Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của công ty TNHH thương mại và dịch vụ toàn phượng

76 6 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MARKETING Sinh viên :Lê Thị Hiền Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Ngọc Anh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỒN PHƯỢNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: MARKETING Sinh viên :Lê Thị Hiền Giảng viên hướng dẫn:ThS Nguyễn Thị Ngọc Anh HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lê Thị Hiền Lớp: QT1801M Tên đề tài: Mã SV:1412407031 Ngành:Marketing Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu phân phối sản phẩm công ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Phượng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Giới thiệu khái quát lý luận Marketing hoạt động doanh nghiệp  Giới thiệu chung cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Tồn Phượng trình bày thực trạng bán hàng cơng ty Từ phân tích quy trình bán hàng cơng ty  Nêu nên giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu phân phối sản phẩm công ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Phượng Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sử dụng bảng báo cáo kết kinh doanh công ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Phượng từ năm 2015 đến năm 2017 số bảng danh sách kênh phân phối, giá bán, Để phục vụ cho việc phân tích hoạt động bán hàng đưa giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu phân phối sản phẩm công ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Phượng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên:Nguyễn Thị Ngọc Anh Học hàm, học vị:Thạc sĩ Cơ quan cơng tác:Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn:Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu phân phối sản phẩm công ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Phượng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên năm Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ .5 1.1 Khái quát kênh phân phối .5 1.1.1 Khái niệm .5 1.1.2 Vai trò, chức kênh phân phối 1.2 Cấu trúc kênh phân phối 1.3 Các thành viên kênh phân phối 11 1.3.1 Nhà sản xuất 12 1.3.2 Trung gian marketing kênh phân phối 12 1.3.3 Người tiêu dùng 13 1.4 Quản trị kênh phân phối 14 1.4.1 Những nội dung đặc điểm quản trị kênh phân phối 15 1.4.2.Chính sách tuyển chọn thành viên kênh 16 1.4.3.Chính sách khuyến khích thành viên kênh 19 1.4.4.Chính sách giải xung đột kênh 20 1.4.5.Đánh giá thành viên kênh 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN PHƯỢNG 23 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Phượng 23 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 23 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 23 2.1.3 Cơ cấu tổ chức cơng ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tồn Phượng 24 2.1.4 Chức trách nhiệm phòng ban cơng ty 25 2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm qua kênh công ty 29 2.3 Thực trạng kênh phân phối sản phẩm Công ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Phượng 32 2.3.1 Kênh phân phối công ty 32 2.3.2 Hệ thống trung gian phân phối công ty 34 2.3.3 Thực trạng công tác nâng cao hiệu phân phối sản phẩm công ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Phượng giai đoạn năm 2015-2017 36 2.4 Nhận xét chung 42 2.4.1 Những thành tựu phân phốicông ty đạt 42 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế dó 43 Mặc dù đạt thành cơng ngồi mong đợi hoạt động phân phối công ty tồn số hạn chế: 43 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN PHƯỢNG 45 3.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phượng thời gian tới 45 3.2 Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu phân phối sản phẩm công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phượng thời gian tới46 3.2.1 Giải pháp giá 46 3.2 Mở rộng kênh phân phối 51 3.3 Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cho cơng ty 52 3.3.1 Chính sách đại lí 52 3.3.2 Quản lí xây dựng hệ thống phân phối 52 3.4 Một số biện pháp khác 53 3.4.1 Chính sách khuyến 53 3.4.2 Chính sách truyền thơng cổ động 54 3.4.3 Hoàn thiện tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên kênh phân phối công ty 55 3.5 Kiến nghị 57 3.5.1 Với quan chức 57 3.5.2 Với nhà cung cấp 58 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 25 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ cấu trúc kênh phân phối cơng ty Tồn Phượng 33 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ cấu trúc kênh phân phối cơng ty Tồn Phượng 38 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Doanh thu khu vực từ năm 2015-2017 29 Bảng 2.2: Doanh thu tiêu thụ qua cấp từ năm 2015-2017 33 Bảng 2.3: Bảng thống kê đại lý công ty 34 Bảng 2.5: Bảng thống kê thành viên gia nhập kênh phân phối 37 Bảng 2.6: Đánh giá khách hàng cung ứng 40 công ty Toàn Phượng 40 Bảng 2.7: Các kênh thông tin khách hàng mua sản phẩm 41 Bảng 3.1: Mức chiết khấu cho đại lý bán buôn 49 Bảng 3.2: Bảng giá bán sản phẩm điều chỉnh giá 49 Bảng 3.3: Bảng dự kiến hiệu 52 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng nhập vào thị trường Cùng với việc phải nâng cao lực thân, nâng cao chất lượng dịch vụ làm tốt cơng tác Marketing việc quan trọng trước mắt Cơng ty cần làm tốt sách giá Những chi phí nhân tố ảnh hưởng đến sách giá Tồn Phượng: - Chi phí sản xuất kinh doanh - Chi phí nguyên liệu đầu vào - Chi phí bán hàng - Giá đối thủ cạnh tranh *Mục đích biện pháp: Có sách giá hợp lí giúp cho việc nâng cao hiệu phân phối sản phẩm công ty thành công *Nội dung biện pháp: Chiến lược giá kết hợp phân tích xoay quanh khía cạnh: giá giá trị Giá đại diện cho chi phí tạo nên sản phẩm (góc độ người bán) Giá trị chấp nhận từ người mua khó đánh giá mức độ thay đổi theo thời gian mang tính cá biệt Thách thức lớn chiến lược định giá giá giá trị gặp phải có tính bền vững Có doanh nghiệp người tiêu dùng có hội tương tác lâu dài Để xây dựng chiến lược giá phù hợp để nâng cao hiệu phân phối sản phẩm, cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Tồn Phượng cần: - Chiến lược giá phải phù hợp với mục tiêu chiến lược công ty – yêu cầu bất biến việc định giá - Phân tích khách hàng đối thủ cạnh tranh, tình hình kinh tế phải thực nghiêm túc khách quan - Cập nhật biến động thị trường, sức cạnh tranh để có chiến lược giá phù hợp Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 50 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng - Liên tục đo lường biến động doanh số, sức mua, mức độ chi trả, thỏa mãn khách hàng sau đợt điều chỉnh giá để có chiến lược phù hợp - Xét sở định giá dựa vào đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp có phân tích sản phẩm, mục tiêu marketing ngắn hạn hay dài hạn họ đối thủ cạnh tranh - Chiến lược giá xuất phát từ yếu tố kinh tế, lạm phát, xu hướng tiêu dùng, sách quản lí sở quan trọng định giá sản phẩm - Đối với kênh bán lẻ: Tồn Phượng có hệ thống giá riêng biệt phù hợp đặc tính kinh doanh kênh nhằm đáp ứng mua hàng người tiêu dùng thoản mãn - Đối với nhà phân phối: nhà phân phối định phân phối sản phẩm cơng ty theo sách giá định thị trường thu lợi nhuận từ hoa hồng sản phẩm * Người thực hiện, thời gian thực hiện: Giám đốc trực tiếp đạo thông qua phòng kinh doanh Thực thời gian tới, đặc biệt đẩy mạnh vào dịp Tết cổ truyền, Tết Trung Thu mà sức mua lớn *Chi phí dự kiến: Bảng 3.1: Mức chiết khấu cho đại lý bán bn Doanh thu tốn Mức chiết khấu giá 80-100 triệu 0.8% 100-150 triệu 1% 150-200 triệu 1.5% Trên 200 triệu 2% Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 51 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Với mức chiết khấu này, động lực thúc đẩy để đại lí tích cực phân phối sản phẩm nhiều nữa, từ giúp nâng cao hiệu phân phối sản phẩm cho cơng ty Tồn Phượng Bảng 3.2: Bảng giá bán sản phẩm điều chỉnh giá Giá bán Sản Phẩm Dưới 10 thùng 10- 50 thùng Trên 50 thùng Mirinda cam 320ml 150.000 148.000 145.000 Mirinda xá xị 330ml 120.000 118.000 115.000 Lốc 12 Pepsi 390ml 65.000 63.000 60.000 Sting đỏ chai 330ml 168.000 165.000 160.000 Aquafina 330ml 75.000 72.000 70.000 Aquafina 500ml 78.000 75.000 72.000 Trà Lipton Ice Tea 330ml 165.000 162.000 160.000 Trà xanh Lipton 500ml 155.000 152.000 150.000 Revive 350ml 130.000 126.000 122.000 Pepsi 0,5l loại 135.000 132.000 130.000 Pepsi pet 1.5L 175.000 173.000 170.000 Hầu hết áp dụng sách giảm giá để kích thích lượng cầu từ đại lí - Giả sử 17 đại lí khu vực Kiến An đạt doanh thu 200.000.000 đồng 10 đại lí An Lão đạt doanh thu khoảng 100.000.000150.000.000 đồng mức chi phí là: (200.000.000 x 2%) x17 + (130.000.000 x2%) x10 = 94.000.000 đồng Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 52 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng - Khi đạt doanh thu 200.000.000 đồng tức doanh nghiệp tiêu thụ thấp 1379 thùng /năm, đạt 100 triệu đến 150 triệu tức tiêu thụ khoảng 897 thùng/năm.Ta có: (5000 x1379) x17 + (2000 x897) x10 = 135.155.000 đồng =>>Tổng chi phí cho chiết khấu giảm giá giao động khoảng 230.000.000 đồng - Chi phí nhập hàng chi phí khác (vận chuyển, sửa chữa máy móc ): 3.400.000.000 đồng *Dự kiến hiệu việc xây dựng sách giá kênh phân phối: Việc áp dụng sách giá cho Tồn Phượng hợp lí Lợi cạnh tranh cách biệt so với sản phẩm loại lợi tuyệt đối việc đáp ứng đa số nhu cầu người tiêu dùng kênh phân phối Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 53 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Bảng 3.3: Bảng so sánh hiệu trước sau thực giải pháp Chênh lệch Trước Sau thực thực hiện +/- 1.Tổng doanh thu 4.360.731.193 4.796.804.312,3 436.073.119,3 10% 2.Tổng chi phí 3.400.000.000 3.630.000.000 230.000.000 6,8% 3.Lợi nhuận 960.731.193 1.166.804.312,3 206.073.119,3 21,4% Chỉ tiêu % Theo bảng so sánh ta thấy, tổng doanh thu sau thực tăng: 436.073.119,3đ, tương ứng 10%; tổng chi phí sau thực tăng: 230.000.000đ, tương ứng với 6,8% từ kéo theo lợi nhuận tăng: 206.073.119,3đ, tương ứng với: 21,4% Như vậy, việc có sách giá hợp lí đem lại hiệu kinh tế cho công ty, giúp công ty đẩy nhanh số lượng hàng hóa tiêu thụ, tăng lợi nhuận Đồng thời giúp cơng ty nắm bắt tình hình biến động thị trường giành thị phần định, dần chiếm lĩnh thị phần từ đối thủ cạnh tranh 3.2 Hồn thiện kênh phân phối sản phẩm cho cơng ty 3.3.1 Chính sách đại lí - Có thêm ưu đãi đại lí để họ trở thành người bạn thân thiết, chung thủy với sản phẩm Trường hợp vi phạm hợp dồng, cơng ty kiên cắt bỏ, làm gương cho đại lí khác 3.3.2 Quản lí xây dựng hệ thống phân phối Hiện công ty chủ yếu phân phối qua kênh truyền thống thực phân phối 80% sản lượng cơng ty Cơng ty nên có thêm kênh phân phối đại hệ thống siêu thị, VinMart, Metro chiếm lĩnh thị trường, công ty bán sản phẩm với giá cao mà khách hàng chấp nhận Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 54 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Để quản lí hiệu kênh phân phối, công ty nên áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin đại tiêu biểu Ngồi Tồn Phượng cần tối ưu hóa chu trình cung cấp cho nhân viên bán hàng thông tin đầy đủ liên quan đến khách hàng khách hàng trao đổi thơng tin với cơng ty theo cách khác hàng thích, thời điểm nào, thơng qua kênh liên lạc nào, ngôn ngữ Đồng thời cần có thêm giải pháp tiếp cận hiệu khách hàng cơng ty Tồn Phượng để cơng ty thu thập thơng tin đầy đủ nhu cầu khách hàng từ đưa sách xây dựng phát triển mạng lưới phù hợp Để hỗ trợ mạng lưới phân phối mình, cơng ty cần có kế hoạch mở thêm chiến dịch Marketing đồng thời phát triển thêm điểm bán lẻ để tăng doanh thu Bên cạnh mạng lưới phân phối khu vực Kiến An – An Lão, Toàn Phượng cần cố gắng nhiều việc phát triển nhà phân phối thức vùng lân cận *Dự kiến hiệu quả: Đây giải pháp tiếp cận hiệu khách hàng Tồn Phượng, giúp cơng ty thu thập đầy đủ thơng tin cầu khách hàng từ đưa sách xây dựng phát triển mạng lưới cho phù hợp 3.4 Một số biện pháp khác 3.4.1 Chính sách khuyến Khuyến cơng cụ, đòn bẩy lợi ích để kích thích khách hàng mua hàng, đặc biệt khách hàng tổ chức Tùy theo loại sản phẩm đối tượng khách hàng mà cơng ty Tồn Phượng sử dụng hình thức khuyến thích hợp Cơng ty nên khuyến cho khách hàng mua trực tiếp, bao gồm nhân viên thực người định mua hàng doanh nghiệp, tổ Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 55 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng chức Hình thức mức độ khuyến phù hợp với mong muốn đối tượng có tính cạnh tranh Ví dụ, tổ chức doanh nghiệp mua để dùng chủ yếu tiền thưởng, hoa hồng quà tặng Các đối tượng mua bán lại dùng biện pháp chiết khấu tiêu thụ Ngồi Tồn Phượng nên có hình thức tri ân như: Tổ chức tiệc tri ân, hội nghị khách hàng, trao thưởng doanh số, tặng quà dịp sinh nhật, lễ tết Đối với trung gian phân phối mới, Tồn Phượng tài trợ cho họ thơng qua chiết khấu, bớt giá cấp tín dụng thương mại hạn mức thích hợp để làm hàng mẫu Dĩ nhiên việc khuyến kênh phân phối khơng phải dễ dàng, đòi hỏi cơng ty Tồn Phượng phải trả lời hàng loạt câ hỏi như: khuyến vào lúc nào, khuyến gì, khuyến nào, khuyến để đạt doanh số làm để người tiêu dùng nhận biêt chương trình khuyến mãi, yếu tố giúp tăng doanh số, lợi nhuận, sản phẩm phù hợp với chương trình, chương trình giúp tăng lượng khách hàng trung thành cho sản phẩm, loại hình khuyến cho khách hàng khơng thích giảm giá Tóm lại Tồn Phượng biết cách triển khai hợp lí sách khuyến cơng cụ ni dưỡng q trình nâng cao hiệu hoạt động phân phối tiêu thụ sản phẩm 3.4.2 Chính sách truyền thơng cổ động Mục đích sách truyền thông cổ động: thông báo thuyết phục nhắc nhở khách hàng tiềm sẵn có, chất lượng ưu việt, khác biệt sản phẩm công ty Tồn Phượng Chính sách phải đảm bảo truyền tải thông tin cần thiết đến đối tượng khách hàng, thuyết phục hướng dẫn làm họ nghe được, tin nhớ đến sản phẩm, mua có nhu Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 56 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng cầu Đồng thời chống lại sách marketing đối thủ cách có hiệu nhằm mục đích nâng cao hiệu hoạt động phân phối tiêu thụ sản phẩm cơng ty 3.4.3 Hồn thiện tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên kênh phân phối công ty Một công ty lớn mạnh mức doanh thu cao mà thể phát triển mạng lưới kênh phân phối Để kênh phân phối hoạt động tối ưu, công ty cần trọng xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên kênh từ bước ban đầu, dựa vào tình hình thực tế để có sửa đổi, bổ sung phù hợp Ngoài tiêu chuẩn nêu phần thực trạng, số tiêu chuẩn bổ sung thêm: - Có giấy phép đăng kí kinh doanh - Địa điểm: Để thuận lợi cho việc trưng bày phân phối mặt hàng cách tốt diện tích tối thiểu với trung gian bán buôn là: 60 m2 trung gian bán lẻ 40 m2, cửa hàng đảm bảo vệ sinh, thông thoáng đủ điều kiện bảo quản sản phẩm - Thâm niên kinh nghiệm: thành viên tuyển chọn cần có kinh nghiệm phân phối hàng hóa năm thị trường, ưu tiên thành viên tham gia lĩnh vực phân phối đồ uống - Khả chi trả: trung gian cần có nguồn vốn đủ mạnh, khả tốn tốt, trường hợp trung gian không đủ điều kiện toán hạn, trung gian cần toán trước 1/3 tổng giá trị đơn hàng - Khả chiếm lĩnh thị trường: + Các nhà bán bn phải có khả hoạt động tối thiểu quận/huyện + Các nhà bán lẻ phải có khả hoạt động tối thiều 1phường/xã Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 57 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng - Ngồi ra, số tiêu chí khác : + Các trung gian phải có uy tín thị trường Đặc biệt với sản phẩm nước giải khát mang nặng tính mùa vụ + Khả phát triển tương lai + Khả am hiểu quan hệ tốt khách hàng + Khả hợp tác Như hạn chế tồn đọng phần thực trạng,việc phân bố thành viên kênh chưa hợp lý Mặc dù khu vực An Lão địa bàn có điều kiện kinh tế phát triển mạng lưới phân bố công ty chưa nhiều Công ty nên xem xét việc tuyển chọn thêm thành viên khu vực Tiếp đến, cơng ty nên dà sốt lại hoạt động thành viên khác địa bàn lại Đối với thành viên hoạt động khơng có hiệu quả, cần xem xét mức độ, chấm dứt hợp đồng.Việc làm phần tiết kiệm chi phí, phần giúp mạng lưới kênh phân bố - Thành viên muốn tham gia vào kênh phải thực quy định sau: + Phải đảm bảo lượng trữ tối thiểu + Đảm bảo mức doanh thu tối thiểu theo quy định công ty + Đảm bảo chất lượng hàng hóa cao đến tay người tiêu dùng + Hoạt động cạnh tranh đại lý, vùng thị trường phải lành mạnh, giảm thiểu tối đa mâu thuẫn dẫn đến xung đột kênh 3.5 Kiến nghị 3.5.1 Với quan chức Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 58 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Là thành viên kinh tế quốc dân, cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Phượng chịu tác động hành vi kinh tế vĩ mô Trong nề kinh tế thị trường tự cạnh tranh ngày tránh khỏi thiếu sót quản lí kinh tế cạnh tranh khơng lành mạnh Vì tơi xin đề xuất số ý kiến vấn đề cần giải kinh tế nay: - Nhà nước cần phải có nững sách khắc phục tình trạng trốn thuế, gian lận thuế sách nỗi lo nhiều doanh nghiệp Chính sách thuế phải đồng nhất, cơng cho loại hình doanh nghiệp ngành cho thành phần kinh tế khác - Nhà nước phải có sách bảo vệ người tiêu dùng Chính sách bảo vệ cho doanh nghiệp làm ăn chân - Ban hành chế thơng thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có hội giới thiệu, quảng bá phát triển sản phẩm - Hỗ trợ điều kiện mặt pháp lý, sửa đổi bổ xung quy trình thủ tục cho gọn nhẹ, nhanh chóng như: giảm thuế, giảm bớt quy trình thủ tục đăng kí kinh doanh, giấy phép khác…để tiết kiệm tiền bạc, thời gian cho doanh nghiệp để họ an tâm kinh doanh góp phần vào mục tiêu kinh tế chung đất nước - Tổ chức buổi đối thoại, tọa đàm đơn vị kinh doanh quan chức có liên quan để tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp thúc đẩy kinh tế - Cuối nhà nước cần tăng cường vai trò quản lí kinh tế - xã hội khả kìm chế lạm phát yếu, chưa vững Cần cải tiến công tác điều hành nhà nước theo hướng dẫn đảm bảo quán định, phối hợp đồng cấp quản lí, tăng cường cơng tác Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 59 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng kiểm tra, kiểm sốt Đổi hồn thiện cơng cụ quản lí vĩ mô trọng yếu, tiếp tục đổi bổ sung đồng hóa hệ thống kinh tế Nhà nước 3.5.2 Với nhà cung cấp Nhà sản xuất cần tiếp tục sản xuất cung cấp sản phẩm chất lượng tốt thị trường Đặc biệt, nhà sản xuất cần có sách hỗ trợ cho cơng ty Toàn Phượng mặt như: gia hạn thêm thời gian toán tiền hàng, hỗ trợ đầu tư vốn cho Toàn Phượng Mặt khác, nhà sản xuất nên mở rộng nghiên cứu thêm sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng khách hàng miền Bắc Các sản phẩm thị trường trọng phục vụ xu hướng chung, thông thường mà chưa tạo khác biệt lớn văn hóa tiêu dùng vùng miền Nếu cơng ty thực ý tưởng tạo lợi cạnh tranh, khác biệt sản phẩm góp phần tạo đa dạng mẻ cho nhà phân phối Toàn Phượng Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 60 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Để thành cơng kinh doanh doanh nghiệp đạt cách dễ dàng mà đòi hỏi phải có nhận thức đắn thị trường, thân doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh Nhận thức vấn đề tồn phát triển, đứng vững thị trường Đó bí thành cơng doanh nghiệp tồn phát triển thị trường Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tồn Phượng thành lập năm 2004 với nhịp phát triển đất nước, công ty không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách kinh tế thị trường, vươn lên để khẳng định uy tín vị trí thương trường ngành phân phối nước giải khát Công ty đưa chiến lược kinh doanh riêng mình, phù hợp với tiềm lực thị trường hướng tới thành cơng, điều phản ánh rõ qua số doanh thu mà năm công ty thu Tuy nhiên hệ thống kênh phân phối cơng ty chưa hồn chỉnh Sắp tới hệ thống kênh phân phối công ty phát triển qy mô rộng chiều rộng lẫn chiều sâu Qua thời gian thực tập thực tế công ty, em nhận thấy hệ thống phân phối sản phẩm nước giải khát công ty hoạt động tốt, sản lượng bán doanh thu tăng qua năm, nhiên kinh tế thị trường ngày doanh nghiệp cần tìm hiểu nhiều nhu cầu khách hàng nhằm cải thiện hệ thống phân phối cho phù hợp với xu hướng người tiêu dùng truyền thống văn hóa người Việt Nam Việc phân tích, đánh giá chiến lược phân phối cơng ty, tìm hiểu nhân tố tác động đến trình quản trị kênh phân phối, từ đề giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu phân phối thực nhu cầu thiết yếu, nhiệm vụ quan Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 61 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng trọng hàng đầu tất doanh nghiệp nói chung Cơng ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tồn Phượng nói riêng Dù đạt thành cơng định kênh phân phối cơng ty vài điểm hạn chế, thời gian tới công ty cần thực biện pháp để khắc phục điểm chưa thực tốt cạnh tranh lại với đối thủ cạnh tranh tạo uy tín nâng cao thương hiệu kinh tế thị trường Bên cạnh thuận lợi, cơng ty Tồn Phượng phải đối đầu với khó khăn thử thách Cơng ty bước khẳng định mình, tìm biện pháp tối ưu cho hoạt động kinh doanh, cải thiện hoạt động phân phối, bước chiếm lĩnh thị trường Qua thời gian thực tập cơng ty hồn thành đề tài nghiên cứu này, em mong muốn trước hết giúp thân tổng hợp kiến thức học, tích lũy kinh nghiệm đế đóng góp phần việc giải vướng mắc, tồn hoạt động kinh doanh nói chung quản trị kênh phân phối nói riêng cơng ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tồn Phượng Với kiến thức thực tế hạn chế thời gian thực tập bị giới hạn nên khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận đóng góp ý kiến từ q thầy để giúp em hồn thiện khóa luận tốt *Những đóng góp đề tài: - Hệ thống hóa số vấn đề lí luận mở rộng kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm cơng ty Tồn Phượng từ rút thành công, tồn nguyên nhân học kinh nghiệm việc mở rộng kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm công ty Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 62 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng - Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu phân phối sản phẩm Tồn Phượng thòi gian tới Một lần nữa, em mong muốn luận đóng góp phần việc giải vướng mắc, tồn hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động phân phối nói riêng Với khả có giới hạn nên viết nhiều thiếu sót hạn chế, em mong nhận giúp đỡ thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 63 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản trị Marketing – NXB thống kê Nguyễn Ngọc Chiến (2010), Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu phân phối sản phẩm công ty Vinamik, Luận văn tốt nghiệp, Trường đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh Bạch Thị Duyên (2008), Quản trị kênh phân phối dầu nhờn qua hệ thống Petrolimex, Luận văn tốt nghiệp, Trường đại học kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội Tác giả Giang Hoàng Nhơn (2018), Thị trường nước giải khát: miếng bánh ngon khó nuốt Giáo trình Quản trị doanh nghiệp Tổng hợp – NXB Lao Động Giáo trình Tài doanh nghiệp - NXB Thống kê Các tài liệu Cơng ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tồn Phượng Sinh viên: Lê Thị Hiền – QT1801M 64 ... phát triển Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phượng thời gian tới 45 3.2 Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu phân phối sản phẩm công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phượng. .. mong đợi hoạt động phân phối công ty tồn số hạn chế: 43 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN PHƯỢNG 45... SV:1412407031 Ngành :Marketing Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu phân phối sản phẩm công ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Phượng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của công ty TNHH thương mại và dịch vụ toàn phượng , Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của công ty TNHH thương mại và dịch vụ toàn phượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay