Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh bắc ninh

125 13 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 09:01

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc NinhKể từ khi tái thành lập tỉnh đến nay năm GRDP của Bắc Ninh luôn tăng trưởng với tốc độ cao hàng đầu so với bình quân trung của cả nước. Giai đoạn 20112015 tăng bình quân 15,7%năm, Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn đứng trong Top 10 toàn quốc và là một trong ba tỉnh dẫn đầu miền Bắc. Để đạt được những thành tựu này, chính quyền tỉnh đã đẩy mạnh đầu tư công làm nền tảng phát triển, nhất là những cơ sở kết cấu hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, bệnh viện,…công trình dịch vụ công công phục vụ phát triển kinh tế khác… Quản lý nhà nước về vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây có một số tiến bộ như: khung pháp lý về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã được bổ sung, hoàn thiện; công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, thanh tra ở từng Sở, Ban, Ngành, từng cấp địa phương được tăng cường; công tác giám sát có sự tham gia của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, bước đầu phát huy hiệu quả trong việc phát hiện những yếu kém, tiêu cực trong quản lý, góp phần từng bước hạn chế và khắc phục những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong khi nguồn vốn từ ngân sách có hạn, việc đề ra nguyên tắc nhằm quản lý chặt chẽ các nguồn lực, đưa ra sự lựa chọn cơ cấu đầu tư hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực và thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả đầu tư công là vấn đề bức thiết đối với Bắc Ninh hiện nay, đây là lý do cần làm rõ thực trạng đầu tư công của tỉnh hiện nay như thế nào? và còn những bất cập gì?. Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu đề tài: “Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Mục đích nghiên cứu là đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh, phân tích những vấn đề tồn tại, bất cấp để đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh. Trong đó có 3 mục tiêu cụ thể: Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công; Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân; Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.Luận văn đã đặt ra 3 câu hỏi nghiên cứu: Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công cấp Tỉnh được dựa trên cơ sở lý luận nào? Thực trạng quản lý nhà nhà nước về hoạt động đầu tư công tỉnh Bắc Ninh hiện nay như thế nào? Có những bất cập gì? Những giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công tỉnh Bắc Ninh là gì?Tác giả đã trọng tâm nghiên cứu hệ thống các chỉ tiêu phản ánh thực trạng hoạt động đầu tư công, gồm: Tỷ lệ hồ sơ đề xuất chủ chương được thẩm định, quyết định chủ trương; Tỷ lệ hồ sơ dự án được thẩm định, quyết định đầu tư; Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thông qua thẩm định dự án; Cơ cấu phân bổ vốn đầu tư công cho từng ngành, lĩnh vực; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; Tỷ lệ áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu; tỷ lệ tiết kiệm NSNN trong đầu thầu; Tỷ lệ dự án phê duyệt quyết toántổng dự án kết thúc trong năm; Giá trị thu hồi, kiến nghị giảm trừ quyết toán qua công tác thanh tra, kiểm tra; Những tồn tại, bất cập trong từng khâu trong hoạt động đầu tư công TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM BẮC GIANG NGUYỄN QUANG CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SỸ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỒNG ĐẦU CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản kinh tế Mã ngành: 8340410 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Hải Nam Bắc Giang, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng./ Tác giả Nguyễn Quang Chính i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy giáo TS Nguyễn Hải Nam tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo, Khoa Kinh tế - Tài trường Đại học Nơng lâm Bắc Giang tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán công chức Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Bắc Ninh đơn vị, cá nhân có liên quan trình tơi tiến hành khảo sát, vấn tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Bắc Ninh, ngày tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Quang Chính ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I NGUYỄN QUANG CHÍNH I LỜI CẢM ƠN II NGUYỄN QUANG CHÍNH II MỤC LỤC III DANH MỤC VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG BIỂU VII DANH MỤC SƠ ĐỒ VIII TRÍCH YẾU LUẬN VĂN IX MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU KẾT CẤUU LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU CÔNG 1.1 CƠ SỞ LUẬN 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Nội dung quản nhà nước đầu công 12 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 23 1.2.1 Kinh nghiệm quản nhà nước hoạt động đầu công số nước giới 23 1.2.2 Kinh nghiệm quản nhà nước hoạt động đầu công nước 27 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho quản nhà nước đầu công Bắc Ninh 32 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 ĐẶC ĐIỂM NGHIÊN CỨU 34 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 34 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 38 2.1.3 Đặc điểm kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh ảnh hưởng đến sách quản đầu công 39 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 41 2.2.2 Phương pháp xử số liệu 42 2.2.3 Phương pháp phân tích 42 2.2.4 Phương pháp tham khảo chuyên gia 43 2.2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 43 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU CÔNG TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 44 3.1.1 Định hướng phát triển tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến 2030 ảnh hưởng định hướng đầu công tỉnh .44 3.1.2 Thực trạng ban hành thực thi sách, pháp luật liên quan đến quản nhà nước hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Bắc Ninh .44 3.1.3 Thực trạng hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 47 3.1.4 Đánh giá công tác quản nhà nước hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Bắc Ninh 77 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU CÔNG 84 3.2.1 Định hướng phát triển kinh tế-xã hội quản hoạt động đầu công 84 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Bắc Ninh 88 iii KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 102 KẾT LUẬN 102 KIẾN NGHỊ 103 2.1 Đối với Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành TW: 103 2.2 Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC 108 iv DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ban GSĐTCCĐ Ban QLDA BCKTKT BTC BVTC CNH-HĐH CSHT CTĐT DTTB ĐTXD FDI GDP GRDP GT-VT HĐND HSDT HSĐXCTĐT HSMT KBNN KLHT KT-XH MTQG NSĐP NSNN NSTW ODA PCI Phòng QLXD Phòng TC-KH QH QLNN Chữ đầy đủ Ban giám sát đầu công cộng đồng Ban quản dự án Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Bộ tài Bản vẽ thi cơng Cơng nghiệp hóa - đại hóa Cơ sở hạ tầng Chủ trương đầu Doanh thu trung bình năm Đầu xây dựng Doanh nghiệp vốn đầu nước Tổng sản phẩm Tổng sản phẩm địa bàn tỉnh Giao thông - Vận tải Hội đồng nhân dân Hồ sơ dự thầu Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu Hồ sơ mời thầu Kho bạc nhà nước Khối lượng hoàn thành Kinh tế -xã hội Mục tiêu quốc gia Ngân sách địa phương Ngân sách nhà nước Ngân sách trung ương Vốn vay nước ngồi phủ Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Phòng Quản xây dựng Phòng Tài - Kế hoạch Quốc hội Quản nhà nước v Sở KH&ĐT Sở NN&PTNT TMĐT TPCP TW UBND XDCB Sở Kễ hoạch Đầu Sở Nông nghiệp phát triển nơng thơn Tổng mức đầu Trái phiếu phủ Trung ương Ủy ban nhân dân Xây dựng vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Đơn vị hành tỉnh Bắc Ninh .36 Bảng 2.2 Số liệu thứ cấp thu thập 41 Bảng 2.3 Tổng số mẫu điều tra 42 Bảng 3.1 Đánh giá ảnh hưởng sách tới việc quản nhà nước đầu công .46 Bảng 3.2 Quy mô vốn đầu công số tiêu giai đoạn 2015-2017 47 Bảng 3.3 Tổng hợp tình hình triển khai dự án địa bàn tỉnh đến hết 31/12/2017 48 Bảng 3.4 Số lượng QH lập, thẩm định, phê duyệt 2015-2017 .50 Bảng 3.5 Kết lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh 52 Bảng 3.6 Kết lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu công địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 53 Bảng 3.7 Kết thẩm định dự án đầu công giai đoạn năm 2015 - 2017 54 Bảng 3.8 Kết thực thời gian thẩm định số dự án đầu công khảo sát nhận đủ hồ sơ hợp lệ năm 2017 .55 Bảng 3.9.Tổng hợp nhu cầu vốn đầu công giai đoạn 2018 - 2020 .58 Bảng 3.10 Dự kiến phân bổ tổng nguồn vốn XDCB tập trung kế hoạch trung hạn ngân sách tỉnh quản giai đoạn 2016-2020 59 Bảng 3.11 Kết phân bổ vốn đầu năm thuộc cấp tỉnh quản lý, giai đoạn 2015 - 2017 chia theo chi tiết kế hoạch đầu năm - bổ sung 63 Bảng 3.12 Tổng vốn đầu phân bổ cho ngành, lĩnh vực thuộc cấp tỉnh quản .65 Bảng 3.13 Cơ cấu vốn đầu XDCB tập trung phân bổ cho ngành, lĩnh vực thuộc cấp tỉnh quản 65 Bảng 3.14 Tỷ lệ áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2015-2017 68 Bảng 3.15.Kết thực đấu thầu giai đoạn 2015-2017 68 Bảng 3.16 Số lượng dự án kết thúc, bàn giao đưa vào sử dụng địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015 - 2017 70 Bảng 3.17 Kết phản ánh tình hình giám sát thực hoạt động đầu công số đơn vị chủ đầu cấp huyện 72 Bảng 3.18 Tình hình, kết tra số dự án Thanh tra Bộ Kế hoạch Đầu tư; Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tiến hành giai đoạn 2015 - 2017 77 Bảng 3.19 Tầm quan trọng trách nhiệm chủ đầu với hoạt động đầu công .82 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Trình tự giai đoạn chuẩn bị đầu 20 Sơ đồ 1.2 Lưu đồ tổng hợp phương án phân bổ vốn đầu XDCB nguồn NSNN cấp tỉnh quản 60 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Mục đích nghiên cứu Kể từ tái thành lập tỉnh đến năm GRDP Bắc Ninh tăng trưởng với tốc độ cao hàng đầu so với bình quân trung nước Giai đoạn 20112015 tăng bình quân 15,7%/năm, Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng Top 10 toàn quốc ba tỉnh dẫn đầu miền Bắc Để đạt thành tựu này, quyền tỉnh đẩy mạnh đầu công làm tảng phát triển, sở kết cấu hạ tầng thiết yếu đường giao thơng, trường học, bệnh viện,…cơng trình dịch vụ cơng cơng phục vụ phát triển kinh tế khác… Quản nhà nước vốn đầu công địa bàn tỉnh năm gần có số tiến như: khung pháp quản đầu xây dựng bổ sung, hồn thiện; cơng tác đạo điều hành, kiểm tra, tra Sở, Ban, Ngành, cấp địa phương tăng cường; cơng tác giám sát có tham gia cộng đồng hoạt động đầu xây dựng bản, bước đầu phát huy hiệu việc phát yếu kém, tiêu cực quản lý, góp phần bước hạn chế khắc phục vi phạm pháp luật lĩnh vực Tuy nhiên, nguồn vốn từ ngân sách có hạn, việc đề nguyên tắc nhằm quản chặt chẽ nguồn lực, đưa lựa chọn cấu đầu hợp ngành, lĩnh vực thành phần kinh tế, nâng cao hiệu đầu công vấn đề thiết Bắc Ninh nay, cần làm rõ thực trạng đầu công tỉnh nào? bất cập gì? Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu đề tài: “Tăng cường công tác quản nhà nước hoạt động đầu cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh” Mục đích nghiên cứu đánh giá thực trạng quản nhà nước hoạt động đầu công địa bàn tỉnh, phân tích vấn đề tồn tại, bất cấp để đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quản nhà nước hoạt động đầu cơng địa bàn Tỉnh Bắc Ninh Trong có mục tiêu cụ thể: Góp phần hệ thống hóa sở luận sở thực tiễn quản nhà nước hoạt động đầu công; Đánh giá thực trạng quản nhà nước hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Bắc Ninh, hạn chế, nguyên nhân; Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản nhà nước hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Bắc Ninh Luận văn đặt câu hỏi nghiên cứu: ix thẩm định phiếu giá toán chủ đầu gửi đến Kho bạc Nhà nước 3.2.2.7 Nâng cao lực trình độ chun mơn đội ngũ cán chuyên môn quản đầu công địa bàn tỉnh Bắc Ninh -Trong công tác tuyển dụng cán làm công tác thẩm định dự án, báo cáo kỹ thuật đòi hỏi có trình độ chun mơn nghiệp vụ theo quy định, cán thẩm định phải có kinh nghiệm lĩnh vực quản Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thẩm định để kịp thời cập nhật thay đổi chế quản Gắn trách nhiệm cá nhân cán thẩm định dự án triển khai Kiên cho khỏi đội ngũ cán thẩm định dự án cán có dấu hiệu tiêu cực, lực chuyên môn nghiệp vụ hạn chế, không chịu học tập để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Lấy hiệu dự án đầu sau thẩm định làm thước đo tiêu chuẩn cán làm công tác - Mạnh dạn sử dụng cán trẻ, có khả nhanh nhạy với số áp dụng tiến khoa học công nghệ Đào tạo bổ sung kiến thức, cập nhật cho tất đối tượng liên quan đến quản hoạt đơng đầu hình thức như: tập huấn, đào tạo ngắn ngày, trao đổi chuyên môn với quan chuyên môn Bộ, Ngành liên quan quan Thường xuyên tổ chức buổi tọa đàm, buổi nói chuyện chuyên gia lĩnh vực quản đầu nói chung quản hoạt động đầu cơng nói riêng - Khuyến khích phát triển đơi ngũ vấn, giám sát, thiết kế có trình độ theo hướng chun nghiệp hóa, chun mơn hóa theo mạnh, sử dụng cán qua thi tuyển - Các cán trước tham gia vào công tác quản đầu công cần có buổi đào tạo chuyên sâu để trực tiếp làm việc thực nhiệm vụ chun mơn vị trí 3.2.2.8 Một số giải pháp khác nhằm hồn thiện công tác quản vốn đầu XDCB nguồn NSNN cấp tỉnh quản tỉnh Bắc Ninh - Tiếp tục thực nghiêm túc thị Trung ương, Chính phủ Tỉnh ủy việc giải dứt điểm nợ đọng nâng cao công tác quản vốn đầu công Trái phiếu phủ; đảm bảo dự án khởi cơng phải xác định bố trí vốn đủ tỷ lệ trước khởi cơng, cụ thể dự án nhóm C 35%, nhóm B 20%, nhóm A 15% năm Ưu tiên phân bổ vốn cho khối lượng hoàn thành phát sinh từ năm trước năm kế hoạch 99 - Đổi phương pháp làm việc, tăng cường công cụ phương tiện đủ mạnh, cần thiết phục vụ cho quản vốn đầu công cấp quản Đảm bảo chế độ thông tin "mở" giúp cho công tác quản cấp, ngành thông suốt, nhanh kịp thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kỹ quản quan liên quan Đặc biệt tổ chức máy để xử sai phạm quản vốn đầu cơng phải có đủ phương tiện kỹ thuật cần thiết, đủ mạnh để đảm đương phát kịp thời sai phạm diễn ra, đảm bảo xử người, việc, tăng cường kỷ cương phép nước - Triển khai hệ thống, hay cao thiết lập phần mềm quản dự án đầu công thông qua công cụ đại Một việc cần thiết tin học hóa hệ thống dự án đầu công hệ thống quản dự án đầu công tin học Đây ưu tiên hàng đầu giai đoạn tới để nâng cao hiệu nguồn vốn đầu cơng, tránh thất lãng phí khơng quản Tiến tới, đảm bảo tiếp cận đến dự án đầu công cách nhanh chóng nắm vững tình trạng dự án đầu công - Tiếp tục nâng cao hiệu quy chế phối hợp theo chế “một cửa liên thôngtại Trung hành cơng cấp tỉnh, cấp huyện” quan quản việc thẩm định thiết kế sở, thẩm định dự án đầu tư; Đồng thời nâng cao chất lượng thẩm định thiết kế sở quan chuyên ngành, không nhận trực tiếp hồ sơ trình duyệt thiết kế sở từ Chủ đầu tư, để tránh trường hợp hồ sơ thiết kế sở không đủ điều kiện ban hành văn thẩm định, thời gian qua nhiều dự án thẩm định thiết kế sở mang tính hình thức, chưa xác định rõ sở pháp để đưa quy mô đầu phù hợp - Làm tốt cơng tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Việc giải phóng mặt việc tiền đề cho việc thực dự án Để giải vấn đề này, sở chế độ sách nhà nước, Ban QLDA đơn vị giao làm chủ đầu cần khẩn trương xây dựng phương án đền bù thơng qua cấp có thẩm quyền phê duyệt Sau chuẩn bị đủ kinh phí, quỹ đất đai (trường hợp phải cấp lại), đến thời điểm triển khai cần đạo khẩn trương đồng loạt, dứt điểm Khơng người dân chần chừ, tính tốn lâu mảnh đất họ Trong q trình tiến hành cần kết hợp chặt chẽ với quyền sở, đoàn thể quần chúng, trọng phương pháp thuyết phục, giải thích để dân tự nguyện chấp nhận Nếu chế độ đền bù tương đối thoả đáng mà số hộ khơng chịu di chuyển phải cương 100 cưỡng chế Khơng nên để tình trạng vài hộ chây ỳ ngang nhiên thách thức quyền, làm cản trở việc chung 101 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Đầu công hoạt động quan trọng tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, tiền đề để thực cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Quản ngân sách đầu công hoạt động đặc thù, phức tạp luôn biến động Đề tài tiến hành nghiên cứu đánh giá tình hình quản hoạt động đầu đạt số kết sau: Nghiên cứu hệ thống hóa số vấn đề sở luận quản hoạt động đầu cơng Trình bày khái niệm, vai trò đặc điểm hoạt động đầu cơng góp phần hồn thiện sở luận quản nhà nước hoạt động đầu công địa bàn Nhận thức rõ công tác quản hoạt động đầu công giới, cách thức thực quản quốc gia để rút học kinh nghiệm nhằm hiểu rõ công tác quản hoạt động đầu công thực tế Tại Việt Nam, công tác quản hoạt động đầu công nhiều năm qua số tỉnh thành đạt nhiều kết đáng ghi nhận, kinh tế - xã hội tiếp tục có phát triển vượt bậc, kết cấu hạ tầng xã hội ngày có thay đổi, đời sống người dân ngày cải thiện nâng cao Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua Bên cạnh thành công, ngân sách đầu công cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng cơng cơng cộng số hạn chế lập kế hoạch phân bổ ngân sách chưa hồn chỉnh Cơng tác thẩm định dự án nhiều hạn chế trình độ lực quan thẩm định, giải phóng mặt dẫn chậm tiến độ thi công Trong công tác quản tổ chức thực hiện: Tình trạng chồng chéo, thiếu phân cấp rõ ràng việc xây dựng quản cơng trình; Cơng tác đấu thầu hạn chế trình độ chuyện mơn, quản quan chức hạn chế, trách nhiệm nhà thầu chưa cao dẫn đến thất thốt, lãng phí ngân sách nhà nước; công tác quản lý, đánh giá, giám sát dự án nhiều hạn chế, giám sát cộng đồng chưa thực hiệu Trên sở nghiên cứu thực trạng, tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn tại, hạn chế hoạt động đầu công địa bàn tỉnh thời gian qua, từ làm sở đề xuất giải pháp: Tuyên truyền phổ biến pháp luật, hoạt động tra, kiểm tra, rà sốt hệ thống sách, quy định, trình tự lập, thẩm định, phê 102 duyệt dự án đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt, giao, triển khai thực kế hoạch đầu công; quản lý, sử dụng vốn đầu công; theo dõi giám sát đánh giá dự án đầu công Nhằm tăng cường hiệu công tác quản nhà nước hoạt động đầu công địa bàn tỉnh KIẾN NGHỊ Để tiếp tục nâng cao hiệu công tác quản hoạt động đầu công địa bàn tỉnh, đề tài đưa số kiến nghị sau: 2.1 Đối với Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành TW: a Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật đầu công: - Đề nghị bổ sung thêm quy định: Trình tự, thủ tục định chủ trương đầu dự án nhóm C sử dụng vốn cân đối vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh, vốn trái phiếu quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh khoản vay khác ngân sách địa phương, cấp huyện, xã quản - Đề nghị bổ sung thêm quy định điều chỉnh chủ trương dự án đầu - Đề nghị bổ sung thêm quy định sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu cơng trung hạn - Đề nghị bổ sung thêm quy định trình tự, thủ tục đầu xây dựng quy hoạch theo Luật Quy hoạch - Đối với nội dung điều chuyển nguồn vốn dự án đầu công đơn vị, quy định mục c, khoản 6, Điều 75 Luật Đầu công, đề nghị thông qua Hội đồng nhân dân b Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 77/2015/NĐ-CP Nghị định 136/2015/NĐCP Việc phân loại dự án Luật Đầu công, Nghị định 136 dài, đề nghị thu nhỏ nhóm lại Ngồi ra, dự án nhóm B có biên độ tổng mức đầu lớn, đề nghị cho tách nhóm B thành phân nhóm nhỏ Về điều kiện chương trình, dự án bố trí vốn kế hoạch đầu cơng hàng năm - Điều 27, Nghị định 77/2015/NĐ-CP: dự án khởi cơng phải “Được cấp có thẩm quyền phê duyệt định đầu đến ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch” đề nghị sửa đổi thành: “Được cấp có thẩm quyền phê duyệt định đầu đến trước thời điểm bố trí vốn cấp có thẩm quyền” Tạo điều kiện thuận lợi để thực giải ngân nguồn vốn đầu công 103 c Với Bộ Kế hoạch Đầu tư: - Hướng dẫn cách xác định chi phí tổng mức đầu dự án khơng có cấu phần xây dựng, - Đề nghị phối hợp với Bộ Tài nghiên cứu có hệ thống mẫu biểu, hệ thống phần mềm dùng chung, đồng công tác quản đầu công từ nguồn vốn ngân sách, tạo điều kiện để đơn vị cấp Sở thuận tiện việc báo cáo tình hình thực kế hoạch đầu công UBND tỉnh Bộ, ngành liên quan - Hướng dẫn kỹ nội dung xác định nợ xây dựng quản đầu công, cụ thể, để nghị ban hành thông hướng dẫn công thức, cách tính tốn số nợ xây dựng dự án nợ xây dựng tổng htể đơn vị, địa phương - Sớm ban hành khung đánh giá, xếp hạng dự án áp dụng chung phạm vi toàn quốc Căn khung đánh giá, xếp hạng dự án định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Sở Kế hoạch Đầu đơn vị chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh danh sách dự án ưu tiên đầu ngành, lĩnh vực để thực đầu kế hoạch trung hạn d Với Bộ Xây dựng Việc quy định loại thiết kế xây dựng bước thiết kế khác tùy thuộc quy mơ, tính chất, loại cấp cơng trình xây dựng giúp chủ đầu quan có thẩm quyền xác định quy mơ, hiệu dự án để định việc có đầu hay không (thiết kế sở tổng mức đầu dự án), định đầu thơng số kỹ thuật dự tốn chi tiết thể thiết kế vẽ thi cơng (thiết kế kỹ thuật) dự tốn xây dựng cơng trình Tuy nhiên qua thực tế triển khai cho thấy, chủ đầu tư, đơn vị vấn quản dự án, vấn giám sát thi công đặc biệt vấn thiết kế lập dự án, lập thiết kế vẽ thi công (thiết kế kỹ thuật) dự toán ngày nâng cao trình độ chun mơn tính chun nghiệp công việc Đồng thời việc rút ngắn bước thiết kế giúp tránh bị trùng lặp nội dung thiết kế xây dựng, đồng thời giảm bớt thủ tục hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tiết kiệm thời gian chi phí thiết kế trước đưa dự án vào thực 2.2 Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh - Đối với tỉnh tự cân đối thu chi ngân sách, có tỷ lệ điều tiết ngân sách trung ương tỉnh Bắc Ninh Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, có báo cáo Bộ Kế 104 hoạch Đầu giao kế hoạch đầu vốn ngân sách nhà nước trung hạn hàng năm theo hướng mở: giao số chi tiết nguồn vốn: XDCB tập trung, Xổ số kiến thiết nguồn vốn theo dự tốn, khơng giao số tổng vốn đầu cân đối ngân sách địa phương phụ thuộc vào nguồn bổ sung năm (nguồn vốn tăng thu, cải cách tiền lương, tiết kiệm chi dùng để đầu tư) Đồng thời, đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tăng quy mô vốn đầu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 cho tỉnh Bắc Ninh theo nhu cầu thực tế số vốn đầu phát triển tỉnh năm qua - Chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở, Ngành, UBND cấp huyện tiếp tục đánh giá, rà sốt kế hoạch đầu cơng trung hạn 2016 - 2020 phê duyệt theo hướng: rà sốt tính cần thiết dự án triển khai (có thể xem xét tạm dừng, đưa khỏi danh mục xét thấy không cần thiết phải đầu giai đoạn), bổ sung danh mục dự án đầu công cần triển khai thực để hướng tới mục tiêu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022, coi mục tiêu định hướng kế hoạch đầu cơng năm cuối giai đoạn 2026 - 2020 năm đầu giai đoạn 2021 - 2025 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hoàng Anh (2008) Hiệu quản đầu cơng thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng giải pháp Luận Văn Thạc Sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Tuấn Anh - Nguyễn Quang Thái (2012), Đầu công: Thực trạng tái cấu, Viện Kinh tế Việt Nam, NXB Từ điển BáchKhoa Bá Cường – Bùi Trinh (1998), Một số vấn đề vốn đầu công, NXB Thống kê GS.TS Đỗ Kim Chung (2004) Bài giảng môn Dự án Phát triển nông thôn Khoa Kinhtế Phát triển nông thôn,trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Đáng (2002), Quản dự án, NXB Thống kê PGS Nguyễn Bạch Nguyệt (2006), Giáo trình Lập quản dự án đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội Từ Quang Phương (2013), Giáo trình kinh tế đầu tư, Trường đại học kinh tế quốc dân, NXB Thống kê; Vũ Công Tuấn (2002), Thẩm định dự án đầu tư, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Kế hoạch Đầu tư, Thông số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 quy định chế độ lập báo cáo, theo dói đánh giá kế hoạch đầu công 10 Bộ Tài chính, Thơng số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quản lý, toán vốn đầu sử dụng nguồn NSNN; Thơng 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 11 Chính phủ, Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 kế hoạch đầu công trung hạn năm; Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn số điều Luật đầu công; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quản dự án đầu xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết số điều Luật Ngân sách nhà nước 12 Quốc hội, Luật đấu thầu 2013; 13 Quốc hội, Luật Đầu công số 49/2014/QH13; 14 Quốc hội, Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; 15 Quốc hội, Luật Xây dựng 2014; 16 Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo tình hình thực kinh tế xã hội năm 2015, 2016, 2017 106 17 Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo tình hình thực kế hoạch đầu xây dựng bản, công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu năm 2015, 2016 2017 18 Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 1792/CT-TTg năm 2011 tăng cường quản đầu từ vốn NSNN vốn Trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2012 giải pháp khắc phục chủ yếu tình trạng nợ đọng XDCB địa phương; Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2013; Chỉ thị số 07/CT-TTg năm 2015 tăng cường biện pháp xử nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu công; Chỉ thị 47/CT-TTg năm 2017 chấn cơng tác đầu thầu cac dự án đầu phát triển hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 19 UBND tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 20112015; phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020 20 UBND tỉnh Bắc Ninh, Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 107 PHỤ LỤC Tình hình, kết tra số dự án Thanh tra Bộ Kế hoạch Đầu tư; Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tiến hành giai đoạn 2015 - 2017 Đơn vị tính: Triệu đồng TT (1) A Dự án (2) TỔNG SỐ Thanh tra Bộ KHĐT Phát kiến nghị tra Trong Tổng Thu Giảm trừ, số hồi Khác NSNN toán (3) (4) (5) (6) 35767.3 2037.5 11313.8 22415.9 32792.6 1494.1 8882.7 22415.9 ĐTXDCT xử khẩn cấp kè Bình Cầu đê bối Hồi Thượng, huyện Thuận Thành 171.20 ĐTXD đường nội thị khu trung tâm huyện Quế Võ, đoạn QL 18 Bằng An 421.04 213.18 207.85 ĐTXD đường dẫn phía Bắc từ TL276 đến đầu cầu dẫn Phật Tích-Đại Đồng Thành, địa phận huyện Tiên Du 3189.83 837.97 2351.86 ĐTXD cải tạo, nâng cấp TL277 (đoạn từ Đồng Kỵ đến Khu lưu niệm cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ) thị xã Từ Sơn Cải tạo, nâng cấp đường Bách Môn-Lạc Vệ đoạn từ Km0+00-Km2+258,85, huyện Tiên Du Xử cố chống sạt lở bờ Hữu sông Đuống đoạn từ K3+600-K4+500 đê bối Giang Sơn-Song Giang, huyện Gia Bình Nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ Đầu xây dựng Cung quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh Đầu xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Bách MônLạc Vệ đoạn từ Km 171.20 330.78 330.78 58.22 58.22 120.51 120.51 443.91 434.30 1189.40 47.65 108 (7) Áp sai đơn giá khảo sát; Tính sai khối lượng vải địa kỹ thuật Áp sai đơn giá khảo sát; Tính thừa lớp CPĐD dày 10cm (lớp chuyển tiếp) lớp kết cấu; Chi trả tiền bồi thường GPMB không Áp sai đơn giá khảo sát; Tính thừa lớp CPĐD dày 10cm (lớp chuyển tiếp) lớp kết cấu; Tính thừa KL cơng chiếm chỗ; Tính thừa KL hộ lan Thiết kế sai lớp chuyển tiếp Sai chúng loại vật liệu đắp mang cống Tính sai cấp đất C1 thành C2; Áp sai đơn giá vải địa kỹ thuật 9.61 1189.40 47.65 Tóm tắt nội dung sai phạm Dự toán xác định sai khối lượng Dự tốn xác định sai khối lượng; Khơng tận dụng đất đào móng Sai cấp đất ép cọc; Chi phí TVGS tự GS (thừa VAT) TT (1) 10 11 12 13 14 Dự án (2) 2+158,1-Km 3+469, huyện Tiên Du ĐTXD TL276, đoạn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong-thị trấn Lim, huyện Tiên Du ĐTXD cải tạo, nâng cấp TL277, đoạn Tam GiangChờ trình Km0-Km3+491 Trung tâm ni dưỡng người có cơng bảo trợ xã hội Bắc Ninh Doanh trại BCHQS tỉnh Bắc Ninh Trung tâm huấn luyện dự bị động viên-BCHQS tỉnh 15 DA cải tạo, nâng cấp, mở rộng TL281 (đoạn từ nút giao Kim Đào qua Quảng Phú, Bình Định) huyện Lương Tài 16 ĐTXD đường giao thông liên thôn Tam Sơn-Phúc Tinh, xã Tam Sơn, Tx.Từ Sơn 17 18 19 20 21 ĐTXD HTKT khu đô thị Đền Đô, phường Đình Bảng, Tx.Từ Sơn Nhà hiệu kết hợp thư viện thuộc DA ĐTXD cơng trình Trường THCS Suối Hoa, Tp.Bắc Ninh ĐTXD Trường tiểu học Châu Khê 1, phường Châu Khê, Tx.Từ Sơn DA Trường tiểu học Đình Bảng 2, Tx.Từ Sơn DA Đường gom khu đào tạo, nghiên cứu ứng dụng Phát kiến nghị tra Trong Tổng Thu Giảm trừ, số hồi Khác NSNN toán (3) (4) (5) (6) 8620.62 2630.63 5989.99 927.34 328.23 599.11 35.12 35.12 330.06 330.06 403.60 403.60 1412.04 100.04 470.96 1007.68 (7) Xác định sai khối lượng; Thiết kế sai TC (lớp chuyển tiếp); Sai hàm lượng nhựa Dự toán xác định sai KL; sai hàm lượng nhựa; Thiết kế sai TC (lớp chuyển tiếp) Dự toán xác định sai khối lượng 1312.01 Dự toán xác định sai khối lượng Áp sai đơn giá thép; Áp dụng sai định mức cắt khe co giãn Sử dụng vật liệu gạch Terrazo sai thiết kế; tính thừa KL sản xuất cấu kiện bê tông gạch rãnh biên; sai đơn giá thí nghiệm mẫu địa chất; tính thừa lớp CPĐD dày 15cm (lớp chuyển tiếp) lớp kết cấu Tính sai cự ly vận chuyển vật liệu; Giảm khối lượng khơng thi cơng; 470.96 200.92 Tóm tắt nội dung sai phạm 806.76 Vận dụng sai cấp đất đào đường, đóng cọc tre đào móng cơng trình; tính tốn khối lượng cát vàng đắp vỉ hè; Lớp chuyển tiếp khơng quy định 20.99 20.99 Dự tốn sai khối lượng gạch đặc không nung; 20.24 20.24 Áp sai đơn giá mua thép dày 8mm 118.40 36.91 578.25 81.49 68.36 109 509.90 Nghiệm thu thừa KL công việc san gạt mặt (bằng máy thủ cơng); Tính sai đơn giá đắp đất móng Tính sai khối lượng đắp cát đường làm mong cấp TT Dự án (1) (2) Phát kiến nghị tra Trong Tổng Thu Giảm trừ, số hồi Khác NSNN toán (3) (4) (5) (6) 22 Nghiệm thu thừa KL ván gỗ vách chống sạt lở 22.73 22.73 51.03 51.03 24 DA Đường dẫn phía Nam đầu cầu Phật Tích-Đại Đồng Thành đến QL17, địa phận huyện Thuận Thành 4065.85 918.03 3147.82 25 DA cải tạo nâng cấp đường TL280 đoạn An QuangĐơng Bình, huyện Gia Bình 1808.62 144.70 1663.92 26 DA cải tạo nâng cấp đường TL276 (Km6+492,82Km13+587,99), huyện Tiên Du 1459.18 516.23 942.95 23 27 28 29 30 Bể tập luyện thể lực-Trung tâm huấn luyện, luyện tập thể lực, nhà khác Bộ CHQS tỉnh ĐTXD nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Xá-Phù Cầm đoạn qua thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường TL279 đoạn Nội Doi- (7) phối đá dăm loại lớp trên; Nghiệm thu thưa KL đào đất rãnh cáp ngầm, đào đất móng cột điện; Tính thừa lớp CPĐD dày 10cm (lớp chuyển tiếp) kết cấu KHCN (Tuyến số 1) DA cải tạo, nâng cấp vỉ hè, mở rộng lòng đường Nguyễn Trãi thành phố Bắc Ninh (đoạn từ Cổng Ô đến cột Đồng Hồ) DA Trường THCS xã Nam Sơn, Tp.Bắc Ninh Tóm tắt nội dung sai phạm 107.61 Sai khối lượng thép bán thép cọc; sai tỷ lệ giám giá dự thầu 107.61 20.89 20.89 1014.73 69.74 20.44 924.55 2295.77 65.97 54.84 2174.96 110 Dự tốn sai KL đặt đất hồn trả (phần bể nước) Tính thừa lớp CPĐD dày 10cm (lớp chuyển tiếp) kết cấu; Tính tốn sai khối lượng đắp cát k95 đường chưa trừ cống ngang đường chiếm chỗ gỗ, nhựa đường làm khe co giãn Tính thừa lớp CPĐD dày 10cm (lớp chuyển tiếp) kết cấu; Tính tốn sai khối lượng đắp cát k95 đường chưa trừ cống dọc hố ga chiếm chỗ Tính thừa lớp CPĐD dày 10cm (lớp chuyển tiếp) kết cấu; Tính tốn sai khối lượng: diện tích vỉa hè, vận chuyển bê tơng nhựa, sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ gòng vận chuyển Sai khối lượng bê tông bọt tạo dốc Áp sai đơn giá khảo sát địa chất; sai cấp đất cơng tác đóng cọc tre; Tính thừa lớp CPĐD dày 10cm (lớp chuyển tiếp) kết cấu Áp sai đơn giá khảo sát địa chất; Tính thừa lớp CPĐD TT Dự án (1) (2) Phát kiến nghị tra Trong Tổng Thu Giảm trừ, số hồi Khác NSNN tốn (3) (4) (5) (6) 31 Cơng trình xử khẩn cấp cố sạt lở kè Hoài Thượng, huyện Thuận Thành 32 Cải tạo, nâng cấp đường TL295B (đoạn từ Cổng Ô đến đường Lê Thái Tổ, Tp.Bắc Ninh) 393.62 54.02 339.61 33 Nút giao hoàn chỉnh nối QL18 với khu công nghiệp Yên Phong 1395.48 281.66 1113.82 2431.18 0.00 Thanh tra Sở KHĐT CT xử khẩn cấp kiên cố hóa kênh Bắc kênh trạm bơm Như Quỳnh, hệ thống thủy nông Nam Đuống Trường THCS xã Phú Lương, huyện Lương Tài 239.27 2974.65 590.28 Sai cấp đật bạt mái kè; Sai đơn giá vải địa kỹ thuật 239.27 543.47 241.67 348.61 43.91 43.91 156.44 156.44 86.70 86.70 Trạm y tế xã Lai Hạ, huyện Lương Tài (HM: Nhà khám bệnh 12 phòng) 401.39 401.39 Cụm trường mầm non tập trung số xã Bình Định, huyện Lương Tài 229.29 DA đường GTNT xã Minh Tân, huyện Lương Tài (Tuyến T1-T14 thôn Nhất Trai) DA đường GTNT xã Minh Tân, huyện Lương Tài (Tuyến T15-T30 thôn Nhất Trai) (7) dày 10cm (lớp chuyển tiếp) kết cấu; Tính thừa khối lượng thép cọc, sản xuất vữa bê tông qua dây truyền trạm trộn; Tính trùng khối lượng mặt qua cổng thị trấn Phố Mới, huyên Quế Võ B Tóm tắt nội dung sai phạm 229.29 111 Sai khối lượng tháo dỡ vỉa hè, đào đất đặt đường cáp; Tính thừa lớp CPĐD dày 10cm (lớp chuyển tiếp) kết cấu Sai mác vữa xây gạch, mác vữa xây đá hộc, mác bê tông ống cống đế cống;Tính thừa cơng việc làm khe co, khe giãn mặt đường BTXM; Tính thừa lớp CPĐD dày 10cm (lớp chuyển tiếp) kết cấu Tính sai KL ván bê tơng, đơn giá vải địa kỹ thuật; tính thừa chiều dài kênh cứng ngồi sơng Tính sai KL bê tơng đài cọc, khối lượng théo cột đường kính >18mm Sai KL đào khn đất cấp III; tính sai khối lượng thi công ca máy thủ công Sai KL đào khn đất cấp III; tính sai khối lượng thi công ca máy thủ công Cộng sai số học số khối lượng; tính sai khối lượng trát tường; xác định sai tỷ lệ chi phí vấn giám sát Cộng sai số học số khối lượng; tính sai khối lượng trát tường; Tính sai kích thước cửa TT Dự án (1) (2) Phát kiến nghị tra Trong Tổng Thu Giảm trừ, số hồi Khác NSNN toán (3) (4) (5) (6) ĐTXD đường nối TL295 với cầu Đông Xuyên, huyện Yên Phong 645.21 Trường mầm non Hoa Hồng, p.Vệ An, Tp.Bắc Ninh 7.78 7.78 Trường THCS phường Vệ An, Tp.Bắc Ninh 6.62 6.62 10 DA đường Bình Than (giai đoạn 2), đoàn từ đường Huyền Quang đến đường Nguyễn Đăng Đạo, Tp.Bắc Ninh 20.38 11 Đường GTNT thơn Hữu Ái, xã Giang Sơn, huyện Gia Bình 13.63 12 Trường tiểu học Xuân Lai 2, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình 28.78 28.78 13 Cơng trình cầu cống kênh nối Trạm bơm Kim Đôi Trạm bơm Kim Đôi 57.53 57.53 14 DA cải tạo, nâng cấp đường Đại Đồng Thành-Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành 83.18 83.18 268.38 268.38 15 16 17 Đường giao thông từ QL17 vào khu xử chất thải rắn sinh hoạt huyện Thuận Thành Cơng trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường xã An Bình xã Mão Điền, huyện Thuận Thành Cơng trình trạm y tế xã 645.21 20.38 13.63 80.48 80.48 17.71 17.71 112 Tóm tắt nội dung sai phạm (7) Tính thừa KL lớp kết cấu áo đường vị trí cống nganh chiếm chỗ; Tính sai khối lượng ván khn cọc tiêu; Áp sai định mức đất đào, vận chuyển đất hữu đổ Tính thừa KL bên tơng lanh tơ chiếm chỗ; Tính sai KL ván khn gỗ xà dầm, giằng ván khn cột C1, C2 Tính sai KL phá dỡ lớp vữa trát tường ốp tường gạch men sứ Tính thừa KL đắp cát hè đường; Áp sai cự ly vận chuyển đất thừa đổ đi; Áp sai nhóm nhân cơng cơng tác đắp đất hồ trồng Áp sai đơn giá bê tông, ván khuôn dầm nhà cho bê tông, ván khuôn thành công 40cm 60 cm; Tính sai chi phí xây dựng nhà tạm, lán trại Tính sai khối lượng thép; Nghiệm thu khơng thực tế KL hoa sắt cửa sổ KL nghiệm thu thừa só với thiết kế; Tính thừa khối lượng đắp cát k95 sườn chống chiếm chỗ, ván khuôn bê tơng mặt đường Tính thừa khối lượng mặt đường; Áp sai đơn giá cấp đất đổ đi; Áp sai tỷ lệ biện pháp thi công máy với thủ công Tính thừa KL khe co, khe giãn (tính lần) Tính thừa KL so với khối lượng vẽ thi công; nghiệm thu thưa khối lượng đào đất mặt đường Tính sai KL thép mong, bê TT Dự án (1) (2) Phát kiến nghị tra Trong Tổng Thu Giảm trừ, số hồi Khác NSNN toán (3) (4) (5) (6) Trung Nghĩa, huyện Yên Phong 18 Trường mầm non xã Đào Viên, huyện Quế Võ 144.45 144.45 19 Đường giao thông huyện Quế Võ (đoạn qua xã Việt Hùng, Quế Tân, Phù Lương) 48.03 48.03 20 Trường THCS Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn (HM: cải tạo nhà lớp học tầng 15 phòng học hạng mục phụ trợ) 22.09 22.09 21 Trường mầm non Tương Giang - điểm trường thôn Hưng Phúc, xã Tương Giang, Tx.Từ Sơn 22.40 22.40 113 Tóm tắt nội dung sai phạm (7) tơng lanh tơ; Tính thừa khóa tay bẻ Đài Loan, lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm hạng mục bếp Áp sai đơn giá tôn mái (thực tế tôn thường, BVTC tôn PU cách âm cách nhiệt) Áp sai mã cho cơng tác làm móng CPĐD; KL khe co, khe giãn; Ván khn bê tơng lót rãnh Tính sai KL phá dỡ trát tường ngoài, trát trần; nghiệm thu thừa KL thép hành lang tay vịn gỗ lan can cầu thang Tính thừa khối lượng khe co giãn, ván khuôn đáy dầm sàn, dầm mái ... nghiệm quản lý nhà nước hoạt động đầu tư công số nước giới 23 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý nhà nước hoạt động đầu tư công nước 27 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho quản lý nhà nước đầu tư công Bắc Ninh. .. pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư công địa bàn tỉnh Bắc Ninh Luận văn đặt câu hỏi nghiên cứu: ix - Quản lý nhà nước hoạt động đầu tư công cấp Tỉnh dựa sở lý luận nào?... tiễn trên, nghiên cứu đề tài: Tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư công địa bàn tỉnh Bắc Ninh Mục đích nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý nhà nước hoạt động đầu tư cơng địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh bắc ninh, Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay