Tuyển tập các câu hỏi thi nhi khoa (có đáp án)

50 14 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:24

NHI KHOA Mục lục Table of Contents  KHOA: TIM MẠCH  KHOA: TIÊU HÓA  KHOA: THẦN KINH 18  KHOA: THẬN 21  KHOA: SƠ SINH 33  KHOA: MÁU 36  KHOA: LÂY 38  KHOA: HÔ HẤP 45         Bệnh án số: Khoa: Tim mạch Bác sĩ hỏi thi: Thây Viêt+ Anh Tâm Tóm tắt bệnh án: Bênh nhi nư, 1,5 thang tuôi vao viên vi tm sau sinh Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: B1: Bênh nhân co tm sau sinh, tm môi, đâu lươi vây la tm trung ương, cân phân biêt tm tm hay hô hâp Trên bênh nhân không kho thơ, không thơ nâc hay thơ ngap, co thơ oxy phút sau sinh tình trạng tm không cai thiên nên không nghi đên hô hâp Vây tm tm B2: Bênh nhân không co châm phat triên thê chât ( cân lúc sinh 3,6kg, 1,5m đươc 4,9kg), không co giơi hạn hoăc đông ( bú tôt, không ngăt quang), không thơ nhanh hay viêm phôi, không va mồ hôi nhiên co tm sau sinh nên nghi đên tm bẩm sinh B3: Tiên sư co tm sau sinh, hiên tại kham co tm môi, đâu lươi, đâu chi nên la tm bs co tm B4: BN điên hinh của mau lên phôi ít y nguyên sach ls, trừ t2 rõ chứ không mờ ( chủ chứ không phai phôi), B5: Bn co tm bs co tm mau lên phôi ít không nghe têng nên kha teo tịt van đông mạch phôi B6: Hiên tại chưa co cac biên chứng thiêu oxy câp, tăc mạch, apxe nao, xuât huyêt giam tc Bn 1,5m 4,9kg nằm khoang 2-3sd nên không suy dinh dương Tên chẩn đoán: Bênh tm bẩm sinh co tm mau lên phôi ít kha teo tt van đm phơi, hiên tại chưa co biên chứng Xử trí, điều trị: Thây không hỏi phân ni, cũng không cân lam Các câu hỏi thi: Bênh của minh kha điên hinh nên không bị thây băt be Sau trinh bay xong thây co Bênh nhân ni tm sơm thê em không nghi đên tm phức tạp? Ngoai bênh em nghi đên bênh gi không? Thê bn ni em chẩn đoan teo tịt van đmp đúng không' Lô thông nao hay găp nhât? Thê vi ôđm lại không nghe của ôđm Thê khac gi f4 co ôđm ( thây test lại kiên thức vừa gơi ý)  Câu trả lời: bn tm bs co tm mau lên phôi ít, nêu la tm phức tạp thi kèm hẹp phôi, ls không nghe đc têng của hẹp phôi nên không nghi đên Dạ, F4 co hẹp phôi Dạ, teo tịt van đmp thường chêt sơm, bn ni sông kha co tuân hoan bang hoăc lô thông nao đo Dạ, ông đông mạch ạ Câu ni thây gơi ý từ từ, không nhơ rõ lăm, đại ý la lúc ni ông đm đong vai tro đm phôi chia nhanh, không co chênh ap nên không nghe Dạ, f4 chỉ hẹp phôi nên vẫn co chênh ap giưa thât phai va đm phôi, co chênh ap giưa đmc va đmp nên nghe Ừ, em đươc rồi đo :)  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Thây Viêt hỏi bênh la chủ yêu, chú ý năm vưng bai têp cân chẩn đoan tm bs, vô thi thây cho gạch ý đê tra lời nên phân qt bênh lý, tên sứ, thăm kham cho ky va đúng Tra lời xong đc bươc thi thây kha nhẹ nhang, vừa hỏi vừa gơi ý, đừng noi bây la đươc Tiên lương tm macch: ngoai bênh điên hinh minh thi bênh lại không kha quan lăm Good luck! Bệnh án số: Khoa: Tim mạch Bác sĩ hỏi thi: Thây Việt , thây Tâm Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhi thang 19 vao viện vi viêm phôi/TBS/Down chẩn đoan bv huyện  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Tiêng thơi tâm thu 2/6 gs 3-4 cạnh ức trai  Tên chẩn đốn: Tim bẩm sinh khơng tm mau lên phơi nhiêu kha thông san nhi thât hoan toan biên chứng tăng ap lực động mạch phôi mức độ vừa, suy tm giai đoạn C, viêm phôi, SDD độ bệnh kèm down  Xử trí, điều trị: khơng co phân điêu trị      Các câu hỏi thi: định nghia cac tật  Câu trả lời : sach  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: tùy tâm trạng từng bưa, cứ xong bươc la điêm  Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi:         Bệnh án số: Khoa: Tim mạch Bác sĩ hỏi thi: Thây việt Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhi 11th vao viện vi mô tm, bệnh phat tm bẩm sinh sau sinh Sinh non 32 tuân, sau sinh nằm tại sơ sinh thang điêu trị viêm phôi nặng, hạ glucose Sau sinh đên tại tre ko bị viêm phôi, chưa co tm hay tm da niệm mạc Không va mồ hôi nhiêu, bú tôt không ngăt quang Tăng cân đêu 1kg/ thang đên thang thứ tre chậm tặng cân 3gr/ thang Nay vao viện tai kham dê mô tm Thăm kham: không tm da niêm mạc, không thiêu mau nặng, nghe tm binh thường chỉ co T2 ô đmp mạnh, tt 3/6 gs 3,4 cạnh ức trai Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Khơng tom tăt cac hội chứng Tên chẩn đoán: Tim bẩm sinh không tm mau lên phôi nhiêu kha thông liên thât Xử trí, điều trị: Khơng cân lam điêu trị Các câu hỏi thi: Chẩn đoan, chứng minh chẩn đoan, câu hỏi thêm  Câu trả lời : Bệnh nhân co bệnh tm vi co têng 3/6 Tim bẩm sinh vi co dâu heieuj gơi ý tm mạch : chậm phat triên thê chât thang thư đặc biệt co têng ngoai mỏm không tm vi tên sư khai thac không co tm Hiện tại kham không tm da niêm mạc, không co dâu hiệu thiêu mau nặng Mau lên phôi nhiêu mạc dù cac troeeuj chứng khac binh thường co t2 manh Tim bs không tm mau lên phôi nhiêu nghe ttt 3/6 trc tm.nghi thông liên thât hay thông san nhi thât nhưn diễn tên bệnh nghi nhiêu thông liên thât Biên chứng tăng ap phôi mức độ nhẹ, suy tm gđ b  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Tra lời cac bươc của thây logic từ xuông, nêu ko sot chư mô sach  Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Kham cac bệnh tm va tập chẩn đoan bươc          Bệnh án số: Khoa: Tim mạch Bác sĩ hỏi thi: Thây việt Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhi 2t, khơi phat cach nhập viện tuân vơi ho sôt, không khè nên đươc người hanh cho nhập viện Tiên sư: bệnh tbs 20d tuôi Sinh thườn đủ thang, ko tm, chậm phat triên thê cat, viêm phôi lân đâu lúc 1m kéo dai 25d, vp nhju lân năm, va mồ hoi, Thôi tâm thu 3/6 gs3-4 cạnh ức trai Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Tom tăt theo bươc của thây Tên chẩn đốn: Tbs ko tm mau lên phơi nhju kha Thoong liên thât Biên chứng tăng ap phôi nặng, suy tm c, vp Xử trí, điều trị: Ko hỏi điêu trị Các câu hỏi thi: Cach kham vp, vp tai diễn 2.lam đanh gia tm bệnh nhân Vi tăng ap phôi nặng bệnh nhân lại giam vp  Câu trả lời : Thời gian lân đâu xuât vp? Diễn tên kéo đai? Tân suât? Tím ts, kham ls loại trừ thiêu mau,  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Thăm kham ki keo thây hỏi xoay, nghe cai nao ko vừa tai thây hỏi, co nhju bạn chỉ lam đươc đên bươc 1-2  Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: TUỳ khoa, hô hâp vs câp cứu rât suât rơt rât nhju         Bệnh án số: Khoa: Tiêu hoa Bác sĩ hỏi thi: Thủy + Binh Tóm tắt bệnh án: bn 2th vao viện vi nôn + chương bụng, tsu tao bon kéo dai chậm phân su Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: dc tao bon dc nơn Tên chẩn đốn: td megacolon chua bc Xử trí, điều trị: espumisan Các câu hỏi thi: chẩn đoan? chứng minh cd phân biệt? cac nguyên nhân gây tao bon thực thê? điêu trị? xq?  Câu trả lời:  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận:         Bệnh án số: Khoa: Tiêu hoa Bác sĩ hỏi thi: cô Cự + Thao Tóm tắt bệnh án: nư, ti, vao viện vi sơt cao kèm nơn lân/ngay Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: dâu chứng nhiễm trùng,nhiễm độc dâu chứng nôn dâu chứng không mât nươc dâu chứng co gia trị Tên chẩn đoán: TD nhiễm trùng nhiễm độc tăn TD nhiễm trùng đường têu Xử trí, điều trị: CTM, 10 thông sô nươc têu, bù dịch theo phac đồ A, dinh dương, kẽm Các câu hỏi thi: Hỏi chẩn đoan vi sao? nguyên nhân nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn gi Giai thích chê gây bệnh môi tac nhân điêu trị khang sinh không nhiễm trùng đường têu co mây loại nôn nguyên nhân nao cân loại trừ Sôt nguyên nhân nao cân loại trừ  Câu trả lời:  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Cô thoai mai , co gơi ý tra lời Chỉ co Sôt vơi nôn không nên chẩn đoan nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn ( không co đau bụng) Bệnh án số: Khoa: Tiêu hoa Bác sĩ hỏi thi: cô Thủy + Cơ Binh Tóm tắt bệnh án: bệnh nhi nam tuôi vao viện vi nôn sau đo câu phân lỏng toe nươc, sau ăn chao mau ngoai đường, vao viên co sôt Hiện tại la thứ của bệnh, bệnh nhi hêt sôt hêt nôn câu lỏng lân, lương ít, không mât nươc  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: dâu chứng nơn dâu chứng câu phân lỏng toe nươc dâu chứng không mât nươc      Tên chẩn đoán: nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn kha độc tơ tụ câu  Xử trí, điều trị: oresol 245 pha 200ml nươc sau môi lân câu grazincure 10ml/ngay uông lúc đoi  Các câu hỏi thi: vi chẩn đoan tụ câu? tụ câu hay gặp thức ăn gi? đặc điêm nhiễm trung nhiễm độc tụ câu? Nêu thường gặp gây nhiễm trùng nhiễm độc? ăn bún hên,, đồ rứa hay gặp chi? Bệnh nhân co sôt? Nguyên nhân la gi? theo em thi co cho khang sinh không? chừ gia sư ctm,crp không tăng, co cho khang sinh không? vi không cho ? em co sơ tụ câu gây vao mau gây viêm phôi ? chuyên dịch lúc bệnh nhân vao viện nhằm mục đích chi? ( nuôi dương vi nôn) ghi công thức dịch truyên? cụ thê luôn? chỉ định xét nghiệm?( nôn nhiêu > dgd, glucose mau) cân phân biệt vơi bệnh chi? ( rotavirus)? bệnh nhân co yêu tô nao ủng hộ cho rotavirus? vi không chẩn đoan rotavirus( cai ni nêu đặc điêm rota vơi yêu tô dịch tê, cô kêu tuôi ni hay gặp ntnđ hơn) cho xét nghiệm chi? ( test rota) ? độ nhạy độ đặc hiệu của test nay? test rota dùng phương phap chi? (elisa) ? bệnh viện trung ương dùng pp chi nưa đê chẩn đoan rota?  Câu trả lời: dai qua cac bạn  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận:         Bệnh án số: Khoa: Tiêu hoa Bác sĩ hỏi thi: Cơ Thủy + Binh Tóm tắt bệnh án: BN nam 2,5 tuôi vao viện vi nôn nhiêu + câu phân lỏng lân/ngay, không sôt, trươc đo co ăn chao cua, tên sư sơng khoe Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dâu chứng nôn Dâu chứng không mât nươc Dâu chứng tôn thương đường têu hoa Dâu chứng co gia trị: không sôt, ăn chao cua trươc đo Tên chẩn đoán: Nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn kha Samonella Xử trí, điều trị: Bù nươc theo phac đồ A Các câu hỏi thi: Chẩn đoan la gi, tại sao? Nguyên nhân la gi, tại sao? Biên chứng của nôn? Tại không dùng khang sinh bệnh nhân nay? Trường hơp nao dùng khang sinh?  Câu trả lời:  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Câu hỏi ban, không qua đanh đô, cô nghiêm vơi nạt cô co gơi ý câu tra lời cho minh Tiêu hoa cô Binh không hỏi Không liên quan tơi thây cô, Nhi hỏi bệnh tôt nhât mây bạn hỏi thêm mây em năm đê xac định đúng la BN đo, sang minh thi thây khac vơi bệnh an nên hỏi hỏi lại tơi lân chị co phai tên không ma ba mẹ gật đâu kêu đúng ca lân tỉnh bơ không chút ay -_- lang phí mât 30p tông 1h30p ngăn ngủi!!! 10  Khoa: Mau  Bác sĩ hỏi thi: Thây Việt + Thây Tâm  Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân nam 12 tuôi vao viện tai kham thalassemi, bệnh đươc chẩn đoan thalassemi lúc tuôi, đươc yêu câu tai kham định kỳ thang/ lân đê truyên mau va thai săt cân Gia đinh co chị gai bị thalassemi, gân không co đơt sơt cao rét run  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Thiêu mau huyêt tan mạn tnh mức độ vừa (tam chứng thiêu mau tan mau, không co biêu thuộc loại thiêu mau nặng, mạn tnh co biên dạng xương va chậm phat triên)  Tên chẩn đoán: Thiêu mau huyêt tan mạn tnh mức độ vừa kha thalassemi Biên chức chậm phat triên thê chât  Xử trí, điều trị: Khơng hỏi điêu trị  Các câu hỏi thi: Chẩn đoan la gi? chứng minh chẩn đoan? co chẩn đoan nao gọn không? cach kham vang măt, giưa vang măt vs da cai nao nhạy vi sao? mức độ bệnh la nặng hay nhẹ?  Câu trả lời: Như trên, chứng minh từng ý (thiêu mau huyêt tan, mạn tnh, mức độ, loại trừ tan mau câp sôt rét, G6PD, thiêu mau tan mau miễn dịch, bệnh Hb thi không loại trừ đươc cân điện di tên sư nên chẩn đoan la thalassemi  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Không noi bât cứ cai gi liên quan đên cận lâm sang ONLY lâm sang, lam theo cac bươc cuôn lâm sang mơi  Bệnh án số: 36  Khoa: Mau  Bác sĩ hỏi thi: thây Việt + thây Tâm  Tóm tắt bệnh án: nam tuôi vv vi sưng khơp, tên sư hemophilia năm ti  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: hc xuât huyêt hc tôn thương khơp  Tên chẩn đoán: hemophilie mức độ nặng biên chứng cứng khơp gơi (t)  Xử trí, điều trị: a  Các câu hỏi thi: chẩn đoan gi chứng minh chẩn đoan vẽ sơ đồ pha hệ hemophilie  Câu trả lời:  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận:  Bệnh án số: 37  Khoa: Lây  Bác sĩ hỏi thi: Thây Đức-thây Nam Anh  Tóm tắt bệnh án: Vao viện sơt 39,5 Quây khoc Phỏng nươc cẳng tay, chân loet miệng  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dâu chứng tơn thương da Dâu chưng tôn thương niêm mac Dâu chứng âm tnh co gia trị( cac triệu chứng độ 2b trơ lên)  Tên chẩn đoán: Tay chân miệng ,độ 2a, chưa co biên chứng  Xử trí, điều trị: Para 10_15mg/kg/lân cach 6h Vệ sinh miệng Phenobarbital 5_7 mg/kg/ngay  Các câu hỏi thi: Chẩn đoan gu Chứng minh chẩn đoan Giật minh tay chân miệng lam đê phân biệt Bn co co giật thi chẩn đoan thê nao Liêu para, thời gian ban hủy para Chông chỉ định của ibuprophen  Câu trả lời:  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận:  Bệnh án số: 38  Khoa: Lây  Bác sĩ hỏi thi: cô vân anh  Tóm tắt bệnh án: bệnh nhân nam 10 tuôi, vao viện vi đau đâu, không nôn không sôt, tên sư điêu trị viêm mũi xoang trươc đo  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: hội chứng tăng ap lực nội sọ hội chứng mang nao dâu chứng co gia trị: không chân thương  Tên chẩn đoán: viêm mang nao mủ kha phê câu  Xử trí, điều trị: khơng triệu chứng nên xem xét cho viện  Các câu hỏi thi: nêu chẩn đoan, chứng minh? phân tch dịch nao tủy bệnh nhân? bô sung xn đê chẩn đoan xac định? biên chứng co chưa, dự phong la gi? tên lương?  Câu trả lời:  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: thây cô thân thiện, gơi ý nêu gặp kho khăn  Bệnh án số: 39  Khoa: Lây  Bác sĩ hỏi thi: thây đức va nam anh  Tóm tắt bệnh án: benh nhi nư thang tuoi vao vien vi câu mau, tên sư câu mau đot truoc  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: hội chứng têu chay cap co mau phân dâu chúng ko mât nuoc dau chưng co gia trị khac ko nhiem trung, thăm trực trang binh thường  Tên chẩn đoán: xuat huyet teu hoa thap muc vưa kha xuat huyet giam tỷ prothrombin  Xử trí, điều trị: oresol, vitamin k  Các câu hỏi thi: chẩn doan cua e la gi? chứng minh chẩn đoan e co nghi đay la lỵ trục trung ko, vi sao, e phân biet vs nhung bệnh j khac,neu phan biet dieu trị j tren benh nhan  Câu trả lời: neu tom tat lại hoi chứng, ko nghi đen lỵ tre mơi thang bú sua mẹ hoan toan, phan biet lỵ truc trung, cac khac eiec, ehec, salmonela,.,đieu trị viatmin k  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: thây hỏi nhẹ nhang, thây gơi ý câu tra lời nên ko biêt thi thây cũng gơi ý cho tra lời dc, nhom thây thi ko co sinh viên rơt nhung điem cao thi rât hiêm  Bệnh án số:  Khoa: Lây 40  Bác sĩ hỏi thi: Cô Vân Anh + thây Đức  Tóm tắt bệnh án: Nư, tuôi, vao viện vi sôt cao, liên tục thứ  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Hội chứng nhiễm trùng Hội chứng thiêu mau hồng câu nhỏ, nhươc săc, mức độ vừa Dâu chứng co gia trị: 10 thông sô nươc têu: bạch câu ++  Tên chẩn đoán: Td nhiễm trùng đường têu dươi  Xử trí, điều trị: Ceftriaxone têp tục theo bệnh phong  Các câu hỏi thi: Chẩn đoan của em? Chứng minh chẩn đoan? Đa chẩn đoan chăc chăn đươc chưa? Tỷ lệ nươc têu mọc la phân trăm? Kê cac chỉ sô 10 thông sô? Đê chẩn đoan nhiễm trùng đường têu dựa vao thông sô nao? Bệnh nhân em nitrite âm tnh thi loại trừ đươc NTDT không? Nitrite dương tnh noi lên điêu gi?  Câu trả lời:  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: 41 Bệnh án số: Khoa: Lây Bác sĩ hỏi thi: Thây Châu Đức - Cơ Vân Anh Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhi 22th tuôi, vao viện vi sôt cao ngay, nôi ban bọng nươc long ban tay, ban chân, gôi, mông, tâng sinh môn, kèm loét miệng Tre quây khoc dư dội Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dâu chứng ban phỏng nươc Dâu chứng sôt Dâu chứng co gia trị: chan ăn, quây khoc dư dội Dâu chứng âm tnh: ko giật minh, mạch 120l/p, Ko co dâu tkkt, glassgow 15 điêm Tên chẩn đoán: Tay chân miệng độ 2a thê câp tnh thứ chưa co biên chứng Xử trí, điều trị: Paracetamol 10mg/kg cân nặng Nghỉ ngơi hạn chê, giư gin vệ sinh Các câu hỏi thi: Tom tăt, nêu chẩn đoan, phân tch từng cai chẩn đoan (tại em chẩn đoan vậy) Em hỏi thê nao vê yêu tô dịch tễ? Nêu lâm sang ko đc sp02, em lam gi? Cơn giật minh la thê nao? Phân biệt vơi co giật? Theo em nguyên nhân va mồ hôi? Điêu trị của em bệnh nhân nay? Xư trí loét miệng thê nao? Câu trả lời: Nêu cac têu chuẩn chẩn đoan Dịch tễ hỏi: gia đinh, hang xom, trường học, vụ dịch, tìm cho nguồn lây Theo dõi nhịp thơ, độ tươi mau mô, da niêm mạc Cơn giật minh tân suât 2s, đặc trưng bơi động tac chơi vơi tay chân (cai thây Đ đồng ý cô Vân Anh ko chịu) Cai va mồ hôi minh ko tra lời đc Điêu trị Para co sôt, vêt loét súc nươc muôi giư vệ sinh, tranh ăn đồ nong, nhiêu gia vị Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Thây cô yêu câu cao, buộc phai năm ky vê ban, cach kham, phân tch đúng triệu chứng, yêu câu năm chăc ban Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Bệnh án số: Khoa: Lây 42 Bác sĩ hỏi thi: Thây Đức Cơ Vân Anh Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhi nam 10t vao viện vi đau đâu, tên sư co viêm xoang Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Hội chứng mang nao Dâu chứng dịch nao tủy Tên chẩn đoán: Viêm mang nao nghi phê câu chưa co biên chứng đa ôn định Xử trí, điều trị: Ceftriaxone Các câu hỏi thi: Phân tch dịch nao tủy Tại nghi phê câu Phê câu co gi đặc biệt Câu trả lời: Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Bệnh án số: Khoa: Lây Bác sĩ hỏi thi: Cô vân anh ,thây đức Tóm tắt bệnh án: 43 Bệnh nhi 20 thang tuôi sôt cao , nôn mưa đươc ng nha đưa vao viện Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Hội chứng nhiễm trùng Hội chứng mang nao Dâu chứng thay đơi dịch nao tuỷ Tên chẩn đốn: Viêm mang nao mủ nghi phê câu Xử trí, điều trị: Ceftriaxone, cefotaxim Các câu hỏi thi: Chẩn đoan, biên chứng, vaccine phê câu têm nao, bị rồi co têm nưa ko, bị vmnm phê câu rồi co bị lại nưa ko Câu trả lời: Chẩn đoan vmnm phê câu Biên chứng viêm tăc tĩnh mạch vỏ nao Tiêm từ tuân tơi tuôi câu ko tra lời đươc Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Hỏi kho  Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Ôn ki va tìm kiên thức ngoai sach  Bệnh án số:  Khoa: Hô hâp  Bác sĩ hỏi thi: Thây Sơn + thây Nam Anh  Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhi nư 13 thang, vao viện vi ho sôt, không co tên sư gi đặc biệt  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: 44 Hội chứng nhiễm trùng Hội chứng kho thơ câp  Tên chẩn đốn: Viêm phơi  Xử trí, điều trị: Amoxicilin 500mgx 1.5 viên uông chia  Các câu hỏi thi: Chẩn đoan, vi chẩn đoan vậy? Bệnh nhân em kham phôi đươc dâu hiệu gi? Điêu trị gi ? Tại điêu trị vậy? Nêu sau điêu trị bệnh nhân sôt thi em xư trí sao?  Câu trả lời: Thây không tra lời  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Biêt cai gi chăc chăc thi noi  Khi thây băt be thi phai cứng( nêu bạn tn rằng minh đúng)  Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi:  Bệnh án số:  Khoa: Hô hâp  Bác sĩ hỏi thi: Thây Sơn  Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhi nam 15 thang vv vi sôt họ thơ nhanh Trươc đo co viêm long đường hỏi hâp  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Học viêm long đường hô hâp 45 Dâu chứng sơt Thơ nhanh  Tên chẩn đốn: Viêm phơi  Xử trí, điều trị: Ors sơt Amoxcillin  Các câu hỏi thi: - hỏi thăm kham -chẩn đoan -Chứng minh chẩn đoan - điêu trị gi? Vi điêu trị vậy?hi hay phê câu đê khang thuôc nhiêu hơn? Lư bệnh nhi nghi la hi hay phê câuCâu trả lời: Thây không tra lời  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Noi chung minh out ban thây Từ kinh nghiệm của minh va đứa bạn rút từ minh minh out đo la Tre em không phai la người lơn thu nhỏ Ta k thê may moc cach kham của người lơn lên tre Cach thây muôn o minh la thực tê lâm sang , minh kham cho tre lam thê nao đê tre k khoc khoc nưa cũng thuận lơi cho ta Thây chu trọng hỏi vê cach kham tre lâm sang, người lên mạng tìm tư liệu vê kham tre cho chăc Thường thi rơt hỏi vê cach kham, dù điêu trị tra lời tạm đươc cũng k vơt vac gi nhiêu đâu hay điêm mong manh lăm Cô lên  Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi:  Bệnh án số:  Khoa: Hô hâp  Bác sĩ hỏi thi: Thây sơn  Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhi 30 thang vao viện sôt ho tên sư chua ghi nhận gi đặc biệt  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Hội chứng viêm lông hoi hâp Hội chứng nhiễm trùng Hội chứng khos thơ 46  Tên chẩn đốn: Viên phơi  Xử trí, điều trị: Khang sinh amox ng  Các câu hỏi thi: Chẩn đoan? Chứng minh chẩn đoan? Kham đươc gi bệnh nhan tại? Nguyên nhan vi rút hay vi khuẩn chứng minh? Vi điêu trị vậy?  Câu trả lời: Viêm phỏi Ho + tst nhanh Lam sang rât kho phan biệt vk va vi rút nên chỉ nghi nhiêu đên la vi khuẩn dựa vao lam sang cls Bệnh nhan tỉnh an bua đọc nén dùng ls uông theo khuyên cao sach la amox  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Học ki cac cach kham va thây sơn rât kho chịu ko đồng ý nhiêu cach giai thích cua minh thây lai ko giai thích  Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi:  Bệnh án số:  Khoa: Hô hâp  Bác sĩ hỏi thi: Thây Sơn + thây Nam Anh  Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhi nư 13 thang tuôi, vao viện vi ho, sôt, tên sư viêm phê quan lân từ nhỏ  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Hội chứng nhiễm trùng Hội chứng kho thơ câp  Tên chẩn đốn: Viêm phơi  Xử trí, điều trị: 47 Amoxicilin 500mg x 1.5 viên uông chia lân / Paracetamol 250 mg x 0.5 goi uông môi 4-6h sôt >=38.5 Azithromycin 500mg x0.5 viên uông lân /  Các câu hỏi thi: Chẩn đoan? Vi chẩn đoan vậy? Bệnh nhân kham phôi em kham đươc gi? Em điêu trị gi? Tại điêu trị vậy? Em cân lam xét nghiệm chi nưa ko? Nêu sau điêu trị ma bệnh nhân vẫn sôt, lâm sang chưa cai thiện thi em xư trí têp theo thê nao, co cân lam xét nghiệm chi ko?  Câu trả lời: Tui tra lời la : viêm phôi vi tre co ho va thơ nhanh, kham nhin lồng ngực di động, đêm tân sô thơ, nghe thây rale ẩm to hạt, , rít, gõ ( cho tre ngồi quay lưng vê phía minh) gõ xong nêu no khoc thi lây ông nghe đê nghe âm vang phê quan Thây nghe xong cũng ko noi gi Tui tra lời :em điêu trị vi lứa tuôi em nghỉ nhiêu đên phê câu va vk ko điên hinh( loại HI đa têm chủng) Thây noi tuôi cũng ít nghỉ đên vk ko điên hinh, chỉ điêu trị amox diệt phê câu thôi, nêu no diễn tên ko tôt mơi nghỉ đên vk ko điêm hinh rồi thêm marcolid diệt vk ko điên hinh Lúc chưa cân lam xét nghiệm gi ca Thây noi nên chụp thêm phim XQ ngực nưa bệnh diễn tên ko tôt  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Thây Sơn thi nên tra lời trung thực, kham gi noi nây, noi cai triệu chứng mô thi năm chăc cai triệu chứng đo vi thây hỏi cach kham triệu chứng đo Nêu tn tương câu tra lời minh đúng thi thây băt be thi bạn nên bao vệ quan điêm của minh  Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Đi lâm sang cai gi ko biêt nên đặt câu hỏi vơi thây cô, cai chi thăc măc thi hỏi liên  Bệnh án số:  Khoa: Hô hâp  Bác sĩ hỏi thi: Thây sơn anh minh  Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhi nam 30 thang tuôi vao viện vi sôt, ho, kho thơ Tiên sư nhiêu đơt so sè mẹ kê, không đc chẩn đoan, ko ts dị ứng, cha mẹ ko bị hen, dị ứng Vao viện tst 50l/p, thơ găng sức nhẹ, phôi ran rít ran ngay, ran ẩm rai rac Hiện tại tst 30l/p, không sôt, ho đam ít, chay mũi nươcs nhiêu, kho thơ nhẹ, không so sè, phôi ran ngay, ran ẩm to hạt Cac quan khac khơng phat bât thường  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Hội chứng nhiễm trùng 48 Dâu chứng thơ nhanh Hôin chứng tăc nghẽn thơ Dâu chứng co gia trị  Tên chẩn đốn: Viêm phơi chưa co biên chứng  Xử trí, điều trị: Azithromycin 15mg/kg  Các câu hỏi thi: Chẩn đoan của em la gi? Chứng minh chẩn đoan? Từ chẩn đoan minh noi cai gi thây hỏi cai đo  Câu trả lời: Chẩn đoan Minh chẩn đoan viêm phôi imci xong thây hỏi tst của em la e tự đêm phai không? Minh noi la tân sô thơ vao viện Thây noi Bây gio đêm đươc mây? Minh tra lời xong thây noi bây giờ chẩn đoan viêm phôi đươc không? Rồi thây hỏi tân sô thơ la triệu chứng hay thực thê? Kham thê nao? Thây xoăn từng từ từng câu minh noi Em viêt la chưa co biên chứng biên chứng co thê bệnh nhân la gi? Minh tra lời rồi thây xoăn theo cai minh noi  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Nêu tại bệnh nhân hêt triệu chứng hêt rồi, thây noi nêu ho thi co thê xem xét chẩn đoan viên phê quan ma thôi, thây không châp nhận ghi nhận lúc vao viện  Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Thi nhi thây hên xui lăm mây bạn =))))  Bệnh án số:  Khoa: Hô hâp  Bác sĩ hỏi thi: Thây Sơn  Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhi nam, 12 thang tuôi, vao viện vi kho thơ, tên sư không co gi đặc biệt  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Hội chứng nhiễm trùng Hội chứng kho thơ câp  Tên chẩn đốn: Viêm phơi chưa co biên chứng  Xử trí, điều trị: Ampicilin 49  Các câu hỏi thi: 1.Kham bệnh nhân thê nao? 2.Chẩn đoan la gi? 3.Vi chẩn đoan thê? 4.Chẩn đoan chưa co biên chứng đa đúng chưa?  Câu trả lời:  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận:  Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Bệnh án số:  Khoa: Hô hâp  Bác sĩ hỏi thi: Thây Sơn + thây Nam Anh  Tóm tắt bệnh án: Nam, thang, vao viện vi kho thơ  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Hc suy hơ Dc viêm long đường hơ hâp  Tên chẩn đốn: Viêm phơi chưa biên chứng  Xử trí, điều trị: Amox 90mg/kg  Các câu hỏi thi: Chẩn đoan la gi? Tại chẩn đoan vậy? Em kham thê nao biêt bệnh chưa biên chứng? Sang e kham đươc gi thi noi Không ngồi tương tương đê noi Tại BN vao câp cứu Giờ đủ têu chuẩn câp cứu chưa? Bn e điêu trị ntn? Tại điêu trị vậy? Chẩn đoan va điêu trị hơp lí chưa?  Câu trả lời:  Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: 50 ... tô tụ câu  Xử trí, điều trị: oresol 245 pha 200ml nươc sau môi lân câu grazincure 10ml/ngay uông lúc đoi  Các câu hỏi thi: vi chẩn đoan tụ câu? tụ câu hay gặp thức ăn gi? đặc điêm nhi m... Tên chẩn đoán: nhi m virus, biên chứng co giật sơt  Xử trí, điều trị: paracetamol  Các câu hỏi thi: 1, tom tăt va chẩn đoan 2, nhi m virus: nhi m gi, đâu? 3, phân biệt giưa nhi m virus va... sinh khơng tm mau lên phơi nhi u kha thơng liên thât Xử trí, điều trị: Không cân lam điêu trị Các câu hỏi thi: Chẩn đoan, chứng minh chẩn đoan, câu hỏi thêm  Câu trả lời : Bệnh nhân co
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các câu hỏi thi nhi khoa (có đáp án), Tuyển tập các câu hỏi thi nhi khoa (có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay