Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực của công ty TNHH thương mại và dịch vụ binmax

75 5 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Thanh Hải Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Đoan Trang HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BINMAX KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Thanh Hải Giảng viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Đoan Trang HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thanh Hải Mã SV: 1412402028 Lớp: QT1802N Ngành: Quản Trị Doanh Nghiệp Tên đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nhân lực Công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Tìm hiểu sở lý luận nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nhân lực  Phản ánh thực trạng sử dụng nhân lực công ty TNHH thương mại dịch vụ BinmaxMột số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nhân lực công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp  Công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Đoan Trang Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nhân lực công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên năm Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP Nguồn nhân lực quản lý nguồn nhân lực Chức quản trị nguồn nhân lực Tầm quan trọng hiệu sử dụng nhân lực Nội dung hiệu sử dụng nhân lực 4.1 Hoạch định nhân lực 4.2 Định mức lao động 4.3 Tổ chức tuyển dụng nhân lực 4.4 Đào tạo huấn luyện nhân lực 4.5 Sử dụng nhân lực 10 4.5.1 Bố trí, xếp lao động 10 4.5.2 Hiệu sử dụng lao động 11 4.5.3 Hiệu sử dụng thời gian lao động 11 4.5.4 Tiền lương 12 4.6 Đãi ngộ nhân lực 13 4.7 Đánh giá nhân lực 14 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp 16 5.1 Nhân tố chủ quan 16 5.1.1 Số lượng, chất lượng cán công nhân viên 17 5.1.2 Năng lực tổ chức quản lý sử dụng lao động 17 5.2 Nhân tố khách quan 18 5.2.1 Thị trường lao động 18 5.2.2 Trình độ phát triển kinh tế 19 5.2.3 Môi trường làm việc 20 5.2.4 Các yếu tố luật lệ nhà nước 20 5.2.5 Yếu tố khoa học công nghệ 20 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng nhân lực doanh nghiệp 20 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BINMAX 22 Tổng quan Công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax 22 1.1 Giới thiệu khái quát công ty 22 1.2 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu công ty 23 1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 23 1.3.1 Mơ hình tổ chức máy quản lý công ty 23 1.3.2 Nhiệm vụ cụ thể phòng ban cơng ty 24 1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax 29 Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax 30 2.1 Tổng hợp số lượng lao động cấu lao động 30 2.2 Đánh giá chất lượng nhân lực công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax 31 2.2.1 Đánh giá chất lượng lao động theo trình độ đào tạo 31 2.2.2 Đánh giá cấu lao động theo độ tuổi giới tính 34 2.2.3 Đánh giá công tác tuyển dụng 36 2.2.4 Đào tạo phát triển nhân lực 38 2.2.5 Công tác xếp, sử dụng, đánh giá nhân lực 40 2.2.6 Đánh giá sách đãi ngộ mơi trường làm việc 42 Đánh giá thực trạng sử dụng nhân lực Công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax 47 3.1 Mặt tích cực 48 3.2 Mặt hạn chế 49 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BINMAX 51 Biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng 51 1.1 Căn biện pháp 51 1.2 Nội dung biện pháp 52 1.3 Kết biện pháp 55 Biện pháp nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 57 2.1 Căn biện pháp 57 2.2 Nội dung biện pháp 57 2.3 Kết biện pháp 59 Các biện pháp khuyến khích, động viên nhân lực 59 3.1 Căn biện pháp 59 3.2 Nội dung biện pháp 60 3.3 Kết đạt 62 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập làm việc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax em học tập tiếp thu thêm nhiều kiến thức thực tiễn nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình từ nhà tường Cơng ty Đây động lực giúp em hồn thành tốt q trình thực tâp hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trước hết em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn Ths.Nguyễn Đoan Trang nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ tạo điệu kiện tốt để em hồn thành tốt khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến tồn tập thể cán cơng nhân viên ban lãnh đạo Công ty hỗ trợ giúp đỡ em nhiệt tình việc tìm kiếm tài liệu chia sẻ kiến thức tình hình hoạt động doanh nghiệp để em hồn thành tốt q trình thực tập làm việc công ty Cuối em xin cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, đặc biệt thầy khoa Quản Trị Kinh Doanh chuyên ngành Quản trị Doanh Nghiệp kiến thức thầy cô chia sẻ bảo em suốt trình học tập rèn luyện trường Trong trình làm luận văn, kinh nhiệm thời gian hạn chế nên thiếu sót khơng thể tránh khỏi Vì em mong giúp đỡ ý kiến góp ý từ q thầy để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để đứng vững xu cạnh tranh ngày mạnh mẽ, doanh nghiệp phải quan tâm đến nguồn lực vốn có đặc biệt trọng đến chiến lược phát triển người, người chủ thể sáng tạo cải vật chất, vốn quý định nguồn lực khác Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Binmax cơng ty với mơ hình hoạt động lĩnh vực kinh doanh online chủ yếu hàng năm thu hút nhiều lao động trẻ Để tồn phát triển cơng ty cần phải có phương hướng, chiến lược, biện pháp hữu hiệu mà trước tiên phải vấn đề quản lý sử dụng lao động Nhận thức tầm quan trọng vấn đề nhân lực công ty, thời gian thực tập vừa qua công ty, quan tâm dạy bảo thầy cô giáo, hướng dẫn nhiệt tình cơ, chú, anh, chị, cơng ty em mạnh dạn chọn đề tài : “Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nhân lực công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax.” Mục đích nghiên cứu đề tài Em chọn đề tài với mục đích nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu sử dụng nhân lực công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax, rút đạt được, khó khăn, vứng mắc q trình tồn phát triển cơng ty Từ em mạnh dạn đề xuất số giải pháp để sử dụng nguồn nhân lựchiệu góp phần nâng cao hiệu kinh doanh công ty Đối tượng phạm vi nguyên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài em hiệu sử dụng nguồn nhân lực Phạm vi nghiên cứu công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax Phương pháp nghiên cứu Khóa luận thực phương pháp chủ yếu thống kê, điều tra, phân tích tổng hợp SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Nguồn liệu thu thập dựa hệ thống lưu trữ công ty trình làm việc tìm hiểunhân em cơng ty Kết cấu khố luận - Lời mở đầu -Bố cục khoá luận gồm chương : + Chương I : Cơ sở lý luận hiệu sử dụng nhân lực doanh nghiệp + Chương II : Thực trạng sử dụng nhân lực công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax + Chương III : Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nhân lực công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax - Kết luận SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng - Phỏng vấn vấn lần hai - Phỏng vấn sâu: gặp trực tiếp gián tiếp ứng viên để trao đổi với họ Ở bước công ty nên kiểm tra hiểu biết ứng viên công ty, vị trí mà họ làm việc Chỉ người lao động hiểucông ty, hiểucơng việc họ tận tâm tận lực với công việc Phỏng vấn sâu giúp công ty hiểu rõ tính cách, chất ứng viên - Kiểm tra trình độ chun mơn: vị trí khác đưa cơng việc mà ứng viên chun mơn học làm - Kiểm tra khả phán đốn, xử lý tình huống, nhà quản trị đưa tình cụ thể thường gặp cơng việc xem ứng viên giải - Kiểm tra kỹ kinh nghiệm làm việc ứng viên, xem ứng viên làm việc đâu? bao lâu? có kinh nghiệm chắn gì? Có phù hợp với vị trí cần truyển dụng khơng? lý nghỉ việc chỗ cũ - Khả hội nhập vào môi trường mới: xem ứng viên có phải người cởi mở, dễ hòa nhập hay khơng Nếu khơng, hướng cho họ nên làm để bắt tay vào công việc - Thử việc: cơng ty tiến hành cho người thử việc vòng hai tháng tùy vào vị trí cơng việc Sau giai đoạn này, đáp ứng u cầu cơng việc nhận bố trí vào vị trí trống Để nâng cao chất lượng tuyển chọn, công ty nên nghiên giải pháp cụ thể như: a Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể cho vị trí cơng viêc Tiêu chuẩn tuyển chọn cho trình tuyển chọn, cần lập tiêu chuẩn tuyển chọn thật đầy đủ, cụ thể vị trí công việc để làm sở tuyển chọn ứng viên xác hiệu Ngồi cấp, chứng chỉ, cơng ty giựa vào như: - Trình độ chun mơn: quan trọng cấp, chứng văn giấy tờ, mà cơng ty cần nhưunxg người có khả SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 53 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng làm việc thực tế, nguồn tuyển mộ chủ yếu công ty đăng trang mạng xã hội Facebook, ứng viên chủ yếu sinh viên trường, tiêu chuyên môn cần phù hợp nhằm kiểm tra tư chưa thể dựa vào kinh nghiệm thực tiễn để đánh giá ứng viên - Trình độ ngoại ngữ: Khơng phải nhân viên cần đến tiêu chuẩn nên cần chuẩn bị cho vị trí cơng việc cần tuyển - Trình độ vi tính: Vi tính kỹ cần thiết hoạt động văn phòng, đặc biệt khối văn phòng Cơng ty b Sự tham gia lãnh đạo công ty Sự tham gia trực tiếp lãnh đạo cơng ty hạn chế rủi ro cơng ty bị sa vào tình trạng lực giảm dần, có tham gia ban lãnh đạo ngăn chặn tình trạng sai lệch mục tiêu đặt công ty, đồng thời cán tuyển dụng có tâm lý tuyển người chút hạn chế tình trạng có tham gia ban lãnh đạo vd phó giám đốc, trường hợp người cán quản lý có tư tưởng khơng có giải pháp phải tự vượt qua nhỏ để hiệu cơng ty, đồng thồi làm thông tư tự kỷ đội ngũ nhân viên thực tuyển dụng có tượng xảy Hơn ban lãnh đạo tham gia trực tiếp thể quan tâm cơng ty, vừa kích thích tinh thần làm việc đội ngũ nhân viên thực tuyển dụng, giải pháp tăng hiệu tuyển dụng, vừa tăng thêm uy tín cơng ty mắt ứng viên tham gia tuyển dụng Đây giải pháp ngăn ngừa tình trạng xấu xảy hồn tồn có lợi cơng tác tuyển dụng cơng ty SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 54 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng BẢNG 8: DỰ TÍNH CHI PHÍ CHO CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TRONG NĂM (Đơn vị: đồng) Hạng mục STT Chi phí Chi phí cho thông báo tuyển dụng: in băng rôn, in thôngbáo tuyển dụng, đăng 256.000.000 tin tuyển dụng web, báo mạng Chi phí cho cơng tác vấn 44.000.000 Chi phí xác minh, điều tra ứng viên 10.000.000 1.3 chi phí hành chính: in hồ sơ, hợp đồng lao động, chi phí khác 5.000.000 100.000.000 Kết biện pháp Sau tiến hành biện pháp thì: - Tuyển dụng nhân lực có hệ thống khoa học giúp cơng ty sử dụng nguồn nhân lựchiệu - Cơng ty có đội ngũ đơng đảo người lao động có chất lượng cao tham gia dự tuyển từ giúp cơng ty có khả lựa chọn người lao động thích hợp với yêu cầu công việc - Giúp cho công ty chọn người cho việc - Công ty tuyển dụng lao động có trình độ, lực theo u cầu cơng ty có ý thức trách nhiệm tốt - Giảm bớt nhiều hạn chế công tác tuyển dụng cảu công ty SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 55 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng BẢNG 9: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG SAU KHI THỰC HIỆN BIỆN PHÁP (Đơn vị: đồng, %) Chỉ tiêu Stt Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận Số lượng lao động Hiệu suất sử dụng lao động Hiệu sử dụng lao động Trước biện pháp Chênh lệch Sau biện pháp 95,219,954,091 118,568,766,521 83,009,599,810 83,512,745,926 12,210,354,281 35,056,020,595 Giá trị 23,348,812,430 503,146,116 22,845,666,314 Tỉ lệ 24.5 0.6 187.1 68 76 11.8 1,400,293,443 1,560,115,349 159,821,906 11.4 179,564,034 461,263,429 281,699,395 156.9 Nhận xét: Bảng đánh giá rõ sau cơng ty thực biện pháp Hồn thiện cơng tác tuyển dụnghiệu tốt - Doanh thu doanh nghiệp tăng từ 95,219,954,091 đồng lên 118,568,766,521 đồng tức tăng 23,348,812,430 đồng tương ứng với tỉ lệ tăng 24.5% so với trước thực giải pháp - Chi phí bỏ cho việc đầu tư vào Biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng 503,146,116 đồng bù lại ta thấy lợi nhuận tăng lên cao từ 12,210,354,281 đồng lên 35,056,020,595 đồng, tức tăng lên 22,845,666,314 đồng tương ứng 187.1% so với trước thực biện pháp - Hiệu suất sử dụng lao động công ty tăng từ 1,400,293,443 đồng lên 1,560,115,349 đồng tương ứng 11,4% - Hiệu sử dụng lao động công ty tăng từ 179,564,034 đồng lên 461,263,429 đồng tương ứng 156.9% SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 56 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Kết luân: Ta thấy rõ sau cơng ty bỏ chi phí đầu tư cho biện pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng, thắt chặt đầu vào nguồn nhân lực công ty phận chủ chốt bán hàng Telesales, nhân viên có kinh nghiệm lực góp phần lớn giúp tăng doanh thu cho cơng ty Hiệu thấy rõ ràng thông qua mức lợi nhuận sau sử dụng biện pháp Biện pháp nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 2.1 Căn biện pháp Vấn đề đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn cho người lao động xem hướng sử dụng lao động có hiệu tất cơng ty Đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn để đáp ứng yêu cầu công việc, vượt qua hạn chế thành tích tương lai Đối với cơng ty, hướng chuyển đổi hình thức cơng ty mở rộng sở sản phẩm kinh doanh nhu cầu lao động có trình độ chun ngành tăng, đòi hỏi nhân viên cũ phải nâng cao khả chuyên môn, sức cạnh tranh Vì vậy, cơng ty phải có sách khuyến khích người lao động học tập lên cao, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, vị trí làm việc khơng chun mơn, đảm bảo không đào tạo tràn lan, chất lượng Đáng ý phận công ty Phòng bán hàng Telesales phòng chăm sóc khách hàng, chất phòng hỗ trợ có nhiều điểm tương đồng với nhau, quan trọng phòng chung mối khách hàng để phục vụ Nhưng thực trạng công ty phòng lại hoạt động độc lập phân cơng cơng việc trung gian trưởng phòng phận 2.2 Nội dung biện pháp Hàng năm, cơng ty nên tiến hành đào tạo với nhiều hình thức (đào tạo chỗ, Luân phiên công việc…) Việc đào tạo, nâng cao trình độ, chun mơn người lao động tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua hoạt động kiểm tra tay nghề định kỳ SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 57 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Cơng ty tham khảo áp dụng số hình thức đào tạo sau: Luân phiên cơng việc: Mục đích việc mở rộng kiến thức cho nhân viên Người tìm hiểu chức khác vị trí làm việc khác Hình thức áp dụng cơng ty khó khăn phức tạp song áp dụng biện pháp cho phòng Bán hàng telesales phòng chăm sóc khách hàng Điều khơng giúp nhân viên phòng mở rộng kiến thức, đặc thù cơng việc tình trạng khách hàng trước sau mua hàng đồng thời kiểm sốt số lượng đơn hàng thành cơng phòng bán hàng telesales Nâng cao khả chuyên mơn phòng giúp doanh nghiệp giải công việc linh hoạt, thuận lợi vắng mặt nhân viên xảy tượng dư thừa nhân viên hai phòng Đào tạo chỗ: Là hình thức đào tạo kỹ cho người lao động nơi làm việc phận công ty tiến hành thực Công ty nên tận dụng nhân viên trước (có trình độ chuyên môn) để làm công tác huấn luyện chỗ cho người lao động (chưa có kinh nghiệm), người quan sát kèm cặp, dạy tận tình Điều giúp cho ứng viên học cách làm việc thực tế Cũng tổ chức thảo luận nhóm trước sau làm việc Nhất đội thi cơng cơng trình tổ chức làm mẫu số việc để nhân viên lấy làm tiêu chuẩn cho cơng việc Phương pháp tốn lại tạo cho nhân viên cảm giác thoải mái Ngồi ra, tạo cho thân người huấn luyện, kèm cặp cảm thấy tầm quan trọng cơng ty, họ làm việc tận tâm hơn, đồng nghiệp có gắn bó với Tuy nhiên, phương pháp có nhược điểm học viên nắm lý thuyết khơng bản, họ học nhược điểm người dẫn, kèm cặp SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 58 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Đào tạo ngồi cơng ty: Cơng ty nên cử người học trường đại học, dự khóa huấn luyện ngắn ngày Phương pháp có ưu điểm tạo điều kiện cho người lao động tập trung vào học tập, nắm bắt lý luận cách có trình tự có hệ thống, giúp người học sáng tạo 2.3 Kết biện pháp Giúp CBCNV cơng ty nâng cao trình độ kỹ nghiệp vụ cần thiết để phục vụ tốt cho cơng việc vị trí làm việc góp phần phát triển cơng ty Đồng thời nhân viên cũ móng vững để phát triển nhân viên Để công tác đào tạo phát triển thực có hiệu quả, cơng ty phải có kế hoạch đào tạo cụ thể phù hợp với kế hoạch kinh doanh chiến lược phát triển công ty Phải xác định cụ thể, xác định xác nhu cầu đào tạo ( đâu, nào, kỹ nào, người), đối tượng cần thiết phải đào tạo, chi phí bình qn cho loại đào tạo bao nhiêu, sau đánh giá chương trình đào tạo Đặc biệt lao động quản lý, công ty phải ý đào tạo đội ngũ Ngoài việc đào tạo chun mơn nghiệp vụ, cơng ty cần nâng cao trình độ hiểu biết kinh tế, trị, xã hội, khoa học….cho người lao động Các biện pháp khuyến khích, động viên nhân lực 3.1 Căn biện pháp - Trong Cơng ty số cán công nhân viên chưa thực gắn quyền lợi trách nhiệm vào cơng việc Đơi bng lỏng cơng việc, cấp có nhắc nhở đơn đốc thực Một số phận xảy tượng chán nản, bỏ bê công việc, nghỉ làm thường xuyên hay trí xin nghỉ việc Lý dẫn đến tượng cơng tác khen thưởng kỷ luật cơng ty kém, cứng nhắc, dẫn tới chênh lệch mức thưởng nhân viên với Hoặc nhân viên có thâm niên làm lâu cơng ty mức thưởng thấp, khơng nhân viên khác SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 59 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Nội dung biện pháp 3.2 a Hình thức khen thưởng: Hình thức khen thưởng Cơng ty cần hạn chế hình thức khen thưởng bình qn khơng phản ánh cách xác kết mà nhân lực đạt Hình thức khen thưởng Cơng ty cần mang tính kịp thời cơng đem lại hiệu cao trình thực Các cán quản lý nhân lực cần theo dõi sát thời gian làm việc ý thức chất lượng cơng việc để phản ánh xác với ban Giám đốc đưa mức khen thưởng thỏa đáng Khi khen thưởng thành tích mà cá nhân đơn vị đạt vật chất Cơng ty nên có công văn khen thưởng để động viên họ tinh thần để họ n tâm cơng tác cơng hiến cho cơng việc Đó biện pháp khen thưởng thiết thực thành công thân người lao động, công việc nhiệm vụ mà họ giao phó Đặc biệt mức khen thưởng dịp lễ tết nên có mức tiền thưởng xứng đáng để khuyến khích tinh thần làm việc nhân viên cụ thể - Cơng ty nên có kế hoạch xếp hạng hiệu nhân viên phận: Ví dụ: đứng Top nhân viên xuất sắc đạt tiêu cao tháng thưởng thêm từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng ( Phụ thuộc vào doanh thu tháng) Ngoài top xuất sắc, nhân viên làm đầy đủ vi phạm kỷ luật thưởng khuyến khích 500.000 đồng vào tiền lương cuối tháng - Ngày lễ, tết công ty cần cụ thể mức tiền thưởng thay mức thưởng chung trước: Đối với nhân viên thời gian thử việc tháng, ngày lễ 30/4 1/5, 2/9, thưởng từ 200.000đồng động viên, tháng 500.000đồng, tháng 1.000.000đồng, năm 1.500.000đồng năm 2.000.000đồng - Ngày tết hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định nhà nước mức thưởng % theo doanh thu công ty SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 60 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng - Tổ chức du lịch dịp nghỉ lễ cho nhân viên buổi liên hoan tồn cơng ty giúp cho nhân viên công ty giao lưu với b Hình thức kỷ luật: Kèm theo hình thức khen thưởng hình thức kỷ luật, chủ yếu đánh vào thu nhập nhân lực để nâng cao ý thức tránh nhiệm họ việc thực công việc giao Những quy định hình thức kỷ luật cần tiến hành nghiêm túc để tạo tác phong làm việc có nề nếp, thái độ làm việc mực Khơng nên tình riêng mà lãng việc chung Vì mục tiêu xây dựng tập thể vững mạnh có ý thức chấp hành kỷ luật cao kỷ luật nghiêm minh biện pháp cần thiết để nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiện thân CBCNV Công ty nhằm đạt tới mục tiêu cuối hiệu cho Công ty lợi ích khác cho xã hội Cán cơng nhân viên không đạt mức thưởng trường hợp sau: + Nghỉ vô lý ngày tháng + Thường xuyên làm muộn, sớm, trang phục không phù hợp với công việc, chất lượng công việc thấp vi phạm thủ tục hành giải công việc chậm trễ, gây phiền hà cho khách hàng, thái độ làm việc có biểu cửa quyền mà khách hàng phê phán Cán công nhân viên không phân phối tiền thưởng suất trường hợp sau: + Bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên + Vi phạm sách pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế công ty, vi phạm kỷ luật lao động + Nghỉ tự ba ngày tháng mười ngày quý + Thời gian nghỉ BHXH, nghỉ việc không hưởng lương + Thời gian học tập, đào tạo không tham gia sản xuất công tác nghiệp vụ Ngồi hình thức kỷ luật Cơng ty cần có hình thức xử phạt kỷ luật cao trường hợp sau: + Những nhân lực làm thất tài sản Cơng ty suất, thiếu tinh thần trách nhiệm phải bồi thường SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 61 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng + Những nhân lực làm việc với thái độ lơ khơng hồn thành nhiệm vụ giao, Công ty không xét thưởng thi đua Nếu có biểu lặp lại có hình thức kỷ luật giáng cấp, chuyển công tác…Sau nhận cơng việc mà tiếp tục vi phạm Công ty tiến hành sa thải + Những nhân lực làm không đủ thời gian quy định khơng có lý đáng làm muộn q 30 phút coi nghỉ khơng lý Để hạn chế việc nghỉ làm nhiều lần tháng, cơng ty nên có giải pháp thắt chặt như, nghỉ ngày thứ tháng trừ ngày cơng hơm đó, nghỉ ngày thứ 2, bắt đầu tính mức phạt số tiền ngày cơng hơm nhân 2, ngày thứ nhân lần ( ví dụ: nghỉ ngày trừ 150.000đồng/lần, ngày thứ trừ 300.000đồng/lần, ngày thứ trừ 450.000đồng/lần ) BẢNG 10: DỰ TÍNH CHI PHÍ KHUYẾN KHÍCH ĐỘNG VIÊN NHÂN LỰC TRONG NĂM (Đơn vị tính: đồng) STT 3.3 - Hạng mục Chi phí cho việc thưởng nhân viên xuất sắc hàng tháng Chi phí tiền hỗ trợ nhân viên ý thức tốt kỷ luật tốt Chi phí thưởng lễ, tết Chi phí Tổ chức Du lịch liên hoan Chi phí thưởng khác Chi phí 500.000.000 408.000.000 1.900.000.000 3.300.000.000 800.000.000 Kết đạt Người lao động có ý thức trách nhiệm cao cơng việc, tính kỷ luật tốt, ln cố gắng để đạt hiệu cao công việc - Giảm việc mắc sai lầm công việc chủ động sáng tạo nâng cao hiệu cơng việc, giải nhanh chóng cơng việc giao, để đạt mức thu nhập cao - Hạn chế số ngày nghỉ công nhân viên, nâng cao mức doanh thu chung cho cơng ty SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 62 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Mặt khác, nhân viên hay bỏ bê công việc, nghỉ làm thường xuyên, ý thức kém, lười biếng hay làm việc riêng làm giảm hiệu công việc bị giảm lương, cắt thưởng, hay trí bị sa thải BẢNG 11 : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG SAU KHI THỰC HIỆN BIỆN PHÁP (Đơn vị: đồng, %) Stt Chỉ tiêu Trước biện pháp Sau biện pháp Chênh lệch Giá trị Tỉ lệ Tổng doanh thu 95,219,954,091 108,586,764,980 13,366,810,889 14.0 Tổng chi phí 83,009,599,810 89,966,545,678 6,956,945,868 8.4 Lợi nhuận 12,210,354,281 18,620,219,302 6,409,865,021 52.5 68 68 - 0.0 1,400,293,443 1,596,864,191 196,570,748 14.0 179,564,034 273,826,754 94,262,721 52.5 Số lượng lao động Hiệu suất sử dụng lao động Hiệu sử dụng lao động Nhận xét: Bảng đánh giá rõ sau công ty thực biện pháp lương thưởnghiệu tốt - Doanh thu doanh nghiệp tăng từ 95,219,954,091 đồng lên 108,586,764,980 đồng tức tăng 13,366,810,889 đồng tương ứng với tỉ lệ tăng 14.0% so với trước thực giải pháp - Chi phí bỏ cho việc đầu tư vào biện pháp 6,956,945,868 đồng bù lại ta thấy lợi nhuận tăng lên cao từ 12,210,354,281 đồng lên 18,620,219,302đồng, tức tăng lên 6,409,865,021đồng tương ứng 52.5% so với trước thực biện pháp SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 63 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng - Hiệu suất sử dụng lao động công ty tăng từ 1,400,293,443 đồng lên 1,596,864,191 đồng tương ứng 14.0% - Hiệu sử dụng lao động công ty tăng từ 179,564,034 đồng lên 273,826,754 đồng tương ứng 52.5% Như ta thấy Cải thiện sách tiền lương biện pháp khuyến khích, động viên nhân lực góp phần lớn đến ý thức tinh thần tự giác cố gắng khơng ngừng CBCNV ty góp phần không nhỏ giúp công ty phát triển đồng thời tăng doanh thu cao SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 64 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng KẾT LUẬN Ngày vấn đề nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu tất doanh nghiệp Bởi sử dụng hiệu nguồn nhân lực công ty làm cho suất lao động tăng mà làm cho hoạt động kinh doanh cơng ty ngày có hiệu Công ty cần lao động giỏi, có trình độ chun mơn cao, u nghề, có lòng nhiệt tình, có trách nhiệm cơng việc Đó lực lượng nòng cốt tạo lợi nhuận cho công ty Đổi xã hội , đổi kinh tế xét cho đổi người Một khâu then chốt công đổi hoạt động quản trị kinh doanh doanh nghiệp đổi công tác quản trị nhân sự.Xét tổng thể kết kinh doanh cơng ty khả quan, cho dù bước chân vào thị trường cơng ty làm ăn có lãi từ năm Có kết cơng ty có nhiều cố gắng hoạt động mình, có vấn đề sử dụng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực công ty trẻ, có tri thức chun mơn, nghiệp vụ tương đối cao, tổ chức quản lý nhân hợp lý, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh Để nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực cơng ty giải pháp cấp bách đặt công ty nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, hai đa dạng tăng mức độ khuyến khích , ba cải thiện mối quan hệ lãnh đạo với nhân viên, phận với Mặc dù em có nhiều cố gắng nghiên cứu khảo sát công ty, tham khảo nhiều ý kiến khác nhau, tham khảo số tài liệu nhà trường, điều kiện hạn chế nguồn tư liệu thông tin công ty, thời gian ngắn nên nhiều góc độ, nhiều khía cạnh chưa đề cập đến, chưa nghiên cứu sâu nên khó tránh khỏi khuyết điểm sai sót Em mong đóng góp ý kiến thầy ngành dẫn, xem xét giúp đỡ để đề tài em hoàn thiện SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 65 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Qua em xin chân thành cảm ơn tới ban lãnh đạo anh chị công ty tạo điều kiện hướng dẫn em làm quen với thực tế cung cấp thông tin công ty để em hoàn thành viết thời gian em thực tập làm việc công ty Em xin chân thành cảm ơn TH.S Nguyễn Đoan Trang tồn thể thầy nhà trường giúp đỡ em hồn thành khố luận SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 66 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung – Quản trị nguồn nhân lực (2005) Để trở thành nhà quản lý hiệu - Nhà xuất lao động-Xã hội - Tác giả: Michaele Gerber Emyth Quản trị nhân - Nhà xuất thống kê - Tác giả : TS Nguyễn Thanh Hội Luật doanh nghiệp Nguồn số liệu Phòng hành nhân Phòng kế tốn tài Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Binmax Một số tài liệu tham khảo khác SV: Nguyễn Thanh Hải –QT1802N 67 ... lực nâng cao hiệu sử dụng nhân lực  Phản ánh thực trạng sử dụng nhân lực công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax  Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nhân lực công ty TNHH thương mại dịch vụ. .. TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BINMAX Tổng quan Công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax 1.1 Giới thiệu khái quát công ty Công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax. .. Chương II : Thực trạng sử dụng nhân lực công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax + Chương III : Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nhân lực công ty TNHH thương mại dịch vụ Binmax - Kết luận SV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực của công ty TNHH thương mại và dịch vụ binmax , Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực của công ty TNHH thương mại và dịch vụ binmax

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay