Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 các trường THPT ngoài công lập tại tp hồ chí minh

102 3 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN XUÂN LUYỆN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 CÁC TRƯỜNG THPT NGỒI CƠNG LẬP TẠI TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP Hồ Chí Minh - năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN XUÂN LUYỆN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 CÁC TRƯỜNG THPT NGỒI CƠNG LẬP TẠI TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG TP Hồ Chí Minh - năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T T S P G T S T S T S C h P b P b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên Ng ày, Ch uy GN t a NB si ì M1 V6 I Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề học sinh lớp 12 trường THPT ngồi cơng lập TP Hồ Chí Minh II Nhiệm vụ nội dung: - Xác đinh nhân tố ảnh hưởng đến định chọn nghề học sinh lớp 12 trường THPT - Xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến việc chọn ngành nghề học sinh viên lớp 12 trường THPT ngồi cơng lập Tp Hồ Chí Minh - Đề xuất hàm ý quản trị để việc lựa chọn ngành nghề học sinh lớp 12 có định hướng rõ ràng giúp học sinh tự định, lựa chọn cho ngành nghề để theo đuổi III Ngày giao nhiệm vụ : 24/01/2017 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 28/2/2018 V Cán hướng dẫn : TS Nguyễn Ngọc Dương CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề học sinh lớp 12 trường THPT ngồi cơng lập TP Hồ Chí Minh Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã ngành : 60340102 Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn TS Nguyễn Ngọc Dương Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan Học viên thực luận văn Nguyễn Xuân Luyện ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trân trọng cám ơn: Ban Giám hiệu trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo Sau Đại học, Giảng viên tham gia giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện cho người nghiên cứu trình học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo đồng nghiệp Phòng Tư vấn tuyển sinh Truyền thông – Trường ĐH Công nghệ Tp HCM (HUTECH) tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ trình nghiên cứu Trân trọng cảm ơn ! TÓM TẮT Hiện nay, việc lựa chọn nghề nghiệp học sinh phổ thông trung học Việt Nam vấn đề cấp thiết cần thực cách hiệu Theo thống kê từ nhiều nghiên cứu nước nước vấn đề Việt Nam, nhiều học sinh chuyển qua làm việc ngành nghề khác sau tốt nghiệp chương trình đào tạo nghề, đặc biệt sau tốt nghiệp đại học, cao đẳng Bài nghiên cứu nguyên nhân tiêu biểu dựa nghiên cứu trước liệu sơ cấp thu thập thông qua phiếu điều tra xã hội học Kết cho thấy hoạt động hướng nghiệp học sinh bậc phổ thơng trung học thực chưa hiệu quả, ngồi ra, yếu tố khác ảnh hưởng người thân, nguyện vọng, lực có mức độ ảnh hưởng cao định chọn nghề học sinh Kết nghiên cứu đồng thời khuyến nghị nghiên cứu nên tập trung tìm hiểu đưa giải pháp nhằm tạo điều kiện cho hoạt động hướng nghiệp học sinh thực hiệu ABSTRACT In Vietnam, high school student career choice is one of the most emerging problems that needs to be solve efficently nowadays According to previous researches, a majority number of students change their career right after graduating from colleges and universities despite of the career choice they have made at the end of their high school The result from this research points out that career orientation activities for highschool students in Vietnam is not efficient, on the other hand, other aspects such as family influence, desire, and ability play an important role in students’ career choosing process Thus, this research recommends futures researchers to investigate the effiency of career orientation program for highschool students in other to find out the solution for this matter MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lý hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: 1.5 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu: 1.6 Kết cấu đề tài: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU: .5 2.1.Giới thiệu: 2.2 Khái quát nghề nghiệp: 2.2.1 Khái niệm nghề nghiệp: 2.2.2 Khái niệm ảnh hưởng: 2.2.3 Khái niệm lựa chọn nghề: 2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề học sinh phổ thông trung học: 2.3.1 Những đặc điểm đối tượng học sinh lớp 12 phổ thông trung học: 2.3.1.1 Đặc điểm hình thành giới quan: 2.3.1.2 Đặc điểm đời sống tình cảm: 2.3.1.3 Đặc điểm phát triển trí tuệ: 2.3.1.4 Đặc điểm hoạt động học tập: 10 2.3.1.5 Đặc điểm hoạt động lao động lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT: 10 2.3.2 Vai trò việc chọn nghề học sinh lớp 12: 13 2.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề học sinh lớp 12: 14 2.3.3.1 Nhân tố khách quan: 14 2.3.3.1.1Gia đình: 14 2.3.3.1.2 Bạn bè: 15 2.3.3.1.3 Hoạt động hướng nghiệp trường PTTH: 16 2.3.3.1.4 Các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức xã hội: 17 2.3.3.1.5 Nhu cầu thị trường lao động thông tin việc làm: 18 2.3.3.2 Nhân tố chủ quan: 20 2.3.3.2.1 Nhận thức nghề: .20 2.3.3.2.2 Nguyện vọng hứng thú với nghề: 21 2.3.3.2.3 Năng lực nghề nghiệp: 21 2.3.4 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề học sinh lớp phổ thông trung học 12: .22 2.3.4.1 Giới thiệu địa bàn khách thể điều tra: 22 2.3.4.2 Thực trạng nhân tố khách quan ảnh hưởng đến việc chọn nghề học sinh: 23 2.3.4.2.1 Ảnh hưởng từ cha mẹ, người thân bạn bè: 23 2.3.4.2.2 Ảnh hưởng từ hoạt động hướng nghiệp: 24 2.3.4.2.3 Ảnh hưởng thị trường lao động nguồn thông tin đại chúng: 26 2.3.4.3 Thực trạng nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến việc chọn nghề học sinh: 27 2.3.4.3.1 Nhận thức nghề: .27 2.3.4.3.2 Nguyện vọng hứng thú với nghề: 27 2.3.4.3.3 Năng lực thân: 28 2.3.5 Mơ hình nghiên cứu dự kiến: 29 2.3.5.1 Mô hình nghiên cứu: 29 2.3.5.2 Yếu tố cấu thành biến: 30 2.3.5.3 Các giả thuyết cần kiểm chứng: 34 2.4 Kết luận chương 2: 34 N P e a r T P e a P e a r P e 4 3 3 5 5 0 3 3 5 5 3 3 5 5 6 3 3 03 03 03 a ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) FACTOR /VARIABLES AHNT1 AHNT2 AHNT3 AHNT4 AHNT5 AHNT6 HDHN1 HDHN2 HDHN3 HDHN4 TTLD1 TTLD2 TTLD3 TTLD4 NTVN1 NTVN2 NTVN3 NVHT1 NVHT2 NVHT3 NLBT1 NLBT2 NLBT3 CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS AHNT1 AHNT2 AHNT3 AHNT4 AHNT5 AHNT6 HDHN1 HDHN2 HDHN3 HDHN4 TTLD1 TTLD2 TTLD3 TTLD4 NTVN1 NTVN2 NTVN3 NVHT1 NVHT2 NVHT3 NLBT1 NLBT2 NLBT3 CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /ROTATION NOROTATE /METHOD=CORRELATION Factor Analysis Outpu Comm 24 In Da / pu ta Us t ers Ac Da tiv Filt ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 các trường THPT ngoài công lập tại tp hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 các trường THPT ngoài công lập tại tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay