Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị sỏi ống mật chủ ở người cao tuổi bằng nội soi mật tụy ngược dòng

165 3 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:03

Lêi cam ®oan Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình no khỏc Tỏc gi Dng Xuõn Nhng Lời cảm ơn Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quân y, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 103, Phòng sau đại học- HVQY quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Mai Hồng Bàng- Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, PGS.TS Đặng Việt Dũng- Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật bụng, Bệnh viện Quân y 103, người thầy trực tiếp hướng dẫn, tận tâm dạy dỗ suốt q trình học tập hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tập thể cán bộ, nhân viên Bộ môn- Khoa Nội tiêu hóa, Bộ mơn- Khoa Phẫu thuật bụng- HVQY, Trung tâm dược- Trường đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, PGS.TS Trần Việt Tú- Chủ nhiệm Bộ mơn Nội tiêu hóa, PGS.TS Nguyễn Quang Duật- Chủ nhiệm khoa Nội tiêu hóa- HVQY giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tâp hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Thầy hội đồng chấm luận án đóng góp cho tơi nhiều ý kiến q báu q trình hồn thành luận án Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận án Hà Nội, tháng 12 năm 2018 Dương Xuân Nhương MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ, ký hiệu viết tắt luận án Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH ẢNH ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Người cao tuổi số vấn đề liên quan đến can thiệp nội soi mật tụy ngược dòng 1.1.1 Đại cương 1.1.2 Đặc điểm bệnh lý người cao tuổi .3 1.1.3 Một số vấn đề vô cảm can thiệp người cao tuổi 1.2 Giải phẫu đường mật- tụy, sinh lý chức dịch mật 1.2.1 Giải phẫu đường mật- tụy .6 1.2.2 Đặc điểm sinh lý chức dịch mật 1.3 Dịch tễ, phân loại chế bệnh sinh sỏi đường mật 1.3.1 Dịch tễ 1.3.2 Phân loại sỏi mật 1.3.3 Cơ chế hình thành sỏi đường mật 10 1.4 Các phương pháp điều trị sỏi ống mật chủ .14 1.4.1 Thuốc tan sỏi 14 1.4.2 Phẫu thuật mở lấy sỏi 15 1.4.3 Phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy sỏi 16 1.4.4 Các phương pháp can thiệp hỗ trợ .17 1.5 Nội soi mật tụy ngược dòng 19 1.5.1 Sơ lược lịch sử .19 1.5.2 Giá trị nội soi mật tụy ngược dòng .20 1.5.3 Chỉ định nội soi mật tụy ngược dòng điều trị .21 1.5.4 Chống định 21 1.5.4.1 Tuyệt đối 21 1.5.4.2 Tương đối 21 1.5.5 Các kĩ thuật nội soi mật tụy ngược dòng điều trị 22 1.5.6 Tai biến, mức độ xử trí 26 1.6 Tổng quan quang phổ hồng ngoại 30 1.6.1 Nguyên lý 31 1.6.2 Ưu điểm nhược điểm 31 1.6.3 Cách biện giải phổ 31 1.7 Nghiên cứu kết điều trị thành phần hóa học sỏi ống mật chủ người cao tuổi nội soi mật tụy ngược dòng 32 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Đối tượng nghiên cứu .36 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn vào nghiên cứu 36 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ .36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 37 2.2.2 Cỡ mẫu 37 2.2.3 Vật liệu chất liệu nghiên cứu 38 2.2.4 Các bước tiến hành .41 2.2.4.1 Chuẩn bị bệnh nhân 41 2.2.4.2 Chuẩn bị kíp can thiệp .41 2.2.4.3 Thực kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng 41 2.2.5 Chuẩn bị mẫu sỏi phân tích thành phần hóa học sỏi .43 2.2.6 Các nội dung nghiên cứu 43 2.2.6.1 Lâm sàng 43 2.2.6.2 Xét nghiệm .46 2.2.6.3 Màu sắc, tính chất dịch mật sỏi 48 2.2.6.4 Các kĩ thuật can thiệp lấy sỏi kết 48 2.2.7 Xử lý số liệu 50 2.2.8 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 50 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 3.1 Đặc điểm chung bệnh nhân nghiên cứu 52 3.1.1 Đặc điểm tuổi, giới, tiền sử, bệnh mạn tính kết hợp tình trạng sức khỏe trước can thiệp 52 3.1.2 Triệu chứng lâm sàng biến chứng sỏi vào viện 55 3.1.3 Kết xét nghiệm máu chẩn đốn hình ảnh trước can thiệp .56 3.1.4 Kết nội soi tá tràng chụp mật- tụy ngược dòng trước can thiệp 58 3.1.5 Thành phần hóa học sỏi 62 3.2 Kết lấy sỏi qua nội soi mật tụy ngược dòng 65 3.2.1 Các kĩ thuật can thiệp lấy sỏi ống mật chủ 65 3.2.2 Kết quả, thời gian can thiệp thời gian nằm viện 66 3.2.3 Tỉ lệ mức độ tai biến 69 3.3 Phương pháp vơ cảm tính chất can thiệp 71 3.4 Các mối liên quan sỏi nhóm I 71 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 73 4.1 Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu 73 4.1.1 Đặc điểm tuổi, giới, tiền sử bệnh lý mạn tính kết hợp tình trạng sức khỏe trước can thiệp bệnh nhân nghiên cứu 73 4.1.2 Triệu chứng lâm sàng biến chứng vào viện .76 4.1.3 Kết xét nghiệm máu chẩn đốn hình ảnh trước can thiệp 78 4.1.4 Kết nội soi tá tràng chụp mật tụy ngược dòng 80 4.1.5 Thành phần hóa học sỏi ống mật chủ 86 4.2 Kết lấy sỏi ống mật chủ qua nội soi mật tụy ngược dòng 93 4.2.1 Các kĩ thuật thực lấy sỏi nhóm 93 4.2.2 Tỉ lệ thành công, thời gian thực thời gian nằm viện 97 4.2.3 Các tai biến, mức độ, nguyên nhân xử trí 102 4.3 Phương pháp vơ cảm tính chất can thiệp .113 4.4 Các mối liên quan sỏi ống mật chủ nhóm I 115 KẾT LUẬN 119 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO BỆNH ÁN MINH HỌA BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU DANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Phần viết tắt Phần viết đầy đủ AGA American Gastroenterological Association (Hội Tiêu hóa ALT AST ASA Hoa Kỳ) Alanin Amino Transferase Aspartat Amino Transferase American Association of Anesthesiology (Hội Gây mê ASGE Hoa Kỳ) American Society for Gastrointestinal Endoscopy (Hội BC CDCA CI CMQDL CT-scanner CS EHL EML Nội soi Tiêu hóa Hoa Kỳ) Bạch cầu Chenodeoxycholic a-xít Confidence Intervals (Khoảng tin cậy) Chụp mật qua dẫn lưu Computed Tomography Scanner (Chụp cắt lớp vi tính) Cộng Electrohydraulic Lithotripsy (Tán sỏi điện thủy lực) Endoscopic Mechanical Lithotripsy (Tán sỏi học qua nội ERCP soi) Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (Nội ESGE soi mật- tụy ngược dòng) European Society of Gastrointestinal Endoscopy (Hội nội ESWT soi tiêu hóa châu Âu) Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (Tán sỏi EUS GCOM GGT HST U/LL thể) Endoscopic Ultrasonography (Siêu âm nội soi) Giun chui ống mật Gama Glutamyl Transferase Huyết sắc tố Ultrasonography/Laser Lithotripsy (Tán sỏi siêu MRCP âm/Laser) Magnetic Resonance Cholangiopancreatography (Chụp NCT N NTĐM cộng hưởng từ đường mật tụy) Người cao tuổi Neutrophil (Bạch cầu đa nhân trung tính) Nhiễm trùng đường mật NTDM NSAIDs Nhiễm trùng dịch mật Nonsteroidal anti inflamatory drug (Thuốc chống viêm OGC OMC OR UDCA PTNS UNFPA không steroid) Ống gan chung Ống mật chủ Odds ratio (Tỉ số chênh) Ursodeoxycholic a-xít Phẫu thuật nội soi United Nations Fund for Population Activities (Quĩ dân US SOMC TM TP TUDCA VTC X ± SD WHO số Liên hợp quốc) Ultrasonography (Siêu âm) Sỏi ống mật chủ Túi mật Toàn phần Tauroursodeoxycholic a-xít Viêm tụy cấp Mean ± Standard deviation (Trung bình ± Độ lệch chuẩn) World Health Organization (Tổ chức Y tế giới) DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 Tên bảng Những dao động thành phần sỏi mật Phân bố tuổi, giới nhóm Phân bố bệnh nhân theo tuổi nhóm I Các tiền sử liên quan đến sỏi Bệnh lý mạn tính kết hợp Trang 32 51 51 52 52 3.5 Tình trạng sức khỏe trước can thiệp 53 3.6 3.7 Triệu chứng lâm sàng vào viện 54 54 3.8 Mức độ nhiễm trùng đường mật vào viện 55 3.9 Kết xét nghiệm máu 55 Biến chứng vào viện 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Kết siêu âm trước can thiệp Kết chụp cộng hưởng từ đường mật tụy Kết nội soi tá tràng thông nhú Các dạng túi thừa tá tràng nhóm I Hình ảnh sỏi ống mật chủ chụp mật tụy ngược dòng 56 56 57 57 58 3.15 Mức độ giãn ống mật chủ chụp mật ngược dòng theo nhóm tuổi nhóm I 3.16 Số lượng, kích thước sỏi ống mật chủ 59 3.17 Số lượng, kích thước sỏi theo tuổi nhóm I 60 3.18 61 Màu sắc dịch mật sỏi Bảng 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 Tên bảng Số lượng thành phần có sỏi Tên thành phần có sỏi Tỉ lệ % thành phần có sỏi Các dụng cụ kĩ thuật thực can thiệp lấy sỏi Kết can thiệp lấy sỏi Kết lấy hết sỏi lần liên quan với tiền sử can thiệp Thời gian can thiệp, thời gian nằm viện sau can thiệp 59 Trang 62 62 63 64 65 66 66 3.26 Thời gian can thiệp thời gian nằm viện sau can thiệp theo 67 tuổi nhóm I 3.27 Tỉ lệ tai biến chung tai biến 68 3.28 Các tai biến phân theo tuổi nhóm I 69 3.29 Phương pháp vơ cảm tính chất can thiệp 70 3.30 Liên quan mật độ sỏi với tiền sử can thiệp nhóm I 70 3.31 Mối liên quan màu sắc sỏi với thời gian can thiệp nhóm 71 I 3.32 Mối liên quan màu sắc sỏi với tình trạng nhiễm trùng 71 4.1 nhóm So sánh thành phần sỏi ống mật chủ với nghiên cứu 92 4.2 khác So sánh kết với nghiên cứu giới 111 BỆNH ÁN MINH HỌA Bệnh án Bệnh nhân Đào Thị A, 87 tuổi (số 43, nhóm I) - Ngày vào viện: 28/08/2011- Ngày can thiệp: 07/09/2011- Ngày viện: 09/09/2011 - Số bệnh án: 2048- Số lưu trữ: 1614/2011 - Tiền sử: Tiểu đường, sỏi mật phát nhiều năm - Tình trạng vào viện: tam chứng Charcot điển hình (đau bụng vùng thượng vị, hạ sườn phải, sốt 38,50C, gai rét) Các xét nghiệm: BilirubinTP: 72 (µmol/L), Amylase máu: 761 (U/L), BC: 13 (G/L), N: 93,8 (%), Prothrombin: 96,9 (%) US: OMC giãn to, sát Oddi có viên sỏi kích thước 1,25 (cm) MRCP: thấy SOMC đoạn thấp, đường mật gan giãn, túi mật khơng có sỏi - Chẩn đốn trước can thiệp: Viêm tụy cấp, viêm đường mật SOMC - Chẩn đoán sau can thiệp: Viêm đường mật SOMC, túi thừa tá tràng lớn cạnh nhú, lấy sỏi qua ERCP - Tình trạng trước can thiệp: ASA II - Can thiệp ERCP: + Vô cảm: mê tĩnh mạch + Túi thừa cạnh nhú Vater + OMC giãn to, đường mật gan giãn, có viên sỏi kích thước lớn (> 2cm) nằm đoạn thấp OMC, mở vòng dao cung, dịch mật đen đục chảy ra, dùng rọ bắt viên sỏi phần vỏ mềm, nhân cứng, màu vàng nâu Bơm rửa đường mật, kiểm tra lại không thấy sỏi + Thời gian can thiệp: 30 phút - Mẫu sỏi lấy phần lõi viên sỏi có kích thước 1,0x1,0 (cm), kết xét nghiệm thành phần ngày 02/07/2012 gồm: bilirubinat can-xi: 95 (%), cholesterol: (%) protide: (%) - Sau can thiệp toàn trạng diễn biến tốt, viện sau ngày Bệnh án Bệnh nhân Nguyễn Thị Th, 85 tuổi (số 80, nhóm I) - Ngày vào viện: 02/09/2012- Ngày can thiệp: 14/09/2012- Ngày viện: 18/09/2012 - Số bệnh án: 1725- Số lưu trữ: 1820/2012 - Tiền sử: phát viêm túi mật SOMC tháng trước - Tình trạng vào viện: tam chứng Charcot khơng điển hình (đau bụng vùng thượng vị, vàng da) Các xét nghiệm: BilirubinTP: 55 (µmol/L), Amylase máu: 53 (U/L), BC: 8,1 (G/L), N: 93,2 (%), Prothrombin: 103 (%) US: không thấy OMC, sỏi bùn túi mật MRCP: SOMC nhiều viên - Chẩn đoán trước can thiệp: Viêm đường mật SOMC - Chẩn đoán sau can thiệp: Viêm đường mật SOMC, túi thừa cạnh nhú, lấy sỏi qua ERCP - Tình trạng trước can thiệp: ASA III (già yếu, phù thiểu dưỡng, tăng men gan) - Can thiệp ERCP: + Vô cảm: mê tĩnh mạch + Túi thừa cạnh nhú Vater + OMC giãn, có viên sỏi kích thước 1-1,5cm nằm phần đứng OMC OGC, mở vòng dao cung, dịch mật trong, dùng rọ bắt sỏi viên màu sắc tính chất hỗn hợp + Bơm rửa đường mật, chụp kiểm tra lại không thấy sỏi + Thời gian can thiệp: 15 phút - Sau can thiệp xuất đau hạ sườn phải, xử lý thuốc giãn trơn sau hết đau, tồn trạng diễn biến tốt, viện sau ngày Bệnh án Bệnh nhân Nguyễn Thị T, 91 tuổi (số: 103, nhóm I) - Ngày vào viện: 04/02/2014- Ngày can thiệp: 11/02/2014- Ngày viện: 14/02/2014 - Số bệnh án: 285- Số lưu trữ: 324/2014 - Tiền sử: Mổ cắt túi mật năm 2009 - Tình trạng vào viện: tam chứng Charcot điển hình (Đau bụng vùng thượng vị, hạ sườn phải, sốt 37,50C, gai rét) Các xét nghiệm: BilirubinTP 34,5 (µmol/L), BC: 6,9 (G/L), N: 92 (%), Prothrombin: 116 (%), HC: 3,59 (T/L), HST: 104 (g/L) US: thấy viên SOMC kích thước 1,6x1,6cm 1,7x1,8cm, OMC giãn đường kính 2cm, giãn ống gan trái MRCP: thấy OMC giãn vừa, đoạn có nhiều hình tròn giảm tín hiệu - Chẩn đốn trước can thiệp: Viêm đường mật SOMC/Cắt túi mật - Chẩn đoán sau can thiệp: SOMC, sỏi OGC nhiều viên kích thước vừa, cắt vòng, lấy sỏi thấp, đặt nòng nhựa loại đầu cong, đường kính 10 Fr - Tình trạng trước can thiệp: ASA II - Can thiệp ERCP: + Vô cảm: mê tĩnh mạch + Hìn ảnh ERCP: OMC giãn vừa, có nhiều sỏi viên kích thước 12cm, đóng khn OMC OGC, mở vòng dao cung, dịch mật trong, dùng rọ bắt viên sỏi thấp, màu đen, cứng, số lại viên cứng, khó bắt, đặt nòng nhựa dài 9cm, đường kính 10Fr, sau đặt nòng thấy dịch mật lưu thông tốt + Thời gian can thiệp: 20 phút - Sau can thiệp bệnh nhân sốt nhẹ 380C vòng giờ, Amylase máu: 144 (U/L), BilirubinTP: 23,8 (µmol/L), toàn trạng ổn định nhanh, viện sau ngày Häc viƯn qu©n y- bƯnh viƯn qu©n y 103 Bộ môn- khoa nội tiêu hóa **** Bệnh án nghiên cứu NhóM Họ tên bệnh nhân: Số nghiên cứu: CHủ NHIệM KHOA ami 1- Họ tên bệnh nhân: 2- Ti: nGHI£N CøU SINH 3- Giíi: Nam1□ - N÷ 4- Số bệnh án: - Số lu trữ: 5-Ngày vµo viƯn: - Ngµy viƯn: -Ngµy lµm ERCP: -Sè ngày nằm viện sau ERCP: (ngày) 6- Chẩn đoán:- Trớc: Sau: 7- TÝnh chÊt kÜ thuËt: 8- TiỊn sư: Kháe0□ CÊp cøu1□ GCOM1□ ERCP3□  Mỉ/ERCP4□ Thờng quy2 Mổ SOMC/TM2 Charcot5 9- Bệnh kết hợp: Không0 Cã1□ (TM1□ HH2□ TH3□ C.hãa4□ TTK5□ Kh¸c6□( ) 10- Lâm sàng: TC Charcot (+)1 TC Charcot(+)2 Tắc mật3 11- Biến chứng: Không0 Nhẹ- Vừa- Nặng SĐT5 VTC2 Có1 (NTĐM1 Mức độ: AXĐM3 Khác6 .) 12- BC(G/l): 13- N(%): 14- BilirubinTP(mcmol/l): Sèc4□ 15- GOT(U/l): 16- GPT(U/l): 17- GGT(U/l): 18- Prothrombin(%):  19- Amylase m¸u(U/l): 20- HC(T/l): 21- HST(g/l): 22- Siêu âm: Không sỏi0 Nghi ngờ1 Rõ sỏi Sỏi kết hợp 23- MRCP: Không sỏi0 Nghi ngờ1 Rõ sỏi Sỏi kết hợp 24- ERCP: Thông nhú: Thất bại sỏi0 Nghi ngờ1 Thành công (Không Rõ sỏi Sỏi kết hợp 3) 25- Blý kèm: Không0 Giun đũa1 hẹp3 LDD-TT4 Rò mật-tá tràng/Mở sẵn5 BD tá tràng6 DLĐM7 Bùn0 2 cm3 29- Mật độ sái: Bïn1□ Cøng4□ 1viªn1□ >4 viªn3□ 28- KT SOMC (viªn to nhÊt): Bïn0□ 1-2 cm2□ Gi·n nhÑ1□ Gi·n to3□  27- Số lợng SOMC: 2-3 viên2 Chít BD đờng mật8 26- Đờng kính OMC: Không giãn0 Giãn vừa2 Tthừa2 Kết hợp5 Viên mềm2 Chắc3 30- Mầu sắc sỏi: Đen/nâu đen1 vàng2 Trắng/ngà vàng3 Vàng/nâu Hỗn hợp4 31- Dịch mật: Trong vàng, trong1 mủ2 Đen, đục bẩn, 32- Kỹ thuËt: LÊy sái1□ CCV+lÊy sái+stent2□ CCV+ LÊy sái3□ 33- Më vòng bằng: Không0 Dao chuẩn1 Dao kim2 Dao cung+bãng3□ Dao kim/cung4 – 34- LÊy sái b»ng: Rä1□ Bãng2□ Kết hợp3 35- KQ lấy sỏi lần 1: Hết hoàn toàn1 Hết phần2 Không lấy đợc3 (Lý .), Xö lÝ tiÕp theo ) 36- T¸n sái: Không0 Chủ động1 Có2 Thụ động2 (Thành công Thất bại) 37- Tai biến: Không0 (CM1 phổi/Vô cảm5 VTC2 Có NTĐM3 Thủng4 Tim Khác6 ( .) (-Mức ®é: - Xö trÝ: ) 38- Thêi gian can thiƯp: (phót) 39- Sè lÇn can thiƯp: lÇn1□ lÇn2 □ lÇn3□ 40- Mẫu sỏi số : -Thành phần: Bil Ca1( ) Chole2□( ) Protide3□( ) Kh¸c4□( ) - Số thành phần: 1TP1 2TP2 - Phân loại sỏi: SST1 Cholestrerol2 41- Phân loại ASA: I II 42- Phơng pháp vô cảm: 3TP3 III 4TP4 Hỗn hợp3 IV Tiền mê mê TM Mê NKQ2□ BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ MÔN- KHOA AMI Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2018 XÁC NHẬN DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 1- Danh sách bệnh nhân nhóm nghiên cứu (Nhóm I): STT Họ Tên Tuổi/Giới Nam Trần Thị S Nguyễn Thị Ph Đàm Xuân T Nguyễn Duy T 74 79 71 74 SBA SLT Ngày vào Ngày thực 1327 567 1306 1425 viện 23.08.2010 05.08.2010 15.08.2010 10.09.2010 25.08.2010 25.08.2010 25.08.2010 17.09.2010 Nữ 1428 585 1373 2016 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Phạm Thị L Tạ Thị X Hoàng Văn H Nguyễn Tiến V Vương Thị T Chu Thị T Đinh Thị H Nguyễn Thị S Nhâm Thị T L Nguyễn Thị L Nguyễn Thị T Phùng Thị Đ Đinh Thị B Nguyễn Thị K Phùng Xuân T Nguyễn Thị B Nguyễn Văn N Mai Thị T Danh Thị M Dương Thị S Vũ Thị N Cấn Thị N Phạm Thị L Nguyễn Văn H Vũ Văn K Đàm Xuân T Nguyễn Khắc B Lê Văn G Nguyễn Thị H Lê Thị L Mai Xuân L Đặng Văn N Trịnh Thị M Trịnh Thị T Lê Đức Q Đinh Thị X Ng Tương T Phạm Lê L Đào Thị A Đào Huy S 61 83 79 68 72 66 88 72 72 60 62 83 74 64 80 71 76 88 66 76 71 82 65 62 84 72 89 83 88 72 60 82 63 79 85 70 78 90 87 84 1952 1775 2424 1965 1130 26 139 111 197 217 278 389 430 456 591 553 808 754 837 852 855 865 1052 1186 967 1207 1215 1233 1228 1240 1294 1298 1248 1503 1566 1745 1771 1913 2048 2339 1445 1661 1717 1853 138 B2 175 150 262 251 260 339 572 429 482 455 677 648 682 688 699 672 808 896 908 930 965 967 980 986 1510 1022 424 1118 A7 1348 1341 A2 1614 1725 04.09.2010 19.10.2010 27.10.2010 15.11.2010 23.12.2010 28.12.2010 19.01.2011 11.01.2011 08.02.2011 10.02.2011 08.02.2011 21.02.2011 02.03.2011 07.03.2011 16.03.2011 21.03.2011 10.04.2011 18.04.2011 18.04.2011 14.04.2011 14.04.2011 16.04.2011 06.05.2011 24.05.2011 15.05.2011 27.05.2011 24.05.2011 31.05.2011 30.5.2011 31.05.2011 02.06.2011 03.06.2011 01.06.2011 23.06.2011 30.06.2011 22.07.2011 25.07.2011 08.08.2011 28.08.2011 12.09.2011 19.09.2010 27.10.2010 05.11.2010 17.11.2010 12.01.2011 12.01.2011 19.01.2011 19.01.2011 16.02.2011 16.02.2011 16.02.2011 02.03.2011 09.03.2011 09.03.2011 23.03.2011 23.03.2011 20.04.2011 20.04.2011 22.04.2011 22.04.2011 22.04.2011 22.04.2011 13.05.2011 25.05.2011 25.05.2011 01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011 08.06.2011 08.06.2011 08.06.2011 08.06.2011 29.06.2011 06.07.2011 27.07.2011 27.07.2011 24.08.2011 07.09.2011 21.09.2011 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Đỗ Xuân H Nguyễn Thị G Ngô Thị G Nguyễn Thị N Đỗ Thị T Cao Ngọc A Phạm Thị T Phạm Văn H Lê Thị C Đàm Xuân T Mai Thị C Nguyễn Thị Q Nguyễn Thị T Vũ Văn V Đỗ Thị M Hà Khắc B Cà Thị S Nguyễn Thị V Nguyễn Hồng T Lưu Thị H Nguyễn Thị T Nguyễn Thị N Nguyễn Xuân C Lê Văn G Cung Thị T Nguyễn Thị T Trần Thị C Nguyễn Thị K Vương Thị V Nguyễn Thị K Nguyễn Xuân P Ng Thanh B Nguyễn Thị K Nguyễn Thị N Hà Sỹ N Nguyễn Thị T Cấn Thị N Vũ Thị V Vũ Văn N Trần Thị Đ 64 63 73 75 70 61 72 64 82 72 64 86 63 63 64 90 68 72 77 78 77 71 62 84 60 63 81 84 81 64 65 60 73 64 65 85 81 60 78 82 2326 2493 2534 2820 2819 3156 1644 45 242 183 274 335 606 609 683 705 685 782 489 1152 1231 1386 1407 1352 1514 1400 1639 1531 1747 1668 1665 1632 1973 1664 2223 1725 1937 2731 2725 3458 1848 2003 1978 2151 2237 2314 88 78 287 316 323 561 541 557 675 683 664 833 1101 1116 1122 1175 1177 1194 1258 1254 1409 1448 1438 1536 1519 1504 1558 1751 1754 1820 1886 2436 2440 2455 30.09.2011 19.10.2011 24.10.2011 03.11.2011 24.11.2011 10.12.2011 23.12.2011 20.12.2011 01.02.2012 07.02.2012 07.02.2012 18.02.2012 18.03.2012 19.03.2012 27.03.2012 01.04.2012 28.03.2012 09.04.2012 27.05.2012 31.05.2012 04.06.2012 12.06.2012 14.06.2012 09.06.2012 25.06.2012 30.06.2012 09.07.2012 16.07.2012 21.07.2012 02.08.2012 01.08.2012 29.07.2012 08.08.2012 25.08.2012 03.09.2012 02.09.2012 15.09.2012 03.12.2012 03.12.2012 11.12.2012 12.10.2011 26.10.2011 26.10.2011 23.11.2011 02.12.2011 15.12.2011 04.01.2012 04.01.2012 08.02.2012 15.02.2012 15.02.2012 22.02.2012 21.03.2012 19.03.2012 04.04.2012 04.04.2012 04.04.2012 25.04.2012 06.06.2012 06.06.2012 06.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 04.07.2012 04.07.2012 18.07.2012 25.07.2012 25.07.2012 08.08.2012 08.08.2012 08.08.2012 15.08.2012 07.09.2012 07.09.2012 14.09.2012 26.09.2012 07.12.2012 07.12.2012 12.12.2012 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Nguyễn Thị X Hoàng Thị T Vũ Văn A Nguyễn Thị X Nguyễn Thị Đ Vũ Đinh C Trần Thị T Nguyễn Thị M Đỗ Xuân H Nguyễn Thị V Tống Quang M Nguyễn Thị T Đỗ Cát T Nguyễn Văn L Trần Đình L Nguyễn Thị G Vũ Thị T Nguyễn Khắc P Nguyễn Thị T Vương Thị C Nguyễn Thị H Nguyễn Thị T 107 108 109 Đỗ Thị L Đỗ Đinh U Nguyễn Thị K 74 73 83 88 61 68 88 72 67 78 65 64 63 80 72 78 67 75 91 72 81 64 92 69 74 2593 3037 1636 39 220 268 490 1201 1691 1700 1821 1800 2394 2772 3367 84 66 269 285 372 393 375 2462 3312 48 75 224 290 447 989 1730 1860 1840 1829 2064 2311 19 120 118 316 324 378 438 461 19.11.2012 05.12.2012 25.12.2012 02.01.2013 21.01.2013 25.01.2013 04.03.2013 13.05.2013 07.08.2013 16.08.2013 29.08.2013 27.08.2013 23.09.2013 24.10.2013 18.12.2013 06.01.2014 04.01.2014 07.02.2014 04.02.2014 10.02.2014 21.02.2014 18.02.2014 12.12.2012 12.12.2012 02.01.2013 05.01.2013 23.01.2013 30.01.2013 06.03.2013 15.05.2013 21.08.2013 21.08.2013 30.08.2013 30.08.2013 02.10.2013 06.11.2013 24.12.2013 08.01.2014 10.01.2014 11.02.2014 11.02.2014 19.02.2014 26.02.2014 26.02.2014 218 641 621 266 700 A7 23.03.2014 20.03.2014 26.03.2014 26.03.2014 26.03.2014 02.04.2014 Ngày vào viện Ngày thực 14.07.2010 21.09.2010 17.10.2010 25.10.2010 25.10.2010 04.09.2010 07.12.2010 03.12.2010 21.07.2010 25.08.2010 27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010 05.11.2010 08.12.2010 08.12.2010 2- Danh sách bệnh nhân nhóm chứng (nhóm II): STT Họ Tên Tuổi Nam Nguyễn Thị H Lê Thị T Bùi Thị D Ng Trọng B Nguyễn Sĩ N Nguyễn Bá T Hoàng Thị T Cáp Thị N SBA SLT Nữ 24 54 56 52 30 41 52 53 1542 1420 2343 1814 1827 1886 1206 2723 1062 1338 1686 1654 1723 1726 1921 1936 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Mai Xuân L Nguyễn Đức K Ng Chính Đ Đào Văn K Nguyễn Thị L Nguyễn Tiến T Nguyễn Thị H Nguyễn Văn H Hoàng Thị T Nguyễn Thị H Vũ Đình T Nguyễn Thị L Thân Anh T Lê Thị Thúy H Nguyễn Thị N Đào Thị N Trần Thị N Nguyễn Văn T Dương Thị L Lê Đình L Nguyễn Thị L Nguyễn Thị H Nguyễn Thị D Đặng Thị K Trương Thị D Phạm Chí T Vũ Thị N Lê Văn T Lý Văn T Tơ Đình H Đồn Văn H Bùi Thị H Đỗ Thị T Nguyễn Thị H Nguyễn Thị N Lèo Văn H Dương Văn P Nguyễn Thị T Trịnh Thị T Dương Thị H 58 26 46 48 54 33 44 49 54 54 46 48 39 30 44 57 47 41 57 50 43 53 23 35 30 52 56 48 42 54 52 56 44 51 58 39 38 41 55 41 2606 184 330 333 550 816 908 717 999 1182 1187 752 1319 1323 1372 1480 1591 1752 2054 2305 2225 2299 2577 2576 2710 2964 2953 2904 42 364 450 619 675 786 772 886 916 1203 1187 1370 1931 257 354 364 454 655 674 907 886 949 1481 1005 1631 1331 1041 1129 1178 1278 1622 2130 1726 1850 1900 1904 1970 2163 2231 2299 75 352 553 650 663 704 748 822 827 1094 1095 1176 18.11.2010 07.02.2011 17.02.2011 18.02.2011 12.03.2011 11.04.2011 20.04.2011 22.05.2011 20.05.2011 25.05.2011 20.05.2011 04.06.2011 12.06.2011 09.06.2011 17.06.2011 20.06.2011 04.07.2011 22.07.2011 29.08.2011 08.09.2011 20.09.2011 28.09.2011 08.10.2011 08.10.2011 23.10.2011 19.11.2011 18.11.2011 05.12.2011 30.12.2011 21.02.2012 28.02.2012 21.03.2012 27.03.2012 09.04.2012 08.04.2012 19.04.2012 22.04.2012 30.05.2012 28.05.2012 11.06.2012 08.12.2010 16.02.2011 02.03.2011 02.03.2011 23.03.2011 20.04.2011 22.04.2011 25.05.2011 25.05.2011 01.06.2011 01.06.2011 08.06.2011 17.06.2011 17.06.2011 17.06.2011 29.06.2011 06.07.2011 27.07.2011 07.09.2011 21.09.2011 21.09.2011 12.10.2011 19.10.2011 19.10.2011 26.10.2011 23.11.2011 02.12.2011 15.12.2011 04.01.2012 22.02.2012 21.03.2012 28.03.2012 28.03.2012 11.04.2012 11.04.2012 25.04.2012 25.04.2012 06.06.2012 06.06.2012 20.06.2012 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Nguyễn Văn Đ Lê Đình L Nguyễn Thị H Vũ Hoàng V Đặng Thị C Nguyễn Thị L Vũ Thị Q Phạm Văn T Lê Thị V Nguyễn Văn R Nguyễn Thị T Trần Thị L Đào Đình Đ Phạm Đình Đ Nguyễn Đình C Nguyễn Thị T Trần Hữu T Lê Trọng Đ Nguyễn Thị K Đỗ Thị T Nguyễn Thị X Nguyễn Văn X Tô H Đỗ Thị L Nguyễn Thị C Nguyễn Thị N Trần Thị L Lê Thị T Nguyễn Thị M Nguyễn Thị T Đặng Thị T Hoàng Văn Đ Lê Văn Đ Dương Thị T Đinh Văn C Phạm Văn S Đỗ Thị H Nguyễn Thị H Đỗ Thị N Phạm Văn H 55 51 54 41 52 54 58 42 58 37 48 28 38 57 38 37 55 51 57 45 24 54 55 45 58 58 29 52 37 32 35 38 50 38 55 24 58 37 44 37 1367 1318 1296 1356 1439 1394 1560 1547 1865 1769 1725 1737 1729 1772 1776 1893 2991 2043 2566 50 141 74 213 456 1403 1618 1718 1900 2300 2578 2538 2547 2050 3188 3366 32 85 60 59 53 1178 1205 1214 1278 1251 1283 1284 1357 1510 1554 1556 1557 1731 1750 1756 1815 1881 1999 2861 110 163 171 218 443 1205 1834 1726 1951 1956 2106 2104 2109 2202 2546 76 73 106 113 116 115 11.06.2012 19.06.2012 14.06.2012 22.06.2012 18.06.2012 29.06.2012 30.06.2012 17.07.2012 30.07.2012 14.08.2012 09.08.2012 12.08.2012 03.09.2012 06.09.2012 06.09.2012 11.09.2012 20.09.2012 28.09.2012 08.12.2012 03.01.2013 14.01.2013 05.01.2013 21.01.2013 25.02.2013 05.06.2013 10.07.2013 11.08.2013 10.09.2013 15.09.2013 02.10.2013 29.09.2013 29.09.2013 13.10.2013 29.11.2013 18.12.2013 30.12.2013 06.01.2014 03.01.2014 03.01.2014 03.01.2014 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 04.07.2012 04.07.2012 04.07.2012 04.07.2012 18.07.2012 08.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 15.08.2012 07.09.2012 07.09.2012 07.09.2012 14.09.2012 26.09.2012 10.10.2012 12.12.2012 05.01.2013 16.01.2013 16.01.2013 23.01.2013 06.03.2013 12.06.2013 17.07.2013 21.08.2013 18.09.2013 18.09.2013 08.10.2013 08.10.2013 08.10.2013 23.10.2013 04.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 08.01.2014 08.01.2014 08.01.2014 08.01.2014 89 90 91 92 93 94 95 Lê Thị L Đoàn Văn L Nguyễn Thiệu S Ng Thị Phúc H Khăm M Văn K Nguyễn Anh Đ Khổng Minh T 29 57 52 41 55 40 55 103 119 Q54 417 413 600 762 126 160 384 446 447 696 802 09.01.2014 09.01.2014 15.02.2014 24.02.2014 24.02.2014 16.03.2014 28.03.2014 10.01.2014 15.01.2014 19.02.2014 26.02.2014 26.02.2014 28.03.2014 08.04.2014 XÁC NHẬN CỦA BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 19,25 ... tích đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sỏi ống mật chủ người cao tuổi Đánh giá kết điều trị sỏi ống mật chủ người cao tuổi nội soi mật- tụy ngược dòng 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Người cao tuổi. .. mật chủ với đối tượng người cao tuổi quan tâm Vì vậy, chúng tơi tiến hành đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị sỏi ống mật chủ người cao tuổi nội soi mật tụy ngược dòng ... 1.7 Nghiên cứu kết điều trị thành phần hóa học sỏi ống mật chủ người cao tuổi nội soi mật tụy ngược dòng 32 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Đối tượng nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị sỏi ống mật chủ ở người cao tuổi bằng nội soi mật tụy ngược dòng, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị sỏi ống mật chủ ở người cao tuổi bằng nội soi mật tụy ngược dòng, + E (Emergency): cần phẫu thuật cấp cứu [26]., Tính theo công thức:, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, - Sỏi bùn gặp nhiều ở tuổi 60- 79., (*) Tên tác giả đứng đầu và năm xuất bản; (**) Tỉ lệ thành công lần 1/thành công chung; (***) Tỉ lệ tai biến chung/tử vong., TÀI LIỆU THAM KHẢO, BỆNH ÁN MINH HỌA

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay