Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn kinh tế chính trị 2018

31 20 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:38

Câu 1. Hai thuộc tính của hàng hoá, liên hệ hàng hoá sản xuất ở Việt Nam Câu 2: Quy luật giá trị và ý nghĩa của quy luật giá trị trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam Câu 3. Mâu thuẫn công thức chung của tư bản và lý luận hàng hoá sức lao động Câu 4. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, so sánh và rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu. Câu 5. Thực chất của tích luỹ tư bản, quan hệ giữa tích luỹ, tích tụ, tập trung tư bản. Câu 6. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản hiện nay. Câu 7. Tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam. Câu 8. Những nội dung cơ bản về vấn đề thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Câu Hai thuộc tính hàng hố, liên hệ hàng hoá sản xuất Việt Nam 1.1 Hai thuộc tính hàng hóa Hàng hố sản phẩm lao động nhằm thoả mãn nhu cầu người thông qua trao đổi, mua bán Hàng hố gồm có hàng hố hữu hình (tồn dạng vật thể ví dụ lương thực, quần áo…) hàng hố vơ hình (tồn dạng phi vật thể ví dụ dịch vụ) Hàng hóa có hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị Giá trị sử dụng hàng hố cơng dụng hay tính có ích hàng hố, thoả mãn nhu cầu người Mỗi hàng hóa ln có cơng dụng định Ví dụ gạo có giá trị sử dụng ni sống người; Vải có giá trị sử dụng để làm ấm, để thẩm mỹ để làm rèm che Giá trị sử dụng hàng hóa có ba đặc điểm là: (1) Giá trị sử dụng thuộc tính tự nhiên vật (tính chất lý, hố, sinh…) quy định Do giá trị sử dụng hàng hóa phạm trù vĩnh viễn Ví dụ dùng đồng làm dây điện thuộc tính tự nhiên đồng có tính dẫn điện cao Nhựa làm vỏ dây điện thuộc tính tự nhiên cách nhiệt, cách điện Hoặc chất lỏng có nước dùng để giải khát so với dầu hỏa, acid Và việc sử dụng nước để giải khát phạm trù vĩnh viễn, khứ, tương lai (2) Khoa học - kỹ thuật phát triển  công dụng vật phẩm ngày phát nhiều Ví dụ dùng làm trang sức, sau dùng làm tiền tệ quý số đặc tính khác Khi KHKT phát triển vàng làm vi mạch sản phẩm cơng nghệ cao đặc tính dẫn điện tốt vàng mà người phát (3) Giá trị sử dụng hàng hoá giá trị sử dụng cho người khác, cho xã hội thông qua đường trao đổi, mua bán (sản xuất gì, sản xuất bao nhiêu, sản xuất nào… thị trường định) Ví dụ điện thoại để nghe gọi có giá vài trăm nghìn có giá vài trăm triệu, mục đích để phục vụ cho nhu cầu tầng lớp người khác Về giá trị hàng hoá, để nhận thức giá trị hàng hoá phải thơng qua giá trị trao đổi hàng hố Giá trị trao đổi hàng hoá quan hệ lượng, tỷ lệ trao đổi lẫn hàng hố có giá trị sử dụng khác Ví dụ 1m vải đổi lấy 30kg thóc Hai hàng hố khác (vải thóc) muốn trao đổi với chúng phải có sở chung giống Cái chung khơng thể thuộc tính tự nhiên, giá trị sử dụng, mà chung chúng sản phẩm lao động Nhờ chung mà tất hàng hoá trao đổi với Thực chất trao đổi hàng hoá cho trao đổi lao động ẩn giấu hàng hố Chất giá trị lao động, sản phẩm khơng có lao động người sản xuất chứa đựng đó, khơng có giá trị Sản phẩm lao động hao phí để sản xuất chúng nhiều giá trị cao Đặc điểm giá trị: (1) Giá trị hàng hoá lao động trừu tượng (xã hội) người sản xuất hàng hố kết tinh hàng hố (2) Giá trị trao đổi hình thức biểu bên ngồi giá trị, giá trị nội dung bên giá trị trao đổi (3) Giá trị hàng hoá phạm trù lịch sử, thể mối quan hệ xã hội người sản xuất hàng hố Giữa hai thuộc tính hàng hóa có mối quan hệ biện chứng với nhau, giá trị sử dụng giá trị vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với Chúng thống với thể giá trị sử dụng giá trị hai mặt đối lập tồn thống hàng hố, thiếu hai thuộc tính sản phẩm khơng thể trở thành hàng hố Ví dụ ánh nắng, khơng khí khơng phải hàng hóa sống khơng có khơng có chúng Giá trị sử dụng chúng to lớn chúng lại thiếu thuộc tính giá trị Tuy nhiên chúng có mâu thuẫn Xét mặt giá trị sử dụng, hàng hố khơng đồng chất, xét mặt giá trị hàng hố đồng chất Mâu thuẫn trình thực hiện, trình thực giá trị sử dụng giá trị khác không gian thời gian (về mặt thời gian giá trị ln thực trước giá trị sử dụng Ví dụ mua hàng trả tiền cho trước sử dụng Về mặt khơng gian giá trị thực thị trường giá trị sử dụng thực khía cạnh tiêu dùng) Mối quan tâm người bán người mua khơng giống nhau, mục đích người sản xuất giá trị hàng hố, mục đích người mua giá trị sử dụng hàng hoá Người mua hàng không quan tâm tới giá trị hàng hố, để có giá trị sử dụng hàng hoá, trước hết phải trả giá trị cho người sản xuất Người sản xuất khơng quan tâm tới giá trị sử dụng hàng hoá, để thu giá trị hàng hoá, trước hết họ phải tạo giá trị sử dụng cho hàng hoá Sở dĩ hàng hóa có thuộc tính lao động sản xuất có tính chất mặt, lao động cụ thể lao động trừu tượng Lao động cụ thể lao động có ích hình thức cụ thể nghề nghiệp chun mơn định Mỗi lao động cụ thể có mục đích, phương pháp, công cụ lao động, đối tượng lao động kết lao động riêng Do đó, lao động cụ thể tạo giá trị sử dụng hàng hóa Nếu phân cơng lao động xã hội phát triển có nhiều giá trị sử dụng khác để đáp ứng nhu cầu xã hội Lao động trừu tượng tiêu hao sức lao động (tiêu hao sức bắp thịt, thần kinh) người sản xuất hàng hóa tạo giá trị hàng hóa Ta nói, giá trị hàng hóa lao động trừu tượng kết tinh hàng hóa Đây mặt chất giá trị hàng hóa Giữa hai thuộc tính hàng hóa ln có mối quan hệ ràng buộc lẫn Trong đó, giá trị nội dung, sở giá trị trao đổi giá trị trao đổi hình thức biểu giá trị bên Khi trao đổi sản phẩm cho nhau, người sản xuất ngầm so sánh lao động ẩn giấu hàng hoá với Thực chất quan hệ trao đổi người ta trao đổi lượng lao động hao phí chứa đựng hàng hố Vì vậy, giá trị biểu quan hệ xã hội người sản xuất hàng hoá Giá trị phạm trù lịch sử, gắn liền với sản xuất hàng hoá Nếu giá trị sử dụng thuộc tính tự nhiên giá trị thuộc tính xã hội hàng hố Như vậy, hàng hố thống hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị, thống hai mặt đối lập Đối với người sản xuất hàng hoá, họ tạo giá trị sử dụng, mục đích họ khơng phải giá trị sử dụng mà giá trị, họ quan tâm đến giá trị sử dụng để đạt mục đích giá trị mà thơi Ngược lại, người mua, mà họ quan tâm giá trị sử dụng để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng Nhưng, muốn có giá trị sử dụng phải trả giá trị cho người sản xuất Như vậy, trước thực giá trị sử dụng phải thực giá trị Nếu khơng thực giá trị, không thực giá trị sử dụng Ý nghĩa nghiên cứu hai thuộc tính hàng hóa: Q trình tìm hiểu nghiên cứu thuộc tính hàng hóa giúp cho nhà sản xuất tiếp cận với thị trường, nhu cầu thị hiếu khách hàng, đề chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý, kéo dài chu kỳ sống sản phẩm, đưa thị trường hàng hóa người tiêu dùng cần đưa thị trường mà có Nghiên cứu hai thuộc tính hàng hóa giúp đẩy mạnh phân cơng lao động, giúp phát triển kinh tế hàng hóa Việt Nam Đồng thời nghiên cứu hai thuộc tính, giúp hiểu ý nghĩa tơn trọng hai thuộc tính, từ ln tìm cách để nâng cao chất lượng, hạ giá thành, tăng cạnh tranh kinh tế hàng hóa 1.2 Liên hệ hàng hố sản xuất Việt Nam Hàng hóa sản xuất nước ta số lượng nhiều, mẫu mã cải tiến, chủng loại đa dạng, chất lượng ngày nâng cao, giá phù hợp với khả toán người tiêu dùng nước xuất nước ngồi Tuy nhiên, so sánh với hàng hóa chủng loại nước khác, hàng hóa Việt Nam số lượng, chủng loại mẫu mã, chất lượng thấp giá lại cao hao phí lao động nước ta cao so với nước khác, không đáp ứng cho nhu cầu XH Nguyên nhân chủ yếu trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế, nhà sản xuất chưa quan tâm đến việc giảm giá thành sản phẩm Trình độ, lực người lao động thấp Mẫu mã, chủng loại hạn chế Giải pháp: Trong xu tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế nước ta nay, để tăng khả cạnh tranh bình đẳng mơi trường tự hóa thương mại giới đòi hỏi nhà nước cần đẩy mạnh CNH-HĐH với mục tiêu cải tiến suất áp dụng tiến khoa học nhằm giảm hao phí lao động, giúp giảm giá trị sản phẩm để giảm giá cả, tăng cạnh tranh Phải vận dụng hai thuộc tính hàng hóa qui định kinh tế, qui định nhà sản xuất cho phù hợp sở khoa học nhằm thực có hiệu mục tiêu kinh tế xã hội đề Đại hội XI Đảng: Phấn đấu đến năm 2020, nước ta trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại Bên cạnh nhà sản xuất phải chủ động, sáng tạo nhạy bén tổ chức quản lý, áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi sản xuất, nâng cao suất lao động, tạo sản phẩm có chất lượng tốt, đẹp hơn, giá ổn định, hạ giá thành để giành ưu thị trường Đẩy mạnh phân cơng lao động để phát triển kinh tế hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đa dạng phong phú xã hội Phải coi trọng hai thuộc tính hàng hóa để khơng ngừng cải tiến mẫu mã, tạo hàng hóa phong phú đa dạng số lượng, chất lượng để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nước xuất Ví dụ hàng hóa dầu gội đầu Hương Bưởi Thorakao Việt Nam, dầu gội dầu tốt, có chất lượng đảm bảo, nhiều yếu tố tác động như: trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế nên số lượng sản phẩm tạo thấp, chất lượng chưa nâng cao, chủng loại ít, nên hao phí lao động tạo cao, giá thành cao nên cạnh tranh thấp so với hàng hóa dầu gội đầu thương hiệu khác Liên hệ a) Khái quát: Nước ta nước có kinh tế thị trường định hướng XHCN nhiều thành phần, sản xuất đa dạng loại hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu nước trao đổi, mua bán giới Do đó, sản xuất hàng hóa nước ta đặc biệt kinh tế hàng hóa phải ln đảm bảo thuộc tính giá trị sử dụng gia tri b) Thực trang (ưu-nhược điểm) Đặc điểm: Nền kinh tế nước ta mang nặng tính tự cấp tự túc, ảnh hưởng chế tập trung quan liêu bao cấp Công cụ lao động lạc hậu, nhiều lao động thủ công trinh độ sở vật chất lạc hậu➔ chất lượng sản phẩm ➔khơng có khả cạnh tranh Hầu khơng có đội ngũ nhà doanh nghiệp có tầm cỡ Nền kinh tế hàng hóa nước ta chịu tác động thay đổi cấu ngành theo hướng kinh tế dịch vụ phát triển nhanh chóng Nền kinh tế hàng hoá phát triển với chiến lược thị trường "hướng ngoại" Thực trạng • Ưu điểm, Nhược điểm • Sản lượng hàng xuất tăng đáng kể • Thiếu vốn • Xuất nhiều loại mặt hàng • Khoa học kỹ thuật chưa phát triển đồng • Nhiều phương pháp sản xuất với khoa học kỹ thuật sử dụng • Chưa đánh giá giá trị sử dụng, giá trị hàng hóa nên chưa trọng mặt hàng có lợi • Nền sản xuất hàng hóa mang lại đời sống ổn định cho người dân • Hầu hết giá hàng hàng hóa Nhà nước quy định • Khâu tổ chức quản lý trọng • Sản xuất theo kiểu lạc hậu, bao cấp • Được hưởng ưu đãi từ thuế • Hàng nội địa thường có chất lượng hàng xuất • Nền kinh tế nước ta chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn • Quy mơ thị trường hàng hóa bị hạn chế (các tư liệu sản xuất khơng coi hàng hóa) • Lạm dụng tài nguyên muốn sản xuất nhiều sản phẩm nên gây nhiễm mơi trường • Chủ yếu tồn sở sản xuất nhỏ lẻ, riêng lẻ khơng có liên kết • số nhà sản xuất chạy theo lợi nhuận gây hậu xấu c) Giải pháp • • • • • • • • • • Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế Đưa sách thu hút đầu tư nước ngồi Xác định rõ mặt hàng trọng yếu có sức cạnh tranh để đầu tư Điều chỉnh cấu ngành hợp lý Phân cơng lao động phù hợp Xóa bỏ triệt để chế tập trung quan liêu bao cấp Kích thích cạnh tranh để cải tiến đổi mẫu mã chất lượng Phát triển, khai thác tốt giá trị sử dụng hàng hóa Tận dụng hiểu yếu tố tư liệu sản xuất, điều kiện tự nhiên Ứng dụng khoa học kĩ thuật, đầu tư đổi ms cơng nghệ • • • • • Xây dựng quảng bá cho sản phẩm mang thương hiệu Việt Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ban hành sách định lượng quản lý giá Đầu tư cải tiến hàng xuất hàng nước Xây dựng chiến lược sản xuất kỹ càng, đầy đủ d) Kết luận: Để vực dậy sản xuất hàng hóa vốn yếu kem Việt Nam ta phải ln coi trọng thuộc tính hàng hóa để từ khơng ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành Có thể nói nghiên cứu thuộc tính mối quan hệ chúng có đóng góp quan trọng phát triển kinh tế hàng hóa nói riêng kinh tế thị trường nói chung Câu 2: Quy luật giá trị ý nghĩa quy luật giá trị phát triển kinh tế thị trường Việt Nam 2.1 Quy luật giá trị Khái niệm Quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hóa, đâu có sản xuất trao đổi hàng hóa có tồn phát huy tác dụng quy luật giá trị Sản xuất hàng hóa kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm sản xuất để trao đổi mua bán thị trường Sản xuất hàng hóa đời động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển nâng cao hiệu kinh tế xã hội Nội dung quy luật giá trị Nội dung quy luật giá trị việc sản xuất trao đổi hàng hóa phải dựa sở hao phí lao động xã hội cần thiết Hao phí lao động xã hội cần thiết: Trên thị trường có vơ số người bán vô số người mua Mỗi người có hao phí lao động khác giá trị hàng hóa phản ánh hao phí lao động trung bình xã hội Hao phí lao động xã hội cần thiết hao phí lao động để sản xuất hàng hóa trog điều kiện sản xuất bình thường, trình độ lao động bình thường cường độ lao động trung bình Hao phí lao động xã hội định lượng giá trị biến đổi tùy theo biến đổi suất lao động Do đó, sản xuất trao đổi hàng hóa dựa sở hao phí lao động xã hội sản xuất trao đổi hàng hóa dựa sở giá trị hàng hóa Điều thể trao đổi hàng hóa ngang giá trị (giá = giá trị) hay nói cách khác trao đổi theo nguyên tắc ngang giá Nhìn bề ngồi, sản xuất trao đổi hàng hóa việc riêng chủ thể, họ độc lập khơng chịu chi phối Nhưng thực tế, hoạt động chịu chi phối quy luật giá trị hay nói cụ thể quy tắc trao đổi ngang giá Những có chi phí thấp so với chi phí mà xã hội thừa nhận người tồn phát triển, ngược lại thua lỗ phá sản Trao đổi ngang giá trao đổi trao đổi để bù đắp lại lượng lao động tiêu phí để sản xuất hàng hóa với thời gian lao động xã hội cần thiết Trao đổi ngang giá quy tắc trao đổi hàng hóa cách bình thường, phù hợp với yêu cầu quy luật giá trị Trao đổi ngang giá phải đảm bảo nguyên tắc thuận mua vừa bán, người bán phải cung ứng cho người mua giá trị sử dụng phù hợp với nhu cầu người mua ngược lại người mua phải trả đầy đủ cho người bán chi phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa theo giá thị trường hành Như nội dung quy luật giá trị mang tính khách quan, đảm bảo cơng hợp lý, bình đẳng người sản xuất trao đổi hàng hóa Nội dung quy luật: Đây quy luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hóa Sản xuất trao đổi hàng hoá phải sở hao phí lao động xã hội cần thiết Quy luật giá trị đòi hỏi việc sản xuất trao đổi hàng hoá phải dựa sở giá trị tức hao phí lao động xã hội cần thiết Vì vậy, muốn bán hàng hố, bù đắp chi phí có lãi u cầu quy luật giá trị sản xuất người sản xuất phải điều chỉnh làm cho chi phí lao động cá biệt phù hợp với mức chi phí mà xã hội chấp nhận Trong trao đổi hàng hố phải dựa sở hao phí lao động xã hội cần thiết, có nghĩa trao đổi theo nguyên tắc ngang giá giá hàng hố phải phù hợp với giá trị Hình thức vận động quy luật giá trị: Quy luật giá trị hoạt động thể lên xuống giá thị trường Giá hình thức biểu tiền giá trị hàng hóa, kết thỏa thuận người mua người bán hàng hóa thị trường Giá trị sở giá Mức giá phụ thuộc vào lượng giá trị Hàng hóa có nhiều giá trị giá cao ngược lại Tuy nhiên, giá hàng hóa thực thị trường nên giá trị, giá phụ thuộc vào nhân tố khác như: cạnh tranh, cung cầu, sức mua đồng tiền, tình trạng độc quyền… Sự tác động nhân tố làm cho giá hàng hóa thị trường tách rời với giá trị lên xuống xoay quanh trục giá trị nó, có cao thấp giá trị Sự vận động giá thị trường hàng hóa xoay quanh trục giá trị chế hoạt động quy luật giá trị Thông qua vận động giá thị trường mà quy luật giá trị phát huy tác dụng Trong kinh tế đại, giá biến động can thiệp trực tiếp hay gián tiếp nhà nước Các quy luật liên quan đến quy luật giá trị: Quy luật lưu thông tiền tệ; Quy luật cung cầu hàng hóa dịch vụ; Quy luật cạnh tranh Ba quy luật thực chất phát sinh từ quy luật giá trị Chúng có tác dụng bổ sung tạo chế hoạt động cho quy luật giá trị Nếu sức mua đồng tiền không đổi, không kể đến điều tiết nhà nước, cạnh tranh, độc quyền xảy ba trường hợp: (1) Khi cung = cầu giá = giá trị; (2) Khi cung > cầu giá < giá trị; (3) Khi cung < cầu giá > giá trị Sự tách rời giá giá trị biểu quy luật giá trị Còn tổng hàng hố tổng giá phải ngang tổng giá trị hàng hoá 2.2 Tác động quy luật giá trị a Điều tiết sản xuất lưu thông hàng hố: Điều tiết sản xuất tức điều hồ, phân bổ yếu tố sản xuất ngành, lĩnh vực kinh tế Quy luật giá trị giúp điều tiết sản xuất, lưu thơng hàng hóa Quy luật giá trị làm cho nguồn lực, nguồn vốn di chuyển từ lĩnh vực sang lĩnh vực khác Cung < cầu: hàng hóa mà người sản xuất cung thị trường so với lượng mà người tiêu dùng muốn mua, thị trường xảy tình trạng thiếu hụt Lúc đó, giá hàng hóa cao giá trị, hàng hóa thu nhiều lãi Khi người sản xuất mở rộng quy mô sản xuất mặt hàng này… Cung > cầu: Giá nhỏ giá trị, hàng hóa cung thị trường khơng tiêu thụ hết, ế thừa khiến lợi nhuận giảm Tình hình buộc người sản xuất phải thu hẹp quy mô sản xuất mặt hàng đồng thời chuyển sang sản xuất hàng hóa khác có giá trị Cung = cầu: trạng thái cân thị trường mà người mua va người bán mong muốn hướng tới Giá = giá trị Tuy nhiên trường hợp ngẫu nhiên, xảy Ví dụ cuối năm 2014 đầu năm 2015, nhiều người nông dân Tây Nguyên chặt cao su, cafe chuyển sang trồng tiêu, mác ca giá tiêu, mác ca tăng Điều cho thấy tư liệu SX sức lao động có di chuyển từ trồng cao su, cafe sang trồng tiêu, mác ca làm cho diện tích trồng cao su, cafe giảm xuống diện tích trồng tiêu, mác ca tăng lên Đối với lưu thơng hàng hóa, quy luật giá trị giúp chuyển hàng hóa từ nơi có giá trị thấp đến nơi có giá trị cao tạo cân hàng hóa tạm thời vùng miền qua giúp hàng hóa di chuyển vùng miền Ví dụ miền Nam khơng trồng vải vải loại trái trồng miền Bắc Do người dân miền Nam có nhu cầu ăn vải vải miền Bắc trồng nhiều nên vải có xu hướng di chuyển từ miền Bắc vào miền Nam, di chuyển từ nơi có giá thấp đến nơi có giá cao b Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng suất lao động, lực lượng sản xuất phát triển nhanh: Trong kinh tế hàng hố, người có hao phí lao động cá biệt hao phí lao động xh cần thiết để sản xuất hàng hố người có lợi Còn người có hao phí lao động cá biệt nhiều lao động xã hội cần thiết bị thiệt khơng thể thu tồn lao động hao phí Chính để tồn cạnh tranh người lao động phải tìm cách giảm hao phí lao động xã hội cá biệt xuống mức tối thiểu cách phải ln tìm cách cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức quản lý, thực tiết kiệm chặt chẽ, tăng suất lao động Do đẩy mạnh lực lượng sản xuất phát triển Ví dụ cơng ty dệt may An Phước đầu tư dây chuyền sản xuất đại, nâng cao tay nghề lao động, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm để tránh lãng phí yếu tố đầu vào Ví dụ ngành nơng nghiệp trồng lúa, hao phí lao động cá biệt trồng lúa cao Để giảm hao phí lao động cá biệt xuống, người nông dân trồng lúa phải mở rộng diện tích trồng lúa, thực giới hóa, tìm giống lúa có suất cao hơn, việc sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm hao phí lao động cá biệt xuống, để mang lại lợi nhiều c Thực lựa chọn tự nhiên phân hoá người sản xuất thành kẻ giàu người nghèo, làm xuất quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa Quá trình cạnh tranh theo đuổi giá trị tất yếu dẫn đến kết là: người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, kiến thức cao, trang bị kỹ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hao phí lao động xã hội cần thiết, nhờ giàu lên nhanh chóng Họ mua sắm thêm TLSX, mở rộng sản xuất kinh doanh Ngược lại người khơng có điều kiện thuận lợi làm ăn cỏi gặp rủi ro kinh doanh nên bị thua lỗ dẫn tới phá sản trở thành nghèo khó Ví dụ P/S Tribeco VN bị phá sản, mua lại Tập đoàn nước Thời gian vừa qua, khó khăn kinh tế mà hàng loạt doanh nghiệp vừa nhỏ bị phá sản hàng loạt Do quy luật giá trị kích thích yếu tố tích cực phát triển đào thải yếu tố Nó đảm bảo bình đẳng người sản xuất Chính tác động quy luật giá trị làm cho sản xuất hàng hóa thực khởi điểm đời chủ nghĩa tư Như vậy, quy luật giá trị vừa có tác động tích cực, vừa có tác động tiêu cực, đồng thời với việc thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, cần có biện pháp để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực 2.3 Ý nghĩa kinh tế thị trường nước ta Những tác động quy luật giá trị kinh tế hàng hóa có ý nghĩa lý luận thực tiễn to lớn: mặt chi phối lựa chọn tự nhiên, đào thải yếu kém, kích thích nhân tố tích cực phát triển; mặt khác, phân hóa XH thành kẻ giàu người nghèo, tạo bất bình đẳng XH Như vậy, quy luật giá trị vừa có tác động tích cực, vừa có tác động tiêu cực Nhận thức quy luật khách quan, tạo điều kiện cho quy luật hoạt động hạn chế tác động tiêu cực a Về điều tiết SX lưu thơng hàng hóa: Mặt tích cực bình ổn thị trường; Buộc người sản xuất phải quan tâm đến nhu cầu thực người tiêu dùng để sản xuất hàng hoá đưa hàng hố tới nơi cần; Người sản xuất phải tích cực hơn, nhạy bén cho cạnh tranh, tìm kiếm thị trường, nghiên cứu thị trường để SXHH cung cấp cho thị trường đáp ứng yêu cầu tiêu dùng Tuy nhiên có mặt tiêu cực dễ dàng chạy theo lợi nhuận, cân cung cầu, kinh tế rơi vào tình trạng cân đối; Gây bong bóng, sốt giá Chính lý mà nhà nước cần phải thực sách bình ổn giá thị trường sốt giá, biến động lớn; Ký kết Hiệp định thương mại, gia nhập tổ chức kinh tế khu vực, TG để mở rộng thị trường b Về kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá SX, tăng suất LĐ: Mặt tích cực buộc người sản xuất hàng hố phải quan tâm đến việc cải tiến khoa học kỹ thuật, cải tiến trang thiết bị, nâng cao tay nghể, trình độ người lao động để nâng cao giá trị sản phẩm Tuy nhiên mặt tiêu cực DN khơng có vốn nhiều nên phải đầu tư cơng nghệ lạc hậu =>, sản xuất gây ô nhiễm môi trường, sản phẩm sản phẩm nước ngoài, sử dụng nhiều hóa chất, chất bảo quản gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng Chính vai trò nhà nước phải đẩy mạnh CNH-HDH để phát triển LLSX, khuyến khích hỗ trợ vốn cho DN đầu tư, áp dụng công nghệ-KH-Kỹ thuật đại, tiên tiến vào SX nhằm nâng cao suất, chất lượng sp, giá sp ngày rẻ, mẫu mã ngày đẹp, phong phú, đa dạng chủng loại, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, Đề sách giá cả, chuyển đổi cấu kinh tế phù hợp, c Về phân hóa giàu nghèo: Mặt tích cực kịp thời loại bỏ khỏi kinh tế nhân tố yếu kém, lạc hậu, giữ lại nhân tố tốt, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển; Tạo động lực phát triển kinh tế, làm giàu cho nhân dân, khuyết khích người dân bỏ vốn, bỏ sức làm ăn, phát triển kinh tế => làm cho DN động, sáng tạo, tăng tính cạnh tranh kinh tế Tuy nhiên mặt tiêu cực canh tranh gay gắt, phần thua thiệt người sản xuất nhỏ nước, điều tạo nên phân hoá giàu nghèo kinh tế; Dễ gây tình trạng phá sản, thất nghiệp dẫn đến nghèo đói, tệ nạn XH phát triển, gây bất ổn, mâu thuẫn XH Do vai trò nhà nước thực tốt sách an sinh XH, hài hòa hợi ích bên đầu tư phát triển kinh tế: sách thu hồi đất, tái định cư ; Thực sách thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, quỹ hỗ trợ người nghèo, BHXH, BHYT để giảm chênh lệch giàu nghèo; Thực sách đãi ngộ đặc biệt, trợ cấp, khuyến khích họ học tập, phát triển, nâng cao trình độ dân trí, để tiến kịp trình độ KH-KT đại hòa nhập với đất nước CNH-HDH tương lai Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng cs v/c lẫn tinh thần, chủ trương tài trợ khuyến khích phát triển địa phương, gia đình, cá nhân gặp nhiều khó khăn, tạo hội cho họ phát triển, giúp họ có cơng ăn việc làm ổn định…; Nhà Doanh nghiệp cần phải tuân thủ, thực đầy đủ sách nhà nước thuế ln cạnh tranh lành mạnh, tích cực Trong thời gian qua, Đảng nhà nước ta nhận thức vấn đề, tầm quan trọng việc đổi kinh tế, xã hội hiểu rõ vai trò tác dụng quy luật giá trị mà từ thực nhiều cải cách kinh tế tuân theo nội dung quy luật giá trị, nhằm hình thành phát triển kinh tế hàng hóa XHCN đa dạng thành tựu đáng kể Câu Mâu thuẫn công thức chung tư lý luận hàng hoá sức lao động 3.1 Công thức chung tư Khi kinh tế hàng hóa phát triển đến trình độ định, sản xuất TBCN vừa có điểm giống vừa có điểm khác sản xuất hàng hóa giản đơn Sản xuất hàng hóa giản đơn mơ tả cơng thức H-T-H, sản xuất hàng hóa TBCN mơ tả cơng thức T-H-T’, T’=T+Δt Cơng thức T-H-T’ gọi công thức chung, phản ánh thực chất q trình sản xuất TBCN, Δt số tăng thêm hay số dư so với giá trị lúc ban đầu, CMac gọi giá trị thặng dư, kí hiệu (m) Trong cơng thức H_T_H tiền vận động với tư cách tiền, làm phương tiện lưu thơng Còn cơng thức T_H_T’ tiền vận động với tư cách tư vận động chúng, đồng tiền theo vòng lưu thơng cuối đểu chuyển hóa thành tư bản, trở thành tư bản, mục đích chúng tư Trong hai công thức trên, chúng giống phản ánh vận động kinh tế hàng hóa, bao hàm hành vi mua bán, có nhân tố tiền hàng, đằng sau quan hệ người mua người bán Nhưng công thức phản ánh trình độ phát triển khác kinh tế hàng hóa Trong cơng thức H_T_H tiền làm mơi giới, hàng hóa điểm xuất phát điểm kết thúc; cơng thức T_H_T’ tiền khoản ứng trước phải quay điểm xuất phát với số lượng tăng thêm Nếu tiền không quay điểm xuất phát trình vận động chưa trọn vẹn, tiền quay nhanh hiệu kinh tế cao Trong cơng thức H_T_H bán trước, mua sau, mục đích cuối giá trị sử dụng, đầu hàng hóa, đầu vào khơng thiết hàng hóa sức lao động thông qua mua bán người sản xuất hàng hóa nhỏ mua tốt, cần tự tạo số TLSX (như tự đẽo lấy cày, tự làm đòn gánh…) tự tiêu dùng số TL sinh hoạt làm Vì vậy, kinh tế hàng hóa, chưa thể gọi kinh tế thị trường Trong cơng thức T_H_T’ mua trước, bán sau, mục đích cuối giá trị, giá trị tăng thêm lượng, khơng q trình vận động trở thành vơ nghĩa Tồn yếu tố đầu vào đầu phải thông qua thị trường, kể sức lao động Do đó, biểu kinh tế thị trường, trình độ cao kinh tế hàng hóa Sự vận động H_T_H có giới hạn mục đích cuối tiêu dùng nằm ngồi q trình lưu thơng vận động T_H_T’ vận động không ngừng, chừng TB tiền phải tiếp tục vận động Chính T_H_T’ cơng thức chung tư Tư giá trị mang lại giá trị thặng dư, tiền xem tư dùng để mang lại giá trị thặng dư Giá trị thặng dư phận giá trị dơi ngồi giá trị sức lao động, công nhân làm thuê tạo thuộc nhà tư Giá trị thặng dư thể chất bóc lột quan hệ sản xuất TBCN, muốn thu giá trị thặng dư hàng hóa phải bán Ví dụ nhà tư th cơng nhân để chuyển 10kg thành 10kg sợi, làm việc với tiền công 3$ Nhà tư ứng 10$ để mua 10kg bông, khấu hao máy móc để chuyển thành 10kg sợi 2$ Giả sử 4h lao động, công nhân chuyển hết 10kg thành 10kg sợi giả sử lượng giá trị công nhân làm thuê tạo ngang với giá trị sức lao động, nghĩa 10kg sợi có giá 15$ (bao gồm 10$ tiền bơng, 2$ khấu hao máy móc 3$ trả cơng cho công nhân theo thỏa thuận làm việc 8h) Như giá trị lúc tạo ngang với lượng hao phí bỏ ra, chưa có giá trị thặng dư Giả sử trình lao động tiếp tục kéo dài thêm 4h, với điều kiện không đổi, nhà tư cần ứng thêm 10$ để mua bơng, 2$ khấu hao máy móc tạo 10kg sợi với giá trị 15$ Như tổng giá trị người lao động làm thuê tạo 8h 30$, tổng chi phí nhà tư phải bỏ 27$ Phần chênh lệch 3$ mà nhà tư thu gọi giá trị thặng dư 3.2 Mâu thuẫn công thức chung tư Sự vận động T_H_T’ dường mâu thuẫn với quy luật sản xuất hàng hóa, dường giá trị thặng dư lưu thơng hàng hóa sinh theo C.Mác giá trị tạo lĩnh vực sản xuất Phải phân tích mâu thuẫn sau đây: “TB ko thể xuất từ lưu thông ko thẻ xuất bên ngồi lưu thơng Nó phải xuất lưu thông đồng thời ko phải lưu thông” Giá trị thặng dư xuất từ lưu thơng Xét tình trao đổi ngang giá trao đổi không ngang giá: Đầu tiên trao đổi ngang giá hàng hóa tiền có giá trị nên ko rút từ lưu thông nhiều giá trị số bỏ vào Nếu hàng hố trao đổi ngang giá, có thay đổi hình thái giá trị, từ tiền thành hàng từ hàng thành tiền, tổng giá trị phần giá trị nằm tay bên tham gia trao đổi trước sau không thay đổi Tuy nhiên, mặt giá trị sử dụng, hai bên trao đổi có lợi có hàng hố thích hợp với nhu cầu Như vậy, trao đổi theo nguyên tắc ngang giá không tạo giá trị thặng dư Xét trường hợp trao đổi không ngang giá: Xảy ba trường hợp: Trường hợp thứ nhất, giả định người bán hàng hóa cao giá trị Trong thực tế khơng có nhà tư lại đóng vai trò người bán hàng hóa, mà lại khơng người mua yếu tố sản xuất để sản xuất hàng hóa Do người mua, họ lại phải mua cao giá trị Do đó, số lời mà họ thu người bán người mua Hành vi bán hàng hóa cao giá trị không mang lại chút giá trị thặng dư Trường hợp thứ hai, giả định người mua hàng hóa thấp giá trị Trong trường hợp tương tự trường hợp trên, mà thu mua rẻ, bị người bán 10 Nhà nước phải đủ mạnh thực lực kinh tế, lực quản lý uy tín xã hội Ngăn chặn ma lực hút vận động kinh tế lệch khỏi quỹ đạo xã hội chủ nghĩa Kết phát triển khả quan Việt Nam cho thấy năm vừa qua nước ta xác định mục tiêu nhiệm vụ Chúng ta hướng phát triển kinh tế, đường phát triển kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước hồn tồn phù hợp phải khẳng định Việt Nam cần phải cố gắng nhiều đạt được mục tiêu Kết luận Việc nghiên cứu phương pháp sản xuất giá trị thặng dư giúp thấy rằng: mục tiêu cơng nghiệp hóa – đại hóa tạo tiềm lực to lớn, đủ khả xây dựng sống ấm no, tự do, hạnh phúc toàn dân thực dân dàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, bảo vệ vững độc lập tổ quốc Đó q trình phấn đấu lâu dài, gian khổ, đòi hỏi người phải có hồi bão lớn, tâm cao, chấp nhận khó khăn thử thách hi sinh cần thiết để đưa đất nước ta, dân tộc ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu Đó điều mà tồn thể nhân dân Việt Nam mong đợi cố gắng Câu Thực chất tích luỹ tư bản, quan hệ tích luỹ, tích tụ, tập trung tư 5.1 Khái niệm tích lũy TB Là tư hóa giá trị thặng dư để thực tái sản xuất mở rộng qua việc biến phận giá trị thặng dư thành tư bất biến tư khả biến phụ thêm Tích tụ TB yêu cầu việc mở rộng SX, ứng dụng tiến kĩ thuật Mặt khác, khối lượng GTTD tăng thêm lại tạo khả thực cho tích tụ TB mạnh 5.2 Tính tất yếu khách quan tích lũy tư Đáp ứng nhu cầu tái sản xuất mở rộng kinh tế TBCN Để có ưu cạnh tranh Đẩy mạnh ứng dụng KHKT, đổi công nghệ Bảo đảm thống trị giai cấp tư sản giai cấp cơng nhân Động thúc đẩy tích luỹ tư chủ nghĩa tác động qui luật kinh tế khách quan chủ nghĩa tư • Quy luật sản xuất m: Để đạt mục đích sản xuất ngày nhiều m nhà tư khơng ngừng tích luỹ, nâng cao suất lao động, nâng cao m’ • Quy luật cạnh tranh: Để dành lợi cạnh tranh khơng ngừng phải tích luỹ, mở rộng sản xuất, ứng dụng tiến kỹ thuật 5.3 Thực chất tích lũy tư bản: Được thể thơng qua q trình tái sản xuất TBCN Quá trình lặp lặp lại đổi không ngừng gọi tái sản xuất Nội dung tái sản xuất: Tái sản xuất cải vật chất; Tái sản xuất sức lao động; Tái sản xuất quan hệ sản xuất Hình thức tái sản xuất dựa quy mơ: gồm tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng Tái sản xuất giản đơn trình sản xuất lặp lại với quy mô tư cũ, nhà tư tiêu dùng hết giá trị thặng dư Ví dụ nhà tư có lượng tư ứng trước 100 triệu USD (80 dùng để mua TLSX, 20 dùng mua sức lao động); m’= 100% Quy mô sản xuất năm thứ nhất: k= 80c+20v Kết quả: G=80c+20v+20m= 120 (tiêu dùng hết 20m) Quy mô sản xuất năm thứ hai: k = 80c+20v (giống năm thứ nhất) Tái sản xuất mở rộng trình sản xuất 17 lặp lại với quy mô tư lớn trước, nhà tư không dùng hết giá trị thặng dư mà biến phần giá trị thặng dư thành tư phụ thêm để mở rộng Ví dụ nhà tư có lượng tư ứng trước 100 triệu USD (80 dùng để mua TLSX, 20 dùng mua sức lao động); m’= 100% (1) Quy mô tư bản: 100 =80c+20v (m’=100%) Kết sản xuất năm thứ nhất: G=120= 80c+20v+20m Trong 20m, nhà TB dùng 10m tích lũy 10m để mở rộng sản xuất (2) Quy mô tư bản: 110 = 88c+22v (giả định m’=100%, cấu tạo hữu khơng đổi theo tỉ lệ cũ, với 10 triệu USD tư phụ thêm, nhà tư chia thành 8c 2v) (3) Kết sản xuất năm thứ hai: G= 132 = 88c+22v+22m Trong 22m, nhà TB dùng 11m tích lũy 11m Kết luận Thực chất tích lũy tư trình tái sản xuất tư với quy mơ ngày lớn hơn, mục đích q trình bóc lột giá trị thặng dư (m) nhiều tốt Nguồn gốc tích lũy tư giá trị thặng dư Dù cho tư ứng trước có tài sản đáng nhà tư bản, sau q trình tái sản xuất tích lũy tư bản, trở nên vô nhỏ bé so với số tư tích lũy Vì nên tư ứng trước ví giọt nước dòng sơng tích lũy Nguồn gốc tiền lương trả cho cho cơng nhân q trình LĐ cơng nhân tạo Công nhân làm việc để tạo tiền lương trả cho mà làm việc để tạo (m) nuôi sống nhà TB 5.4 Mối quan hệ tích lũy TB, tập trung TB, tích tụ TB Tích tụ TB Là tăng quy mơ tư cá biệt cách tư hóa GTTD Vậy tích tụ TB kết trực tiếp tích lũy TB Tích tụ TB yêu cầu việc mở rộng SX, ứng dụng tiến kĩ thuật Mặt khác, khối lượng GTTD tăng thêm lại tạo khả thực cho tích tụ TB mạnh Tập trung TB Tập trung tư tăng thêm quy mơ tư cá biệt có sẵn thành tư cá biệt khác lớn Tập trung tư diễn hai phương pháp cưỡng (các nhà tư bị thơn tính phá sản) tự nguyện (các nhà tư liên hiệp, tổ chức thành công ty cổ phần) Cạnh tranh tín dụng đòn bẩy mạnh thúc đẩy tập trung TB Do cạnh tranh mà dẫn tới liên kết tự nguyện hay sáp nhập TB cá biệt Tín dụng TBCN phương tiện để tập trung khoản tiền nhàn rỗi XH vào tay nhà TB Tích tụ TB tập trung TB có mối quan hệ mật thiết với thúc đẩy phát triển Tích lũy TB tích tụ TB mối quan hệ nguyên nhân kết quả, tích lũy TB ngun nhân tích tụ TB kết quả.Tích lũy TB tăng làm cho tích tụ TB ngày tăng, làm cho quy mô TB cá biệt ngày lớn, dẫn tới cạnh tranh phân hóa khốc liệt, dẫn tới hợp số TB nhỏ thành TB cá biệt lớn, tập trung TB, đường diễn theo cách thỏa hiệp thơn tính, tập trung TB tăng, dẫn đến quy mô TB cá biệt tăng, làm giá trị thặng dư tạo nhiều, giúp tích lủy TB tăng Như vậy, tích lũy TB làm cho q trình tích tụ tập trung TB tăng nhanh, đến lượt nó, tích tụ tập trung TB tăng nhanh lại khiến cho quy mơ tích lũy khơng ngừng mở rộng Và q trình tích lũy TB, tích tụ tập trung TB ln thúc đẩy lẫn nhau, mục đích cuối tạo giá trị thặng dư ngày lớn 18 Phân biệt tích tụ tập trung tư bản: Giống nhau: Đều tăng qui mô tư cá biệt Khác nhau: Tích tụ tư qui mô tư cá biệt tăng, tư xã hội tăng, tích tụ phản ánh mối quan hệ cơng nhân nhà tư xí nghiệp Tập trung tư qui mơ tư cá biệt tăng, tư xã hội khơng đổi, tích tụ phản ánh mối quan hệ nhà tư với 5.5 Vai trò tích lũy TB, tập trung TB, tích tụ TB vận động phát triển CNTB Tích tụ tập trung tư có nhiều điểm khác có mối quan hệ mật thiết với thúc đẩy phát triển Tích lũy tư làm cho q trình tích tụ tập trung tư tăng nhanh, tích tụ tập trung tư tăng nhanh lại khiến cho quy mơ tích lũy khơng ngừng mở rộng a Mặt tích cực: thúc đẩy LLSX phát triển, gồm TLSX người LĐ, tạo giá trị thặng dư ngày nhiều, làm cho CNTB ngày phát triển Tích tụ tập trung tư có mối quan hệ với tác động thúc đẩy Nếu gạt bỏ tính tư chủ nghĩa tích tụ tập trung tư hình thức tích tụ tập trung sản xuất góp phần làm tăng thu nhập quốc dân sử dụng hợp lý có hiệu nguồn vốn xã hội, đẩy mạnh trình xã hội hóa sản xuất Tập trung tư có ý nghĩa hồn thành cơng trình to lớn thời gian ngắn tạo điều kiện ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất đời sống làm cho chủ nghĩa tư phát triển Nhờ có tập trung tư mà tổ chức cách rộng lớn lao động hợp tác, biến q trình sản xuất rời rạc, thủ cơng thành q trình sản xuất phối hợp theo quy mơ lớn xếp đặt cách khoa học, xây dựng cơng trình cơng nghiệp lớn, hình thành công ty lớn với quy mô lớn sử dụng kỹ thuật cơng nghệ đại, có nhiều cạnh tranh có độc quyền Tập trung tư làm cho cấu tạo hữu tư tăng lên, nhờ suất lao động tăng lên nhanh chóng Vì tập trung tư trở thành đòn bẩy mạnh mẽ tích lũy tư Q trình tích tụ tập trung tư ngày tăng, sản xuất tư chủ nghĩa ngày trở thành sản xuất xã hội hóa cao độ Khi quy mơ TB cá biệt tăng, có cạnh tranh, họ tạo điều kiện lực lượng SX ngày phát triển Tích tụ, tập trung tư làm tăng giá trị thặng dư, lực lượng sản xuất phát triển, dẫn đến việc thúc đẩy chủ nghĩa tư phát triển b Mặt hạn chế Tích tụ tập trung TB tạo giá trị thặng dư nhiều, giai cập công nhân bị bóc lột, làm cho mâu thuẫn kinh tế chủ nghĩa tư thêm sâu sắc thêm, mâu thuẫn giai cấp ngày gay gắt phức tạp Mâu thuẫn gia cấp cơng nhân Tb ngày nhiều Tích lũy TB dẫn tới q trình bần hóa giai cấp cơng nhân làm thuê Cùng với gia tăng quy mô SX cấu tạo hữu TB, TB khả biến (v) có xu hướng giảm tương đối so với TB bất biến (c), dẫn tới nguy thừa nhân hình thức nhân thừa lưu động, nhân thừa tiềm tàng nhân thừa ngưng trệ Do q trình tích lũy TB có tính mặt, mặt thể tích lũy giàu sang phía giai cấp tư sản, mặt khác tích lũy bần phía giai cấp cơng nhân làm th 19 Bần hóa giai cấp cơng nhân làm thuê biểu hình thái bần hóa tương đối bần hóa tuyệt đối Bần hóa tương đối bần với đà tăng trưởng LLSX, phần sản phẩm phân phối cho giai cấp cơng nhân làm th có tăng tuyệt đối, lại giảm tương đối so với phần dành cho giai cấp TS Bần hóa tuyệt đối thể sụt giảm tuyệt đối mức sống giai cấp cơng nhân làm th Bần hóa tuyệt đối thường xuất phận giai cấp công nhân làm thuê thất nghiệp tồn giai cấp cơng nhân làm th điều kiện khó khăn, đặc biệt khủng hoảng kinh tế Tích tụ tập trung TB làm qui mơ TB cá biệt tăng, làm cho kinh tế tư chủ nghĩa dễ rơi vào cần đối, dẫn đến việc cản trở phát triển chủ nghĩa tư Tích lũy, tích tụ TB tập trung TB làm quy mô TB cá biệt ngày lớn, đẫn tới cạnh tranh khốc liệt làm phân hóa giàu nghèo Câu Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước xu hướng vận động chủ nghĩa tư 6.1 Khái niệm CNTB độc quyền nhà nước kết hợp sức mạnh tổ chức độc quyền với sức mạnh Nhà nước tư sản thành chế thống nhằm làm giàu cho tổ chức độc quyền trì thích ứng quan hệ sản xuất TBCN trước phát triển không ngừng lực lượng sản xuất cách mạng khoa học công nghệ thúc đẩy Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước nấc thang phát triển chủ nghĩa tư độc quyền 6.2 Những nguyên nhân đời CNTB độc quyền nhà nước: Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước đời nguyên nhân sau: Một là, phát triển lực lượng sản xuất dẫn đến quy mơ kinh tế ngày lớn, tính chất xã hội hóa kinh tế ngày cao đòi hỏi có điều tiết xã hội sản xuất phân phối, kế hoạch hoá tập trung từ trung tâm Nhà nước phải dùng công cụ khác để can thiệp, điều tiết kinh tế cơng cụ tài - tiền tệ, kế hoạch hóa, phát triển xí nghiệp quốc doanh Hai là, phát triển phân công lao động xã hội làm xuất số ngành mà tổ chức độc quyền tư tư nhân khơng thể khơng muốn kinh doanh đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm lợi nhuận, ngành thuộc kết cấu hạ tầng lượng, giao thông vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học Nhà nước tư sản đảm nhiệm kinh doanh ngành đó, tạo điều kiện cho tổ chức độc quyền tư nhân kinh doanh ngành khác Ba là, thống trị độc quyền làm sâu sắc thêm đối kháng giai cấp tư sản với giai cấp vô sản nhân dân lao động Nhà nước phải giải mâu thuẫn hình thức khác trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, phát triển phúc lợi xã hội Bốn là, tích tụ tập trung tư cao dẫn đến mâu thuẫn tổ chức độc quyền với nhau, mâu thuẫn tư độc quyền với tổ chức kinh doanh vừa nhỏ…trở nên gay gắt cần có điều tiết, can thiệp nhà nước hình thức khác nghiêm cấm số hình thức độc quyền, luật chống độc quyền để hạn chế chi phối hay quy mô độc quyền, hạn chế lũng đoạn kinh tế tổ chức độc quyền… 20 Năm là, với xu quốc tế hoá đời sống kinh tế, bành trướng liên minh độc quyền quốc tế vấp phải hàng rào quốc gia dân tộc xung đột lợi ích với đối thủ thị trường giới Tình hình đòi hỏi phải có điều tiết quan hệ trị kinh tế quốc tế nhà nước Ngoài ra, đấu tranh với chủ nghĩa xã hội thực tác động cách mạng khoa học cơng nghệ đòi hỏi can thiệp trực tiếp nhà nước vào đời sống kinh tế Như đời tất yếu, CNTB độc quyền nhà nước phôi thai CNTB độc quyền trở thành hình thức đặc thù tiến trình phát triển CNTB 6.3 Bản chất CNTB độc quyền nhà nước Xét chất, chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước chủ nghĩa tư bản, chịu chi phối quy luật giá trị thặng dư, có nhiều thay đổi so với chủ nghĩa tư thời kỳ cạnh tranh tự Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước nấc thang phát triển chủ nghĩa tư độc quyền, chưa khỏi chủ nghĩa tư độc quyền Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước nấc thang so với chủ nghĩa tư độc quyền thời kỳ đầu Nó thống q trình gắn bó chặt chẽ với nhau: Tăng sức mạnh tổ chức độc quyền; Tăng vai trò can thiệp nhà nước vào kinh tế; Kết hợp sức mạnh độc quyền tư nhân với sức mạnh nhà nước chế thống máy nhà nước phụ thuộc vào tổ chức độc quyền Đặc điểm bật chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước can thiệp, điều tiết nhà nước kinh tế Mặc dù giai đoạn đầu chủ nghĩa tư độc quyền, nhà nước có can thiệp, điều tiết kinh tế chừng mực định, hoạt động chi phối bàn tay vơ hình can thiệp, điều tiết nhà nước mang tính gián tiếp Chẳng hạn, giai đoạn nhà nước điều tiết gián tiếp vào quan hệ kinh tế thuế má, việc xâm lược nước để mở rộng thị trường cho tổ chức độc quyền… Như vậy, chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước chế độ kinh tế so với chủ nghĩa tư bản, lại chế độ tư so với chủ nghĩa tư độc quyền Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước chủ nghĩa tư độc quyền có can thiệp, điều tiết nhà nước kinh tế, kết hợp sức mạnh tư độc quyền với sức mạnh nhà nước kinh tế 6.4 Những hìn thức hiểu CNTB độc quyền nhà nước a Sự phát triển CNTB độc quyền nhà nước Các tổ chức độc quyền khơng tồn mà phát triển chiều rộng, quy mô phạm vi giới thành lập cơng ty xun quốc gia cơng ty mẹ, công ty con, công ty cháu…(công ty gốc công ty chi nhánh) Các tổ chức độc quyền không mở rộng quy mô lẫn tầm ảnh hưởng xuyên quốc gia quốc tế Tư tài chính: sở hữu tư tài túy tư nhân mang tính gia tộc trở thành tư hữu nhà nước Chế độ uy nhiệm thay chế độ tham dự để nâng cao vai trò người đứng đàu Các thiết chế tài ngày mở rộng phạm vi khu vực phạm vi tồn cầu thay đầu tư quốc, nhà TB xuất TB vào nước thuộc địa, nước phát triển, ngày xuất TB lẫn chứng minh điều nguyên nhân TB thừa, gây chiến tranh để chia lại thị trường 21 Sự phân chia nước TB chuyển sang phần chia số tập đoàn tư xuyên quốc gia hùng mạnh Từ chiếm đất, chiếm dân chuyển sang xâm lăng kinh để thống trị, nơ dịch bóc lột nước khác b Những biểu CNTB độc quyền nhà nước Sở hữu tư độc quyền nhà nước ngày phát triển, nhà nước đầu tư nhiều lãnh vực khác Nhà nước tham gia kinh tế thị trường TBCN, đinh hướng cho phát triển kinh tế_XH nhằm tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tồn phát triển CNTB Bộ máy điều tiết có phối hợp quan: lập pháp, hành pháp, tư pháp, mặt nhân có tham gia đại biểu tập đoàn lớn quan chức nhà nước Cơ chế điều tiết có kết hợp thị trường tự cạnh tranh với tính động TB độc quyền tư nhân nhà nước tư sản Phương thức điều tiết nhà nước linh hoạt, mềm dẻo hơn, phạm vi rộng hơn, thể (điều tiết chương trình kế hoạch, điều tiết cấu kinh tế quan hệ thị trường thông qua hợp đồng, điều tiết tiến KH công nghệ tăng ngân sách cho nghiên cứu phát triển, điều tiết thị trường lao động cách đào tạo đào tạo lại, điều tiết thị trường tài chính, tiền tệ, điều tiết quan hệ kinh tế đối ngoại…) 6.5 Vai trò xu hướng vận đơng CNTB a Vai trò Với đời CNTB độc quyền nhà nước giúp cho CNTB có điều chỉnh để thích nghi với điều kiện Thực xã hội hóa sản xuất Q trình xã hội hóa sản xuất biểu phát triển phân công lao động xã hội, hợp tác lao động, tập trung hóa, liên hiệp hố sản xuất làm cho trình sản xuất phân tán liên kết vào hệ thống sản xuất, trình sản xuất xã hội Phát triển lực lượng sản xuất, tăng suất lao động xã hội Dưới tác động quy luật giá trị thặng dư quy luật kinh tế khác chế thị trường, mặt, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột, làm giàu nhanh chóng; mặt khác, nhân tố có tác động mạnh mẽ thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, tiến khoa học - công nghệ tăng suất lao động xã hội Chuyển sản xuất nhỏ thành sản xuất lớn đại Quá trình phát triển chủ nghĩa tư làm cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ: kỹ thuật khí thay kỹ thuật thủ cơng lạc hậu, từ khí chuyển dần sang tự động hố, tin học hố, cơng nghệ đại Đồng thời sản xuất xã hội hóa ngày cao, có điều tiết thống Đó trình chuyển sản xuất nhỏ thành sản xuất lớn đại Chuẩn bị tiên đề cho đời XH (cả tiên đề kinh tế lẫn tiên đề XH) Tuy nhiên số mặt tiêu cực, mâu thuẫn tồn xã hội tư chưa xóa bỏ dẫn đến kìm hãm phát triển xã hội Một là, mâu thuẫn tư lao động: phân cực giàu - nghèo tình trạng bất công xã hội tăng lên chứng tỏ chất bóc lột giá trị thặng dư tồn tại, dù biểu hình thức tinh vi Cả bần hoá tuyệt đối lẫn tương đối giai cấp công 22 nhân tồn Tuy đại phận tầng lớp trí thức lao động có kỹ có việc làm cải thiện mức sống gia nhập vào tầng lớp trung lưu, khơng xố phân hóa giàu - nghèo sâu sắc Hai là, mâu thuẫn dân tộc thuộc địa phụ thuộc với chủ nghĩa đế quốc Ngày nay, mâu thuẫn chuyển thành mâu thuẫn nước chậm phát triển bị lệ thuộc với nước đế quốc Nhiều nước chậm phát triển bị vơ vét cạn kiệt nguồn tài ngun thiên nhiên, mà mắc nợ khơng thể trả Ba là, mâu thuẫn nước tư chủ nghĩa với nhau, chủ yếu ba trung tâm kinh tế, trị hàng đầu giới tư bản, tập đoàn tư xuyên quốc gia Mâu thuẫn có phần dịu thời kỳ tồn đối đầu hai hệ thống giới tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, có chiều hướng diễn biến phức tạp Một mặt, phát triển xu hướng quốc tế hố đời sống kinh tế đòi hỏi cách mạng khoa học công nghệ khiến nước phải liên kết với Mặt khác, tác động quy luật phát triển không lợi ích cục giai cấp thống trị nước, nước trở thành đối thủ cạnh tranh với nhau, tranh giành quyền lực phạm vi ảnh hưởng giới, ba trung tâm Mỹ, Nhật Bản Tây Âu Biểu mâu thuẫn nước trước hết chiến tranh thương mại, cạnh tranh công ty xuyên quốc gia nhiều hình thức, thị trường chứng khốn, nơi đầu tư có lợi Bốn là, mâu thuẫn chủ nghĩa tư chủ nghĩa xã hội Mâu thuẫn mâu thuẫn xuyên suốt thời đại độ lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới Chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu sụp đổ khiến chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, chất thời đại không thay đổi Do mâu thuẫn chủ nghĩa tư chủ nghĩa xã hội tồn cách khách quan b Xu hướng vận động CNTB thay chế độ phong kiến tiến lịch sử Chủ nghĩa tư trình phát triển nó, mặt thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, tạo sở vật chất - kỹ thuật sản xuất lớn đại; mặt khác làm cho mâu thuẫn - mâu thuẫn tính chất xã hội hóa ngày cao lực lượng sản xuất với tính chất chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất thêm gay gắt Ngày nay, chủ nghĩa tư đại nắm ưu vốn, khoa học, cơng nghệ, thị trường, có khả thích nghi phát triển chừng mực định; chủ nghĩa tư buộc phải thực số điều chỉnh giới hạn quan hệ sản xuất, khuôn khổ chủ nghĩa tư bản, song khắc phục mâu thuẫn vốn có nó, khơng thể vượt q giới hạn lịch sử Mặt khác, quốc gia độc lập ngày tăng cường đấu tranh để tự lựa chọn định đường phát triển tiến Chủ nghĩa xã hội giới, từ học thành công thất bại từ khát vọng thức tỉnh dân tộc, có điều kiện khả tạo bước phát triển Vì vậy, sớm hay muộn chủ nghĩa tư bị thay chế độ mới, cao - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn thấp chủ nghĩa xã hội Câu Tất yếu khách quan thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Việt Nam 23 7.1 Quan điểm Cn Mac Lenin thời kỳ độ lên CNXH Lý luận hình thái kinh tế - xã hội C.Mác cho thấy biến đổi xã hội trình lịch sử tự nhiên Vận dụng lý luận vào phân tích xã hội tư bản, tìm quy luật vận động nó, C.Mác Ph.Ăngghen cho rằng, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa có tính chất lịch sử xã hội tư tất yếu bị thay xã hội - xã hội cộng sản chủ nghĩa Đồng thời C.Mác Ph.Ăngghen dự báo nét lớn đặc trưng xã hội mới, là: có lực lượng sản xuất xã hội phát triển cao; chế độ sở hữu xã hội tư liệu sản xuất xác lập, chế độ người bóc lột người bị thủ tiêu; sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu thành viên xã hội; sản xuất tiến hành theo kế hoạch thống phạm vi toàn xã hội; phân phối sản phẩm bình đẳng; đối lập thành thị nơng thơn, lao động trí óc chân tay bị xoá bỏ Để xây dựng xã hội có đặc trưng cần phải qua hai giai đoạn: giai đoạn thấp hay giai đoạn đầu giai đoạn sau hay giai đoạn cao Sau V.I.Lênin gọi giai đoạn đầu chủ nghĩa xã hội giai đoạn sau chủ nghĩa cộng sản C.Mác gọi giai đoạn đầu - xã hội chủ nghĩa thời kỳ độ trị lên giai đoạn cao xã hội cộng sản C.Mác Ph.ăngghen người nêu lên khả nước giai đoạn phát triển tiền tư chủ nghĩa chuyển thẳng lên hình thái xã hội cộng sản chủ nghĩa khả phát triển rút ngắn nước bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Từ học thuyết C.Mác, V.I.Lênin phát triển lý luận thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội với nội dung lý luận thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tất yếu khách quan, quốc gia lên chủ nghĩa xã hội phải trải qua, kể nước có kinh tế phát triển Đối với nước có kinh tế phát triển, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội có nhiều thuận lợi hơn, diễn ngắn so với nước lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa có kinh tế lạc hậu Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để, toàn diện từ xã hội cũ thành xã hội mới: chủ nghĩa xã hội Nó diễn từ giai cấp vơ sản giành quyền bắt tay vào xây dựng xã hội kết thúc xây dựng thành công sở chủ nghĩa xã hội lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, sở kinh tế kiến trúc thượng tầng Tính tất yếu thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội quy định đặc điểm cách mạng vô sản đặc trưng kinh tế, xã hội chủ nghĩa xã hội V.I.Lênin nêu đặc điểm kinh tế thời kỳ độ tồn kinh tế nhiều thành phần tương ứng với có nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội khác vị trí, cấu tính chất giai cấp xã hội thay đổi cách sâu sắc Sự tồn cấu kinh tế nhiều thành phần khách quan lâu dài, có lợi cho phát triển lực lượng sản xuất, tăng trưởng kinh tế Tương ứng với kinh tế độ gồm nhiều thành phần, xã hội tồn nhiều giai cấp Theo Lênin, mâu thuẫn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội mâu thuẫn chủ nghĩa xã hội giành thắng lợi non yếu với chủ nghĩa tư bị đánh bại khả khơi phục Vì vậy, thời kỳ độ thời kỳ diễn đấu tranh "ai thắng ai" chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư liệt, quanh co, khúc khuỷu phức tạp 24 V.I.Lênin khả độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Khi phân tích đặc điểm chủ nghĩa tư thời kỳ độc quyền, phát quy luật phát triển khơng kinh tế trị chủ nghĩa tư bản, V.I.Lênin rút kết luận quan trọng khả thắng lợi chủ nghĩa xã hội số nước nước riêng lẻ thắng lợi lúc tất nước Khi chủ nghĩa xã hội thắng lợi nước, nhân loại bắt đầu bước vào thời đại - thời đại độ lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới Trong điều kiện đó, nước lạc hậu độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Theo V.I.Lênin, có điều kiện để nước độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Thứ nhất, điều kiện bên trong, có Đảng cộng sản lãnh đạo giành quyền sử dụng quyền nhà nước cơng, nơng, trí thức liên minh làm điều kiện tiên để xây dựng chủ nghĩa xã hội Thứ hai, điều kiện bên ngồi, có giúp đỡ giai cấp vô sản nước tiên tiến giành thắng lợi cách mạng vô sản Quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh đảng trị: Chủ tịch HCM khẳng định, muốn cứu nước giải phóng dân tộc khơng có đường khác đường cách mạng vơ sản, có CNXH, CN cộng sản giải phóng người, giải phóng dân tộc, giai cấp nhân loại Thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam đặc điểm to lớn phát triển ta từ nước nông nghiệp lạc hậu lên CNXH qua giai đoạn phát triển TBCN, lâu dài gian khổ để biến đổi chế độ XH sang chế độ XH khác đấu tranh lâu dài cũ mới, thoái tiến bộ, suy tàn phát triển Kết mới, tiển định thắng 7.2 Tính tất yếu khách quan thời kỳ độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN Việt Nam Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tất yếu khách quan quốc gia xây dựng chủ nghĩa xã hội, dù điểm xuất phát trình độ phát triển cao hay thấp Ở nước ta, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1954 miền Bắc từ năm 1975 phạm vi nước, sau cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành thắng lợi, đất nước hồ bình thống q độ lên chủ nghĩa xã hội Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam tất yếu lịch sử Bởi hai lý sau: Một là, phát triển theo đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với quy luật khách quan lịch sử Loài người phát triển qua hình thái kinh tế - xã hội từ công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư chủ nghĩa Sự biến đổi hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên hình thái kinh tế - xã hội sau cao hơn, tiến hình thái kinh tế - xã hội trước Sự biến đổi hình thái kinh tế - xã hội nói tuân theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất Cho dù ngày nay, chủ nghĩa tư nắm nhiều ưu vốn, khoa học, công nghệ thị trường, cố gắng điều chỉnh chừng mực định quan hệ sản xuất để thích nghi với tình hình mới, khơng vượt khỏi mâu thuẫn vốn có nó, đặc biệt mâu thuẫn tính chất xã hội hóa ngày cao lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất Mâu thuẫn không dịu mà ngày phát triển gay gắt sâu sắc Sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất xã hội hóa lao động làm cho tiền đề vật chất, kinh tế, xã hội ngày chín muồi cho phủ định chủ nghĩa tư đời xã hội - chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa tư 25 tương lai lồi người Theo quy luật tiến hố lịch sử, loài người định tiến tới chủ nghĩa xã hội Hai là, phát triển theo đường chủ nghĩa xã hội không phù hợp với xu thời đại, mà phù hợp với đặc điểm cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc, dân chủ gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ trước hết để giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, dân chủ đồng thời tiền đề để "làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho người có cơng ăn việc làm, ấm no sống đời hạnh phúc", nhằm thực mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" Vì vậy, cách mạng xã hội chủ nghĩa tiếp tục hợp lơgíc cách mạng dân tộc, dân chủ, làm cho cách mạng dân tộc, dân chủ thực triệt để Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tất yếu quốc gia lên chủ nghĩa xã hội, lại có đặc điểm riêng quốc gia; điều kiện xuất phát riêng quốc gia quy định Trước đây, miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ độ với "đặc điểm lớn từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội kinh qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa" Khi nước thống tiến lên chủ nghĩa xã hội, đặc điểm tồn Phân tích rõ thực trạng kinh tế, trị đất nước, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: "Nước ta độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản, từ xã hội vốn thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất thấp Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh, hậu để lại nặng nề Những tàn dư thực dân phong kiến nhiều Các lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội độc lập nhân dân ta" Như vậy, đặc điểm đặc trưng bao trùm thời kỳ độ nước ta bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Sẽ sai lầm phải trả giá quan niệm "bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa" theo kiểu phủ định trơn, đem đối lập chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản, bỏ qua "không thể bỏ qua" xảy nước xã hội chủ nghĩa trước Vì vậy, Báo cáo trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng Cộng sản Việt Nam nói rõ bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa "bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng tư chủ nghĩa, tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt chế độ tư chủ nghĩa, đặc biệt khoa học công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế đại" Bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa thực chất phát triển theo đường "rút ngắn" trình lên chủ nghĩa xã hội Nhưng "rút ngắn" khơng phải đốt cháy giai đoạn, ý chí, coi thường quy luật, muốn xoá bỏ nhanh sở hữu tư nhân thành phần kinh tế "phi chủ nghĩa xã hội" coi nhẹ sản xuất hàng hóa, v.v Trái lại, phải tôn trọng quy luật khách quan biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể đất nước, tận dụng thời khả thuận lợi để tìm đường, hình thức, bước thích hợp Phát triển theo đường "rút ngắn" phải biết kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt chủ nghĩa tư không lực lượng sản xuất mà quan hệ sản xuất, sở kinh tế kiến trúc thượng tầng Bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa thực độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội mà phải qua đường gián tiếp, qua việc thực hàng loạt hình thức độ Sự cần thiết khách quan vai trò, tác dụng hình thức kinh tế q độ Lênin phân tích sâu sắc lý luận chủ nghĩa tư nhà nước Thực hình thức kinh tế độ, 26 khâu trung gian vừa có tác dụng phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất, vừa cần thiết để chuyển từ quan hệ tiền tư lên chủ nghĩa xã hội, hình thức vận dụng quy luật kinh tế phù hợp với điều kiện cụ thể Tóm lại, xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa nước ta tạo biến đổi chất xã hội tất lĩnh vực q trình khó khăn, phức tạp, tất yếu "phải trải qua thời kỳ độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất độ" Khả độ lên CNXH Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa đường rút ngắn để xây dựng đất nước văn minh, đại Phân tích tình hình đất nước thời đại cho thấy kinh tế lạc hậu, nước ta có khả tiền đề để độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Về khả khách quan Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đại phát triển vũ bão tồn cầu hố kinh tế diễn mạnh mẽ, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu; mở khả thuận lợi để khắc phục hạn chế nước phát triển thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, khả kinh nghiệm quản lý yếu , nhờ ta thực "con đường rút ngắn" Tồn cầu hóa khu vực hóa kinh tế diễn ngày sâu rộng làm gia tăng phụ thuộc lẫn nhâu quốc gia kinh tế, thực tế ko có quốc gia tồn biệt lập ko cần phải tính đến lợi ích quốc gia cộng đồng quốc tế Chủ quyền lợi ích quốc gia nước bao gồm quyền tự lựa chọn đường phát triển chế độ trị XH thực cộng đồng quốc tế thừa nhận cách rộng rãi Trong bối cảnh đó, nước VN XHCN hội nhập kinh tế với cộng đồng quốc tế nhằm khai thác kinh nghiệm, lợi nước phát triển KHCN, phát triển nguồn lực, để thực mục tiêu phát triển Thời đại ngày nay, độ lên chủ nghĩa xã hội xu hướng khách quan lồi người Đi dòng chảy lịch sử, đã, nhận đồng tình, ủng hộ ngày mạnh mẽ loài người, quốc gia độc lập đấu tranh để lựa chọn đường phát triển tiến Lần đâu tiên lịch sử tất cường quốc giới bình thường hóa quan hệ với VN, kể nước xâm lược bị VN đánh bại Với phương châm chiến lược “tạm gác lại khứ để hướng tới tương lai’’ việc thu hút đầu tư nước ngồi kèm theo chuyển giao cơng nghệ, mở rộng thị trường cho phép nước ta đẩy nhanh trình CNH_ HĐH đất nước, tiến nhanh tiến vững đường xây dựng CNXH Về tiền đề chủ quan Quyền lãnh đạo đất nước thuộc đảng cộng sản VN, đảng lấy CN Mac Lenin tư tưởng HCM làm tảng tư tưởng nam hoạt động, lợi ích nhân dân lao động dân tộc VN, đảng khơng có lợi ích khác Là đội tiền phong cách mạng VN, đảng đưa dân tộc VN giành thắng lợi vẻ vang nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp nhân dân lao động Uy tín đảng XH, trải qua nhiều thử thách liên tục thừa nhận rộng rãi bền Đó nhân tố quan trọng đảm bảo thành cơng 27 Nước ta có nguồn lao động dồi với truyền thống lao động cần cù thơng minh, đội ngũ làm khoa học, cơng nghệ, cơng nhân lành nghề có hàng chục ngàn người tiền đề quan trọng để tiếp thu, sử dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến giới Nước ta có nguồn tài nguyên đa dạng, vị trí địa lý thuận lợi sở vật chất kỹ thuật xây dựng yếu tố quan trọng để tăng trưởng kinh tế Những tiền đề vật chất tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, tiếp thu kinh nghiệm quản lý tiên tiến nước phát triển Quá độ lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với quy luật phát triển lịch sử mà phù hợp với nguyện vọng tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam chiến đấu, hy sinh khơng độc lập dân tộc mà sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Những yêu cầu có chủ nghĩa xã hội đáp ứng Quyết tâm nhân dân trở thành lực lượng vật chất để vượt qua khó khăn, xây dựng thành cơng chủ nghĩa xã hội Với điều kiện nước quốc tế nêu trên, lựa chọn đường để lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN nước ta lựa chọn xét lịch sử phù hợp với lợi ích trước mắt lâu dài đại đa số nhân dân VN_ người làm nên thành vĩ đại dân tộc VN nửa sau kỳ XX Câu Những nội dung vấn đề thành phần kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Khái niệm thành phần kinh tế Thành phần kinh tế khu vực kinh tế, kiểu quan hệ kinh tế dựa hình thức sở hữu đinh TLSX Mỗi thành phần kinh tế phận cấu thành kinh tế quốc dân 8.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác Lenin tư tưởng HCM vấn đề thành phần kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Lênin cho phát triển dân tộc tn theo tính quy luật chung, mà bao hàm số giai đoạn phát triển mang đặc điểm đặc thù trình tự phát triển Tính quy luật chung kinh tế thời kỳ độ lên CNXH tồn phát triển kinh tế nhiều thành phần Từ việc vận dụng quan điểm Lenin kinh tế độ lên CNXH kinh tế nhiều thành phần vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thành phần kinh tế vùng tự trước năm 1954 Việt Nam bao gồm: Kinh tế địa chủ phong kiến bóc lột địa tơ; Kinh tế quốc doanh có tính chất CNXH; Hợp tác xã; Kinh tế cá nhân; Kinh tế tư quốc gia Các thành phần kinh tế có thay đổi sau năm 1954 (năm thành phần) qua kỳ đại hội Đảng Căn vào nguyên lý chung điều kiện cụ thể Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam xác định kinh tế nước ta (theo Đại hội XI – năm 2011) có bốn thành phần kinh tế là: Kinh tế nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế tư nhân; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi 8.2 Tính tất yếu khách quan kinh tế nhiều thành phần Thành phần kinh tế khu vực kinh tế, kiểu quan hệ kinh tế dựa hình thức sở hữu định tư liệu sản xuất Thành phần kinh tế tồn hình thức tổ chức kinh tế định, vào quan hệ sản xuất (mà hạt nhân quan hệ sở hữu) thống trị 28 để xác định thành phần kinh tế Các thành phần kinh tế khơng tồn biệt lập mà có liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động lẫn tạo thành cấu kinh tế thống bao gồm nhiều thành phần kinh tế Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội cấu kinh tế thành thành phần kinh tế tồn phát triển tổng thể, chúng có quan hệ vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với Sự tồn cấu kinh tế nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tất yếu khách quan: • Một số thành phần kinh tế phương thức sản xuất cũ (như kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư tư nhân ) để lại, chúng có tác dụng phát triển lực lượng sản xuất; số thành phần kinh tế hình thành trình cải tạo quan hệ sản xuất cũ xây dựng quan hệ sản xuất (như kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhà nước) Các thành phần kinh tế cũ thành phần kinh tế tồn khách quan, có quan hệ với cấu thành cấu kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta • Nguyên nhân tồn cấu kinh tế nhiều thành phần thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, suy đến cùng, quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất quy định Thời kỳ độ nước ta, trình độ lực lượng sản xuất thấp, tồn nhiều thang bậc khác nhau, lại phân bố không ngành, vùng nên tất yếu tồn nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế Sự tồn kinh tế nhiều thành phần không tất yếu khách quan, mà có vai trò to lớn vì: • Một là, tồn nhiều thành phần kinh tế, tức tồn nhiều hình thức tổ chức kinh tế, nhiều phương thức quản lý phù hợp với trình độ khác lực lượng sản xuất Chính phù hợp đến lượt nó, có tác dụng thúc đẩy tăng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu kinh tế thành phần kinh tế tồn kinh tế quốc dân • Hai là, kinh tế nhiều thành phần làm phong phú đa dạng chủ thể kinh tế, từ thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hố, tạo tiền đề đẩy mạnh cạnh tranh, khắc phục tình trạng độc quyền Điều góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu sức cạnh tranh kinh tế nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, phát triển mặt đời sống kinh tế xã hội • Ba là, tạo điều kiện thực mở rộng hình thức kinh tế q độ, có hình thức kinh tế tư nhà nước Đó "cầu nối", trạm "trung gian" cần thiết để đưa nước ta từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa • Bốn là, phát triển mạnh thành phần kinh tế với hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nội dung việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta • Năm là, tồn nhiều thành phần kinh tế đáp ứng lợi ích kinh tế giai cấp, tầng lớp xã hội, có tác dụng khai thác, sử dụng có hiệu nguồn lực, tiềm đất nước, sức lao động, vốn, tài nguyên thiên nhiên, kinh nghiệm quản lý để tăng 29 trưởng kinh tế nhanh bền vững Đồng thời cho phép khai thác kinh nghiệm tổ chức quản lý khoa học, công nghệ giới 8.3 Cơ cấu TP kinh tế thời kỳ độ lên CNXH Theo Nghị Đại hội Đảng lần thứ XII, Thời kỳ độ lên CNXH nước ta gồm thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước (giữ vai trò chủ đạo); Kinh tế tập thể (không ngừng củng cố phát triển); Kinh tế tư nhân (động lực quan trọng kinh tế); Kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi (khuyến khích phát triển) a Kinh tế nhà nước Kinh tế nhà nước thành phần kinh dựa chế độ sở hữu toàn dân tư liệu sản xuất Kinh tế nhà nước bao gồm doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng nhà nước, ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ quốc gia, quỹ bảo hiểm nhà nước tài nguyên quốc gia, tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước dựa vào vòng chu chuyển kinh tế Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Vai trò thể hiện: Một là, doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt ngành, lĩnh vực kinh tế địa bàn quan trọng đất nước, doanh nghiệp nhà nước đầu ứng dụng tiến khoa học công nghệ, nâng cao xuất lao động, chất lượng, hiệu kinh tế - xã hột chấp hành pháp luật Nó đòn bẩy tăng trưởng kinh tế nhanh giải vấn đề xã hội Hai là, kinh tế nhà nước lực lượng vật chất quan trọng công cụ để Nhà nước thực chức điều tiết, quản lý vĩ mô kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở đường, hướng dẫn hỗ trợ lôi thành phần kinh tế khác phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Ba là, kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng, vững kinh tế quốc dân b Kinh tế tập thể Kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt hợp tác xã, dựa sở hữu thành viên sở hữu tập thể; liên kết rộng rãi người lao động, hộ sản xuất, kinh doanh nghiệp nhỏ vừa thuộc thành phần kinh tế, không giới hạn quy mô, lĩnh vực địa bàn (trừ số lĩnh vực có quy định riêng); phân phối theo lao động, theo vốn góp mức độ tham gia dịch vụ; hoạt động theo nguyên tắc: hợp tác tự nguyện; dân chủ, bình đẳng cơng khai; tự chủ, tự chịu trách nhiệm có lợi; hợp tác phát triển công đồng Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích thành viên lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội thành viên, góp phần xóa đói, giảm nghèo; tiến lên làm giàu cho thành viên, phát triển cộng đồng Đánh giá hiệu kinh tế tập thể phải sở quan điểm toàn diện, kinh tế - trị - xã hội, hiệu tập thể thành viên Phát triển kinh tế tập thể theo phương châm tích cực, vững chắc, xuất phát từ nhu câu thực tiễn, từ thấp đến cao, đạt hiệu thiết thực, phát sản xuất Nhà nước giúp đỡ hợp tác xã đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng thị trường, xây dựng quỹ hỗ trợ hợp tác xã c Kinh tế tư nhân Kinh tế tư nhân thành phần king tế dựa chế độ sở hữu tư nhân tue liệu sản xuất Kinh tế tư nhân phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân Phát triển kinh tế tư nhân vấn đề chiến lược lâu dài phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực thắng lợi nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế, cơng nghiệp hóa, đại hóa, nâng cao nội lực đất nước hội nhập 30 kinh tế quốc “Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, động lực kinh tế” Nhà nước tôn trọng bảo đảm quyền tự kinh doanh theo pháp luật, bảo hộ quyền sở hữu tài sản hợp pháp cơng dân; khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợ định hướng, quản lý phả triển kinh tế tư nhân theo phát luật, bình đẳng thành phần kinh tế d Kinh tế có vốn nước ngồi Kinh tế có vón đầu tư nước ngồi vai trò quan trọng phát triển kinh – xã hội nước ta thông qua bổ sung nguồn vốn đầu tư, chuyển giao phát triển công nghệ, nâng cao lực quản lý, tạo việc làm Kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi góp phần lớn vào tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa thủ đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc Việt Nam Đảng Nhà nước ta khẳng địn: “Cải thiện môi trường pháp lý kinh tế, đa dạng hóa hình thức chế để thu hút mạnh nguồn lực nhà đầu tư nước vào ngành ngề, lĩnh vực kinh doanh quan trọng” Mỗi thành phần kinh tế phận cấu thành kinh tế quốc dân thống thành phần kinh tế vừa thống mâu thuận, vừa hợp tác cạnh tranh 8.4 Vai trò cấu kinh tế nhiều thành phân thời kỳ độ lên CNXH Sự tồn kinh nhiều thành phần nước ta không tất yếu khách quan mà có vai trò to lớn thời kỳ dộ lên chủ nghĩa xã hội vì: Nền kinh tồn nhiều thành phần, có nghĩa tồn nhiều hình thức quan hệ sản xuất, phù hợp với thực trạng thấp không đồng lực lượng sản xuất nước ta Sự phù hợp có tác dụng thúc đẩy tăng xuất lao động, tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện nâng cao hiệu kinh tế thành phần kinh tế toàn kinh tế quốc dân nước ta Nền kinh tế nhiều thành phần thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, cải thiện nâng cao đời sông nhân dân, phát triển mặt đơi sống kinh tế xã hội Cho phép khai thác sử dụng có hiệu sức mạnh tổng hợp thành phần kinh tế nước như: vốn, lao động, tài nguyên, kinh nghiệm tổ chức quản lý, khoa học công nghệ giới Tạo điều kiện thực mở rộng hình thức kinh tế q độ, có hình thức kinh tế tư nhà nước, cầu nối cần thiết để đưa nước ta từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tạo tiền đề khắc phục tình trạng độc quyền, tạo quan hệ cạnh tranh, động lực quan trọng để thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất 8.5 Tính thống mâu thuẫn thành phần kinh tế 31 ... phần kinh tế là: Kinh tế nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế tư nhân; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi 8.2 Tính tất yếu khách quan kinh tế nhiều thành phần Thành phần kinh tế khu vực kinh tế, kiểu... trưởng kinh tế, tạo điều kiện nâng cao hiệu kinh tế thành phần kinh tế toàn kinh tế quốc dân nước ta Nền kinh tế nhiều thành phần thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng... nước ta gồm thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước (giữ vai trò chủ đạo); Kinh tế tập thể (khơng ngừng củng cố phát triển); Kinh tế tư nhân (động lực quan trọng kinh tế) ; Kinh tế có vốn đầu tư nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn kinh tế chính trị 2018, Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn kinh tế chính trị 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay