Tuyển tập các câu hỏi thi sản khoa (có đáp án)

79 14 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:27

SẢN KHOA Mục lục Table of Contents  KHOA: TIỀN SẢN  KHOA: PHỤ KHOA 32  KHOA: PHÒNG SINH 47  KHOA: HẬU SẢN 61         Bệnh án số: Khoa: Tiền sản Bác sĩ hỏi thi: Cô Quang, cô Nguyên Tóm tắt bệnh án: Nữ 35t, đâu bụng kèm máu âm đạo, siêu âm thai TC 10w ko thấy tìm thai, cử đông thai (-), chân đoán thai lưu, đăt misoprostol tông thai lưu nay, 21h30 đêm qua sây phôi thai va it rau Chân đoán hâu sản thai lưu sau tông thai đâu Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: 1.Dấu chứng có thai Dấu chứng thai lưu Dấu chứng tông thai bằng thc Tên chẩn đốn: Hâu sản thai lưu 10w sau tơng thai Xử trí, điều trị: Kháng sinh Misoprostol ngâm Các câu hỏi thi: Vết mổ cũ la gì ? Nguy cho lân mang thai sau Bênh nhân sau sây thai lưu cân lam gì thêm Cho cân dăn gì Chân đoán thai lưu Tông thai lưu ntn  Câu trả lời :  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận:         Bệnh án số: Khoa: Tiền sản Bác sĩ hỏi thi: Thây Ngõ + thây Hiệp Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân 34t, 0000, vao viện vì máu AĐ + đau bụng, siêu âm tuân chưa có tim thai Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dấu chứng hướng đến có thai Dấu chứng thai chết lưu Tên chẩn đoán: Thai lân 1, 9w lưu Xử trí, điều trị: Nghỉ ngơi Misoprotol 800ug đặt ÂĐ Các câu hỏi thi: Chân đoán Xử tri Biến chứng Cho điều trị ngoại trú đc ko? Sao bệnh phong cho nằm lâu vậy? Bênh phong chân đoán va xử tri hay sai? Vì sao?  Câu trả lời :  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: thây khá vui + troll sv, bảo nhiều, hỏi xoay quanh chân đoán, hỏi từ viết tắt t.anh thây xem tiên lượng, dự phong nên lam kỹ phân         Bệnh án số: Khoa: Tiền sản Bác sĩ hỏi thi: Cơ Quang+ Ngun Tóm tắt bệnh án: Sản phụ 27 tuổi,mẹ có nhóm máu Rh-, mang thai lân para 0010,kỳ kinh cuôi 10/2/2017 sinh theo siêu âm 17/11/2017 Vao viện thai dc 32w,vì lý đau bụng Tiền sử sây thai năm 2016 thai dc tuân Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dc có thai Dc dọa sinh non Dc mẹ nhóm máu ARh Tên chẩn đoán: Thai lân para 0010, 34w6d dọa sinh non/ mẹ RhXử trí, điều trị: Thuôc cắt co MgSO4 liều tấn công 4-6g 500ml dd Glucose 5% TTM 20' Liều trì 2g/h 12h, sau đó 1g/h 24h Thuôc trưởng phổi corticoid Các câu hỏi thi: 1.Nêu tiêu chuân chân đoán dọa sinh non bn nay? Chỉ sô DSN gồm j Cổ tử cung dai la tôt hay xấu Nêu thuôc điều trị bn, liều lượng.vì lại chọn thuôc đó Con có những thuôc nao cắt co nữa Nêu các chế phâm corti điều trị trưởng phổi Rh la gì Viết tắt từ j Như thế nao la mổ lấy thai Vị tri  Câu trả lời :  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận:         Bệnh án số: Khoa: Tiền sản Bác sĩ hỏi thi: Thây Ngõ _ Anh Hiệp Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân 28 t̉i mang thai lân (0111) 35w vao viện vì phát tăng huyết áp tuân thứ 25 có đtri lân huyết áp tăng cao 180/120 mmhg nên vao viện Tiền sử tiền sản giật lân mang thai đâu; mổ lấy thai lúc 37w Siêu âm có rau bám mép Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dấu chứng có thai Dấu chứng tăng huyết áp (vì bn mình có tăng) Dấu chứng rau tiền đạo Các dấu chứng có giá trị (Phân ni thây k quan tâm đâu; quan tâm chân đoán thơi) Tên chẩn đốn: Thai lân (0111) 35w tiền sản giật nặng/rau bám mép/vết mổ cũ Xử trí, điều trị: Mình dtri theo benh phong tạch vì bn tsg nặng phải chấm dứt thai kì vong 24h ma đến h vô 10 chưa mổ Mọi người nhớ dtri cho Đừng theo bệnh phong ma tạch oan Các câu hỏi thi: Chân đoán Điều trị chinh Dự phong bn bằng cách j? Biến chứng bn nhân la j  Câu trả lời : mổ lấy thai k thuôc tự tìm thuôc thì aspirin liều thấp 80mg va canxi liều cao kiểm tra lại hi sản giật la quan trọng nhất Mấy cái thấy k quan tâm Xoáy mạnh sản giật  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Thây vui vẻ có cái nói sôc óc Nhớ chân đoán cho Đtri cho thì k tạch         Bệnh án số: Khoa: Tiền sản Bác sĩ hỏi thi: thây Vinh va thây Khoa Tóm tắt bệnh án: 29 t̉i para 1011,siêu âm tim thai khơng hoạt động Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: dấu chứng có thai dấu chứng thai chết tử cung Tên chẩn đoán: thai lân (1011) 11w2d thai chết tử cung Xử trí, điều trị: misoprostol 200mg viên ngậm má * lân Các câu hỏi thi: 1> điều trị la gì? chân đoán phân biệt với cái gì? tại phân biệt với cái đó? va phân biệt thế nao? sây mấy thì? vì  Câu trả lời : có sách :v  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận:         Bệnh án số: Khoa: Tiền sản Bác sĩ hỏi thi: Thây Ngõ +anh Hiệp Tóm tắt bệnh án: Bn 27t, thai lan 2,0010,32w vv vì đau bụng, go 2con/5p Mẹ RHLân thai có tiêm liều Ig antiD vao tuân 28 Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: 1dc mang thai 2dc doạ sinh non dc mẹ rhTên chẩn đoán: Thai lân (0010)34w6 doạ sinh non tại bệnh ởn/mẹ RhXử trí, điều trị: Hiện bệnh ổn Điều trị hỗ trợ Các câu hỏi thi: Tỉ lệ RH - thế giới? Tỉ lệ sinh rh- bệnh nhân nay? Cân dự phong ntn? Có nguy gì cho mẹ va con? Vì bnhan sây thai tiêm Ig anti? Nếu bệnh nhân vao viện mang thai lân đâu e cho bệnh nhân lam các xét nghiệm gì để tâm soát? Test coombs trực tiếp, gián tiếp ntn? Cách lam Vì bất đồng nhóm máu rh va abo gây tan máu, ng ta lại đặc biệt qtam tới Rh hơn? Các thuôc giảm co dns? Bệnh phonhf dùng gì? Vì lại dungf phác đồ mgso4 tuổi thai lớn (32w), lic mgso4 k tdung giảm co ma bảo vệ thân kinh thai, thai 32 la lớn rồi, k có tdung bảo vệ nữa tại bệnh phong dùng? Thuôc trưởng phổi hay dùng? Thường dùng cái nao hơn? Liều? Có nên đtri kháng sinh bệnh nhân k? (Tl la trường hợp ôi vỡ dùng vì nguy nhiễm trùng), a nói k vỡ dùng vì có tỉ lệ phụ nữ có streptococusB-.10 Nếu trường hợp ôi vỡ có dùng corticoid k? Có tăng nguy gì k? 11 Hiện bn ổn, nếu e la bsi bệnh phong e cho bệnh nhân viện chưa? 12 Trường hợp bn sinh có những điều gì đáng lo ngại va cân cbi những gì cho sinh diễn thuận lợi?  Câu trả lời :  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận:         Bệnh án số: Khoa: Tiền sản Bác sĩ hỏi thi: Thây Tâm vs anh Long Tóm tắt bệnh án: Nữ 28t mang thai lân 2(0010) 31 tuân vao viên vì nước âm đạo ko kèm đau bụng ctc đóng kin Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dấu chứng mang thai Dấu chứng ôi vỡ non Tên chẩn đoán: Thai lân (0010) 31 tuân ôi vỡ non thứ Xử trí, điều trị: Vimotram 1gx 2lọ Các câu hỏi thi: đn ôi vỡ non xn xác định nước ôi nguy ôi vỡ non chèn ép rôn thể hiên ntn (dip III vẽ dipIII nêu chế nguy bênh nhân( nhiễm khuân Cạn ôi chèn ép rôn Thây cứ hỏi gì nữa ko ) Dự phong nhiễm khuân ntn ( đóng băng kháng sinh ma thây ko đồng ý cười cười  Câu trả lời :  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận:         Bệnh án số: Khoa: Tiền sản Bác sĩ hỏi thi: thây Bình, anh Nguyên Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân 40t, mang song thai #11w, vv vì máu âm đạo + đau bụng Điều trị tại bệnh phong đc cho thuôc, sây các bọc va thai lân lượt khác Tiền sử: PARA 3003, sinh các đủ tháng, khỏe mạnh, phát triển tôt TS phụ khoa, nội, ngoại khoa, gia đình k có bệnh j Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: dấu chứng mang thai song thai dấu chứng thai ngừng phát triển tử cug sây Tên chẩn đoán: thai lân IV PARA 3003 12w ngưng phát triển #2w sây bằng pp tông thai nội khoa/ k có biến chứng/ tại bn ởn định Xử trí, điều trị: Trước đó bệnh phongg điều trị thuôc misoprostol va oxytocin để thai sây + kháng sinh Ngay mình lam bệnh án thì bệnh nhân ổn định va viện :v mình cho thêm ks Các câu hỏi thi: tóm tắt bệnh án, dấu chứng, chân đoán j? - nguy gây thai lưu bệnh nhân Hội chứng truyền máu cho nhận đâu? gây những biến chứng chi thai va mẹ? nếu tông thai nội khoa k đc phải lam răng? Sau nong nạo phải cho những thuôc j? Dự phong dinh buồng tử cung cho thuôc j?  Câu trả lời :  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Những câu toan anh Nguyên hỏi          Bệnh án số: Khoa: Tiền sản Bác sĩ hỏi thi: Cơ Hương + thây Linh Tóm tắt bệnh án: Sp 20 tuổi mang thai lân para 0010 34 tuân Nay đau bụng nên vao viện Tiền sử sảy thai cách 1nawm lúc thai 13 tuân Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dấu chứng có thai dấu chứng doạ sinh non Tên chẩn đoán: thai lân (PARA 0010) 34 tuân / Doạ sinh non/ bệnh ởn Xử trí, điều trị: Bệnh phong: CTM MgSO4 15% + Glucose 5% , dừng thuôc từ lúc bv vao viện 21h 8/10 đến sáng 11/8 Klamentin 1g *2vieen chia 2laanf Dexaron 4g *6oongs tiêm bắp chia cách 12 h Các câu hỏi thi: 1)Nguyên nhân sảy thai lân trước? (Mình nói thây la lân trc sảy thai chưa rõ nn) Có nguyên nhân gì GÂY sảy thai lân trước ma liên quan gây doạ sinh non lân nay? Nếu lân trc chưa phát nguyên nhân gì,thì có yếu tô nguy DO sây thai lân trc gây đẻ non lân nay? 2) Tâm soát nguy sinh non trước mang thai?trong mang thai thì khám gì, xét nghiệm gì? Hiện tai ngta nghiên cứu test gì để chân đoán doạ sinh non/sinh non? Trong các XN mình có nói đến độ dai ctc, thây hỏi bệnh nhân có ctc dai bn? Bình thường hay bất thường? Bình thường để tâm soát nguy cơ, ngta đo ctc lúc nao, thai mấy tuân á? fFN la gì? 3) cô hỏi: định nghĩa doạ sinh non? Đẻ non gây nguy gì lên mẹ? Tại gây nguy đó? Thiệt la mấy câu vì vì va vì nữa, cứ lân mình trả lời la thây với cô lại hỏi vì rứa  Câu trả lời :  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Thây thich hỏi vì sao, vạn câu hỏi vì sao, sô cái trả lời đoán thây cười hiền hiền, câu mô sai thì thây cũng có giải thich Nói chung thây dễ chịu Cô thì trông nghiêm hơn, cô hỏi gì trả lời nấy, trọng tâm, không vong vèo Ma cô hỏi câu hơn, kiểu vớt vát Thấy thây cô cho điểm cũng dễ chị nữa          Bệnh án số: Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: Thây Tâm+ Anh Long Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân 28t, mang thai so 39w2d, qua trình mang thai k có gì bất thường vv vì mè tây, sau 30h vv thì chuyển dạ sinh thường bé trai nặng 2700gr, apgar 8₫/1', 9₫/5' Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dc hậu sản thường Tên chẩn đoán: Hậu sản thứ sinh thường, thai so 39w5d Hiện tại mẹ va ổn định Xử trí, điều trị: Ngay thứ hậu sản nên hết dùng ks Các câu hỏi thi: Anh long Em thấy ls hậu sản thường ngta nằm viện mấy ngay? Vì bệnh em lại hậu sản thường 6? Em nghĩ bé bị gì Hậu sản thường thì có nguy chi Băng huyết sau sinh muộn la sao? BHSS muộn em nghĩ la đâu? Triệu chứng viêm nội mạc tử cung la gì Thây Tâm Lúc em có nói BHSS muộn la sau 24h, sau 2w hay 3w cũng la bhss muộn, em thấy có vô li k? Thây xoắn co hồi tử cung: em đo răng? Rứa chừ tui nói rôn 3cm dc k? Rứa chừ em lam bv, điều dưỡng họ đo rôn 3cm xong em vẹ họ đo lại a? :))) Nhiễm trùng sơ sinh sớm la hè? 10 Em kể mấy vk hay gặp gây NTSS sớm 11 Nhiễm trùng hậu sản hay gặp chi? 12 Trong hai cấy NT trên, vk nao nguy hiểm nhất(mỗi cấy) 13 Rứa theo em thì NTSS sớm ni có liên quan vs NTHS mẹ k? Hết Câu trả lời : 3-5 Mẹ bt nôn vao 2-3,chướng bụng nên khoa nhi theo dõi, em nghĩ đến NTSS sớm Băng huyết sau sinh muộn vs nhiễm trùng hậu sản Sau 24h sau sinh 5.sót Viêm nội mạc tử cung Sô, đau bụng, dsanr dịch hôi, có thể lẫn mủ :)) em mghix khCs nguyên nhân vs yếu tô nguy ạ Em dựa vô môc cói định la bờ xương mu, ng có khoảng cách từ rôn xương mu khác nhau, cái điều dưỡng đó em nghĩ ls :))) t thây cười Trong đâu sau sinh 10.liên câu b, e.coli, listeria 11 Tụ câu vs e.coli 12 NTSS sớm thì liên câu B, NTHS thì tụ câu 13 Dạ có liên quan nếu NTSS sớm la nhiễm trùng từ mẹ qua thai-nhau chuyển dạ sinh đường âm đạo  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Thây Long hỏi thoải mái, Thây Tâm hỏi cười nên trả lời hay sai mình cũng k biết, :)) thây hay xoáy, xoáy xong thây kêu: thây hỏi rứa :))) Thi xong bước dưad mô cũng toát moi hôi hột, mặt đỏ bừng Nhưng cuôi thay cho điểm nương tay, nhóm 15 ng rớt 1, 5678 có     Bệnh án số: Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: thây bình + anh Nguyên Tóm tắt bệnh án: nữ 28t, vv vì đau bụng va dịch âm đạo thai so 39 tuân ngay, quá trình mang thai ko phát bất thường mổ lấy thai đâu ko lọt Ts: u nang buồng trứng năm chưa điều trị (hiện tại ko có tr/c u nang, siêu âm cũng ko thấy nói đến) Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: dấu chứng hậu phẫu mổ lấy thai Dấu chứng trẻ sơ sinh đủ tháng Dấu chứng có giá trị: ts u nang buồng trứng va các tr/c thể tình trạng mẹ ởn định Tên chẩn đốn: hậu phẫu mổ lấy thai thứ 5/ đâu ko lọt/ tại mẹ va ởn định Xử trí, điều trị: vimotram 1,5g x 02 lọ, TMC (10h - 16h) Các câu hỏi thi: Thế nao la độ lọt? đặc điểm trẻ sơ sinh đủ tháng? ( câu la thây bình hỏi a Nguyên ko hỏi chi)      Câu trả lời : la đâu thai nhi trình diện trước mặt phẳng eo treo khung chậu người mẹ trả lời theo sách sản trang 449 ma thây kêu sai nên mình ko biết chổ nao  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: thây rất nhẹ nhang, ko quát mắng hay nạt sinh viên nói câu nao thâm câu đó         Bệnh án số: Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: Th linh cô kim anh Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân 23t mang thai so 39w vao viện vì đau bụng Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dc chuyển dạ, dc thai đủ tháng, hbsag cao, hbeag âm Tên chẩn đoán: Hậu phẫu nỗ lấy thai thư4/ thai so 39w cda thai suy Mẹ nhiễm hbv dg cấp Xử trí, điều trị: Ko quan trọng Các câu hỏi thi: Chỉ hỏi 8-9 câu nhiễm hbv  Câu trả lời : Thây cô hỏi bệnh viêm gan b va ảnh hưởng đến mẹ, trẻ  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận:         Bệnh án số: Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: Thây Tâm anh Long Tóm tắt bệnh án: Hậu sản thai so 40w chuyển dạ thứ 4, tại ởn Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dc sơ sinh đủ tháng Dc hậu sản Tên chẩn đoán: Hậu sản thai so 40w chuyển dạ thứ 4, tại ởn Xử trí, điều trị: Cefalexin Các câu hỏi thi: Thây Tâm: -Vi dụ sản phụ hậu sản thứ em sẽ trọng gì nhất: nêu mẹ va -Nhiễm trùng sơ sinh lâm sang la gì? Anh Long: -Khác giữa chuyển dạ so va rạ Xoá định nghĩa la gì -Tại có mè tây -Chất gì lam mềm cổ tử cung? Cơ chế  Câu trả lời : Chỗ ko xuông dong :))))  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Thây Tâm: -Nói nhiễm khuân hậu sản: nêu đc theo dõi tâng sinh môn thây ok Sau đó băng huyết sau sinh thây ko chấp nhận (Có nhắc go hồi tc vs theo dõi sản dịch) Thây nói băng huyết khám cho chết a Sau có nói la theo dõi tổng trạng sản phụ để phát bất thường thây nói cũng được, gì khác ko Tới đó la bi Qua phân thì la nhiễm khuân sơ sinh sớm Thây hỏi biểu lâm sang Tuôn trao nguyên IMCI ma thây ko chịu Nói để đến đó thì quá trễ Rồi thây định nghĩa bi tiểu, ko phân su bất thường trẻ sơ sinh Các bệnh lý gây ko phân su: tắc hậu môn, ko có hậu môn, hậu môn: thây ko chịu Anh Long: -Sgk -Do vỡ mạch máu niêm mạc tử cung -Prostaglandin lam mềm CTC, a ko nói hay sai, a hỏi tại e lại nói vậy: phác đồ từ dũ có đặt misoprostol âm đạo lam mềm CTC để giúp cho việc chuyển dạ tôt Anh hỏi thế nao la chin mùi CTC: mềm mở ngắn CTC Rồi anh hỏi chế prostagladin gây mềm CTC: bi          Bệnh án số: Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: thây Tâm + thây Long Tóm tắt bệnh án: Sản phụ 17 tuổi (PARA 0000), mang thai 38 tuân theo siêu âm lúc thai 15 tuân ngay, kinh cuôi quên, vao viện vì lý đau bụng Tiền sử chưa phát bất thường Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: 1.Hội chứng hậu sản thường 2.Hội chứng trẻ sơ sinh đủ tháng Tên chẩn đoán: Hậu sản thường thứ 2, thai so (PARA 0000) 38 tuân ngay, tại mẹ va ởn định Xử trí, điều trị: Cephalexin 0,5 g * 04 viên uông lúc 8h -22h Các câu hỏi thi: Thây Long: Nêu những cách tính t̉i thai? Khi bệnh nhân quên kinh cuôi thì lam để tính t̉i thai? Tại tính t̉i thai theo siêu âm thai q I lại it sai sô siêu âm quý II, quý III? Nêu cách sử dụng vong tron tính t̉i thai? Chuyển dạ có mấy giai đoạn? Trong giai đoạn có những giai đoạn nhỏ nao nữa? Thai lọt la gì? Ngôi chỏm có những kiểu thế lọt nao?, những kiểu thế sổ nao? Thây Tâm: Trẻ sơ sinh thứ không tiểu, không phân la bình thường hay bất thường? Như thế nao la vang da bệnh lý, vang da sinh lý? Phân biệt? Thế nao la vang da nhân? Câu trả lời : Thây long: Siêu âm, kinh cuôi Siêu âm quý I Cáu lúc thi mình ko nghĩ ra, anh cũng không trả lời, sau đó mình nghĩ la quá trình mang thai dai, thai nhi chịu ảnh hưởng dinh dưỡng mẹ va gián tiếp các yếu tô môi trường bên ngoai, nên phát triển trẻ sẽ thay đổi tuỳ theo trẻ, tuỳ theo môi trường, chế độ chăm sóc, nên đó siêu âm các sô đâu mông, chiều dai xương đùi quý II, quý III sẽ sai sô rất nhiều 4,5,6,7,8: có sách Thây Tâm: Bình thường 2,3, các bạn tự đọc thêm          Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Bệnh án số: 10 Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: Thây Bình- Thây Nguyên Tóm tắt bệnh án: bn nữ 33 tuổi, para 1001 vao viện thai 39w4d chuyển dạ/ VMC Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: dấu chứng hậu phẫu lấy thai dấu chứng trẻ sơ sinh đủ tháng Tên chẩn đoán: hậu phẫu lấy thái 2/ Thai lân II( Para 1001) 39w4d chuyển dạ/ VMC Xử trí, điều trị: Gentamicin 80mg vinmotram ông Các câu hỏi thi: nhiễm trùng vết mổ xảy nao chế vang da sơ sinh 3.sản dịch hết nao nếu bệnh nhân sưng tấy vết mổ e lam gì khâu tử cung biện pháp tránh thai tôt nhất người có VMC  Câu trả lời :  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận:         Bệnh án số: 11 Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: Cô Quang+ Cơ Ngun Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân 31 t̉i, vao viện để đẻ :)) Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dấu chứng hậu sản thường Dấu chứng trẻ sơ sinh đủ tháng Tên chẩn đoán: Hậu sản thường thứ có cắt may tâng sinh môn/ Thai lân (2002) 38 tuân/ tại mẹ va bé ổn Xử trí, điều trị: Cephalexin 0,5gx04 viên chia 8h-16h Các câu hỏi thi: những biến chứng gặp 24h đâu hậu sản thường Sôt 3-4 thì nghĩ đến những cái gì? định nghĩa bi tiểu sau sinh ( sau 12h la chưa đủ nha) 4.Nguyên nhân sinh dễ gây sót nhau? 5.Sôt cương sữa khám có những gì ? Bệnh nhân viện dc chưa, tiêu chuân bn viện  Câu trả lời : băng huyết sau sinh( cụ thể những cái gì nguyên nhân) bi tiếu tụ tìm hiểu tiếp nha :v Đâu tiên nghĩ đến sôt cương sữa, sau đó nghĩ đến nhiễm khuân hậu sản Sau sinh 12h không tiểu đc va dặc biệt phải nhớ la có câu bang quang nha Tự tìm tron sách nha, nhớ phải đủ các ý Khám có tĩnh mạch nổi rõ vú, cương tức vú, có hạch nách bên, cho trẻ bú 24-48 sẽ hết sôt Đc nếu đủ tiêu chuân Siêu âm lạikhoong sót Ăn uông vận động Không sôt Tử cung go tôt Sản dịch thường Bụng mềm gì nũa quên mất, mượn bai cô quang dạy có ghi rõ  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Phải trả lời thật đủ ý cô, trả loi thiếu ý cô ko hai long Phải dạ,lễ phép, cười nhẹ :v         Bệnh án số: 12 Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: K.Anh+ anh Khoa Tóm tắt bệnh án: Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dc hậu phẫu lấy thai thứ Dc trẻ sơ sinh đủ tháng Tên chẩn đoán: Hậu phẫu lấy thai thứ 5/ thai lân 2, PARA 1001, 37 tuân cdạ/ vết mổ cũ 18 tháng Xử trí, điều trị: Cho viện Chăm sóc hậu sản Các câu hỏi thi: Thế nao la cho bú vô kinh? Điều kiện cho bú vô kinh? Các bp tránh thai bn hậu phẫu lấy thai? Chỉ định mổ lấy thai bn có tiền sử mổ lấy thai? Vết mổ lấy thai sau có sưng nề có cắt ko?  Câu trả lời : 1,2,3 Có sách y huế vs y Sau vết mổ có lanh hay bị nhiễm trùng phải cắt hết  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Bệnh án số: 13 Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: Anh Long+ thây Tâm Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân nữ 32 tuổi thai lân 1021 38w vao viện vì đau bụng, tiền sử đình thai tháng vì thận đa nag cách năm, mở nội soi Geu cách năm Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: 1, hội chứng hậu sản thường Hội chứng trẻ sơ sinh đủ tháng Tên chẩn đoán: Hậu sản thường thứ thai lân 1021 38 tuân, tại mẹ va ổn định Xử trí, điều trị: Cefalexin500 mg x viên Các câu hỏi thi: 1, sản dịch la gì thay đổi ntn hậu sản Nêu các nhiễm trùng hậu sản từ nhẹ đến nặng Ối vỡ non, ôi sớm, ôi vỡ lúc Vai tro nước ôi Câu trả lời: Các câu có sách, Ối vỡ lúc la cổ tử cung mở hết Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Bình tĩnh, trả lời trọng tâm câu hỏi, trả lời nhanh, đủ, nhiều câu điểm cao Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Đọc sách nắm rõ phân đại cương , bệnh có đặc điểm riêng , học theo mặt bệnh hay gặp đến it gặp Bệnh án số: 14 Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: Cơ Quang + Ngun Tóm tắt bệnh án: Sản phụ 29t, para 0010, vao viện vì ôi vỡ sớm thứ 5, quá trình mang thai bình thường, tại thai đc 39 tuân ngay, theo dõi từ 8h sáng đến 18h30 có dấu hiệu suy thai nên chuyển mở lấy thai cấp cứu Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dấu chứng hậu phẫu thứ Dáu chứng trẻ sơ sinh đủ tháng Dấu chứng suy thai Tên chẩn đốn: Hậu phẫu mở lấy thai thứ 4, thai lân para 0010 39 tuân chuyển dạ, thai suy Hiện tại sản phụ va trẻ ởn định Xử trí, điều trị: Cefurofast 1,5g x01 lọ TMC Vinphatocine 5UI x01 ông TB Klamentin 1g x 02 viên uông Tardyferon B9 x 02 viên uông Các câu hỏi thi: Chân đoán e la gì? Vì e chân đoán suy thai bn nay? 24h sau mổ có thể có xảy những vấn đề gì Nguyên nhân gây chảy máu sau mổ Mổ đặt sonde tiểu để lg? Các định mổ lấy thai phia phân phụ? Câu trả lời: 2.Của mình có CTG nghi ngờ, hội chân chuyển mổ chứ ko có dấu chứng gì khác, khám thì ôi vỡ nên cũng ko có nôt, ma cô ko chấp nhận dấu chứng đó Quan trọng nhất la chảy máu nguyên nhân: đờ tử cubg, bất thường bong nhau, rôi loạn đông câm máu Theo dõi bi tiểu, tổn thương bang quang ko, với theo dõi tình trạng chảy máu Sa dây rôn, dây rôn ngắn, rau tiền đạo, rau bong non, ôi vỡ non, ôi vỡ sớm Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Bệnh án số: 15 Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: Cô Quang- Cơ Ngun Tóm tắt bệnh án: Hậu phẫu lấy thai thứ 5, thai lân (1001) chuyển dạ, VMC, tại mẹ va bé ởn định Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dấu chứng hậu phẫu lấy thai thứ Dấu chứng trẻ sơ sinh đủ tháng Tên chẩn đoán: Hậu phẫu lấy thai thứ 5, thai lân (1001) chuyển dạ, VMC, tại mẹ va bé ởn định Xử trí, điều trị: Kháng sinh, sắt, VTM C Các câu hỏi thi: Đọc chân đoán VMC la gì? Vi dụ ? Nguy VMC? Các đường mổ lấy thai? cái nao tôt hơn? Tôt những điểm nao? Vì sao? Các đường rạch da mổ lấy thai? VMC có dọa vỡ không? triệu chứng dọa vỡ tử cung? Câu trả lời: Vết mổ qua tử cung MLT, mổ bóc u xơ tử cung, mổ GEU đoạn kẽ Mẹ MLT lân sau, Thai VMC, NTĐ, Nhau cai lược, Vỡ tử cung mổ dọc thân, mổ đoạn tử cung? Mổ đoạn tử cung Đường ngang vệ, đường rôn vệ sgk Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Bệnh án số: 16 Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: Thây Bình + anh Nguyên Tóm tắt bệnh án: Sản phụ 27 tuổi, thai 40w + đau bụng, tiền sử không có gì đặc biệt Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dấu chứng hậu sản thường Dấu chứng trẻ sơ sinh đủ tháng Tên chẩn đoán: Hậu sản thường thứ 3/ thai 40w chuyển dạ Hiện tại mẹ ổn định Xử trí, điều trị: Kháng sinh bệnh án, không có gì đặc biệt Các câu hỏi thi: Vì bệnh ko có bất kỳ gì đặc biệt nên hỏi khá ngoai lề: Theo dõi rôn la theo dõi gì? Mấy rôn rụng? Bướu máu sau sinh trẻ la gì ? Bình thường hay bất thường? Cơ chế Apgar viết tắt những từ tiếng anh nao? Thực chất apgar la gì Tạ Câu trả lời: đọc sách có liền tìm hiểu ngoai có, ko trloi đc wikipedia la có sạch Apgar la tên nữ bsi gây mê sáng tạo sô đó đọc sách tìm mạng la có Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Thây vs anh khá thoải mái, cho hội điểm cao, hạn chế nói “em không biết” Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Trog tuân nên đọc mấy bai sinh lý, hậu sản thường , tsg, dtd thai kỳ Đợi đến lúc bôc bệnh học cái chinh la oke Bệnh án số: 17 Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: Thây Bình + Anh Nguyên Tóm tắt bệnh án: Nữ, 31t, vv vì nước âm đạo đột ngột, ko đau bụng, PARA 1001, vết mở cũ 20 tháng Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: - Dc hậu phẫu lấy thai - Dc trẻ sơ sinh - Dc ôi vỡ sớm Tên chẩn đoán: Hậu phẫu thứ / Thai lân (1001), ôi vỡ sớm / Vết mổ cũ 20 tháng / Hiện tại mẹ va ổn định Xử trí, điều trị: - Kháng sinh - Viên sắt Các câu hỏi thi: Bn vv vì li gì ? Vì em biết ? Bây nếu cổ tử cung bn chưa mở, em lam để khẳng định chân đoán ? Bn hậu phẫu thứ cân ý gì nhất ? Viêm phúc mạc bị vao mấy ? Biểu ? Nó la nhóm mấy NT hậu sản ? Lượng dị Câu trả lời: Tiêu chuân sách Ý anh muôn hỏi nghiệm pháp Valsalsa NT Trong sách bai NT hậu sản 2000ml ( 1400ml nước tiểu, 600ml mồ hôi) Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: thây hỏi nhẹ nhang, kiểu gợi ý, có chi thắc mắc thây nói cứ hỏi, đừng tỏ thái độ cãi lại la ok Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Thây nói Sản ma học cách đỡ đẻ la sai, nên phụ mổ nhiều Bệnh án số: 18 Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: cô quang + cô ngun Tóm tắt bệnh án: bệnh nhân nữ 34 t̉i 1011, vao viện vì thiểu ôi chưa chuyển dạ quá sinh Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: hậu sản thường sơ sinh đủ tháng nhiễm trùng sơ sinh suy hơ hấp sơ sinh Tên chẩn đốn: hậu sản thường thứ 3/thai lam III (1011), 41 tuân tại mẹ ổn theo dõi nhiễm trùng sơ sinh/ suy hơ hấp sơ sinh Xử trí, điều trị: kháng sinh Các câu hỏi thi: trường hợp sản phụ vao viện quá sinh em sẽ lam gì? trường hợp em sẽ tư vấn kế hoạch hóa gia đình gì cho bệnh nhân? đánh giá stress test? triệt sản? nguy trường hợp trên? Câu trả lời: Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: đừng dại dột phát ngôn gì lạ lẫm cô sẽ viu vao đó để mở rộng chủ đề Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: không biết vì kết không tôt Bệnh án số: 19 Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: thây Bình + anh Nguyên B Tóm tắt bệnh án: nữ 22t, hậu sản mổ chuyển dạ đình trệ/ thai suy mẹ va bé ởn Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: dấu hậu phẫu mổ lấy thai dấu chứng suy thai Tên chẩn đốn: hậu phẫu mở lấy thai thứ /chuyển dạ đình trệ/thai suy; mẹ va bé ởn Xử trí, điều trị: ks dự phong sau mổ: cefalexin 500mg x02 v uông Các câu hỏi thi: khám bệnh nhân sau hậu phẫu mổ lấy thai thì hỏi gì? tại phải hỏi tr/c trung tiện chăm sóc vết mổ ntn? nếu có nhiễm trùng thì lam gì? em định theo khoa nao? :)) Câu trả lời: Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: cảm thấy chua :) Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: cứ học siêu nhân la Bệnh án số: 20 Khoa: Hậu sản Bác sĩ hỏi thi: Ngun+cơ Quang Tóm tắt bệnh án: sản phụ 28 tuổi (0000), mổ lấy thai 40 tuân 05 suy thai Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: dấu chứng hậu phẫu lấy thai dấu chứng trẻ sơ sinh đủ tháng Tên chẩn đoán: hậu phẫu mổ lấy thai thứ / thai so 40 tuân 05 ngay/ thai suy Xử trí, điều trị: kháng sinh tiêm sắt Các câu hỏi thi: 1.vì em chân đoán la suy thai? ctg nghi ngờ la ctg thế nao? thứ thì theo dõi gì? ngừơi sinh thường hay sinh mổ xuông sữa nhanh hơn? Câu trả lời: Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: cô vừa hỏi vừa gợi ý cô gắng học bai kỹ, cô hỏi những cái rất nhỏ mình không thấy sách, đa sô la suy luận thì nhiều Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: ... trị: (Điều trị nội khoa+ sản khoa) Nội khoa - Thuôc Methyldopa 250mg/ viên x2v uông 9h-16h Sản khoa - Theo dõi tim thai, go tc Các câu hỏi thi: Chân đoán Xử tri ( nội khoa +sản khoa) Các hướng... giường Các câu hỏi thi: Phân mình điều trị sai nên ko đc hỏi Câu trả lời: Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Bệnh án số: 20 Khoa: Tiền sản Bác sĩ hỏi thi: thây Khoa. .. nguy đó? Thi t la mấy câu vì vì va vì nữa, cứ lân mình trả lời la thây với cô lại hỏi vì rứa  Câu trả lời :  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Thây thich hỏi vì sao, vạn câu hỏi vì sao,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các câu hỏi thi sản khoa (có đáp án), Tuyển tập các câu hỏi thi sản khoa (có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay