Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm đông lạnh mnngon

9 8 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:17

LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH MNNGON Căn chiến lược dài hạn kế hoạch tung sản phẩm “thực phẩm đông lạnh tiện lợi Mngon” thị trường nội địa, với tư cách nhà quản trị tác nghiệp xin đưa kế hoạch nhằm cụ thể hóa tiến trình thực sau: I/ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP Với mức doanh số dự báo công ty xác định - Năm 2012 đạt doanh số 50 tỷ đồng (tương đương 375 hàng) - Năm 2013 : 100 tỷ (tương đương 750 hàng) - Năm 2014 : 200 tỷ (tương đương 1500 hàng) Căn định công suất, công ty chọn trang bị hệ thống cơng nghệ có cơng suất tối thiểu 500kg/h (= 0.5 tấn/h), tối thiểu ngày công ty cung ứng = 0.5tấn/h x 8h/ca/ngày = tấn/ngày cho ca sản xuất Năm Sản lượng dự báo Số ngày cơng cần có để sx sản lượng 2012 2013 2014 (Tấn) 375 750 1,500 dự báo (ngày) 94 188 375 Dự báo cung, cầu, khả lao động tháng 4, 5, 6/2012 sau: Đơn vị tính: khả sx tháng tháng tháng Tổng lđ thức 25 25 25 lđ thêm 10 10 10 lđ thuê 5 Chi phí lao động thức: 10.000đ/kg (= 10 triệu đồng/tấn) nhu cầu 32 33 33 98 Chi phí lao động thức làm ngồi giờ: 15.000đ/kg (= 15 triệu đồng/tấn) Chi phí thực th ngồi sx: 20.000đ/kg (= 20 triệu đồng/tấn) Chi phí dự trữ: 1.000đ/kg/tháng (= triệu đồng/tấn) Dự trữ sp đầu kỳ: 5tấn ĐVT: khả từ dự trữ đầu kỳ lđ thức tháng lđ ngồi tháng tháng 10 11 12 15 16 17 21 22 25 20 lđ thuê 10 11 25 15 16 20 lđ thuê 10 5 21 10 lđ thức 25 25 15 lđ ngồi 10 20 lđ thuê nhu cầu 25 lđ tháng khả thừa khả 25 10 lđ thức tháng tháng 32 33 33 10 27 125 Dựa vào bảng ta mô tả kế hoạch sản xuất tháng 4, 5, 2012 mà công ty thực sau: Tháng 04:  Huy động khả sx lao động thức: 25  Huy động làm thêm cho tháng cho tháng  Khơng huy động th ngồi Tháng 5:  Huy động khả sx lao động thức: 25  Huy động làm thêm cho tháng  Không huy động thuê Tháng 6:  Huy động khả sx lao động thức: 25  Khơng huy động làm thêm & thuê Vậy tổng chi phí phương án là: Tổng chi phí = 25x10 + 2x15 + 8x16 + 25x10 + 8x16 + 25x10 = 1.036 triệu đồng II/ KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU Do đặc thù ngành thuỷ sản, việc sản xuất kinh doanh phải dựa qui luật sinh học động thực vật thuỷ sinh nên tính mùa vụ ngành thuỷ sản cao Ở chọn hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu cho sản phẩm cá basa kho tộ (trọng lượng 300gr) với thương hiệu Mngon cơng ty Nguồn ngun liệu thường có quanh năm mùa vụ thu hoạch thường từ tháng – tháng hàng năm Với cá nguyên liệu sau qua chế biến 850kg (0,85 tấn) cá thành phẩm + 50 kg (0,05 tấn) gia vị loại (tỷ lệ: 0,85) Để xác định xác nhu cầu thực nhằm giúp việc lập kế hoạch nguyên vật liệu xác, trước hết ta cần xem xét quy trình sản xuất sản phẩm: Quy trình sản xuất sản phẩm đông lạnh Mngon (1) Tiếp nhận nguyên liệu (2) Sơ chế Thời gian thực hiện/ 15 phút 60 phút (3) Tinh chế 45 phút (4) Định hình thành phẩm 30 phút (5) Xếp khay – lên khuông 15 phút (6) Tiền đông 60 phút (7) Cấp đơng (nhanh) 120 phút (8) Bao gói (túi PE) 30 phút (9) Cho vào tộ sành, đóng gói 15 phút (10)Đóng thùng carton (11) Nhập kho lạnh -18ᵒC bảo quản 15 phút 15 phút Trữ lâu năm Xuất kho Vậy tổng thời gian chế biến khoảng bảy tiếng cho cá nguyên liệu Quy định cấp nguyên vật liệu:  Cá kho tộ - thành phẩm:  Cá basa – nguyên liệu:  Gia vị - nguyên liệu:  Túi PE – vật liệu:  Tộ sành – vật liệu: Lịch đặt hàng cá basa kho tộ khách hàng quý 2: Tuần 5: 2,7tấn cá kho tộ (tương đương 9.000 tộ) Trung bình cá basa nguyên liệu + 0,05 gia vị sản xuất 3.000 tộ Vậy cần khoảng cá basa nguyên liệu + 0,15 gia vị + 9.000 tộ + 9.000 túi PE Thời gian đặt hàng:  Cá basa: tuần  Gia vị : tuần;  Tộ sành: tuần  Túi PE: tuần Ta quy định số lượng đặt hàng tối thiểu cho sản phẩm cá basa kho tộ = lô = 3.000 tộ = 900kg = 0,9 (tương đương cá nguyên liệu) Lượng đặt hàng theo kích cỡ:  Cá basa:  Gia vị: 100kg = 0,1  Túi PE: 1000  Tộ sành: 1000 Công ty có lịch tiếp nhận vào tuần 1:  Cá basa:  Gia vị: 50 kg  Tộ sành: 5.000  Túi PE: 5.000 BẢNG KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU ĐVT: cho cá + gia vị; cho túi PE + tộ sành Hạng Cấp mục: cá khotộ NVL: Cỡ lô: LT: Tổng nhu cầu: Lượng tiếp nhận theo tiến độ: Dự trữ sẵn có: Nhu cầu thực tế: Lượng tiếp nhận đơn hàng theo kế 6h Tuầ n 2,7 2,7 2,7 hoạch: 2,7 Lượng đơn hàng phát theo kế hoạch: Cấp Sản phẩm: cá basa NVL: cỡ lô hàng: LT: Tổng nhu cầu: Lượng tiếp nhận theo tiến độ: 1tuầ n Dự trữ sẵn có: Nhu cầu thực tế: Lượng tiếp nhận đơn hàng theo kế hoạch: Tuầ n Sản phẩm: gia vị cỡ lô hàng: 0,1 LT: tuần Tổng nhu cầu: Lượng tiếp nhận theo tiến độ: Dự trữ sẵn có: Nhu cầu thực tế: Lượng tiếp nhận đơn hàng theo kế hoạch: Lượng đơn hàng phát theo kế hoạch: 1 1 3 Tuần 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 Sản phẩm: túi PE CấpNVL: Tuần cỡ lôhàng: 1000 LT: 2tuần Tổng nhu cầu: Lượng tiếp nhận theo tiến độ: 5,000 Dự trữ sẵn có: Nhu cầu thực tế: Lượng đơn hàng phát theo kế hoạch: Cấp NVL: 5,000 5,000 5,00 5,00 4,00 0 4,00 Lượng tiếp nhận đơn hàng theo kế hoạch: Lượng đơn hàng phát theo kế hoạch: 4,000 Sản phẩm: tộ sành CấpNVL: Tuần cỡ lôhàng: 1000 LT: 2tuần Tổng nhu cầu: Lượng tiếp nhận theo tiến độ: 5,000 Dự trữ sẵn có: 5,000 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 Nhu cầu thực tế: Lượng tiếp nhận đơn hàng theo kế hoạch: Lượng đơn hàng phát theo kế hoạch: 4,00 Qua bảng kế hoạch ta nhận thấy, tất nguyên vật liệu cần có tập trung trước giao hàng tuần để sản xuất Đối với cá basa cần phải đặt trước tuần thời gian đặt hàng tuần có Lượng dự trữ sẵn có Lượng cá nguyên liệu cần để sản xuất cho đơn đặt hàng khách Vậy nhu cầu thực tế Nhưng lượng đặt hàng tối thiểu (cỡ lô hàng) Nên ta phải đặt hàng Còn dư chưa sử dụng để dự trữ Gia vị: dự trữ sẵn có 0,05 tấn, nhu cầu thực tế 0,1 cần đặt trước tuần Tương tự cho tộ sành túi PE Tổng nhu cầu cần 9.000 cho loại Dự trữ đầu kỳ 5.000 Vậy nhu cầu thực tế cần 4.000 Cần đặt hàng trước tuần Do gia vị, tộ sành, túi PE mặt hàng có thường xuyên Nên ta đặt hàng vừa đủ để tránh phí lưu kho III/ ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT Căn theo quy trình sản xuất, ta có 11 cơng việc tiến hành theo trình tự định trình tự xáo trộn Dây chuyền sản xuất mà cơng ty có để sản xuất sản phẩm nhãn hàng Mngon có Dây chuyền chạy liên tục nhà sản xuất cài đặt cho công đoạn với mức thời gian làm việc tối ưu Nên buộc công nhân phải huấn luyện kỹ, làm việc nhịp nhàng, ăn khớp Với đơn đặt hàng khách 9.000 tộ cá basa kho (= 2,7 tấn) tương ứng cần cá nguyên liệu Thời gian cần để chế biến cá nguyên liệu tiếng Một ngày làm việc tiếng có tiếng nghĩ trưa Vậy bình quân ngày chế biến cá nguyên liệu Thời gian cần để chế biến hết đơn hàng ngày Do đặc trưng dây chuyền chạy liên tục nên công nhân làm việc có nghĩ luân phiên để đảm bảo công việc trôi chảy Các công nhân khâu tiếp nhận vật tư ban đầu sau hết việc bắt tay vào khâu sau định hình, xếp khay… Tại đầu cơng việc có người kiểm tra nhằm phản ánh kịp thời cho phận điều độ lãnh đạo nhằm tránh tắc nghẽn dây chuyền Sau ngày làm việc dây chuyền máy móc cần kiểm tra, bảo dưỡng để đảm bảo an tồn Phân cơng cơng nhân dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc ngày Phối hợp đồng với phận khác để cơng việc ln trơi chảy, đảm bảo tính liên tục tốn chi phí Trong q trình thực khơng tránh khỏi thiếu sót Cơng ty chúng tơi ln cố gắng hồn thiện máy tổ chức công việc, sản phẩm nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thủy hải sản tiện lợi, tươi, ngon ngày cao đa dạng khách hàng Tài liệu tham khảo: 1/ Bài giảng Tiến sĩ NGUYỄN THÀNH HIẾU 2/ Giáo trình quản trị tác nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân ... triệu đồng II/ KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU Do đặc thù ngành thuỷ sản, việc sản xuất kinh doanh phải dựa qui luật sinh học động thực vật thuỷ sinh nên tính mùa vụ ngành thuỷ sản cao Ở chọn hoạch định... cá thành phẩm + 50 kg (0,05 tấn) gia vị loại (tỷ lệ: 0,85) Để xác định xác nhu cầu thực nhằm giúp việc lập kế hoạch nguyên vật liệu xác, trước hết ta cần xem xét quy trình sản xuất sản phẩm: Quy... có: Nhu cầu thực tế: Lượng đơn hàng phát theo kế hoạch: Cấp NVL: 5,000 5,000 5,00 5,00 4,00 0 4,00 Lượng tiếp nhận đơn hàng theo kế hoạch: Lượng đơn hàng phát theo kế hoạch: 4,000 Sản phẩm: tộ sành
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm đông lạnh mnngon , Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm đông lạnh mnngon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay