Hoạch định tổng hợp để sản xuất sản phẩm nhãn hiện mngon

7 5 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:17

Hoạch định tổng hợp để sản xuất sản phẩm nhãn Mngon Công ty Cổ phần Đại thuận (Nha trang) doanh nghiệp thành lập từ trào lưu mở cửa đầu tiên, nhiều năm giữ vị trí độc tôn hoạt động chế biến loại hải sản khô tẩm gia vị, với ưu vượt trội ngành công nghệ độc đáo, hạ tầng đồng , đội ngũ công nhân giàu kinh nghiệm thị trường rộng khắp nước Nhãn hiệu Mngon (phân phối thị trường nội địa), bắt đầu sản phẩm đông lạnh chế biến sẵn tiện lợi chất lượng cao, với thông điệp giá trị tới người tiêu dùng : “Món ngon tiện lợi, thêm thời gian hạnh phúc” bước để triển khai chiến lược sản xuất phân phối thực phẩm tiện lợi chất lượng cao Công ty Đại thuận NỘI DUNG TÁC NGHIỆP Hoạch định tổng hợp để sản xuất Hoạch định tổng hợp trình xác định, lựa chọn phương án kế hoạch sản xuất sản phẩm trung hạn (thường từ 06 đến 12 tháng) xác định rõ số lượng sản phẩm cần sản xuất tháng quy đổi chúng chi phí sản xuất cần thiết Thực chất, hoạch định tổng hợp trình định như: Mức sản xuất giờ; Mức sản xuất giờ; Mức chế biến; Mức thuê ngoài; Mức tồn kho…để tổng hợp chi phí hay lượng hàng tồn kho nhỏ Mục tiêu Hoạch định tổng hợp xác định lượng sản phẩm sản xuất dự trữ đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu khách hàng với lượng tồn kho chi phí sản xuất thấp nhất; đảm bảo sử dụng công suất theo chiến lược công ty; tuân thủ sách phát triển nguồn nhân lực công ty Kế hoạch sản xuất : Theo chiến lýợc kinh doanh ðã ðýợc thiết lập dựa kết nghiên cứu công ty tý vấn ðộc lập, sau nãm “tung hàng” nhãn hiệu Mngon ðạt doanh số ổn ðịnh khoảng 260 tỷ ðồng – ðó doanh số nhóm hàng thực phẩm ðông lạnh tiện lợi dự kiến khoảng 200 tỷ ðồng/nãm – týõng ðýõng khoảng 1500 sản phẩm/nãm Trong ngành chế biến hải sản, công suất sản xuất nhà máy phụ thuộc vào yếu tố : nguồn nguyên liệu, nguồn lao ðộng công suất thiết bị máy móc Với mức ðộ sản xuất 1500 thành phẩm nhý ðã nêu việc cung cấp ðủ lýợng nguyên liệu (gồm nhiều thành phần) vấn ðề lớn hoàn toàn nằm khả nãng cơng ty Với sản lýợng nói nhu cầu lao ðộng phổ thông công ty khoảng 400 ngýời Hiện cơng ty ðã có khoảng 150 lao ðộng làm việc thýờng xuyên xýởng, lúc cao ðiểm ðang huy ðộng lên ðến 200 lao ðộng Do việc sản xuất mặt hàng thuộc nhóm Mngon mang lại giá trị gia tãng cao, chi phí lao ðộng chiếm khoảng 8% cõ cấu giá, nên có nhu cầu có kế hoạch sản xuất dài hạn hồn tồn tuyển dụng lao ðộng ðể làm việc Trýờng hợp cần thiết tãng giá nhân cơng lên thêm ðến 20% ðể thu hút, bổ sung nguồn lao ðộng cách kịp thời Ðể sản xuất mặt hàng ðông lạnh theo ðịnh hýớng Mngon, công ty ðã lựa chọn công nghệ “ðông cực nhanh” Những thiết bị ðáp ứng công nghệ thị trýờng có cơng suất tối thiểu 500 kg/h Nhý vậy, ðể sản xuất ðủ sản lýợng cần thiết cần 3000 máy hoạt ðộng hết công suất – týõng ðýõng với 300 ca sản xuất với cýờng ðộ làm việc 10h/ca (ðây cýờng ðộ sản xuất bình thýờng ngành hải sản ðể có hiệu mặt chi phí nhân công ðiện) Nhý vậy, làm việc trải dài nãm (300 ngày làm việc/nãm) sử dụng thiết bị 500 kg/h vừa ðủ Trong thực tế, tính chất mùa vụ (thýờng tối ða tháng/nãm), nên có khoảng 60 ngày phải làm việc ca (10h/ca) 180 ngày làm việc ca (10h/ca) Phýõng án làm việc tãng ca cần ðýợc quan tâm giúp giảm chi phí sản xuất ðáng kể (giá ðiện ca ðêm rẻ, máy chạy liên tục ca giúp giảm chi phí tiêu hao ðiện nãng, chi phí nhân cơng gần nhý khơng thay ðổi – chí giảm chi phí phụ trợ cho cơng nhân tổ chức ðýa ðón cơng nhân theo ca) Tuy nhiên, tãng ca liên tục làm công nhân mỏi mệt ðang lý yếu khiến doanh nghiệp khó thu hút lao ðộng vào làm Chính vậy, cơng ty chủ trýõng sử dụng phýõng án tãng ca thật cần thiết Trên thực tế công ty trang bị dây chuyền đông cực nhanh công suất 500 kg/h – đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất vòng năm tới Trong qui hoạch mặt bằng, cơng ty bố trí sẵn vị trí để cần bố trí thêm dây chuyền sản xuất song song với dây chuyền Trường hợp nhu cầu tăng nhanh dự kiến cơng ty tổ chức hoạt động tăng ca thời gian chờ lắp đặt dây chuyền Cơng ty sử dụng phương án tích trữ ngun liệu cấp đơng để kéo dãn mức huy động công suất thiết bị cấp đông thông qua việc sản xuất trái vụ chấp nhận dự trữ hàng thành phẩm tồn kho đến mùa tiêu thụ Nguyên liệu cho mặt hàng thu mua từ ngư dân nhiều địa phương nước Mặc dù có hệ thống thu mua mối quan hệ bạn hàng lâu năm lợi giá mua vượt trội cạnh tranh thương trường, thực sự, nguyên liệu điểm yếu dẫn tới tình “khủng hoảng” kế hoạchsản lượng thu mua tốt, nguyên liệu mặt hàng đánh bắt tự nhiên nên chúng tơi hồn tồn bị lệ thuộc vào mùa vụ Việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu nhập coi giải pháp dự phòng, chưa cho kết rõ ràng Hiện chưa có thơng tin khả tổ chức ni cách có hiệu loại thủy sản Vì lý mà chúng tơi phải tính tới giải pháp tìm mặt hàng thay Đây hướng cần thiết có khả thành cơng cao Các kế hoạch hoạch định tổng hợp mà Công ty lựa chọn: 1/Kế hoạch thay đổi mức dự trữ: Theo kế hoạch này, Cơng ty tăng mức dự trữ giai đoạn nhu cầu thấp để cung cấp giai đoạn có nhu cầu cao khả sản xuất đơn vị Ưu điểm: Quá trình sản xuất ổn định, khơng có biến đổi bất thường; Đáp ứng thoả mãn nhu cầu khách hàng; Dễ dàng cho việc điều hàng sản xuất Nhược điểm: Chi phí cho việc tồn trữ lớn như: chi phí thuê khấu hao kho, chi phí bảo hiểm, chi phí hao hụt mát, chi phí cho thiết bị kho hoạt động suốt thời gian dự trữ, đặc biệt chi phí vốn để dự trữ hàng hố; Hàng hố bị giảm sút chất lượng, khó thích ứng với nhu cầu khách hàng thay đổi; 2/Kế hoạch làm thêm giờ:Theo kế hoạch này, Cơng ty bổ sung nhu cầu thiếu hụt giai đoạn có nhu cầu tăng cao cách yêu cầu công nhân làm thêm giờ, không th thêm cơng nhân Đồng thời cho cơng nhân tạm nghỉ ngơi giai đoạn có nhu cầu thấp mà cho việc Tuy nhiên, nhu cầu tăng cao, việc huy động cơng nhân làm thêm khó khăn phải gánh chịu khoản chi phí làm thêm tăng cao, đồng thời khả làm thêm bị giới hạn độ dài ngày lao động Ngược lại nhu cầu xuống thấp, đơn vị cho công nhân tạm nghỉ gánh nặng 3/Kế hoạch sử dụng công nhân làm bán thời gian Ưu điểm: Giảm bớt thủ tục, trách nhiệm hành sử dụng lao động; Tăng linh hoạt điều hành để thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng; Giảm khoản chi phí liên quan đến sử dụng lao động thức như: bảo hiểm, phụ cấp, Nhược điểm: Chịu biến động lao động cao; Có thể lao động bỏ dở cơng việc chừng có đơn vị khác mời chào hấp dẫn hơn, họ khơng có ràng buộc trách nhiệm Năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm giảm khơng cao mong muốn; Điều hành sản xuất khó khăn 4/Kế hoạch sản xuất hỗn hợp theo mùa vụ: sản xuất theo mùa vụ sử dụng triệt để ngành hải sản đặc thù ngành này, doanh nghiệp thực kết hợp sản xuất loại sản phẩm theo mùa vụ khác nhau, bổ sung cho kết hợp với kế hoạch khác liệt kê Ưu điểm: tận dụng nguồn lực lực sản xuất doanh nghiệp; ổn định nhân lực trình sản xuất; ln có việc làm cho người lao động; giữ khách hàng thường xuyên; tránh ảnh hưởng mùa vụ Nhược điểm: khó điều độ sản phẩm thường xuyên thay đổi; mức độ rủi ro cao Kế hoạch nguồn lực hay nguyên vật liệu để chuẩn bị sản xuất Nguyên vật liệu yếu tố đầu vào đặc biệt quan trọng doanh nghiệp Việc hoạch định xác quản lý tốt nguồn nguyên liệu góp phần đảm bảo sản xuất diễn nhịp nhàng, ổn định, thỏa mãn nhu cầu khách hàng kịp thời biện pháp quan trọng giúp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Đối với hạ tầng trang thiết bị nhân lực, cơng ty sản xuất khoảng 30 sản phẩm/tháng Nhưng thiếu hụt nguồn nguyên liệu nên sản lượng thực tế công ty mức khoảng 15 tấn/tháng Phần “thừa” công suất lấp đầy việc sản xuất mặt hàng hải sản tẩm gia vị khác Hiện tại, tư liệu sản xuất cơng ty gồm có: phân xưởng với tổng diện tích nhà xưởng 6.000 m2; Nhà ăn, nhà tập thể: 1.000 m2; Hệ thống sân phơi 10.000 m2; Hệ thống sấy lạnh: 1.200 kg / ngày; Hệ thống chiên chân không: 200 kg / ngày; Hệ thống nướng- sấy: 600 kg / ngày; Hệ thống kho trữ lạnh: 30 x cái, 50 x cái, 75 x cái; Hệ thống kho tiền đông: 15 x cái; Hệ thống hầm đơng gió: 2,5 x cái; Hệ thống tủ đông tiếp xúc: 15 x cái; Máy làm đá vảy: / ngày; Hầm đá cây: 10 / ngày; Nhân lực: 500 công nhân sản xuất Trong ngành chế biến hải sản (và thực phẩm), định mức tiêu hao nguyên liệu tính tốn xác quản lý chặt chẽ Chính mà dựa định mức xác lập dự báo nhu cầu tiêu thụ, phận sản xuất dễ dàng tính nhu cầu loại nguyên liệu tham gia vào việc cấu thành sản phẩm Ngồi hải sản hầu hết loại ngun liệu khác tồn trữ mà khơng làm tăng đáng kể chi phí, vậy, phương châm hành động chọn thời điểm có giá hợp lý (so với khứ dự báo mùa vụ tới) để định việc mua tồn trữ đủ cho sản xuất mùa Kế hoạch điều độ để tiến hành sản xuất Điều độ sản xuất khâu tiếp tục sau hoàn thành thiết kế hệ thống sản xuất xây dựng kế hoạch sản xuất sản phẩm doanh nghiệp Đây khâu tổ chức, đạo triển khai hệ thống tổ chức sản xuất thiết kế, nhằm biến mục tiêu dự kiến kế hoạch sản xuất sản phẩm dịch vụ thành thực Vì vậy, kết điều độ sản xuất phụ thuộc nhiều vào chất lượng hoạt động thiết kế hoạch định hệ thống sản xuất, đặc biệt khâu dự báo, thiết kế sản phẩm, lựa chọn thiết kế trình, đào tạo Các sản phẩm Mngon Công ty sản suất hàng loạt - theo qui trình riêng, dựa sở “phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn” (HACCP) – đáp ứng qui định chung ngành chế biến hải sản Việt nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế (Mỹ, Nhật…) Về bản, qui trình sản xuất sản phẩm đông lạnh Mngon sau : Tiếp nhận nguyên liệu -> chế biến (sơ chế) -> chế biến (tinh chế) -> định hình thành phẩm -> xếp khay, lên khuôn -> tiền đông -> cấp đơng (nhanh) -> bao gói (túi PE) -> đóng thùng carton -> nhập kho lạnh bảo quản -> xuất kho (bán đưa vào công đoạn sản xuất tiếp theo) Quy trình nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm Mngon : 1/ Nguyên liệu chọn lọc ; 2/ Qui trình chế biến Nhanh + Sạch + Lạnh và, 3/ Công nghệ đông cực nhanh Do đặc thù ngành hải sản điều độ sản xuất cần phải lưu ý yếu tố như: thiết kế sản phẩm quy trình cơng nghệ tiêu chuẩn ngành; hoạt động bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên; vấn đề mà ảnh đến chất lượng sản phẩm; tính tin cậy hạn hệ thống cung ứng; chi phí khả sản xuất dây chuyền sản xuất Bên cạnh đó, lập lịch trình sản xuất cần phải lưu ý vấn đề thời gian thực công việc; phân bổ công việc; việc xếp, phân công giao công việc cho nơi làm việc, máy người lao động cần tính đến yếu tố đặc điểm, tính chất cơng việc; đòi hỏi cơng nghệ; cơng dụng, tính máy móc thiết bị dây chuyền cơng nghệ; trình độ khả công nhân ... mua tồn trữ đủ cho sản xuất mùa Kế hoạch điều độ để tiến hành sản xuất Điều độ sản xuất khâu tiếp tục sau hoàn thành thiết kế hệ thống sản xuất xây dựng kế hoạch sản xuất sản phẩm doanh nghiệp... thực kết hợp sản xuất loại sản phẩm theo mùa vụ khác nhau, bổ sung cho kết hợp với kế hoạch khác liệt kê Ưu điểm: tận dụng nguồn lực lực sản xuất doanh nghiệp; ổn định nhân lực q trình sản xuất; ... động thấp, chất lượng sản phẩm giảm không cao mong muốn; Điều hành sản xuất khó khăn 4/Kế hoạch sản xuất hỗn hợp theo mùa vụ: sản xuất theo mùa vụ sử dụng triệt để ngành hải sản đặc thù ngành này,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định tổng hợp để sản xuất sản phẩm nhãn hiện mngon , Hoạch định tổng hợp để sản xuất sản phẩm nhãn hiện mngon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay