Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư xây dựng thuộc tổng công ty du lịch sài gòn

134 8 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN HỒNG HẢI PHƯỚC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp Mã ngành : 60580208 TP HCM, tháng 03/2017 TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH-ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.HCM, ngày… tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SỸ Họ tên học viên: Nguyễn Hồng Hải Phước Giới tính: Nam Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1989 Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp MSHV: 1541870011 I- Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC TỔNG CƠNG TY DU LỊCH SÀI GỊN II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gòn - Khảo sát, thu thập liệu mức độ ảnh hưởng yếu tố - Phân tích nhóm yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ - Đề xuất giải pháp hạn chế yếu tố gây chậm tiến độ III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- Cán hướng dẫn: TS Trần Quang Phú CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH TS TRẦN QUANG PHÚ IX MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN I LỜI CÁM ƠN II TÓM TẮT III ABSTRACT IV DANH SÁCH CÁC BẢNG V DANH SÁCH CÁC HÌNH VII DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT .VIII MỞ ĐẦU: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu sơ Nghiên cứu khảo sát Công cụ nghiên cứu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 CÁC KHÁI NIỆM 1.1.1 Du lịch 1.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Cơ cấu sở vật chất kỹ thuật du lịch 1.1.2.3 Đặc điểm sở vật chất kỹ thuật du lịch 1.1.2.4 Yêu cầu sở vật chất kỹ thuật du lịch 10 1.1.3 Dự án đầu tư 12 1.1.4 Đặc điểm dự án đầu tư 12 1.1.5 Phân loại dự án đầu tư 13 1.1.6 Trình tự thực dự án đầu tư 13 X 1.1.7 Lập kế hoạch dự án đầu tư xây dựng 18 1.1.8 Tiến độ dự án đầu tư xây dựng 21 1.1.8.1 Bản chất tiến độ 22 1.1.8.2 Mục đích việc lập quản lý tiến độ dự án 23 1.1.8.3 Các bước lập tiến độ 23 1.1.8.4 Các phương pháp quản lý tiến đô thực dự án đầu tư 23 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 32 1.3 THỰC TRẠNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC TỔNG CƠNG TY DU LỊCH SÀI GỊN 36 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 39 2.2 THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI 40 2.3 NỘI DUNG BẢNG CÂU HỎI 47 2.3.1 Giới thiệu chung 47 2.3.2 Hướng dẫn trả lời 48 2.3.3 Các yếu tố khảo sát 48 2.3.4 Thông tin chung 53 2.4 THU NHẬP DỮ LIỆU VÀ KÍCH THƯỚC MẪU QUAN SÁT 54 2.4.1 Thu nhập liệu 54 2.4.2 Kích thước mẫu quan sát 54 2.5 CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU 55 2.5.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 55 2.5.2 Phân tích nhân tố PCA 56 2.5.3 Phân tích hồi quy đa biến 58 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 3.1 KHẢO SÁT SƠ BỘ 60 3.2 KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 62 3.2.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 62 3.2.2 Phân tích thơng tin đối tượng khảo sát 63 XI 3.2.3 Kiểm tra độ tin cậy thang đo 68 3.2.4 Phân tích nhân tố 70 3.2.5 Phân tích hồi quy 77 3.2.5.1 Gỉa thiết mơ hình nghiên cứu 77 3.2.5.2 Dữ liệu đưa vào phân tích tương quan 78 3.2.5.3 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 79 3.2.5.4 Kết phân tích hồi quy 80 3.3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 KẾT LUẬN 86 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 87 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 88 KIẾN NGHỊ 89 TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 90 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Trong xu hướng phát triển xã hội, nhu cầu người ngày tăng cao, ngành du lịch ngày quan tâm phát triển Tổng đóng góp du lịch vào GDP 584.884 tỷ VND (13,9% GDP); dự báo tăng 5,3% năm 2016 tăng 7,2% năm, đạt 1.232.640 tỷ VND vào năm 2026 (15,2% GDP) Đóng góp 6.035.500 việc làm bao gồm việc làm trực tiếp gián tiếp, chiếm 11,2% tổng số việc làm; dự báo tăng 0,7% năm 2016, đạt 6.075.500 việc làm tăng 2,3% năm, đạt 7.632.000 việc làm vào năm 2026 (12,3% tổng việc làm).[1] Việt Nam với tiềm du lịch dồi như: có di sản giới UNESCO công nhận, 45 khu du lịch cấp quốc gia, 40 điểm du lịch cấp quốc gia, 24 trung tâm du lịch quốc gia , 12 đô thị du lịch, vùng du lịch Tính đến năm 2016 tổng đóng góp du lịch vào GDP Việt Nam, bao gồm đóng góp trực tiếp, gián tiếp đầu tư công 584.884 tỷ đồng (tương đương 13,9% GDP) Trong đó, đóng góp trực tiếp du lịch vào GDP 279.287 tỷ đồng (tương đương 6,6% GDP) Tổng đóng góp du lịch vào lĩnh vực việc làm toàn quốc (gồm việc làm gián tiếp) 6,035 triệu việc làm, chiếm 11,2% Trong đó, số việc làm trực tiếp ngành du lịch tạo 2,783 triệu (chiếm 5,2% tổng số việc làm) Đầu tư vào lĩnh vực du lịch năm 2015 đạt 113.497 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng đầu tư nước [2] Năm 1998, trước xu hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, Bộ Chính trị họp ban hành Thơng báo Kết luận số 179-TB/BCT, nêu rõ ý kiến đạo tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch tương xứng với tiềm đất nước Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng năm 2016 tiếp tục khẳng định rõ chủ trương “Có sách phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” Qua tất yếu tố nêu thấy quan tâm đặc biệt Nhà nước đến ngành du lịch Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) với thâm niên 40 năm hình thành phát triển, cơng ty đầu ngành du lịch nước, việc trọng vào việc tăng cường cải tiến chất lượng dịch vụ, việc cải tạo phát triển sở hạ tầng vấn đề mà Tổng Công ty trọng hàng đầu : cải tạo nâng cấp khu Tây, khu Đông khách sạn Bến Thành (REX), cải tạo nâng cấp khách sạn Hoàn Cầu (Continental), cải tạo mở rộng khách sạn Cửu Long( Majestic)…Cơng trình xây dựng thuộc Tổng Cơng ty du lịch Sài Gòn trải khắp đất nước, cơng trình mang tầm quan trọng quốc gia nói chung địa phương nói riêng : dự án Sài Gòn – Bản Giốc(Cao Bằng) Sài Gòn – Cơn Đảo, Sài Gòn – Đông Hà(Quảng Trị), dự án Cần Giờ… Cũng cơng trình xây dựng khác, dự án đầu tư xây dựng thuộc ngành du lịch có mặt hạn chế định, yếu tố mà đa phần cơng trình xây dựng mắc phải ln xã hội quan tâm thời gian hồn thành dự án Nó ảnh hưởng đến thành bại dự án, đến chi phí phát sinh , tăng giảm lợi nhuận chủ đầu tư nói riêng ảnh hưởng đến xã hội nói chung Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngành du lịch phát triển sở hạ tầng ngành du lịch hàng loạt cơng trình xây dựng Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gòn Khu Nghĩ dưỡng, Resort, Nhà hàng; Khách sạn; Khu vui chơi, Giải trí triển khai xây dựng.Việc lựa chọn đề tài “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN” Theo tác giả thấy cần thiết để tìm nguyên nhân sâu xa gây chậm trễ dự án xây dựng, dự án xây dựng thuộc ngành du lịch dự án thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, từ có kiến nghị giúp cho chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu ban ngành liên quan giảm thiểu thời gian chậm trễ dự án xây dựng, tránh tổn thất việc chậm trễ tiến độ dự án gây MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gòn - Phân tích điều kiện kinh tế - kỹ thuật xã hội có ảnh hưởng đến tiến độ dự án thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Tìm điểm tương đồng khác tiến độ hồn thành cơng trình xây dựng thuộc ngành Du lịch cơng trình cơng cộng khác - Kiến nghị số tiêu làm thay đổi đến tiến độ dự án thuộc Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gòn nói riêng cơng trình xây dựng thuộc ngành Du lịch nói chung PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Khơng gian nghiên cứu: Các dự án thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Quan điểm nghiên cứu: Nghiên cứu đứng quan điểm chủ đầu tư doanh nghiệp thực đầu tư xây dựng phát triển ngành du lịch - Đối tượng khảo sát: Các chuyên gia, người có kinh nghiệm thuộc lĩnh vực xây dựng chuyên gia có kinh nghiệm đầu tư xây dựng cơng trình thuộc ngành du lịch PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu sơ bộ: Sử dụng số liệu thứ cấp lấy từ nghiên cứu trước đây, kết luận quan có thẩm quyền cơng bố, số liệu thống kê lấy từ báo khoa học có uy tín hàng đầu nay, Website chun ngành để tìm yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng Sau làm nghiên cứu thử nghiệm nhóm nhỏ chọn lọc từ chuyên gia có kinh nghiệm trải qua nhiều dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gòn Từ phân tích hiệu chỉnh liệu cách hoàn nh hệ thống để hình thành bảng câu hỏi Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues % of Cumulative % % of Cumulative Variance % % of Cumulative Total Variance % Component Total Variance 6.391 30.432 30.432 6.391 30.432 30.432 2.777 13.225 13.225 2.317 11.034 41.466 2.317 11.034 41.466 2.661 12.671 25.896 1.845 8.784 50.251 1.845 8.784 50.251 2.638 12.562 38.459 1.574 7.495 57.745 1.574 7.495 57.745 2.552 12.155 50.613 1.335 6.356 64.101 1.335 6.356 64.101 2.016 9.598 60.211 1.161 5.527 69.628 1.161 5.527 69.628 1.977 9.417 69.628 832 3.960 73.588 706 3.364 76.951 598 2.849 79.800 10 542 2.583 82.383 11 521 2.479 84.862 12 492 2.345 87.207 13 482 2.296 89.503 14 439 2.090 91.592 15 364 1.734 93.326 16 359 1.710 95.036 17 329 1.569 96.605 18 277 1.318 97.923 19 223 1.064 98.986 20 208 989 99.975 21 005 025 100.000 Total Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component YT101 840 YT103 783 YT104 779 YT102 712 YT309 798 YT311 773 YT310 764 YT312 YT520 778 YT521 753 YT519 741 YT517 722 YT206 938 YT205 932 YT208 727 YT416 812 YT413 762 YT414 756 YT624 813 YT623 785 YT622 635 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 2.6 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN PEARSON Correlations Y Y Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X1 X2 X3 X4 Pearson Correlation 130 602** X1 X2 X3 X4 X5 X6 602** 462** 573** 372** 501** 551** 000 000 000 000 000 000 130 130 130 130 130 130 364** 479** 182* 351** 361** 000 000 038 000 000 Sig (2-tailed) 000 N 130 130 130 130 130 130 130 462** 364** 369** 320** 374** 166 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 059 N 130 130 130 130 130 130 130 573** 479** 369** 229** 474** 296** Sig (2-tailed) 000 000 000 009 000 001 N 130 130 130 130 130 130 130 372** 182* 320** 229** 281** 197* Sig (2-tailed) 000 038 000 009 001 025 N 130 130 130 130 130 130 Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation 130 X5 501** 351** 374** 474** 281** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 001 N 130 130 130 130 130 130 551** 361** 166 296** 197* 230** Sig (2-tailed) 000 000 059 001 025 008 N 130 130 130 130 130 130 Pearson Correlation X6 Pearson Correlation 230** 008 130 130 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 2.7 KIỂM ĐỊNH HỒI QUY b Model Summary Change Statistics Std Error R Model R 797a Adjusted Square R Square 636 618 of the R Square F Estimate Change Change 421 a Predictors: (Constant), X6, X2, X4, X5, X1, X3 b Dependent Variable: Y 636 35.756 df1 df2 123 Sig F Durbin- Change Watson 000 2.242 a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 38.058 6.343 Residual 21.819 123 177 Total 59.877 129 F Sig .000b 35.756 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), X6, X2, X4, X5, X1, X3 a Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Correlations Zero- B Model Std Error (Constant) 149 231 X1 189 047 X2 092 X3 X4 Beta t Sig order Partial Part 643 521 265 4.001 000 602 339 218 041 142 2.252 026 462 199 123 131 045 199 2.928 004 573 255 159 122 056 128 2.175 032 372 192 118 X5 149 064 153 2.350 020 501 207 128 X6 185 035 313 5.249 000 551 428 286 a Dependent Variable: Y I LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Là công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin tích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Hồng Hải Phước II LỜI CÁM ƠN Trong q trình hồn thành luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý Thầy Cô, anh chị đồng nghiệp bạn học viên Với long kính trọng biết ơn sâu sắc xin bày tỏ lời cám ơn chân thành tới: Bộ mơn Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp trường đại học Công Nghệ TPHCM tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Tiến sĩ Trần Quang Phú, người thầy kính mến hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập làm luận văn Xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô hội đồng chấm luận văn cho tơi đóng góp q báu để hồn thành luận văn Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp Q Thầy, Cơ bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu, song khơng tránh khỏi có sai sót Rất mong nhận thơng tin góp ý từ Qúy Thầy, Cô bạn đọc Xin cám ơn bạn bè, anh chị đồng nghiệp anh chị em hoạt động ngành xây dựng giúp tơi có số liệu khảo sát để phục vụ luận văn tốt nghiệp, Xin chân thành cám ơn! Tp.Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 2017 Người thực Luận văn Nguyễn Hồng Hải Phước III TÓM TẮT Tiến độ dự án yếu tố có vai trò quan trọng đến thành công dự án Vấn nạn chậm trễ tiến độ dự án đầu tư xây dựng vấn đề nhà nước xã hội trọng quan tâm Đã có số nghiên cứu tiến độ xây dựng dự án Việt Nam giới, nhiên nghiên cứu tập trung chủ yếu nhóm cơng trình giao thơng nhà cao tầng Trước xu phát triển hội nhập quốc tế đất nước, ngành du lịch trọng phát triển, việc đẩy mạnh phát triển sở hạ tầng ngành du lịch quan tâm, hàng loạt cơng trình xây dựng thuộc ngành du lịch triển khai mạnh mẽ Vì đề tài thực nhằm xác định yếu tố đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hạn chế yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gòn Trên sở từ nghiên cứu trước kết hợp với tài liệu lý thuyết vai trò tiến độ thành công dự án yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án, cộng với thực trạng dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Cơng ty Du lịch Sài gòn; tác giả xác định 24 yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gòn Qua khảo sát thu 130 bảng trả lời hợp lệ để đưa vào phân tích Kết phân tích tìm 21 yếu tố rút gọn thành nhóm yếu tố liên quan đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn: 1.Nhóm “Chủ đầu tư”, 2.Nhóm “Đặc điểm cơng trình”, 3.Nhóm “Năng lực nhà thầu”, 4.Nhóm Mặt bằng, pháp luật lĩnh vực du lịch” 5.Nhóm “Năng lực tư vấn”, 6.Nhóm “Bên ngồi” Trên sở nhóm yếu tố vừa xác định được, tác giả tiến hành phương pháp hồi quy tuyến tính, nhằm tìm mức độ ảnh hưởng nhóm yếu tố đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn kết nhận thấy nhóm “Chủ đầu tư”có ảnh hưởng mạnh mẽ tới tiến độ dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gòn Từ kết tác giả tham khảo ý kiến chuyên gia để đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn IV ABSTRACT Project schedule plays an important part in the success of such Being delayed in investment projects is a hot topic concerned by the Government and the society There had been researches regarding project construction schedule in Vietnam as well as other countries, however, these focuses on high rise buildings or circulation projects Harmonising with the globalization, the hospitability industry gains the foremost devotion for improvement, developments for hospitality infrastructures are being considered, many new projects being constructed rapidly Therefore, this topic is researched to investigate the main factors and propose solutions to minimize the impact of those factors affecting project schedules of those investments of SaigonTourist Holding Company Built upon the base of previous researches and factors affecting project schedules, along with the actual experiences from the investments of SaigonTourist Holding Company, the author has pinned down 24 factors through which 21 were derived from the results of 130 questionnaires that had been grouped into categories Including: “Investor”, “Project Specifications”, “Contractors’ capabilities”, “Hospitality floor plan and statutory”, “Consultants’ capabilities”, “Others” From the above six categories, the author had performed a linear regression to see which has the most impact on the project schedule and such indicates that the “Investor” group has the most impact on the project schedule From such outcome, the author suggests solutions that would minimise the impacts of those factors V DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Phân loại dự án đầu tư lĩnh vực du lịch 13 Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu trước 42 Bảng 2.2 Thực trạng xây dựng Tổng Công ty Du lịch Sài gòn 44 Bảng 2.3: Mức độ ảnh hưởng 48 Bảng 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gòn 52 Bảng 3.1 Bảng trị trung bình, độ lệch chuẩn 24 biến quan sát thử nghiệm 60 Bảng 3.2: Hệ số Cronbach’s Alpha, hệ số tương quan biến tổng 24 biến quan sát thử nghiệm 61 Bảng 3.3: Tỷ lệ theo loại dự án đối tượng khảo sát tham gia 63 Bảng 3.4: Tỷ lệ số năm kinh nghiệm đối tượng khảo sát 64 Bảng 3.5: Tỷ lệ vai trò đối tượng khảo sát 65 Bảng 3.6: Tỷ lệ vị trí cơng tác đối tượng khảo sát 66 Bảng 3.7 Tỷ lệ số lượng dự án đối tượng khảo sát tham gia 67 Bảng 3.8 Kiểm tra hệ số Cronbach’s Alpha 68 Bảng 3.9: Kiểm tra hệ số Cronbach’s Alpha sau loại bỏ biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng nhỏ 0.3 69 Bảng 3.10 Trị số KMO Barlett’s Test 70 Bảng 3.11: Phần trăm giải thích nhân tố tổng phương sai trích 71 Bảng 3.12: Giá trị Factor loading yếu tố lên nhân tố 72 Bảng 3.13: Trị số KMO Bartlett's Test sau loại biến YT518 73 Bảng 3.14: Phần trăm giải thích nhân tố tổng phương sai trích sau loại biến YT518 73 Bảng 3.15: Giá trị Factor loading yếu tố lên nhân tố sau loại biến YT518 74 Bảng 3.16: Kết phân tích nhân tố 75 Bảng 3.17: Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gòn 76 VI Bảng 3.18: Ma trận tương quan tuyến tính 79 Bảng 3.19 Mơ hình tóm tắt sử dụng phương pháp enter 80 Bảng 3.20 Kết hồi quy sau sử dụng phương pháp enter 80 VII DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Quy trình thực dự án 14 Hình 1.2: Trình tự lập WBS 21 Hình 1.3: Sơ đồ Pert (Hai công việc nối tiếp nhau) 26 Hình 1.4: Sơ đồ Pert (Hai công việc hội tụ) 27 Hình 1.5: Sơ đồ Pert (Hai cơng việc thực đồng thời) 27 Hình 1.6 Sơ đồ Pert (Cơng việc (biến) giả) 27 Hình 1.7: Biểu đồ GANTT 30 Hình 1.8: Tiến độ dây chuyền 31 Hình 2.1: Quy trình nghiên cứu 39 Hình 2.2: Quy trình thiết kế bảng câu hỏi 41 Hình 3.1: Biểu đồ tỷ lệ theo loại dự án mà đối tượng khảo sát tham gia 63 Hình 3.2: Biểu đồ tỷ lệ theo số năm kinh nghiệm đối tượng khảo sát tham gia 64 Hình 3.3: Biểu đồ tỷ lệ theo vai trò đối tượng khảo sát tham gia 65 Hình 3.4: Biểu đồ tỷ lệ theo vị trí cơng tác mà đối tượng khảo sát tham gia 66 Hình 3.5: Biểu đồ tỷ lệ theo số lượng dự án mà đối tượng khảo sát tham gia 67 Hình 3.6: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 78 Hình 4.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn 86 VIII DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT o CĐT: Chủ đầu tư o DA: Dự án o CSVCKTHT: Cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng o CSVCKTHTDL: Cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng du lịch o QLDA: Quản lý dụ án o TVTK: Tư vấn thiết kế o TVGS: Tư vấn giám sát o XD: Xây dựng XII ... nhân ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Khảo sát, thu thập liệu mức độ ảnh hưởng yếu tố - Phân tích nhóm yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ -... HƯỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC TỔNG CƠNG TY DU LỊCH SÀI GỊN” Theo tác giả thấy cần thiết để tìm nguyên nhân sâu xa gây chậm trễ dự án xây dựng, dự án xây dựng thuộc ngành du. .. nghiệp xây dựng, tư vấn cá nhân, tổ chức có kinh nghiệm việc thực dự án đầu tư xây dựng thuộc ngành du lịch thông qua bảng câu hỏi, vấn Từ xác định yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư xây dựng thuộc tổng công ty du lịch sài gòn , Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư xây dựng thuộc tổng công ty du lịch sài gòn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay