Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch (tour) nội địa của du khách (nghiên cứu tại công ty TNHH du lịch lửa việt)

134 9 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH HỮU TRÚC PHƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH (TOUR) NỘI ĐỊA CỦA DU KHÁCH (NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỬA VIỆT) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành Mã số ngành: 60340103 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH HỮU TRÚC PHƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH (TOUR) NỘI ĐỊA CỦA DU KHÁCH (NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỬA VIỆT) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành Mã số ngành: 60340103 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 14 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T1 C h P GT P S T bi P Trầ T bi Trầ T Ủ Đo v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Huỳnh Hữu Trúc Phương Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 22/11/1987 Nơi sinh: Đồng Nai Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành MSHV: 1641890012 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn chương trình du lịch (tour) nội địa du khách (nghiên cứu công ty TNHH du lịch Lửa Việt) II- Nhiệm vụ nội dung: Xac đinh cac yêu anh hương đên quyêt đinh lưa chon tour nôi đia cua khach hang đôi vơi san phâm tour cua công ty du lich Lưa Viêt Xac đinh mưc đô anh hương cua cac yêu đênquyêt đinh lưa chon tour cua khach hang Đê xuât cac kiên nghi nhăm nâng cao chât lương dich vu tour nôi đia đê thu hut du khach đên vơi thi trương tour nôi đia III- Ngày giao nhiệm vụ: 16/09/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2018 V- Cán hướng dẫn: PGS TS NGUYỄN PHÚ TỤ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu tôi, kết chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Học viên thực Luận văn Huỳnh Hữu Trúc Phương ii LỜI CÁM ƠN Được học tập nghiên cứu trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự tự hào tơi Trong q trình học tập, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình q Thầy Cơ môn quan tâm từ Viện Đào Tạo Sau Đại Học, Khoa Quản Trị Du Lịch – Nhà Hàng - Khách Sạn giúp tơi hồn thành q trình học Tơi xin chân thảnh cảm ơn quý Thầy Cô trường Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Thầy PGS.TS Nguyễn Phú Tụ hướng dẫn tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo công ty du lịch Lửa Việt, khách hàng công ty hỗ trợ cung cấp thông tin hợp tác với tơi q trình khảo sát, thu thập số liệu liệu để hoàn thành nghiên cứu tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Trân trọng! Huỳnh Hữu Trúc Phương 90 N h1 âK i C ô Tr uC ao Đ ại S au K N ữ N a D u D uD u D u D uD u Câu 4: Xin vui lòng cho biết nghề nghiệp Anh/Chị: G i áC Về sư8 h6 h9 C Câu 5: Xin vui lòng cho biết trình độ Anh/Chị: Câu 6: Xin vui lòng cho biết giới tính Anh/Chị: Câu 7: Xin vui long cho biêt hinh thưc du lich ma Anh/Chi đa đông hanh cung công ty du lich Lưa Viêt? Câu 8: Xin cho biết mức độ đồng ý Quý Anh/Chị dich vu du lich cua công ty Lưa Viêt theo tiêu chí đây: Vui lòng khoanh tròn vào lựa chọn Anh/Chị theo quy ước sau: số lớn thể đồng ý Anh/Chị cao S T T ( N I 1A n h 2/c A n h/ 3A n h Hồn tồn khơng Bình thường Không đồng ý Đồng ý 5: : : H đồng ý Hoàn toàn 1: 4: H Đ 91 4A n h 5A n h TH AM 6A n h 7An h/ Ch 8L ự a 9A n h/ 1Lử 0a Việ 1Sản 1phẩ m 1L 2ử a 1T 3h 4 4 SỰ ĐÁ 1S 4ả n 1Q 5u y 1Đ 6ộ i 1Đ 7ội ng 1Cơ 8sở vật TH ƯƠ 92 C 1C 9á c 0Gi 2Giá 1tou r 2Giá tou 2Giá 3tou 5 5 2Cô 4ng Cá c chư Cô ng 7Cô ng ty QUYẾT 2An 8h/ chị 2Khi 9chọ n 0An h/c 1An h/ MAR 1 1 1 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 93 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 1, CRONBACH ALPHA BIẾN NC Reliability Statistics C N r o 843 5o Item-Total Statistics S c a l N C1 N C2 N C3 N C4 N C5 S C C c o r a r o l r n e 13 .650 b 811 14.1 12 22 695.798 14.1 514.190 12 .646.812 13 89 580.829 14.1 414.189 13 .672.805 01 BIẾN TK Reliability Statistics C N r o 796 4o Item-Total Statistics S c a l S c a l C o r r C r o n 94 T K T K T K T K 10.18.45.662.717 10.38.88.560.768 810.209.04.570.762 610.258.49.637.729 BIẾN TH Reliability Statistics C N r o 764 4o Item-Total Statistics S c a l S C C c o r a r o l r n e b 664 10.36.43.638 210.376.33.632.668 010.306.58.636.666 29.9218.87.359.799 T H T H T H T H BIẾN CL Reliability Statistics C N r o 838 5o Item-Total Statistics S c a l C L1 C L2 C L3 C L4 C L5 S C C c o r a r o l r n 13.615 .611.814 15 09 576.823 13.6 713.755 14 .674.796 813.657 14 .638.806 14 99 704.788 13.6 57 95 BIẾN GC Reliability Statistics C N r o 769 5o Item-Total Statistics S c a l G C1 G C2 G C3 G C4 G C5 S C C c o r a r o l r n 14.410 .663.683 114.333 10 .561.719 014.489 10 .598.706 10 66 662.682 14.3 13 21 246.819 14.1 10 >> Loại biến GC5 tương quan biến tổng nhỏ 0.3 Chạy lại lần 2: Reliability Statistics C N r o 819 4o Item-Total Statistics S c a l G C1 G C2 G C3 G C4 S C C c o r a r o l r n 10.67.58.699.746 210.568.09.587.798 110.687.99.607.789 510.557.59.675.757 BIẾN MK Reliability Statistics 96 C N r o 780 4o Item-Total Statistics S c a l M e K M K M K M K S C C c o r a r o l r n e 8.48 e 651 b 693 10.2 410.208.84.544.748 8.86 512.765 10.3 010.288.43.640.698 BIẾN QD Reliability Statistics C N r o 842 4o Item-Total Statistics S c a l Q Đ Q Đ Q Đ Q Đ S C C c o r a r o l r n e 5.21.709 b 785 9.92 659.807 9.835.17 668.803 9.895.16 9.9205.37.669.802 2, PHÂN TÍCH EFA BIẾN ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaise r8 Meye Ba A 29 rtl pp df 82 32 ett 97 Sig .000 Total Variance Explained C o m p o 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T ot al Initia l Eige %C u om T o t 3 92 08 03 11 .7 84 56 71 .6 25 61 .5 96 .2 56 7 .2 07 .2 37 75 87 .2 08 .1 28 .1 38 85 .1 78 .1 99 .1 09 92 .1 39 .1 59 96 97 .1 89 19 30 Extra Rotation ction Sums of Sum % C Squared T %Cu u om 08 .6 03 84 56 25 96 ot al 43 13 62 52 mu o lati 31 11 11 09 32 53 46 65 66 Rotated Component Matrixa N C2 N C5 8 6m 98 N C N C N C C L5 C L3 C L4 C L1 C L2 T K T K T K T K T H G C G C G C G C M K M K M K M K T H T H T H 7 7 7 7 7 7 .7 7 7 7 >> Loại biến TH4 biến tải lên nhân tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch (tour) nội địa của du khách (nghiên cứu tại công ty TNHH du lịch lửa việt) , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch (tour) nội địa của du khách (nghiên cứu tại công ty TNHH du lịch lửa việt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay