Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty TNHH samil vina

203 9 0
  • Loading ...
1/203 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VŨ NGUYỄN CÔNG THÀNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SAMIL VINA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM - VŨ NGUYỄN CÔNG THÀNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SAMIL VINA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T1 T S T S T S T S P G C ứ Ủ viên Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TS Trương Quang Dũng TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Vũ Nguyễn Công Thành Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1992 Nơi sinh: Đồng Nai Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: 1641820073 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc người lao động công ty TNHH Samil Vina II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu, hệ thống hoá lý luận hài lòng người lao động - Phân tích, đánh giá thực trạng hài lòng người lao động Công ty TNHH Samil Vina III- Ngày giao nhiệm vụ: 09/10/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 05/05/2018 V- Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực, tác giả thu thập phân tích Nội dung trích dẫn rõ nguồn gốc Những số liệu kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khoa học khác Đồng Nai, tháng 03 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Nguyễn Công Thành LỜI CẢM ƠN Tôi xin xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, Quý thầy/cô trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Q thầy/cơ trường đại học tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản trị kinh doanh – Khóa - 2016 nhiệt tình, tận tụy truyền đạt, dạy bảo kiến thức quý giá, hỗ trợ cho tơi suốt thời gian theo học khóa học Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đặc biệt, sâu sắc đến thầy PGS.TS Nguyễn Đình Luận Thầy ủng hộ, tận tình hướng dẫn tơi thực hoàn thành luận văn cao học Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Samil Việt Nam bạn bè, đồng nghiệp, gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, động viên, giúp đỡ thời gian, vật chất, tinh thần để tơi hồn thành luận văn Luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp Q thầy/cơ tồn thể quan tâm đến vấn đề nghiên cứu đề tài TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Nguyễn Công Thành MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC SƠ ĐỒ x CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Tình hình nghiên cứu 1.6.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.6.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu đề tài Tóm tắt chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết hài lòng người lao động 2.1.1 Một số lý thuyết động thúc đẩy 2.1.1.1 Lý thuyết cổ điển 2.1.1.2 Lý thuyết tâm lý xã hội hay quan hệ người 2.1.1.3 Lý thuyết đại động thúc đẩy 2.2.1 Một số lý thuyết hài lòng 20 2.2 Mơ hình nghiên cứu liên quan 24 2.2.1 Mô hình tiêu chí đo lường thỏa mãn MSQ Weiss (1967) 24 2.2.2 Mơ hình giá trị đo lường công việc Edwin Locke (1976) 24 2.2.3 Nghiên cứu Trần Kim Dung (1999) 25 2.2.4 Mơ hình đo lường thỏa mãn cán công nhân viên tổ chức công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Long Shin (2009) 25 2.2.5 Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc nhân viên khối văn phòng thành phố Hồ Chí Minh (2009) 26 2.2.6 Mơ hình đo lường mức độ thỏa mãn cơng việc người lao động công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar (2010) 26 2.2.7 Mơ hình đánh giá hài lòng người lao động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bến Tre (2011) 27 2.3 Mơ hình nghiên cứu lý thuyết 27 2.3.1 Quá trình hình thành 27 2.3.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu đề xuất 29 Tóm tắt chương 31 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Giới thiệu địa điểm nghiên cứu 32 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Samil ViNa 32 3.1.2 Mục đích lĩnh vực hoạt động 32 3.2 Quy trình nghiên cứu 32 3.2.1 Nghiên cứu sơ 32 3.2.2 Nghiên cứu thức 33 3.3 Thang đo 35 3.4 Chọn mẫu 40 3.4.1 Kích thước mẫu 40 3.4.2 Phương pháp chọn mẫu 41 3.5 Kỹ thuật xử lý số liệu 41 3.5.1 Thống kê mô tả thống kê suy luận 41 3.5.2 Đánh giá độ tin cậy độ giá trị thang đo 42 3.5.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 43 3.5.4 Phân tích tương quan hồi qui 44 3.5.5 Phân tích phương sai (ANOVA sâu ANOVA) 46 Tóm tắt chương 46 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 4.1 Mô tả mẫu 48 4.1.1 Mô tả đặc điểm cá nhân người lao động: 48 4.1.1.1 Giới tính 48 4.1.1.2 Độ tuổi 48 4.1.1.3 Trình độ học vấn 49 4.1.1.4 Cơ cấu lao động 51 4.1.1.5 Thu nhập 51 4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 52 4.2.1 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo nhân tố 52 4.2.1.1 Cronbach Alpha thang đo “Tính chất cơng việc” 52 4.2.1.2 Cronbach Anpha thang đo “Phương tiện làm việc an toàn lao động” 53 4.2.1.3 Cronbach Alpha thang đo “Quan hệ nơi làm việc” 53 4.2.1.4 Cronbach Alpha thang đo “Tiền lương phúc lợi” 53 4.2.1.5 Cronbach Alpha thang đo “Đánh giá hiệu công việc” 54 4.2.1.6 Cronbach Anpha thang đo “Đào tạo phát triển” 54 4.2.1.7 Cronbach Alpha thang đo “Triển vọng phát triển Công ty” 54 4.2.1.8 Cronbach Alpha thang đo “Trao đổi thông tin” 55 4.2.1.9 Cronbach Alpha thang đo “Sự đồng cảm với vấn đề cá nhân” 55 3.2.1.10 Cronbach Alpha thang đo “Hiệu hoạt động Cơng Đồn” 56 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 56 4.3.1 Phân tích nhân tố EFA tập hợp biến quan sát 56 3.3.2 Phân tích nhân tố EFA tập hợp biến đo lường chung 58 4.4 Điều chỉnh mơ hình nghiên cứu 60 4.4.1 Tính tốn lại hệ số Cronbach Alpha cho nhân tố rút trích từ phân tích EFA 60 4.4.2 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 60 4.5 Phân tích tương quan hồi quy 63 4.5.1 Phân tích tương quan 63 4.5.2 Phân tích hồi quy 64 4.5.3 Kiểm định giả thuyết mơ hình 70 4.6 Kết thống kê mô tả 71 4.6.1 Thống kê mô tả thang đo “Cơ hội phát triển thân” 71 4.6.2 Thống kê mô tả thang đo “Tiền lương phúc lợi” 72 4.6.3 Thống kê mô tả thang đo “Hiệu hoạt động Cơng Đồn” 72 4.6.4 Thống kê mô tả thang đo “Trao đổi thông tin” 73 142 7.4.2 Phân tích sâu ANOVA Cơ cấu lao động thang đo “Tiền lương phúc lợi” Biến q u a T L ôi Đ L đ Đ To tal ợ T L i Đ L ề Đ To n tal lC L ô Đ L n Đ To g tal Tô L i Đ L nh Đ To ận tal SS NM td td ea n De 2vi 1.E 301 1 99 35 0 301 91 35 96 301 0 95 % Con L U o p w2.3p3.0 13.7 63.9 3.6 3.8 2.5 3.2 63.4 53.6 3.4 3.6 2.6 3.3 33.4 23.6 935 04 301 935 3 88 92 99 13.3 13.5 52.5 53.2 93.4 63.6 03.3 23.5 0 143 7.4.3 Phân tích sâu ANOVA Cơ cấu lao động thang đo “Trao đổi thông tin” Biến q u a Ba Ln 95% Conf S S idenc NM td td e ea De L U n vi E o p 4 w p Đ L Đ To tal L ấ Đ L p Đ To t tal 30 35 30 35 n lã nh đạ C 3 47 72 70 97 94 95 0 3 44 73 144 7.5 Phân tích sâu ANOVA Thu nhập 7.5.1 Phân tích sâu ANOVA Thu nhập thang đo “Tiền lương phúc lợi” 95% Confi SSt dence BN M td d Interv iế ea L U De Er n n vi ro o p q T 5 84 ợc –7 971 trả >7 lư –>1 59 31 0To tal 5 lư –7 >7 n –>1 g 0To đ tal C 5 –7 >7 –>1 0To tal 5 n –7 h >7 ậ –>1 n 0To tal 3 31 0 98 81 93 3 3 3 35 02 198 69 22 59 89 1 89 96 .2 3 3 99 80 87 01 .3 .3 3 3 92 0 89 73 3 3 3 35 97 1 01 21 0 35 02 198 69 22 59 35 02 198 69 22 59 145 Bonferroni 95 % M D ( S (ea Si Co e I td nfid p ) Jn g Lo U )Di we pp e Tffe E r er - - Tô 5 1- 2- 1đư ệu –7 11 2 11 3– >7 ợc – 01 .2 trả tri >1 4 .1 lư >5 0>7 .2 92 ơn –7 –>1 gTi tri 3- - 5 n ệu –7 1-.9 1.>7 lư đồ – 54 1- 3– >7 433 - 29 n –>1 1 10 gC tri - - 5 1- 1n ệu –7 10 g đồ >7 -.7 t ng – 06 y 5 i ệu 1-.9 >7 n đồ –7 – h 58 * The mean difference is significant at the 0.05 146 Phụ lục 8.1 Kiểm định KMO Bartlett's (lần thứ hai) Kaiser Meyer Ba Ap rtle pr df tt's Si Te g 80 5.31 528E3 00 Bảng 4.19: Tổng phương sai giải thích (lần thứ hai) Extra Rotation Initi ction Sums of al Sums P P Ph Squared P Ph T hầ h T Ph ươ T hầ ươ ổ n ổn ươ ng ổ n ng 1 1 11 N h â n 43 91 93 73 19 03 02 10 94 51 69 75 81 53 35 61 96 86 0262 9 87 46 64 77 0… 8… …60 …0 … … …… 13 625 99 23 550 91 4080 43 70 00 53 82 63 32 91 19.0 10 7.9 69 5.7 53 4.3 96 4.8 022 83 43 32 72 72 22 1 21 32 .0 8.4 40 69 8.2 48 50 6.8 55 07 6.5 62 00.0 [Nguồn: Kết chạy SPSS tác giả] 147 8.2 Ma trận xoay nhân tố (lần thứ hai) M N ã h6 hó F1 Chi 82 ến F-1 Cơ hộ 74 F-1 i Ch 74 ất F1 Mọ 72 F1 i Cô 66 X64 F1 ng Tôi- 65 F1 Cô ng F2 ty Cô 86 F- ng Tiề 86 n F-2 Tôi đư 84 ợc F2Tôi nhậ 81 n F3Tôi đư X1 F3 ợc 58 F X1 3 - F- 3Tôi đư F- ợc Kh ối FTôi 4 m 77 148 FTôi 729 m thấ M ã hó F4- Cơng Đồn giải Đến F-4 X102 lễ F dịp C F5 X81 - ô T F X84 - ô C ấ -FTôi thường X21 F xuyên N lãnhơ FBan 5 đạo X24 F F6 X23 F6 X22 T - ô T - ô M F6 X33 - ô Nhân - viên F7 Nh F-7 ân Cấ F pX35 3 696 592 Ma trận xoay nhân tố (lần thứ hai) (tiếp theo) Nhân tố K h 542 831 785 777 532 516 725 677 636 521 149 Phụ lục Bảng tổng hợp phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha nhân tố N h â n -F Hệ số Cron bach Alph H H ệ ệ s s ố ố 0 Chiế , , - nCơ 0 hội , , Xphát 0 73 Chất , , - Mọi 0 0,8 ngườ , , i 52 - Công 0 ty , , đạt - Tôi 0 biết , , rõ - Cơng 0 ty tơi , , có -FCơng 0 ty , , xét - Tiền 0 lươn 0,8 , , g - Tôi 97 0 , , trả44 X 0 Tôi , , -F Tôi 0 , , khuy X 0 15 Tơi ,0 ,0 X14 0,8 , , - Tôi 64 0 , , - quyề Khối 0 lượn , , g Bảng tổng hợp H H Hệ ệ ệ N số h Cro s s â nbac ố ố -nF Tôi 0 c , , 0,7 - ả 66 0 T , , ô 150 Phụ lục C ô - Đ ế C F ôX 81 - C - ấ T - ôi N - B -F a T - ô T - ô M ôX 1F 33 N -h C -ấ K h , , , 0,5 78 , 0,4 76 , 0,4 37 , 0,6 89 , 0,6 03 , 0,6 00 , 0,4 01 , 0,3 96 , 0,5 67 , 0,5 16 , 0,4 24 , 0,5 34 , 0,5 73 , 0,5 59 , 0,4 14 , 151 Phụ lục 10 Bảng tổng hợp biến thang đo có đánh giá khác biệt nhóm biến kiểm soát Biến T S k h i i a TT 0, G h T 0, i uT ôi 00 ô 0, P iM 00 h ọi 0, n 01 C 0, t ô 00 Đ TT 0, ộ h ôi T 00 0, u ôi C C 00 t ô ô 0, u n nN 00 0, Q ổ u hâ C 01 0, i a ấp T 00 0, ôi 0, T TTi 00 r h ền C 00 0, ì u 00 T 0, n N ôi 00 PT h ô 0, iT 01 0, Ti 00 0, Tôi C h ền C 00 0, u ô 00 T 0, N ôi 00 B c 0, ấT a 03 u h nC ô ấ 0, l n pT 01 0, Ti 00 0, Tôi T h ền 00 h u C 0, ôT 00 0, u ôi 00 n 152 Phụ lục 10 Phụ lục 11 TÌNH HÌNH VỀ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY Công tác tuyển dụng lao động Công ty q trình chuyển đổi từ mơ hình sản xuất nhỏ sang sản xuất dây chuyền máy móc cung cấp cho Công ty mẹ chi nhánh Cơng ty mẹ Vì vậy, việc thay đổi cấu lao động công tác tuyển dụng lao động thiếu Công ty Công ty thường xuyên tuyển dụng lao động thức thơng qua thi tuyển tiến hành vấn thí sinh vượt qua đợt thi tuyển trước Thời gian thử việc ba tháng lao động gián tiếp tháng lao động trực tiếp Đối với lao động thời vụ, Công ty tiến hành hợp tác với Công ty cung ứng lao động Tỉnh để thuê nhân công Công ty ký kết hợp tác với trường Đại Học cho sinh viên vào thực tập Trong q trình thực tập, sinh viên hồn thành tốt cơng việc giao Cơng ty có nhu cầu tuyển dụng lao động giữ lại làm việc thức Cơng tác bố trí lao động: Cơng tác bố trí lao động Cơng ty có vai trò quan trọng tồn phát triển Công ty Để thấy điều này, ta theo dõi bảng số liệu 3.1, cụ thể sau: Bảng 2.1: Tình hình lao động Công ty (ngày 01/08/2017) S T ố ỷ T ổ n 98 g 1 Theo giới L 5tính 9,16 ao L 45 ao Theo độ T tuổi T T T Tr ên 91 71 66 22 % 90, 84 32, 31 29, 76 27, 16 10, 42 0,35 % 153 Theo trình độ Đ 1,34 ại % C 06 1,04 ao % C 24 0,07 ao % Tr 5,93 uTr 51 % 0,02 uC % 0,02 hL % 91, ao 59 Theo L cấu 16, ao L 65 ao Theo quốc L 16 83, 84 91 99, 83 0,17 % T T 41 T Tr 91 7,30 57, 13 24, 8,34 % 2,31 ao L ao T D Thu L nhập 4.924 610,54 ao 9.100 L T 5.236 409,89 153 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty [Nguồn: Phòng nhân sự] 154 Bảng 3.2: Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty qua hai năm 2015 - 2016 C T h % u 1 2+ + 10 D 81 ,( ,( - 22 C 45 21 87 D 2+ + o , ,5 ( ( + + G 2 L 30 + + ợ 1,6 44,847, - 12 D 92 41,1 ( 11 ( 2+ +4 M ã 22 C Trong 5( 3( 4- 132 đó: 95 ( 49 ( 39 - 242 C 22 4( 1( +1 +8 53 03 C 10 11 622 51 1+ 9,5 53,0643,6+ 13 24 12 13 12 12 05 05 14 15 15 26 16 17 1+ 4+ 94,9 ( 07 ( 1+ -2 4( 66 ( 2- 21 824 31 +1 +4 32 8,0 ( 9( 5+3 2+ 51,332 23,109,5 - -0 ,732, 22 0,61 +1 +5 3,5 [Nguồn: Phòng Tài chính] Bảng 3.3: Hiệu sử dụng vốn Công ty T ổ T 1 + T 2 + ổL 822 311 5+ T 12, 12, + T 7,9 7,5 + C % + + 21 + + + [Nguồn: Phòng Tài chính] ... tác động đến hài lòng người lao động làm việc công ty TNHH Samil Vina? (2) Sự hài lòng người lao động làm việc công ty TNHH Samil Vina mức độ nào? (3) Các nhân tố tác động mạnh đến hài lòng người. .. Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc người lao động công ty TNHH Samil Vina để làm luận văn cao học 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM - VŨ NGUYỄN CÔNG THÀNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SAMIL VINA LUẬN VĂN THẠC SĨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty TNHH samil vina , Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty TNHH samil vina

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay