Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh sản phẩm từ gỗ sồi tự nhiên

7 11 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:17

LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM TỪ GỖ SỒI TỰ NHIÊN Giới thiệu sơ nét cty: Sản phẩm Queen bed MP25, chất liệu gỗ Sồi, màu dự nhiên, head board bọc da; sản xuất Cty Đồ gỗ xuất Minh Phương để xuất thị trường châu Âu Chiến lược kinh doanh chung Cty: Với vị trí doanh nghiệp có quy mơ trung bình, sau phân tích thị trường, chiến lược Cty “Tập trung vào phân khúc thị trường trung bình khá, với đối tượng cặp vợ chồng trung niên có thu nhập ổn định” Các ưu tiên cạnh tranh là: Sản phẩm nghiên cứu phù hợp với xu hướng tiêu dùng đại, giá - phù hợp - Sản phẩm làm từ nguồn gỗ hợp pháp nhập từ Hoa Kỳ Những vấn đề quan tâm khách hàng như: cung cấp hạn, chất lượng - giá phù hợp Cty ưu tiên xem xét cách thỏa đáng Hoạch định tổng hợp: Hoạch định tổng hợp xác định số lượng sản phẩm phân bố thời gian sản xuất cho tương lai trung hạn, thương từ tháng đến 18 tháng Đối tượng hoạch định tổng hợp biến đổi khả sản xuất, khả hệ thống sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ cho thị trường Khả sản xuất hệ thống phụ thuộc vào nhiều yếu tố sau: - Khả sản xuất nhà xưởng máy móc thiết bị: - Khả sản xuất lực lượng lao động đơn vị có; - Khả làm thêm công nhân lao động; - Khả liên kết hợp đồng với đơn vị bên ngoài; - Sự chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THÁNG CUỐI NĂM 2009 TT Sản phẩm sản xuất kỳ Số lượng (SP chuẩn) Thực Kế hoạch tháng đầu tháng cuối năm ‘09 năm ‘09 Các loại sản phẩm làm từ gỗ thông gỗ Sồi kết hợp - sản phẩm 2,993 23,118 - tính theo 40’ ctn 6.5 48 Sản phẩm cụ thể ghi KH tháng lệnh sản suất hàng mẫu Tổng hợp: – – Sản phẩm chuẩn (MP11 bedside): 23,118 sản phẩm Quy container: 48 container – – Thị trường mục tiêu: EU USA – Lao động trực tiếp bình quân kỳ KH 120 người o Lương bình quân Lđ trực tiếp: 1,600,000 VND/tháng (theo HC) o Thời gian làm thêm max = 25% hành o Thời gian làm thêm = 80,000 VND/giờ o Chi phí tăng thêm lao động: 400.000/người o Chi phí giảm bớt lao động: 500.000/người o Chi phí thiếu hụt hàng hố: 6.000 đ/sản phẩm o Chi phí hàng lưu kho: 10.000 đ/tháng LĐ phải huấn luyện kiến thức gỗ Sồi quy trình sản xuất sản phẩm  Các kế hoạch hoạch định tổng hợp mà Công ty lựa chọn: - Kế hoạch thay đổi mức dự trữ: Theo kế hoạch này, Cơng ty tăng mức dự trữ giai đoạn nhu cầu thấp để cung cấp giai đoạn có nhu cầu cao khả sản xuất đơn vị Ưu điểm:  Q trình sản xuất ổn định, khơng có biến đổi bất thường;  Đáp ứng thoả mãn nhu cầu khách hàng;  Dễ dàng cho việc điều hàng sản xuất Nhược điểm:  Chi phí cho việc tồn trữ lớn như: chi phí thuê khấu hao kho, chi phí bảo hiểm, chi phí hao hụt mát, chi phí cho thiết bị kho hoạt động suốt thời gian dự trữ, đặc biệt chi phí vốn để dự trữ hàng hố;  Hàng hố bị giảm sút chất lượng, khó thích ứng với nhu cầu khách hàng thay đổi; - Kế hoạch làm thêm Theo kế hoạch này, Cơng ty bổ sung nhu cầu thiếu hụt giai đoạn có nhu cầu tăng cao cách yêu cầu công nhân làm thêm giờ, không th thêm cơng nhân Đồng thời cho cơng nhân tạm nghỉ ngơi giai đoạn có nhu cầu thấp mà cho việc Tuy nhiên, nhu cầu tăng cao, việc huy động cơng nhân làm thêm khó khăn phải gánh chịu khoản chi phí làm thêm tăng cao, đồng thời khả làm thêm bị giới hạn độ dài ngày lao động Ngược lại nhu cầu xuống thấp, đơn vị cho công nhân tạm nghỉ gánh nặng - Kế hoạch sử dụng công nhân làm bán thời gian Trong tháng cuối năm, việc xuất đồ gỗ qua nước Châu Âu tăng mạnh, thời điểm nhu cầu người tiêu dùng tăng cao Việc tăng ca cho lao động khơng thể đáp ứng đủ Vì vậy, việc sử dụng cơng nhân làm bán thời gian điều tránh khỏi Ưu điểm:  Giảm bớt thủ tục, trách nhiệm hành sử dụng lao động;  Tăng linh hoạt điều hành để thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng;  Giảm khoản chi phí liên quan đến sử dụng lao động thức như: bảo hiểm, phụ cấp, Nhược điểm:  Chịu biến động lao động cao;  Có thể lao động bỏ dở cơng việc chừng có đơn vị khác mời chào hấp dẫn hơn, họ khơng có ràng buộc trách nhiệm  Năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm giảm không cao mong muốn;  Điều hành sản xuất khó khăn - Kế hoạch hợp đồng phụ Cơng ty chọn kế hoạch hợp đồng phụ với bên nhu cầu vượt khả sản xuất mà đơn vị không muốn tăng lao động, tăng Hoặc Công ty nhận hợp đồng phụ từ bên sản xuất điều kiện lực dư thừa Ưu điểm:  Đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng lúc nhu cầu tăng;  Tận dụng lực sản xuất nhu cầu thấp;  Tạo linh hoạt, nhạy bén điều hành Nhược điểm:  Khơng kiểm sốt thời gian, sản lượng, chất lượng trường hợp liên kết hợp đồng phụ để gia công  Chia sẻ lợi nhuận cho bên hợp đồng phụ;  Tạo hội cho đối thủ cạnh tranh tiếp cận khách hàng, làm giảm khả cạnh tranh đơn vị, khách hàng Kế hoạch nguồn lực, nguyên vật liệu: KẾ HOẠCH NVL THÁNG CUỐI NĂM 2009 Stt Chỉ danh nguyên vật liệu Số Trị giá lượng ($US Thực Kế hoạch tháng đầu năm tháng cuối ($US) năm ($US) 2 Gỗ thông NZ (m3) Vạt giường gỗ thông (m3) Gỗ Sồi (m3) Ván nhân tạo Keo, dầu màu Fitting, đinh, vít, kiếng nệm… Giấy nhám, phụ liệu Bao bì, vật liệu đóng gói Cộng 113,590 31,898 16,101 7,985 49,783 236,048 62,516 29,180 12,564 101,226 14,204 25,243 3,197 20,637 257,395 7,068 38,310 512,155 - Chia lực lượng lao động sản xuất thành 05 tổ, tổ 20 người - Xây dựng sơ đồ tổ chức để quản lý điều hành: 01 quản đốc điều hành toàn 05 tổ lao động trực tiếp; 02 phó quản đốc giúp việc cho quản đốc; 05 tổ trưửơng trực tiếp quản lý điều hành, kiểm tra chất lượng sản phẩm cửa tổ làm việc - Như vậy, để tạo lượng sản phẩm theo kế hoạch, cần phải có: + Lao động trực tiếp: 100 người + Quản lý: 08 người + Chuẩn bị thuê bổ sung 10-15 người cho tháng có nhu cầu sản phẩm cao (tháng 9, 11, 12) + Giữ kho: 01 người + Tổng cộng: 109 người, lực lượng lao động gián tiếp kế toán, vật tư, kỹ thuật, … Cơng ty giao cho phòng ban nghiệp vụ Công ty kiêm nhiệm Kế hoạch điều độ sản xuất: Cơng ty chọn phương pháp đơn hàng có trước sản xuất trước lập tiến độ sản xuất cấp xưởng theo đơn hàng Sau tính tốn, biểu diễn đường GANTT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG PO/14 SẢN PHẨM GIƯỜNG MP - 25 Ngày thực 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Tổng thời gian Sơ chế – ghép gỗ Định hình Định vị Chà nhám Lắp ráp Sơn Đóng gói Giao hàng Ưu điểm: - Dễ xây dựng làm cho người đọc dễ nhận biết công việc thời gian thực công tác - Thấy rõ tổng thời gian thực công việc Nhược điểm: - Không thể mối quan hệ cơng tác, khơng ghi rõ quy trình cơng nghệ Trong dự án có nhiều cơng tác điều thể rõ nét - Chỉ phù hợp áp dụng cho dự án có quy mơ nhỏ, không phức tạp Kết luận:Như vậy, theo bước hoạch dịnh đáp ứng kế hoạch công ty đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường thời gian ngắn hạn tháng,quí,năm Đảm bảo cho công ty cung ứng sản phẩm kịp thời theo nhu cầu thị trường ... năm ‘09 Các loại sản phẩm làm từ gỗ thông gỗ Sồi kết hợp - sản phẩm 2,993 23,118 - tính theo 40’ ctn 6.5 48 Sản phẩm cụ thể ghi KH tháng lệnh sản suất hàng mẫu Tổng hợp: – – Sản phẩm chuẩn (MP11... liên kết hợp đồng với đơn vị bên ngoài; - Sự chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THÁNG CUỐI NĂM 2009 TT Sản phẩm sản xuất kỳ Số lượng (SP chuẩn) Thực Kế hoạch. .. đổi khả sản xuất, khả hệ thống sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ cho thị trường Khả sản xuất hệ thống phụ thuộc vào nhiều yếu tố sau: - Khả sản xuất nhà xưởng máy móc thiết bị: - Khả sản xuất lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh sản phẩm từ gỗ sồi tự nhiên , Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh sản phẩm từ gỗ sồi tự nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay