Nghiên cứu hiệu quả điều trị giảm thể tích phổi qua nội soi phế quản bằng van một chiều ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

144 6 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:01

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y ĐÀO NGỌC BẰNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ GIẢM THỂ TÍCH PHỔI QUA NỘI SOI PHẾ QUẢN BẰNG VAN MỘT CHIỀU Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y ĐÀO NGỌC BẰNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ GIẢM THỂ TÍCH PHỔI QUA NỘI SOI PHẾ QUẢN BẰNG VAN MỘT CHIỀU Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 9.72.01.07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS TS Đồng Khắc Hưng PGS.TS Tạ Bá Thắng HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu với hướng dẫn khoa học tập thể cán hướng dẫn Các kết nêu luận án trung thực công bố phần báo khoa học Luận án chưa cơng bố Nếu có điều sai, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Người cam đoan Đào Ngọc Bằng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BB : (Blue bloater) Xanh phị BMI : (Body mass index) Chỉ số khối thể BN : Bệnh nhân BPTNMT : Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính C : (Compliance) Độ đàn hồi phổi CAT : (COPD Assessment Test) Nghiệm pháp đánh giá BPTNMT CCQ : (Clinical COPD Questionare) Câu hỏi lâm sàng BPTNMT CLVT : Cắt lớp vi tính CNHH : Chức hơ hấp COPD : (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính CV : (Closing volume) Thể tích đóng kín DLCO : (Diffusing capacity of the lung for carbon monoxide) Khuếch tán carbon monoxit phổi E : (Esionophil) Bạch cầu toan FEV1 : (Forced expiratory volume in the first second) Thể tích thở tối đa giây FRC : (Functional residual capacity) Dung tích cặn chức FVC : (Forced vital capacity) Dung tích sống thở mạnh GOLD : (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) Chiến lược toàn cầu BPTNMT HI : (Heterogenity index) Chỉ số đồng HU : (Hounsfield unit) Đơn vị Hounsfield IL8 : Interleukin ICS : (Inhaled corticosteroid) Corticoid dạng hít KPT : Khí phế thũng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT L : (Lympho) Bạch cầu Lympho LABA : (Long-acting beta-adrenocetor agonists) Cường β2 tác dụng dài LAMA : (Long-acting muscarinic antagonists) Kháng muscarinic tác dụng kéo dài LTB4 : Leucotrien B4 mMRC : Modified British Medical Research Council MVV : (Maximal voluntary ventilation) Thơng khí tự ý tối đa N : (Neutrophil) Bạch cầu Neutro PaCO2 : Phân áp riêng phần carbonic máu động mạch PaO2 : PEF : (Peak expiratory flow) Lưu lượng thở đỉnh PP : (Pink puffer) Hồng thổi Raw : (Airway resistance) Sức cản đường thở RLTK : Rối loạn thơng khí RV : (Thể tích khí cặn) Residual volume SLT : Số lý thuyết SABA : (Short-acting beta-adrenocetor agonist) Cường β2 tác dụng Phân áp riêng phần oxy máu động mạch ngắn SAMA : (Short-acting muscarinic antagonists) Kháng muscarinic tác dụng ngắn SaO2 : Độ bão hòa oxy máu động mạch SGRQ : St George Respiratory Questionare SMWD : (Six-minute walk distance) Khoảng cách phút TGHH : Trung gian hóa học TKMP : Tràn khí màng phổi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TLC : (Total lung capacity) Dung tích tồn phổi TNF-α : (Tumor necrosis Factor α) Yếu tố hoại tử u α VC : (Vital capacity) Dung tích sống VPQ : Van phế quản MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục sơ đồ Danh mục hình Bảng Tên bảng Trang Biểu đồ Tên biểu đồ Trang DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ Tên sơ đồ Trang DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình Trang ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) gánh nặng bệnh tật toàn cầu với tỷ lệ tử vong cao [1], [2] Khí phế thũng (KPT) rối loạn sinh lý bệnh BPTNMT Khí phế thũng gây nên tình trạng khó thở làm hạn chế dòng khí lưu thơng, căng giãn phổi giảm diện tích bề mặt trao đổi khí phổi Sự căng giãn phổi hạn chế hoạt động tham gia hô hấp làm hạn chế cử động thở [1], [3], [4] Điều trị giảm thể tích phổi có tác dụng tốt cho bệnh nhân (BN) BPTNMT có KPT nặng Mục đích điều trị giảm thể tích phổi làm giảm khơng tương xứng kích cỡ phổi khoang lồng ngực, làm phần phổi lành lại nở hơ hấp làm việc hiệu hơn, giúp BN thở dễ dàng hơn, tăng dòng khí thở cải thiện chất lượng sống Đồng thời, việc giảm áp lực lồng ngực làm tim hoạt động tốt [5], [6] Các phương pháp điều trị giảm thể tích phổi gồm nhóm: phẫu thuật nội soi Phẫu thuật điều trị giảm thể tích phổi để điều trị KPT thực từ cuối năm kỷ XX Các kết nghiên cứu phẫu thuật điều trị giảm thể tích phổi chứng minh phương pháp cải thiện triệu chứng lâm sàng BN BPTNMT Tuy nhiên, tỷ lệ biến chứng tử vong liên quan đến phẫu thuật cao [7], [8] Trong thập kỷ gần đây, biện pháp nội soi điều trị giảm thể tích phổi phát triển ứng dụng ngày rộng rãi điều trị BPTNMT Mỗi biện pháp có ưu, nhược điểm riêng có hiệu nhóm BN BPTNMT khác Giảm thể tích phổi van phế quản chiều qua nội soi phế quản biện pháp chứng tỏ nhiều ưu điểm Cho đến nay, nghiên cứu có kết tốt thường xuyên kỹ thuật nội soi điều trị KPT thực với van phế quản (VPQ) chiều Các nghiên cứu giới 10 chứng minh kỹ thuật đặt VPQ chiều có hiệu giảm thể tích phổi tương tự phương pháp phẫu thuật Hơn nữa, tỷ lệ tai biến biến chứng kỹ thuật thấp so với phẫu thuật [9], [10], [11], [12], [13], [14] Tại Việt Nam, kỹ thuật ứng dụng vào điều trị BPTNMT Bộ môn - Khoa Lao Bệnh phổi, Bệnh viện Quân y 103 – Học viện Quân y từ tháng năm 2014 Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu hiệu điều trị giảm thể tích phổi qua nội soi phế quản van chiều bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính” thực nhằm mục tiêu: Xác định số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính lồng ngực rối loạn chức hô hấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có khí phế thũng nặng đợt cấp Đánh giá hiệu điều trị giảm thể tích phổi đặt van chiều qua nội soi phế quản bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có khí phế thũng nặng ngồi đợt cấp 130 Sau đặt VPQ, giá trị trung bình PaO2 tăng PaCO2 giảm thời điểm theo dõi Sự cải thiện rõ thời điểm tháng sau đặt van phế quản, PaO2 tăng so với trước đặt van có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), với mức tăng 8,09 ± 14,20 mmHg PaCO thay đổi ý nghĩa thống kê so với trước đặt van Sự khác biệt thông số PaO PaCO2 thời điểm theo dõi sau đặt số lượng van khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) So sánh với trước đặt VPQ, BN có tăng PaO2 giảm PaCO2 máu động mạch chiếm tỷ lệ cao thời điểm theo dõi Số lượng BN có thay đổi PaO2 PaCO2 thời điểm theo dõi khác khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) (Bảng 3.33 3.34) Sau đặt van tháng, giá trị trung bình PaO tăng PaCO2 giảm Tuy nhiên, thay đổi chưa rõ rệt (p > 0,05) Giá trị trung bình SaO2 thay đổi khơng rõ rệt nằm giới hạn bình thường (Bản 3.35) Kết nghiên cứu cho thấy BN đặt VPQ có cải thiện trao đổi khí phổi, thể rõ sau tháng đặt van Nghiên cứu Venuta F CS (2012) cho kết PaO máu động mạch tăng PaCO2 máu động mạch giảm sau đặt van phế quản Tuy nhiên, thay đổi rõ rệt chưa nhận thấy (p > 0,05) [97] Trong nghiên cứu Sterman D.H CS (2009), thông số PaO PaCO2 máu động mạch có biến đổi khơng đáng kể so với trước thực thủ thuật [122] Kết nghiên cứu Ninane V CS (2012) cho thấy, PaO máu động mạch nhóm BN đặt VPQ có cải thiện rõ rệt so với nhóm chứng thời điểm tháng sau đặt van (p = 0,045) [127] 131 Nghiên cứu Wood D.E CS (2014) cho thấy giảm PaCO2 rõ rệt nhóm đặt VPQ so với nhóm chứng thời điểm tháng sau đặt van [117] So sánh với kết nghiên cứu trước đây, nhận thấy thay đổi thơng số khí máu động mạch khác nghiên cứu Sự khác biệt liên quan đến tiêu chuẩn lựa chọn BN nghiên cứu, đặc điểm số lượng, vị trí kích thước van đặt nghiên cứu Ngồi ra, thơng số khí máu động mạch liên quan đến nhiều yếu tố khách quan thời điểm lấy máu, thời gian đưa máu xét nghiệm… Đặc điểm khí máu động mạch liên quan đến tỷ lệ BN BPTNMT có đợt bùng phát đến kiểm tra Các BN BPTNMT đợt bùng phát thường có PaO2 máu động mạch giảm PaCO2 máu động mạch tăng, điều làm ảnh hưởng đến kết nghiên cứu 4.2.3 Biến chứng đặt van phế quản Biến chứng hay gặp tuần thứ sau đặt van xuất đợt bùng phát BPTNMT Tỷ lệ xuất đợt bùng phát 9,09% (3/33 BN) Biến chứng tràn khí màng phổi gặp BN sau đặt van tuần (3,03%) Các biến chứng xử trí biện pháp nội khoa, khơng có BN phải nội soi lại để tháo van Khơng có BN di lệch van Khơng có biến chứng nặng ảnh hưởng đến tính mạng BN (Bảng 3.36) Biến chứng xa sau đặt van hay gặp nhầy bít tắc van, với tỷ lệ 9,09% Ho máu gặp BN (6,06%) tổ chức hạt phát triển vị trí đặt van gặp 6,06% Khơng có BN di lệch van phải tháo bỏ van (Bảng 3.37) Việc xử trí biến chứng BN thực qua nội soi phế quản ống mềm biện pháp nội khoa Các BN có nhầy bít tắc van rửa phế quản nước muối sinh lý ấm đến nhầy van Các BN ho máu điều trị cầm máu theo nguyên tắc, đồng thời soi phế quản để kiểm tra 132 tình trạng chảy máu lòng phế quản sử dụng Adrenalin 1mg pha loãng cầm máu chỗ Các biến chứng gặp BN nghiên cứu gặp tỷ lệ thấp với mức độ nhẹ so với nghiên cứu trước Điều giải thích BN đặt van với số lượng hơn, đồng thời thủ thuật đặt van thực lần soi phế quản thời gian ngắn Đối với nghiên cứu đặt nhiều van, BN nội soi thực thủ thuật nhiều lần Đồng thời, thời gian thủ thuật kéo dài, dẫn tới tỷ lệ mức độ biến chứng cao Bệnh nhân nghiên cứu Sterman D.H CS (2009) gặp nhiều loại biến chứng nặng sớm sau thủ thuật, BN xuất suy hô hấp nhồi máu tim, BN phải nội soi lấy bỏ toàn van liên quan đến tình trạng co thắt phế quản liên tục, BN mắc viêm phổi vị trí đặt van, BN có tràn khí màng phổi bệnh nhân tử vong liên quan đến tràn khí màng phổi Đồng thời, 16/91 BN (17,58%) phải tháo bỏ tồn van liên quan đến tình trạng viêm phổi, tăng co thắt phế quản, tăng đợt cấp BPTNMT tràn khí màng phổi sau 12 tháng [122] Các biến chứng tương tự gặp nhóm BN đặt VPQ Wood D.E CS (2007) Sau đặt VPQ chiều, biến chứng thường gặp viêm phổi (6%), đau thắt ngực (9%) co thắt phế quản (6%) Các biến chứng xa hay gặp viêm phế quản (4%), đau ngực (3%) ho máu (1%) [121] Tỷ lệ biến chứng nghiên cứu Sciubar F.C CS (2010) sau tháng 4,2%, tràn khí màng phổi gặp 4,2%, viêm phổi gặp 3,2% ho máu gặp 5,6% 9,3% BN có đợt bùng phát BPTNMT Đặc biệt, 85 van phải lấy 31 BN sau 12 tháng [94] 133 Trong nghiên cứu Herth F.J CS (2012), biến chứng xảy sau tháng gặp tỷ lệ 13,5% Trong đó, tỷ lệ viêm phổi tràn khí màng phổi mức 4,5% ho máu gặp tỷ lệ thấp (0,9%) Tuy nhiên, tỷ lệ BN suy hô hấp cao (3,6%) [99] Trong nghiên cứu Wan I.Y CS (2006), biến chứng sau đặt van xảy đa dạng Các biến chứng nặng tràn khí màng phổi cần phải phẫu thuật chiếm 3,1%, rò khí sau thủ thuật chiếm 4,1% BN tử vong chưa xác định liên quan đến thủ thuật Biến chứng tăng đợt bùng phát BN hay gặp nhất, chiếm tỷ lệ 17,3% Một số biến chứng khác viêm phổi (5,1%), tràn khí màng phổi cần dẫn lưu khí (2%) tràn dịch màng phổi (1%) Các biến chứng khác chiếm tỷ lệ 5,1% [95] Như vậy, biến chứng sau đặt van gặp nghiên cứu thực kỹ thuật đặt VPQ Tuy nhiên, biến chứng xử trí Số lượng mức độ biến chứng liên quan đến số lượng van đặt, thời gian làm thủ thuật số lần thực thủ thuật BN Đánh giá tần suất mức độ biến chứng kỹ thuật, tác giả có nhận xét kỹ thuật đặt van phế quản chiều kỹ thuật an toàn, với tai biến biến chứng gặp nhẹ 4.2.4 Hạn chế đề tài Số lượng BN tham gia nghiên cứu hạn chế (33 BN đặt van phế quản), với số lượng van cho BN (trung bình 1,1 van/BN) Chỉ có BN đặt van BN đặt van Thời gian theo dõi BN ngắn, chưa đánh giá hết hiệu VPQ Các BN sau đặt van đánh giá vòng tháng Việc tuân thủ quy trình điều trị BN chưa tốt, số lượng BN nhóm đặt van nhóm chứng đến kiểm tra lại chưa đầy đủ 134 Các BN đặt van nghiên cứu chưa phải nhóm BN có định phù hợp để đặt van phế quản Phần lớn BN đặt van thùy có KPT tồn tiểu thùy Phương pháp trực quan đánh giá KPT CLVT lồng ngực chưa phản ánh xác đặc điểm, tính chất mức độ KPT Đề tài chưa đánh giá đặc điểm thay đổi DLCO sau đặt van phế quản nhóm BN nghiên cứu 135 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hiệu điều trị giảm thể tích phổi đặt van chiều qua nội soi phế quản BN BPTNMT, rút số kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính lồng ngực rối loạn chức hô hấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có khí phế thũng nặng đợt cấp - Đặc điểm lâm sàng: + Chỉ số BMI thấp (18,26 ± 2,46 kg/m2) Tỷ lệ BN gầy chiếm 66,60% + Điểm mMRC trung bình 2,38 ± 0,84 điểm 72,27% BN khó thở mức độ trung bình + Điểm CAT trung bình cao (19,38 ± 3,26 điểm) + Khoảng cách phút trung bình 302,82 ± 59,33 mét - Hình ảnh cắt lớp vi tính lồng ngực: + Khí phế thũng nặng thùy phổi chiếm tỷ lệ 78,79%, với 80,30% BN có KPT tồn tiểu thùy đơn + Điểm KPT trung bình cao (2,76 ± 0,48 điểm) 96,97% BN có KPT độ nặng nặng (độ 4) - Chức hô hấp: + Giá trị trung bình VC FVC giảm nhiều FEV trung bình 35,02 ± 13,22 %SLT + Giá trị trung bình RV (252,00 ± 72,81 %SLT), Raw (9,28 ± 4,14 cmH2O/lít/giây) tăng cao TLC(140,67 ± 26,17 %SLT) tăng vừa + 65,15% BN giảm PaO2 30,30% BN tăng PaCO2 máu động mạch - Tương quan mức độ KPT thông số CNHH: + Điểm KPT có mối tương quan nghịch vừa với thơng số VC, MVV (p < 0,01) FEV1 (p < 0,05) 136 + Điểm KPT có mối tương quan thuận chặt chẽ với giá trị RV (r = 0,537, p < 0,01) TLC (r = 0,479, p < 0,01) Hiệu điều trị giảm thể tích phổi đặt van chiều qua nội soi phế quản bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có khí phế thũng nặng ngồi đợt cấp - Thay đổi lâm sàng sau tháng đặt van: Điểm CAT khoảng cách phút trung bình nhóm đặt van cải thiện tốt so với nhóm chứng - Thay đổi CLVT: Điểm KPT có xu hướng giảm sau đặt van, rõ sau đặt van tháng - Thay đổi CNHH: + Giá trị trung bình FVC tăng rõ rệt sau đặt van Số lượng BN có FEV1 tăng sau đặt van tháng so với trước điều trị 15 BN (45,45%) BN (9,09%) tăng FEV1 > 10% sau đặt van tháng + Giá trị trung bình RV TLC giảm sau đặt van, với RV giảm trung bình -35,27 ± 62,00 %SLT (p < 0,01) TLC giảm trung bình -11,96 ± 27,43 %SLT (p < 0,05) Mức độ giảm RV TLC nhóm đặt van nhiều so với nhóm chứng sau tháng đặt van (p < 0,05) + Nhóm BN đặt van phế quản có tỷ lệ giảm RV cao, 73,91% tháng thứ 60,87% tháng thứ Sau đặt van tháng, tỷ lệ BN có RV giảm > 20% SLT 65,21% + 73,91% BN giảm TLC nhiều sau đặt van tháng Tỷ lệ BN giảm TLC 20% thời điểm theo dõi (30,43%) - Tai biến, biến chứng: + Tỷ lệ tai biến, biến chứng thấp Tỷ lệ xuất đợt bùng phát 9,09% Tràn khí màng phổi gặp BN sau đặt van tuần (3,03%) Nhầy bít tắc van gặp 9,09% Ho máu tổ chức hạt phát triển vị trí đặt van gặp 6,06% Các biến chứng xử lý phương pháp nội khoa + Khơng có BN tử vong thủ thuật Khơng có BN phải tháo van 137 KIẾN NGHỊ Tiếp tục nghiên cứu hiệu kỹ thuật số lượng BN số lượng van đặt nhiều hơn, với thời gian theo dõi sau đặt van lâu dài hơn, để đánh giá toàn diện hiệu biến chứng kỹ thuật DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Đào Ngọc Bằng, Tạ Bá Thắng, Đồng Khắc Hưng (2017) Nghiên cứu đặc điểm khí phế thũng hình ảnh cắt lớp vi tính bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Tạp chí Y học Việt Nam, 457(1): 126-129 Dao Ngoc Bang, Ta Ba Thang, Dong Khac Hung, et al (2017) Results of one-way bronchial valve in treatment severe emphysema Journal of Military Pharmaco-medicine, 42 (7): 78-88 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH Hình 1: Hình ảnh khí phế thũng tồn Hình 2: Hình ảnh khí phế thũng cạnh tiểu thùy vách (Bệnh nhân Lý Văn D 54 tuổi, (Bệnh nhân Lê Đình T 63 tuổi, chụp ngày 22.05.2015) chụp ngày 12.05.2014) Hình 3: Hình ảnh bóng khí thũng khí phế thũng cạnh vách (Bệnh nhân Nguyễn Thanh Tr 74 tuổi, chụp ngày 13.05.2015 ) HÌNH ẢNH CĂT LỚP VI TÍNH Hình 4: Hình ảnh khí phế thũng nặng Hình 5: Hình ảnh xẹp thùy phổi thùy trước đặt van phải sau đặt van (Bệnh nhân Chu Đình Ngh 72 tuổi) Hình 6: Hình ảnh bóng khí thũng lớn Hình 7: Hình ảnh bóng khí thũng thùy thùy phải trước đặt van phải xẹp sau đặt van (Bệnh nhân Dương Hồng Đ 80 tuổi) HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH VÀ NỘI SOI PHẾ QUẢN Hình 8: Khí phế thũng tồn tiểu thùy Hình 9: Khí phế thũng tồn tiểu thùy thùy phải trước đặt van thùy phải giảm sau đặt van Bệnh nhân Phạm Văn H., 69 tuổi Hình 10: Hình ảnh nội soi phế quản Hình 11: Hình ảnh Xquang van phế quản chiều thùy phải van phế quản chiều thùy phải (Bệnh nhân Đỗ Như V 58 tuổi) HÌNH ẢNH NỘI SOI PHẾ QUẢN SAU ĐẶT VAN Hình 11: Nhầy phủ bề mặt van Hình 12: Van đóng lại hít vào Bệnh nhân Đặng Quang Kh 58 tuổi Bệnh nhân Trịnh Xuân L 64 tuổi HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN THỰC HIỆN NGHIỆM PHÁP LÂM SÀNG Hình 13: Bệnh nhân tự điền vào bảng điểm CAT Hình 14: Bệnh nhân thực nghiệm pháp phút Bệnh nhân Đỗ Đồng Đ 69 tuổi Bệnh nhân Trần Thanh X 59 tuổi HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN ĐO CHỨC NĂNG HƠ HẤP Hình 15: Bệnh nhân đo chức hơ hấp Bệnh nhân Lê Văn Nh 72 tuổi Hình 16: Cải thiện thơng số thơng khí phổi (FVC, FEV1) sau đặt van Bệnh nhân Chu Quang T 74 tuổi HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN ĐO CHỨC NĂNG HƠ HẤP Hình 17: Giảm ứ khí (RV,TLC) sau đặt van Bệnh nhân Chu Đình Ngh 72 tuổi ... VIỆN QUÂN Y ĐÀO NGỌC BẰNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ GIẢM THỂ TÍCH PHỔI QUA NỘI SOI PHẾ QUẢN BẰNG VAN MỘT CHIỀU Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 9.72.01.07... phế thũng nặng đợt cấp Đánh giá hiệu điều trị giảm thể tích phổi đặt van chiều qua nội soi phế quản bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có khí phế thũng nặng ngồi đợt cấp 11 CHƯƠNG TỔNG QUAN... ảnh Xquang bệnh nhân điều trị giảm thể tích phổi dây xoắn Nguồn: Theo Gompelmann D CS (2013)[70] 29 - Điều trị giảm thể tích phổi keo: Giảm thể tích phổi keo nghiên cứu vào năm 2007 nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiệu quả điều trị giảm thể tích phổi qua nội soi phế quản bằng van một chiều ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính., Nghiên cứu hiệu quả điều trị giảm thể tích phổi qua nội soi phế quản bằng van một chiều ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính., - Phân loại mức độ tắc nghẽn đường thở trong BPTNMT: theo GOLD 2013 (Bảng 2.7) [1]:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay