PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ NHẤT THỨ HỆ THỐNG ĐIỆN

52 17 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 04:13

Các hạng mục thí nghiệm nhất thứ theo phương pháp truyền thống thường đi kèm với rất nhiều thiết bị thí nghiệm riêng lẻ cho từng hạng mục, gây khó khăn phiền phức khi thí nghiệm tại hiện trường. Với thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn và dễ di chuyển, CPC 100 do hãng OMICRON chế tạo thực sự là thiết bị lý tưởng khi tích hợp các chức năng thí nghiệm nhất thứ vào trong một hợp bộ duy nhất, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí so phương pháp thí nghiệm truyền thống. Thiết bị có khả năng kết hợp với các hợp bộ tùy chọn khác để mở rộng chức năng thí nghiệm. THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM Câu 52: Trình bày sơ đồ đấu dây & phương pháp thử nghiệm điện trở cách điện sử dụng máy đo Megger 100.000 M - 2500 V (nhật)? Trả lời: * Sơ đồ đấu dây đo: Cao - (Hạ +Vỏ) MBT cuộn dây Megommette H1 X1 E G L H2 X2 H3 X3 H6 X0 - Khi MBT tách khỏi vận hành, đầu dây phía sơ thứ cấp phải tháo sau tiếp đòa 02 đầu MBT từ - phút trở lên Tiếp theo ta cầu đầu dây phía sơ cấp lại với nhau, thứ cấp (như sơ đồ trên) - Trước ta cần kiểm tra đồng hồ sau: + Chập hai đầu que đo E & L máy đo lại bật công tắc kim đồng hồ phải vò trí O + Tách rời 02 cực E & L máy đo bật công tắc kim đồng hồ phải vò trí  - Nếu 02 lần kiểm tra kim đồng hồ máy đo không vò trí nêu ta không nên sử dụng - Cần kiểm tra thêm nguồn điện máy cách chuyển thang đo sang vò trí Battery bật công tắc kim đến vạch có chữ “Batt good” tức đủ nguồn vạch tức nguồn máy yếu không nên sử dụng - Sau thực đầy đủ bước ta đấu nối theo sơ đồ tiến hành đo, đo phải thường xuyên quan sát không cho người chạm tay vào thiết bò đo để tránh gây nguy hiểm điện áp máy đo đến 2500V - Khi bật công tắc đo mặt đồng hồ có 02 đèn xanh đỏ, đèn xanh thể giá trò đo vạch tô xanh từ 1.000 đến 100.000 M, đèn đỏ giá trò đo vạch tô đỏ từ đến 2.000 M - Tuỳ theo giá trò đo mà thời gian tối đa khoảng 01 phút kể từ bật công tắc máy đo - Sau đo xong tắt máy tiếp đòa đối tượng vừa đo để xả điện tích cuộn dây đối tượng tháo đấu trả lại đầu dây thứ thiết bò 60 * Lưu ý: Máy đo đo thiết bò cá điện áp chòu đựng từ 2.500V trở lên, không sử dụng máy đo gây hỏng cách điện thiết bò Câu 53: Trình bày sơ đồ đấu dây & phương pháp thử nghiệm điện trở cách điện sử dụng máy đo Megger 250.000 M - 2500 V (Anh)? Trả lời: * Sơ đồ đấu dây đo: Hạ - (Cao +Vỏ) MBT cuộn dây: Megommette L G E H1 H2 H3 H0 X1 X2 X3 X0 - Khi MBT cô lập khỏi mạng lưới điện tiếp đòa từ - phút trở lên, ta cần phải tháo đầu dây cuộn cao hạ (sơ cấp, thứ cấp) khỏi MBA để chuẩn bò cho việc đo cách điện Sau cầu tắt đầu cao, hạ sơ đồ - Trước đo ta cần thực bước sau: + Đặt đồng hồ đo 01 vò trí cố đònh điều chỉnh cân đồng hồ mực nước mặt đồng hồ sau cho mực nước lọt vào vòng tròn hiển thò đạt + Kiểm tra đồng hồ cách chập 02 đầu L & E lại bật công tắc hay quay cần, kim phải O, tách 02 đầu L & E bật công tắc kim đồng hồ phải  tức đồng hồ tắt - Đây loại thiết bò đo dùng nguồn 220V AC không cần nguồn quay cần quay tay, có nhiều thang đo từ Discharge - 500V đến 2500V dùng để thay đổi cho phù hợp với đối tượng đo + VD: thang đo 500V để đo thiết bò có điện áp chòu đựng từ 500V trở lại thang lại tương tự, khác hệ số nhân + Tuỳ theo đối tượng đo & thang đo mà nhân giá trò thực đọc cho hệ số nhân ghi thang đo sử dụng để kết giá trò đo - Trên mặt đồng hồ hiển thò 02 giá trò đo I & II, núm chuyển vò trí I & II nằm bên tay phải mặt máy + Vạch đo I có số nằm phía giá trò từ đến 100 M + Vạch đo I có số nằm phía giá trò từ 10 đến 500 M 61 - Núm chuyển vò trí I II dùng để thay đổi giá trò đo bò tầm đo ngược lại - Phương pháp đo: + Trước đo ta kiểm tra sơ đồ đấu dây, đưa thang đo vò trí (đối với sơ đồ ta phải đặt thang đo vò trí 2500V - M x núm chuyển vò trí nằm II) Vì thiết bò cao chòu điện áp máy & giá trò thường 100M tức tằm I + Bật công tắc đo có nguồn 220V AC cung cấp & không quay cần quay tay để lấy giá trò cao đo phải quan sát không cho chạm vào thiết bò đo + Giá trò đọc nhân với hệ số nhân thang vừa đo kết điện trở cách điện mà ta muốn đo + Sau đo xong mở công tắc, đưa núm thay đổi thang đo vò trí Discharge để xả, mặc khác tách đầu dây đo khỏi máy đo tiếp tục xả điện tích dư thiết bò, đo tiếp pha khác Câu 54: Trình bày sơ đồ đấu dây & phương pháp thử nghiệm điện trở cách điện sử dụng máy đo Megger 2.000 M - 1000 V ? Trả lời: * Sơ đồ đấu dây đo: Hạ -Vỏ Máy Biến Dòng Megommette L G E TI 1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 3S2 P1 P2 - Đối với máy biến dòng hay thiết bò khác đo chúng phải cô lập khỏi vận hành, đầu dây cao, hạ thế, phải tháo khỏi thiết bò điểm nối đất cuộn thứ cấp - Để thực điều sau cô lập thiết bò phải tiếp đòa hai đầu - Trước đo ta nên kiểm tra máy: 62 + Cầu tắt 02 cực L , E quay cần quay tay kim phải vò trí + Tách 02 cực L,E quay cần quay kim phải vò trí  - Không nên sử dụng không đạt điều kiện & tiến hành đo cách quay cần quay lấy giá trò cao nhất, đo phải quan sát tránh không cho chạm tay vào thiếtđiện áp phát lên đến 1000V gây nguy hiểm cho người - Sau đo phải xả điện tích dư cuộn dây tiếp tục đo phần lại Câu 55: Trình bày phương pháp đo điện trở đất sử dụng máy đo hiệu DET 3/2 ? Trả lời: C1 P1 P2 C2 E MEGGER DET 3/2 P2 C2 cọc đo Điện trở đất E : Điểm nối đất thiết bò P2, C2 : Cọc đóng độ sâu 0,6m để đo - Thông thường C2 phải đóng vò trí xa cọc P2 so với điểm nối đất E sơ đồ - Ở đầu nối dây cực máy đo C1, P1 dùng 01 đầu dây nối tới điểm E đủ, đo ta nhấn nút nằm bên cạnh nút “ Test RP” làm cho cực P1 & C1 cầu tắt * Phương pháp đo điện trở đất : - Đối với máy đo điện trở đất có khả đo điện trở điện trở suất đất - Sau cọc đo đóng xuống đất ta nối dây theo sơ đồ để tiến hành đo - Trước đo ta cần kiểm tra hạng mục sau: + Dây nối vào điểm tiếp đất thiết bò có tiếp xúc tốt không + Phải chuyển núm thay đổi thang đo vò trí thấp 20 + Các cọc đo đóng vò trí sơ đồ chưa - Trên mặt đồng hồ đo có chữ Rev/Min Lo tức ta quay cần để đo mà không đạt đến tốc độ yêu cầu máy 63 vò trí hình xuất 01 vạch đen, quay đủ tốc độ vạch đen biến - Mặt khác đồng hồ có chữ như: + Noise Bruit: Là ta quay đo điện trở, máy bò nhiễu có tình trạng bất thường vò trí hình lên vạch đen, máy bình thường vạch đen biến + RP : Khi có tượng bất thường, ta nhấn nút “Test Rp” hình xuất giá trò điện (nếu có thật nguồn điện qua vùng đất đo gây bất thường) đồng thời 01 vạch đen vò trí + RC : Khi điều kiện bình thường ta nhấn nút nối tắt cực P1 & C1 nằm cạnh nút “Test Rp” sau quay cần đo đạt tốc độ 120 vòng/phút Lúc ta ghi nhận kết đo Câu 56: Trình bày phương pháp đo điện trở đất sử dụng máy đo hiệu YEW 3/2 ? Trả lời: * Máy đo YEW đo theo phương pháp điểm: - Sơ đồ đấu dây: E E B P C P C  PUSHON RX l l l=  10m E : điểm nối đất thiết bò cần đo P,C : Cọc đóng để đo, đóng sâu 0,6m - Thông thường cọc C luôn đóng vò trí xa cọc P so với điểm nối đất E sơ đồ - Ta cần kiểm tra nguồn pin máy trước đo: + Bật công tắc sang vò trí B (Battery) ấn nút Push On kim đồng hồ phải đến vạch màu xanh có chữ BATT mặt đồng hồ coi nguồn pin đủ + Nếu kim lên không đến vạch xanh nói ta không nên sử dụng đo cho kết không xác - Sau kiểm tra xong ta đấu nối sơ đồ & bật công tắc sang vò trí  để tiến hành đo: 64 + Đầu tiên ta nhấn nút Push On & giữ kim đồng hồ bò lệch khỏi vò trí ban đầu, lúc ta xoay núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ kim đồng hồ vò trí 0, nhả nút Push On đọc giá trò đo núm xoay vừa điều chỉnh - Khi bò bất thường ta cần kiểm tra dây tiếp xúc với cọc P & C cọc E điểm nối đất thiết bò - Nếu dây đấu vào đầu E (điểm nối đất thiết bò) không tiếp xúc tốt cho kết không xác đo Câu 57: Sơ đồ phương pháp thử nghiệm điện trở chiều thiết bò đo U - I? Trả lời: * Sơ đồ đấu dây: A B C N MBT V A P1 P2 - + + - ACCU 12V R C D A : Ampere kế chiều V : Vol kế đo điện áp chiều R : Điện trở hạn dòng cho accu CD : Cầu dao thao tác đo * Phương pháp đo : - Khi máy biến tách khỏi mạng điện lưới ( cô lập đầu A, B, C & trung tính tách khỏi đất), ta đấu dây theo sơ đồ để đo pha - Sau đóng cầu dao để tiến hành đo, tùy theo loại tầm đo Volt kế mà ta tách 01 đầu dây đo khỏi Vot kế 65 tầm đo nhỏ 3V Vì đóng CD ban đầu điện cuộn dây lớn 3V hỏng đồng hồ - Khi đóng CD xong ta cần phải chờ 01 khoảng thời gian dòng & áp ổn đònh ta lấy giá trò tính theo công thức sau: R= U I - Sau đo & tính toán xong ta nên tách 02 đầu dây đo khỏi Volt kế sau cắt CD thiết bò đo Nhằm tránh hư hỏng Volt kế cắt CD dòng xung kích từ cuộn dây phóng qua đồng hồ Volt kế Mặc khác ta cần phải xả hết điện tích cuộn dây vừa đo tiếp tục đấu dây đo vào pha khác để đo (tránh bò giật tay chạm vào đầu dây nối đến máy biến thế) Kết không xác đo Câu 58: Sơ đồ điều khiển máy lạnh cục (Windows) ? Trả lời: * Sơ đồ đấu dây: RS the OL R r C2 COM s s 220V FAN C2/ * Chú thích : FAN : động quạt gió COMP : động máy nén THER : điều chỉnh nhiệt độ OL : Rơle nhiệt / C2, C2 : tụ điện làm việc RS : Công tắc tơ xoay núm nhấn - Máy điều không khí kiểu kiểu sổ trang bò 02 động + Động máy nén sử dụng rơle khởi động điện áp chì với tụ điện làm việc + Động quạt gió kéo quạt bốc quạt ngưng tụ, động có 2, tốc độ để điều chỉnh suất lạnh - Bộ công tắc RS thường có vò trí: + Vò trí nối (OFF) : máy tắt + Vò trí nối (HIGH FAN) : quạt chạy vận tốc nhanh + Vò trí nối (LOW FAN) : quạt chạy vận tốc chậm + Vò trí nối (HIGH COOD) : Lạnh nhanh 66 + Vò trí nối : máy nén chạy quạt chạy vận tốc nhanh + Vò trí nối : máy nén chạy quạt chạy vận tốc chậm - Ngoài máy trang bò cửa sổ đổi gió (fresh air damper), lấy không khí bên đưa vào phòng nhằm hạn chế lượng khí CO2 phòng Câu 59: Sơ đồ khối Máy Điều Hoà ? Trả lời: Điều khiển cung cấp nguồn Motor Dàn bay Máy nén Phin lọc Tiết lưu Dàn ngưng tụ * Phần lạnh gồm bốn phận chính: - Máy nén khí, dàn nóng, dàn lạnh, phin lọc & tiết lưu, bốn phận nối thông hệ thống đường ống khép kín, bên hệ thống có chứa môi chất (tác nhân gây lạnh) * Hệ thống lạnh hoạt động sau: - Máy nén hút môi chất có nhiệt độ t = - 100 C & áp suất P0 = -5 Kg/cm2 từ dàn bay nén lên áp suất P n = 14 - 16 Kg/cm2 & nhiệt độ cao đến tn = 80 - 850C đẩy vào dàn ngưng Hơi môi chất từ đầu đến cuối dàn ngưng thải môi trường bên phòng với nhiệt độ gần nhiệt độ môi trường thấp nhiệt độ tn - Môi chất nguội dần đến nhiệt độ 35 - 42 0C ngưng tụ thành thể lỏng Môi chất qua phin lọc tiết lưu giảm áp suất xuống P0 vào dàn bay - Môi chất từ thể lỏng bay chuyển thành thể có áp suất P0 nhiệt độ môi chất giảm xuống nhiệt độ t Khi dàn bay môi chất bay thu nhiệt làm cho 67 dàn bay lạnh xuống, thu nhiệt độ không khí tiếp xúc với dàn lạnh - Hơi môi chất khỏi dàn bay lại hút máy nén tạo thành chu trình làm việc khép kín liên tục - Như nhiệt lượng thu từ không khí phòng thải môi trường bên làm cho nhiệt độ phòng trở nên mát lạnh Mặt khác không khí phòng tiếp xúc với dàn lạnh có nhiệt độ thấp hơn, ẩm ngưng tu dàn lạnh thoát theo ống dẫn nước thải Câu 60: Nêu hạng mục thử nghiệm tụ điện? Trả lời: - Đo điện trở cách điện trò số điện dung tụ + Kiểm tra, xử lý tượng rỉ dầu tụ (Ghi rõ vò trí số lượng tụ rỉ dầu, có - Kiểm tra, xử lý tiếp xúc đầu cosse + Xiết lại bulon đầu tụ + Hàn chì lại đầu tụ bò rỉ + Kiểm tra, xiết lại đầu cosse thiết bò theo dàn tụ (CT, cuộn kháng) - Kiểm tra tiếp đòa vỏ tụ - Kiểm tra thiết bò phụ trợ theo dàn tụ (CT, cân cuộn kháng) - Vệ sinh tổng thể dàn tụ * Ý nghóa hạng mục: a/ Đo điện trở cách điện - Kiểm tra 02 cực có bò ngắn mạch không - Kiểm tra cực có bò trạm vỏ không b/ Đo điện dung tụ điện - Phát phận bò ngắn mạch tụ - Xác đònh trước hiệu chỉnh dòng không cân tụ điện lắp đặt * Tiêu chuẩn đánh giá: - So sánh nhà chế tạo - So sánh với tụ loại - So sánh với lần đo trước (lưu ý nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng lớn đến kết đo ) Câu 61: Các hạng mục thử kháng điện? Trả lời: - Các hạng mục thử: + Đo điện trở cách điện + Đo điện trở chiều + Tổng trở Z + Tan - Ý nghóa hạng mục: a/ Điện trở cách điện: - Để kiểm tra pha, pha với vỏ b/ Điện trở chiều: 68 - Mối nối đầu dây với ruột sứ - Cuộn dây bò đứt c/ Tổng trở Z: - Kiểm tra kháng điện XL ; phương pháp Vôn - Ampe d/ Tan : Phương pháp đo Tan phương tiện phán đoán, đánh giá đặc tính cách điện Tan thể tổn hao điện môi cách điện * Tiêu chuẩn đánh giá: - So sánh thiết bò loại - So sánh nhà chế tạo - So sánh số liệu kiểm tra lần trước (lưu ý kết đo qui nhiệt độ 200c ) Câu 62: Nêu hạng mục thử nghiệm dao cách ly? Trả lời: * Các hạng mục thử nghiệm : - Đo điện trở cách điện - Đo điện trở tiếp xúc - Thử dòng điện rò - Điện áp tăng cao * Ý nghóa hạng mục : a/ Điện trở cách điện: Kiểm tra cách điện phần mang điện với đế cầu dao b/ Điện trở tiếp xúc: Kiểm tra điểm tiếp xúc 02 ngàm cầu dao để tránh nóng chảy ngàm dao điện trở tiếp xúc xấu c/ Dòng điện rò: dòng điện có rò vỏ không, sứ có bò ẩm, bò bẩn không d/ Điện áp tăng cao: đánh giá cách điện điện áp cao (tuỳ theo cấp điện áp mà đưa điện áp lên để tăng cao * Tiêu chuẩn đánh giá: - So sánh thiết bò loại - So sánh nhà chế tạo - So sánh với số liệu kiểm tra lần trước Câu 63: Nêu hạng mục thử nghiệm biến dòng, trình bày ý nghóa hạng mục tiêu chuẩn đánh giá? Trả lời: * Các hạng mục thử nghiệm biến dòng điện: - Điện trở cách điện - Tỷ số biến dòng - Điện trở chiều - Đặt tính từ hoá - Tang - Thử cực tính ( Đối với biến dòng có nhiều dầu cần phải thử dầu) * Ý nghóa hạng mục : 69 05 Xác đònh tỷ số hấp Ở nhiệt độ 200C, nói chung thụ R60/ R15 với MBT từ 35 KV trở xuống không thấp 1,3 với MBT 110KV cao cho phép giới hạn 1,5 – 20 Nhưng nhiệt độ tăng cao giảm thấp trò số giảm thấp 06 Xác đònh tỷ số điện So sánh với số liệu thí dung C2 / C50 (chỉ đối nghiệm nhà chế tạo với máy biến áp từ Nếu không trò số bảng 20 KV trở lên, công không cần suất từ 1000KVA trở phải sấy đưa vào vận lên hành Điện áp Tỷ số C2 / C50 theo nhiệt độ đònh mức 10 C 200C 300C 400C 500C 600C 700C (KV) 35 vaø 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 thấp 35 trở lên 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 1.65 Trong điều kiện vận hành C2 / C50 không lớn giá trò bảng sau : Điện áp Tỷ số C2 / C50 theo nhiệt độ đònh mức 10 C 200C 300C 400C 500C 600C 700C (KV) 35 vaø 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 thấp 35 trở lên 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 07 Đo dòng điện rò So sánh với số liệu thí chiều nghiệm nhà máy chế tạo Nếu trò số cũ tham khảo bảng dây : Trò số dòng điện rò 01 phút (A) không lớn Điện áp Điện Dòng điện rò theo nhiệt độ đònh áp thử 10 C 200C 300C 400C 500C 600C 700C mức (KV) (KV) -3 25 40 60 100 150 250 400 -15 10 45 70 110 175 300 450 700 20 - 44 20 65 100 160 250 400 650 1000 60 - 220 40 65 100 160 250 400 650 1000 97 08 Đo góc tổn thất điện môi sứ biến áp thử điện áp xoay chiều tăng cao (khi lấy riêng sứ máy biến áp) Căn vào tiêu chuẩn sứ xuyên mà tiến hành (xem phụ lục “ Quy phạm khối lượng tiêu chuẩn thí nghiệm thiết bò điện) 09 Đo góc tổn thất điện Kết so sánh với số môi cách điện cuộn liệu nhà chế tạo dây (Chỉ làm không lớn 30% máy điện áp từ tính đổi nhiệt độ 20kV trở lên, công suất Nếu kết từ 1000 KVA) này, tham khảo bảng : Điện áp Trò số Tg theo nhiệt độ 0 đònh 5C 10 C 200C 300C 400C 500C 600C 700C mức (kV) - 15 2, 3, 4, 6, 10 14 20 26 20 - 44 2, 2, 3, 5, 12 17 23 60 - 220 1, 2, 2, 4, 11 18 10 Đo điện trở cách điện góc tổn thất điện Căn vào tiêu chuẩn môi thử điện áp thử dầu cách điện xoay chiều dầu 11 Thử điện áp xoay chiều Xem phụ lục “Quy cách điện phạm khối lượng tiêu cuộn dây chuẩn thí nghiệm thiết bò điện” Hoặc tham khảo bảng trò số sau : Thời gian thử 01 phút Cấp Điện áp thử nghiệm cách điện cuộn dây điện với vỏ với cuộn dây khác (kV) áp thiếtđiện có cách điện cuộn Bình thường Giảm nhẹ dây (KV) Đến 0,70 4,0 3,0 16,0 22,0 15,0 10 31,0 22,0 15 40,0 33,0 20 49,0 35 76,0 110 180 150 207 220 292,0 - 98 12 Thử chòu điện áp vòng dây 13 Đo điện trở cách điện bu - lông siết chặt lõi thép 14 15 16 17 18 19 Điện áp thử 50 chu kỳ 1,31 lần điện áp đònh mức, 100 chu kỳ lần điện áp đònh mức Ghi : Khi điều kiện thí nghiệm không cho phép không tiến hành mục thí nghiệm Tham khảo trò số bảng không thấp 50% số liệu thí nghiệm nhà chế tạo Điện trở cách điện (M) Điện áp đònh mức (kV) 15 trở xuống 20 - 44 44 - 60 7, 60 - 110 10 154 - 220 20 Thử chòu điện áp bu Điện áp thử 1000V xoay - lông siết chặt lõi thép chiều hay Mêgôm kế, thời gian thử 01 phút Đo điện trở tiếp điểm So sánh số liệu nhà phận đổi nối điều chế tạo Đối với máy biến chỉnh điện áp áp có phận đổi nối mang tải phải lấy đồ thò vòng tròn phù hợp với nhà chế tạo Đo dòng điện không tải Dòng điện tổn thất tổn thất không tải không tải phải phù hợp điện áp đònh mức với nhà chế tạo Thử ngắn mạch Điện áp ngắn mạch phải phù hợp với nhãn hiệu, số liệu khác phải phù hợp với số liệu nhà máy chế tạo Đóng máy biến áp từ Không có tượng - lần vào điện áp đònh chứng tỏ tình trạng mức máy biến áp không đạt yêu cầu Xác đònh pha máy Thứ tự pha phải phù hợp biến áp với thứ tự pha trùng pha với lưới điện 99 20 Kiểm tra độ kín tản Thử phút với cột nhiệt thùng dầu dầu cao 0,6 m (bộ tản nhiệt cột dầu áp lực phẳng) ống cột dầu cao 0,3 m (bộ tản nhiệt hình sóng) Chiều cao cột dầu kể từ mặt dầu bình giãn nở GHI CHÚ : 1/ Cuộn dập hồ quang, máy biến áp tự ngẫu điện kháng dầu thử theo máy biến áp điện lực (không bao gồm máy biến áp 10kV, 1000KVA) 2/ Sau máy biến áp lắp đổ dầu vào xong cần phải để yên thời gian, đợi bọt không khí hết tiến hành thử nghiệm Thời gian để yên máy biến áp loại khoảng 20 giờ, máy biến áp loại - 10kV khoảng - 3/ Các hạng mục thực máy biến áp đại tu Câu 95: Các hạng mục tiêu chuẩn thí nghiệm đònh kỳ sửa chữa máy biến áp ? Trả lời: STT HẠNG MỤC THÍ TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM NGHIỆM 01 Đo điện trở cách điện Có thể tham khảo trò số cuộn dây vỏ bảng : máy Điện áp Điện trở cách điện theo nhiệt độ (M) đònh mức 10 C 200C 300C 400C 500C 600C 700C 800C (KV) - 10 600 300 150 80 43 24 13 20 - 35 800 400 200 105 55 33 18 10 60 - 220 10 800 400 210 110 65 35 21 02 Xác đònh tỷ số hấp Ở nhiệt độ 20 C, nói chung thụ R60/ R15 không thấp 1,3 nhiệt độ tăng cao giảm thấp trò số giảm thấp 03 Xác đònh tỷ số điện So sánh với số liệu thí dung C2/ C50 (chỉ đối nghiệm nhà máy chế với máy biến áp từ tạo Nếu không tham 20kV công suất từ khảo tiêu chuẩn bảng 1000KVA trở lên) đây: Điện áp Tỷ số C2/ C50 theo nhiệt độ đònh mức 10 C 200C 300C 400C 500C 600C 700C (KV) 35 vaø 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, thấp 100 35 trở leân 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 04 Đo dòng điện rò So sánh với số liệu thí chiều nghiệm lần thử trước, trò số đo không lớn lần đo đầu 50% Nếu trò số lần đầu tiên, xem bảng Trò số dòng điện rò phút (A) Điện áp Điện áp Dòng điện rò theo nhiệt độ đònh đònh 10 C 200C 300C 400C 500C 600C 700C mức (KV) mức (KV) 2-3 25 40 60 100 150 250 400 -15 15 45 70 110 175 300 450 700 20 - 44 40 65 100 160 250 400 650 1000 60 - 220 40 65 100 160 250 400 650 1000 05 Đo góc tổn thất điện Kết so sánh số liệu thử môi cách điện cuộn lần trước Nếu kết dây (Chỉ làm lần trước, tham máy điện áp từ khảo bảng đây: 20kV trở lên, công suất từ 1000KVA) Điện áp Điện trở cách điện theo nhiệt độ (M) đònh mức 5C 100C 200C 300C 400C 500C 600C 700C (KV) - 15 2, 3, 4, 6, 10 14 20 26 20 - 44 2, 2, 3, 5, 12 17 23 60 - 220 1, 2, 2, 4, 11 18 06 Thử điện áp xoay Xem tiêu chuẩn thử dầu chiều dầu cách điện 07 So sánh với lấn trước, chênh Đo điện trở chiều lệch điện trở chiều đầu phân vận đầu phân hành hai pha không vượt 5% GHI CHÚ: 1/ Để cho nhiệt độ cuộn dây dầu thí nghiệm phải cho máy biến áp ngưng vận hành 30 phút tiến hành thí nghiệm 2/ Máy ngừng vận hành lâu ngày trước đưa vào vận hành cần phải đo điện trở cách điện thử dầu 3/ Đối với máy biến áp phân phối điện thành phố, công suất 560 KVA trở xuống không thực mục 3, 5, 4/ Cuộn dây hồ quang, máy biến áp tự ngẫu điện kháng có dầu theo máy biến áp mà thí nghiệm 101 5/ Trong vận hành có tượng không bình thường phải tiến hành thí nghiệm ngoại lệ 6/ Chu kỳ thử: a - Thử với toàn hạng mục năm lần (có thể kết hợp với sửa chữa) b - Trong vận hành cần đo điện trở chiều sau thay đổi đầu phân áp Câu 96: Các hạng mục tiêu chuẩn thí nghiệm đònh kỳ sửa chữa máy cắt điện không khí ? Trả lời: STT 01 02 03 04 05 06 HẠNG MỤC THÍ TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM NGHIỆM Đo điện trở cách điện Không bé 5000 (M) sứ đỡ Mêgôm – kế 2500V Thử điện áp cách Thử với điện áp xoay chiều điện bảng phụ lục I Thời gian thử phút Đo điện trở tiếp xúc So sánh với lần đo trước tiếp điểm đóng cắt Đo thời gian cắt Phù hợp với quy đònh nhà tiếp điểm chế tạo Kiểm tra cuộn dây Phù hợp với quy đònh nhà đóng cắt : chế tạo Điện trở cách điện Đo điện áp tác động Đo điện trở chiều cuộn dây Kiểm tra tính máy cắt thiết bò liên động, điện áp đònh mức, điện áp cao, điện áp thấp Loại thao Điện áp Áp lực không Số lần thao tác nguồn khí thao tác tác điện thao tác (%) đònh mức Cắt 80 Áp lực đònh Đại tu Tiểu mức tu 102 Áp lực đònh mức Áp lực tối Cắt 100 thiểu nhà chế tạo qui đònh Áp lực tối Đóng 100 thiểu nhà chế 10 - 20 - 10 tạo qui đònh Áp lực lớn Cắt 100 nhà chế tạo qui đònh Áp lực lớn Đóng 100 nhà chế tạo qui đònh Kiểm tra điện áp tác Phù hợp với qui đònh nhà động máy cắt thao chế tạo tác Đóng 07 115 GHI CHÚ: Chu kỳ thử : 1/ Khi sửa chữa 2/ Thử đònh kỳ - lần năm Câu 97: Các hạng mục tiêu chuẩn thí nghiệm máy biến điện áp đo lường ? Trả lời: STT HẠNG MỤC THÍ NGHIỆM TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM So sánh với số liệu thí nghiệm nhà chế tạo hay Đo điện trở cách điện 01 máy loại Nếu không cuộn dây vỏ có, tham khảo theo bảng đây: Điện áp Điện trở cách điện ứng với nhiệt độ (M) đònh mức 100C 200C 300C 400C 500C 600C 700C 800C (KV) - 10 900 450 225 120 64 36 19 12 20 - 35 1200 600 300 150 83 50 27 25 110 - 220 2400 1200 600 315 165 100 50 30 Cuộn thứ cấp M 103 02 Xác đònh tỷ số hấp thụ R60 /R15 Ở nhiệt độ 200C, thường không thấp 1, nhiệt độ tăng cao giảm thấp trò số giảm xuống 03 Đo góc tổn thất điện So sánh với số liệu thí môi (10kV trở xuống nghiệm nhà máy chế không đo) tạo Nếu tham khảo theo bảng đây: Điện áp Trò số Tg % theo nhiệt độ 0 đònh mức 5C 10 C 200C 300C 400C 500C 600C 700C (KV) 20 – 44 2, 2, 3, 5, 12 17 23 60 - 220 1, 2, 2, 4, 11 18 04 Thử chòu điện áp xoay Khi thử với điện cực hình chiều dầu phẳng tròn, cự ly 2, 5mm, điện áp phóng không thấp trò số bảng : Điện áp đònh Điện áp mức phóng điện thiết bò (kV) (kV) kV trở xuống 25 (không kể kV) - 35 30 35 kV trở lên 40 05 Thử chòu điện áp xoay Trò số điện áp thử theo phụ chiều cuộn dây lục thử chòu điện áp vỏ máy Đối với vỏ 2000V, thời gian thử 01 phút 06 Thử chòu điện áp cách Tần số 50 HZ, điện áp thử điện vòng 1, lần điện áp đònh dây mức, tần số 100HZ, thời gian thử phút Đồng thời theo dõi dòng điện kích từ Máy biến áp đấu tam giác hở dùng điện áp dây đònh mức đưa vào pha để thử, thời gian 20 phút, đồng thời theo dõi dòng điện kích từ 104 07 08 09 Đo dòng điện không So sánh với số liệu thử lần tải trước so sánh với máy loại, chênh lệch không phạm vi độ xác đo lường Chênh lệch máy Đo điện trở chiều loại pha không lớn – 5% Đo trò số điện trở So sánh lẫn hạn chế dòng điện điện trở bảo vệ GHI CHÚ: 1/ Chu kỳ thử nghiệm : a/ Một năm lần (có thể kết hợp lúc sửa chữa) b/ Các máy biến điện áp 10kV nhỏ cần phải tiêu chuẩn bảng phụ lục 01 mà tiến hành thí nghiệm chòu điện áp xoay chiều (mỗi năm lần) c/ Các mục thử 8, thử 35kV trở lên 2/ Tiêu chuẩn điện trở cách điện cuộn dây thứ cấp chu kỳ thử nghiệm điện áp xoay chiều, vào mạch thứ cấp mà thử Câu 98: Các hạng mục tiêu chuẩn thí nghiệm máy biến dòng điện ? Trả lời: STT HẠNG MỤC THÍ TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM NGHIỆM 01 Đo điện trở cách điện So sánh với số liệu thí vỏ nghiệm nhà chế tạo,đồng thời tham khảo trò số theo bảng : Điện áp đònh mức - 10 20 - 220 (KV) Điện áp đònh mức 300 1000 (M) 110 - 220 240 1200 600 315 165 100 50 30 Cuộn thứ cấp M 105 02 03 04 05 06 Đo góc tổn thất điện So sánh với số liệu thí môi (10kV trở xuống nghiệm nhà máy chế không đo) tạo Nếu tham khảo theo bảng đây: Trò số Tg nhiệt độ 200C không vượt bảng : Loại sứ dùng cho Điện áp đònh mức (kV) máy biến dòng 20 - 35 - 110 154 điện 220 Sứ có chứa dầu 2 Sứ có pa - kê - lít Pa - kê - lít 2, Sứ có mát - tít 2 Thử chòu điện áp xoay Xem tiêu chuẩn thử dầu chiều dầu Thử chòu điện áp xoay Trò số điện áp thử theo phụ chiều cuộn lục Điện áp thử cuộn dây dây thứ cấp vỏ 2000V Thời gian thử phút Xác đònh sai số tỷ số Phải phù hợp với cấp dòng điện góc xác nhãn hiệu : pha Cấp Tỷ số dòng Sai số tương Sai số góc xác nhãn điện so với đối lớn pha lớn hiệu dòng điện % đònh mức (phút) 1, - 1, 0, 10 0, 0, 0, 35 15 0, 0, 20 1, - 1, 0, 40 0, 0, 0, 75 50 0, 1, 60 1, - 1, 1, 80 1, 0, 1, 100 0, 2, 120 3, 1, - 0, 3, 10, 1, - 0, 10, Chú ý : Có yêu cầu đặt biệt thử sai số góc pha Kiểm tra cực tính Phải phù hợp với nhãn hiệu hộ chiếu máy 106 07 08 Lấy đường cong đặc Không qui đònh tiêu chuẩn, so tuyến từ hóa V-A sánh với thiết bò loại thử, vào yêu cầu rơle bảo vệ mà thử (máy biến dòng điện nói chung không thử) Đo điện trở chiều Trò số điện trở không tất đầu dây vượt - 10% điện trở máy biến dòng đầu phân dòng điện điện kiểu sứ ống máy biến dòng điện tương tự GHI CHÚ : Các hạng mục thực máy biến áp đại tu Câu 99: Các hạng mục tiêu chuẩn thí nghiệm chống sét kiểu van ? Trả lời: STT 01 HẠNG MỤC THÍ NGHIỆM Đo điện trở cách điện Điện áp sử dụng (kV) Điện trở cách điện (M) Điện áp sử dụng (kV) Điện trở cách điện (M) 900 10 TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM So sánh với số liệu thí nghiệm lần đo trước hay loại (cùng sản xuất thời gian) tham khảo theo bảng : Chống sét điện trở song song (PBII) phải lớn trò số bảng : 10 20 35 110 1200 1600 4000 5000 1200 Chống sét có điện trở song song PBC, phải lớn trò số bảng ñaây : 10 20 35 110 15 30 107 100 150 500 Trên số liệu thử chống sét hay tổ hợp nhiều chống sét Nếu tổ hợp nhiều chống sét thử chung phải vào tình trạng cụ thể mà phán đoán 02 Đo dòng điện rò So sánh với số liệu thí chiều nghiệm lần đo trước hay loại Chênh lệch không vượt 20%, so sánh tham khảo trò số : Chống sét Liên Xô chế tạo theo kiểu Liên Xô vào trò số phụ lục 2 Chống sét loại khác tham khảo trò số : A/ Chống sét điện trở song song Điện áp đònh mức 10 20 35 110 (kV) Điện áp thử 10 20 30 60 chiều (kV) 8 7 Dòng điện rò (A) B/ Trò số dòng điện rò chống sét có điện trở song song thử phải theo qui đònh nhà chế tạo Nếu tham khảo trò số đây: Điện áp đònh mức 10 15 20 30 40 (kV) Biên độ điện áp 10 16 20 24 32 thử (kV) Dòng điện rò 400 - 600 A Tham khảo trò số : Chống sét Liên Xô hay làm theo kiểu Liên Xô Điện áp phóng điện 03 vào phụ lục III tần số công nghiệp Chống sét thuộc loại khác vào bảng đây: Điện áp đònh mức (kV) Điện áp phóng điện (kV) Thấp cao 108 04 05 06 10 12 22 10 20 36 20 40 64 35 70 110 110 220 290 Ghi : Nếu điện áp phóng điện xung kích đạt điện áp phóng điện tần số công nghiệp cực đại không hạn chế Chống sét loại có điện trở song song (PBC) tuyệt đối không thử phóng điện tần số công nghiệp Phóng điện xung kích (bao Khi sóng tiêu chuẩn điện gồm điện áp tàn dư) áp xung kích 1, 5/ 40s tham khảo số liệu đây: Chống sét Liện Xô hay làm theo kiểu Liên Xô vào phụ lục IV Chống sét thuộc loại khác vào bảng so sánh với số liệu nhà chế tạo hay lần thí nghiệm trước Qui cách chống sét PBII Liên Xô sản xuất xem loại chống sét nói chung khác Điện áp đònh mức (kV) 10 20 35 Điện áp phóng điện 26 40 60 90 140 xung kích (kV) Ghi : Nói chung thí nghiệm điện áp phóng điện xung kích lấy độ dốc sóng xung kích với điện áp đònh mức 12KV 100 KV/ s Khả cắt dòng Các loại chống sét kiểu van điện tần số công phải cắt dòng nghiệp điện tần số công nghiệp đặt 1, U đònh mức hai đầu chống sét Chỉ số không đường Để phán đoán số thẳng không đường thẳng cần phải có loại điện áp để đo Trò số điện áp thử theo bảng : Điện áp thử chiều (kV) 109 Loại chống sét U1 U2 PBC - 10 10 PBC - 15 16 PBC - 20 20 10 PBC - 25 24 12 Các phận nối tiếp pha chống sét số không đường thẳng không to 0, 035 GHI CHÚ : 1/ Khi thử chống sét nhiều chống sét tổ hợp lại nên thử riêng 2/ Chu kỳ thử : a/ Khi nghiệm thu b/ Thử đònh kỳ - năm lần trước mùa sấm sét 3/ Hạng mục thử làm máy chống sét hỗn hợp nhiều phần tử phụ thuộc nhà chế tạo khác nhau, ngày chế tạo khác 4/ Khi đo dòng điện rò chống sét loại PBC cần có thêm điện dung đấu song song Câu 100: Các hạng mục tiêu chuẩn thí nghiệm tụ điện để nâng hệ số công suất ? Trả lời: STT 01 02 HẠNG MỤC THÍ NGHIỆM Kiểm tra Mêgômkế xem có ngắn mạch đầu vào vỏ không Thử cách điện tụ vỏ điện áp tần số công nghiệp điện áp chiều tăng cao TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM Điện trở cách điện không qui đònh Trò số điện áp thử tụ điện kiểm KM : Điện áp đònh mức tụ điện (V) 220 - 550 1000 - 1100 3150 - 3300 6300 - 6600 110 Điện áp thử (kV) 50 HZ Chỉnh lưu 2, 4, 8, 15, 30, 21, 40, 03 04 05 10.500 30, 60, 11.000 Thời gian thử phút Đo điện dung tụ Sai lệch điện dung tụ điện điện pha (tụ điện pha) so với số liệu hộ chiếu không lớn +10% Kiểm tra mạch phóng Mạch phóng điện không điện Mêgôm-kế đứt tiến hành tụ điện cắt Thử cách đóng Khi đóng tụ điện không lần tụ điện vào cháy cầu chì xảy điện áp công tác tượng không bình lưới điện đo dòng thường khác Dòng điện điện pha pha không tụ điện khác 5% 111 ... nghiệm hệ số tổn hao điện môi - Thử nghiệm cực tính tổ đấu dây - Thử nghiệm dòng điện không tải - Thử nghiệm điện áp cảm ứng (tùy ý) - Thử nghiệm điện môi chất lỏng cách điện - Thử nghiệm điện. .. điện áp xoay chiều cao áp - Những khuyết tật, hư hỏng không phát điện áp chiều phát điện áp xoay chiều - Điện áp phân bố không hệ thống cách điện - Điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ điện áp - Điện. .. kháng điện XL ; phương pháp Vôn - Ampe d/ Tan : Phương pháp đo Tan phương tiện phán đoán, đánh giá đặc tính cách điện Tan thể tổn hao điện môi cách điện * Tiêu chuẩn đánh giá: - So sánh thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ NHẤT THỨ HỆ THỐNG ĐIỆN, PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ NHẤT THỨ HỆ THỐNG ĐIỆN, Câu 54: Trình bày sơ đồ đấu dây & phương pháp thử nghiệm điện trở cách điện sử dụng máy đo Megger 2.000 MW - 1000 V ?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay