Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa thực vật và một số hoạt tính sinh học từ lá cây trứng cá muntingia calabura l

152 3 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:32

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM HỮU TUẤN BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA THỰC VẬT MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ CÂY TRỨNG MUNTINGIA CALABURA L LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Công nghệ sinh họcsố ngành: 60420201 TP HỒ CHÍ MINH, tháng…năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM HỮU TUẤN BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HĨA THỰC VẬT MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ CÂY TRỨNG MUNTINGIA CALABURA L LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Công nghệ sinh họcsố ngành: 60420201 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC HỒNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng…năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hồng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 11 tháng 11 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T C h P G T P S b P P G b TS V T Ủ Ng v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Phạm Hữu Tuấn .Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 18/04/1993 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: .Công nghệ sinh học MSHV: 1541880011 I- Tên tài: đề BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA THỰC VẬT MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ CÂY TRỨNG MUNTINGIA CALABURA L II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ: Khảo sát thành phần hóa thực vật số hoạt tính sinh học trứng Nội dung: Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu, định tính thành phần hóa học phương pháp hóa, khảo sát chống oxi hóa, khả kháng khuẩn, khả điều hòa đường huyết, khả giải độc gan, khả điều trị tiêu chảy, định tính số thành phần hóa học nhờ sắc ký cao áp ghép khối phổ III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài) 15/02/2017 IV- Ngày 30/08/2017 hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: (Ghi rõ học hàm, học vị, họ, tên) Tiến sĩ Hồng Nguyễn Ngọc CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu Trường Đại học Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh, q thầy giảng dạy Khoa Công nghệ sinh học - Thực phẩm - Môi trường tất thầy cô truyền dạy kiến thức quý báu cho em suốt năm học vừa qua Qua em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Nguyễn Ngọc Hồng người định hướng nghiên cứu, quan tâm, tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp Bên cạnh em xin cảm ơn thầy Phòng Thí nghiệm Khoa Công nghệ sinh học - Thực phẩm - Môi trường bạn nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình ln bên cạnh, động viên lúc khó khăn, nản lòng suốt thời gian học tập, nghiên cứu sống TÓM TẮT Cây trứng (Muntingia calabura) trồng nhiều miền Nam Việt Nam thường dùng để làm bóng mát hoạt tính sinh học nghiên cứu Trong nghiên cứu dịch chiết ethanol 70% (EMC70), ethanol 90% (EMC90) dịch chiết nước (AMC) từ trứng sử dụng để đánh giá thành phần hóa học khảo sát số hoạt tính sinh học bao gồm: Khả chống oxi hóa, khả kháng khuẩn, khả điều hòa đường huyết, khả trị tiêu chảy, khả giải độc gan đồng thời định tính số thành phần hóa học phương pháp LC-MS/MS Kết định tính cho thấy có nhiều hợp chất phenolic, flavonoid, tannin steroid dịch chiết EMC70 EMC90, AME chứa saponin amino acid tự Kết định tính cho thấy hàm lượng pholyphenol, flavonoid tannin tổng số dịch chiết EMC70 cao Khả kháng khuẩn EMC70 EMC90 tương đương chủng E.coli-ETEC, Shigella flexneri, Listeria monocytogenes, Listeria innocua Staphylococcus aureus Dịch chiết EMC90 có khả hạ đường huyết tốt tổng số loại dịch chiết lại nồng độ 200 mg/kg Khả ức chế tiêu chảy dịch chiết EMC70 nồng độ 750 mg/kg lên tới 78,87 % tương đương với đối chứng loperamide mg/ml Khả giải độc gan loại dịch chiết xác định dựa số men gan ALT AST Dịch chiết EMC70 nồng độ 50 mg/kg với kết giá trị ALT giảm đáng kể so với lúc trước chữa trị Phân tích HPLC- MS dịch chiết EMC70 cho kết hướng tới diện chrysoeriol có khả bảo vệ gan nhiễm độc tác động tích cực điều trị bệnh tiểu đường Một số chất khác thuộc nhóm flavonoid tìm thấy dịch chiết Kết tổng hợp cho thấy Muntingia calaburahoạt tính chống oxi hóa, tiềm kháng khuẩn số chủng vi sinh gây bệnh đường ruột, khả trị tiêu chảy, điều hòa đường huyết bảo vệ gan dịch chiết ethanol ABTRACT Muntingia calabura L was grown in southern Vietnam Until now there are not many scientific articles published on the bioactivity of Muntingia calabura leaves In this study, ethanol 70% extract (EMC70), ethanol 90% extract (EMC90) and aqueous extract (AMC) from Muntingia calabura leaves are used to test phytochemical and evaluation of bioactivities such as antioxidant, antimicrobial activity, hypoglycemia, anti-diarrhea and hepatoprotective activity Determination of compounds by high performance liquid chromatography ‒ mass spectrometry (HPLC/MS) The result of phytochemical screening showed that phenolics, flavonoids, tannins and steroids in EMC70 and EMC90 AMC with saponins and free amino acids Result of EMC70 in total polyphenol content, total flavonoid content and total tannin content were highest Antimicrobial activity of EMC70 and ECM90 were the same in E.coli-ETEC, Shigella flexneri, Listeria monocytogenes, Listeria innocua and Staphylococcus aureus Anti-diarrhea activity of EMC70 was reached 78.87% and it was equivalent to the group was treated by loperamide mg/ml Hepatoprotective activity of EMC70, EMC90 and AMC was determined based on ALT and AST EMC70 resulted in a significant reduction in ALT at 50 mg/kg compared with prior to treatment Qualitative HPLC/MS analysis of EMC70 was showed the results toward the presence of chrysoeriol that is capable of protecting the liver from toxicity as well as positive effects in treatment of diabetes Other flavonoid compounds were found in this extract The results in this study were showed that Muntingia calabura had antioxidant activity, potential antimicrobial activity, anti- diarrhea activity, hypoglycemia and hepatoprotective activity of ethanol extracts MỤC LỤC TRANG LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABTRACT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DÁNH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH xiii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan Muntingia calabura 1.1.1 Nguồn gốc 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Đặc điểm chung Muntingia calabura 1.1.4 Công dụng 1.1.5 Một số hợp chất có hoạt tính sinh học Muntingia calabura 1.1.6 Cây trứng thuốc dân gian 1.1.7 Các nghiên cứu nước 1.2.Tổng quan chất chống oxi hóa 11 1.2.1 Khái niệm chất chống oxi hóa 11 1.2.2 Cơ chế chống oxi hóa hợp chất tự nhiên 11 1.2.3 Một số chất tự nhiên từ thực vật có khả chống oxi hóa 11 1.3 Vi sinh vật thị 12 1.3.1 Nhóm vi khuẩn thuộc dòng Escherichia 12 1.3.2 Nhóm vi khuẩn thuộc dòng Listeria 13 1.3.3 Nhóm vi khuẩn thuộc dòng Shigella 15 1.3.4 Nhóm vi khuẩn thuộc dòng Staphylococcus 17 T 25 15 90± r 3± Kết quả2± đo men gan (AST) mơ hình acetaminophen nhóm chuột uống dịch chiết AMC nồng độ 15 mg/kg, 25 mg/kg 50 mg/kg từ Muntingia calabura 15 25 50 m m m T 51 39 30 r 0± Kết quả3± đo2± men gan (ALT) mô hình acetaminophen nhóm chuột uống dịch chiết sylimarin nồng độ 15 mg/kg, 25 mg/kg 50 mg/kg từ Muntingia calabura 15 25 50 m m m T 38±33±28± r đo men gan (AST) mơ hình acetaminophen nhóm chuột uống dịch Kết chiết sylimarin nồng độ 15 mg/kg, 25 mg/kg 50 mg/kg từ Muntingia calabura 15 25 50 STTm m m T 12 12 11 r 8± 1± 9± Kết đo men gan (ALT) mơ hình acetaminophen nhóm chuột uống acetaminophen nhóm đối chứng Đ ối T 46 ru 7± Kết đo men gan (AST) mô hình acetaminophen nhóm chuột uống acetaminophen nhóm đối chứng chuột khỏe mạnh Đ ối T 77 ru 3± PHỤ LỤC B: KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ Hàm lượng cắn thu Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t Least Significant Difference 1.884978 3.70743 4.156 Means with the same letter are not significantly different t MN e Ga rB18 C7 Đị nh lư Pearson M A U E M E M Correlation Coefficients, P F T O L A P 0 O L F 00 11 20 L A T 10 00 61 A N oxi hóa Chống Tương quan Pearson Khả chống oxi hóa quét gốc tự DPPH với kết định lượng phenolic flavonoid P e a C PF H OL C 1.00000 - H 0 P e a C PF H OL 0 P O 0.4566 L Y F L 0.7811 A V Tương1 quan Pearson Khả chống oxi hóa theo phuong pháp FRAP với kết định lượng phenolic flavonoid P e a C PF H OL C 1.00000 0 H O 9 N P O L Y F L A V quan Pearson Khả chống oxi hóa theo lục khử với kết Tương định lượng phenolic flavonoid P e a C PF H OL C 1.00000 0 H O N P O L Y F 0.88228 L P e a C PF H OL 0.0016 Hoạt tính kháng khuẩn ETEC Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 547.0555556 273.5277778 Error 4.1666667 0.6944444 Corrected Total 551.2222222 393.88 < 00 14.94444 Me ans with Dunc MN S an e C A S1 C2 A S2 C2 B S3 C1 C S1 C3 D C S2 C1 D E S4 C1 D E S4 C3 D E S1 C1 D E S4 C2 E S2 C3 E S3 C2 F S3 C3 S1 EMC70 S2 EMC90 S3 AMC C1 S aureus C2 L innocua C3 L monocytogenes Hoạt tính kháng khuẩn tổng So ur M od Er ro Co rre D Su M Va F m ea lue 53 8.8 33 R-Square Coeff Var Root MSE HTKK Mean 0.961062 4.587717 0.582875 12.70513 Means with the same letter are not significantly different Du nc MN M e A S1 C3 S2 C3 S3 C2 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping B C B C D C D E D E E E E E F 13 13 13 13 13 13 13 13 13 83 Mean N MAU S2 C5 S1 C4 S2 C2 S1 C2 S1 C5 S2 C4 S3 C3 S1 C6 S1 C1 S2 C1 S1 EMC70 S2 EMC90 S3 AMC C1 ETEC C2 Listeria monocytogenes C3 Listeria innocua C4 Staphylococcus aureus C5 Shigella flexneri C6 Shigella boydii Nồng độ ức chế tối thiểu Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 27 626.4761905 23.2028219 Error 56 18.6666667 0.3333333 Corrected Total 83 645.1428571 69.61 F Model 47 264.1286435 5.6197584 Error 60 14.4440556 0.2407343 Corrected Total 107 278.5726991 23.34 F Model 31 29430.61500 949.37468 Error 40 1187.55520 29.68888 Corrected Total 71 30618.17019 31.98 F Model 39 73167.34444 1876.08575 Error 50 2657.77778 53.15556 Corrected Total 89 75825.12222 35.29 F Model 39 5.79023204 0.14846749 Error 50 0.08019378 0.00160388 Corrected Total 89 5.87042582 92.57 F Corrected Total 107 8116944.991 R-Square Coeff Var Root MSE AST Mean 0.993377 7.502028 29.93378 399.0093 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N SC A 772.67 S5C1 A 772.67 S5C2 A 772.67 S5C3 A 762.50 S2C1 A 726.17 S2C2 B 664.00 S2C3 C 509.50 S3C1 D 403.50 S1C1 D 393.17 S3C2 E 302.33 S3C3 E 294.67 S1C2 F 208.33 S1C3 G 128.50 S4C3 G 128.50 S4C1 G 128.50 S4C2 H 71.50 S6C1 H 71.50 S6C2 H 71.50 S6C3 S1 EMC70 S2 EMC90 S3 AMC C1 15 mg/kg C2 25 mg/kg C3 50 mg/kg S4C1 S4C2 S4C3 Sylimarin 15 mg/kg S5C1 S5C2 S5C3 Tăng men gan S6C1 S6C2 S6C3 Đối chứng HPLC/MS: SẮC KÝ ĐỒ DỊCH CHIẾT EMC70 Phạm Hữu Tuấn Email: huutuanpro93@yahoo.com Đt: 0909234159 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM HỮU TUẤN BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA THỰC VẬT VÀ MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ L CÂY TRỨNG CÁ MUNTINGIA CALABURA L LUẬN... ngành: .Công nghệ sinh học MSHV: 1541880011 I- Tên tài: đề BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA THỰC VẬT VÀ MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ L CÂY TRỨNG CÁ MUNTINGIA CALABURA L II- Nhiệm vụ nội... Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa thực vật số hoạt tính sinh học từ trứng cá Muntingia calabura L. ” nhằm tìm hiểu sâu tác dụng sinh học, hướng ứng dụng thực tiễn với khả chữa bệnh trứng cá theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa thực vật và một số hoạt tính sinh học từ lá cây trứng cá muntingia calabura l , Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa thực vật và một số hoạt tính sinh học từ lá cây trứng cá muntingia calabura l

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay