Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại tỉnh bình phước

111 5 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN DƯƠNG SƠN HẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU NƯỚC NGỒI TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60.34.01.02 TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN DƯƠNG SƠN HẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CƠNG BỐ THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU NƯỚC NGỒI TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60.34.01.02 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS VÕ THANH THU TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: GS.TS VÕ THANH THU Luận văn Thạc si bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 31 tháng 03 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc si gồm: T T 1P G 2T S 3T S 4T S 5T S C c U v Xác nhận của Chu tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH–ĐTSĐH Độc lập - Tự - Hạnhphúc TP.HCM, ngày tháng 03 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Dương Sơn Hằng Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 16/08/1992 Nơi sinh: Bình Phước Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1641820028 I- Tên đê tài : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU NƯỚC NGỒI TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC II- Nhiệm vu va nội dung: Thứ nhất, tổng quan lại đề tài nghiên cứu từ đưa mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, giới han đóng góp của nghiên cứu Thứ hai, luận văn hệ thống hóa cách đầy đu ly thuyết liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng CBTT BCTC Trên sở kế thừa cơng trình nghiên cứu ngồi nước, tác giả tổng hợp, đúc kết nghiên cứu trước liên quan đến nhân tố ảnh hưởng chất lượng CBTT BCTC Thứ ba, tác giả đưa phương phương pháp, mơ hình nghiên cứu của đề tài nhằm thu thập liệu phục vụ cho nghiên cứu định lượng Thứ tư, tác giả phân tích thực trạng chất lượng CBTT BCTC, đưa kết nghiên cứu kiểm định giả thuyết của luận văn Cuối cùng, từ kết nghiên cứu tác giả nhận xét, đưa hạn chế của luận văn đề xuất số kiến nghị liên quan đến đề tài III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: GS.TS Võ Thanh Thu CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu của riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn này cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Trần Dương Sơn Hằng ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp, nhận được nhiệt tình giảng dạy của thầy, trường nói chung Khoa Quản Trị Kinh Doanh nói riêng em xin bày tỏ trân trọng lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ này Em xin chân thành cảm ơn đặc biệt đến Cô Võ Thanh Thu ln tạo điều kiện, quan tâm tận tình hướng dẫn em trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài Khóa luận chắn khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp bảo của thầy, bạn để khóa luận càng hồn thiện Đây kiến thức bổ ích cho cơng việc của em sau này Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình của anh, chị, cán Cục Thuế Tỉnh Bình Phước, người đồng nghiệp, doanh nghiệp, cung cấp tài liệu, hướng dẫn, góp y cho em suốt thời gian học tập nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Học viên làm luận văn Trần Dương Sơn Hằng TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng bố thơng tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngồi tỉnh Bình Phước” nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngồi Trên sở đó, luận văn nghiên cứu đưa ba vấn đề cốt lõi sau đây: Thứ nhất, nêu lên khái niệm ly thuyết tảng có liên quan nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng bố thơng tin báo cáo tài Trên sở kế thừa cơng trình nghiên cứu ngồi nước, tác giả xây dựng mơ hình ly thuyết nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng bố thơng tin báo cáo tài gồm yếu tố: (1) đòn bẩy nợ, (2) khả tốn, (3) quy mơ doanh nghiệp, (4) tài sản cố đinh, (5) chu thể kiểm toán (6) khả sinh lời Thứ hai, dựa mơ hình ly thuyết qua kết trao đổi với chuyên gia, y kiến thống chuyên gia tạo thêm sở cho tác giả việc đưa thêm nhân tố vào mơ hình nghiên cứu nhân tố tính trì hỗn của BCTC thời gian hoạt động Từ đó, tác giả đưa tổng cộng nhân tố (biến độc lập) vào mô hình chia làm nhóm nhân tố, bao gồm: (1) nhóm nhân tố liên quan cấu vốn gồm đòn bẩy nợ, khả tốn, (2) nhóm nhân tố liên quan đến đặc điểm thị trường gồm quy mô doanh nghiệp, tài sản cố đinh, thời gian hoạt động, chu thể kiểm tốn, tính trì hỗn của BCTC (3) nhóm nhân tố liên quan hiệu cơng ty gồm khả sinh lời Thứ ba, tác giả phân tích thực trạng chất lượng cơng bố thơng tin báo cáo tài rút ưu điểm chất lượng công bố thông tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngồi Bình Phước giai đoạn 2014 - 2016 đạt 91,9% so với mức độ yêu cầu Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố khơng ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngồi Bình Phước nhân tố quy mơ doanh nghiệp khả sinh lời lại ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngồi Bình Phước theo mơ hình sau: CBTT = 0,88 + 0,557 QMDN - 1,23 KNSL Trên sở đó, tác giả đề xuất số hàm y quan quản ly nhà nước, công ty kiểm toán độc lập doanh nghiệp đầu nước ngồi nhằm tăng chất lượng cơng bố thơng tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngồi Bình Phước Người sử dụng thơng tin dựa vào 02 nhân tố ảnh hưởng này để biết thông tindoanh nghiệp đưa có chất lượng nào, qua kết hợp với số thông tin khác để đưa định xác của Hy vọng kết nghiên cứu này mang lại thay đổi tích cực góp phần tăng chất lượng cơng bố thơng tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu nước ngồi Bình Phước thời gian tới ABSTRACT Thesis’s topic: “The factors affect the quality of the disclodure Financial Statementsin Foreign Direct Investment at Binh Phuoc province” aims at determining the factor affecting the quality of the disclodure Financial Statements Audit in Foreign Direct Investment at Binh Phuoc province Based on that, the thesis has studied and identified the following three core issues: Firstly, the concepts and basic theories are related to the quality of disclosures in financial statements Based on the inheritance of domestic and foreign researches, the author develops a theoretical model of that including four factors: (1) Financial Leverage, (2) The repayment ability, (3) The enterprise scale, (4) The fixed assets, (5) The auditsubject (6) The profitability Secondly, based on theoretical models after through the results of exchanges with experts, experts have created two factors to the research model that are the delay financial statements and the operation period Thirdly, the result of research showed that the factors of financial leverage, the repayment ability, the fixed assets, the auditsubject, the delay financial statements and the operation period have not afftected quality of the disclodure Financial Statements in Foreign Direct Investment at Binh Phuoc province Wheaeas, the factors of the enterprise scale and the profitability have had an influence on that Quality of the disclodure Financial Statementsin Foreign Direct Investment at Binh Phuoc province = 0,88 + 0,557 * the enterprise scale - 1,23 * the profitability Based on that, the author has proposed some implications in order to increase the quality of information disclosure in Financial Statements in Foreign Direct Investment at Binh Phuoc province The results of this research will bring about positive changes that will contribute to improving the quality of disclosure in Financial Statements in Foreign Direct Investment at Binh Phuoc province in the coming time MỤC LỤC LỜI CAM i ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết của đề tài 1.2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu .6 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp của luận văn 1.7 Hạn chế của luận văn 1.8 Kết cấu của luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN .11 2.1 Giới thiệu khái niệm 11 2.1.1 Khái niệm công bố thông tin .11 2.1.2 Khái niệm chất lượng 12 2.1.3 Khái niệm chất lượng công bố thông tin 13 2.1.4 Khái niệm chất lượng công bố thơng tin báo cáo tài 14 2.2 Ly thuyết tảng có liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin BCTC 15 2.2.1 Ly thuyết đại diện (Agency theory) 15 2.2.2 Ly thuyết dấu hiệu (Signalling theory) .16 2.2.3 Ly thuyết hợp đồng (Contractual theory) 17 2.2.4 Ly thuyết chi phí sở hữu (Proprietary cost theory) 18 2.3 Đo lường chất lượng công bố thông tin BCTC 18 2.3.1 Một số ly thuyết đo lường chất lượng công bố thông tin BCTC 18 2.3.2 Các số đo lường chất lượng công bố thông tin BCTC 20 2.4 Mơ hình nghiên cứu 24 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu của luận án .24 2.3.2 Phát triển giả thuyết nghiên cứu 26 77 C ôC ôC ôC 02 02 02 ôC ôC 02 02 ôC ôC ôC ôC 02 02 02 02 ơC ơC 02 02 ơC Ơ N C Ô N C Ô N C ôC ôC ô 2 2 02 02 1 1 .1 1 1 .1 1 11 21 21 0 0 0 0 2 0 0 78 28 68 58 21 21 0 0 0 0 78 58 21 11 ( 11 00 11 0 0 0 1 0 0 - 78 - 78 - 68 - 68 21 ( 21 0( 0 0 0 - 58 - 68 20 0 - - 17 0 1 1 1 11 ( 11 00 0 0 - - 27 - - 37 - 18 - 38 - 28 78 C ôC 02 ôC 02 ôC ôC 02 02 ôC ôC 02 02 ôC ôC 02 02 ôC ô nC ô nC ô nC ôC ôC ôC 2 2 02 02 02 ôC ôC 02 02 ô 0 0 1 0 0 0 .0 1( 0 11 0( 0 11 0( 0 - 38 - 18 - 38 - 48 11 0( 01 0( 0 0 01 0( 01 00 0 0 01 01 0 0 1 0 1( 20 1( 20 1( 20 1( 01 0( 01 0( 01 0( 0 0 1 0 0 - 97 57 67 78 - 16 - 86 - 86 - 84 01 0( 01 0( 0 0 0 - - 01 00 - 07 - 67 - 04 57 - 87 54 86 79 C ôC 02 ôC 02 0 02 02 02 0 1 2 02 02 02 02 02 2 ô 0 1 0 ôC ôC ôC ôC ô nC ô nC ô nC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ô nC 0 11 0 11 0 1 11 21 21 1( 10 0 .0 0 1( 10 1( 10 1( 21 0( 21 0( 29 0( 0( 01 0( 00 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 - 87 - 67 1 1 08 - 27 57 67 87 - 28 - 38 58 68 68 - 87 - 07 - 47 - 67 - 77 80 P hC ô nC ô nC ô nC ô nC ôC ôC ôC 2 2 02 02 02 ôC ôC 02 02 ôC ôC ôC ôC ô nC ô n 02 02 02 2 0 0 0 .0 1 1( 00 1( 10 1( 20 01 01 ( 01 00 11 11 0 0 0 0 0 - 87 - - 18 - 28 - 38 - 96 - 26 - 01 16 - 18 17 0 - 77 0 - 57 0 0 0 11 ( 11 0( 11 00 1( 10 0 87 87 57 48 1( 0 10 58 - 03 81 C ô nC ôC 02 ôC ôC 02 02 ôC ôC 02 02 ôC hi N C hi N C hi N C ô nC ô nC ô nC 2 2 2 ôC 02 ô 0 1 0 1( 10 1( 01 0( 0 0 68 - 57 - 07 01 0( 01 00 0 0 - 47 68 11 11 0 0 1 0 28 1 18 1( 10 1 1 1( 10 1 1( 10 1( 01 0( 0 1 00 - 58 - 68 - 78 - 48 - 58 - 68 - - 17 - - 37 82 C ôC ôC ôC ôC 02 02 02 02 ôC ôC 02 02 ôC ô nC ô nC ô nC 2 2 ôC 02 ôC 02 ôC ôC 02 02 ôC ôC 02 02 ôC 02 ô 0 1 .0 0 0 0 0 1( 01 0( 11 00 11 18 0 0 0 0 - 0 1( 10 57 68 08 57 - - 67 - 98 - 68 1( 10 1( 10 1( 01 0( 0 0 0 - 78 - 88 - - 01 37 01 0( 01 00 0 0 - 11 57 - 28 98 11 11 0 1 0 - 48 - 78 11 11 0 0 0 - 04 77 - 67 9 ( 00 - 0 - - 3 83 C ôC ôC ôC ôC h iC h iC h iC 02 02 02 2 2 ôC 02 ôC 02 ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ô 02 02 02 02 02 02 02 02 0 1 0 1 0 1 11 11 11 1( 10 1 1( 10 1( 01 0( 0 0 0 2 2 0 0 0 0 - 6 - 36 26 26 57 01 0( 01 0( 0 0 - - 04 37 88 11 00 11 11 01 ( 11 00 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 - 18 58 67 37 88 17 57 - - - - 01 16 84 C ôC ô nC ô nC ô nC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC 2 2 02 02 02 02 02 02 02 ôC 02 ôC ô nC ô nC ô n 1 1 1 .1 1 0 1( 00 1 1( 21 0( 21 0( 21 00 11 ( 11 00 11 ( 01 0( 0 0 0 1 1 0 0 - 88 - 18 - 28 - 38 - - 28 - 18 - 28 - 37 - 98 - 01 58 - 16 68 - 18 0 - 38 0 - 6 0 - 09 0( 1( 00 1( 00 1( 0 02 - 8 85 C ô nC ô nC ô nC ôC ôC ôC ôC 2 2 02 02 02 02 ôC ôC 02 02 ôC ôC ôC ôC 02 02 02 02 ôC ôC 02 02 ôC ôC ô 02 02 0 0 .0 1 .0 1 1 1 1( 10 01 01 01 01 ( 0 0 0 3 3 - 48 - 58 - 68 - - 17 - - 67 - - 37 - 86 - 26 01 00 - 56 01 ( .0 .0 - 33 11 0( - 02 11 0( - 63 11 0( 1.0 - 06 01 00 0 - 36 01 ( 01 0( 0 0 - 86 - 87 01 0( 01 0( 00 1 0 0 - 27 - 67 86 C ôC ôC ôC ôC ôC ôC ô nC ô nC ô nC ô nC ô nC ô nC ô nC ô n 02 02 02 02 02 2 2 2 2 0 0 0 11 ( 11 03 01 01 01 ( 10 1 1 1( 20 1( 20 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1( 20 1 - 78 97 0 1 7 - - - - - 38 38 55 25 55 8 7 7 87 C ô nC ôC 02 ôC 02 ôC ô nC ô nC ô nC ôC 02 ôC 02 ôC 02 ôC 02 ôC 02 ôC 02 ôC ôC 02 02 ôC 02 ô 0 1 11 ( 0 0 0 1 7 - 87 - 47 11 00 1( 00 1( 00 - - 0 0 0 1( 00 1( 11 0( 11 0( 11 0( 01 0( 01 0( 01 0( 0 0 0 0 0 0 57 - 36 - 47 - - 16 - 57 - 37 - 56 - 26 - 76 - 88 11 0( 0 - 38 11 0( 0 - 58 11 0( 77 20 88 C ôC ôC ô nC ô nC ô nC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC 02 2 2 02 02 02 02 02 02 02 ôC ôC 02 02 ôC ôC ôC ô 02 02 02 1 0 0 0 .0 0 0 1( 21 0( 20 1( 20 1( 20 1( 20 01 01 01 ( 01 00 01 ( 09 0( 0( 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 - 47 57 79 89 99 - - 21 86 - 31 46 - 49 86 - 96 - 01 86 - 12 76 - 36 0( 0 - 00 - - 11 ( .0 0 - 11 00 0 - 11 0 - 46 27 07 57 97 89 C ôC 02 ôC 02 ôC ôC 02 02 ôC ôC ôC ôC ô nC ô nC ô nC ôC ôC ôC ôC ôC ôC 02 02 02 2 2 02 02 02 02 02 02 ô 0 0 0 0 1 0 1( 11 00 .1 11 ( 4.0 0 - - 01 18 - 19 57 01 00 01 ( .0 0 - - 01 01 0( 01 0( 11 0( 10 1 - 2 0 - 1 1 21 21 21 01 01 11 ( 0 0 0 0 0 0 - 97 - 1 11 48 21 68 - 36 36 - 87 - 07 - 28 10 0 3 1 68 07 11 27 07 68 - 87 90 C ôC 02 ôC 02 ôC ôC ôC ô nC ô nC ô nC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ôC ô 02 02 2 2 02 02 02 02 02 02 02 02 02 1 0 1 1 1 0 0 1( 0 11 0( 0 11 1( - - 11 38 - 28 07 11 00 11 ( 10 0 0 0 0 - 37 - 67 - 17 1( 10 1 11 11 11 ( 21 00 21 21 ( 11 0( 11 0( 11 00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 27 - 37 - - 01 56 - 11 76 - 24 97 - 57 - 47 - 67 - 67 - 57 - 46 91 C ôC 02 ô 0 0 11 0 1 - 86 - 77 ... của doanh nghiệp đầu tư nước ngồi Bình Phước nhân tố quy mơ doanh nghiệp khả sinh lời lại ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu tư nước ngồi Bình Phước. .. Đề tài nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng bố thơng tin báo cáo tài của doanh nghiệp đầu tư nước ngồi tỉnh Bình Phước nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng bố. .. Bình Phước Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1641820028 I- Tên đê tài : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI TẠI TỈNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại tỉnh bình phước , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại tỉnh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay