CÁCH KIỂM TRA MẠCH NHỊ THỨ

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 04:25

CÁCH KIỂM TRA MẠCH NHỊ THỨa. Trước khi kiểm tra mạch nhị thứ.Chuẩn bị những thứ cần thiết cho công tác kiểm tra mạch nhị thứ Một đồng hồ vạn năng (VOM). ví dụ: VOM Kyoritsu model 1009. Sơ đồ mạch nhị thứ của thiết của thiết bị cần kiểm tra. Phải hiểu các kí hiệu mạch nhị thứ. Phải biết cách đọc bản vẽ nhị thứ.b. Kiểm tra mạch nhị thứ khi mạch có mang điện. Giả sử kiểm tra mạch đóng máy cắt khi máy cắt không đóng được (mạch này đã bỏ bớt một phần để đơn giản bớt cho dễ hiểu). CÁCH KIỂM TRA MẠCH NHỊ THỨ a/ Trước kiểm tra mạch nhị thứ Chuẩn bị thứ cần thiết cho công tác kiểm tra mạch nhị thứ - Một đồng hồ vạn (VOM) ví dụ: VOM Kyoritsu model 1009 - Sơ đồ mạch nhị thứ thiết thiết bị cần kiểm tra - Phải hiểu kí hiệu mạch nhị thứ - Phải biết cách đọc vẽ nhị thứ b/ Kiểm tra mạch nhị thứ mạch có mang điện Giả sử kiểm tra mạch đóng máy cắt máy cắt khơng đóng (mạch bỏ bớt phần để đơn giản bớt cho dễ hiểu) + Nắm ký hiệu mạch nhị thứ sau: : Cơng tắc vị trí : Tiếp điểm thường đóng : Tiếp điểm áp suất : Cuộn đóng máy cắt - Trong điều kiện vận hành bình thường theo sơ đồ mạch nhị thứ vị trí X11, X1-2 giá trị điện áp đo (+) nguồn Tại vị trí X1-3, XQ1-12, XQ1-13, XQ9-12, XQ9-13, XQ0-1, XQ0-2, XQ0-3, XQ0-4, XQ0-5, X1-4 điện áp đo (-) nguồn - Các bước thực kiểm tra theo sơ đồ mạch: + Bước 1: Kiểm tra đồng hồ, cắm dây đo vị trí, dây đo màu đỏ cắm vào lổ cắm V/Ω/Hz, dây đo màu đen cắm vào lổ cắm COM, bật khóa chức đến vị trí V - (để đo mạch điện chiều) Bước 2: Tiến hành đo, que đo màu đen bạn cắm vào vị trí đất tủ, que đo màu đỏ vị trí bảng bên dưới, với giá trị đo theo bảng bên đưa kết luận Đối với mạch chạm đất khơng hồn tồn sau: Vị trí đo Giá trị (theo thứ tự) đo X1-1 Cách xử lý + nguồn Từ DC đến X1-1 tốt X1-2 Kết luận Đứt dây đoanh từ DC Kiểm tra, thay đến X1-4 + nguồn Đoạn dây từ X1-1 đến X1-2 tốt Đoạn dây từ X1-1 đến X1-2 đứt Kiểm tra, thay X1-3 - nguồn Mạch điện từ X1-4 đến X1-3 tốt X1-4 Đoạn dây từ XQ0-4 đến XQ03 đứt Kiểm tra, thay Áp lực khí SF6 thiếu Kiểm tra, bơm khí Đoạn dây từ XQ0-2 đến XQ0-1 tốt Kiểm tra, thay - nguồn Đoạn dây từ XQ0-1 đến XQ9-13 tốt XQ9-12 Kiểm tra, thay - nguồn Đoạn dây từ XQ0-2 đến XQ0-1 tốt XQ9-13 Cuộn đóng bị đứt - nguồn Áp lực khí SF6 thỏa mãn XQ0-1 Đoạn dây từ X1-4 đến XQ0-5 đứt Kiểm tra, thay - nguồn Đoạn dây từ XQ0-4 đến XQ03 tốt XQ0-2 Kiểm tra, thay - nguồn Cuộn đóng tốt XQ0-3 Đoạn dây từ DC đến X1-4 đứt - nguồn Đoạn dây từ X1-4 đến XQ0-5 tốt XQ0-4 Mạch điện từ X1-4 đến X1-3 đứt Kiểm tra đoạn - nguồn Đoạn dây từ DC đến X1-4 tốt XQ0-5 Kiểm tra khóa ON Đoạn dây từ XQ0-1 đến XQ02 tốt - nguồn Mạch liên động đến dao cách ly Kiểm tra, thay Q9 tốt XQ1-13 Đoạn dây nối từ XQ1-12 đến XQ9-12 đứt Kiểm tra, thay - nguồn Mạch liên động đến dao cách ly Q1 tốt X1-3 Kiểm tra, điều chỉnh - nguồn Đoạn dây nối từ XQ1-12 đến XQ9-12 tốt XQ1-12 Mạch liên động đến dao cách ly Q9 đứt Mạch liên động đến dao cách ly Q1 đứt Kiểm tra, điều chỉnh - nguồn Đoạn dây nối từ XQ1-12 đến X13 tốt Đoạn dây nối từ XQ1-12 đến X1Kiểm tra, thay đứt ... đứt Kiểm tra, thay X1-3 - nguồn Mạch điện từ X1-4 đến X1-3 tốt X1-4 Đoạn dây từ XQ0-4 đến XQ03 đứt Kiểm tra, thay Áp lực khí SF6 thiếu Kiểm tra, bơm khí Đoạn dây từ XQ0-2 đến XQ0-1 tốt Kiểm tra, ... tốt XQ0-5 Kiểm tra khóa ON Đoạn dây từ XQ0-1 đến XQ02 tốt - nguồn Mạch liên động đến dao cách ly Kiểm tra, thay Q9 tốt XQ1-13 Đoạn dây nối từ XQ1-12 đến XQ9-12 đứt Kiểm tra, thay - nguồn Mạch liên... đến dao cách ly Q1 tốt X1-3 Kiểm tra, điều chỉnh - nguồn Đoạn dây nối từ XQ1-12 đến XQ9-12 tốt XQ1-12 Mạch liên động đến dao cách ly Q9 đứt Mạch liên động đến dao cách ly Q1 đứt Kiểm tra, điều
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH KIỂM TRA MẠCH NHỊ THỨ, CÁCH KIỂM TRA MẠCH NHỊ THỨ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay