QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

188 14 0
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VŨ THỊ DUNG QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VŨ THỊ DUNG QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Chuyên ngành: Quản Giáo dục Mã số: 9.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Khánh Đức PGS.TS Đặng Bá Lãm HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Vũ Thị Dung i LỜI CẢM ƠN Em xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc, thành kính tới PGS TS Trần Khánh Đức, PGS.TS Đặng Bá Lãm, người thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ Em thời gian học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận án Em xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ, hướng dẫn Em q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận án Em chân thành cảm ơn lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Thái Bình tạo điều kiện vật chất, tinh thần góp ý cho tác giả thời gian học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận án Lời cuối cùng, Em cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, khích lệ, giúp đỡ Em thời gian công tác, học tập nghiên cứu khoa học Trong thời gian học tập điều kiện nghiên cứu gặp nhiều khó khăn, chắn luận án khơng tránh khỏi hạn chế, sơ xuất Em kính mong nhận góp ý tâm huyết thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp để luận án hoàn thiện thời gian sớm Em mong muốn có hội triển khai đề tài với quy mơ lớn hơn, đóng góp nhiều cho công tác quản chất lượng đào tạo Trường Đại học Thái Bình trường đại học nước Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày .tháng 12 năm 2018 Tác giả Vũ Thị Dung ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CBQL Cán quản CĐ, ĐH Cao đẳng, Đại học CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa CL Chất lượng CLGD Chất lượng giáo dục CLĐT Chất lượng đào tạo CSGD Cơ sở giáo dục CSĐT Cơ sở đào tạo CSVC Cơ sở vật chất ĐH Đại học ĐHSP Đại học sư phạm ĐHĐP Đại học địa phương ĐT Đào tạo ĐBCL Đảm bảo chất lượng ĐNGV Đội ngũ giảng viên GDĐH Giáo dục đại học GDĐT Giáo dục đào tạo GV Giảng viên KSCL Kiểm soát chất lượng KĐCL Kiểm định chất lượng NCKH Nghiên cứu khoa học QLCL Quản chất lượng QLCLĐT Quản chất lượng đào tạo QTĐT Quá trình đào tạo SV Sinh viên STN Sau thử nghiệm TCCN Trung cấp chuyên nghiệp THPT Trung học phổ thông TTN Trước thử nghiệm iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể, đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn, phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận điểm bảo vệ Đóng góp luận án 10 Cấu trúc luận án CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu chất lượng đào tạo đại học 1.1.2 Nghiên cứu quản chất lượng đào tạo đại học 11 1.1.3 Nghiên cứu đảm bảo chất lượng đào tạo đại học 15 1.1.4 Đánh giá chung 18 1.1.5 Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 19 1.2 Một số khái niệm liên quan 20 1.2.1 Chất lượng 20 1.2.2 Quản chất lượng 22 1.2.3 Đào tạo chất lượng đào tạo đại học 24 1.2.4 Quản chất lượng đào tạo đại học 26 1.2.5 Quản chất lượng đào tạo đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 28 1.3 Các cấp độ mơ hình quản chất lượng 28 1.3.1 Các cấp độ quản chất lượng 28 1.3.2 Các mô hình quản chất lượng 35 1.4 Quá trình đào tạo đại học 40 1.4.1 Đầu vào 40 1.4.2 Quá trình 42 1.4.3 Đầu 42 1.5 Nội dung quản chất lượng đào tạo đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 43 1.5.1 Xây dựng sách chất lượng, kế hoạch chiến lược 43 1.5.2 Cấu trúc hệ thống quản chất lượng đào tạo đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 45 1.5.3 Các bước triển khai hệ thống quản chất lượng đào tạo đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 45 1.6 Các yếu tố tác động đến quản chất lượng đào tạo đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 53 1.6.1 Yếu tố chủ quan 55 1.6.2 Yếu tố khách quan 53 Kết luận chương 55 iv CHƯƠNG CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 57 2.1 Các chủ trương, sách quản chất lượng đào tạo giáo dục đại học 57 2.2 Trường đại học Thái Bình hệ thống giáo dục quốc dân 59 2.2.1 Đặc trưng trường đại học địa phương 59 2.2.2 Thông tin chung Trường Đại học Thái Bình 60 2.2.3 Khảo sát thực trạng quản chất lượng đào tạo Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 71 2.3 Thực trạng quản chất lượng đào tạo Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 75 2.3.1 Thực trạng nhận thức lãnh đạo, cán giảng viên, cơng nhân viên vai trò quản chất lượng nhà trường 75 2.3.2 Thực trạng xây dựng hệ thống quản chất lượng đào tạo Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 77 2.3.3 Thực trạng vận hành hệ thống quản chất lượng đào tạo Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 95 2.3.4 Thực trạng đánh giá, cải tiến hệ thống quản chất lượng đào tạo Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 97 2.4 Đánh giá chung 102 2.4.1 Điểm mạnh 102 2.4.2 Điểm yếu 103 2.4.3 Thời 104 2.4.4 Thách thức 104 2.5 Kinh nghiệm Quốc tế quản chất lượng đào tạo đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 104 2.5.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 104 2.5.2 Kinh nghiệm Singapore 105 2.5.3 Kinh nghiệm Thái Lan 105 2.5.4 Kinh nghiệm Mỹ 106 2.5.5 Những kinh nghiệm Quốc tế quản chất lượng đào tạo Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 107 Kết luận chương 108 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 110 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 110 3.1.1 Đảm bảo chất lượng hiệu 110 3.1.2 Đảm bảo tính hệ thống 110 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 110 3.1.4 Đảm bảo tính kế thừa 110 3.2 Đề xuất hệ thống quản chất lượng đào tạo Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 110 3.2.1 Giới thiệu hệ thống 110 3.2.2 Mô tả hệ thống 112 v 3.3 Các biện pháp quản chất lượng đào tạo Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 112 3.3.1 Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức vai trò hệ thống quản chất lượng, vai trò cá nhân vận hành, đánh giá cải tiến hệ thống quản 112 3.3.2 Biện pháp 2: Chỉ đạo hồn thiện sách chất lượng, kế hoạch chiến lược văn quản khác 115 3.3.3 Biện pháp 3: Tổ chức xây dựng quy trình cho cơng việc chưa quy trình hóa 120 3.3.4 Biện pháp 4: Chỉ đạo hoàn thiện quy trình chưa hợp lý, bổ sung văn hướng dẫn thực quy trình 125 3.3.5 Biện pháp 5: Tổ chức nâng cao lực vận hành tiểu hệ thống cho cán giảng viên, nhân viên 129 3.3.6 Biện pháp 6: Tập huấn kĩ viết báo cáo tự đánh giá hệ thống quản đề xuất cải tiến quy trình cho tất cán bộ, giảng viên trường, chuẩn bị báo cáo để đón đoàn đánh giá 131 3.4 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 135 3.4.1 Mục đích khảo sát 135 3.4.2 Nội dung khảo sát 135 3.4.3 Phương pháp khảo sát 135 3.4.4 Đối tượng khảo sát 135 3.4.5 Kết khảo sát cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 136 3.5 Thử nghiệm 139 3.5.1 Mục đích thử nghiệm 139 3.5.2 Nội dung thử nghiệm 139 3.5.3 Đối tượng thử nghiệm 139 3.5.4 Phương pháp tiến trình thử nghiệm 140 3.5.5 Thời gian thử nghiệm 140 3.5.6 Quy trình thử nghiệm 140 3.5.7 Kết thử nghiệm 142 Kết luận chương 146 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 148 Kết luận 148 Khuyến nghị 149 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 149 2.2 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình 150 2.3 Đối với Trường Đại học Thái Bình 150 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC PHỤ LỤC 158 vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Hình 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 Tên hình Trang Các cấp độ quản chất lượng 31 Vòng tròn Deming 35 Mơ hình ĐBCL AUN- QA 36 Đảm bảo chất lượng cấp trường- AUN 37 Đảm baỏ chất lượng bên - AUN 37 Đảm bảo chất lượng cấp chương trình- AUN 38 Mơ hình tổng thể q trình đào tạo đại học 40 Cấu trúc đảm bảo chất lượng bên sở đào tạo đại học 45 Sơ đồ mối quan hệ Trường Đại học Thái Bình 61 Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Thái Bình 63 Thực trạng nhận thức vai trò quản chất lượng 76 Thực trạng xây dựng quy trình xây dựng chuẩn đầu 79 Thực trạng xây dựng quy trình quản phát triển chương trình đào tạo 80 Thực trạng xây dựng quy trình quản hoạt động tuyển sinh 82 Thực trạng xây dựng quy trình quản đội ngũ giảng viên 83 Thực trạng xây dựng quy trình quản sở vật chất 85 Thực trạng xây dựng quy trình quản hoạt động giảng dạy 86 Thực trạng xây dựng quy trình quản hoạt động học tập 88 Thực trạng xây dựng quy trình quản hoạt động nghiên cứu khoa học 89 Thực trạng xây dựng quy trình quản hoạt động đánh giá 90 Thực trạng xây dựng quy trình quản kết học tập 92 Thực trạng xây dựng quy trình đánh giá kiến thức chuyên môn, KNNN 93 Thực trạng xây dựng quy trình đánh giá khả thích ứng 94 Thực trạng vận hành hệ thống QLCL 96 Thực trạng đánh giá xây dựng hệ thống QLCL 98 Thực trạng đánh giá vận hành hệ thống QLCL 100 Hệ thống QLCL Mỹ 106 Hệ thống QLCL đào tạo Trường Đại học Thái Bình 110 Quy trình QL CĐR 120 Quy trình QL phát triển CTĐT 121 Quy trình QL hoạt động học tập, thực tập 122 Quy trình QL hoạt động NCKH 122 Quy trình QL kiểm tra, đánh giá 123 Quy trình QL đánh giá kỹ chun mơn 123 Quy trình QL đánh giá khả thích ứng 124 Quy trình QL hoạt động tuyển sinh 125 Quy trình QL đội ngũ giảng viên 126 Quy trình QL CSVC 127 Quy trình QL hoạt động giảng dạy 127 Quy trình QL kết học tập 127 Sự cần thiết xây dựng hệ thống QLCL 135 Nhận thức CBQL, ĐNGV, nhân viên quản chất lượng 141 vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1: Bảng tổng hợp nội dung phân cấp QLCLĐT đại học theo tiếp cận ĐBCL 53 Bảng 2.1: Quy mô chất lượng đào tạo 66 Bảng 2.2: Ngành nghề đào tạo 67 Bảng 2.3: Cơ cấu đội ngũ cán giảng viên Trường Đại học Thái Bình 67 Bảng 2.4: Thống kê số lượng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Thái Bình 68 Bảng 2.5: Thống kê số lượng đội ngũ GV hữu Trường Đại học Thái Bình 69 Bảng 2.6: Kết nghiên cứu đề tài cấp 70 Bảng 2.7: Danh sách đối tượng khảo sát 71 Bảng 2.8: Quy trình tổ chức khảo sát 72 Bảng 2.9: Thang đo đánh giá 74 Bảng 2.10: Nhận thức lãnh đạo, CBQL, ĐNGV nhân viên vai trò QLCL 75 Biểu đồ 2.3: Thực trạng nhận thức lãnh đạo, CBQL, ĐNGV vai trò QLCL 76 Bảng 2.11: Thực trạng xây dựng quy trình quản CĐR theo tiếp cận ĐBCL 78 Biểu đồ 2.4: Thực trạng xây dựng quy trình quản CĐR theo tiếp cận ĐBCL 79 Bảng 2.12: Thực trạng phát triển quy trình quản CTĐT theo tiếp cận ĐBCL 80 Biểu đồ 2.5: Thực trạng phát triển quy trình quản chương trình đào tạo 80 Biểu đồ 2.6: Thực trạng xây dựng quy trình quản hoạt động tuyển sinh 82 theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 82 Bảng 2.14: Thực trạng xây dựng quy trình quản đội ngũ giảng viên theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 83 Biểu đồ 2.7: Thực trạng xây dựng quy trình quản đội ngũ giảng viên 83 theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 83 Biểu đồ 2.8: Thực trạng xây dựng quy trình quản sở vật chất 84 theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 84 Bảng 2.16: Thực trạng xây dựng quy trình quản hoạt động giảng dạy giảng viên theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 85 Bảng 2.17: Thực trạng xây dựng quy trình quản hoạt động học tập sinh viên theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 87 viii Phụ lục UBND TỈNH THÁI BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự đo- Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP Kính thưa Ơng/Bà! Để có sở thực tiễn việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai Hệ thống đảm bảo chất lượng trường đại học địa phương theo hướng tiếp cận đảm bảo chất lượng để phục vụ nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương cho nước Chúng thực nghiên cứu khảo sát lực nghề nghiệp sinh viên tốt nghiệp làm việc doanh nghiệp húng tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu Ơng/Bà thơng qua thơng tin cách tô đen câu trả lời A.ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP : Trung bình, : Khá, Stt 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Các phẩm chất cá nhân Sức khỏe Đạo đức Tính kỷ luật Tính kiên trì Nhiệt tình say mê cơng việc Có phẩm chất khác (Xin rõ) Các kỹ phẩm chất nghề nghiệp Kiến thức chuyên môn nghề nghiệp Kiến thức chung văn hóa- kinh tế- xã hội Kiến thức pháp luật, quy định nhà nước Kiến thức ngoại ngữ Kiến thức công nghệ thông tin Kỹ làm việc độc lập Kỹ làm việc nhóm Kỹ thuyết trình Kỹ ngoại ngữ Kỹ tin học Kỹ giao tiếp Kỹ thao tác thực hành Kỹ tư (logic, sáng tạo) Kỹ đánh giá phân tích tình Kỹ thích ứng hòa nhập với mơi trường Kỹ giải vấn đề đưa giải pháp Kỹ tổng hợp viết báo cáo Có tác phong tốt : Tốt Mức độ đánh giá                      Mức độ đánh giá                                                          Stt Các phẩm chất cá nhân Mức độ đánh giá                   Có tinh thần trách nhiệm Có tinh thần hợp tác, thích ứng Có khả chịu áp lực cơng việc cao Có ý thức tập thể cộng đồng Có tinh thần cầu tiến Các kỹ năng, kiến thức khác (xin rõ)    25 Theo Ơng/Bà, lực chun mơn người học đáp ứng cơng việc (Ơng/Bà tích (v) vào câu trả lời phía dưới) - Đáp ứng sử dụng - Cơ đáp ứng được, phải đào tạo thêm - Phải đào tạo lại đào tạo bổ sung tháng - Khơng đáp ứng sau đào tạo lại B Các ý kiến khác………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 19 20 21 22 23 24 Chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý Ông/Bà! Phụ lục UBND TỈNH THÁI BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự đo- Hạnh phúc PHIẾU LẤY Ý KIẾN (Dành cho Người học) Để có sở thực tiễn việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường Chúng thực nghiên cứu khảo sát chương trình đào tạo Nhà trường Chúng tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu bạn thông qua thông tin Thông tin bạn cung cấp giữ kín dùng để nghiên cứu đưa giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Mức độ I 10 : Trung bình, : Khá, : Tốt Mục tiêu đào tạo Phù hợp với sứ mạng nhà trường Có tính cụ thể khả thi Phù hợp với nguồn lực nhà trường Phù hợp với chuẩn nghề nghiệp Mục tiêu đào tạo công bố công khai Ngành học có mục tiêu CĐR rõ ràng Ngành học có mục tiêu CĐR phù hợp với yêu cầu xã hội Chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu CĐR CTĐT cân đối môn đại cương môn chuyên ngành Tỷ lệ phân bổ thuyết thực hành hợp Mức độ đánh giá                               11 12 II 13 14 15 16 Số lượng môn tự chọn đáp ứng nhu cầu người học CTĐT trọng đào tạo lực tư Chương trình đào tạo Có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, có cấu trúc hợp Được xây dựng vào mục tiêu đào tạo nhà trường Được xây dựng sở khung Bộ Giáo dục Đào tạo                Được xây dựng với tham gia giảng viên, cán quản    17 Được xây dựng với tham gia đại diện tổ chức, hội nghề nghiệp nhà tuyển dụng Đáp ứng yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ chuẩn nghề nghiệp Các học phần, môn học chương trình đào tạo có đầy đủ đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu tham khảo Định kỳ bổ sung, điều chỉnh chương trình Định kỳ đánh giá chương trình                                        18 19 20 21 III 22 23 24 25 26 27 28 29 Tổ chức, quản phục vụ đào tạo Các môn học đại cương, số SV lớp học hợp Các môn học chuyên ngành, số SV lớp học hợp Công tác tổ chức thi thực nghiêm túc theo qui chế Việc tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức Tự luận đánh giá khách quan kết học tập sinh viên Cán quản thái độ phục vụ SV tốt Cán Khoa/Phòng ban có thái độ phục vụ SV tốt Thư viện có đủ tài liệu tham khảo cho hầu hết mơn học Nhà trường có đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập VI Ý KIẾN KHÁC 30 Theo Anh/Chị, môn học chương trình đào tạo xét thấy khơng cần thiết? 31 Theo Anh/Chị, mơn học chương trình đào tạo cần tăng thêm thời lượng giảng dạy? 32 Theo Anh/Chị, môn học chuyên đề cần bổ sung thêm vào chương trình đào tạo? Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục UBND TỈNH THÁI BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự đo- Hạnh phúc PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Dành cho Cán lãnh đạo, cán quản lý, giảng viên sinh viên) Stt Các nhóm biện pháp đề xuất Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức vai trò hệ thống quản chất lượng, vai trò cá nhân vận hành, đánh giá cải tiến hệ thống quản Chỉ đạo hoàn thiện sách chất lượng, kế hoạch chiến lược văn quản khác Tổ chức xây dựng quy trình cho cơng việc chưa quy trình hóa Chỉ đạo hồn thiện quy trình chưa hợp lý, bổ sung văn hướng dẫn thực quy trình Tổ chức nâng cao lực vận hành tiểu hệ thống cho cán giảng viên, nhân viên Tập huấn kĩ viết báo cáo tự đánh giá hệ thống quản đề xuất cải tiến quy trình cho tất cán giảng viên trường, chuẩn bị báo cáo để đón đồn đánh giá ngồi Mức độ cần thiết (%) biện pháp đề xuất Khơng Rất cần Cần Ít cần cần thiết thiết thiết thiết Phụ lục UBND TỈNH THÁI BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự đo- Hạnh phúc PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ TÍNH KHẢ THI VỀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Dành cho Cán lãnh đạo, cán quản lý, giảng viên sinh viên) Stt Mức độ khả thi biện pháp đề xuất Rất khả Khả Ít khả Khơng thi thi thi khả thi Các biện pháp đề xuất Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức vai trò hệ thống quản chất lượng, vai trò cá nhân vận hành, đánh giá cải tiến hệ thống quản Chỉ đạo hồn thiện sách chất lượng, kế hoạch chiến lược văn quản khác Tổ chức xây dựng quy trình cho cơng việc chưa quy trình hóa Chỉ đạo hồn thiện quy trình chưa hợp lý, bổ sung văn hướng dẫn thực quy trình Tổ chức nâng cao lực vận hành tiểu hệ thống cho cán giảng viên, nhân viên Tập huấn kĩ viết báo cáo tự đánh giá hệ thống quản đề xuất cải tiến quy trình cho tất cán giảng viên trường, chuẩn bị báo cáo để đón đồn đánh giá ngồi 10 PHỤ LỤC 8: BẢNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUY TRÌNH MỚI XÂY DỰNG (Dành cho yếu tố ĐBCL xây dựng) (1) Bảng hướng dẫn chi tiết vận hành quy trình xây dựng chuẩn đầu Bước thực Sản phẩm cần đạt Tiêu chí 1.Thành lập Ban đạo, xây dựng quy trình đánh giá nhu cầu người học để định hướng CĐR với tiêu chí rõ ràng theo chuyên ngành đào tạo - Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo - Dự thảo quy trình xây dựng quy trình đánh giá nhu cầu CĐR - Quyết định có đầy đủ sở pháp - Quy trình cụ thể, rõ ràng, phù hợp với nhà trường Ban đạo xây dựng kế hoạch phân công thành - Kế hoạch xây dựng viên xây dựng CĐR CĐR chuyên ngành đào tạo - Danh sách phân công thành viên tham gia xây dựng CĐR Các khoa tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra, tổ chức lấy ý kiến đội ngũ giảng viên, người học, cựu SV, đơn vị sử dụng lao động, sau nộp lên Hội đồng khoa học trường Hội đồng khoa học tổ chức hội thảo, chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp vào Dự thảo xây dựng CĐR, cam kết nhà trường với DN với CĐR Công bố Dự thảo xây dựng CĐR để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp hồn thiện Trình hiệu trưởng quy trình xây dựng CĐR, ký ban bành, công khai Website trường để xã hội biết giám sát - Kế hoạch đảm bảo yêu cầu, có đầy đủ chữ ký lãnh đạo trường, thể rõ nội dung, mục đích kế hoạch - Danh sách thành viên tham gia lãnh đạo trường phê duyệt - Các khoa tổ chức lấy ý kiến GV - Biên tổng hợp ý kiến khoa quy trình xây quy trình xây dựng CĐR dựng CĐR - Biên họp hội Biên cam kết đảm bảo đầy đồng đủ nội dung, chữ ký - Cam kết lãnh bên liên quan đạo trường với DN Dự thảo xây dựng Dự thảo xây dựng CĐR có CĐR có đầy đủ ý kiến đầy đủ ý kiến đóng góp đóng góp - CĐR đảm bảo đầy đủ nội - CĐR ban hành dung có họp công khai Ban đạo - Biên cam kết - Biên cam kết đầy đủ - Website trường nội dung họp có nội dung CĐR - Website thống, đảm ngành bảo sở pháp 11 (2) Bảng hướng dẫn chi tiết vận hành quy trình phát triển Chương trình đào tạo Bước thực Sản phẩm cần đạt Tiêu chí Ghi Hiệu trưởng ký - Quy định nhiệm vụ định tiêu 1.Thành lập tổ soạn Quyết định thành lập quyền hạn Tổ soạn chuẩn, số thảo chương trình đào Tổ soạn thảo chương thảo lượng thành tạo trình đào tạo - Danh sách thành viên tham gia viên tổ soạn thảo tổ soạn thảo 2.Khảo sát, xác định Bản khảo sát thống kê Chứng minh cần Tổ soạn thảo nhu cầu nhân lực nhu cầu nhân lực thiết chuyên ngành thực chuyên ngành đào tạo chuyên ngành đào tạo đào tạo Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, đáp ứng yêu cầu 3.Xây dựng mục tiêu Mục tiêu chung, mục chuẩn lực chung, mục tiêu cụ tiêu cụ thể, chuẩn đầu Tổ soạn thảo đào tạo trình độ đại học thể, chuẩn đầu ra chương trình thực đáp ứng linh hoạt nhu chương trình đào tạo đào tạo cầu nhân lực thị trường lao động 4.Tham khảo chương Danh mục tài liệu trình đào tạo tham khảo, trình độ, ngành Danh sách trích dẫn Tổ soạn thảo chương trình đào tạo trường ĐH có nguồn đầy đủ, xác thực trường uy tín nước tham khảo giới 5.Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức Có cấu trúc hợp lý, cần thiết chương thiết kế cách hệ Bản dự thảo chương Tổ soạn thảo trình đào tạo, xây thống, có liên tục trình đào tạo thực dựng CTĐT đảm bảo kế thừa nhóm mục tiêu đào tạo mơn học có liên quan chuẩn đầu 6.Thiết kế đề cương Nêu rõ vị trí, mục tiêu, chi tiết môn Đề cương chi tiết nội dung chương trình, Các tổ mơn học/học phần theo môn học/học phương pháp dạy học, kế thực chương trình đào tạo phần hoạch kiểm tra, đánh giá xác định môn học - Biên buổi thảo luận, dự thảo Các ý kiến từ chương trình đào tạo giảng viên, cán 7.Tổ chức lấy ý kiến khoa phòng Các ý kiến đóng góp xây quản lý, đóng góp nhà trường dựng chương trình rõ nhà khoa học, khoa học, nhà - Các ý kiến đóng góp ràng, rành mạch, có trọng chun mơn, chun mơn từ người quan tâm nhà tuyển tâm qua mạng dụng, cựu sinh internet, thư từ, văn viên 8.Hoàn thiện dự thảo Có kết luận rõ Biên thẩm định chương trình đào tạo nội dung sau: Hội Hội đồng khoa sở tiếp thu ý đồng thông qua chương học đào tạo kiến phản hồi trình đào tạo, yêu cầu 12 Bước thực bên liên quan trình Hội đồng khoa học Sản phẩm cần đạt 9.Thủ trưởng CSĐT Quyết định ban hành ký định ban chương trình đào tạo hành CTĐT Báo cáo đánh giá tính hiệu chương trình đào tạo 10.Cập nhật đánh giá thực hiện; dự chương trình thảo nội dung cần sửa đổi, cập nhật CTĐT Tiêu chí phải chỉnh sửa, bổ sung nêu nội dung cụ thể cần phải chỉnh sửa, bổ sung Ghi Chương trình đào tạo, mục tiêu, chuẩn đầu CTĐT điều Ký duyệt dấu kiện đảm bảo thủ trưởng sở đào tạo thực công bố công khai trang thông tin điện tử CSĐT Ít năm lần Trưởng đơn vị chuyên môn trực thuộc CSĐT phải tổ chức đánh giá chương trình đào tạo Thủ trưởng CSĐT ban hành CTĐT cập nhật, bổ sung cở sở đề xuất hội đồng khoa học đào tạo (3) Bảng hướng dẫn chi tiết vận hành quy trình quản hoạt động học tập người học Bước thực 1.Thiết lập kế hoạch học tập cá nhân phù hợp với mục tiêu môn học, CĐR, CTĐT 2.Lựa chọn phương pháp học tập phù hợp đảm bảo hiệu 3.Thực học tập học thuyết, thực hành học phần, module theo quy định hiệu quả, chất lượng 4.Tổ chức học nhóm, thảo luận, tự đánh giá kết học tập Sản phẩm cần đạt Tiêu chí Kế hoạch học tập cá nhân, có chữ ký GVCN/CVHT Phương pháp học tập hiệu Kế hoạch học thuyết, thực hành Kế hoạch rõ thời gian, kết thực Nội dung học nhóm, thảo luận, kết đánh học học tập cá nhân 5.Điều chỉnh kế hoạch học Kế hoạch học tập tập, phương pháp học tập hiệu điều chỉnh, định hướng phương pháp học tập phù hợp 6.Duy trì phương pháp học tập Các phương pháp học tích cực tập tích cực Nội dung học nhóm cụ thể, chi tiết 13 Phương pháp học tập cụ thể hóa Kế hoạch học tập cụ thể hóa với nội dung đảm bảo phù hợp Kế hoạch học tập điều chỉnh phù hợp với người học Dánh sách liệu kê, tài liệu tham khảo phương pháp dạy học tích cực (4)Bảng hướng dẫn chi tiết vận hành quy trình quản hoạt động NCKH Bước thực Thành lập Hội đồng khoa học đào tạo họp đưa định hướng nghiên cứu đề tài phục vụ phát triển nhà trường Các đơn vị Trường đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học theo mẫu quy định Trường Họp Hội đồng Khoa học xét đề tài đăng ký đảm bảo tính thực tiễn, thơng báo cho đơn vị báo cáo thuyết trình Hội đồng đánh giá đơn vị tham gia nghiên cứu bảo vệ thuyết minh đề tài Thông báo đề tài đạt yêu cầu Hội đồng khoa học đặt ra, Cấp kinh phí để đơn vị thực Sản phẩm cần đạt Tiêu chí Quyết định thành lập Hội Quyết định có đầy đủ sở đồng khoa học đào tạo pháp Danh sách đăng ký tham Danh sách đăng ký NCKH gia NCKH theo mẫu trích dẫn cụ thể Danh sách đề tài Danh sách đề tài hội đồng khoa học xét xét chọn chọn Kết đánh giá thuyết Kết đánh giá chi tiết minh đề tài nghiên cứu thuyết minh đề tài nghiên cứu Thông báo Danh sách Danh sách đề tài khoa đề tài đảm bảo đủ nội học cấp kinh phí, dung yêu cầu nguồn kinh phí cụ thể Quyết định mức kinh phí nghiên cứu 14 (5)Bảng hướng dẫn chi tiết vận hành quy trình quản hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học Bước thực Xác định mục đích kiểm tra, đánh giá Lựa chọn hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá Phân tích nội dung, xác định tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm tra, đánh giá cho nội dung cần đánh giá Thiết lập dần thi Sản phẩm cần đạt Tiêu chí Mục đích kiểm tra, đánh giá Mục đích kiểm tra, đánh giá cụ thể, rõ ràng cụ thể, rõ ràng Hình thức kiểm tra, đánh giá Phù hợp với hình thức đào phù hợp tạo, hình thức học tập mục tiêu mơn học Tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm tra, Các tiêu chuẩn, tiêu chí cụ đánh giá thể, rõ ràng, phù hợp với đối tượng người học Dàn thi đảm bảo kiến thức, kỹ môn học Lựa chọn viết câu Các câu hỏi kiểm tra, đánh giá Các câu hỏi chi tiết, cụ thẻ, hỏi phù hợp với nội dung môn học, phù hợp đối tượng người học Phân tích câu hỏi Phân tích cụ thể nội dung câu Phù hợp với khối lượng kiến hỏi sát với yêu cầu thức kiểm tra Thành lập Hội đồng tổ Quyết định thành lập Hội đồng Quyết định thành lập hội chức thi, chấm thi thi, chấm thi đồng có sở pháp Dàn thi (6)Bảng hướng dẫn chi tiết vận hành quy trình đánh giá kỹ năng, chun mơn người học Bước thực Xây dựng Kế hoạch lấy ý kiến Doanh nghiệp đánh giá ký năng, chun mơn, khả thích ứng người học sau tốt nghiệp Sản phẩm cần đạt Kế hoạch lấy ý kiến đánh giá doanh nghiệp kiến thức chun mơn, khả thích ứng người học sau tốt nghiệp Thiết kế mẫu phiếu lấy ý kiến Mẫu phiếu thiết kế đảm nhà sử dụng lao động đánh giá bảo theo yêu cầu kiến thức, chuyên môn, kỹ nghề nghiệp khả thích ứng DN người học sau tốt nghiệp Tổng hợp, phân tích số liệu để Bảng tổng hợp, phân báo cáo Ban Giám hiệu tích số liệu Tiêu chí Kế hoạch cần cụ thể thời gian, nội dung thực hiện, thành phần tham dự, có chữ kỹ Lãnh đạo Trường có dấu đỏ Phiếu có đầy đủ thơng tin nội dung cần đánh giá Bảng tổng hợp, phân tích có chữ ký người chịu trách nhiệm Xây dựng kế hoạch hành động, Kế hoạch hành động Kế hoạch hành động có đầy đủ cải tiến cho học kỳ tới nội dung cần thực hiện, nguồn lực thời gian, kinh phí Kế hoạch ban hành rộng rãi Kế hoạch lấy ý kiến Kế hoạch lấy ý kiến người học người học đảm bảo nội dung, yêu cầu 15 (7) Bản hướng dẫn chi tiết vận hành quy trình đánh giá khả thích ứng người tốt nghiệp doanh nghiệp Bước Sản phẩm cần đạt Tiêu chí thực Xây dựng Kế hoạch lấy ý kiến Kế hoạch lấy ý kiến đánh Kế hoạch cần cụ thể thời Doanh nghiệp đánh giá giá Doanh nghiệp gian, nội dung thực hiện, ký năng, chuyên môn, khả kiến thức chun mơn, thành phần tham dự, có chữ thích ứng người học sau khả thích ứng kỹ Lãnh đạo Trường tốt nghiệp người học sau tốt có dấu đỏ nghiệp Thiết kế mẫu phiếu lấy ý kiến Mẫu phiếu thiết kế đảm Phiếu có đầy đủ thơng tin nhà sử dụng lao động đánh bảo theo yêu cầu nội dung cần đánh giá giá kiến thức, chun mơn, kỹ nghề nghiệp khả thích ứng DN người học sau tốt nghiệp Tổng hợp, phân tích số liệu để Bảng tổng hợp, phân tích Bảng tổng hợp, phân tích báo cáo Ban Giám hiệu số liệu có chữ ký người chịu trách nhiệm Xây dựng kế hoạch hành động, Kế hoạch hành động Kế hoạch hành động có đầy cải tiến cho học kỳ tới đủ nội dung cần thực hiện, nguồn lực thời gian, kinh phí Kế hoạch ban hành rộng rãi Kế hoạch lấy ý kiến Kế hoạch có đầy đủ nội người học dung cần thực hiện, nguồn lực thời gian, kinh phí (8) Bảng hướng dẫn chi tiết vận hành quy trình quản kết học tập Bước thực Sản phẩm cần đạt Tiêu chí Quy trình quản thi tốt nghiệp Sản phẩm quy trình cụ Hồn thiện quy thể, rõ ràng trình quản thi tốt nghiệp Hồn thiện quy trình quản cấp phát tốt nghiệp Định kỳ đánh giá quy trình đáp ứng nhu cầu người học Quy trình quản thi hồn Quy trình đảm bảo rõ ràng, chi thiện tiết, dễ thực Kết đánh giá nhu cầu người Bảng phân tích số liệu đánh học giá 16 Phụ lục 8: BẢNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUY TRÌNH VẬN HÀNH (Đối với yếu tố ĐBCL cần hoàn thiện) (1) Bảng hướng dẫn chi tiết vận hành quy trình quản cơng tác tuyển sinh Bước thực Sản phẩm cần đạt Tiêu chí Thành lập Hội đồng tư Quyết định thành lập Quyết định đảm bảo đầy đủ vấn tuyển sinh Hội đồng tư vấn tuyển thành phần tham gia, có xác nhận sinh nhà trường Căn vào CĐR, Số liệu nhu cầu Có số liệu cụ thể nhu cầu học tập CTĐT, nhu cầu người người học chuyên người học học để xây dựng Đề án ngành mong muốn Quyết định ban hành chuẩn đầu ra, tuyển sinh với tiêu chí Cơng bố CĐR có chữ ký lãnh đạo trường dấu cụ thể, rõ ràng ngành học rõ ràng, đỏ, CĐR công khai cụ thể công khai Website Trường Xây dựng Đề án tuyển sinh có tiêu chí rõ ràng cơng bố cơng khai, rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, xác định phương thức tuyển sinh Tập huấn tuyển sinh cho cán bộ, GV, CNV toàn trường Thành lập Hội đồng xét tuyển người học trúng tuyển Quyết định kết tuyển sinh Thông báo kết trúng tuyển người học, giấy gọi nhập học Các khoa tổ chức gặp mặt, đón tiếp người học chu đáo Đề án tuyển sinh Đề án tuyển sinh ban hành theo ban hành quy định, có chữ ký lãnh đạo trường dấu đỏ Kế hoạch tuyển sinh Kế hoạch tuyển sinh đảm bảo đầy đủ yêu cầu nội dung Kế hoạch tập huấn tuyển sinh cho toàn thể nhà trường Quyết định thành lập hội đồng xét tuyển đầu vào Danh sách sinh viên trúng tuyển Thông báo kết đến người học Kế hoạch tập huấn tuyển sinh có xác nhận nhà trường Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển đầu vào có xác nhận dấu đỏ lãnh đạo trường Danh sách sinh viên trúng tuyển có xác nhận lãnh đạo trường Thông báo kết người học có xác nhận lãnh đạo trường Kế hoạch đón tiếp sinh Kế hoạch đón tiếp sinh viên đảm bảo viên nhập học nội dung (2) Bảng hướng dẫn chi tiết vận hành quy trình quản ĐNGV Bước Sản phẩm cần đạt Tiêu chí thực Xây dựng chế tuyển Quy định tuyển dụng, Quy định có tiêu chí rõ ràng, dụng, thu hút ĐNGV giỏi, thu hút ĐNGV giỏi đảm bảo đầy đủ điều kiện tốt có lực chuyên môn tốt, Trường công tác để tạo điều kiện thu hút ĐNGV có đảm bảo đủ tiêu chí chuyên môn giỏi giảng dạy đại học Xây dựng chế Cơ chế, sách đãi Cơ chế sách có đầy đủ sách đãi ngộ ĐNGV ngộ ĐNCB, GV giỏi tiêu chí tuyển dụng 17 có trình độ chun mơn cao, cơng khai, minh tâm huyết với nghề bạch, thể văn pháp Tạo môi trường cho Khơng khí làm việc ĐNGV phát triển, có kế thoải mái, có động hoạch chiến lược đào tạo, viên kịp thời Lãnh bồi dưỡng ĐNGV phát triển đạo theo sở trường Xây dựng kế hoạch đào Kế hoạch đào tạo lại tạo lại ĐGNV chưa đáp ứng ĐNGV chưa yêu cầu chuyên môn nghề đáp ứng yêu cầu nghiệp chuyên môn, nghề nghiệp Định hướng ĐNGV phát Định hướng phát triển triển theo lực sở ĐNGV trưởng để cống hiến phục vụ nhà trường Xây dựng quy chế thi đua Quy chế thi đua khen khen thưởng ĐNGV thưởng có thành tích xuất sắc, bên cạnh áp dụng hình thức kỷ luật ĐNGV vi phạm quy định Trường, Nhà nước Có nhiều hình thức động Xây dựng hình viên, khuyến khích để thức động viên, khuyến ĐNGV yên tâm làm việc, khích ĐNCB, GV tâm huyết với nghề Mội thành viên trường vui vẻ, thoải mái đến trường, quan tâm, động viên Kế hoạch cụ thể nội dung, đối tượng cần đào tạo lại Các số cụ thể trình định hướng Quy chế thi duda khen thưởng cần kịp thời, có đóng góp ý kiến toàn thể CBGV, CNV trường Các hình thức động viên, khuyến khích rõ ràng cụ thể hóa (3) Bảng hướng dẫn chi tiết vận hành quy trình quản sở vật chất Bước Sản phẩm cần đạt Tiêu chí thực Xây dựng kế hoạch Kế hoạch đảm bảo chất Kế hoạch đảm bảo đầy đủ nội triển khai hoạt động lượng CSVC dung, nguồn lực, thời gian đảm bảo CSVC phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập Nhà trường Tổ chức đạo Báo cáo kết xác định Báo cáo có đầy đủ thơng tin đơn vị xác định nhu cầu nhu cầu đơn vị liên nhu cầu sử dụng, mua sắm sử dụng cơng trình xây quan trang thiết bị để phục vụ quản lý, dựng, mua sắm trang thiết giảng dạy học tập bị phục vụ quản lý, giảng dạy học tập Tổ chức đạo Báo cáo đánh giá thực trạng Báo cáo có đầy đủ thơng tin hoạt động đánh giá thực sử dụng CSVC thực trạng mức độ sử dụng trạng số lượng chất CSVC lượng CSVC so với nhu 18 cầu sử dụng quản lý, giảng dạy học tập Tổ chức đạo hoạt động huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, đầu tư tổ chức, cá nhân, học phí, hợp tác đào tạo, kinh doanh, dịch vụ Hướng dẫn tính năng, tác dụng cách thức vận hành sử dụng CSVC hiệu Bảo quản, CSVC theo quy định Kế hoạch huy động Báo cáo chi tiết cụ thể kinh phí nguồn lực từ ngân sách nhà từ nguồn tài trợ, nguồn thu nước, cá nhân nguồn thu nhà trường Bảng hướng dẫn vận hành Bảng hướng dẫn chi tiết sử dụng CSVC bước để vận hành Kế hoạch bảo quản, Kế hoạch chi tiết quy trình bảo CSVC quản, CSVC (4) Bảng hướng dẫn chi tiết vận hành quy trình quản hoạt động dạy học Bước thực Xác định nhu cầu người học theo chuyên ngành đăng ký để đáp ứng chuẩn đầu Từ xây dựng mục tiêu môn học Xây dựng mục tiêu môn học, học, chuẩn bị tài liệu, phương pháp, phương tiện dạy học liên quan đến CĐR để chuẩn bị nội dung dạy học Hình thức tổ chức dạy học, phương pháp, phương tiện dạy học, hình thức đánh giá thường xuyên, định kì Sản phẩm cần đạt Tiêu chí Bảng đánh giá, phân tích Bảng đánh giá, phân tích nhu nhu cầu người học cầu người học cụ thể số liệu Mục tiêu môn học, Mục tiêu môn học, học học cụ thể hóa cụ thể hóa Nội dung mơn học cụ thể hóa Các hình thức kiểm tra, Chỉ cách thức kiểm tra, đánh giá đánh giá cho phù hợp với nội dung môn học, đối tượng người học Đánh giá tổng kết môn học Báo cá kết đánh giá tổng kết môn học Điều chỉnh quy trình giảng Quy trình giảng dạy dạy phù hợp với nhu cầu người người học đáp ứng nhu học đáp ứng CĐR cầu CĐR Hoàn thiện quy trình dạy học Quy trình dạy học chung chung cho môn tương tự cho môn học 19 Các số liệu cụ thể báo cáo tổng kết Quy trình giảng dạy người học Quy trình dạy học chung cho môn học ... quản lý chất lượng đào tạo Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 71 2.3 Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng. .. Cơ sở lý luận quản lý chất lượng đào tạo đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng Chương 2: Cơ sở thực tiễn quản lý chất lượng đào tạo Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng. .. biện pháp quản lý chất lượng đào tạo Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay