Các nhân tố tác động đến hành vi mua bán trực tuyến của người tiêu dùng trên các kênh thương mại điện tử tại TP HCM

103 15 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:32

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn TRỊNH HỒNG NHUNG ii LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập nghiên cứu, tận tình giúp đỡ q thầy giáo, tơi hồn thành chương trình học tập nghiên cứu luận văn với đề tài “Các nhân tố tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến người tiêu dùng kênh TMĐT Tp Hồ Chí Minh” Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại Học Cơng Nghệ TP HCM Phòng đào tạo sau đại học tạo điều kiện cho làm luận văn thạc sĩ Đây điều kiện cho cọ sát với thực tế, cố lý thuyết học Tôi xin cảm ơn TS Trương Quang Dũng tận tình hướng dẫn để tơi q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn anh chị đồng nghiệp hỗ trợ, cung cấp tài liệu thông tin cần thiết để tơi hồn thiện đề án hạn Cuối xin chúc cho quý thầy cô anh chị đồng nghiệp dồi sức khoẻ Tôi xin chân thành cảm ơn! TĨM TẮT Mục đích nghiên cứu khám phá yếu tố tác động hành vi mua sắm người tiêu dùng kênh TMĐT Tp.Hồ Chí Minh Từ tác giả đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh kênh TMĐT Tp Hồ Chí Minh Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Dựa sở lý thuyết giá trị thương hiệu thang đo xây dựng dựa giới Việt Nam, nghiên cứu định lượng thức với số lượng mẫu 449 khách hàng Việt Nam ( chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên) Dữ liệu thu thập xử lý phần mềm SPSS 20.0 phần mềm AMOS 2.0 Tác giả tiến hành kiểm định lại mơ hình nghiên cứu, giả thuyết có yếu tố yếu tố người yếu tố tin tưởng phi lý trí, tác động lên thành phần đại diện ý định mua hàng, yếu tố công nghệ hữu dụng, nhận thức dễ sử dụng tác động lên thành phần đại diện thái độ Kết cho thấy yếu tố phi lý trí thái độ, ý định ảnh hưởng tới hành vi mua hàng, yếu tố phi lý trí ảnh có ảnh hưởng lớn đến hành vi mua hàng Bên cạnh yếu tố niềm tin ảnh hưởng đến thái độ, yếu tố nhận thức dễ sử dụng phi lý trí ảnh hưởng đến ý định Có thể nói kết nghiên cứu giúp cho kênh TMĐT có thang đo tương đối hồn chỉnh muốn đo lường yếu tố để xây dựng quảng bá đánh giá hành vi tiêu dùng Kết nghiên cứu giúp cho kênh TMĐT có nhìn sâu sắc, tồn diện khác hành vi tiêu dùng thời điểm Qua cơng ty dựa vào kết nghiên cứu mà hoạch định chiến lược marketing hợp lý, ngân sách đầu hợp lý có thêm khác biệt nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ABSTRACT The purpose of the study is to explore the factors that influence the shopping behavior of consumers in e-commerce channels in Ho Chi Minh City From there, the author proposes management implications to improve business efficiency of e-commerce channels in Ho Chi Minh City Ho Chi Minh The thesis used mixed methodology, combining qualitative and qualitative research methods Based on the theory of brand value and scales built around the world as well as in Vietnam, the official quantitative study with a sample of 449 clients in Vietnam (Random method) Data collected was processed using SPSS 20.0 software and AMOS 2.0 software The author examines the research model, in which the hypothesis is that there are four factors in which two human factors are the factor of trust and irrationality, the effect on the representative is the intention to buy The two elements of technology are usability, utility, and impact on the representative component of attitudes The results show that the unreasonable attitude, the intention to influence the purchase behavior, in which the unreasonable factors also have the greatest impact on buying behavior Besides, the belief factor influences attitudes, factors of convenience and irrationality that affect the intention It can be said that research results make e-marketplaces have a relatively complete scale when they want to measure factors to build and advertise as well as evaluate consumption behavior Research results also give e-commerce channels more insight, more comprehensive and different consumer behavior at the present time Companies can rely on the results of their research to develop sound marketing strategies, reasonable investment budgets, and differences to improve business efficiency vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………………………….… i LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………………………… ii TÓM TẮT…………………………………………………………………………………… iii ABSTRACT…………………………………………………………………………………… v MỤC LỤC…………………………………………………………………………………… vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT………………………………………………………… x DANH MỤC CÁC BẢNG…………………………………………………………………….xii DANH MỤC HÌNH………………………………………………………………………… xiv CHƯƠNG : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 1.4 Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.3 Phương Pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT&MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 10 2.1 Khái niệm hành vi mua sắm 10 2.2 Khái niệm thương mại điện tử 11 2.2.1 Các đặc trưng Thương Mại Điện Tử 12 2.2.2 Một số hình thức giao dịch qua TMĐT 17 2.2.3 Lợi ích mua bán qua kênh TMĐT 18 2.3 Tổng quan lý thuyết 20 2.3.1 Thuyết hành vi có hoạch định (TPB) 20 2.3.2 Mơ hình chấp nhận công nghệ (TAM – Technology Acceptance Model) 22 TÓM TẮT CHƯƠNG 34 CHƯƠNG : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Phương pháp nghiên cứu 35 3.1.1 Nghiên cứu sơ 35 3.1.2 Nghiên cứu thức 35 3.2 Tổng quan nghiên cứu 35 3.2.1 Quy trình nghiên cứu 35 3.2.2 Tổng quan nghiên 37 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi 38 3.2.4 Nghiên cứu định lượng thức 38 3.3 Xây dựng thang đo nghiên cứu thức 39 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu 39 3.3.2 Thang đo 39 TÓM TẮT CHƯƠNG 45 CHƯƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu thức 46 4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA – Exploratory Fator Analysis 47 4.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo 51 4.4 Phân tích nhân tố khẳng định ( Confirmatory Factor Analysis- CFA) 53 4.5 Kiểm định mơ hình nghiên cứu ( SEM) 65 4.6 Kiểm định Boothtrap………………………………… ………………………….……………………………………… 72 4.7 Mơ hình bất biến mơ hình khả biến 73 TÓM TẮT CHƯƠNG 77 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 78 5.1 Kết luận 78 5.2 Một số đề xuất từ kết nghiên cứu 79 5.2.1 Đối với nhà bán lẻ trực tuyến 79 5.2.2 Đối với quan quản lý nhà nước 82 5.3 Hạn chế nghiên cứu 84 TÓM TẮT CHƯƠNG 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 10 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT S VI TẾ TT 1A M O 2C F A 3C FI 4C M 5C M I 6E F 7K M 8R M S S E 1S 0E M 1S 1P S 1T p 1T 3M Ti Ti ến ến A P na hâ ly n si P C hâ on n fir tí m C C hỉ o C C hi hi C hi C - hi sq P E hâ xp C K hỉ R C oo hỉ t số M S St an M St ru hì ct n ur P St hầ ati n sti m ca T hà T h 75 Hình 4.6 Kết sơ đồ mơ hình bất biến- nhóm Nữ 76 Hình 4.7 Kết sơ đồ mơ hình bất biến- nhóm Nam Kiểm định giả thuyết: - H0 : chi-square hai mơ hình - H1 : Chi-square hai mơ hình khả biến có khác biệt với chisquare mơ hình bất biến Mơ hình bất biến mơ hình khả biến khơng có khác biệt Bác bỏ giả thuyết H1 chấp nhận giả thuyết H0 77 TĨM TẮT CHƯƠNG Chương trình bày số kết luận rút từ nghiên cứu mô hình “Các nhân tố tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến người tiêu dùng kênh TMĐT TP Hồ Chí Minh” Kết phân tích nhân tố EFA Cronbach’s Alpha cho thấy, thang đo lường đạt độ tin cậy giá trị hội tụ giá trị phân biệt Các giả thuyết nghiên cứu chấp nhận 78 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1 Kết luận nhận xét Mơ hình nghiên cứu luận văn dựa tảng lý thuyết TPB Ajzen (1991) TAM (Davis 1985) Mặc dù, nhiều quan điểm cho từ ý định mua đến hành vi mua thực tế chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố Nhưng theo TPB, hành vi thực tế khách hàng bị ảnh hưởng ý định thái độ họ Trước định mua người tiêu dùng phải có ý định từhành vi tiến tới giao dịch diễn Kết nghiên cứu luận văn cho thấy, bên cạnh ý định thái độ người tiêu dùng mua sắm trực tuyến hành vi thực tế chịu tác động yếu tố phi lý trí khách hàng đối hành vi mua hàng trực tuyến Kết nghiên cứu luận văn cho thấy điểm tương đồng điểm khác biệt với nghiên cứu khác Việt Nam nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến người tiêu dùng Cụ thể sau: Kết nghiên cứu chững minh thái độ khách hàng mua sắm trực tuyến chịu ảnh hưởng niềm tin mà mua sắm trực tuyến đem lại Các lợi ích mua sắm trực tuyến bao gồm: tiết kiệm thời gian, giá rẻ hơn, dễ dàng so sánh sản phẩm, xóa bỏ rào cản địa lý Thái độ khách hàng mua sắm trực tuyến tốt họ cảm nhận lợi ích mà mua sắm trực tuyến đem lại cho họ Kết phù hợp với kết nghiên cứu tác giả trước dụ như: Barkhi cộng (2008), Hernández cộng (2010), … Hơn nữa, thái độ khách hàng mua sắm trực tuyến tốt khách 79 hàng cảm thấy hoạt động mua sắm phù hợp với nhu cầu lối sống họ Kết tương tự kết nghiên cứu Lin (2007) Tuy nhiên, nghiên cứu khơng tìm thấy mối liên quan cảm nhận nhận biết dễ sử dụng , nhận biết tính hữu dụng thái độ khách hàng đối mua sắm trực tuyến mơ hình T A M ( D a v i s 85) Mặt khác, kết nghiên cứu cho thấy phi lý trí tác động tích cực đến ý định mua trực tuyến khách hàng Khi khách hàng cảm nhận khả họ nhận sư hữu dụng nhận tính hữu dụng giao dịch việc có đủ điều kiện để mua sắm trực tuyến ý định mua trực tuyến hành vi họ tăng ngược lại Kết phù hợp với kết nghiên cứu Thaler (2015) Trong đó, nghiên cứu tác giả tìm thấy ảnh hưởng trực tiếp yếu tố hữu dụng đến ý định mua hàng Điều cho thấy khách hàng cảm nhận lợi ích từ việc mua trực tuyến cao ý định mua sắm trực tuyến tăng - 5.2 Một số đề xuất từ kết nghiên cứu Xuất phát từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số kiến nghị cho nhà bán lẻ trực tuyến quan quản lý nhà nước việc làm tăng ý định mua trực tuyến người tiêu dùng qua tăng cường khả mua sắm trực tuyến họ tương lai 5.2.1 Đối với nhà bán lẻ trực tuyến Thứ nhất, xây dựng niềm tin khách hàng Để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, nhà bán lẻ bán hàng qua hai kênh 80 truyền thống trực tuyến nên cung cấp đầy đủ thông tin cửa hàng truyền thống trang web để khách hàng trực tiếp đến cửa hàng mua sắm trải nghiệm Khi tin tưởng vào cửa hàng truyền thống họ dễ dàng tin tưởng vào cửa hàng trực tuyến công ty (Hahn Kim, 2009) Đối với nhà bán lẻ phân phối sản phẩm qua kênh trực tuyến nên cung cấp địa cụ thể công ty địa nhà riêng cá nhân bán lẻ, thông tin giúp khách hàng tin tưởng hơn, giúp họ có cảm giác giao dịch với người thật mua sắm truyền thống Thứ hai kết nghiên cứu chứng minh phi lý trí yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hành vi mua trực tuyến khách hàng, tính phi lý trí vừa tác động trực tiếp đến hành vi vừa tác động gián tiếp thông qua ý định khách hàng mua sắm trực tuyến.Khai tính phí lý người tiêu dùng theo chiều hướng tích cực nhất, nhà bán lẻ cần xây dựng kế họạch dựa hành động mang cảm tính khách hàng Người tiêu dùng bị tác động yêu tố khuyến mãi, sách giao hàng miễn phí, hay tâm lý bị tác động người khác nên nhà bán hàng cần khai thác tối đa đặc tính để tối đa hóa doanh thu bán hàng Các nhà quản lý cần hiểu rõ sức mạnh tác động xã hội Các phương án nhấn mạnh vào tâm lý khách hàng “ hầu hết người tiêu dùng thích sử dụng” hay “ số người tiêu dùng chuyển sang” sử dụng mua sắm kênh Thứ ba, thiết kế trang web với giao diện thân thiện với người sử dụng cho việc tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, tốn, …dễ thực Bởi vì, kết nghiên cứu cho thấy sựu hữu dụng có ảnh hưởng tích cực đến ý định mua sắm trực tuyến khách hàng Do đó, trang web 81 có giao diện thân thiện, dễ sử dụng giúp khách hàng thực thao tác cần thiết mua sắm mà không cần trợ giúp nâng cao ý định mua khách hàng từ trang web làm cho khách hàng có thái độ tích cực việc mua sắm trực tuyến Các trang web bán hàng cần xếp cách hợp lý, nên tích hợp cơng cụ tìm kiếm, so sánh sản phẩm để giúp khách hàng nhanh chóng tìm phương án thỏa mãn tốt nhu cầu họ Hơn nữa, bối cảnh tồn cầu hóa ngày nay, khách hàng nhà bán lẻ không nước mà tồn cầu, vậy, trang web cần sử dụng nhiều ngôn ngữ cho phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác Bên cạnh vấn đề gợi ý trên, nhà bán lẻ trực tuyến cần phải đào tạo đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ kỹ giao tiếp, điều đặc biệt quan trọng đội ngũ nhân viên phải am hiểu sách nhà bán lẻ giúp doanh nghiệp thống lời nói hành động Hơn nữa, đội ngũ nhân viên phải am hiểu sản phẩm mà họ cung cấp, niềm tin khách hàng vào nhà bán lẻ tăng khách hàng cảm thấy nhân viên am hiểu sản phẩm mà họ cung cấp Khi đội ngũ nhân viên am hiểu sản phẩm mà họ cung cấp, họ vấn đưa phương án phù hợp với nhu cầu nguồn lực khách hàng qua giúp khách hàng tin tưởng vào nhà bán lẻ trực tuyến Đặc điểm mua sắm trực tuyến hàng hóa người bán chuyển đến địa người mua định (Yörük cộng sự, 2011) vậy, ngoại trừ sản phẩm số hóa (âm nhạc, phim ảnh, phần mềm, sách, báo, tài liệu điện tử), mua sắm trực tuyến, khách hàng phải chờ thời gian định từ đặt hàng đến nhận mặt hàng Trong 82 đó, mục tiêu doanh nghiệp kinh doanh tố đa hóa lợi nhuận (Nguyễn Thành Độ Nguyễn Ngọc Huyền, 2007) nên nhà bán lẻ thường tìm cách để giảm chi phí, họ thường gom đơn hàng cho đủ chuyến chuyển Điều giúp nhà bán lẻ giảm thiểu chi phí mặt trái làm cho khách hàng phải chờ đợi lâu Khi thời gian cam kết mà chưa nhận sản phẩm đặt mua, khách hàng thường có cảm giác bị nhà bán lẻ lừa gạt họ niềm tin vào nhà bán lẻ Do đó, nhà bán lẻ cần phải xây dựng hệ thống kho bãi cho hàng hóa chuyển đến tay khách hàng với chi phí thấp đảm bảo thời gian cam kết 5.2.2 Đối với quan quản lý nhà nước Mặc dù nay, luật pháp quy định nhà bán lẻ trực tuyến phải cơng bố đầy đủ, xác thơng tin sản phẩm như: nguồn gốc, xuất xứ, cấu tạo, thành phần, … đủ để người mua đánh giá chất lượng sản phẩm Pháp luật quy định, nhà bán lẻ trực tuyến không bán hàng giả, hàng nhái,… Bên cạnh thông tin sản phẩm, pháp luật quy định bắt buộc nhà bán lẻ trực tuyến phải minh bạch hóa thơng tin người bán Những quy định giúp khách hàng tin tưởng vào nhà bán lẻ trực tuyến Bởi vì, khách hàng thường có xu hướng tìm kiếm thông tin sản phẩm qua Internet lại đến cửa hàng mua trực tiếp (ADMA, 2012) Khi khách hàng tin tưởng cửa hàng truyền thống họ dễ dàng tin tưởng vào cửa hàng bán lẻ trực tuyến nhà bán lẻ (Hahn Kim, 2009) 83 Việc quy định giúp khách hàng tự tin giao dịch với cửa hàng trực tuyến giúp họ có cảm giác giao dịch với người thật mua sắm truyền thống có tranh chấp mua bán họ gặp người bán để thương lượng, giải vấn đề có liên quan Mặt khác, việc bắt buộc đăng kí cung cấp thông tin người bán hạn chế nhà bán lẻ có ý định làm ăn gian dối, qua làm cho mơi trường bán lẻ trực tuyến nước ta Tuy nhiên, việc thực quy định nhà bán lẻ chưa nghiêm túc, nhiều nhà bán lẻ trực tuyến vi phạm quy định Các vi phạm chủ yếu nhà bán lẻ bao gồm: thông tin sản phẩm không minh bạch; bán hàng giả, hàng nhái sử dụng thơng tin, hình ảnh sản phẩm hãng để giới thiệu website vậy, quan quản lý Nhà nước cần tăng cường hoạt động quản lý đồng thời có chế tài xử phạt thích đáng nhà bán lẻ trực tuyến vi phạm quy định pháp luật, qua giảm dần tiến tới loại bỏ nhà bán lẻ trực tuyến hoạt động phi pháp đồng thời gây dựng niềm tin người tiêu dùng mua sắm trực tuyến Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Nhà nước cần tăng cường số lượng quan, hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Qua đó, giúp người tiêu dùng thuận tiện việc khiếu kiện gặp vấn đề với người bán giao dịch thương mại Bên cạnh việc tăng cường số lượng, Nhà nước cần tăng cường quyền lực cho tổ chức này, cho tổ chức thực có khả bảo vệ người tiêu dùng khơng phải hoạt động hình thức nước ta Việc tăng cường số lượng chức hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng giúp giảm khối lượng công việc cho Bộ Công Thương, việc tiếp nhận xử lý thông tin khiếu nại khách hàng website 84 TMĐT Bộ Công Thương thực (Bộ Công Thương, 2014b) Cùng với đề xuất trên, Nhà nước cần cải thiện hệ thống hành pháp 5.3 Hạn chế nghiên cứu Trên thực tế có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến hành vi mua trực tuyến người tiêu dùng mà nghiên cứu trước đề cập đặc điểm trang web, vấn đề mơi trường (văn hóa, pháp lý), đặc điểm người tiêu dùng (xu hướng mua sắm, kinh nghiệm mua sắm, sở thích), đặc điểm sản phẩm,… nhiều yếu tố khác chưa xem xét nghiên cứu Nghiên cứu tập trung tìm hiểu ảnh hưởng cảm nhận nhận thức dễ sử dụng, hữu dụng, niềm tin yếu tố phi lý trí, thái dộ ý định số yếu tố khác khơng dề cập đến Bên cạnh đưa yếu tố Phi Lý Trí vào đề tài nghiên cứu lần đầu có điểm thiếu sót Đây tiền đề giúp cho tác giả tiếp tục chp nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua khách hàng cá nhân khách hàng tổ chức có khác biệt định Nhưng luận án dừng lại việc nghiên cứu ý định mua trực tuyến khách hàng cá nhân chưa đề cập đến ý định khách hàng tổ chức 85 TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương này, tác giả đưa bình luận, đánh giá, so sánh kết nghiên cứu luận án với nghiên cứu trước Dựa kết nghiên cứu luận án, số đề xuất cho nhà bán lẻ trực tuyến quan quản lý nhà nước nhằm nâng cao ý định mua sắm trực tuyến khách hàng tác giả đề xuất Mặt khác, chương tác giả làm rõ ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn luận án Đồng thời, tác giả hạn chế luận án sở đề xuất số định hướng nghiên cứu cho tương lai lĩnh vực 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ Công Thương (2017), Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2017 Dương Thị Hải Phương (2012) Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến khách hàng địa bàn thành phố Huế Tạp chí khoa học Đại học Huế, tập 72(3), 263-274 Hà Ngọc Thắng (2016)- Nguyễn Thành Độ: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến Việt Nam-, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Ngọc Thắng (2011) Tâm lý người tiêu dùng: Một yếu tố tác động đến phát triển thương mại điện tử Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 168(II), 33-36 Hà Ngọc Thắng & Nguyễn Thành Độ (2013) Các yếu tố thúc đẩy khách hàng mua sắm trực tuyến Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số đặc biệt (9/2013), 91-96 Hà Ngọc Thắng (2015) Blog – công cụ marketing hiệu cần doanh nghiệp tận dụng để quảng bá sản phẩm Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 157(II), 47-51 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Tập 2, Nxb Hồng Đức Lê Thị Kim Tuyết (2011) Nghiên cứu động sử dụng dịch vụ Internet banking người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng Nghiên cứu khoa học – Đại học Đông Á, số 4-2011, 17-27 Nguyễn Duy Thanh & Cao Hào Thi (2011) Đề xuất mơ hình chấp nhận sử dụng ngân hàng điện tử Việt Nam Tạp chí Phát triển KH&CN, tập 14, số Q2-2011, 97-105 10 Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh – thiết kế thực hiện, Nxb Lao động Xã hội 87 11 Nguyễn Thành Độ & Hà Ngọc Thắng (2014) Những hội thách thức mua sắm trực tuyến Việt Nam Tạp chí khoa học – Trường đại học Hồng Đức, 20, 136-144 12 Nguyễn Thành Độ & Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Giáo trình Quản trị Kinh doanh, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 13 Trần Minh Đạo (2006), Giáo trình Marketing bản, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 14 Trần Văn Hòe (2008), Giáo trình TMĐT bản, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 15 Vũ Huy Thông (2010), Giáo trình hành vi người tiêu dùng, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Tiếng Anh: 16 Ajzen, I (1985) From intentions to actions: A theory of planned behavior (pp 11-39) Springer Berlin Heidelberg 17 Ajzen, I (1991) The theory of planned behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211 18 Ajzen, I (2002) Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665-683 19 Akbar, W., Hassan, S., Khurshid, S., Niaz, M., & Rizwan, M (2014) Antecedents Affecting Customer’s Purchase Intentions towards Green Products Journal of Sociological Research, 5(1), 273-289 20 Albesa, J G (2007) Interaction channel choice in a multichannel environment, an empirical study International Journal of Bank Marketing, 25(7), 490-506 21 Al-Jabari, M A., Othman, S N., & Mat, N K N (2012) Actual Online Shopping Behavior among Jordanian Customers American Journal of Economics, Special Issue, 125-129 88 22 Alreck, P., & Settle, R B (2002) Gender effects on Internet, catalogue and store shopping The Journal of Database Marketing, 9(2), 150-162 23 Consumer Ology ( 2011) Phillp Graves 24 Misbehaving- Richard H Thaler 25 Nudge – Richard H Thaler & Cass R Sunstein 26 Predictably Irrational ( 2011) Dan Ariely 27 Wu, L., Cai, Y and Liu, D (2011) Online shopping among Chinese customers: an exploratory investigation of demographics and value orientation International Journal of Customer Studies, 35, 458-469 ... yếu tố tâm lý hành vi - Xây dựng mơ hình nhân tố tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến người tiêu dùng - Tìm hiểu mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hành vi mua sắm trực tuyến người tiêu dùng - Đề xuất... tỉnh, thành phố có mức độ ứng dụng thương mại điện tử cao TP.HCM (78,6 điểm) Do đó, để thu hút người tiêu dùng mua sắm trực tuyến nhiều vi c nhận biết yếu tố tác động đến ý định mua trực tuyến. .. dụng lý thuyết thương mại điện tử, khái quát chung hành vi người tiêu dùng trang TMĐT thị trường Tp Hồ Chí Minh 2.1 Khái niệm hành vi mua sắm Hành vi mua sắm liên quan đến hành vi tinh thần thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến hành vi mua bán trực tuyến của người tiêu dùng trên các kênh thương mại điện tử tại TP HCM , Các nhân tố tác động đến hành vi mua bán trực tuyến của người tiêu dùng trên các kênh thương mại điện tử tại TP HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay