Tuyển tập các câu hỏi thi môn ngoại bênh lý (có đáp án)

59 14 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:20

NGOẠI BỆNH Mục lục Table of Contents  Khoa: Bỏng  Khoa: Chấn thương chỉnh hình .4  Khoa: Ngoại nhi cấp cứu bụng 16  Khoa: Thần kinh 19  Khoa: Thận tiết niệu .24  Khoa: Tiêu hoá .37  Khoa: Tim mạch lồng ngực 53           Bệnh án số: Khoa: Bỏng Bác sĩ hỏi thi: thầy Thới Tóm tắt bệnh án: bênh nhân bỏng điên luc câu ca Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: dâu chưng hâu phâu ghep da va dâu chưng khac Tên chẩn đoán: hâu phâu thư ghep da tư thân diên tch > vao bv tw  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: a/ dâu chưng nhiễm trung ( tốt nhât: hội chưng đap ưng viêm tai chô): - sốt cơn, - t 38 độ c - mu ban chân phai co mụt nhọt sưng nong đỏ kềm đau b/dâu chưng viêm xương xq: hinh anh bờ xương nham nhở ko đều xương sên va xương ghe, phan ưng mang xương, hinh anh đặc xương manh xương chêm, hinh anh manh xương chêt xương chêm va đầu gần xương ban ngon c/ dâu chưng gia trị : - nghề nghiệp : nông dân - tiền sử: mụt nhọt mu ban chân phai điều trị khang sinh ko rõ loai        Tên chẩn đoán: theo dõi viêm xương xương giai đoan ban câp chưa co biên chưng Xử trí, điều trị: nguyên tắc: phối hợp : phâu thuật nao dân lưu ô mu, khang sinh, tao hinh a/khang sinh: -nhanh ( cang sớm cang tốt, theo kinh nghiệm trước( phô rộng, tac nhân thường gặp gram +, diệt khuân) sau điều trị theo khang sinh đồ) - manh( phối hợp, diệt khuân, ửu tiên tac nhân thường gặp + tac nhân khac) - liên tục ( keo dai tuần tuần tĩnh mach, tuần uống), ko dừng chừng) b/nao dân lưu ô mu ôn định tao hinh xương: vat , ghep xương nêu mât đoan xương lớn c/ bât động nẹp tuần d/ nâng cao thê trang cụ thê: cifloxacin 0,2 g * lọ tmc xxj/' ceftadizin 2g * lọ tmc xxj/' alphachoay viên chia paracetamol 500mg * viên uống chia Các câu hỏi thi : chân đoan gi? biêu hội chưng đap ưng viêm toan thân, biên chưng? xử trí bệnh nhân? điều trị thê nao?   Câu trả lời : co hêt :) Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: người hỏi đầu tiên thi xoắn xíu vân theo pha rem : chân đoan, xử trí, điều trị, mây ban sau hỏi cưc ki nhanh co ban hỏi chưa tới phut.( hỏi nhanh chưa chắc điêm cao nhe) :) cam giac thi xong chưa thi :)))  Bệnh án số: Khoa: Chân thương chỉnh hinh Bác sĩ hỏi thi: Thầy Đam Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân nam 32t vao viện vi đau vung tl+đau cẳng chân p Sau TNLĐ LÚC 9h cung nhập viện ngã từ độ cao 9m tiêp đât chân bn tỉnh ko đau đầu ko kho thở đau vung cstl va cẳng châ P Vao bv đồng hới ma ko sơcưu gi , tai đưoc mang ao nẹp vung thắt lưng Bn bí tiêu chuyên bv tw huê luc 16h Tai chân đoan CTCSTL/ gãy mât vững L1/ gãy đầu duới xương chay P Mơ câp cưu gãy mât vững L1 Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: H/c gãy mât vững L1 H/c gãy trần xương chay P D/ hậu phâu khx d11-l3 Tên chẩn đoán: Hậu phâu 23 lam vững cs d11-l3 nẹp vis qua cuống cung/ gãy l1denis 3/ gãy trần xương chay P bo bột Xử trí, điều trị: Ks cefa Alpha chymotrypsin Tatanol Pt nẹp khoa+vis xốp đầu dưới xương chay P Các câu hỏi thi: Bn vô viện ri em đanh gia, xử trí ntn? Noi ABC thi viêt tăt đanh gia Bn vỡ tang đặc thi lam ma biêt đc ? 3.3 dâu hiệu chắc chắn gãy x? Đanh gia tri giac bn dưa vô mô? Thầy hỏi kĩ ý minh noi 4.nêu đưt mm vung đui thi đut đm Câu trả lời: Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Bệnh án số: Khoa: Chân thương chỉnh hinh Bác sĩ hỏi thi: Thầy phuc Tóm tắt bệnh án: Bn nam 27 tuỏi vv vi bị viêm xương ban chân trai Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Hội chưng nhiễm trung Tên chẩn đoán: Viêm xương xương ban chân phai giai đoan ban câp chưa co biên chưng Xử trí, điều trị: Th́c khang sinh Phâu thuật Các câu hỏi thi: Chân đoan giai đoan Hướng xử trí bệnh nhân Cac cls dung đê chân đoan Ng tắc đtri Nguyên tắc phâu thuật Câu trả lời: Co gd theo ls va cls Gd ban câp nên cần phâu thuật cắt lọc dung ks Xươg xốp CT xac Co thê co bone scan Ks+ phâu thuật+ cố định Cai slide bai giang đầy đu Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Thầy hỏi nhẹ nhang, biêt gi cư noi, k biêt thi thầy giai thích cặn kẽ cho Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Hên xui bốc trung khoa � 10 Bệnh án số: Khoa: Tiêu hoa Bác sĩ hỏi thi: TS Lượng TS Dũng G Tóm tắt bệnh án: Bệnh nữ 50 ti Vao viện theo lịch tai kham đê đong hồi trang da Tiền sử mô cắt trưc trang va đưa hồi trang da ung thư trưc trang Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dâu chưng co gia trị Hậu môn nhân tao kiêu quai ( co lô ) Vêt mơ khơ Khơng chay dịch Tên chẩn đốn: Hậu phâu thu 10 đong hồi trang da bệnh nhân k trưc trang mô cắt trưc trang va đưa hồi trang da thang trước Hiện tai bênh ơn Xử trí, điều trị: Theo dõi vêt mô Toan trang Tinh trang lưu thông tiêu hoa Tai kham Môi thang siêu âm Nội soi Kèm lam CEA kiêm tra Các câu hỏi thi: Phân biệt hậu môn nhân tao va hồi trang da Tai trường hợp người ta lam hồi trang da ma k lam hậu môn nhân tao Con lai thầy hỏi văn địa sử lý Câu trả lời: tình trang dich tiêu hoa nhiều va dễ mât nước trường hợp đưa hồi trang da Va hậu môn nhân tao thi dễ bục Cai ni thầy dũng k giai thích Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Tiên lượng k rớt Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Đi môi khoa chọn cac bệnh thơng thường nắm chắc triệu chưng chê Xử trí Điều trị Lý cai 45 Bệnh án số: Khoa: Tiêu hoa Bác sĩ hỏi thi: thầy khơi Tóm tắt bệnh án: bệnh nhân nữ 44 ti vao viện vi sau cầu co lồi khối phồng ngoai kem mau tươi bệnh nhân fai dung tay đê đưa khối phồng đo vao.sau nhập viện dc đê theo dõi thi bệnh nhân dc chân đoan trĩ nội độ bệnh nhân dc phâu thuật theo phương phap longo hậu phâu thư nhât tai bệnh nhân đau vung vị, chưa trung tiện được kham thi thây ko rỉ dịch qua hậu mơn Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: bệnh nhân hậu phâu thư nhât triệu chưng binh thường, kham thưc thê thi cũng ko thây bât thường Tên chẩn đoán: hậu phâu thư nhât sau phâu thuật trĩ nội sa độ phương phap longo tai chưa phat biên chưng Xử trí, điều trị: sau phâu thuật thi dung giam đau dang truyền va khang sinh (ciprofloxaxon) đề phong nhiễm trung Các câu hỏi thi: đọc tom tắt bệnh an cua em, chân đoan cua e la gi, theo e thi biên chưng nao quan trọng bệnh nhân sau mô cần fai theo dõi kham lâm sang trĩ thê nao, lam biêt trĩ nội, sa đội mây 4.tiêu chuân đê chân đoan xac định trĩ nội ngoai Câu trả lời: ghi phần tom tắt 2.biên chưng quan trọng la chay mau, vi cắt trĩ la cắt tui phồng mach mach nên dễ chay mau at ko cầm dc 3.đê bn chông mông lên tay banh hậu môn ra, nêu la trĩ ngoai thi nhin thây ngay, trĩ nội thi cần fai thăm trưc trang, phat khối phồng mềm ân thi lõm tha thi lai về ban đầu nội soi hậu môn trữ trang la tiêu chuân đê chân đoan xac định Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: noi chung la a khôi cũng dễ chịu, a soi bệnh an kỹ nên mong mọi người lam bệnh an kỹ vao biêt thi ghi vô ko bit thi đừng ghi vi a hỏi đo Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: noi chung la qua trinh lâm sang gặp bệnh nao thi học bệnh đo, đên bốc xăm thi bốc trung bệnh nao thi về học thật kỹ bệnh đo thi ls thi cũng hên xui va cach tra lời tư tin lưu loat vao la ok.hihi 46 Bệnh án số: 10 Khoa: Tiêu hoa Bác sĩ hỏi thi: Thầy Phan Đinh Tuân Dũng (G) Tóm tắt bệnh án: BN nam 83 ti vao viện vi đau bụng HSP + sốt vao thư cua bệnh, tiền sử không co gi đặc biệt VV: kham đề khang bụng (+) vung HSP, cac vung khac (-), CTM: WBC va CRP tăng cao, CT va SA co giãn tui mật va OMC, sỏi tui mật, sỏi bun OMC, cac xet nghiệm khac binh thường > CHân đoan trước PT: viêm phuc mac khu khu nghi thâm mật phuc mac > chân đoan sau PT: viêm PM khu tru viêm tui mật hoai tử > PT: mô cắt tui mật, mở OMC kiêm tra, đặt DL Kehr va HSP, > tai hậu phâu thư 7, bệnh ơn Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: A Dâu chưng tiền phâu HC viêm phuc mac khu tru HSP - đau bụng HSP - Sốt - Đề khang bụng HSP (+) - WBC tăng 20G/L - CRP tăng 80,25 mg/dl Dâu chưng co gia trị: - CT, SA bụng: giãn to tui mật va OMC, sỏi tui mật nhiều, sỏi bun OMC B Dâu chưng h Tên chẩn đoán: Hậu phâu thư mô cắt tui mật va mở OCM kiêm tra, dân lưu Kehr/Viêm phuc mac khu tru viêm tui mật hoai tử + sỏi tui mật OMC, tai bệnh ôn, chưa co biên chưng Xử trí, điều trị: 1, Khang sinh: CKD Ceftrizoxime 2, Gỉam đau: Paracetamol Các câu hỏi thi: BN đưa em kêt qua siêu âm ngoai co giãn OMC, em nghĩ tới nguyên nhân gi? Trên LS lam đê phân biệt giãn OMC giãn bâm sinh hay tắc nghẽn đường mật? Câu trả lời: 1, Gĩan OMC nghĩ tới: - giãn OMC bâm sinh - tắc nghẽn bên dưới + Sỏi +U 2, Bằng triệu chưng Vang da: - Bâm sinh: vang da sơ sinh - Tắc nghẽn: mới > hỏi tiền sử 47 Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: thầy đanh lừa SV cach hỏi long vong, lưu ý thi thầy Dũng cần nắm chắc lâm sang, thầy hỏi kĩ về lâm sang, phân tch chân đoan cũng phai tập trung LS trước Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: chia học đều cac khoa, lập nhom ban va soan bai đê cung học, lâm sang phân tch bệnh cho kĩ, soan bai đơn gian đặt nhiều câu hỏi đê giai đap với 48 Bệnh án số: 11 Khoa: Tiêu hoa Bác sĩ hỏi thi: TS Lượng + BS Dũng G Tóm tắt bệnh án: Bn nữ 73t vv vi đau hố chậu P kèm sốt nhẹ, tiền sử co điều trị nội khoa đợt thang qua với chân đoan abces ruột thừa Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dâu chưng nhiễm trung 2.Dâu chưng tiền phâu 3.Dâu chưng hậu phâu Tên chẩn đoán: Hậu phâu thư cắt ruột thừa nội soi va suc rửa phuc mac bn abces ruột thừa không đap ưng điều trị nội khoa Hiện tai chưa co biên chưng Xử trí, điều trị: Metronidazol, CKD Cefizoxime, Paracetamol Các câu hỏi thi: Quyêt định mô hay ko bn dưa vao yêu tố nao? Tiên lượng trước mô điều gin la quan trọng? Câu trả lời: Co phan ưng bụng hay ko Việc boc tach gỡ dính co gây tơn thương mac nới va ớng tiêu hoa hay ko (dính nhiều hay ít) Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Binh tĩnh tra lời vi thầy cố gắng nghe hêt tât ca cac câu tra lời, sai thầy bao sai va cho tra lời tiêp tới đung Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: 49 Bệnh án số: 12 Khoa: Tiêu hoa Bác sĩ hỏi thi: thầy Dũng G Tóm tắt bệnh án: Bn nữ 48t vv vi đau bụng thượng vị nội soi co loet dd hang vị, sinh thiêt co loan san nặng Phâu thuật cắt 3/4 dd, lam gpb kq adenocarcinoma Hiện tai hp thư Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Hc cận u Dc u loet dd Hc thiêu mau Dc cls co gia trị: Gpb Tên chẩn đốn: Hp cắt 3/4 dd mơ mở điều trị k biêu mô tuyên dd nguyên phat, tai chưa co bc Xử trí, điều trị: Omeprazole Falditac Hd: Ăn ít, nhiều bữa Các câu hỏi thi: Tai cđ bn bị k Vi sinh thiêt trước mô la loan san nặng Loan san co phai bị k ko Bn sau mô em định lam gi tiêp theo? Câu trả lời: Gpb sau mô la adenocarcinoma Sinh thiêt ko đung vị trí khới u Loan san ko phai k Cần điều trị hô trợ cho bn: Hoa trị liệu Ko co nguy tai phat cao Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Chu yêu thầy hd cach tiêp cận vân đề, thầy hỏi thi kha thoai mai, ko bị ap lưc Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: 50 Bệnh án số: 13 Khoa: Tiêu hoa Bác sĩ hỏi thi: thầy Đưc Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân nam 70 tuôi, vao viện vi đau bụng + sụt cân (10kg/năm) tiền sử THA 10 năm k điều trị, ĐTĐ2 10 năm điều trị vs thường xun th́c ́ng, TBMMN thang Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Cơn đau thượng vị Hội chưng THA Hội chưng tăng Glucose mau Hội chưng cận u Nội soi dd: dị san hang vị + viêm teo toan nm da day Tên chẩn đoán: Theo dõi K da day/Viêm da day man teo Xử trí, điều trị: -Omeprazol 40mg ́ng -Amox 1g uống -Clarithromycin 500mg uống -Amlodipin 5mg uống -Diamicron 80mg uống -Phâu thuật cắt ban phần xa da day kèm vet hach vung Các câu hỏi thi: Chân đoan cua em la gi? K da day co mây thê? La thê nao? Trên bệnh nhân cua em la thê gi? Mô ta tnh chât cua khối u da day nghi la ac tnh Phân giai đoan K da day dưa vao cai gi? Nêu tiêu chuân phân giai đoan K da day cua AJCC 2010? Câu trả lời: TD K da day/ viêm da day man teo Vi thầy k đọc bệnh an nên minh tra lời bệnh ngoai khoa thôi, k đọc thêm bệnh kèm THA va ĐTĐ2 thê: tai chô (thê sui, loet), thâm nhiễm, trung gian bn la thê sui Khối u nghi ac tnh: mật độ rắn chắc, bờ không đều, giới han không rõ, tăng sinh mach mau va đặc biệt la dễ chay mau Phân giai đoan dưa vao T,N,M Tiêu chuân phân giai đoan cua AJCC 2010 (cai ni lam bệnh an K da day cũng phai đọc) T xac định sau mô thi giai phâu bệnh, trước mô thi siêu âm nội soi, N va M thi xac định CT ngưc, bụng va vung chậu co thuốc Những xet nghiệm cao câp PET/CT thi cũng nên đọc thêm cho biêt thưc tê lam nên minh k nêu thầy cũng đồng ý Cắt ban phần xa da day kèm vet hach vung Cắt u 6cm, dưới môn vị 2cm, vet cac nhom hach từ 1-11 (cai ni phô biên thưc tê vi từ nhom hach 12 trở kho lam ma cũng k thây hiệu qua keo dai thời gian sống cho bn), cắt mac nối lớn va mac nối nhỏ phần da day bị cắt, đong mỏm cắt ta trang, đưa hông trang lên nối vs da day tận bên tuỳ loai Bilroth Roux n Y 51 Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Thầy kêu lần ngừoi vao hỏi Hỏi lần lượt người môi người câu đầu tiên, thường la câu dễ tra lời trc thi người lai ngồi suy nghĩ, tra lời xong thầy đặt tiêp câu hỏi tiêp theo cho minh ngồi suy nghĩ, người tiêp tục trinh bay Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: 52 Bệnh án số: 14 Khoa: Tiêu hoa Bác sĩ hỏi thi: Bs Hoang Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân nam 64 tuôi vv vi gầy sut nhiều Tiền sử vgb cach 20 năm co điều trị thường xuyên Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Hội chưng huy hoai tb gan Hội chưng cận u Tên chẩn đốn: Ung thư biêu mơ tê bao gan gđ IIIB /vgb man Xử trí, điều trị: Ngoai khoa Các câu hỏi thi: Tom tắt bệnh an phut Trong k gan thi co loai K nao K biêu mô tb gan vs K đường mật khac gi về lâm sang Hiện e co cho điều trị vgb bn du bn thê ko hoat động ko 5.k gan di đâu đầu tiên Nêu di ph Câu trả lời: Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: 53 Bệnh án số:  Khoa: Tim mach lồng ngưc  Bác sĩ hỏi thi: Anh Khơ  Tóm tắt bệnh án: Bênh nhân nữ 38 tuôi lam nghề buôn ban Vao viên vi đau chân phai Đau nhiều bắp chân đưng lâu, lai kèm tê rần cẳng chân phai lan đên gối, chuôt rut nhiều về đêm, tĩnh mach hiên lớn nôi rõ ngoằn ngoèo Tiền sử: para 2002, thư tuôi Không sử dụng th́c tranh thai  Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: _Dâu chưng hâu phâu Đang băng ep nên không thây được vung mô Đau vêt mô, không chay dịch, không sưng nề Cam giac, vân đông binh thường Không triêu chưng tê rần, đau bắp chân, chuôt rut _hc suy giãn tĩnh mach Đau bắp chân nhiều đưng lâu, lai Tê rần cẳng chân đên gối Chuôt rut về đêm Siêu âm doppler: tai gốc tm hiên lớn chân phai đk 6mm co ngược đoan, thời gian 2.5s  Tên chẩn đoán: Hâu phâu thư điều trị suy giãn tĩnh mach nông chân phai phương phap stripping  Xử trí, điều trị: Khang sinh, vớ y khoa Hướng dân bn cach sinh hoat, ăn uống va dư phong  Các câu hỏi thi : Cach kham bn Chân đoan theo phân gi Siêu âm doppler co lợi ích gi Cac phương phap điều trị bênh suy giãn tĩnh mach ma em biêt Kê cach tiên hanh Thầy muốn hỏi điều trị ma hêt   Câu trả lời : Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: 54 Bệnh án số: Khoa: Tim mach lồng ngưc Bác sĩ hỏi thi: Thầy khơi Tóm tắt bệnh án: Bênh nhân 34 tuôi vao viên vi sưng đau đôt ngôt măt cẳng chân trai, đau đôt ngôt, sưng đỏ vung đau, không lan, tiền sử thay van la va van đông mach chu dung khang đông thường xuyên, co tiền sử giam tiêu cầu vô Inr bênh nhân tuần trước vao viên xuống thâp 2,16 va vao viên đat 2,6 Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Hôi chưng thuyên tắc đông mach chi dưới câp Tên chẩn đốn: Thun tắc đơng mach chay sau chân trai Xử trí, điều trị: Sintrom mg|ngay 1: 1/8 1/4|ngay 2: 1/8 1/8 Aspegic 81 mg| viên/ngay Tatanol 0,5 g| viên/ngay Các câu hỏi thi: Tom tắt bênh an Bênh nhân phat hiên giam tiêu cầu từ nao Dung Sintrom va Aspegic cung nhom thuốc vây la sai tai dung (câu hỏi bây vi thuốc không cung nhom) Tai bênh phong lai phối hợp Câu trả lời: tom tắt Tiền sử không khâu thac được thuốc không cung nhom được phối hợp đê tăng tac dụng Aspegic tac dụng trước va lâu hơn, Sintrom tac dụng châm bô sung tac dụng chỉnh in nhanh va nối tiêp tac dụng sau cắt liều Aspegic Điều chỉnh nhanh inr Nhồi mau mac treo cục mau đông Cục mau đông lên não gây tắc mach não Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Thầy khôi hỏi kha ôn hoa, gợi ý cho minh, cho điêm dễ tnh Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Học học học hỏi hỏi hỏi 55 Bệnh án số: Khoa: Tim mach lồng ngưc Bác sĩ hỏi thi: thầy vũ+ a hoang ( ma co a hoang hỏi thơi nha ban ) Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân 62 tuôi,vao viện vi ho keo dai.Bệnh khởi phat cach nhập viên thang với ho khan,ho cơn,kèm đau ngưc,ko kèm kho thở hay sốt.Tiền sử hut th́c la 45 goi.năm Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: 1.Dâu chưng tôn thương phê quan- phôi 2.Cac dâu chưng co gia trị a,Hut thuốc la 45 goi.năm b,Xquang: đam mờ co khuyêt sang thuy dưới phôi phai c,CT: Thương tôn dang hang,thanh day ko đều thuy dưới phôi phai+ hach rốn phôi phai+ hach canh carina+cửa sô phê Tên chẩn đốn: Ung thư biêu mơ loai tê bao lớn thuy dưới phơi phai giai đoan IIIa (T3N2M0) Xử trí, điều trị: Điều trị triệu chưng ( acemuc,cefuroxim) Hoa xa trị kêt hợp Các câu hỏi thi: 1.Tom tắt bệnh nhân cua e cho a nắm bệnh 2.Chân đoan đầy đu bn la gi 3.Vi xêp giai đoan IIIa 4.Carina la gi 5.Ung thư phôi hay di tới đâu,di tới đâu đầu tiên,lam đê phat hiện,nêu xet nghiệm đo âm tnh thi lâm sang kham gi Câu trả lời: 1.Tom tắt cưc ki ngắn gọn nha ban,vi dụ th trước bệnh nhân ho nhiều ko đỡ nên vv ,ghi nhận cac triệu chưng bât thường,kêt qua cận lâm sang Chân đoan : ung thu biêu mô loai tê bao lớn thuy dưới phôi phai giai đoan IIIa 3.Theo phân loai TNM cua a hoang giao ban nha ( nêu cần ib minh minh gửi cho) ko thi tai NCCN 2016 ,a hoang noi cần dưa vao N2 4.Carina la dưới chac khí phê quan ( a noi đọc kêt qua CT cho thầy cô ko nên đọc carina ma đọc dưới chac khí phê quan ) Ung thư phooit hay di tới xương,gan,não,tuyên thượng thận,di đầu tiên la tới xương,phat PET CTSCAN,nêu âm tnh thi dưa vao lâm sang hỏi bệnh nhân co triệu chưng xương khớp chi ko 6.mong tay khum mặt kính đồng hồ vi co hội chưng cận u ( khối u tiêt chât co tac dụng giống cac hoocmon),đây la tiêt GH hoocmon tăng trưởng Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: A hoang hỏi thi môi người 45 phut ma tiên lượng điêm cưc thâp,đặc biệt la cua khoa a (khoa lồng ngưc) a hỏi rât kinh va cũng điêm rât thâp.Nhưng a hoang rât nhẹ nhang hiền lanh,ko tao ao lưc,noi sai a giang thêm 56 Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: Hihi,theo minh thây thi siêng học bai,ma học theo bệnh,siêng lâm sang xí,chư hỏi thi đa phần dưa vô may mắn,hên thi gặp thầy cô dễ la điêm cao 57 Bệnh án số: Khoa: Tim mach lồng ngưc Bác sĩ hỏi thi: Thầy Khơi Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân nữ 54t, vao viện vi sưng đau cẳng chân trai, kèm phu 5ngay; điều trị nội thận CXK 4ngayf không đỡ-> chuyên ngoai LNTM.Tiền sử Viêm đa khớp cach 10 năm, điều trị không thường xuyên Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: *Dâu chưng thuyên tắc tĩnh mach sâu chân trai -Sưng đau cẳng ban chân trai, phu, da đỏ, sờ âm; Mach mu chân va chay sau T bắt được; luc lac bắp chân+, bop bắp chân đau, dâu Homans + *Hội chưng tăng glucose mau glucose tm luc đoi đo lần > 7mmol/l, HbA1c Tên chẩn đốn: Hut khới hoan toan tĩnh mach chậu trai, đui trai, khoeo trai, cẳng chân trai;chưa co bc thuyên tắc phôi BK: DTD type Xử trí, điều trị: -Khang đơng ban đầu : 1.Lovenox ( Heparin TLPT thâp) 0.4ml* 2laan/ngay TDD 2.Sintrom 4mg (td INR đên ngưỡng 2-2.5 > tri liều, dtri nhât thang -Insulin mixtard 10ui*2laanf/ngay tdd trc ăn 30phut Các câu hỏi thi: 1.Cac yêu tố nguy bệnh nhân dễ gây thuyên tắc? 2.Ccac phương phap can thiệp co thê lam BN? 3.lovenox la gi? thời gian ban huy? 4.Ccac nghiệm phapđanh gia thuyên tắc tĩnh mach sâu, nông 5.INR la gi? số bt? 6.Vi sử dụng insulin mix BN d Câu trả lời: 1.Tuôi lơn, bệnh nội man( viêm khớp, dtd) 2.lây huyêt khối qua catheter, phãu thuât lây huyet khoi, bắt cầu tinh mach, cắt cụt chi 3.Heparin trọng lượng phân tử thâp, 12-24h 4.homans, luc lac bap chan, bop bap chan, kê thêm cac nghiệm phap đanh gia chưc van tinh mach sach ngoai sở năm nha ( mô ta rõ nghiêm phap) 5.Chỉ số binh thuong hoa quốc tê, 0.8-1.2 Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: sau môi câu thầy giang cho nghe, độ tin cậy không cao Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: 58 Bệnh án số: Khoa: Tim mach lồng ngưc Bác sĩ hỏi thi: A khơi Tóm tắt bệnh án: Bn nữ 34t vv vi đau sưng chân trai ts san khoa 3lầm nang thai lần co sưng phu chân tr.k co ts sử dụng th́c tranh thai Tóm tắt hội chứng, dấu chứng: Dâu chưng viên tắc tm sâu.cac dc co gia trị khac Tên chẩn đốn: Hut khới tm sâu chi dưới+ tm chậu.chưa co bc Xử trí, điều trị: Sintrom giữ nguyên liều trước dtr bệnh phong giữ inr đat yêu cầu Các câu hỏi thi: 1Tom tắt b.an 2.cac ng phap kham bệnh nhân cach kham ngphap 3.ng nhân bệnh nhân 4.levenox thuốc gi time ban huy bn mang thai bị chèn tm chu bụng thi nằm nghiêng tn Câu trả lời: 2.xem ngoai sở năm Nằm nghiêng trai hay phai cung dk mang thai Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: Lời khuyên để chuẩn bị tốt cho kỳ thi: 59 ... nề thi xử trí đong vêt thương Các câu hỏi thi : Lý nhiễm trung bệnh nhân Hướng điều trị tiêp theo bệnh nhân (ngoai khoa co thê xử trí được gi)  Câu trả lời : (Ngoai mây cai khac thi thiêu... (voltaren) Các câu hỏi thi : đọc phim uiv bệnh nhân bât ki ma thầy cầm không phai phim bn minh thi Câu trả lời : Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: 25 Bệnh án số: Khoa: Thận tiêt niệu Bác sĩ hỏi thi: Thầy... chia Các câu hỏi thi : chân đoan gi? biêu hội chưng đap ưng viêm toan thân, biên chưng? xử trí bệnh nhân? điều trị thê nao?   Câu trả lời : co hêt :) Ghi chú: lưu ý, cảm nhận: người hỏi đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các câu hỏi thi môn ngoại bênh lý (có đáp án), Tuyển tập các câu hỏi thi môn ngoại bênh lý (có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay