KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

71 7 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:08

BỘ CÂU HỎI SÁT HẠCH HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN ATVSLĐ (146 Câu-đáp án phần chữ màu đỏ) I KIẾN THỨC ATVSLĐ: Câu 1: Các yếu tố sau gây bệnh nghề nghiệp cho người lao động q trình sản xuất? a Bức xạ phóng xạ b Tiếng ồn rung xóc c Nguồn nhiệt d Bức xạ, phóng xạ, tiếng ồn rung xóc Câu 2: Những đối tượng làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ bắt buộc phải huấn luyện AT-VSLĐ trước giao việc? a Tất người lao động làm việc b Người tuyển dụng, người học nghề, tập nghề c Người vào thử việc, người lao động hành nghề tự d Cả a, b c Câu 3: Yêu cầu trước đưa vào sử dụng thiết bị có u cầu nghiêm ngặt an tồn lao động bình chịu áp lực, thiết bị nâng : a Cơng nhân vận hành thiết bị phải có chứng chuyên môn, nắm nguyên tắc an tồn sử dụng có thẻ an tồn lao động b Ban hành niêm yết nội quy an tồn, quy trình vận hành, quy trình xử lý cố nơi để thiết bị vị trí dễ thấy, dễ đọc c Phải kiểm định kỹ thuật an tồn với quan có thẩm quyền theo quy định d Cả a, b c Câu Một nạn nhân bị bỏng nhiệt, điều mà bạn cần phải làm là: a Ngâm vùng bị bỏng vào nước mát, dùng khăn bọc nước đá chườm lạnh lên vùng da bị bỏng khoảng 10-15 phút, có biểu phồng rộp dùng gạc băng nhẹ lên, cho nạn nhân uống nhiều nước có pha muối chuyển nạn nhân đến bệnh viện b Theo kinh nghiệm dân gian: Bôi lên vùng da bị bỏng nước mắm kem đánh để giảm đau chuyển nạn nhân bệnh viện c Dùng kim chọc nốt lớn, sau dùng gạc băng nhẹ lên vùng bị bỏng chuyển nạn nhân bệnh viện d Cả câu a, b c Câu 5: Một công nhân làm việc không may bị điện giật, sau nạn nhân tách khỏi nguồn điện, nạn nhân tình trạng ngừng thở ngừng tim, người sơ cứu viên cần: a Nhanh chóng chuyển nạn nhân bệnh viện gần để cấp cứu kịp thời b Đưa nạn nhân nơi thống khí, tiến hành ép tim lồng ngực nạn nhân hồi tỉnh đường vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện c Đưa nạn nhân nơi thoáng khí, tiến hành thổi ngạt nạn nhân hồi tỉnh đường vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện d Đưa nạn nhân nơi thống khí, đặt nạn nhân nằm đầu thấp cứng phẳng, đầu ngửa phía gáy, khai thơng đường thở, tiến hành thổi ngạt, ép tim lồng ngực phương pháp nạn nhân hồi tỉnh đường vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện Câu Theo Nghị định 45/2013 ngày 10/5/2013 Chính phủ quy định:Thời sau tính vào thời làm việc hưởng lương: a Thời hội họp, học tập, tập huấn yêu cầu người lao động Chủ tịch Cơng đồn sở b Thời nghỉ ngày 80 phút lao động nữ nuôi 12 tháng tuổi c Thời học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động d Cả a, b,c sai Câu Bồi dưỡng vật tính theo định suất hàng ngày có giá trị tiền tương ứng theo định mức sau đây: a) Mức 1: 10.000 đồng; Mức 2: 15.000 đồng; Mức 3: 20.000 đồng; Mức 4: 25.000 đồng b) Mức 1: 15.000 đồng; Mức 2: 20.000 đồng; Mức 3: 25.000 đồng; Mức 4: 30.000 đồng c) Mức 1: 5.000 đồng; Mức 2: 10.000 đồng; Mức 3: 15.000 đồng; Mức 4: 20.000 đồng d) Cả a, b, c sai Câu Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không lỗi người lao động bị suy giảm khả lao động 81% người sử dụng lao động bồi thường với mức sau đây: a Cứ suy giảm khả lao động 1% bồi thường 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, b Bồi thường 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động c Bồi thường 29,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động d Bồi thường 30 tháng tiền lương hưởng Câu Theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 có nhóm đối tượng cần phải huấn luyện ATVSLĐ: a Có nhóm b Có nhóm c Có nhóm d Có nhóm Câu 10 Người lao động bị tai nạn lao động mà không lỗi người lao động bị suy giảm khả lao động 80% NSDLĐ bồi thường tháng tiền lương theo hợp đồng a 27 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động b 28 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động c 29 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động d 29,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động Câu 11 Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp a Thanh tốn phần chi phí đồng chi trả chi phí khơng nằm danh mục bảo hiểm y tế chi trả người lao động tham gia bảo hiểm y tế tốn tồn chi phí y tế từ sơ cứu, cấp cứu đến điều trị ổn định người lao động không tham gia bảo hiểm y tế b Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc thời gian điều trị c Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định Điều 145 Bộ luật lao động d đáp án Câu 12: Trong trình tham gia, phối hợp quan nhà nước tra, kiểm tra, giám sát theo quy định khoản Điều 14 Luật cơng đồn, phát nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người lao động, cơng đồn có quyền gì? a Yêu cầu quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thơng tin, tài liệu giải trình vấn đề có liên quan b Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu xử lý hành vi vi phạm pháp luật c Yêu cầu quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể trường hợp phải tạm ngừng hoạt động d đáp án Câu 13: Theo Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011, tiêu chuẩn để bầu An toàn vệ sinh viên gì? a Là Tổ trưởng SX, giỏi nghề gương mẫu bảo hộ lao động nhiệt tình b Là người lao động trực tiếp, am hiểu nghiệp vụ, nhiệt tình, gương mẫu bảo hộ lao động, người tổ bầu c Được người tổ bầu ra, tổ trưởng cơng đồn, thợ bậc cao, nhiệt tình, gương mẫu bảo hộ lao động d An toàn - vệ sinh viên phải người lao động trực tiếp, am hiểu nghiệp vụ (chuyên môn kỹ thuật an tồn - vệ sinh lao động), nhiệt tình gương mẫu việc chấp hành quy định an toàn - vệ sinh lao động người lao động tổ bầu Câu 14: Bình chữa cháy CO2 dùng để chữa đám cháy nào? a Cháy than cốc b Cháy điện c Cháy phân đạm d Cháy kim loại kiềm Câu 15: Định kỳ kiểm tra bình chữa cháy CO2 tháng lần? a tháng b tháng c tháng d 12 tháng Câu 16: Bình bọt AB khơng dùng để chữa đám cháy loại gì? a Cháy xăng dầu b Cháy cồn, rượu c Cháy cao su d Cả câu trả lời sai Câu 17: Khi chữa cháy đám cháy xăng dầu ta không sử dụng loại gì? a Cát b Bình bọt AB c Bình bọt MFZ d Cả câu trả lời sai Câu 18 Theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 đối tượng huấn luyện ATVSLĐ nhóm gồm đối tượng sau đây: a Cán chuyên trách, bán chuyên trách ATVSLĐ sở; người làm công tác quản lý kiêm phụ trách cơng tác an tồn lao động, vệ sinh lao động b Cán chuyên trách, bán chuyên trách ATVSLĐ sở; c Người làm công tác quản lý ATVSLĐ sở d Cả a, b, c Câu 19 Theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng vật thực hiện: a Bồi dưỡng vật thực ca ngày làm việc, đảm bảo thuận tiện vệ sinh b Bồi dưỡng tiền theo định mức quy định c Trả tiền toán nhận lương d Cả a, b, c Câu 20 Theo Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 Chính phủ, người sử dụng lao động có hành vi “Khơng khai báo, điều tra tai nạn lao động, cố nghiêm trọng” bị phạt tiền với mức: a Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng b Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng c Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng d Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Câu 21 Khi tham gia tra, kiểm tra giám sát hoạt động quan, tổ chức, DN, trường hợp phát nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người lao động, Cơng đồn có quyền gì? a u cầu quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể trường hợp phải tạm ngừng hoạt động b Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu xử lý hành vi vi phạm pháp luật; c Tham gia ý kiến, kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu xử lý hành vi vi phạm pháp luật; d Câu b c Câu 22 Luật Cơng đồn quy định quyền trách nhiệm cơng đồn việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động gồm nội dung sau đây? a Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết giám sát thực thỏa ước lao động tập thể b Tham gia với đơn vị SDLĐ xây dựng giám sát việc thực thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động c Tham gia với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải tranh chấp lao động d Cả a, b, c Câu 23 Hãy nêu điều kiện lao động có hại khơng sử dụng lao động nữ theo quy định Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH Liên bộ: LĐTB-XH Y tế: a/ Nơi có áp suất lớn áp suất khí quyển; Nơi làm việc cheo leo nguy hiểm b/ Tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở c/ Ngâm thường xun nước (từ 04h ngày trở lên, 03 ngày tuần) d/ Cả a, b c Câu 24 Người lao động nghỉ việc riêng mà hưởng nguyên lương trường hợp nào? a Kết hôn, nghỉ ngày b Con kết hôn, nghỉ ngày c Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết chồng chết; chết: nghỉ ngày d Cả trường hợp Câu 25 Thời gian thử việc quy định nào? a Không 30 ngày cơng việc có chức danh nghề cần trình độ chun môn kỹ thuật, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ b Không q 60 ngày cơng việc có chức danh nghề cần trình độ chun mơn, kỹ thuật cao đẳng trở lên c Không ngày làm việc công việc khác d Cả A, B, C Câu 26 Tiền lương thời gian thử việc trả cho người lao động nào? a Do hai bên thỏa thuận phải 70% mức lương cơng việc b Bằng 85% mức lương cơng việc c Bằng 80% mức lương cơng việc d Do hai bên thỏa thuận phải 85% mức lương công việc Câu 27 Điều kiện để lao động nữ làm trước hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định Bộ luật Lao động? a Đã nghỉ 04 tháng b Có xác nhận sở khám chữa bệnh có thẩm quyền việc làm sớm khơng có hại cho sức khỏe người lao động c Được người sử dụng lao động đồng ý d Cả điều kiện Câu 28: Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, thời gian khám sức khỏe định kỳ qui định sau : a Ít năm l lần b Ít năm lần c Ít năm lần d Cả đáp án Câu 29: Qui định vị trí đặt hộp cấp cứu ban đầu : a) Đặt phòng Y tế, có dấu chữ thập b) Đặt nơi làm việc người lao động, nơi đễ thấy, dễ lấy, có ký hiệu dấu chữ thập c) Đặt nơi làm việc người lao động, nơi dễ thấy, dễ lấy, có ký hiệu dấu chữ thập thơng báo cho người lao động biết vị trí, qui định cách sử dụng Câu 30: Điều kiện để tham gia Đội dân phòng đội PCCC sở có yêu cầu? a) Công dân từ 16 tuổi đến 50 tuổi b) Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe c) Công dân từ 19 tuổi trở lên, đủ sức khỏe d) Công dân từ 20 tuổi đến 50 tuổi, đủ sức khỏe Câu 31: Luật PCCC quy định đối tượng phải thực Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản sở ? a) Tất sở sản xuất, kinh doanh b) Cơ quan , tổ chức cá nhân có sở có nguy hiểm cháy nổ c) Cơ quan , xí nghiệp có nguy hiểm cháy nổ d) Tổ chức cá nhân có sở có nguy hiểm cháy nổ Câu 32: Khoản 1, Điều 18 Luật PCCC qui định phương tiện giao thông giới cần đảm bảo điều kiện quan quản lý nhà nước PCCC? a) Phương tiện giao thông giới từ chỗ ngồi trở lên , phương tiện giao thơng giới vận chuyển hàng hố , chất nguy hiểm cháy b) Phương tiện giao thông giới từ bánh trở lên phuơng tiện giao thơng giới vận chuyển hàng hố, chất nguy hiểm cháy nổ c) Phương tiện giao thông giới từ bánh trở lên cá phuơng tiện giao thơng giới vận chuyển hàng hố, chất nguy hiểm cháy nổ d) Phương tiện giao thông giới từ 16 chỗ ngồi trở lên phuơng tiện giao thơng giới vận chuyển hàng hố, chất nguy hiểm cháy nổ Câu 33: Khi nhận lệnh huy động tham gia cứu chữa đám cháy Bạn thực nào? a) Nhanh chóng tiếp cận đám cháy, để cứu người b) Nhanh chóng tiếp cận đám cháy, sử dụng dụng cụ tham gia chữa cháy c) Nhanh chóng nhận lệnh, sử dụng dụng cụ chữa cháy thực theo dẫn lưc lượng chữa cháy chuyên nghiệp Câu 34: Luật PCCC quy định người chịu trách nhiệm tổ chức thực khắc phục hậu vụ cháy ? A Chỉ huy lực lượng cảnh sát PCCC phối hợp với người đứng đầu sở bị cháy B Chủ tịch UBND cấp xã trở lên, người đứng đầu quan, tổ chức có sở bị cháy C Cơng an phường nơi có sở bị cháy D Tất Câu 35: Luật An toàn, vệ sinh lao động Quốc hội nước Cơng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào? a/ 01/01/2016 b/ 01/5/2016 c/ 01/7/2016 Câu 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động qui định việc bồi dưỡng vật theo nguyên tắc: a) Giúp tăng cường sức đề kháng thải độc thể; b) Bảo đảm thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm; c) Thực ca, ngày làm việc, trừ trường hợp đặc biệt tổ chức lao động tổ chức bồi dưỡng tập trung chỗ d) Cả đáp án Câu 37 Điểm Luật An toàn, vệ sinh lao động so với Bộ luật lao động năm 2012, qui định đối tượng áp dụng: a) Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân b) Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động c) Người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng; người lao động nước làm việc Việt Nam Cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến cơng tác an toàn, vệ sinh lao động d) Cả đáp án Câu 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động qui định rõ Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền: a) Được làm việc điều kiện an toàn, vệ sinh lao động; Nhà nước, xã hội gia đình tạo điều kiện để làm việc mơi trường an tồn, vệ sinh lao động; b) Tiếp nhận thông tin, tuyên truyền, giáo dục cơng tác an tồn, vệ sinh lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động làm cơng việc có u cầu nghiêm ngặt an toàn, vệ sinh lao động; c) Tham gia hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện Chính phủ quy định Căn vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả ngân sách nhà nước thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện; Và Khiếu nại, tố cáo khởi kiện theo quy định pháp luật d) Cả đáp án Câu 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động qui định rõ Người lao động làm việc khơng theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ: a) Chịu trách nhiệm an toàn, vệ sinh lao động cơng việc thực theo quy định pháp luật; b) Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động người có liên quan q trình lao động; c) Thơng báo với quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi gây an toàn, vệ sinh lao động d) Cả đáp án Câu 40 Luật An toàn, vệ sinh lao động qui định người sử dụng lao động thực trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân phải bảo đảm nguyên tắc: a) Đúng chủng loại, đối tượng, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; b) Không phát tiền thay cho việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân; không buộc người lao động tự mua thu tiền người lao động để mua phương tiện bảo vệ cá nhân;Hướng dẫn, giám sát người lao động sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; c) Tổ chức thực biện pháp khử độc, khử trùng, tẩy xạ bảo đảm vệ sinh phương tiện bảo vệ cá nhân qua sử dụng nơi dễ gây nhiễm độc, nhiễm trùng, nhiễm xạ d) Cả đáp án BỘ CÂU HỎI SÁT HẠCH HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN ATVSLĐ (146 Câu-đáp án phần chữ màu đỏ) I NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG VỀ ATVSLĐ A CÂU HỎI PHẦN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH BHLĐ (100 Câu) Câu Trong điều kiện Bình thường có từ người lao động trở lên phải thành lập phòng ATVSLĐ bố trí từ 02 cán ATVSLĐ a 500 Lao động b 700 Lao động c 1000 Lao động d 1500 Lao động Câu Một số lĩnh vực có nhiều nguy TNLĐ như: SX khí, hóa chất, xây dựng có từ người lao động phải bố trí 02 cán chuyên trách làm công tác ATVSLĐ a 50 - 100 Lao động b 100 - 200 Lao động c 300 - 1000 Lao động Câu Một số lĩnh vực có nhiều nguy TNLĐ như: SX khí, hóa chất, xây dựng có từ người lao động phải bố trí 03 cán chuyên trách làm công tác ATVSLĐ a 500 - 700 Lao động b 700 - 1000 Lao động c 1000 - 1500 Lao động Câu Trong điều kiện bình thường lao động phải bố trí 01 cán bán chuyên trách làm công tác ATVSLĐ a 200 Lao động b 300 Lao động c 500 Lao động d 1000 Lao động Câu Một số lĩnh vực có nhiều nguy TNLĐ như: SX khí, hóa chất, xây dựng có người lao động phép bố trí 01 cán bán chuyên trách làm công tác ATVSLĐ a 30 Lao động b 50 Lao động c 100 Lao động d 300 Lao động Câu Điều kiện cán chuyên trách ATVSLĐ doanh nghiệp phải có điều kiện sau a Có trình độ cao đẳng khối kỹ thuật b Có trình độ cao đẳng thuộc chun ngành khối kỹ thuật có 02 năm kinh nghiệm làm lĩnh vực SXKD sở c Có trình độ cao đẳng thuộc chuyên ngành khối kỹ thuật có 03 năm kinh nghiệm làm lĩnh vực SXKD sở Câu Điều kiện cán chuyên trách ATVSLĐ doanh nghiệp phải có điều kiện sau a Có trình độ Trung cấp khối kỹ thuật b Có trình độ trung cấp thuộc chun ngành khối kỹ thuật có 03 năm kinh nghiệm làm lĩnh vực SXKD sở c Có trình độ trung cấp thuộc chuyên ngành khối kỹ thuật có 05 năm kinh nghiệm làm lĩnh vực SXKD sở Câu Điều kiện cán bán chuyên trách ATVSLĐ doanh nghiệp phải có điều kiện sau a Có trình độ đại học chun ngành khối kỹ thuật b Có trình độ trung cấp chun ngành khối kỹ thuật c Có trình độ trung cấp thuộc chuyên ngành khối kỹ thuật có 01 năm kinh nghiệm làm lĩnh vực SXKD sở; Câu Người lao động có quyền rời bỏ nơi làm việc thấy rõ nguy xảy TNLĐ, đe doạ đến tính mạng sức khỏe phải báo với người quản lý trực tiếp a Đúng b Sai c Tùy trường hợp Câu 10 Người lao động có quyền rời bỏ nơi làm việc thấy rõ nguy xảy TNLĐ, đe doạ đến tính mạng sức khỏe 10 d Tất yếu tố Câu Điện trở nối đất bảo vệ thiết bị khơng q a ơm b 10 Ơm c 15 Ôm Câu Điện trở nối đất hệ thống chống sét nhà xưởng không a ôm b 10 Ôm c 15 Ôm Câu Khoảng cách an toàn hệ thống điện cao áp 35 KV a.1m b 2m c 4m Câu Các biện pháp bảo đảm an toàn điện a Sử dụng điện áp thấp b Bao bọc cách điện vật mang điện c Bảo vệ che chắn d Bảo vệ đặt tầm với đ Tất biện pháp Câu Hành lang an toàn hệ thống điện không dây bọc (Dưới 35KV) a 1,5m b 2m c 3m 57 d Câu Chiều cao tối thiểu từ nhà đến đường dây điện không (Đến 35 KV) a 3m b 6m c 9m Câu Trong mạch điện ba pha dây, thiết bị đóng cắt (Ápto-mát; cầu dao; cầu chì) khơng đặt dây trung tính a Đúng b Sai Câu 10 Nguyên tắc an toàn thiết bị cầm tay a Bảo quản bảo dưỡng thiết bị tốt b Sử dụng công cụ phù hợp với công việc c Kiểm tra thiết bị trước sử dụng d Vận hành thiết bị theo hướng dẫn nhà sản xuất đ Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cách phù hợp e Tất nguyên tắc C AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT, ĐIỆN (12 câu) Câu Biểu trưng mối nguy hóa chất hiển thị nhãn vật chứa hóa chất: a Biểu thị sức mạnh hóa chất b Biểu thị dung lượng hóa chất c Cảnh báo mối nguy hiểm tiềm tàng hóa chất Câu Khi cần vào hầm chứa, thùng khoang kín để làm việc phải: 58 a Sử dụng trang lọc bụi b Sử dụng mặt nạ phòng độc c Yêu cầu người cộng tác mang đầy đủ bảo hộ lao động mặt nạ phòng độc d Yêu cầu người cộng tác, thơng khí hầm chứa mang đầy đủ bảo hộ lao động mặt nạ lọc độc e u cầu người cộng tác, thơng khí hầm chứa, mang đầy đủ bảo hộ lao động mặt nạ cấp khí Câu Khoảng cách an tồn bình O2 với Gas, Axetylen tối thiểu a 5m b 10m c Có thể đặt cạnh Câu Khi làm việc không gian hạn chế (khơng gian hẹp) phải có từ người? a người b người c người Câu Đường xâm nhập hóa chất vào thể a Hơ hấp b Ăn uống (Tiêu hóa) c Qua da Cả đường Câu Người sử dụng lao động phải niêm yết công khai tên loại hóa chất, mức độ nguy hiểm, phương pháp phòng ngừa xử lý cố a Đúng b Sai 59 Câu Tại phân xưởng, kho tàng có sử dụng, bảo quản hóa chất độc hại phải có bảng hướng dẫn cụ thể quy trình thao tác đặt nơi dễ nhìn, dễ thấy a Đúng b Sai A Tùy loại hóa chất độc Câu Trách nhiệm xây dựng nội quy, dẫn an toàn lao động cho máy, thiết bị, công việc doanh nghiệp thuộc a Người sử dụng lao động b Bộ lao động TBXH c Cơng đồn sở Câu Trường hợp sau xác định ngộ độc hóa chất cấp tính a Ngộ độc tử vong chỗ b Ảnh hưởng sau nhiều năm tiếp xúc với hoa chất c Gây Ung Thư d Cả trường hợp Câu 10 Kho để hóa chất dễ cháy nổ hệ thống cầu dao, cầu chì, ổ cắm, công tắc đèn chiếu sáng phải đặt vị trí a Trong khu vực kho chứa hóa chất b Ngồi khu vực chứa hóa chất c Cách sàn kho để hóa chất 1,5m d Tùy mặt khu vực để hóa chất Câu 11 Quy trình sửa chữa điện an tồn a Cắt điện/làm việc/Thử đèn(bút điện)/ Nối đất tạm b Cắt điện/ Thử đèn/nối đất tạm/ làm việc 60 c Cắt điện/làm việc/ thử đèn/ nối đất tạm Câu 12 Có trường hợp tai nạn điện thường hay xảy thực tế a Tai nạn điện cao áp, hạ áp b Tai nạn điện áp bước c Tai nạn bị phóng tia hồ quang điện d Tai nạn gián tiếp ngã điện đ Tất trưởng hợp D AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRỌNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (10 câu) Câu Khi sử dụng thang chữ A không đứng hai bậc thang để làm việc a Đúng b Sai Câu Không sử dụng thang tựa không gian hở cao (Lan can, ô văng) biện pháp cố định thang a Đúng b Sai c Được phép có người giữ chân thang Câu Thang tựa phải đặt góc so với mặt đất a 45-60 độ b 50 - 80 độ c 50 - 85 độ Câu Khi làm việc từ độ cao bắt buộc phải sử dụng dây an toàn a 2m 61 b 3cm c 4m Câu Mối nguy hiểm làm việc không gian hạn chế (khơng gian kín) a Ngạt khí (thiếu xi) b Ngộ độc khí (Mê tan, CO…) c Cháy, nổ d Sập đổ, vùi lấp đ Tất nguy Câu Các biện pháp an tồn phòng ngừa tai nạn lao động gồm a Cách ly, bao che b Sử dụng thiết bị ngắt tự động c Sử dụng cảnh báo, tín hiệu d Sử dụng Phương tiện bảo vệ cá nhân đ Các biện pháp tổ chức, hành e Tất biện pháp Câu Quy định chung an tồn q trình vận hành xe gạt loại bánh xích a Chỉ người qua đào tạo nghề huấn luyện an toàn phép vận hành, sửa chữa thiết bị Học loại phép vận hành loại thiết bị b Trước khởi động động cơ, người vận hành phải trực tiếp kiểm tra tình trạng kỹ thuật thiết bị theo quy trình, kiểm tra kỹ mối ghép chặt, mức nước làm mát, mức nhiên liệu, mức dầu bôi trơn, mức dầu thuỷ lực thùng chứa c Kiểm tra kỹ vị trí nơi xe gạt hoạt động để lựa chọn phương án làm việc an toàn đạt suất cao 62 d Tất quy định Câu 8: Quy định chung an tồn q trình vận hành xe gạt loại bánh lốp a Chỉ người qua đào tạo nghề huấn luyện an toàn đạt yêu cầu phép vận hành, sửa chữa thiết bị Học loại phép vận hành loại thiết bị b Trước khởi động động cơ, người vận hành phải trực tiếp kiểm tra tình trạng kỹ thuật thiết bị theo quy trình, kiểm tra kỹ mối ghép chặt, mức nước làm mát, mức nhiên liệu, mức dầu bôi trơn, mức dầu thuỷ lực thùng chứa c Trước cho xe gạt lốp làm việc, cần kiểm tra kỹ hệ thống phanh, lái xe Kiểm tra kỹ vị trí nơi xe gạt lốp hoạt động để lựa chọn phương án làm việc an toàn đạt suất cao d Tất quy định Câu Biện pháp an tồn hàn điện a Kiểm tra tình trạng thiết bị dụng cụ: thiết bị hàn phải có đầy đủ đảm bảo chất lượng phận phụ tùng kèm theo máy; vỏ kim loại phải nối bảo vệ (nối đất nối không) theo quy định b Việc đấu điện cho máy hàn phải thợ điện thực Công nhân hàn có trách nhiệm theo dõi tình trạng hoạt động máy hàn q trình làm việc Khi có cố hỏng hóc phải báo cho cán quản lý thợ điện Cấm đấu nối tiếp máy hàn điện với c Khi hàn cao phải làm sàn thao tác vật liệu không cháy (hoặc khó cháy) Nếu khơng có sàn thợ hàn phải đeo dây an toàn, đồng thời phải đeo túi đựng dụng cụ mẩu que hàn thừa d Tất quy định Câu 10 Quy định an tồn thực cơng việc hàn điện: a Cấm người khơng có nhiệm vụ có mặt khu vực làm việc công nhân hàn làm việc b Khi ngừng công việc hàn phải cắt máy hàn khỏi lưới điện 63 c Việc tiến hành cơng việc buồng, thùng, khoang, bể kín phải có biện pháp an tồn riêng phép thủ trưởng đơn vị d Cấm hàn hầm, thùng, bể kín có áp suất chứa chất dễ cháy, nổ e Tất quy định Đ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (10 câu) Câu Quy định vị trí, khoảng cách an tồn tránh mìn đào lò a Vị trí gác mìn phải thơng gió bình thường, tránh đất đá văng, áp lực khơng khí; chống đỡ chắn b Khi nổ mìn gương hai lò đào song song cách 20 m người gương thứ hai phải rút nơi an toàn c Tất quy định Câu Những hiểu biết loại khí mỏ thường gặp khí Mêtan (CH4) a Là chất khí khơng màu, khơng mùi, khơng vị, có tỷ trọng 0,56 (bằng nửa so với trọng lượng khơng khí), khối lượng phân tử 16 b Các giác quan người nhận biết khí Mêtan (trừ trường hợp hàm lượng Mêtan cao làm giảm đáng kể hàm lượng Ô xy khơng khí dẫn đến khó thở, tức ngực, buồn nơn) Trong vỉa than ln chứa khí CH4 phân theo cấp mỏ, trình khai thác than tất yếu sinh khí Mêtan c Mê tan khơng phải loại khí độc hàm lượng khí Mêtan cao làm giảm hàm lượng khí Oxy xuống gây nguy hiểm cho người d Mêtan loại khí cháy nổ, hổn hợp khí Mê tan phát nổ hàm lượng khoảng -:- 15% nổ mạnh hàm lượng đạt 9,5% e Tất nội dung Câu Điều kiện xảy nổ khí Mêtan a Khí Mêtan có hàm lượng từ 5% -:- 15% b Có nguồn Ơxy (trong q trình thơng gió, cung cấp Ơxy phục vụ hô hấp người) 64 c Ngọn lửa (lửa trần, tia lửa, vật thể phát điện) d Thời gian tác động nhiệt e.Tất điều kiện Câu Hậu vụ nổ khí Mêtan a Nhiệt độ tâm vùng nổ nổ đạt tới 1850 độ C b Áp suất đơn vị nổ tạo đạt 8KG/cm2 (tăng thể tích lên lần) c Sau vụ nổ khí Ôxít bon sinh với hàm lượng lớn Đây loại khí độc nguy hiểm, người hít phải bị chết e Tất nội dung Câu Biện pháp xử lý phát mìn câm mỏ hầm lò? a Khi phát (hoặc nghi ngờ) có mìn câm phải ngừng công việc gương, báo cho người huy nổ mìn cán trực ca biết b Khi nổ mìn điện bị câm, tìm hai đầu dây điện phát mìn lộ ngồi phải đấu chập mạch hai đầu dây lại c Trong trường hợp, cấm khoan tiếp vào đáy lỗ mìn loạt nổ trước dù có khơng có thuốc nổ sót lại d Sau nổ phát mìn để thủ tiêu mìn câm, thợ mìn phải kiểm tra kỹ đống đá nổ để thu gom tất vật liệu nổ phát mìn câm bị tung Chỉ sau cho phép công nhân trở lại làm việc phải theo dõi phát vật liệu nổ sót e Tất biện pháp Câu Nội quy an toàn vận hành máy xúc thuỷ lực a Những người đào tạo, huấn luyện an toàn kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu, có Quyết định Giám đốc Công ty phép vận hành máy Người vận hành phải sử dụng đầy đủ cấc trang bị BHLĐ theo Quy định b Máy phải có đủ phương tiện chữa cháy 65 c Thực đầy đủ quy định kiểm tra máy xúc trước khởi động động Máy làm việc ban đêm phải có đủ ánh sáng, cho máy vào làm việc phải có còi báo hiệu, ln ý người thiết bị khu vực máy làm việc d Kiểm tra mặt nơi làm việc trước cho máy hoạt động Cấm người không nhiệm vụ lên máy, tránh xa vòng quay máy làm việc e Tất quy định Câu Vận hành sử dụng bãi thải a Tất bãi thải khơng có tượng lún sụt, trượt lở Nếu bãi thải dùng chung cho loại xe phải quy định khu đổ thải riêng cho loại xe Trường hợp đổ chung thơng số bờ an tồn áp dụng cho xe có trọng tải lớn b Người vẫy xe ôtô vào đổ thải phải đứng bên tài xế lái xe với khoảng cách từ 35m phải mang đầy đủ phòng hộ lao động c Trong q trình đỏ thải có tương sụt lở nguy hiểm phải dừng việc đổ thải, cho di chuyển thiết bị vị trí an tồn, cắm biển báo hiệu cấm, đồng thời báo cáo cho cán phụ trách biết để có biện pháp sử lý Bãi thải có tượng lún tụt phải đổ cách bờ an toàn 5m, dùng xe gạt gạt d Tất quy định Câu Kích thước bờ an tồn bãi thải xe gạt 27 - 42 tấn: a Chiều cao ≥ 1,2m b Chiều rộng mặt bờ an toàn ≥ 0,7 - 1,0m c Chiêu rộng chân bờ an toàn ≥ 2,2 -2,5m d Độ dốc hướng tâm i = 2-3 % e Tất quy định Câu Kích thước bờ an toàn bãi thải xe gạt 55 -58 tấn: a Chiều cao ≥ 1,2m b Chiều rộng mặt bờ an toàn ≥ 0,8 - 1,2m c Chiêu rộng chân bờ an toàn ≥ 2,5 - 3,2m 66 d Độ dốc hướng tâm i = 2- % e Tất quy định Câu 10 Kích thước bờ an tồn bãi thải xe gạt 90 - 96 tấn: a Chiều cao ≥ 1,35m b Chiều rộng mặt bờ an toàn ≥ 1,0 -1,2m c Chiêu rộng chân bờ an toàn ≥ 3,2 - 3,5m d Độ dốc hướng tâm i = 2-3 % e Tất quy định E KIẾN THỨC TỔNG HỢP VỀ MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG (15 câu) Câu Bố trí máy móc thiết bị phân xưởng cần phải thỏa mãn điều kiện sau đây: a Các máy làm việc phát sinh nhiều yếu tố nguy hiểm phải bố trí khu vực riêng b Các máy làm việc có độ rung mạnh cẩn phải bố trí cách ly c Các máy phải bố trí tránh việc phân tán tư tưởng người vận hành d Tất Câu Các nguyên nhân gây tai nạn bảo quản sử dụng máy móc thiết bị thường là: a Không thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật an tồn vệ sinh cơng nghiệp b Máy móc thiếu thiết bị an tồn khơng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn mà sử dụng c Máy móc, thiết bị khơng phù hợp với tầm vóc thể lực người điều khiển d Tất 67 Câu Các yêu cầu an tồn máy móc, thiết bị gồm vấn đề sau đây: a Nối đất bảo vệ thiết bị điện b Tình trạng máy móc ln trạng thái tốt c Định kỳ máy móc thiết bị phải bảo dưỡng sửa chữa theo kế hoạch d Tất Câu Các yêu cầu an tồn máy móc, thiết bị gồm: a Các phận chuyển động phải bao che b Máy móc phải có đầy đủ Các thiết bị an toàn c Chiếu sáng cục phải dùng đèn có điện áp 36V d Tất Câu Yêu cầu an toàn sử dụng máy, phải: a Huấn luyện kiểm tra sử dụng máy thành thạo theo quy trình vận hành b Sử dụng trang bị bảo vệ cá nhân theo quy định c Tiến hành kiểm tra chạy thử máy để phát hư hỏng d Tất Câu Trong q trình gia cơng khơng được: a Tiến hành công việc sửa chữa máy hoạt động b Bỏ nơi khác làm việc khác chạy máy c Đưa tay vào khu vực nguy hiểm để kiểm tra kích thước, lấy phoi, tưới dầu d Tất Câu Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa máy móc hỏng hóc bất thường cơng việc sửa chữa cần tiến hành dựa yêu cầu an toàn sau đây: 68 a Phải có lệnh sửa chữa quản đốc phân xưởng điện b Phải ghi rõ nội dung sửa chữa c Phải giao cho công nhân chuyên nghiệp qua đào tạo hướng dẫn d Tất Câu Trước sửa chữa máy phận máy phải làm gì: a Tách máy khỏi nguồn điện, treo bảng “ Máy sửa chữa” b Tháo đai truyền khỏi puli c Cả a b d Cả a b sai Câu Sau kết thúc sửa chữa hay điều chỉnh máy phải: a Kiểm tra lại toàn thiết bị, lắp đặt che chắn an toàn b Bàn giao cho công nhân vận hành chạy máy c Kiểm tra sơ chạy máy d Cả phương pháp Câu 10 Các thiết bị an tồn có tác dụng ngăn cách vùng nguy hiểm với cơng nhân q trình sử dụng máy móc thường là: a Thiết bị bao che b Cơ cấu phòng ngừa c Tín hiệu an toàn d Cả phương án Câu 11 Các hệ thống phòng ngừa cố tự phục hồi lại khả làm việc thiết bị thông số giảm đến mức quy định bao gồm loại sau đây: a Rơ le nhiệt, rơ le áp suất b Ly hợp ma sát, ly hợp vấu, lò xo c Van an tồn kiểu lò xo đối trọng 69 d Cả phương án Câu 12 Khóa liên động cấu có khả làm gì: a Loại trừ khả gây nguy hiểm cho người, thiết bị sử dụng máy khơng quy trình thao tác b Phòng ngừa cố thiết bị có liên quan đến điều kiện an toàn người lao động c Che chắn vùng nguy hiểm máy d Cả phương án Câu 13 Những đối tượng làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ bắt buộc phải huấn luyện ATVSLĐ trước giao việc? a Tất người lao động làm việc b Người tuyển dụng, người học nghề, tập nghề c Người vào thử việc, người lao động hành nghề tự d Cả a, b c Câu 14 Yêu cầu trước đưa vào sử dụng thiết bị có u cầu nghiêm ngặt an tồn lao động bình chịu áp lực, thiết bị nâng : a Cơng nhân vận hành thiết bị phải có chứng chuyên môn, nắm nguyên tắc an tồn sử dụng có thẻ an tồn lao động b Ban hành niêm yết nội quy an tồn, quy trình vận hành, quy trình xử lý cố nơi để thiết bị vị trí dễ thấy, dễ đọc c Phải kiểm định kỹ thuật an tồn với quan có thẩm quyền theo quy định d Cả a, b c Câu 15 Về mặt tổ chức- kỹ thuật, yếu tố sau gây an tồn q trình sản xuất: a Địa điểm khơng gian, mặt sản xuất chật hẹp; máy, thiết bị lắp đặt khơng đảm bảo quy phạm an tồn, khơng kỹ thuật 70 b Máy, thiết bị bố trí khơng hợp lý; người lao động để bừa bãi, không xếp gọn gàng, phù hợp tầm với c Máy, thiết bị, phương tiện làm việc… không phù hợp với nhân trắc người lao động; phương tiện, dụng cụ phục vụ sản xuất thiếu chất lượng d Cả a, b c 71 ... điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy chuẩn, tiêu chuẩn An toàn - vệ sinh lao động nghĩa vụ ai? a Người sử dụng lao động b Cơ quan quản lý nhà nước An toàn - vệ sinh lao động c Cả... quy an tồn, vệ sinh lao động c Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động d Kiến nghị với tổ trưởng cấp thực đầy đủ chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. .. tra an toàn, vệ sinh lao động quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến cơng tác an tồn, vệ sinh lao động - Có 07 năm làm cơng việc an toàn, vệ sinh lao động đơn vị nghiệp, doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay