đề thi ngữ văn 8 học kì I

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:39

ĐỀ THI HỌC MƠN: NGỮ VĂN LỚP Phần I ( điểm ) Cho đoạn văn sau: “ Gương mặt mẹ tươi sáng với đôi mắt nước da mịn, làm bật màu hồng hai gò má Hay sung sướng trơng nhìn ơm ấp hình hài máu mủ mà mẹ tơi lại tươi đẹp thuở sung túc? Tơi ngồi đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, thấy cảm giác ấm áp lại mơn man khắp da thịt Hơi quần áo mẹ thở khn miệng xinh xắn nhai trầu phả lúc thơm tho lạ thường.” Đoạn văn trích văn nào? Tác giả ai? Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt nào? Nội dung đoạn văn gì? Lấy câu nêu nội dung làm chủ đề viết đoạn văn ( 7-10 câu ) theo cách diễn dịch Trong có sử dụng trợ từ tình thái từ Phần II ( điểm ) Các văn “Ơn dịch thuốc lá” , “Thơng tin ngày trái đất năm 2000”, “Bài toán dân số” thuộc kiểu văn nào? Ý nói lên mục đích lớn tác giả viết “Thơng tin Ngày Trái Đất năm 2000” Bảo vệ môi trường vấn đề quan trọng toàn cầu Hãy viết đoạn văn có sử dụng câu ghép ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Phần I ( điểm ) Đoạn văn trích văn Trong lòng mẹ ( 0,5 điểm ) Tác giả Nguyên Hồng ( 0,5 điểm ) Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm ( 0,5 điểm ) Nội dung đoạn văn: Niềm vui sướng vô biên bé Hồng gặp lại mẹ ( 0,5 điểm ) Yêu cầu học sinh hoàn thành đoạn văn: - Mở đoạn: đạt yêu cầu hình thức, nội dung đoạn văn kiểu diễn dịch, câu chủ đề đứng đầu đoạn - Thân đoạn: Khai thác ý để làm rõ nội dung nêu câu + Giây phút rạo rực, ấm áp êm dịu vô ( 0,5 điểm ) + Được cảm nhận tất giác quan, đặc biệt khứu giác ( 0,25 điểm ) + Diễn tả cảm hứng đặc biệt say mê rung động ( 0,5 điểm ) + Đoạn văn tạo không gian ánh sáng, màu sắc, hương thơm vừa lạ lùng, vừa gần gũi, hình ảnh giới bừng nở, hồi sinh giớidàng kỉ niệm ấm áp tình mẫu tử - Có sử dụng trợ từ, thán từ , gạch thán từ ( điểm ) Phần II ( điểm ) Các văn thuộc kiểu văn nhật dụng ( 0,5 điểm ) Mục đích lớn tác giả viết văn Thông tin Ngày Trái Đất năm 2000 : Để góp phần vào việc tuyên truyền bảo vệ môi trường trái đất ( 0,5 điểm ) ( 0,5 điểm ) Yêu cầu học sinh phải nêu ý sau: - Mơi trường có vai trò vơ quan trọng phát triển người, đất nước toàn giới ( điểm ) - Bảo vệ môi trường bảo vệ sống Có liên hệ với việc bảo vệ môi trường thân, gia đình, nhà trường cộng đồng ( điểm ) - Có câu ghép- gạch chân câu ghép ( điểm ) Lưu ý: Học sinh triển khai ý theo trình tự theo có ý khác mà hợp lý thỳ dựa vào viết học sinh mà cho điểm ... i m ) Phần II ( i m ) Các văn thuộc kiểu văn nhật dụng ( 0,5 i m ) Mục đích lớn tác giả viết văn Thông tin Ngày Tr i Đất năm 2000 : Để góp phần vào việc tuyên truyền bảo vệ m i trường tr i. .. 0,5 i m ) ( 0,5 i m ) Yêu cầu học sinh ph i nêu ý sau: - M i trường có vai trò vơ quan trọng phát triển ngư i, đất nước toàn gi i ( i m ) - Bảo vệ m i trường bảo vệ sống Có liên hệ v i việc... VÀ BIỂU I M Phần I ( i m ) Đoạn văn trích văn Trong lòng mẹ ( 0,5 i m ) Tác giả Nguyên Hồng ( 0,5 i m ) Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm ( 0,5 i m ) N i dung
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi ngữ văn 8 học kì I, đề thi ngữ văn 8 học kì I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay