10 C4 10 C5 10 C6 10 D1 10 D2 10 D3 10 D4 10 D5 10 E1 10 E2 10 E3 10 E4 10 E5 10 E6 10 Vali 10 dN (list M St 1.1 35 0568 0707 1.2 65 0850 0994 0966 0738 1.0 59 0823 0876 0966 0516 1.0 33 0789 0823 ... 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU 64 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 64 3.2 So sánh... trình dân dụng công nghiệp MSHV: 1541870036 I- Tên đề tài: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU II- Nhiệm... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN QUANG NHU ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất biện pháp hạn chế việc vượt tổng mức đầu tư các dự án dân dụng tại ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh cà mau , Đề xuất biện pháp hạn chế việc vượt tổng mức đầu tư các dự án dân dụng tại ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay