Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang

99 8 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 09:26

Trong quá trình phát triển nông nghiệp ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, kinh tế trang trại (KTTT) là bước phát triển cao có tính quy luật của kinh tế nông hộ, là mô hình sản xuất đã có từ rất lâu, mang tính phổ biến và giữ vai trò quan trọng. KTTT xuất hiện và phát triển như là một tất yếu khách quan. KTTT đã xuất hiện và phát triển tại các nước trên thế giới từ thế kỷ thứ XVII, quá trình phát triển đã chứng minh được tính bền vững của loại hình kinh tế này, nó đã chứng tỏ phù hợp với điều kiện và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp nên đã đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn.Ở nước ta, KTTT hình thành từ thời địa chủ phong kiến và thời kỳ Pháp thuộc dưới nhiều hình thức khác nhau đó là những thái ấp, đồn điền. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, KTTT đã thực sự trở thành một loại hình kinh tế phù hợp và phổ biến. Từ khi hòa bình lập lại và nhất là từ khi nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách tích cực để khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển với chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong những năm qua, KTTT đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội. Thực tế đã chứng minh kinh tế trang trại đã phát huy được vai trò to lớn, tạo ra sức mạnh mới trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển KTTT đã khai thác sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lí góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Mặc dù trong quá trình phát triển KTTT ở nước ta đã thể hiện rõ vị trí, vai trò cũng như thành quả đạt được, nhưng phát triển còn chậm, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao... Do đó việc tiếp tục nghiên cứu để tìm ra những giải pháp để phát triển KTTT ở nước ta là yêu cầu cần thiết.Huyện Tân Yên là một huyện miền núi phía bắc của tỉnh Bắc Giang, có địa hình đa dạng, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển KTTT theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong những năm gần đây, KTTT đã và đang phát triển mạnh về số lượng, và chất lượng, theo số liệu thống kê đến hết năm 2016 toàn huyện có 392 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư 272011TTBNNPTNT, trong đó có 353 trang trại chăn nuôi, 37 trang trại tổng hợp và 02 trang trại trồng trọt. Kinh tế trang trại (KTTT) đã cải thiện tăng thu nhập cho nhiều hộ nông dân, làm thay đổi bộ mặt của vùng nông thôn, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người lao động. Tuy nhiên, quy mô trang trại của huyện Tân Yên chưa đồng đều, còn nhiều trang trại quy mô nhỏ, năng lực sản xuất còn hạn chế, chưa có sự liên kết hợp tác, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, đã bộc lộ một số vấn đề bất cập về đất đai, vốn, công nghệ, thị trường, lao động... Việc phát triển KTTT của huyện đang xuất hiện một số vấn đề cần tháo gỡ như: Vấn đề quan hệ lao động giữa chủ trang trại với người làm thuê; vấn đề tích tụ ruộng đất; vấn đề liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; vấn đề môi trường.v.v.Là một cán bộ công tác trong ngành nông nghiệp phát triển nông thôn của tỉnh Bắc Giang, là học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế, tôi thấy việc nghiên cứu tìm hiểu việc phát triển KTTT của huyện Tân Yên không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về lý luận, hiểu sâu hơn những vấn đề lý thuyết đã học mà còn là cách thức để đi sâu tìm hiểu thực tế, góp phần đưa ra những giải pháp để phát triển KTTT trong giai đoạn hiện nay của huyện. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang” làm đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG - TRẦN THỊ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ “PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG” Ngành: Quản lý kinh tế Mã ngành: 60340410 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan Bắc Giang, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Bắc Giang, ngày tháng năm 2018 TÁC GIẢ Trần Thị An i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng nỗ lực thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân, tập thể ngồi trường Trước hết tơi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy cô, Ban giám hiệu trường, Khoa Kinh tế - Tài chính, Tổ đào tạo sau đại học Trường đại học Nông – Lâm Bắc Giang tạo điều kiện để học tập, nghiên cứu hồn thành chương trình cao học tổng hợp viết luận văn Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan, giảng viên Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập hồn thiện đề tài Qua xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể chủ trang trại, cán nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Trần Thị An ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT V DANH MỤC CÁC BẢNG VI DANH MỤC CÁC HÌNH VII TRICH YẾU LUÂN VĂN VIII Phương pháp nghiên cứu MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Vai trò, đặc trưng ý nghĩa phát triển kinh tế trang trại 1.1.3 Nội dung nghiên cứu phát triển KTTT 1.1.4 Tiêu chí xác định kinh tế trang trại 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 14 1.2.1 Kinh nghiệm số địa phương phát triển kinh tế trang trại học rút cho huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 1.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ĐÃ CÔNG BỐ 19 1.3.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3.2 Các kết nghiên cứu chủ yếu “khoảng trống” nghiên cứu CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 22 2.1.1 Điều kiện tự nhiên iii 2.1.2 Điều kiện kinh tế - Xã hội 2.1.3 Đánh giá chung địa bàn nghiên cứu 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu, thông tin 2.2.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu, thơng tin 2.3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .37 3.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG 37 3.1.1 Thực trạng chung phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Yên 3.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN 61 3.2.1 Điều kiện tự nhiên 3.2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 3.2.3 Môi trường pháp lý 3.2.4 Cơ hội thách thức phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tân Yên 3.3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG 70 3.3.1 Định hướng phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 3.3.2 Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Yên 3.3.3 Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 79 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 83 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BQ CC CNH DT ĐVT GDP GT GTSX HĐH KTTT LĐ NN NN VÀ PTNT NTTS SL Tr đ TT UBND Nghĩa tiếng Việt Bình qn Cơ cấu Cơng nghiệp hóa Diện tích Đơn vị tính Gross Domestic Products (Tổng sản phẩm quốc nội) Giá trị Giá trị sản xuất Hiện đại hóa Kinh tế trang trại Lao động Nơng nghiệp Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nuôi trồng thủy sản Số lượng Triệu đồng Trang trại Ủy ban nhân dân v DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 2.1: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA HUYỆN TÂN YÊN NĂM 2014-2016 24 26 BẢNG 2.2: TÌNH HÌNH DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG CỦA HUYỆN TÂN YÊN NĂM 2014 - 2016 27 BẢNG 2.3: THỰC TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỦA HUYỆN TÂN YÊN NĂM 2016 28 BẢNG 2.4 PHÂN BỐ MẪU ĐIỀU TRA 33 BẢNG 3.1 SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN (2014 - 2016) 37 BẢNG 3.2 SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI CHIA THEO CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Ở HUYỆN TÂN YÊN NĂM 2014 VÀ 2016 38 BẢNG 3.3: QUY MÔ DIỆN TICH CÁC TRANG TRẠI NĂM 2016 38 BẢNG 3.4: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG CỦA CÁC LOẠI HÌNH TRANG TRẠI NĂM 2016 (QUA ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT 60 TRANG TRẠI) 40 BẢNG 3.5: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN BÌNH QUÂN TRANG TRẠI NĂM 2016 41 BẢNG 3.6: TRANG BỊ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC TRONG TRANG TRẠI NĂM 2016 43 BẢNG 3.7 CÔNG TÁC THÚ Y Ở CÁC TRANG TRẠI ĐIỀU TRA, 2016 45 BẢNG 3.8 DẠNG SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA CÁC TRANG TRẠI 46 BẢNG 3.9 CHI PHI SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI NĂM 2016 47 BẢNG 3.10 DOANH THU TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI 2017 49 BẢNG 3.11 THU NHẬP TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TT, 2017 50 BẢNG 3.12 HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI, NĂM 2017 51 BẢNG 3.13 CÁC RỦI RO MÀ TRANG TRẠI GẶP PHẢI TRONG NĂM 2017 .63 BẢNG 3.14 ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ TRANG TRẠI VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 64 vi DANH MỤC CÁC HÌNH HÌNH 2.1: BẢN ĐỒ HÀNH CHINH HUYỆN TÂN YÊN 22 HÌNH 3.1 TRANG TRẠI CHĂN NI Ở HUYỆN TÂN YÊN .48 HÌNH 3.2 TRANG TRẠI TỔNG HỢP Ở HUYỆN TÂN YÊN 50 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Trần Thị An Tên Luận văn: Phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 Tên sở đào tạo: Đại học Nông - Lâm Bắc Giang Mục đích nghiên cứu Vận dụng lý luận để đánh giá rõ thực trạng sản xuất kinh doanh trang trại địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Để đề giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển KTTT huyện Tân Yên nói riêng tỉnh Bắc Giang theo hướng hiệu bền vững Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phân tích thuận lợi, khó khăn yếu tố ảnh hưởng tới trình sản xuất kinh doanh trang trại Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sơ sở phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: Phương pháp chọn điềm nghiên cứu; Phương pháp thu thập số liệu, tài liêu, thông tin; Phương pháp xử lý phân tích số liệu, thơn tin Kết kết luận Các kết quả chính - Đề tài hệ thống hóa, bổ sung hoàn thiện vấn đề lý luận thực tiễn phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc; tìm hiểu kinh nghiệm số địa phương phát triển kinh tế trang trại học rút cho huyện Tân Yên; phân tích yếu tố hưởng tới phát triển kinh tế trang trại từ đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tân Yên viii Kết luận Kết nghiên cứu đề tài sở cho nhà lãnh đạo, quản lý, ban ngành huyện, xã đưa phương hướng để phát huy tiềm mạnh, giải khó khăn, trở ngại nhằm phát triển kinh tế trang trại ngày hiệu bền vững ix 3.3.3.3 Giải pháp nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật Để kinh tế trang trại Tân Yên phát triển theo hướng bền vững, mặt ứng dụng khoa học - kỹ thuật, năm tới cần tiếp tục triển khai giải pháp cụ thể sau: - Đầu tư nghiên cứu khoa học đưa tiến kỹ thuật vào sản xuất Tăng cường công tác dịch vụ kỹ thuật sản xuất cho trang trại để thực việc hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho trang trại Rà soát sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp địa bàn tỉnh - Tập trung đầu tư đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật giống vật nuôi chất lượng cao theo chương trình, dự án phát triển sở hạ tầng sản xuất giống; tiếp tục triển khai chương trình cải tạo giống trâu, bò; cải tiến đàn lợn theo hướng nạc hóa theo hai phương thức: nhập đàn lợn cải tiến giống lợn - Đẩy mạnh việc triển khai công nghệ chế biến Xây dựng sở giết mổ, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm địa phương để làm tăng giá trị thời hạn sử dụng sản phẩm trang trại - Tổ chức tốt công tác khuyến nông để hỗ trợ trang trại áp dụng nhanh tiến khoa học sản xuất Ưu tiên xây dựng mơ hình khuyến nơng trang trại có điều kiện sở vật chất kinh nghiệm sản xuất kinh doanh Củng cố hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến sở, xây dựng mạng lưới khuyến nông đến tận sở xã, đảm bảo xã có ban khuyến nơng, xóm, thơn có cán khuyến nơng - Chuẩn bị nguồn lực cần thiết cho hoạt động triển khai chuyển giao tiến khoa học - công nghệ cho trang trại Xác định nguồn vốn khả huy động vốn, có trọng nguồn vốn ngân sách theo chương trình nguồn vốn hoạt động thường xuyên tổ chức khuyến nông Phát huy khả hỗ trợ nguồn vốn từ chương trình triển khai từ Trung ương, tổ chức xã hội Nghiên cứu xây dựng quỹ chuyển giao tiến khoa học cơng nghệ có tham gia chủ trang trại - Xây dựng chế khuyến khích trang trại tiên phong ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất, trước hết tập trung vào hoạt động hỗ trợ đào tạo, chuyển giao tiến khoa học công nghệ, hỗ trợ giống mới, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trang trại - Thực thí điểm số mơ hình mẫu liên kết trang trại quan khoa học hay nhà khoa học việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào trang trại 75 - Tổ chức tốt mạng lưới khuyến nông từ cấp tỉnh, huyện, xã Xây dựng hệ thống nòng cốt trang trại tiên tiến áp dụng khoa học công nghệ - Xây dựng số mơ hình trang trại điển hình, theo loại sản phẩm có kết ứng dụng khoa học - công nghệ, sở bước nhân rộng mơ hình phạm vi toàn huyện Tân Yên toàn tỉnh 3.3.3.4 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm kinh tế trang trại - Cần có biện pháp cung cấp nguồn thông tin khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường cho chủ trang trại như: Thường xuyên phát tin thị trường hệ thống phát xã, huyện Đẩy mạnh việc đưa internet đến với chủ trang trại để chủ trang trại tiếp cận với nguồn thơng tin qua internet kỹ thuật, giống mới, quảng cáo giới thiệu sản phẩm, bán hàng qua mạng - Đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu sản phẩm để người tiêu dùng dễ dàng nhận sản phẩm từ trang trại huyện Tân Yên có chỗ đứng thị trường Trước mắt xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chăn nuôi như: Lợn sạch, gà lai chọi, cá rô phi, ổi đỏ… xây dựng Website giới thiệu sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt - Hỗ trợ cho chủ trang trại tham gia vào hội chợ thương mại, triển lãm kinh tế - kỹ thuật nơng nghiệp ngồi nước, giúp chủ trang trại quảng bá sản phẩm, thương hiệu, giới thiệu nơng sản hàng hóa chất lượng cao trang trại sản xuất - Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm, cấp giấy chứng nhận có giấy đảm bảo chất lượng, nhãn mác ghi rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm để tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường Hỗ trợ trang trại việc tiêu thụ tìm thị trường tiêu thụ, cung cấp thông tin thị trường, giá sản phẩm cho chủ trang trại - Đẩy mạnh, đổi công tác xúc tiến thương mại, dự báo thị trường, khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huyện ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm - Tăng cường liên kết chặt chẽ doanh nghiệp chủ trang trại Đây khâu yếu trình phát triển kinh tế trang trại Bắc Giang thời gian qua Thiếu sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sản xuất không gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm ngun nhân tình trạng 76 - Thực sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đầu cho trang trại, phát triển loại hình hợp tác xã dịch vụ, tổ chức thu mua sản phẩm trang trại cách đồng bộ, tránh cạnh tranh không lành mạnh trang trại tránh bị ép giá thương lái 3.3.3.5 Giải pháp hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh các trang trại các trang trại với tổ chức kinh tế khác Trong phát triển kinh tế việc liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh cần thiết có hiệu quả, lĩnh vực nông nghiệp Mở rộng khả tiêu thụ sản phẩm, chủ trang trại phải chủ động nỗ lực tiến hành liên kết, liên doanh nhiều lĩnh vực hoạt động từ khâu sản xuất, chế biến, vận chuyển đến tiêu thụ sản phẩm như: - Thành lập câu lạc trang trại, câu lạc chủ trang trại, hợp tác xã thu mua, vận chuyển, giúp đỡ sản xuất kinh doanh phát triển - Tăng cường liên doanh, liên kết dọc nhà liên kết ngang trang trại với nhằm giải khó khăn q trình sản xuất kinh doanh trag trại, đặc biệt giải khó khăn vốn, chế biến thị trường tiêu thụ cho trang trại - Liên kết trang trại với doanh nghiệp chế biến, hình thành chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm Các doanh nghiệp cần có phương thức mua bán đa dạng, nhằm tạo mối quan hệ bình đẳng, có lợi với chủ trang trại, giúp trang trại có thị trường ổn định, tăng thu nhập 3.3.3.6 Giải pháp bảo vệ mơi trường sinh thái, vệ sinh an tồn thực phẩm củakinh tế trang trại Bảo vệ môi trường bảo đảm chất lượng sản phẩm kinh tế trang trại nội dung quan trọng để phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững Việc phát triển kinh tế trang trại Tân Yên thời gian qua chưa thực ý đến bảo vệ môi trường sinh thái vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế Để đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh bền vững kinh tế trang trại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, cần triển khai thực số biện pháp cụ thể sau đây: - Tiến hành điều tra toàn diện đánh giá trạng môi trường trang trại Trước mắt, cần tập trung điều tra, đánh giá tình trạng nhiễm mơi trường nơi có nguy gây ô nhiễm môi trường cao, sở đề xuất sách thích hợp để hạn chế tình trạng nhiễm mơi trường 77 - Tăng cường cơng tác kiểm tra tình trạng nhiễm mơi trường trang trại địa bàn huyện, kiên xử lý trang trại vi phạm quy định môi trường; thực di dời trang trại, trang trại chăn nuôi quy mô lớn khu dân cư sản xuất tập trung xa khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường - Tuyên truyền, hướng dẫn khuyến khích chủ trang trại áp dụng tiến kỹ thuật xử lý nước thải, chất thải, xây dựng khu phân xưởng xử lý chất thải; áp dụng triệt để hệ thống biogas xử lý chất thải trang trại chăn ni, tận dụng khí gas để đun nấu, chạy máy phát điện, … - Thực sách hỗ trợ đầu tư trang trại áp dụng tiến kỹ thuật việc xử lý chất thải, bảo vệ tốt môi trường sinh thái Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm nơng sản, cấp giấy chứng nhận có giấy đảm bảo chất lượng, đóng góp nhãn mác ghi rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm để tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUÂN Kinh tế trang trại loại hình sản xuất có q trình lịch sử lâu dài phát triển theo quy luật khách quan kinh tế hàng hố lĩnh vực nơng, lâm, ngư nghiệp, xu hướng phát triển tất yếu kinh tế hộ sản xuất hàng hoá giới Việt Nam Mặc dù phát triển năm gần KTTT nước có bước phát triển nhanh số lượng, quy mô loại hình sản xuất khắp địa phương với tiến nhiều mặt so với kinh tế hộ Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, huyện có nhiều tiềm năng, mạnh để phát triển KTTT, với nhiều loại hình như: TTCN TT tổng hợp Trong năm qua huyện có nhiều chủ trương, sách phát triển KTTT Vì thời gian ngắn KTTT phát triển nhanh, huyện có 392 trang trại nhiều tỉnh Các TT thu hút tiềm năng, lợi đất đai, nguồn lực vốn, lao động… KTTT thực ngành sản xuất hàng hóa gắn với thị trường Kinh tế TTCN đóng góp khoảng 30% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp hàng năm Hầu hết TT huyện sản xuất kinh doanh có hiệu kinh tế cao với giá trị sản xuất bình quân 1.651,63 triệu đồng/trang trại/năm Thu nhập bình quân 281,93 triệu đồng/trang trại/năm Kinh tế trang trại thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, tăng nhanh khối lượng sản phẩm hàng hoá, giải việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn KTTT trở thành hình thức sản xuất kinh doanh điển hình người dân huyện, loại hình sản xuất có hiệu cao, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội Bên cạnh kết đạt được, KTTT huyện Tân Yên gặp nhiều vấn đề cần quan tâm giải địa vị pháp lý trang trại chưa rõ ràng, ban đầu hầu hết trang trại phát triển tự phát, thiếu định hướng nên gặp nhiều khó khăn việc quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng TT Cơ sở vật chất kỹ thuật nhiều trang trại thơ sơ Trình độ chun mơn, quản lý chủ trang trại thấp chưa đào tạo, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thị trường, giá đầu vào cao, đầu bấp bênh, thiếu ổn định, tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, chưa hình thành chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, vấn đề ô nhiễm môi trường chưa giải triệt để 79 Do để phát triển KTTT bền vững cần thực thực đồng giải pháp cụ thể như: giải pháp đất đai, vốn huy động vốn đầu tư, ứng dụng tiến kỹ thuật, cơng nghệ giới hóa gắn liền với công nghiệp chế biến, tổ chức tiêu thụ, phát triển thị trường đầu vào, đầu xúc tiến thương mại, nguồn nhân lực, đầu tư hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật KIẾN NGHỊ Để thực giải pháp cần vào tích cực, chủ động quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, ban hành sách phù hợp, tạo điều kiện chế thơng thống giải thủ tục hành cấp GCN, vay vốn Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo thuận lợi cho sản xuất, bảo vệ môi trường… thúc đẩy phát triển KTTT cụ thể: - Nhà nước tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, điện, chợ cho nơng thơn; cần có sách ưu đãi, hỗ trợ cho vay vốn dài hạn cho chủ trang trại doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nơng thơn; đa dạng hóa nguồn thị trường cung cấp tín dụng cho trang trại; - Hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh khả tiếp thu ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cho chủ trang trại; tổ chức đào tạo nghề cho đội ngũ lao động trang trại lao động hộ cận trang trại lao động kỹ thuật; - Nhà nước cần có có sách khuyến khích doanh nghiệp liên kết liên doanh với trang trại để cung ứng vật tư đầu vào tiêu thụ sản phẩm đầu cho trang trại; cung cấp thông tin thị trường cho chủ trang trại; hỗ trợ thành lập HTX, Hiệp hội, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm trang trại - Hỗ trợ trang trại áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới, chăn nuôi đệm lót sinh học, xử lý mơi trường, đưa máy móc vào sản xuất theo hình thức trợ giá, vay khơng lãi, trả góp khơng lãi - Đồng thời cần chủ trang trại chủ động đầu tư sản xuất kinh doanh, liên kết trang trại thành lập hiệp hội, làm giàu đáng, cho thân cho xã hội Có KTTT ngày phát triển bền vững./ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị- Nghị 10-NQ/TW ngày 05/4/1988 đổi lý kinh tế nông nghiệp.tr 131 Bộ Lao động thương binh xã hội (2000)- thông tư hướng dẫn áp dụng số chế độ làm việc trang trại Bộ NN PTNT- Thông tư 27 /2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 Quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang-Báo cáo tổng hợp số liệu KTTT tỉnh Bắc Giang năm 2014, 2015, 2016 Chính phủ - Nghị 03/2000/NQ-CP ban hành ngày 02-2-2000 KTTT.tr Lê Trọng (2000), Phát triển quản lí trang trại kinh tế thị trường, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội tr 14 Lý Văn Toàn: “Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mô hình kinh tế trang trại địa bàn tỉnh Thái Nguyên” Nguyễn Điền (2000) Trang trại gia đình, bước phát triển kinh tế hộ nông dân Hà Nội: NXB Nơng nghiệp.tr 26 Nguyễn Đình Hương (2000) “Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế trang trại thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam” Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Nguyễn Thành Nam (2008) “Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” Luận văn thạc sỹ kinh tế Nông nghiệp, Đại học Kinh tế Thái Nguyên 11 Phan Ấn Quốc (2011).“Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Kon Tum” Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng 12 Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Tân Yên- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tân Yên năm 2014, 2015, 2016 13 Phòng Thống kê huyện Tân Yên Niên giám thống kê huyện Tân Yên năm 2014, 2015, 2016 14 Trần Đức (1998), Kinh tế trang trại vùng đồi núi, Nhà xuất Thống kê, Hà nội tr 32 15 Trần Quốc Đạt, 2012 “Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam” Luận văn thạc sỹ kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Đà Nẵng 16 Trần Hai (2000).“Một số nhận thức kinh tế trang trại Việt Nam”, TP Hồ Chí Minh: NXb TP Hồ Chí Minh - Tư liệu kinh tế trang trại.tr 33 81 17 Trần Lệ Thị Bích Hồng( 2007) “Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên 18 Trương Thành Long (2014) “Phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” Luận văn thạc sỹ kinh tế trị, trường Đại học kinh tế, đại học quốc gia Hà Nội 19 Tổng cục Thống kê-Số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản thời điểm 01/7/2011 20 Tổng cục Thống kê - Niên giám thống kê nước năm 2016 21.UBND huyện Tân Yên- Báo cáo tình hình KT- XH huyện Tân Yên năm 2014, 2015, 2016 22 UBND huyện Tân Yên - Quy hoạch vùng phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hóa tập trung huyện Tân Yên giai đoạn 2013- 2020, định hướng đến năm 2030 23 Vũ Đình Thắng (2006) Giáo trình kinh tế nông nghiệp Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội tr 56-60 82 PHỤ LỤC Phiếu số:…… PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA MƠ HÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI Để đánh giá thực trạng đưa số giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Rất mong ơng, bà giúp nhóm nghiên cứu cung cấp thông tin sau: * Nếu ông, bà đồng ý với thơng tin đánh dấu (X) vào tương ứng, (các nội dung phiếu phục vụ mục đích nghiên cứu hồn tồn giữ kín) A THƠNG TIN CHUNG VỀ MƠ HÌNH TRANG TRẠI Họ tên chủ hộ:……………………………… Tuổi: Giới tính: Nam; Nữ Địa chỉ:……………………………………………………………………… Trình độ học vấn: Không học/mù chữ Hết cấp 2 Hết cấp Hết cấp Trình độ chuyên môn kỹ thuật chủ hộ: Chưa qua đào tạo Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học Trên Đại học Khác: (Ghi cụ thể:……………… .) Trang trại ông, bà có giấy chứng nhận không? Có Khơng Loại hình sản xuất mơ hình ơng, bà: Trồng hàng năm Trồng ăn Lâm Nghiệp Chăn nuôi Nuôi trồng thủy sản Sản xuất kinh doanh tổng hợp Khác: (Ghi cụ thể:……………… .) Số lao động tham gia sản xuất mơ hình: Một người Bốn người Hai người Trên người Ba người Khác: (Ghi cụ thể:……………… .) 10 Ơng, bà có phải th lao động khơng? 83 Có Khơng Nếu có tiếp tục trả lời câu 11 – 14: 11 Số lao động phải thuê thường xuyên: Một người Hai người Ba người 12 Số lao động thuê theo thời vụ: Bốn người Trên người Khác: (Ghi cụ thể:……………… .) Một người Bốn người Hai người Trên người Ba người Khác: (Ghi cụ thể:……………… .) 13 Tiền công phải trả cho lao động thuê thường xuyên: Từ đến 1,5 triệu đồng/tháng Từ đến triệu đồng/tháng Từ 1,5 đến triệu đồng/tháng Từ triệu đồng/tháng trở lên Từ đến triệu đồng/ tháng Khác: (Ghi cụ thể:……………… 14 Tiền công phải trả cho lao động thời vụ năm: Từ đến triệu đồng Từ đến 10 triệu đồng Từ đến triệu đồng Từ 10 triệu đồng trở lên Từ đến triệu đồng Khác: (Ghi cụ thể:……………… .) B MỘT SỐ CHỈ TIÊU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THƠNG TIN CỦA TRANG TRẠI Trang trại gia đình ơng, bà có sử dụng máy vi tính phục vụ sản xuất kinh doanh khơng? Có Khơng Máy vi tính có kết nối Internet khơng? Có Không Không trả lời Khác: (Ghi cụ thể:……………… .) Trang trạitrang thơng tin điện tử (Website) khơng? Có Khơng trả lời Không Khác: (Ghi cụ thể:……………… .) Trang trại có giao dịch thương mại điện tử khơng? Có Không trả lời Không Khác: (Ghi cụ thể:……………… .) C NHỮNG THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRANG TRẠI SỬ DỤNG (Từ câu đến câu chọn 01 đáp án thích hợp) 1: Diện tích đất trồng hàng năm: Dưới 1500 m2 Từ 1500 m2 đến 2000 m2 Từ 2000 đến 3000 m2 Từ 3000 đến 5000 m2 Trên 5000 m2 84 2: Diện tích đất trồng ăn quả, CN lâu năm: (01 ha=10.000m2) Dưới 1500 m2 Từ 10.000 đến 20.000 m2 Từ 1500 m2 đến 3000 m2 Từ 20.000 m2 đến 30.000m2 Từ 3000 đến 5000 m2 Trên 30.000m2 Từ 5.000 đến 10.000m2 3: Diện tích đất ni trồng thuỷ sản: (01 = 10.000m2) Dưới 1.000 m2 Từ 5000 đến 10.000 m2 Từ 1.000 m2 đến 2.000 m2 Từ 10.000m2 đến 20.000m2 Từ 2000m2 đến 3000m2 Trên 20.000m2 Từ 3000m2 đến 5000m2 4: Diện tích đất lâm nghiệp: (01 = 10.000m2) Dưới 5.000 m2 Từ 30.000m2 đến 50.000 m2 Từ 5.000 m2 đến 10.000 m2 Từ 50.000m2 đến 100.000m2 Từ 10.000m2 đến 20.000m2 Trên 100.000m2 Từ 20.000m2 đến 30.000m2 5: Diện tích đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi: Dưới 100 m2 Từ 100 m2 đến 300 m2 Từ 300m2 đến 500m2 Từ 500m2 đến 1.000 m2 Trên 1.000 m2 6: Diện tích khác: (ghi cụ thể)………………………………………… Từ 1000 đến 1500 m2 Từ 2000 đến 3000 m2 Từ 1500 m2 đến 2000 m2 Trên 3000 m2 Nguồn gốc đất đai trang trại (Chọn 01 đáp án thích hợp): Đất cấp Đất đấu thầu Đất thuê Nguồn đất khác Đất chuyển nhượng D MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHỦ YẾU CỦA TRANG TRẠI (tại thời điểm điều tra) Hiện gia đình ơng, bà sử dụng loại máy móc nào? Máy làm đất Máy bơm nước Máy phát điện Bình phun thuốc trừ sâu có động Máy tuốt lúa có động Ơ tơ vận tải hành khách hàng hoá Máy chế biến thức ăn gia súc Máy chế biến lương thực (máy xay sát) Máy chế biến thức ăn thuỷ sản 10 Máy móc khác: (Ghi cụ thể) E VỐN SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI 1: Vốn tự có trang trại năm 2013: Dưới 10 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng Từ 40 đến 50 triệu đồng Trên 50 triệu đồng 85 2: Vốn vay trang trại năm 2016: Dưới 10 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Từ 40 đến 50 triệu đồng Trên 50 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng 3: Vốn khác: (ghi cụ thể)…………………… Dưới 10 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Từ 40 đến 50 triệu đồng Trên 50 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng F KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI (đơn vị tính: triệu đồng) * Các khoản chi, thu trang trại năm 2016: (chọn 01 đáp án thích hợp) 1: Chi xây dựng (Chuồng trại, ao hồ, máy móc thiết bị): Dưới 10 triệu đồng Từ 40 đến 50 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Trên 50 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng 2: Chi mua giống, VTNN, nguyên vật liệu lượng: Dưới 10 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng 3: Chi tốn tiền cơng lao động: Từ 40 đến 50 triệu đồng Trên 50 triệu đồng Dưới 10 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng 4: Chi thuê đất, thuế sử dụng đất: Từ 40 đến 50 triệu đồng Trên 50 triệu đồng Dưới 10 triệu đồng Từ 40 đến 50 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Trên 50 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng 5: Chi phí giới thiệu sản phẩm bán hàng: Dưới 10 triệu đồng Từ 40 đến 50 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Trên 50 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng 6: Chi phí khác: (ghi cụ thể)…………………… Dưới 10 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Từ 40 đến 50 triệu đồng Trên 50 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng 86 7: Tiền thu từ trồng trọt trang trại năm 2016: Dưới 10 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng Từ 40 đến 50 triệu đồng Trên 50 triệu đồng 8: Tiền thu từ chăn nuôi năm 2016: Dưới 10 triệu đồng Từ 40 đến 50 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Trên 50 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng 9: Tiền thu từ nuôi trồng thuỷ sản năm 2016: Dưới 10 triệu đồng Từ 40 đến 50 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Trên 50 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng 10: Tiền thu từ sản xuất lâm nghiệp năm 2016: Dưới 10 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng 11: Tiền thu từ SXKD tổng hợp: Từ 40 đến 50 triệu đồng Trên 50 triệu đồng Dưới 10 triệu đồng Từ 40 đến 50 triệu đồng Từ 10 đến 20 triệu đồng Trên 50 triệu đồng Từ 20 đến 40 triệu đồng 12 - Ơng (bà) có dự định đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh khơng? Có Khơng trả lời Khơng Khác 13 – Những năm gần đây, gia đình ơng bà có gặp rủi ro sản xuất khơng? Có Khơng 14- Nếu có rủi ro gì? Khơng rõ Khác Thiên tai Thị trường tiêu thụ không ổn định Dịch bệnh Rủi ro khác:……………………… *Trong đó, rủi ro thường gặp nhất: ………………………… * Nguyên nhân rủi ro đó:…………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 87 C NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA CÁC TRANG TRẠI: 1: Trang trại, gia trại ơng (bà) có gặp khó khăn tìm kiếm vốn kinh doanh khơng? (Đánh dấu X vào đáp án thích hợp) Có Khơng 2: Mức độ khó khăn nào? (đánh dấu X vào đáp án thích hợp) Khó khăn Khơng rõ Rất khó khăn Khác 3: Nguyên nhân khó khăn (đánh dấu X vào đáp án thích hợp) Khơng có tài sản chấp để vay vốn ngân hàng Rủi ro sử dụng vốn Thủ tục vay vốn ngân hàng phức tạp Khác 4: Những khó khăn gia đình thường gặp phải SXKD gì? Thiên tai, dịch bệnh Tiêu thụ sảnphẩm Vốn đầu tư cho sản xuất Kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi Biến động giá thị trường Trình độ quản lý trang trại Khó khăn khác……………… D - THỤ HƯỞNG CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC Các sách hỗ trợ Nhà nước trang trại, gia đình hưởng Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bồi dưỡng kiến thức quản lý Vay vốn dài hạn Chuyển giao KHKT Hỗ trợ xúc tiến thương mại Khác:………………………… Những nội dung liệt kê mà trang trại, gia trại Chính quyền địa phương giúp đỡ Hỗ trợ giống Hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn Hỗ trợ thông tin thị trường Nguyện vọng ông (bà) sách Nhà nước Được cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất Được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Được hỗ trợ dịch vụ giống cây, Hỗ trợ thông tin thị trường Được hỗ trợ đào tạo kiến thức quản lý, KHKT: Bảo hiểm sản xuất Được vay vốn ngân hàng Nhu cầu tham gia khoá đào tạo dạy nghề, tập huấn kỹ thuật ông, bà Tập huấn ngắn ngày (dưới ngày) Dạy nghề ngắn hạn (3 tháng) 88 Tập huấn, hướng dẫn trực tiếp trang trại, đồng ruộng, thời gian học khoá 15 ngày theo vụ sản Hình thức khác xuất (mỗi tuần học ngày) Xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI ĐIỀU TRA 89 ... tiễn phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc; tìm hiểu kinh. .. phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 3.3.2 Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Yên 3.3.3 Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG 37 3.1.1 Thực trạng chung phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Yên 3.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang, Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang, Bảng 2.1: Tình hình sử dụng đất đai của huyện Tân Yên năm 2014-2016, Bảng 2.3: Thực trạng hạ tầng kỹ thuật của huyện Tân Yên năm 2016, Bảng 3.6: Trang bị và sử dụng máy móc trong trang trại năm 2016

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay