QUY TRÌNH VỆ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE

18 26 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 03:42

: Quy trình vệ sinh cách điện lưới điện Truyền tải đang mang điện bằng nước áp lực cao gọi là “Quy trình vệ sinh cách điện hotline” áp dụng khi thực hiện công việc vệ sinh cách điện đường dây 220kV, 500kV và vệ sinh cách điện thiết bị trong trạm biến áp 220kV, 500kV trong khi đường dây và thiết bị trong trạm đang vận hành không phải cắt điện.IEEE Std 957TM2005: IEEE Guide for Cleaning InsulatorsIEEE Std 4TM1995: IEEE Standard Techniques for HighVoltage TestingIEEE Std 80TM2000: IEEE Guide for Safety in AC Substation GroundingIEEE Std 516TM2003: IEEE Guide for Maintenance Methods on Energized Power LinesIEEE Std 1048TM2003: IEEE Guide for Protective Grounding of Power Lines Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Lời giới thiệu : Ở số nước tiên tiến, vệ sinh cách điện mang điện nước áp lực cao thực từ lâu Hiệp hội kỹ sư Điện Điện tử đúc kết biên soạn thành tiêu chuẩn IEEE Với ngành Điện, chưa có cơng nghệ thực cơng việc nên chưa có quy trình để tn thủ Tuy nhiên với đòi hỏi từ thực tế quản lý vận hành lưới điện Công ty Truyền tải điện 3, việc vệ sinh cách điện vận hành giải nhiều vấn đề tồn lâu Được cho phép Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Truyền tải điện nghiên cứu thành công giải pháp vệ sinh cách điện mang điện nước áp lực cao có kế hoạch bước triển khai cơng nghệ thời gian đến, cần phải biên soạn ban hành Quy trình nội để huấn luyện đào tạo nhân viên Tài liệu Quy trình nội biên soạn dựa theo kết đề tài nghiên cứu "Vệ sinh cách điện lưới điện Truyền tải mang điện nước áp lực cao" Cơng ty Truyền tải điện Ngồi Quy trình tham chiếu tiêu chuẩn hướng dẫn tài liệu sau IEEE: - IEEE Std 957TM-2005: IEEE Guide for Cleaning Insulators - IEEE Std 4TM-1995: IEEE Standard Techniques for High-Voltage Testing - IEEE Std 80TM-2000: IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding - IEEE Std 516TM-2003: IEEE Guide for Maintenance Methods on Energized Power Lines - IEEE Std 1048TM-2003: IEEE Guide for Protective Grounding of Power Lines Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang Quy trình vệ sinh cách điện Hotline PHẦN I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Quy trình vệ sinh cách điện lưới điện Truyền tải mang điện nước áp lực cao gọi “Quy trình vệ sinh cách điện hotline” áp dụng thực công việc vệ sinh cách điện đường dây 220kV, 500kV vệ sinh cách điện thiết bị trạm biến áp 220kV, 500kV đường dây thiết bị trạm vận hành cắt điện Điều 2: Những người cần nắm vững Quy trình vệ sinh cách điện hotline bao gồm: - Các Phó giám đốc kỹ thuật - Trưởng, Phó, Cán kỹ thuật, kỹ sư , Phòng kỹ thuật Trạm, Phòng kỹ thuật an tồn, Phòng kỹ thuật đường dây, Điều độ - Sản xuất, Đội thí nghiệm điện, Đội xe , Trạm biến áp 500kV trực thuộc Công ty đơn vị Truyền tải điện - Các nhân viên Đội vệ sinh cách điện hotline Điều 3: Tất loại công việc vệ sinh cách điện hotline thực khi: - Người thao tác điện đất (trên cột, xe nâng mặt đất, có nối tiếp đất chắn) tiếp xúc với phần mang điện dòng nước cách điện, áp lực cao Điều 4: Quy trình cho phép vệ sinh cách điện hotline loại công việc sau: - Vệ sinh chuỗi đỡ I mang điện - Vệ sinh chuỗi đỡ V mang điện - Vệ sinh chuỗi néo mang điện - Vệ sinh cách điện thiết bị mang điện trạm biến áp Điều 5: Mỗi công việc cụ thể cần tiến hành theo sơ đồ cơng nghệ riêng dựa theo quy trình Điều 6: Khi thực vệ sinh cách điện hotline, cho phép sử dụng phương tiện bảo vệ, thiết bị dụng cụ khác nhau, qua thử nghiệm thiết kế phù hợp với quy định hành Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang Quy trình vệ sinh cách điện Hotline PHẦN II YÊU CẦU ĐỂ ĐẢM BẢO AN TỒN KHI THỰC HIỆN CƠNG VIỆC Điều 7: Quy trình thích ứng độ cao đến 1000m so với mặt nước biển Với nơi có độ cao so với mặt biển lớn 1000m cần tham chiếu tiêu chuẩn IEEE 516-2003 để tính tốn Quy đổi khoảng cách an toàn tối thiểu cho phù hợp Điều 8: Khi thực vệ sinh cách điện hotline, tiến hành kiều kiện mơi trường thời tiết bình thường, cấm tiến hành cơng việc có gió cấp trở lên Khơng làm việc có mưa phùn, mưa giông công tác mà nhận thấy có khả mưa giơng, sấm sét phải dừng công việc, rút khỏi trường Không làm việc khơng đủ điều kiện ánh sáng để nhìn rõ cách điện phần mang điện Điều 9: Chỉ tiến hành cơng việc có chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị đảm bảo yêu cầu nêu điều nguồn nước với điện trở suất phải đạt mức tối thiểu tương ứng với cấp điện áp (như bảng điều 27) Điều 10: Với loại sơ đồ cột, cấp điện áp cần đo kiểm điện trường dọc cột để xác định chi tiết phạm vi người nhân viên di chuyển làm việc cột Mỗi loại cột cần phải có sơ đồ cơng nghệ riêng, huấn luyện cho nhân viên trước thực công tác Điều 11: Tất thiết bị, phụ kiện, vật dụng kim loại tham gia vào trình vệ sinh cách điện hotline phải nối đất Điều 12: Ngoại trừ súng bắn nước nối sẵn vào ống dẫn tiếp địa đầu vòi, nghiêm cấm sử dụng vật dụng kim loại cột có chiều dài >0,5m, vật dụng rắn phi kim loại có chiều dài >1m Khi làm việc cao lưu ý không để súng bắn, ống dẫn, vật dụng khác vươn thân cột >0,5m Điều 13: Tất vật dụng làm việc cao kéo lên bên lòng cột hệ dây thừng puly Dây thừng kéo đồ bố trí thành vòng kéo vơ tận, định vị chắn hai đầu Nhân viên di chuyển cột chuyển dụng cụ chi tiết kim loại lên cột phải bảo đảm không đến gần dây dẫn với khoảng cách quy định bảng sau: Cấp điện áp đường dây (kV) Khoảng cách cho phép nhỏ di chuyển (m) Khoảng cách cho phép nhỏ vùng làm việc (m) 110 - 220 2,5 3,5 Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang Quy trình vệ sinh cách điện Hotline 500 4,5 5,5 Điều 14: Để tránh bị ảnh hưởng điện áp tiếp xúc điện áp bước có ngắn mạch q trình công tác, phần thiết bị kim loại (như xe ôtô, máy bơm, động cơ, ) phải nối đất tới chân cột Nối đất vòi phun nối đất an toàn thiết bị nên bắt vào điểm khác chân cột Những người đất tránh tiếp xúc với phần kim loại, phải đám bảo khoảng cách từ chỗ đứng tới phần kim loại không nhỏ 8m dùng ủng cách điện, đứng thảm nối đất Khi tiến hành công việc gần nơi dân cư nơi có mật độ người đơng, phải có rào chắn nơi cần làm việc, người không nhiệm vụ không vào Điều 15: Để tránh điện áp khí cấm đến gần dây chống sét cách điện với cột khoảng cách nhỏ 1m Điều 16: Nhân viên di chuyển làm việc cao không mang theo vật dụng cá nhân kim loại (đồng hồ, dây chuyền, điện thoại di động ), vật dụng phục vụ cơng tác dây mồi, móc khố, puli, găng tay cách điện, kính bảo hộ… phải bỏ gọn vào túi cá nhân Điều 17: Việc vệ sinh cách điện hotline thực theo phiếu công tác, Trưởng Truyền tải, Trưởng trạm biến áp 500kV trực thuộc Công ty cấp Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang Quy trình vệ sinh cách điện Hotline PHẦN III BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐỂ ĐẢM BẢO AN TỒN KHI TIẾN HÀNH CƠNG VIỆC Điều 18: Những người chịu trách nhiệm an toàn vệ sinh cách điện hotline gồm: - Người cấp phiếu công tác - Người huy trực tiếp (hoặc người giám sát) - Người cho phép - Các nhân viên thực vệ sinh cách điện hotline - (Người phê duyệt phương án công tác) Điều 19: Những người tham gia vệ sinh cách điện hotline phải đào tạo, huấn luyện cấp giấy chứng nhận phù hợp với Quy trình, cơng nghệ thiết bị trang bị Trong giấy chứng nhận danh sách người phép tham gia công tác vệ sinh cách điện hotline cần ghi rõ : - Người huy trực tiếp (phải có bậc an toàn 5/5) - Nhân viên làm việc cột - Nhân viên làm việc đất - Người chịu trách nhiệm vận hành bảo quản phương tiện, dụng cụ dùng cho công việc vệ sinh cách điện hotline Danh sách phải Giám đốc Công ty phê duyệt Điều 20: Phiếu công tác cần ghi rõ họ, tên người huy trực tiếp, người cho phép, nhân viên đội vệ sinh cách điện hotline, đường dây công tác, nội dung công việc, thời gian phép tiến hành công việc biện pháp chuẩn bị mặt làm việc đảm bảo an toàn, ảnh hưởng cường độ điện trường Điều 21: Khi tiến hành vệ sinh cách điện hotline bắt buộc phải có người huy trực tiếp giám sát Người huy trực tiếp không phép trực tiếp công tác, phạm vi giám sát không vượt phạm vi điểm làm việc Người huy trực tiếp phải thường xuyên giám sát đạo công việc đội vệ sinh cách điện hotline Người huy trực tiếp sau kiểm tra việc chuẩn bị nơi làmviệc, hướng dẫn đội điều cần thiết, chịu trách nhiệm độ xác đầy đủ tiến hành biện pháp an toàn cần thiết phù hợp với đặc điểm vị trí cơng tác đồng thời báo Đội điều độ sản xuất biết để theo dõi Điều 22: Trước bắt đầu công việc sau giải lao xong, người huy trực tiếp cần nêu rõ đặc điểm công việc tiến hành, hướng dẫn rõ biện Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang Quy trình vệ sinh cách điện Hotline pháp an toàn,giao nhiệm vụ cho nhân viên đội q trình thực cơng việc Điều 23: Khi phát sinh vấn đề làm cản trở có khả an tồn q trình tiến hành cơng việc, người huy trực tiếp phải lệnh ngừng công việc Điều 24: Sau kết thúc công việc, người huy trực tiếp báo cáo khối lượng công việc thực cho Điều độ sản xuất, Trưởng truyền tải Trưởng trạm biến áp 500kV trực thuộc Công ty Điều 25: Để bảo vệ cho nhân viên vệ sinh cách điện hotline ảnh hưởng điện trường cần sử dụng đồ cản điện trường khi: - Làm việc cột với cường độ điện trường E > 5kV/m thời gian làm việc lớn thời gian theo công thức t = 50/E - (giờ) E  25 kV/m - Nếu phải mặc đồ cản điện trường, trước nhân viên lên cột, người huy trực tiếp cần kiểm tra kỹ điểm nối phần quần áo cản điện trường Điều 26: Trước tiến hành công việc cần phải kiểm tra độ cách điện thiết bị, sứ có tượng bị rạn nứt vỡ bát khơng tiến hành vệ sinh chuỗi cách điện Điều 27: Khoảng cách tối thiểu từ vòi phun tới phần tử mang điện, áp lực nước tối thiểu miệng vòi, đường kính miệng vòi tối đa xác định theo bảng sau : (máy đo điện trở suất nước, đồng hồ áp lực phải định kỳ kiểm chuẩn hàng năm) Cấp điện áp (kV) Khoảng cách tối thiểu từ vòi phun đến điểm có điện (m) Điện trở tối thiểu nước cách điện (Ω.cm) Áp lực thấp đầu vòi phun (kPa) Đường kính tối đa lỗ vòi phun (mm) 110 - 220 4,0 30 000 000 6,35 500 6,0 70 000 500 6,35 Điều 28: Đầu vòi phải nối đất (tới chân cột) Dòng điện rò qua dòng nước khơng vượt 0,5 mA Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Điều 29: Trước tiến hành công việc phải điều chỉnh ổn định tốc độ quay máy bơm, ý đến áp lực đầu vòi nước, áp lực nước khơng đủ, khơng phép tiến hành công việc Điều 30: Khi tiến hành công việc cần phải ý: Lựa chọn chiều bắn nước thuận theo chiều gió Với việc vệ sinh thiết bị thứ trạm, có đường kính lớn phải bố trí hai vòi phun với góc thích hợp để vệ sinh đồng thời, tránh tượng mặt vệ sinh, mặt đối diện bị thấm nước bẩn gây phóng điện Khi rửa chưa cách điện, không bỏ dở cơng việc, nhằm tránh trường hợp bị phóng điện Điều 31: Khi tiến hành cơng việc rửa tồn hay số phận đường dây, thông thường phải rửa theo quy trình từ lên Khi vệ sinh cách điện cột nhiều mạch, bố trí pha theo chiều đứng phải vệ sinh pha bên trước làm dần lên Điều 32: Khi tiến hành cơng việc, phải ý đến hướng gió, góc độ rửa Hạn chế văng nước vào cách điện chưa rửa Điều 33: Áp lực nước vòi phun lớn, gây thương tích cho người làm hư hỏng bề mặt thiết bị, vật dụng cự ly gần, nên nghiêm cấm việc hướng trực tiếp vòi phun vào người, thiết bị vật dụng bắn nước Điều 34: Một nhóm công tác tối thiểu người, gồm người làm việc cao, người làm việc đất Phải phân công rõ nhiệm vụ người cao lẫn đất Hai người cao, người bắn nước người phụ việc trang bị dây an tồn, găng tay, ủng, kính, mũ, quần áo BHLĐ Hai người đất (trang bị quần áo, mũ bảo hộ), người phụ trách phần động lực, người phụ chuyển vật dụng, người huy trực tiếp Khi chuẩn bị bắn nước vệ sinh người đất phải đứng cách xa phần kim loại nối đất đứng thảm nối đất cho hai chân đẳng tay không tiếp xúc với phận kim loại khác Điều 35: Cách vệ sinh chuỗi đỡ I Với chuỗi đỡ đơn, nhân viên hướng vòi súng vào bát cách điện cùng, bơm hoạt động đủ áp lực nước bóp cò, bắn nước, rê dần lên theo tim dọc chuỗi cách điện, đến bát đổi chiều kéo nhanh xuống chấm dứt bắn bát Với chuỗi đỡ kép, thực từ lên bắn dích dắc, qua lại hai chuỗi Xem hình minh hoạ bên Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Cách bắn nước vệ sinh chuỗi đỡ I Điều 36: Cách vệ sinh chuỗi đỡ V Bắn nước vệ sinh điểm V trước, bắn qua lại bát cách điện bắn dọc theo chuỗi, lên dần đến bát đổi chiều kéo xuống nhanh hơn, kết thúc điểm Chọn lại vị trí tiếp tục bắn rửa chuỗi lại theo cách tương tự Cách bắn nước vệ sinh chuỗi đỡ V Điều 37: Cách vệ sinh chuỗi néo Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Với chuỗi néo đơn, bắt đầu bắn từ bát cách điện ngồi (phía dây dẫn) rê dần vào (phía thân cột), đổi hướng kéo ngồi nhanh kết thúc vị trí bắt đầu Với chuỗi néo kép, giống chuỗi néo đơn bắn dích dắc Cách bắn nước vệ sinh chuỗi néo Điều 38: Cách vệ sinh thiết bị trạm biến áp Khi vệ sinh thiết bị trạm biến áp cần lưu ý hạn chế tối đa việc nước bắn lan sang thiết bị khác chưa vệ sinh, dễ tạo nên ướt cách điện, tạo dòng dẫn nước bẩn, gây phóng điện Mỗi pha cần bắn rửa 02 vòi phun đồng thời, vệ sinh pha Hai vòi phun hai người điều khiển, bố trí góc bắn thích hợp, áp lực đầu vòi đủ, bắn từ phần thấp cách điện, hai vòi rê đồng thời dần lên trên, đến điểm cách điện, hai vòi chuyển hướng kéo nhanh xuống phía kết thúc điểm bắt đầu Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Cách bắn nước vệ sinh thiết bị Điều 39: Thơng tin liên lạc q trình vệ sinh hotline: - Giữa đội công tác, đơn vị Truyền tải Trạm biến áp 500kV trực thuộc Công ty, Điều độ sản xuất giữ liên lạc qua điện thoại di động - Tại nơi công tác, người huy trực tiếp dùng loa tay máy đàm để lệnh cho thành viên đội công tác Khi sử dụng đàm, nhân viên số cột người mang đàm 5W Điều 40: Bảo quản trang thiết bị, vật dụng, phụ kiện vệ sinh cách điện hotline Tất trang thiết bị, vật dụng, phụ kiện phục vụ vệ sinh cách điện hotline trước sử dụng phải kiểm tra kỹ độ chắn học, kết nối; vật dụng cách điện phải kiểm tra độ cách điện Sau sử dụng xong phải làm vệ sinh sẽ, xếp gọn gàng kho, nơi khô ráo; định kỳ kiểm tra bảo dưỡng thiết bị động lực, thiết bị lọc nước KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Xuân Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện 10 Trang Quy trình vệ sinh cách điện Hotline PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỆ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE Công tác chuẩn bị chung a Kiểm tra mức độ nhiễm bẩn để định vệ sinh : + Hiện chủ yếu quan sát mắt thường qua kiểm tra ngày (xác định màu sắc cách điện thay đổi) kiểm tra đêm (qua mức độ phóng điện vầng quang, soi máy corocam) Đặc biệt kiểm tra đêm vào thời điểm môi trường bất lợi (vào khoảng 2h – 5h sáng, có sương) Đây phương pháp kinh nghiệm, tích lũy nhiều năm, độ xác chưa thẩm định, cách + Về lâu dài cần phối hợp phương pháp kiểm tra mắt với phương pháp giám sát dòng rò qua chuỗi cách điện Giám sát dòng rò điểm nhiễm bẩn nặng tiêu biểu, giám sát online offline b Khảo sát địa hình, mặt vị trí cơng tác: Trước tiến hành, nhóm cơng tác phải khảo sát kỹ trường, bao gồm đường vào tuyến, mặt vị trí, cơng trình chung quanh, nguồn nước Với thiết bị trạm biến áp cần khảo sát kỹ mặt bằng, chọn vị trí, bố trí góc phun để tránh ảnh hưởng đến thiết bị khác chưa vệ sinh bảo đảm khoảng cách an toàn tối thiểu c Tiến hành xử lý nước (khử ion) để đạt chuẩn cách điện yêu cầu cấp điện áp bảo đảm đủ khối lượng nước làm việc ngày d Kiểm tra toàn thiết bị động lực, thiết bị áp lực, trang bị BHLĐ, phụ kiện, vật dụng; chuẩn bị đủ thiết bị đo, đủ nhiên liệu e Tập kết xe hợp (là xe tải, có lắp đặt đầu bơm, động kéo, máy phát, thiết bị xử lý nước, phụ kiện, vật dụng, bồn nước ) vào vị trí, gần chân cột tốt Tiến hành đặt tiếp địa thiết bị kim loại vào sườn , gầm xe; nối tiếp địa xe vào tiếp địa cột Nối tiếp địa súng bắn, ống dẫn vào tiếp địa cột Soạn phụ kiện, vật dụng, đồ nghề gần chân cột bạt Tiến hành đo tốc độ gió xác định hướng gió Làm rào chắn giới hạn phạm vi làm việc vị trí vệ sinh nằm khu vực dân cư nhiều người qua lại f Tiến hành đo kiểm tra điện trở suất nước, khởi động bơm để sức rửa đường ống vòi phun (để thải nước cũ tồn ống) g Phân cơng nhiệm vụ người nhóm cơng tác người + Người Nhân viên số (CN1): bắn nước vệ sinh cao + Người Nhân viên số (CN2): phụ việc cao + Người Nhân viên số (CN3): phụ việc đất Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang 11 Quy trình vệ sinh cách điện Hotline + Người Nhân viên số (CN4): phụ trách thiết bị động lực đất + Người Nhân viên số (CN5): người huy trực tiếp giám sát h Nguyên tắc kéo vật dụng lên cao: Người nhân viên trèo lên cột mang theo người lô dây thừng nhỏ, dài 30 – 40 mét để làm dây mồi, lô dây mồi đầu cố định vào lô dây, đầu tự có buộc vật nặng để thả định hướng thẳng đứng lòng cột, phòng tránh trường hợp gió lớn làm bay dây vi phạm khoảng cách an toàn Dùng dây mồi để kéo puly dây thừng kéo tải lên cao Việc kéo vật dụng lên cao tất phải thực bên lòng cột, (nghiêm cấm kéo vật dụng lên cao bên ngồi lòng cột) i Ngun tắc bắn nước: sau xác định cột chuẩn bị xong hệ thống bắn nước, CN1 CN2 sẵn sàng với đầy đủ trang bị BHLĐ cá nhân, người huy trực tiếp lệnh khởi động máy bơm, tốc độ máy ổn định, kiểm tra đủ áp lực, người huy lệnh cho CN1 thực việc bắn rửa Sau kết thúc pha dừng máy bơm, di chuyển đến pha thực lại từ đầu j Nguyên tắc thu dọn trường sau hoàn thành: tất vật dụng mang lên cột phải thu dọn mang xuống đất theo cách thức kéo lên (nghiêm cấm ném, thả tự do) Phân công người CN2 người kiểm tra xuống cột sau Khi tất CN cao xuống đến mặt đất, thu dọn hệ thống bắn nước vào lô tiến hành tháo tiếp địa hệ thống bắn nước Thu dọn xong tất vật dụng lên xe xong thực tháo tiếp địa xe với cột Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang 12 Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang 13 Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang 14 Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang 15 Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang 16 Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang 17 Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang 18 .. .Quy trình vệ sinh cách điện Hotline PHẦN I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Quy trình vệ sinh cách điện lưới điện Truyền tải mang điện nước áp lực cao gọi Quy trình vệ sinh cách điện hotline ... tải điện Trang 12 Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang 13 Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang 14 Quy trình vệ sinh. .. trình vệ sinh cách điện Hotline Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang 15 Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Áp dụng nội Công ty Truyền tải điện Trang 16 Quy trình vệ sinh cách điện Hotline Áp
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH VỆ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE, QUY TRÌNH VỆ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay