Giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường cho công ty TNHH thương mại và dịch vụ toàn phượng

71 6 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MARKETING Sinh viên : Thị Hồng Ngọc Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Nam Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỒN PHỰƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: MARKETING Sinh viên : Thị Hồng Ngọc Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Nam Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Thị Hồng Ngọc Mã SV:1412407005 Lớp:QT1801M Ngành:Marketing Tên đề tài: Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Phượng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Cơ sở lý luận thị trưòng giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường Thực trạng hoạt động Marketing nhằm mở rộng thị trưòng cho cơng ty TNHH Thưong mạui Dịch vụ Toàn Phượng Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Phượng Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sử dụng bảng báo cáo kết kinh doanh công ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Phượng từ năm 2015 đến năm 2016 số bảng danh sách khách hàng, giá bán, Để phục vụ cho việc phân tích hoạt động bán hàng đưa giải pháp hoàn thiện quy trình bán hàng nhằm nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm công ty 3.Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Phượng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Lê Thị Nam Phương Học hàm, học vị: Thạc Sĩ Cơ quan cơng tác: Trưòng Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Phượng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên năm Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị LỜI CÁM ƠN Em xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng suốt thời gian vừa qua giúp đỡ em nhiều trình học tập, truyền đạt kiến thức để giúp chúng em tiếp thu tốt bốn năm học vừa qua Đặc biệt em gửi lời cám ơn đến cô Lê Thị Nam Phương, giáo viên trực tiếp hướng dẫn em suốt trình làm đề tài Cám ơn tận tình giúp đỡ, bổ sung kiến thức thiếu sót khóa luận em xin cám ơn đến anh chị cán công nhân viên Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phượng giúp em q trình thực tập, khóa luận Cơng ty giúp em thực hành kiến thức học học hỏi thêm kiến thức thực tế mà em chưa học Em trưởng thành hơn, học hỏi, nhận thấy thân làm nhiều học Do thời gian số liệu có hạn nên khơng thể tranh khỏi thiếu sót Em mong thầy giáo góp ý giúp em hồn thiện khóa luận thân Em xin chân thành cám ơn! MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA DN 1.1 Cơ sở lý luận thị trường 1.1.1 Khái niệm thị trường 1.1.2 Chức thị trường 1.1.3 Vài trò thị trường 1.2 Khái niệm mở rộng thị trường 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Lý mở rộng thị trường 1.3 Phân loại thị trường 1.3.1 Phân loại thị trường 1.3.2 Phân đọan thị trường 1.4 Lựa chọn thị trường mực tiêu 14 1.4.1 Đánh giá đoạn thị trường 14 1.4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 15 1.4.3 Căn lựa chọn chiến lược Marketing đáp ứng: 17 1.5 Các biện pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường 17 1.5.1 Khái niệm Marketing- Mix 1718 1.5.2 Các thành phần 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỒN PHƯỢNG 28 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tồn Phượng 28 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 28 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức cơng ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tồn Phượng 29 2.1.4 Chức trách nhiệm phòng ban cơng ty 29 2.1.5 Những thuận lợi khó khăn cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Phượng 30 2.2 Thực trạng thị trường DN hoat động 31 2.2.1 Hệ thống trung gian phân phối công ty 31 2.3 Thực trạng Marketing- Mix công ty 36 2.3.1 Sản phẩm (Product) 36 2.3.2 Giá (Price) 38 2.3.3 Phân phối (Place) 39 2.3.4 Xúc tiến (Promotion) 42 2.3.5 Con người (People) 42 2.3.6 Cung ứng dịch vụ 44 2.3.7 Điều kiện vật chất (Physical evidence) 45 2.4 Đánh giá thực trạng thị trường hoạt động Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Phượng 46 CHƯƠNG III: MỘT SỐ CÔNG CỤ MARKETING-MIX ĐỂ ÁP DỤNG CHO CÔNG TÁC MỞ RỘNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN 48 3.1 Định hướng phát triển tương lai công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phượng 48 3.1.1 Định hướng 48 3.1.2 Mục tiêu chung 48 3.2 Một số công cụ Marketing-mix để áp dụng cho công tác mở rộng thị trường Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tồn Phượng 48 3.2.1 Thành lập Phòng Marketing nhằm phát triển công tác nghiên cứu mở rộng thị trường 48 3.2.2 Mở rộng thêm địa bàn hoat động huyện lân cận 53 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng thống kê đại lý hệ thống công ty 31 Bảng 2.2: Doanh thu địa bàn từ năm 2015-2017 33 Bảng 2.3: Bảng thống kê thành viên gia nhập kênh phân phối 34 Bảng 2.4: Mức chiết cho đại lý bán buôn 35 Bảng 2.5: Mức hoa hồng khen thưởng cho đại lý bán lẻ 36 Bảng 2.6: Sản phẩm Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Phượng 37 Bảng 2.7: Bảng giá số loại sản phẩm công ty 38 Bảng 2.8: Doanh thu tiêu thụ cấp từ 2015- 2017 41 Bảng 2.9: Bảng số lượng lao động DN: 42 Bảng 2.10: Bảng cấu lao động 43 Bảng 3.1: Bảng chi phí dự kiến cho việc thành lập phòng Marketing 51 Bảng 3.4: Bảng dự tính chi phí sửa chữa mua 58 Bảng 3.5: Bảng dự tính kết kinh doanh địa bàn Kiến Thụy 59 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh doanh, tất hoạt động ý nghĩa tiêu thụ nhiều sản phẩm đem lại doanh thu cao Nhưng thị trường thay đổi, nhu cầu khách hàng biến động hoạt động cạnh tranh đem lại trở ngại lớn tiến mà doanh nghiệp đạt Biết biến động thị trường chu kỳ sống có hạn sản phẩm điều cốt lõi đảm bảo cho phát triển trước mắt lâu dài doanh nghiệp Kế hoạch mở rộng phải vạch cách thận trọng để tránh đầu tư mức vào thiết bị nhân lực, yếu tố đè nặng lên công ty thị trường suy thoái hoạt động mở rộng thị trường doanh nghiệp cần thiết thích hợp Nhận thức tầm quan trọng việc tìm kiếm mở rộng thị trường doanh nghiệp, thời gian thực tập doanh nghiệp em định chọn đề tài “Tìm hiểu số cơng cụ Marketing-mix để áp dụng cho công tác mở rộng thị trường Cơng ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tồn Phượng”làm khóa luận Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG III: MỘT SỐ CƠNG CỤ MARKETING-MIX ĐỂ ÁP DỤNG CHO CÔNG TÁC MỞ RỘNG CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỒN 3.1 Định hướng phát triển tương lai công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phượng 3.1.1 Định hướng Trong tương lai, công ty tiếp tục tập trung nguồn lực có để tiến tới mục tiêu triển khai tồn diện dịch vụ hơ trợ tiếp thị sản phẩm mà công ty phân phối tồn thành phố Hải Phòng quan trọng mở rộng mối quan hệ khách hàng, khách hàng tiềm năng, củng cố quan hệ hợp tác với nhà cung cấp Pepsi, bia Hà Nội rượu Men’s để tạo tiền đề cho phát triển lâu dài Thực việc đầu tư vào nguồn lực qua việc đào tạo nhân viên mới, nâng cao trình độ chun mơn nhân viên lâu năm cơng ty để đưa hình ảnh công ty trở nên gần gũi với khách hàng 3.1.2 Mục tiêu chung - Năm 2018 + Lợi nhuận sau thuế công ty cao năm 2017 tăng 7-10% + Phát triển quan hệ lâu năm công ty + Nâng cao hiệu làm việc cấn công nhân viên công ty + Mở rộng thị trường quận huyện lân cân + Tiếp tục tuyển chọn thêm kênh phân phơi có thêm khách hàng 3.2 Một số công cụ Marketing-mix để áp dụng cho công tác mở rộng thị trường Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tồn Phượng 3.2.1 Thành lập Phòng Marketing nhằm phát triển công tác nghiên cứu mở rộng thị trường Mặc dù năm vừa qua tốc độ doanh thu tăng trưởng Công ty đạt 20,98% so với năm trước nỗ lực làm năm vừa Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 48 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng qua- năm với nhiều biến động kinh tế, Cơng ty chứng tỏ khả sức mạnh thị trường Cơng ty đạt kết cao Công ty có đầu tư nghiên cứu cẩn thận chu đưa biện pháp đắn Trong điều kiện kinh tế nay, mà kinh tế nước giới phát triển nhanh chóng, đời sống người dân ngày cải thiện nhu cầu đồ uống ngày nhiều đòi hỏi cao Đây điều kiện hội Công ty biết cách nắm bắt để không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng sản lượng tiêu thụ tăng doanh thu Để tăng doanh thu, Công ty cần tăng sản lượng hàng hóa bán Muốn vậy, ngồi khách hàng truyền thống mình, Cơng ty cần tìm kiếm thêm nhiều khách hàng Muốn nâng cao khả cạnh tranh thị trường Cơng ty cần phải xây dựng uy tín với khách hàng, nắm bắt yêu cầu thị trường để từ xây dựng cho chiến lược cạnh tranh phù hợp nhằm tạo lợi cạnh tranh cho Công ty xâm nhập vào thị trường Cùng với việc phải nâng cao lực thân, nâng cao chất lượng dịch vụ giảm giá thành việc quan trọng trước mắt Công ty cần làm tốt công tác Marketing Đối với Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tồn Phượng Cơng ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh thương mại hoạt động Marketing chiếm vị trí vơ quan trọng Nó thể trình độ quản lý, khả kinh doanh, khả nắm bắt xử lý thông tin từ thị trường Công ty Công ty bán nhiều hay hàng phụ thuộc vào quảng bá, giới thiệu sản phẩm Công ty tới khách hàng, cách tiếp thị sản phẩm cho tâm lý NTD, đối tượng, thời điểm Hoạt động Marketing hoạt động khẳng định vị Cơng ty thị trường Một Cơng ty có hoạt động Marketing tốt thu hút nhiều bạn hàng mới, nâng cao doanh thu bán hàng, đem lại hiệu kinh tế cao Hiện nay, công việc Marketing phòng kinh doanh đảm nhiệm Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 49 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng hiệu chưa cao số lượng người phòng kinh doanh khơng nhiều có người (gồm: trưởng phòng nhân viên) nên gặp khó khăn cho việc tìm kiếm đối tác mới, thị trường tiềm năng; hoạt động Marketing chưa đưa ra, áp dụng lúc cần chưa tuân thủ theo ràng buộc nào; Công ty chưa có kế hoạch phân bổ tài cụ thể cho hoạt động Marketing Nhân viên giám sát thị trường có nhân viên (1 nhân viên Kiến An nhân viên An Lão) Công việc nhân viên giám sát theo dõi thái độ làm việc nhân viên, kiểm tra quan sát cách nhân viên bán hàng cách khơng họ có gian lận bán hàng khơng Hai nhân viên cho việc nghiên cứu thị trường 3.2.1.1 Mục tiêu biện pháp Nâng cao khả nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu, sở thích, thói quen, động mua hàng, hành vi ưng xử khách hàng sản phẩm công ty đối thủ cạnh tranh Công việc đặc biệt quan trọng thị trườngcông ty muốn thâm nhập thời gian tới - Xác định nhu cầu khách hàng, tiềm thị trường - Thúc đẩy hoạt động phân phối, tiêu thụ sản phẩm - Quảng bá, đưa vị công ty lên tầm cao - Mở rộng thêm địa bàn phân phối cho Công ty - Nắm bắt tâm lý khách hàng như: + Các trung gian bán buôn bán lẻ: Đia bàn chưa có nhiều nhà cung cấp? Họ đâu? Còn mua hàng nhà cung cấp khác? Lý họ lại chọn nhà cung cấp đó? Giá thành sao? … + Các khách hàng công ty: Họ có thực thỏa mãn sản phẩm dịch vụ khơng? Họ lấy hàng nhà cung cấp khác không? … + Đối thủ cạnh tranh: Loại sản phẩm? Giá cả? Chương trình khuyến mãi? Hậu sao? Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 50 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng + Cân phải tìm hiểu nhu cầu thói quen tiêu dùng khach hàng Càng nhiều thơng tin tốt 3.2.1.2 Nội dung biện pháp Chính nhu cầu cấp thiết nêu cơng ty nên lập thêm phòng Marketing, với nhiệm vụ câu nối người bán, sản phẩm nhu cầu NTD Phòng Marketing bao gồm: trưởng phòng, nhân viên thị trường - Trưởng phòng phải có trình độ chuyên ngành, kinh nghiệm từ 2-4 năm tốt nghiệp đại học - Hai nhân viên thị trường khơng u cầu cao trưởng phòng họ phải hiểu công việc nghiên cứu thị trường, suy luận nhận tâm lý khách hàng, có khả giao tiếp thương lượng tốt Nhân viên thị trường từ vị trí nhân viên bán hàng tự đề bạt thân, họ trải qua kiểm tra mà công ty đưa Họ ưu tiên không cần cao đẳng- đại học, nhân viên ứng tuyển nộp hồ sơ phải có kinh nghiệm năm, khơng cân cấp q cao đại học, cao đẳng ứng tuyển hồ sơ Những yêu cầu công việc mà họ phải đảm nhiệm: - Lập hồ sơ thị trường dự báo doanh thu - Khảo sát hành vi tiêu dùng khách hàng tiềm - Nghiên cứu tiếp thị thơng tin, tìm hiểu thật ngầm hiểu khách hàng - Phân đoạn thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu - Phát triển sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm với thuộc tính mà thị trường mong muốn, cơng việc phải thực trước đưa sản phẩm - Quản trị sản phẩm (chu kỳ sống sản phẩm): Ra đời, phát triển, bão hòa, suy thối, đơi hồi sinh - Xây dựng thực kế hoạch chiến lược marketing 4P-7P: sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến, (con người, quy trình, tư tưởng văn hóa) 3.2.1.3 Chi phí dự kiến cho việc thành lập phòng Marketing Bảng 3.1: Bảng chi phí dự kiến cho việc thành lập phòng Marketing Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 51 Đề tài nghiên cứu khoa học Số Tiêu chí lượng Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Giá Thời gian Thành tiền Bàn ghế làm việc 1trd/1 triệu Máy tính bàn 6trd/1 18 triệu Văn phòng phẩm 0.5trd/1 người 1.5 triệu Điều hòa 7trd triệu Khấu hao thiết năm 9.33 triệu bị máy móc năm Lương nhân viên Trưởng phòng 6trd/1 người năm 72 triệu Nhân viên 4trd/1 người năm 96 triệu Hỗ trợ lại 0.5trd/ người năm 18 triệu Tổng chi phí 231,83 triệu 3.2.1.4 Dự kiến kết đạt Dự kiến kết đạt sau thành lập phòng Marketing lên đến 5%, điều giúp công ty tiêu thụ sản phẩm tốt, tăng số lượng khách hàng, số 5% tương ứng với: 4.360.731.193*5% = 218.036.559,65đ (so với năm 2017) Bảng 3.2: Bảng so sánh hiệu trước sau thực giải pháp Chỉ tiêu 1.Tổng doanh Trước thực Sau thực Chênh lệch +/- % 4.360.731.193 4.142.694.633,35 218.036.559,65 5% 2.Tổng chi phí 2.445.345.763 2.327.969.166,376 117.376.596,624 4.8% 3.Lợi nhuận 1.915.385.430 1.814.725.466,974 100.659.963,026 90.2% thu Nhìn vào bảng so sánh ta thấy, tổng doanh thu sau thực tăng: 218.036.559,65đ, tương ứng 5%; tổng chi phí sau thực tăng: Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 52 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng 117.376.596,624đ, tương ứng với 4.8% từ kéo theo lợi nhuận tăng: 100.659.963,026, tương ứng với: 90.2% Vì vậy, việc thành lập phòng Marketing đem lại hiệu kinh tế cho công ty, giúp công ty đẩy nhanh số lượng hàng hóa tiêu thụ, tăng lợi nhuận Đồng thời giúp cơng ty nắm bắt tình hình biến động thị trường giành thị phần định, dần chiếm lĩnh thị phần từ đối thủ cạnh tranh 3.2.2.Mở rộng thêm địa bàn hoat động huyện lân cận 3.2.2.1 Cơ sở biện pháp Giai đoạn 2000-2015, nước giải khát giới tăng trưởng từ 800 triệu lít lên 4,8 tỷ lít, trở thành thị trường cạnh tranh lớn DN nội - ngoại Với ưu điểm tiện lợi, ngon miệng, thức uống chế biến sẵn tăng mạnh nước phát triển lan nhanh đến nhiều nước chưa phát triển Tại Việt Nam, bình quân người Việt tiêu thụ nước giải khát 23 lít/người/năm Theo Hiệp hội bia rượu - nước giải khát dòng sản phẩm chiếm lượng sản xuất tiêu thụ lên đến 85% sản lượng nước Trong nửa năm đầu 2015, ngành sản xuất đồ uống tăng 6,3% so với kỳ Đến năm 2020, số tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt khoảng 8,39,2 tỷ lít/năm BMI (Tập đồn khảo sát thị trường Anh) dự báo doanh thu bán nước giải khát nói chung tăng với tốc độ trung bình 14,2%, đạt 136.000 tỷ vào năm sau Trong đó, lượng tiêu thụ nước giải khát không cồn Việt Nam tăng lên 2,7 tỷ lít vào năm 2017, tương ứng với tốc độ tăng trưởng trung bình 7% Sự có mặt khoảng 1.800 sở sản xuất nước giải khát, chứng tỏ sức thu hút to lớn thị trường nước giải khát Việt Nam Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội bia rượu - nước giải khát cho biết, thị trường nước giải khát không cồn Việt Nam thể sức hút lớn nhà đầu tư Nguyên nhân mức tăng trưởng nội địa liên tục Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 53 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng trì số ấn tượng với 6-7%/năm, nước Pháp, Nhật Bản kỳ vọng đạt 2%/năm (Trích: Thị trường nước giải khát: Miếng bánh ngon khó nuốt – Zing.vn) Trên thực tế, công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tồn Phượng có lượng tiêu thụ lớn so với đối thủ phân phối Pepsi, bia Hà Nội rượu Vodka Men’s khu vực miền Bắc Các đối thủ nhà phân phối phân bổ theo quận huyện tỉnh thành tồn quốc Cơng ty Tồn Phượng may mắn phân phối cho hai địa bàn quận huyện Kiến An An Lão Trong hai năm qua công ty liên tiếp đứng Top nhà phân phối có lượng tiêu thụ lớn toàn miền Bắc Đây kết tốt nói nên cố gắng khơng ngừng chiến lược kinh doanh hiệu Công ty chưa muốn dừng lại địa bàn phân phối, để cạnh tranh với nhiều đối thủ khu vực lân cận nói riêng tồn khu vực miền Bắc nói chung cơng ty cần mở rộng địa bàn khu vực lân cận khác trước bị đối thủ khác chiếm 3.2.2.2 Mục tiêu biện pháp Mở rộng quy công ty đến địa phương chưa đến tay NTD sản phẩm nước giải khát với giá thành hợp lý tiện lợi q trình mua bán Cơng ty phân phối cho hai địa bàn Kiến An An Lão, địa bàn hẹp nên cơng ty cần phải mở rộng thêm địa bàn quận huyện lân cận - Mở rộng quy hoạt động - Tiếp cận với nhiều loại khách hàng - Sản phẩm đưa tới tay người tiêu dừng dễ dàng - Doanh thu tiêu thụ nhanh năm 2017 10% 3.2.2.3 Nội dung biện pháp Hiện nay, nhu câu sử dụng nước giải khát ngày tăng, nhu cầu thiết yếu người Những quận huyện lớn thường dễ dàng việc tìm nguồn hàng tìm mua sản phẩm yêu thích Nhưng Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 54 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng bên cạng huyện nhỏ lại khó để tìm nhà phân phối để giúp NTD thỏa mãn mong muốn Hoặc huyện rộng lớn có nhà cung cấp khiến cho việc nhập hàng trở nên khó khăn nhà phân phối thu phí cao vận chuyển Tại trung tâm thành phố họ dễ dàng tìm nhà phân phối để kinh doanh mặt hàng giải khát Nhưng huyện Kiến Thụy Thủy Nguyên khó để tìm thấy nhà phân phối lớn Chủ yếu nhà phân phối tầm quy không lớn nên đáp ứng đủ nhu cầu cho huyện Huyện Thủy Nguyên: -Ở huyện Thủy Nguyên có nhà phân phối cho Pepsi nhà phân phối quy nhỏ lẻ nên khơng thể cung cấp đủ cho tồn huyện Thủy Ngun Chi phí vận chuyển cao vấn đề đáng lo đại lý nhỏ lẻ, nhập nhiều triết khấu cao đại lý nhỏ lẻ chạy hết hàng dẫn đến tình trạng tồn kho cao -Địa bàn Thủy Nguyên ngày phát triển nên nhu cầu nước giải khát ngày tăng cao Thủy Nguyên phát triển sân gôn, khách sạn quán karaoke Mà địa hình kinh doanh cần nhà cung cấp nước giải khát -Thủy Nguyên mức sống thu nhập ngày cao, nên vấn đề chi trả cho nhu cầu giải khát chi trả cao Nên giá bán đồng so với địa bàn mà công ty hoat động Huyện Kiến Thụy: -Huyện Kiến Thụy gần khơng có nhà phân phối Pepsi Bia Hà Nội Họ thường phải đến huyện lân cận An Lão Kiến An để nhập nguồn hàng Mà hai địa bàn thuộc Cơng ty Tồn Phượng phân phối Nhưng chi phí vận chuyển cao Khoảng cách từ kho hàng Kiến Thụy xa phí tăng lên Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 55 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng -Mức thu nhập trung bình tầm trung bình Huyện Kiến Thụy có nhiều khu cơng nghiệp xưởng gia cơng nên địa bàn để Công ty đáng đầu tư Khi chưa có đối thủ cạnh tranh Đây điều tốt nhà phân phối hoạt động từ lâu nhà phân phối Kiến Thụy nên việc tạo dựng lòng tin khách hàng cao Sẽ có nhiều nhà cung cấp khác lên kế hoạch mở rộng địa bàn để phân phối Vì cơng ty nên nhanh chóng định có nên phối phối cho địa bàn không Đây hội tốt để công ty mở rộng quy hoạt động xin định từ bên nhà cung cấp Pepsico bia Hà Nội Sau nghiên cứu địa bàn, em đưa định mở rộng thị trường phân phối Kiến Thụy, Kiến Thụy gần so với hai địa bàn hoạt động Kiến An An Lão Kiến Thụy chưa có đối thủ cạnh tranh nên dễ dàng việc mở thêm địa bàn phân phối so với Thủy Nguyên Huyện Thủy Nguyên có đối thủ cạnh tranh, họ hoat động lâu năm nên công ty Toàn Phượng nhiều thời gian việc tạo lòng tin uy tín Vậy nên em định đưa giải pháp mở rộng thêm thị trường phân phối Kiến Thụy 3.2.2.4 Các bước chuẩn bị cho mở rộng thị trường Kiến Thụy Bước 1: Nghiên cứu thị trường - Công ty điều hai nhân viên thị trường đến địa bàn Kiến Thụy để thăm hỏi đại lý khảo sát xem: Họ thích đồ uống nào? Mẫu mã sao? Giá hợp lý nhất? - Nhân viên thị trường đến canteen trường học khu công nghiệp khảo sát thêm sau báo cáo lại - Nhân viên phòng kinh doanh giám đốc trực tiếp tham khảo vị trí thuận tiện để xây dụng kho hàng Cơng ty có lợi có lơ đất xã Minh Tân, cơng ty nên tìm hiểu thêm mặt để xây dựng công ty Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 56 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Bước 2: Chuẩn bị giầy tờ liên quan đến pháp lý để xin thành lập chi nhánh phân phối địa phương Liên hệ với công ty cung cấp Pepsi Bia Hà Nội Đối với pháp lý -DN cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật -DN đến nộp hồ sơ thành lập chi nhánh trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doanh + Người đại diện DN nộp hồ sơ theo quy định Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh hoạt động Sau kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ DN, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký DN quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh  Đối với bên nhà cung cấp Sau đề bạt với nhà cung cấp mở thêm thị trường phân phối Kiến Thụy khảo sát thành công Cơng ty Tòan Phượng đưa số sản phẩm mức giá phù hợp với địa bàn Kiến Thụy Bước 3: Sửa sang lại vị trí đặt kho - Sau điều tra khảo sát, công ty chọn lơ đất sẵn có cơng ty nơi đặt chi nhánh Xã Minh Tân trung tâm huyện Kiến Thụy vị trí thuận lợi quãng đường vận chuyển - Chi phí dự tính để xây dụng kho hàng Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 57 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Bảng 3.4: Bảng dự tính chi phí sửa chữa mua Tiêu chí Số lượng Sửa chữa ban đầu Giá Thời gian dự kiến Thành tiền 50 trđ 50trđ Tổng chi phí sửa 50 trđ chữa ban đầu Mua sắm thiết bị Bàn ghế 2trđ/bộ trđ Máy tính 6trđ/bộ 18 trđ Máy in 4.5trđ/cái 4.5trđ Két sắt 3.5trđ/cái 3.5trđ Điều hòa trđ/ trđ Chi phí khấu hao năm thiết bị (khấu 39trđ/3= 13 trđ hao năm) Thuê nhân công Quản lý người 6trđ/tháng năm 72 trđ Kế toán người 5trđ/tháng năm 60 trđ Lao động phổ người 5trđ/tháng năm 240 trđ 2trđ/tháng năm 24 trđ thơng Chi phí khác( điện,nước ) Tổng chi phí hàng 396 trđ năm Tổng cộng 498 triệu Nguồn: Phòng Kinh Doanh Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 58 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng 3.2.2.5 Dự tính kết kinh doanh địa bàn Kiến Thụy - Do huyện Kiến Thụy có nhiều khu cơng nghiệp địa điểm nhà hàng kinh doanh Kiến Thụy chưa có nhà phân phối nên dự tính kết kinh doanh địa bàn Kiến Thụy cao mong đợi cơng ty Tồn Phượng kinh doanh nhiều loại mặt hàng nước giải khát nên phong phú cho thực đơn nhà hàng dọc đường 353 Phạm Văn Đồng, nơi mọc lên nhiều nhà hàng đặc sản Kiến Thụy - Chi phí sửa chữa ban đầu chia cho năm tới: (50+39)/3= 29.666.667 đ - Chi phí hàng năm: 396 trđ  Tổng: 425.666.667 đ Bảng 3.5: Bảng dự tính kết kinh doanh địa bàn Kiến Thụy Chỉ tiêu Năm Năm Năm 1.Doanh thu dự kiến 4.250.000.000 4.950.000.000 5.350.000.000 2.Giá vốn dự kiến 3.808.971.779 4.120.000.000 4.220.000.000 3.Chi phí hàng năm 425.666.667 425.666.667 425.666.667 4.Lợi nhuận dự kiến 411.361.554 800.333.333 1.100.333,333 Nguồn: Phòng Kinh Doanh Theo bảng dự kiến trên, đến năm thứ lợi nhuận 800.333.333trđ gần gấp đơi chi phí đầu tư Điều mang lại kết tốt, công ty hoạt động theo công thức công ty chắn số lợi nhuận cao dự tính Huyện Kiến Thụy địa bàn thích hợp đem đến cho công ty nhiều lợi nhuận sau, tăng lượng khách hàng xây dựng lòng tin cho khách hàng ngày vững 3.2.2.6 Một số chương trình marketing cho hoạt động khai trương chi nhánh Kiến Thụy Do chi phí đầu tư cho xây dựng tốn khoản lớn nên công ty xin hỗ trợ từ phía bên nhà cung cấp Pepsico, Bia Hà Nội Rượu Men’s Từ chương trình chạy cơng ty xin thêm hỗ trợ thêm số chương trình như: Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 59 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng - Tặng poster, khăn nhựa trải bàn, khung menu lớn treo tường cho nhà hàng điểm ăn uống nhập độc quyền sản phẩm Pepsi, bia Hà Nội Rượu Men’s công ty Kiến Thụy - Nếu họ nhập hàng với số lượng lớn nhận phần quà lớn như: tặng tủ lạnh trưng bày, giá đựng trưng bày đồ uống giải khát, bát đũa nhãn hàng Pepsi (đối với tất đại lý, nhà hàng, canteen mà công ty phân phối) - Thường xuyên đến hỏi thăm đại lý, nhà hàng, canteen để tạo mối quan hệ thân thiết để tạo lòng tin tuyệt đối công ty - Tặng kèm thùng bia Hà Nội đại lý mua 200 thùng bia Hà Nội, chương trình vừa có lợi cho người mua có lợi cho người bán Cơng ty đẩy nhanh số lượng tiêu thụ bia tháng gấp 2- lần tháng bình thường Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 60 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Phượng giúp em có nhiều kiến thức thực tế hoạt động kinh doanh ngành phân phối nước giải khát hoạt động kinh doanh cơng ty nói riêng Cơng ty TNHH Thương Mại Dịch vụ toàn phượng bước sang năm thứ 14 công ty đạt thành đáng kể, bước tiến kinh doanh nhờ đội ngũ lao động tận tâm, sáng tạo, chất lượng lao động tốt quản lý sáng suốt, đạo khâu hoạt động công ty Mục tiêu Công ty đến năm 2022 không ngừng nâng cao sản lượng tiêu thụ, hiệu kinh doạnh mặt kinh tế xã hội, mở rộng thêm nhiều chi nhánh hoạt động xây dựng lòng tin tuyệt khách hàng Dựa vào thực tế thực tập, sở lý luận quản trị kinh doanh phân tích đánh giá tình hình, thực trạng hoạt động kinh doanh công ty năm qua, vận dụng kiến thức học, em mạnh dạn đề xuất giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường cho DN Với kết trên, em mong muốn biện pháp đem lại lợi ích cho cơng ty, ý tưởng góp phần đưa cơng ty phát triển tương lai Tuy giải pháp chưa tối ưu đưa cho phù hợp tiềm lực mục tiêu hoat động công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tồn Phượng Hy vọng đề xuất có giá trị cơng ty việc hồn thiện kênh phân phối đạt mục tiêu kinh doanh, nâng cao chất lượng công việc chung công ty Qua thời gian thực tập cơng ty hồn thành đề tài nghiên cứu này, em mong muốn trước hết giúp thân tổng hợp kiến thức học, tích lũy kinh nghiệm đế đóng góp phần việc giải vướng mắc, tồn hoạt động kinh doanh nói chung quản trị kênh phân phối nói riêng cơng ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phượng Với kiến thức thực tế hạn chế thời gian thực tập bị giới hạn nên khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận đóng góp ý kiến từ q thầy để giúp em hồn thiện khóa luận tốt Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 61 Đề tài nghiên cứu khoa học Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Lê Hậu (2013), Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ đồ nội thất công ty TNHH KIMS VIỆT NAM, Luận văn thạc sĩ, Viện Đại học Mở Hà Nội 2.Nguyễn Thế Hoàng (2015), Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường Thái Nguyên Công ty cổ phần công nghệ thông tin Đất Việt Báo cáo thực tập tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quản trị DN 3.Trần Thị Thu Hằng (2011), Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH Thương mại VIC, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 4.Dương Thu Hương (2009), Luận văn Một số giải pháp Marketing nhằm góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, Luân Văn tốt nghiệp, Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 5.Các tài liệu Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phượng Sinh viên: Thị Hồng Ngọc – QT1801M Page 62 ... Marketing nhằm mở rộng thị trưòng cho cơng ty TNHH Thưong mạui Dịch vụ Toàn Phượng Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Phượng Các số liệu cần... SỐ CÔNG CỤ MARKETING- MIX ĐỂ ÁP DỤNG CHO CÔNG TÁC MỞ RỘNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN 48 3.1 Định hướng phát triển tương lai công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phượng. .. công cụ Marketing- mix để áp dụng cho công tác mở rộng thị trường Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phượng 48 3.2.1 Thành lập Phòng Marketing nhằm phát triển cơng tác nghiên cứu mở rộng thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường cho công ty TNHH thương mại và dịch vụ toàn phượng , Giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường cho công ty TNHH thương mại và dịch vụ toàn phượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay