Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh sản phẩm tân dược

9 5 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:17

LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM TÂN DƯỢC Tổng quan doanh nghiệp - Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh dược phẩm A Hồ Chí Minh - Lĩnh vực hoạt động : Sản xuất, kinh doanh & Phân phối : Tân Dược - Nguyên tắc sản xuất và kinh doanh Dược phẩm phải đạt đủ tiêu chuẩn ( GMP, GLP, GSP, GDP, GPP ) theo quy định của Bộ Y tế - Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là: "Đạt tiêu chuẩn chất lượng" đa được quan chức Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành - Số lượng CBCNV & CN: 500 người - Trụ sở chính : Khu Cơng Nghiệp Tân Bình, Q.Tân Bình, TP.HCM - Sản phẩm chủ lực: Kháng sinh I/ Chiến lược ưu tiên cạnh tranh công ty: 1.1 Chiến lược: Mục tiêu đến năm 2015: Đứng vào vị trí top công ty sản xuất Dược phẩm hàng đầu Việt Nam a.Phân tích thị trường: Thuốc tân dược là loại hàng hóa đặc biệt gắn liền với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người, là loại hàng hóa chịu sự quản lý đặc biệt của nhà nước Tổng trị giá tiền thuốc sử dụng của Việt Nam theo thống từ Bộ Y tế là 1,696 tỷ USD năm 2009, tiền thuốc bình quân đầu người là 19,77 USD năm, dự báo năm 2014, tiền thuốc bình quân đầu người tăng lên 33,8 USD/người và thị trường dược phẩm Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 17-19%/năm Kim ngạch nhập khẩu thuốc của Việt Nam theo nghiên cứu của BMI vượt 1,37 tỷ USD vào năm 2013 Hiện bình quân tiền sử dụng thuốc người/năm của cả giới là 50 USD, nước Nhật - Mỹ số tiền lên tới 400 - 500 USD người/năm Việt Nam thuộc nước có số chi tiêu cho thuốc chữa bệnh vào loại thấp Thuốc tân dược được nhập khẩu từ nước ngoài và sản xuất nước Những sản phẩm thuốc được sản xuất nước, phần đa nguyên liệu để sản xuất phải nhập khẩu từ nước ngoài, ngành hóa dược nước nhiều hạn chế trình độ khoa học và công nghệ tài chính Thực tế cho thấy, nguồn cung chủ yếu của thuốc tân dược là số hang Dược phẩm lớn giới sản xuất Đa số thuốc tân dược nhập khẩu giá cao, bệnh nhân của nước ta nghèo chi phí thuốc cho trị bệnh gặp nhiều khó khăn Cơng ty nhận thấy thuận lợi và khó khăn nên đa sản xuất và phân phối thuốc Tân dược đáp ứng nhu cầu số đông của thị trường với chất lượng cao và giá cả thấp so với thuốc ngoại nhập b.Phân khúc thị trường: Sản phẩm Kháng sinh của Công ty A được sản xuất để phục vụ phân khúc bệnh nhân nhiễm trùng có thu nhập từ trung bình trở xuống 1.2 Ưu tiên cạnh tranh công ty A: Chất lượng, giá cả và sản phẩm của công ty được sản xuất & kinh doanh theo tiêu chuẩn sau: - GMP (WHO) : Good Manufacturing Practice – Thực hành sản xuất tốt theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế giới - GLP: Good Laboratory Practice – Thực hành phòng thí nghiệm tốt - GSP: Good Storage Practice – Thực hành tốt bảo quản thuốc - GDP: Good Distribution Practices – Thực hành tốt phân phối thuốc - GPP: Good Pharmacy Practices – Thực hành tốt nhà thuốc - ISO 9001:2000: Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế quản lý (International Organisation of Standard) - Tiêu chuẩn này tổ chức NQA, Vương quốc Anh xác thực - HACCP: Tiêu chuẩn quốc tế vệ sinh công nghiệp thực phẩm và dược phẩm (Hazard Analysis and Critical Control Point) - Tiêu chuẩn này tổ chức NQA, Vương quốc Anh xác thực II/Hoạch định tổng hợp: Công ty dược phẩm A chọn chiến lược tác nghiêp cho mặt hàng khánh sinh là: Sản xuất hàng loạt để giảm chi phí Công ty dược phẩm A sứ mệnh kinh doanh có trách nhiệm của xa hội, với nhận thức đời sống nhân dân nghèo, cơng ty sản x́t hàng loạt và cắt giảm chi phí khác để có được giá tốt nhất đáp ứng được khám chữa bệnh của nhân dân 2.1 Dự báo: - Căn cứ vào khảo sát của công ty dược phẩm A và số liệu hợp tác với Công  ty nghiên cứu thị trường Dự báo nhu cầu biến đổi theo mùa vụ: Qua báo cáo thống của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, bệnh dịch theo mùa có xu hướng gia tăng quý hàng năm, kết hợp với bảng số lượng thuốc kháng sinh A đa bán qua thời kỳ của công ty: Đơn vị: triệu viên Năm Quý Quý Quý Quý 2008 115 150 120 125 2009 110 147 125 125 2010 120 160 115 115 2011 110 457 360 365 Tổng (triệu 455 viên) * Nhu cầu bình quân theo quý: - Cầu BQ quý = (115 + 110 + 120 + 110) / = 113,75 (triệu viên) - Cầu BQ quý = 457 / = 152,33 (triệu viên) - Cầu BQ quý = 360 / = 120,00 (triệu viên) - Cầu BQ quý = 365 / = 121,66 (triệu viên) * Cầu BQ quý = (455 + 457 + 360 + 365) / 13 (quý) = 125,92 (triệu viên) * Chỉ số mùa vụ theo quý = Cầu BQ quý / Cầu BQ quý - Chỉ số mùa vụ quý = 113,75 / 125,92 = 0,9033 - Chỉ số mùa vụ quý = 152,33 / 125,92 = 1,2097 - Chỉ số mùa vụ quý = 120,00 / 125,92 = 0,9529 - Chỉ số mùa vụ quý = 121,66 / 125,92 = 0,9662 => Tổng số mùa vụ: ∑ It (mv) = 0,9033 + 1,2097 + 0,9529 + 0,9662 = 4,032 # * Chỉ số mùa vụ điều chỉnh I đc t(mv) - I đc 1(mv) = / 4,032 x 0,9033 = 0,8961 - I đc 2(mv) = / 4,032 x 1,2097 = 1,2000 - I đc 3(mv) = / 4,032 x 0,9529 = 0,9453 - I đc 4(mv) = / 4,032 x 0,9662 = 0,9585 * Mức dự báo nhu cầu SP A của năm 2011 là 510 triệu viên mức dự báo cho quý lại năm 2011 là: F2 / 2011 = 510 / x 1,2000 = 153,00 triệu viên F3/ 2011 = 510 / x 0,9453 = 120,52 triệu viên F4/ 2011 = 510 / x 0,9585 = 122,21 triệu viên => Như quý dây chuyền vận hành mức 100% công suất thiết kế 2.2Kế hoạch nguồn lực, nguyên vật liệu Sản xuất Kháng Sinh A: -Nguồn lực:  Lao động trực tiếp bình quân kỳ là 70 người o Lương bình quân Lđ trực tiếp: 2,800,000 VND/tháng (theo HC) o Thời gian làm thêm max = 25% hành chí - Kế hoạch dự trữ Nguyên vật liệu:  Theo phương thức thay đổi mức dự trữ nguyên liệu kháng Sinh: Như Cơng ty có thể tăng mức dự trữ giai đoạn nhu cầu thấp để cung cấp giai đoạn có nhu cầu cao đáp ứng sản xuất của công ty Ưu điểm: Quá trình sản x́t được ởn định, khơng có biến đổi bất thường; Đáp ứng thoả man nhu cầu khách hàng; Dễ dàng cho việc điều hàng sản xuất Nhược điểm: Chi phí cho việc tồn trữ lớn như: chi phí thuê hoặc khấu hao kho, chi phí bảo hiểm, chi phí hao hụt mất mát, chi phí cho thiết bị kho hoạt động suốt thời gian dự trữ, đặc biệt là chi phí vốn để dự trữ hàng hố; Hàng hố có thể bị giảm sút chất lượng, khó thích ứng với nhu cầu khách hàng thay đổi - Kế hoạch sản xuất kháng sinh A theo dự báo: Tổng hợp: - Sản lượng Kháng sinh A (Tetraxyclin): 510(triệu Viên) - Quy Cách: Thùng (Hộp=100v,thùng= 300 Hộp):17.000 - Công Thức Viên Tetraxyclin 0,5g: Tetraxyclin : Tinh Bột 0,5g : 0,04g Magiestearat : 0,025g BẢNG KẾ HOẠCH NGYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT NĂM 2011 St Chỉ danh nguyên vật t liệu Đơn giá Sốlượng Tổng Tiền (Triệu (Triệu Đồng) Đồng) Tetraxyclin (Kg) 255,000 0.2 51000 Tinh Bột Sắn(Kg) 20,400 0,001 20.4 Magiestearat(Kg) 12,750 0,02 255 Vỏ Hộp(Cái) 5100,000 0.001 5100 Hộp tông lớn(Cái) 17000 0,002 34 Băng Keo(cuộn) 20 0.08 1.6 Cộng 56411 Theo bảng tính tốn cơng ty cho phép hao hụt,sai số +2% 2.3 Kế hoạch điều độ sản xuất: Công ty chọn phương pháp sản x́t theo qui trình và cơng đoạn sản x́t kháng sinh A để lập tiến độ sản xuất biểu diễn đường GANTT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN QUI TRÌNH SẢN XUẤT KHÁNG SINH A Ngày thực 01 02 Tổng thời gian Sơ chế – Trộn Bột Trộn Bột Kép Dập Viên Sấy khô Dập Vĩ 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Đóng Hộp Đóng Thùng Giao hàng - Nhằm làm cho người đọc dễ nhận biết công việc và thời gian thực của qui trình sản x́t - Thấy rõ tởng thời gian thực công việc để tiến hành kịp tiến độ 2.4 Kế hoạch hợp đồng phụ: Công ty có kế hoạch cụ thể dựa vào tình hình thực tế sản xuất để có phương án ký kết hợp đồng với số đối tác ngành khâu sản xuất bao bì,cung ứng nguyên vật liệu, vận chuyển đảm bảo cung ứng kịp thời cho trình sản xuất và phân phối sản phẩm Nhằm giảm chi phí,tối đa hóa lợi nhuận 2.5 Kiểm sốt chất lượng: Thuốc kháng sinh ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh công ty dược phẩm A quan tâm hàng đầu việc kiểm sốt chất lượng, cơng ty xây dựng đội ngũ KCS, phòng hóa nghiệm, máy móc và phương tiện đầy đủ Kiểm soát chất chất lượng theo tiêu chuẩn sở và tiêu chuẩn Việt Nam - Phòng Kiểm tra chất lượng nằm tách biệt hẳn với khu vực sản x́t gờm có: + Phòng Kiểm nghiệm vi sinh: trang bị thiết bị tạo dòng khơng khí bất định hướng, tạo điều kiện kiểm tra vô trùng và số kiểm tra vi sinh khác Áp suất khu vực phòng là khơng giống để tránh tượng phát tán ô nhiễm Các yếu tố hướng khí, tốc độ khí, hiệu quả lọc HEPA và thiết bị giám sát môi trường thường xuyên được kiểm tra + Phòng kiểm nghiệm hóa lý: được thiết kế với không gian đủ rộng, tránh tượng pha trộn và lan truyền nhiễm Phòng được trang bị tủ hốt để hút dung mơi và hóa chất độc hại sau thí nghiệm + Phòng lưu mẫu: để lưu trữ mẫu nguyên vật liệu thô (bao gồm thành phần dược và tá dược), bán thành phẩm và thành phẩm Nhiệt độ và độ ẩm nơi này được kiểm soát chặt chẽ Kết luận:Như vậy, theo bước hoạch dịnh có thể đáp ứng được kế hoạch của công ty đồng thời đáp ứng được nhu cầu của thị trường thời gian ngắn hạn tháng,quí,năm Đảm bảo cho công ty cung ứng kháng sinh A kịp thời theo nhu cầu điều trị bệnh cho xa hội ... Kế hoạch điều độ sản xuất: Công ty chọn phương pháp sản x́t theo qui trình và cơng đoạn sản x́t kháng sinh A để lập tiến độ sản xuất biểu diễn đường GANTT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN QUI TRÌNH SẢN... 122,21 triệu viên => Như quý dây chuyền vận hành mức 100% công suất thiết kế 2. 2Kế hoạch nguồn lực, nguyên vật liệu Sản xuất Kháng Sinh A: -Nguồn lực:  Lao động trực tiếp bình quân kỳ là 70... công việc để tiến hành kịp tiến độ 2.4 Kế hoạch hợp đồng phụ: Công ty có kế hoạch cụ thể dựa vào tình hình thực tế sản xuất để có phương án ký kết hợp đồng với số đối tác ngành khâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh sản phẩm tân dược , Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh sản phẩm tân dược

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay