Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH thương mại duy tùng

84 7 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Đức Duy Giảng viên hướng dẫn : TS.Nguyễn Thị Hồng Đan HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TÙNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Đức Duy Giảng viên hướng dẫn : TS.Nguyễn Thị Hoàng Đan HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Đức Duy Mã SV: 1412402011 Lớp: QT1802N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân Công ty TNHH thương mại Duy Tùng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận quản trị nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp - Tìm hiểu điều kiện, khả nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số lượng lao động, cấu lao động, quy mô kinh sản xuất, sở vật chất kỹ thuật,…Tình hình phân cơng lao động, tình hình tuyển dụng, đào tạo chế độ đãi ngộ doanh nghiệp - Kết luận thực trạng nguồn nhân lực công ty Những thành công hạn chế, vấn đề chưa làm việc nâng cao hiệu sử dụng công ty, đồng thời tìm ta nguyên nhân hạn chế qua tìm số biện pháp để khắc phục, nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH thương mại Duy Tùng Địa chỉ: Tổ 14, Khu 4B, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Đan Học hàm, học vị: Tiến sĩ Cơ quan công tác: Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Các giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản trị nhân Công ty TNHH thương mại Duy Tùng Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Đức Duy Nguyễn Thị Hoàng Đan Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Đan Đơn vị cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Nguyễn Đức Duy Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp Đề tài tốt nghiệp: Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Nội dung hướng dẫn: Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Một số nét khái quát nhân quản trị nhân 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 1.2.2 Phân tích cơng việc 1.2.3 Tuyển dụng nhân viên 1.2.4 Định mức lao động 11 1.2.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 12 1.2.6 Lương sách đãi ngộ 15 1.3.1 Môi trường bên 21 1.3.2 Mơi trường bên ngồi 22 1.4 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực 24 1.4.1Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động 24 1.4.2 Đánh gía hiệu suất sử dụng lao động theo doanh thu/lợi nhuận 25 1.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng lao động theo doanh thu /lợi nhuận 26 1.4.4 Đánh giá hiệu sử dụng lao động theo mức độ bố trí ngành nghề 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TÙNG 27 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Thương mại Duy Tùng 27 2.1.2 Chức , nhiệm vụ công ty TNHH Thương mại Duy Tùng 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 30 2.1.4 Tình hình văn hóa tổ chức công ty 32 2.2.Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng 33 2.2.1 Mô tả hoạt động sản xuất kinh doanh chung Công ty 33 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh 35 2.3 Thực trạng tình hình nhân Cơng ty TNHH thương mại Duy Tùng 39 2.3.1 Tình hình lao động Công ty 39 2.3.2 Phân tích cơng tác quản trị nhân lực Công ty 44 2.3.3 Công tác đào tạo nguồn nhân lực 46 2.3.4 Đánh giá nhân viên 50 2.3.5 Chế độ cấp bậc lương công ty 51 2.3.6 Chế độ làm việc nghỉ ngơi 54 2.4 Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Duy Tùng 54 2.4.1 Đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực 54 (Nguồn:Tính tốn dựa số liệu Phòng kế tốn Phòng hành Cơng ty TNHH thương mại Duy Tùng) 54 2.5 Đánh giá chung tình hình quảnnhân lực công ty TNHH Thương mại Duy Tùng 56 2.5.1.Thành tích đạt 56 2.5.2 Hạn chế 56 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TÙNG 58 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng năm tới 58 3.1.1 Phương hướng kinh doanh 58 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 59 3.2 giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng 60 3.2.1Biện pháp 1: 60 3.2.2 Biện pháp 2: 65 3.3.Một số kiến nghị 68 3.3.1 Kiến nghị Công ty 68 3.3.2 Kiến nghị Nhà nước 69 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học trường Đại học Dân lập Hải Phòng khoa Quản Trị Kinh Doanh, em Thầy Cô cung cấp truyền đạt tất kiến thức chuyên môn cần thiết quý báu, tổng kết lại kiến thức chuyên môn mà học hội để học hỏi thêm nhiều kiến thức áp dụng vào đề tài thực hiên Đồng thời rút kinh nghiệm thực tế Thông qua chuyên đề tốt nghiệp này, em xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Cơ Nguyễn Thị Hồng Đan tận tình hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Mặc dù bận rộn công tác Cô dành thời gian quý báu để phân tính giảng giải cho em hiểu vấn đề , giúp em có đủ kiến thức thực tế lòng tự tin để hồn thành luận văn nghiệp Bên cạnh đó, em xin cảm ơn Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng số cán công ty hỗ trợ cung cấp số liệu để em hoàn thành đề tàiCác giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng” Kết đạt chắn khơng tránh khỏi thiếu sót thực đề tài Kính mong q Thầy Cơ thơng cảm bỏ qua Sự phê bình góp ý q Thầy Cô bạn học kinh nghiệm cho chúng em sau Sau chúng em xin kính chúc q Thầy Cơ mạnh khỏe, đạt nhiều thắng lợi công tác nghiên cứu khoa học nghiệp giáo dục Em xin chân thành cảm ơn! Tp Hải Phòng, ngày tháng Nguyễn Đức Duy năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp thân tự thực có hỗ trợ giáo viên hướng dẫn khơng chép cơng trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Đức Duy 3.1.2 Mục tiêu cụ thể Đi với định hướng, kế hoạch phát triển kinh doanh năm tới, Công ty đưa định hướng phát triển đào tạo phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty Mục tiêu đào tạo phát triển NNL Công ty phát triển theo chiều sâu Có nghĩa bên cạnh việc tăng cường NNL số lượng để mở rộng quy mơ kinh doanh đặt vấn đề chất lượng nhân lên hàng đầu Không dừng lại việc tuyển, đào tạo NNL ngành nghề mà phải trang bị cho họ chuyên môn tốt khả làm việc hồn hảo mơi trường kinh tế cạnh tranh gay gắt ln ln thay đổi Hồn thiện cơng tác tuyển dụng, đào tạo nhân giúp cho nhà quảnCơng ty tìm ngơn ngữ chung với nhân viên biết cách nhạy cảm với nhu cầu nhân viên, đánh giá nhân viên cách xác, lơi nhân viên say mê với công việc tránh sai lầm việc tuyển chọn sử dụng lao động để nâng cao chất lượng thực công việc nâng cao hiệu Công ty - Lấy nhân làm tảng, yêu cầu công ty phải hoạch định nguồn nhân lực cách rõ ràng chi tiết để đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chiến lược mục tiêu tương lai - Tuyển mộ xây dựng đào tạo nguồn nhân lực vững chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, tinh thần trách nhiệm với công việc để công ty vững hoạt động sản xuất kinh doanh - Lương bổng đãi ngộ phải cập nhật thường xuyên, thay đổi cách đánh giá để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty, giảm thiểu tình trạng cân đối mức thu nhập khối văn phòng lao động xí nghiệp - Bộ phận kỹ thuật cơng nghệ phải nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ làm việc, đưa nhiều ý kiến cải tiến công tác sản xuất quản lý chất lượng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, giúp giảm chi phí, tăng lợi nhuận tăng thu nhập cho người lao động - Tạo đoàn kết gắn bó phòng ban đơn vị sản xuất để tiến độ sản xuất, thời gian giao hàng xác thời hạn 59 - Đào tạo, hướng dẫn, chăm lo đảm bảo điều kiện an toàn cho người lao động - Tổ chức khám bệnh định kỳ năm để người lao động phòng ngừa bệnh tật yên tâm công tác - Phát động phòng trào đồn thể thi đua để rèn luyện sức khỏe, xây dựng công tác phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ - Duy trì tăng khoản phúc lợi dành cho em học sinh giỏi, sinh viên học tập tốt vào ngày lễ tết, liên hoan họp mặt cuối năm 3.2 giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng 3.2.1Biện pháp 1: Nâng cao hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty a Căn biện pháp Công tác đào tạo Công ty chưa bắt nguồn từ nhu cầu sản xuất kinh doanh, từ trình độ tay nghề có người lao động gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Bảng 3.1: Tình hình lao động dây chuyền sản xuất số Chỉ tiêu STT Số người 19 Tỷ lệ (%) 100 Tổng số lao động Số lao động chuyên ngành, tay nghề 14 73,68 - Số lao động hồn thành tốt cơng việc - Số lao động khơng hồn thành tốt cơng việc 12 85,71 14,29 Số lao động không chuyên ngành, tay nghề 26,32 - Số lao động hồn thành tốt cơng việc - Số lao động khơng hồn thành tốt cơng việc Số lao động có thể tham gia đào tạo Số lao động không thể tham gia đào tạo 80 20 61,53 38,47 Đối với lực lượng lao động trực tiếp, trình độ tay nghề họ định chất lượng sản phẩm doanh nghiệp, trực tiếp tạo doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp, công tác đào tạo chưa ý, quan tâm mức Xem xét 60 bảng lao động chuyên ngành, tay nghề, số lao động tham gia đào tạo dây chuyền sản xuất số 1: Qua bảng ta thấy số lao động chuyên ngành, tay nghề dây chuyền sản xuất số chiếm 73,68%, số lao động không chuyên ngành, tay nghề chiếm 26,32% Số lao động hoàn thành tốt cơng việc khơng cao cho thấy trình độ tay nghề người lao động chưa đáp ứng hết yêu cầu cơng việc, số người tham gia đào tạo chiếm 61,53% lại chưa Công ty quan tâm, cho đào tạo nâng cao tay nghề, dẫn đến chất lượng sản phẩm, suất lao động chưa cao Ngồi ra, cơng tác quản lý nguồn nhân lực cần trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực Như thợ bậc cao Công ty, chủ yếu thợ bậc 4, có thâm niên cơng tác có khả đào tạo lên bậc cao Cơng ty chưa có hình thức đào tạo, cập nhật đào tạo thêm cho người lao động Sau bảng thợ bậc cao cần đào tạo dây chuyền sản xuất số 1: Bảng 3.2: Bảng thợ bậc cao cần đào tạo dây chuyền sản xuất số STT Họ tên Loại thợ Cấp bậc thợ Thâm niên Nguyễn Văn Thành Thợ khí 4/7 năm Trần Văn Hà Thợ sửa chữa máy 5/7 năm Lê Văn Hùng Thợ điện 4/7 năm Hàng năm Cơng ty có tiêu đào tạo nghiệp vụ cấp bộ, đào tạo từ – tháng Cơng ty đưa tiêu chí để chọn người đào tạo, tiêu chí như: thời gian công tác Công ty: năm trở lên, độ tuổi từ 25 – 35 tuổi, sức khỏe tốt, chấp hành tốt qui định Cơng ty, có tinh thần làm việc, học hỏi cao Tuy nhiên việc đưa tiêu chí khơng tìm người cần phải đào tạo, ví dụ năm 2015, chị Nguyễn Thị Mai phòng Tài kế tốn cần đào tạo nâng cao nghiệp vụ chưa đủ năm công tác Công ty nên không cử đào tạo hay có lý khác chị Hồng Lan, đủ tiêu chí đào tạo muốn đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ có nhỏ nên không tham gia lớp đào tạo 61 Tuy nhiên điều tra hài lòng công tác tổ chức đào tạo lao động gián tiếp có đến 82% cảm thấy hài lòng Còn điều tra với lao động trực tiếp có 61% cảm thấy hài lòng Vì thế, từ tình trạng thực tế kết điều tra biện pháp đào tạo hướng chủ yếu vao đối tượng lao động trực tiếp Ngồi Cơng ty có định hướng năm tới đại hóa dây chuyền sản xuất để nâng cao suất lao động, tăng doanh thu việc đào tạo tay nghề cho người lao động cần thiết để người lao động đáp ứng với nhu cầu cơng việc sử dụng cơng nghệ, dây chuyền sản xuất cách thành thạo b Nội dung biện pháp Từ thực trạng nhu cầu cần đào tạo Cơng ty nên đưa hình thức đào tạo cụ thể: Đào tạo chỗ: cách kèm cặp hướng dẫn nơi làm việc người lao động Đối với lao động trực tiếp dây chuyền sản xuất kèm cặp, hướng dẫn ca làm việc người lao động bố trí, xếp theo hình thức ln phiên ca Ví dụ: Họ tên Bộ phận Thời gian làm việc Ca sáng Ca chiều Thời gian đào tạo Ca sáng Ca chiều 13h45' 15h15' Trần Văn Tiến Máy cắt 7h15' - 9h45' 15h15' - 17h15' 9h45' - 11h Trịnh Văn Nam Máy cắt 9h45' - 11h 15h15' 13h45' - 15h15' 7h15' - 9h45' 17h15' Cử đào tạo: Công ty nên tự tổ chức lớp cho người lao động đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, đồng thời xem xét cách cụ thể trường hợp cần đào tạo trước 62 Bảng 3.3: Bảng dự kiến công tác đào tạo lao động trực tiếp năm 2014 (Đơn vị: Người) Dây chuyền sx số Dây chuyền sx số Chỉ tiêu Thực Thực Nhu cầu Chỉ tiêu Nhu cầu Chỉ tiêu kế kế kế đào tạo kế hoạch đào tạo hoạch hoạch hoạch Đào tạo chỗ 10 - Thợ hàn 3 3 - Thợ điện 3 3 - Thợ khác Cử đào tạo 6 - Thợ hàn 2 2 - Thợ điện 1 2 - Thợ khác 3 2 1 16 14 11 16 14 10 Tổng Ta xác định chi phí đào tạo sau: Ta xác định chi phí đào tạo với lao động trực tiếp sau *) Với hình thức đạo tạo chỗ Cơng ty dự tính hỗ trợ 550.000đ/người Như chi phí đào tạo cho 13 lao động đào tạo chỗ : 13 * 550.000 = 7.150.000đ *) Với hình thức cử đào tạo, tùy theo học phí lớp học nâng cao nghiệp vụ thị trường, Cơng ty dự tính chi phí khóa học 3.000.000đ/người Như chi phí đào tạo cho người là: * 3.000.000 = 24.000.000đ - Tiền lương mà Công ty phải trả cho người cử đào tạo là: (với tiền lương trung bình 2.300.000đ/người) 11 * 2.300.000 = 18.400.000đ - Như năm 2014, chi phí mà Cơng ty phải bỏ nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho lđ trực tiếp là: 7.150.000 + 24.000.000 + 18.400.000 = 49.550.000đ 63 Sau kết thúc khoá đào tạo, cá nhân hồn thành tốt khóa học Công ty khen thưởng, động viên với mức thưởng: lao động cử đào tạo 2.00.000đ/người, lao động đào tạo chỗ 300.000đ/người Sau đánh giá chất lượng thực công việc đối tượng đào tạo để có sách đãi ngộ hợp lý c Kết biện pháp Sau thực biện pháp công ty có đội ngũ cơng nhân viên có trình độ chun mơn cao, làm việc hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu chất lượng dịch vụ ngày cao khách hàng, thích nghi với chế thị trường Điều vừa đem lại lợi ích cho công nhân viên lại vừa mang lại lợi ich lâu dài cho cơng ty, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công ty, nâng cao sức cạnh tranh với công ty khác thị trường, nâng cao suất lao động, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty So sánh trước biện pháp sau biện pháp: Dự kiến kết với kì vọng tăng 10% doanh thu sau đào tạo ta có : Bảng 3.4: Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực trước sau thực biện pháp Trước Sau giải pháp giải pháp STT Chỉ tiêu ĐVT Tổng lao động Người Doanh thu Tr.đồng 9.002,02 Lợi nhuận Tr.đồng 204,31 175,202 Hiệu suất sử dụng Tr.đồng/ lao động (2/1) Người 230,8 253,9 Hiệu sử dụng Tr.đồng/ lao động (3/1) Người 5.23 4,49 39 39 SL % - - 9.902,222 900,202 10 Trong : DT sau giải pháp : 9002.02 x ( 1+10%) = 9902,222 Tr đồng 64 Chênh lệch 29,108 14,24 23,1 10 0,74 14,14 CP sau giải pháp là:8797,7 x (1+0,1)+49,55 = 9727.02 tr đồng Từ bảng dự kiến kết cho thấy với kì vòng doanh thu tăng 10% hiệu suất sử dụng lđ tăng từ 230,8 lên 253,9 Tuy nhiên hiệu sử dụng lao động giảm từ 5,23 xuống 4,49 3.2.2 Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực a Căn biện pháp Tuyển dụng bước đầu tiên, bước quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực lâu dài Công ty.Trong năm gần ,công tác tuyển dụng Công ty bước phát triển,tuy nhiên số yếu điểm : - Số lượng lao động tuyển dụng vào Công ty chủ yếu từ nguồn nội em người quen cán công nhân viên làm việc Cơng ty Bảng 3.5: Tình hình tuyển dụng nhân viên năm 2014 – 2015 Đơn vị: Người Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Chênh lệch Tuyển dụng nội 14 Tuyển dụng bên ngồi 13 19 Tổng Nhìn vào số liệu cho thấy năm 2014, công ty tuyển dụng 13 nhân viên, tuyển dụng nội chiếm tương đương 69,2% Đến năm 2015 số lên 73,6% Phần lớn nhân viên vào công ty em, người quen CBCNV làm công ty Như vậy, chênh lệch tuyển nội tuyển bên cao Do có hạn chế nguồn tham gia tuyển dụng, chủ yếu nguồn nội nên Công ty hội có nhân viên có trình độ cao b - Mục tiêu biện pháp Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty - Tuyển chọn ứng viên có lực, trình độ chun mơn cao đáp ứng yêu cầu tính chất phức tạp công việc 65 c Nội dung biện pháp Đa dạng hoá nguồn tuyển mộ để thu hút nhiều ứng viên tạo hội thuận lợi cho việc tuyển chọn ứng viên giàu tiềm phù hợp với điều kiện làm việc với cường độ cao Công ty Liên kết với trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề tiến hành tuyển mộ ứng viên họ ngồi ghế nhà trường (năm học cuối bậc đào tạo) nguồn lực quan trọng phong phú Với nguồn lực ứng viên giữ thói quen học tập, có khả tiếp thu nhanh, có nhiều sáng kiến, sức trẻ lòng nhiệt huyết cống hiến cho nghiệp phát triển bền vững Cơng ty Ngồi ra, Cơng ty đăng tuyển với ứng viên ứng cử nguồn khác nhờ ứng viên tự nộp đơn xin việc, người có nhu cầu làm việc mà chưa tìm việc… tất nguồn tạo thành nguồn tổng thể, phong phú giúp cho Cơng ty có nhiều hội tuyển chọn ứng viên phù hợp Căn vào chiến lược kinh doanh Công ty thời gian tới, nhu cầu nguồn nhân lực (cả số lượng chất lượng) khái quát qua bảng sau: Bảng 3.6: Nhu cầu nguồn nhân lực công ty thời gian tới Đơn vị tính: Người Số Số Số người người dự tuyển người trúng tuyển hồn thành tốt cơng việc Số người bỏ việc STT Nguồn tuyển dụng Tại trường đại học, cao đẳng Ứng viên tự nộp đơn xin việc 20 25 4 sau trúng tuyển 1 Tổng 45 DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI NĂM 2014 - Chi phí phục vụ trực tiếp cho cơng tác tuyển dụng: 20.500.000 đồng - Chi phí đào tạo sau tuyển dụng: 16.060.000 đồng 66  d Tổng chi phí phục vụ cho cơng tác tuyển dụng là: 36.560.000 đồng  Dự kiến kết đạt Giả sử sau thực biện pháp Doanh thu công ty tăng lên 20% Ta có dự kiến kết đạt sau thực biện pháp: Bảng 3.7: Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực trước sau thực biện pháp STT Chỉ tiêu ĐVT Tổng lao động Người Doanh thu Tr.đồng Lợi nhuận Tr.đồng Trước Sau giải pháp giải pháp 39 % - 9.002,02 10.802,424 1800,404 20 204,31 208,684 4,374 2,14 230,8 234,83 4,03 1,74 5.23 4,53 0,7 13,3 Người Hiệu sử dụng Tr.đồng/ lao động (3/1) SL - Hiệu suất sử dụng Tr.đồng/ lao động (2/1) 46 Chênh lệch Người Từ bảng dự kiến kết cho thấy với kì vòng doanh thu tăng 20% lợi nhuận cơng ty tăng từ 204,31 trđ lên 208,684 trđ Hiệu suất sử dụng lđ tăng từ 230,8 lên 234,83 Tuy nhiên hiệu sử dụng lao động giảm từ 5,23 xuống 4,53 Với giải pháp Công ty thu hút ứng viên từ khắp nơi không ứng viên nội người thực có khả năng, ý chí phân đấu khơng có hội làm việc Cơng ty Hạn chế tình trạng ơng cháu cha khơng đủ trình độ lực, khả chiếu cố cân nhắc vào vị trí quan trọng, chủ chốt gây ảnh hưởng đến tinh thần làm việc chung toàn công ty ảnh hưởng tới hiệu sản xuất kinh doanh Tiết kiệm chi phí đào tạo thơng qua tuyển dụng Cơng ty tìm thấy người có đủ trình độ, đáp ứng u cầu cơng việc 67 Một số kiến nghị 3.3 3.3.1 Kiến nghị Công tycông ty hoạt động lĩnh vực sản buôn bán Đây lại lĩnh vực hoạt động phổ biến nên cạnh tranh thị trường vô khắc nghiệt Một doanh nghiệp ngày phát triển đóng góp tồn thể nhân viên Vì vậy, việc đào tạo đội ngũ nhân viên có vai trò quan trọng việc thúc đẩy Công ty phát triển Bên cạnh yếu tố liên quan đế việc đào tạo cần xem xét kỹ lưỡng để công tác đào tạo đạt hiệu tối đa Cần tiến hành đánh giá hiệu công tác tuyển dụng Tiến hành đánh giá hiệu công tác tuyển dụng thông qua tiêu sau:  - Chi phí cho hoạt động tuyển dụng chi phí cho lần tuyển Chi phí bao gồm tất khoản liên quan đến tuyển dụng chi phí quảng cáo, …  - Số lượng chất lượng hồ sơ xin tuyển. - Hệ số số nhân viên tuyển số đề nghị tuyển. - Số lượng ứng viên chấp nhận số lượng ứng viên từ chối chấp nhận công việc mức lương định. - Kết thực công việc nhân viên tuyển. - Số lượng nhân viên bỏ việc  Ngoài ra, nên tiến hành so sánh kết đợt tuyển dụng với tìm nguyên nhân lại có khác biệt để rút kinh nghiệm cho đợt tuyển dụng sau Thường xuyên cải thiện quy trình tuyển dụng: Sau đợt tuyển dụng phận nhân nên thực công việc phân tích rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu bước quy trình, xác định điểm yếu tìm nguyên nhân bản, đồng thời nhận diện hội cải thiện, bổ sung thêm bước cần thiết, loại bỏ bước không cần thiết quy trình tuyển dụng Khi quy trình tuyển dụng cải thiện cách hợp lý chất lượng nhân viên tuyển nâng cao Tăng ngân sách cho công tác tuyển dụng Về lâu dài nguồn chi ngân sách cho công tác tuyển dụng cần đẩy mạnh  68 nữa, trước đòi hỏi ngày cao nguồn nhân lực cấp cao đòi hỏi công tác tuyển dụng phải nhắm đến tầng cao nữa; để thực việc trước hết phải đảm bảo nguồn ngân sách cho công tác tuyển dụng Tăng nguồn ngân sách cho công tác tuyển dụng giúp phận tuyển dụng tiếp cận nhiều công cụ tuyển dụng tốt hơn, việc marketing tuyển dụng chất lượng hơn, thu hút nhiều nguồn nhân lực cao cấp hơn, việc hợp tác với công ty tư vấn nhân chất lượng cao, mở rộng mối quan hệ giao tế xúc tiến Công ty kiến nghị với Nhà nước mở rộng môi trường đầu tư, cắt bỏ thủ tục phiền hà, tạo mơi trường đầu tư thơng thống để thu hút đối tác nước đầu tư vào công ty giúp cho công ty mở rộng sản xuất, tìm chỗ đứng thị trường nâng cao thu nhập cho cán công nhân viên họ n tâm cơng tác Mở rộng kênh tuyển dụng Cơng ty nên đa dạng hóa nguồn thu hút ứng viên, xây dựng hình tượng tốt  đẹp công ty trường đại học, cao đẳng,… thơng qua sách tài trợ thi, trao học bổng,… cho sinh viên Đây hình thức tiếp thị cơng ty hiệu thơng qua hình thức cơng ty có hội tuyển chọn sinh viên giỏi cho Nâng cao chất lượng phục vụ cung ứng hàng hóa, đẩy mạnh thương hiệu uy tín cơng ty thị trường nhằm tạo hấp dẫn thu hút ứng viên  3.3.2 Kiến nghị Nhà nước - Nhà nưóc cần xây dựng chế thích hợp để người lao động Việt Nam giao lưu học hỏi phương pháp đào tạo nước tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm làm việc - Đổi hệ thống giáo dục đào tạo cho phù hợp với xu hội nhập kinh tế quốc tế, tưng bước nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học, trung tâm đào tạo - Thường xuyên thay đổi số văn có liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo cán công chức theo hướng: văn không phù hợp với chế thị trường hội nhập quốc tế thay đổi lại Sự thay đổi theo hướng thực trọng dụng người có đức, có tài 69 - Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, tuyển dụng bổ nhiệm cán theo hướng người đào tạo, làm việc phải tốt người chưa không chịu đào tạo, người làm việc không hiệu 70 KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trường với nhược điểm vốn có kinh tế tiến tiến đại Nó khuyến khích doanh nghiệp phấn đấu vươn lên cách tự điều tiết giá thông qua quan hệ cung, cầu thị trường Ðây môi trường tốt cho doanh nghiệp động, sáng tạo, biết nắm bắt thời hội kinh doanh Mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường cần phải có hướng riêng theo xu phát triển chung xã hội Nhân chìa khóa vơ quan trọng nghiệp xây dựng phát triển đất nước Trong thời đại phát triển hội nhập nay, doanh nghiệp muốn tồn phát triển phụ thuộc vào cách sử dụng quản lý nguồn nhân lực có hiệu hay không Công ty TNHH TM Duy Tùng quan tâm trọng đến công tác quản trị nguồn nhân lực, công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trong năm gần công tác quản trị, tuyển dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty đạt số kết quan trọng nhiên số hạn chế ảnh hưởng đến phát triển tương lai công ty Đội ngũ lao động Công ty nhiều độ tuổi khác nhiên số lao động từ 18 – 25 tuổi chiếm tỷ lệ lớn (58,97%), độ ngũ lao động trẻ, tiềm ẩn sức sáng tạo lớn, động, linh hoạt, dễ thích nghi với điều kiện cơng việc Trình độ người lao động Cơng ty thấp, số lao động có trình độ đại học chiếm 15,4%, chủ yếu lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật lao động phổ thông Công tác hoạch định nguồn nhân lực thực chưa tốt, việc hoạch định nguồn nhân lực chưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty bị phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên (nhất yếu tố bạn hàng) tượng thừa, thiếu nhân lực cục Công tác đánh giá nhân viên chưa thực tốt Việc đánh giá xem người lao động có hồn thành tốt cơng việc hay khơng dựa việc họ hồn thành cơng việc thời hạn hay khơng, có làm đủ ca, đủ buổi không, chưa quan tâm đến thái độ, tác phong làm việc người lao động, chất lượng thực cơng việc khả năng, trình độ, mức độ thành thục công việc người lao động 71 Trong công tác tuyển dụng công ty nhiều hạn chế có nhiều hạn chế khâu tuyển dụng, không tuyển nhiều nhân tài giúp cho cơng ty phát triển tình trạng nhân viên trúng tuyển khơng hồn thành tốt công việc bỏ việc sau thời gian làm việc Công ty Công tác trả công người lao động (đặc biệt lao động trực tiếp) chưa hợp lý Đơn giá định mức Công ty quy định thấp so với Cơng ty khác Tóm lại, việc nâng cao hiệu sử dụng lao động việc làm quan trọng cần thiết tất doanh nghiệp Bởi sử dụng lao động có hiệu giúp doanh nghiệp làm ăn kinh doanh tốt, giảm chi phí sản xuất, khấu hao nhanh tài sản cố định điều giúp doanh nghiệp đứng vững thị trường mở rộng thị phần tăng khả cạnh tranh với đối thủ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng (2014) Báo cáo công tác quản trị nhân lực công ty 2014 Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng (2014) Báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp năm 2014 Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng (2015) Báo cáo công tác quản trị nhân lực công ty 2015 Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng (2015) Báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp năm 2015 Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực NXB: Tổng hợp TPHCM Nguyễn Văn Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2004), Quản trị nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội.NXB: Tư Pháp Nguyễn Hữu Thân, Quản trị nhân sự, nhà xuất LĐ – XH, 2007 Nguyễn Hữu Thân, Quản trị nhân theo R.wayne Monday and Robert M.Noe, op city 73 ... Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng số cán công ty hỗ trợ cung cấp số liệu để em hoàn thành đề tài “ Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Kết đạt... 56 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TÙNG 58 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng năm tới... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TÙNG 27 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH thương mại duy tùng , Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH thương mại duy tùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay