TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

13 34 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 03:38

TIÊU CHUẨN BẬC THỢ NGHỀ VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN ĐẾN 500KV Bậc 17I Hiểu biếtHiểu biết các yêu cầu chung và bổ sung thêm:1Hiểu được các khái niệm cơ bản về kỹ thuật điện như: Nội dung cơ bản của các định luật về kỹ thuật điện, các công thức toán học và đơn vị tính.2Có khái niệm cơ bản về hệ thống phát, truyền tải và phân phối điện.3Nhận biết các loại dây dẫn, dây chống sét, dây cáp quang đang dùng trên lưới, hiểu được cấu tạo cơ bản của dây dẫn, có khái niệm cơ bản về sự dẫn điện trong dây dẫn và các yếu tố ảnh hưởng khác.4Hiểu được về các chất cách điện và dẫn điện thông dụng. Biết được tên, hình dáng và công dụng của phần lớn các loại vật liệu, phụ kiện trên đường dây như: Cột điện, xà dây dẫn, xà dây chống sét, dây dẫn điện, dây chống sét, móng cột và các phụ kiện khác trên đường dây.5Biết được tên và hình dáng các dụng cụ sửa chữa trên đường dây như: Tời, tăng đơ các loại, kìm, mỏ lếch, dây cáp thép, dây thừng, puly các loại, ốc xiết cáp, kẹp 3 bulông, ...6Biết phương pháp vận chuyển, bảo quản các vật liệu, dụng cụ, thiết bị an toàn, không bị đổ vỡ, hư hỏng.7Biết cách đào các loại hố móng cột, hố thế, rãnh tiếp địa, ... theo đúng quy cách không bị sạt lở, đúng vị trí và kích thước đã hướng dẫn.8Biết thành phần cấu tạo của bê tông, các loại mác bê tông thông dụng như: Vữa XM M50, M75, bê tông mác M150, M200, M250, ... Phân biệt được các loại thép xây dựng.9Nhận biết các ký hiệu trên thanh cột, trên cách điện, phụ kiện đường dây.10Hiểu và thuộc được quy trình QLVH đường dây, nghị định về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. 11Hiểu được nguyên lý chặt cây.12Hiểu được mức độ nguy hiểm của các vết thương do động vật cắn, cách sơ cứu người bị thương.13Hiểu được công dụng và cách thực hiện các mối gút, buột thông thường14Hiểu được ý nghĩa của các loại biển báo dùng trên đường dây. TIÊU CHUẨN BẬC THỢ NGHỀ VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN ĐẾN 500KV Cơ sở lập: Căn quy trình nhiệm vụ vận hành đường dây Căn theo qui trình: Vận hành sửa chữa đường dây không điện áp 110, 220kV, Qui trình vận hành đường dây 500kV, qui trình kỹ thuật an toàn điện, v.v Căn theo qui phạm trang bị điện, Nghị định 106/CP, v.v qui định khác ngành Căn theo qui định, hướng dẫn, phương án sửa chữa, xử cố liên quan đến công tác vận hành & sửa chữa đường dây Công ty TTĐ3 ban hành Nhiệm vụ chung: Quản vận hành sửa chữa đường dây truyền tải điện, điện áp đến 500kV, đảm bảo cho đường dây vận hành an toàn liên tục đạt yêu cầu chất lượng kỹ thuật cụ thể là: Thường xuyên kiểm tra nắm vững tình hình, chất lượng phụ kiện, thiết bị đường dây, bảo dưỡng sửa chữa thay kịp thời phụ kiện thiết bị đường dây, xử kịp thời cố xảy ra, giảm bớt cố khách quan loại trừ cố chủ quan Nghiệm thu đưa vào vận hành cơng trình đường dây xây lắp Giám sát thi công xây dựng sửa cơng trình Vận động tun truyền nhân dân dọc tuyến đường dây tham gia bảo vệ đường dây truyền tải điện Yêu cầu chung: Các bậc thợ từ bậc 1/7 đến 7/7 bắt buộc phải nắm vững: Quy trình vận hành, sửa chữa đường dây không điện áp 110kV, 220kV Quy trình vận hành đường dây 500kV (áp dụng cho cơng nhân có QLVH đường dây 500kV) Quy trình nhiệm vụ vận hành đường dây 500kV (áp dụng cho cơng nhân có QLVH đường dây 500kV) Quy trình kỹ thuật an tồn điện Nghị định Chính phủ việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Quy phạm Trang bị điện Các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản vận hành đường dây Các trang bị BHLĐ, trang bị an toàn Các qui định khác Công ty, Ngành Phạm vi áp dụng: Dùng cho tất công nhân quản vận hành đường dây Truyền tải điện hệ thống lưới điện Công ty TTĐ3 quản Bậc 1/7 I- Hiểu biết Hiểu biết yêu cầu chung bổ sung thêm: 1Hiểu khái niệm kỹ thuật điện như: Nội dung định luật kỹ thuật điện, công thức tốn học đơn vị tính 2Có khái niệm hệ thống phát, truyền tải phân phối điện 3Nhận biết loại dây dẫn, dây chống sét, dây cáp quang dùng lưới, hiểu cấu tạo dây dẫn, có khái niệm dẫn điện dây dẫn yếu tố ảnh hưởng khác 4Hiểu chất cách điện dẫn điện thông dụng Biết tên, hình dáng cơng dụng phần lớn loại vật liệu, phụ kiện đường dây như: Cột điện, xà dây dẫn, xà dây chống sét, dây dẫn điện, dây chống sét, móng cột phụ kiện khác đường dây 5Biết tên hình dáng dụng cụ sửa chữa đường dây như: Tời, tăng loại, kìm, mỏ lếch, dây cáp thép, dây thừng, puly loại, ốc xiết cáp, kẹp bulông, 6Biết phương pháp vận chuyển, bảo quản vật liệu, dụng cụ, thiết bị an tồn, khơng bị đổ vỡ, hư hỏng 7Biết cách đào loại hố móng cột, hố thế, rãnh tiếp địa, theo quy cách khơng bị sạt lở, vị trí kích thước hướng dẫn 8Biết thành phần cấu tạo bê tông, loại mác bê tông thông dụng như: Vữa XM M50, M75, bê tông mác M150, M200, M250, Phân biệt loại thép xây dựng 9- Nhận biết ký hiệu cột, cách điện, phụ kiện đường dây 10- Hiểu thuộc quy trình QLVH đường dây, nghị định bảo vệ an toàn hành lang lưới điện 11- Hiểu nguyên chặt 12- Hiểu mức độ nguy hiểm vết thương động vật cắn, cách sơ cứu người bị thương 13- Hiểu công dụng cách thực mối gút, buột thông thường 14- Hiểu ý nghĩa loại biển báo dùng đường dây Làm được: 1- Dưới hướng dẫn đào hố móng, đắp đất, đầm đất yêu cầu thiết kế, chuẩn bị cốt pha, lắp cốt pha, tháo dỡ cốt pha, gia công cốt thép 2- Biết trộn, đổ, đầm bảo dưỡng bê tông kỹ thuật 3- Đào lấp rảnh tiếp địa theo hướng vị trí dẫn, rải dây đóng cọc tiếp địa 4- Tham gia lắp dựng cột phải làm công việc theo hướng dẫn như: đóng cọc hãm chỉnh dây néo tạm, đào lắp đặt hố thế, quay tời, kéo palăng, tăng đơ, đắp đất chân cột, vận chuyển thủ công chi tiết trụ dụng cụ thi công, cột kéo giằng, dụng cụ vật tư lên cao, sử dụng thành thạo loại thước đo thông thường, lắp cột tháp thép đất (kể trụ Kema) 5- Thay thế, lắp đặt biển báo hiệu đường dây 6- Ra dây, kéo dây, thu hồi dây mà không gây tổn thương cho dây, táp bảo dưỡng kiểu dây dẫn hạ xuống đất 7- Tháo lắp ghép chuỗi sứ đất Vận chuyển, bốc dỡ cách điện không bị hư hỏng, di chuyển vệ sinh chuỗi cách điện đỡ đường dây, thay cách điện đỡ đường dây 220kV không phân pha 8- Tham gia kiểm tra đường dây, đối chiếu với quy trình, quy phạm phát hiện, nhận định tượng bất thường gây an tồn cho đường dây, ghi cụ thể vào phiếu kiểm tra đường dây 9- Phát quang hành lang, dọn chân trụ, khơi mương rảnh thoát nước chân trụ, đắp đất móng cột, tiếp địa bị xói lở, xiết bulong cột, tiếp địa, đắp vá bê tông, chặt cành thấp dây dẫn 10- Xử bị rắn, rết, côn trùng nguy hiểm cắn, sơ cứu vết thương thông thường 11- Sử dụng thành thạo biết cách bảo quản trang bị bảo hộ lao động, dụng cụ an toàn dụng cụ thi cơng khác như: Dây da an tồn, dây chồng chính, phụ, dây chống rơi, tăng đơ, tời, kìm, kéo, mỏ lếch…Vận chuyển thủ cơng, bốc dỡ vật tư dụng cụ, thiết bị thi cơng an tồn 12- Cột (buộc) mối gút dây thông dụng để cột (buộc) dây, kéo đồ nghề, vật tư thi cơng 13- Có khả tiếp nhận, ghi chép chuyển thông tin theo yêu cầu Bậc 2/7 I Hiểu biết: Hiểu biết yêu cầu bậc 1/7 bổ sung thêm: 1- Hiểu rõ khái niệm kỹ thuật điện tới mức: Phân biệt khác điện chiều xoay chiều, ứng dụng loại Có khái niệm điện kháng, điện dung, chu kỳ, tần số đơn vị tính đại lượng 2- Hiểu rõ khái niệm điện trở dây dẫn Tại phải sử dụng biện pháp phân pha dây dẫn đường dây dẫn điện không 3- Biết phương pháp lắp dựng cột thông thường mà Công ty áp dụng: Lắp dựng cột BTLT phương pháp chạc tự đổ tó chân, lắp dựng cột thép phương pháp lắp đuổi thanh, phương pháp thay bulông cột thép bị rỉ sét , phương pháp ép nối dây dẫn 4- Hiểu phương pháp lắp dựng cột Kema, nhận biết dụng cụ thiết bị phụ kiện trụ Kema 5- Hiểu rõ giải thích cấu tạo dây dẫn, dây chống sét, hiểu công dụng, cấu tạo dây cáp quang phương pháp lắp đặt dây cáp quang 6- Phân biệt khu vực đơng dân cư, dân cư, khu vực người qua lại khu vực khó đến 7- Biết hiểu sơ đồ bố trí pha cột cung đoạn đơn vị quản vận hành 8- Giải thích tượng sét đánh Biết tác dụng dây chống sét, tiếp địa tiếp địa di động 9- Hiểu giải thích cơng dụng tác dụng phần tử đường dây như: cột, xà, sứ cách điện, tiếp địa 10- Biết tính năng, cơng dụng vị trí lắp đặt dây cáp quang đường dây 11- Đọc bảng vẽ tiếp địa, móng cột, hố thế, vẽ lắp chuỗi cách điện 12- Hiểu nguyên tắc thử điện, tháo lắp tiếp đất di động 13- Hiểu cấu tạo bản, công dụng thiết bị thứ TBA MBA, dao cách ly, máy cắt, TU, TI, qui định đánh số thiết bị thứ trạm biến áp (TBA) II Làm được: Làm yêu cầu bậc 1/7 bổ sung thêm: 1- Lắp cốt pha, gia công lắp đặt cốt thép móng trụ, lắp đặt hố theo vẽ thiết kế 2- Khoang (Khoan) lỗ, đột lỗ, hàn mối hàn thông thường que hàn điện, hàn nối tiếp địa, chuẩn bị dụng cụ thi công tiếp địa 3- Dựng hạ, nối chân tó, chân chạc, cần bích đất 4- Dưới hướng dẫn tham gia lắp dựng cột bê tông ly tâm, cột gỗ, trụ thép tròn địa hình thuận lợi phương pháp thủ công, lắp dựng cột Kema, sơn chi tiết bị rỉ sét 5- Treo puly, luồn dây dẫn qua puly lắp dây dẫn vào máng đỡ chuỗi cách điện cao 6- Dưới hướng dẫn tham gia thực ép ống vá bảo dưỡng dây dẫn (quấn bảo dưỡng, ép vá dây dẫn) đất, lắp đặt Amarod néo, đỡ dây cáp quang khoá đỡ dây dẫn, xử mối nối tiếp xúc bulong tai lèo 7- Thực táp (quấn) tưa, (ép vá) bảo dưỡng dây dẫn, dây chống sét cao, gỡ dây diều không 30m (20m) từ trụ (không sử dụng xe dây), thay hiệu chỉnh chống rung 8- Thay giằng cột thép bị rỉ sét, thay bulông cột thép bị rỉ sét, 9- Tham gia công tác sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt dây cáp quang 10- Tháo hạ dây dẫn đường dây đến 500kV trụ đỡ 11- Thay cách điện đường dây đến 220kV không phân pha, cách điện đỡ đường dây 220kV phân pha, đường dây 500kV, chỉnh chuỗi cách điện đỡ bị nghiêng, di chuyển chuỗi cách điện vệ sinh chuỗi cách điện néo, chuỗi cách điện hình V 12- Dưới hướng dẫn tham gia lắp đặt thiết bị thứ TBA, vệ sinh thiết bị TBA 13- Chặt cành cao hay dây dẫn 14- Sử dụng thành thạo biết cách bảo quản trang thiết bị như: sào tiếp địa, bút thử điện, dây tiếp địa lưu động, đồng hồ vạn năng, ampe kế, kéo cắt dây, máy ép thuỷ lực, thước kẹp… 15- Biết cách thử đèn dz điện, tháo lắp đặt tiếp địa di động 16- Có khả làm việc theo nhóm, số trường hợp cần thiết có khả giải cơng việc độc lập tự chịu trách nhiệm kết công việc Bậc 3/7 I Hiểu biết: Hiểu biết yêu cầu bậc 2/7 bổ sung thêm: 1- Biết ý nghĩa điện áp, dòng điện, cơng suất định mức thiết bị điện thông dụng đường dây cao áp như: Sứ, dây dẫn, cầu dao, máy cắt điện, 2- Biết cấu tạo số tính chất hố số vật liệu điện thông dụng như: Cột, xà, sứ cách điện, dây dẫn, dây chống sét, 3- Hiểu biết hệ thống điện pha trung tính trực tiếp nối đất trung tính cách đất 4- Giải thích thành thạo tốn điện xoay chiều pha pha cân 5- Đọc hiểu vẽ lắp ráp cột, vẽ kè móng cột, tổng kê đường dây, mặt tuyến (kể trụ kema) 6- Có khái niệm điện áp Biết nguyên tắc làm việc chống sét van, mỏ phóng sét, tác dụng nối đất chống sét phạm vi bảo vệ dây chống sét 7- Biết tượng nguyên nhân dòng điện rò bề mặt sứ cách điện, cách đo dòng điện rò 8- Hiểu mật độ dòng điện, mật độ dòng điện cho phép vận dụng tính tốn chọn dây dẫn theo mật độ dòng điện cho phép Giải thích tượng phát nóng dây dẫn mối nối 9- Hiểu tính chất điện hố mặt tiếp xúc đồng nhơm 10- Biết giải thích số liệu bảng tổng kê căng dây dẫn dây chống sét, biết phương án thi công căng dây lấy độ võng 11- Biết phương án thay dây dẫn dây chống sét, thay cách điện (kể cách điện composit) 12- Biết nguyên làm việc, cấu tạo thiết bị thứ TBA 13- Hiểu nguyên máy đo tiếp địa, phương pháp đo tiếp địa, xử tình đo tiếp địa II Làm được: Làm yêu cầu bậc 2/7 bổ sung thêm: Tính tốn cấp phối bê tơng theo thể tích mác bê tông, xác định khối lượng ximăng, cát, đá cần đúc móng Xác định vị trí thi cơng tiếp địa, đo kiểm tra tiếp địa, sửa chữa hoàn chỉnh tiếp địa (kể phần phần chìm) đảm bảo tiêu chuẩn điện trở tiếp địa ứng với với vùng đất nơi lắp tiếp địa 3 Công tác dựng trụ làm được: Tham gia lắp dựng cột tháp thép phương pháp lắp đuổi thanh, dựng, di chuyển cố định cần bích, (làm việc cao), chuẩn bị mặt thi công, phân loại nhận biết giằng, chính, bulong, êcu, Chuẩn bị dụng cụ, thu dọn bảo quản thiết bị lắp dựng tháo gỡ trụ Kema Thi cơng kè móng Cơng tác căng dây lấy độ võng làm được: Lắp sơ đồ bố trí dụng cụ chịu lực để căng dây lấy độ võng dây dẫn, dây chống sét, lắp dây dẫn vào chuỗi cách điện néo, lắp dây lèo, hướng dẫn tham gia thực ép khoá néo, ống nối loại dây dẫn đất, sử dụng thành thạo máy tời, máy hãm, rọ cáp, xoay, chống xoắn để kéo căng dây dẫn, dây cáp quang Sửa chữa dây dẫn làm được: Đo nhiệt độ mối nối, xử mối nối dây dẫn, tháo hạ dây dẫn đường dây đến 500kV trụ néo, néo tạm giải phóng lực cho dây dẫn để cắt nối ép dây dẫn hạ xuống đất, thay dây lèo, kiểm tra, xử thay khung định vị đường dây phân pha, Thực (ép vá) bảo dưỡng, táp quấn tưa, gỡ dây diều (ngoài) dây dẫn, dây chống sét khoảng không mà khơng cần hạ dây xuống đất có dụng cụ chuyên dùng Thay cách điện đỡ V, néo đơn (kép) đường dây đến 500kV, (kể cách điện Composite) 10.Lắp đặt hiệu chỉnh mỏ phóng sét, Amarod khố đỡ 11.Lắp cân chỉnh xà TBA, thi công, đấu nối thiết bị thứ TBA 12.Làm trưởng nhóm nhóm cơng tác kiểm tra định kỳ (đêm ngày) kiểm tra đột xuất kiểm tra cố đường dây theo qui định phiếu công tác Kiểm tra cột vượt cột néo sát cột vượt Ghi sổ tổng hợp tình hình đường dây sau kiểm tra định kỳ đột xuất, sổ theo dõi hành lang an toàn lưới điện 13.Thuộc đường vào tuyến đường dây, vị trí điểm đầu, điểm cuối, đảo pha, vị trí giao chéo song song đường dây khác, đường dây thông tin, đường giao thơng, đường sơng vị trí vượt quan trọng toàn hệ thống điện đơn vị phụ trách quản 14.Sử dụng thành thạo dụng cụ, máy móc chuyên dùng như: Các loại thước đo clê lực, máy đo nhiệt độ mối nối, Megaôm, máy đo tiếp địa, xe dây 15.Tính tốn phạm vi bảo vệ dây chống sét 16.Nắm loại thép hình thơng dụng dùng cho sửa chữa 17.Có khả suy xét, phán đốn giải thích thơng tin Bậc 4/7 I Hiểu biết: Hiểu biết yêu cầu bậc 3/7 bổ sung thêm: 1- Nắm vững thơng số đặc trưng như: Dòng điện, điện áp, công suất tổn hao công suất đường dây truyền tải, kích thước, trọng lượng đặc tính hoá khác loại vật liệu, thiết bị thông thường dùng công tác sửa chữa đường dây cao áp 2- Hiểu, giải thích phân tích ưu nhược điểm hệ thống điện pha trung tính nối đất trung tính cách đất 3- Hiểu tác dụng việc nối đất cột điện, nối đất chống sét Giải thích q trình hình thành sét, tác hại sét thiết bị đường dây Biết nguyên lý, tác dụng thiết bị chống sét như: Thu lôi ống, thu lơi van, mỏ phóng sét, dây chống sét, Nắm yêu cầu kỹ thuật lắp đặt loại 4- Hiểu biết điện trở đất, điện trở suất đất điện trở tiếp địa cột điện Các yêu cầu thiết bị nối đất Tính điện trở nối đất cột điện theo cơng thức có sẵn 5- Biết phương pháp vát móng trụ, cách xác định tim cột, tim móng cốt móng 6- Hiểu nguyên tắc cách lắp puly phân lực Biết lực phân bố puly chịu lực, chuyển hướng 7- Hiểu cách đo độ võng đường dây, phương pháp tính toán kết đo độ võng 8- Nắm vững yêu cầu lựa chọn cách điện cho đường dây 9- Nắm vững cách tra cứu tài liệu định mức vật tư kỹ thuật 10- Nắm vững công dụng loại thép hình cột: Thanh cánh, giằng ngang, giằng chống xoắn, chi tiết bắt sứ, 11- Đọc hiểu vẽ mặt cắt dọc, bảng ứng suất độ võng, biết cập nhật đường vào tuyến 12- Nắm vững qui định, nội dung phiếu công tác, phiếu thao tác lệnh công tác 13- Biết thông số kỹ thuật thiết bị thứ trạm biến áp Đọc hiểu vẽ lắp đặt thiết bị thứ TBA II Làm được: Làm yêu cầu bậc 3/7 bổ sung thêm: Đào đúc móng trụ làm được: Vát móng cột, xác định tim móng, tim cột đỡ, hướng tuyến có bàn giao tim cột hướng tuyến, định vị bulong móng neo Xử móng cột bị xói lỡ Lập phương án thi cơng, huy nhóm cơng tác thi cơng tiếp địa chịu trách nhiệm kỹ thuật , chất lượng sản phẩm nhóm cơng tác Dựng cột làm được: Kiểm tra tim móng, tim cột, cốt móng cột, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công, dựng, di chuyển cố định cần bích, cao Chỉ huy lắp dựng, tháo dỡ loại cột tròn, thay số chi tiết cột bulong, giằng mà không cần cắt điện đường dây Thực ép nối dây dẫn, dây chống sét khoảng khơng mà khơng cần hạ dây xuống đất có dụng cụ chuyên dùng Bố trí hệ thống tời (hoặc xe kéo) puly giảm lực, puly chuyển hướng phục vụ công việc sau: kéo cột, lắp dựng cột, kéo dây lấy độ võng khoảng vượt, khoảng néo có lực căng dây nhỏ 8 Chỉ huy nhóm tổ cơng tác làm nhiệm vụ chuẩn bị, thay lắp đặt hoàn thiện dây dẫn, dây chống sét dây cáp quang khoảng néo đường dây 110, 220 không phân pha địa hình khơng q phức tạp; Đo độ võng dây dẫn đường dây thi công, giám sát, tham gia đo võng đường dây đường dây vận hành, đo điện trở mối nối 10.Chỉ huy tháo hạ dây dẫn cột đỡ, néo tạm giải phóng lực cho dây dẫn để cắt nối ép dây dẫn hạ xuống đất 11.Thay cách điện néo kép đường dây đến 500kV (kể cách điện Composite), Chỉ huy thay cách điện đỡ đường dây đến 500kV 12.Dưới hướng dẫn sửa chữa, hiệu chỉnh dao cách ly có cấp điện áp tới 220kV Bảo dưỡng sửa chữa loại hư hỏng thông thường khác lắp đặt cuộn kháng treo đường dây, lắp đặt thiết bị nhị thứ TBA 13.Biết tổ chức việc kiểm tra đột xuất kiểm tra cố đường dây theo qui định phiếu công tác sửa chữa cố 14.Cập nhật đường vào tuyến, thay đổi biến động hành lang tuyến đường dây 15.Biết cấp cứu người bị điện giật, cứu hộ người bị nạn cao 16.Sử dụng thành thạo dụng cụ, máy móc chuyên dùng như: máy đo nhiệt độ mối nối, máy đo độ võng 17.Khi có hướng dẫn làm được: sửa chữa hệ thống đèn báo cột vượt cao 18.Biết cách thuyết phục, hướng dẫn người dân tham gia bảo vệ lưới điện cao áp 19.Kiểm tra việc thực đầy đủ biện pháp an toàn trước tổ, nhóm cơng tác làm việc theo lệnh cơng tác, phiếu công tác 20.Biết sử dụng phần mềm Word, Excel máy vi tính 21.Có khả nhận biết, phân tích đánh giá thơng tin từ nhiều nguồn khác nhau, hướng dẫn người khác tổ, nhóm chịu trách nhiệm kết công việc, sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn quy định chịu phần trách nhiệm kết cơng việc, sản phẩm người khác tổ, nhóm Bậc 5/7 I Hiểu biết: Hiểu biết yêu cầu bậc 4/7 bổ sung thêm: 1- Giải thành thạo toán mạch điện pha cân như: tính dòng điện dung, dòng điện chạm đất, tổn thất điện áp, tổn thất công suất đường dây truyền tải 2- Hiểu ý nghĩa tổn thất điện áp, tính chọn dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp đường dây theo cơng thức có sẵn 3- Với cơng thức có sẵn tính lực căng dây dẫn, lực tác dụng lên cột, lên xà, tính góc trượt chân thang, chân tó qúa trình dựng cột, hạ cột 4- Tính tốn phạm vi bảo vệ dây chống sét, mỏ phóng sét, thu lơi ống thu lôi van bảo vệ đường dây cao áp 5- Tính tốn khối lượng đất đào đất lấp, khối lượng quy cách cốt thép, tiếp địa 6- Hiểu giải thích tác dụng việc đảo pha dây dẫn đường dây dẫn điện không 7- Biết cách lập phương án thi công với công việc giao huy 8- Nắm vững quy trình giám sát nghiệm thu đường dây có cấp điện áp đến 500kV 9- Tính tốn lựa chọn thiết bị thứ TBA Giải thích sơ đồ phương thức vận hành TBA Hiểu mức độ nhiễm bẩn môi trường đường dây truyền tải điện qua, yêu cầu lựa chọn cách điện theo điều kiện môi trường II Làm được: Làm yêu cầu bậc 4/7 bổ sung thêm: Làm thông thạo công việc như: thay xà loại cột néo, cột đỡ tuyến đường dây có cấp điện áp đến 500kV Nhận bàn giao tim cột hướng tuyến, xác định giữ cốt móng, giữ tim cột, tim móng Chỉ huy nhóm cơng tác đào đúc móng trụ địa hình bình thường chịu trách nhiệm kỹ thuật, chất lượng sản phẩm nhóm cơng tác, huy sửa chữa hư hỏng móng trụ cấu kiện bêtông Lập phương án, huy lắp dựng, tháo dỡ cột tháp thép địa hình bình thường, trụ xà TBA, kiểm tra chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công lắp dựng trụ, huy lắp dựng trụ Kema Chỉ huy nhóm tổ công tác làm nhiệm vụ chuẩn bị, thay lắp đặt hoàn thiện dây dẫn, dây chống sét dây cáp quang khoảng néo đường dây 110, 220 khơng phân pha địa hình phức tạp, đấu nối dây dẫn vị trí đảo pha theo vẽ Trưởng nhóm thực ép khố néo, ống nối loại dây dẫn Bố trí hệ thống tời (hoặc xe kéo) puly giảm lực, puly chuyển hướng phục vụ công việc sau: kéo cột, lắp dựng cột, kéo dây lấy độ võng khoảng vượt, khoảng néo có lực căng dây lớn Tính tốn chiều dài dây lèo, chuẩn bị dây lèo huy thay dây lèo Chỉ huy thay cách điện đỡ hình V, cách điện néo đơn đường dây đến 500kV 10.Đánh giá tình hình vận hành chuỗi cách điện, kiến nghị biện pháp sửa chữa bảo dưỡng thay cách điện phù hợp với điều kiện vận hành 11 Chỉ huy nhóm tổ công tác thi công lắp đặt thiết bị thứ TBA (có giám sát kỹ thuật cơng trình) 12.Tham gia với kỹ thuật viên đơn vị kiểm tra kỹ thuật hàng năm 13.Sử dụng thành thạo dụng cụ, máy móc chuyên dùng như: máy kinh vỹ 14.Tham gia giám sát thi cơng cơng trình đường dây đến 500kV 15 Biết Sử dụng phần mềm Word, Excel, Autocard, gởi Email máy vi tính 16.Biết phân tích, đánh giá thơng tin sử dụng kết phân tích đánh giá để đưa ý kiến, kiến nghị cho mục đích quản nghiên cứu; Bậc 6/7 I Hiểu biết: Hiểu biết yêu cầu bậc 5/7 bổ sung thêm: 1- Giải thích tốn mạch điện chiều xoay chiều phức tạp 2- Hiểu cách tính tốn, chọn dây dẫn, chọn dao cách ly, máy cắt điện theo điều kiện ổn định nhiệt tổn thất điện áp cho phép cuối đường dây, tính tụ bù ngang 3- Biết tính tốn điện trở tiếp đất theo thơng số cho sẵn 4- Giải thích tượng cảm ứng tuyến đường dây cao áp chạy song song vận dụng giải thích hệ thống đèn báo cột vượt sông quan trọng dùng đèn cảm ứng.(sơn cột báo tín hiệu vượt) 5- Đọc hiểu tất vẽ thiết kế đường dây, phát điểm không phù hợp với điều kiện thực tế thiết kế, thi công, vẽ số vẽ điện, khí, móng, kè móng đơn giản 6- Giải thích qui trình, qui phạm vận hành thi công, vận dụng tốt vào thực tế 7- Hiểu biết tất tượng xảy hệ thống điện như: dao động lưới, chạm đất pha, nguyên nhân gây cộng hưởng điện áp, qúa điện áp thiên nhiên, qúa điện áp thao tác, chạm đất 8- Có khái niệm phân bố điện áp đường dây dài khơng tải, phản xạ sóng cuối đường dây 9- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình cố đường dây để rút kinh nghiệm công tác quản vận hành 10Hiểu việc truyền tín hiệu thơng tin đường dây tải điện, nguyên tắc ghép thiết bị thông tin tải ba đường dây tải điện 11Hiểu định mức lao động, qui chế Tổng Công ty Nhà nước công tác sửa chữa đường dây tải điện 12Hiểu biết khí đường dây, biết tính toán lực căng, chiều dài dây dẫn II Làm được: Làm yêu cầu bậc 5/7 bổ sung thêm: Chỉ huy nhóm tổ công tác làm nhiệm vụ chuẩn bị, thay lắp đặt hoàn thiện dây dẫn, dây chống sét dây cáp quang khoảng néo đường dây 220 phân pha cho địa hình phức tạp, đường dây 500kV cho địa hình bình thường Lập phương án thi cơng huy nhóm cơng tác sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt dây cáp quang Khảo sát lập phương án lắp dựng cột Kema Bố trí hệ thống tời (hoặc xe kéo) puly giảm lực, puly chuyển hướng phục vụ công việc sau: kéo dây lấy độ võng khoảng vượt, khoảng néo có lực căng dây lớn Chỉ huy đo độ võng đường dây đường dây vận hành,tính tốn đề xuất phương án xử trường hợp độ võng dây dẫn pha đất không đạt Chỉ huy nhóm cơng tác đào đúc móng trụ địa hình phức tạp chịu trách nhiệm kỹ thuật, chất lượng sản phẩm nhóm cơng tác, xử móng cột lún móng, huy đào chống thấm chân móng trụ cách quét Bitum hắc ín Đánh giá, xử kiến nghị biện pháp sửa chữa trị số tiếp đất cột điện không đạt Lập phương án, huy lắp dựng, tháo dỡ cột tháp thép địa hình phức tạp huy xử trường hợp cột cong, cột nghiêng 8 Chỉ huy thay cách điện néo kép đường dây đến 500kV Thử nghiệm, kiểm tra dụng cụ an toàn, dụng cụ chịu lực, bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường dụng cụ, thiết bị thi công Tết đầu dây nài cáp theo yêu cầu tải trọng chịu lực 10.Thuộc tất đặc điểm chủ yếu tuyến đường dây cao áp đặc điểm chủ yếu tuyến như, điều kiện khí hậu, địa chất, đặc điểm canh tác, sinh hoạt người dân vùng đường dây qua, vị trí xung yếu thường gây cố, địa hình phức tạp 11.Phân tích đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm cố đường dây 12.Kiểm tra, đối chiếu qui phạm, quy chuẩn với thực tế thi cơng cơng trình điện xây lắp, phát sai sót trình thi cơng lắp đặt 13.Phụ trách nhóm tổ công tác tham gia giám sát thi cơng, nghiệm thu tuyến đường dâyđiện áp đến 500kV 14.Chỉ huy thi cơng cơng trình sửa chữa lớn theo thiết kế tuyến vượt qua nhiều địa hình phức tạp, kéo thêm mạch vòng cải tiến thay đổi điện áp tuyến đường dây 15.Tổ chức phụ trách tổ đội công tác tham gia giám sát chất lượng thi công nghiệm thu cơng trình đường dây xây dựng có điện áp đến 500kV 16.Có khả quản lý, điều hành tổ, nhóm q trình thực công việc, tự chịu trách nhiệm kết cơng việc, sản phẩm đảm nhiệm chất lượng theo tiêu chuẩn quy định chịu trách nhiệm phần kết công việc, sản phẩm tổ, nhóm Bậc 7/7 I Hiểu biết: Hiểu biết yêu cầu bậc 6/7 bổ sung thêm: 1Giải thích tượng ngắn mạch, nguyên nhân hậu gây ngắn mạch 2Phân tích xử tất tình huống, diễn biến bất thường xảy hệ thống điện 3Đọc hiểu góp ý quy hoạch phát triển hệ thống lưới điện khu vực 4Biết lập hiệu chỉnh phương án phòng chống bảo lụt, xử cố phù hợp với điều kiện đơn vị 5Hiểu vận dụng định mức thi công xây dựng, sửa chữa đường dây truyền tải, nắm chế độ sách cơng nhân để lập dự tốn tốn cơng trình 6Đọc hiểu vận dụng quy trình, quy phạm phát điều chỉnh kịp thời vẽ thiết kế bị sai sót 7Sử dụng phần mềm Kelsop 2000 8Tham gia biên soạn giáo trình BDN-TNB cho công nhân 9Hiểu biết cách tổ chức, điều hành giám sát nhóm cơng tác, tổ cơng tác, lập kế hoạch cơng tác cho tổ nhóm phụ trách II Làm được: Làm yêu cầu bậc 6/7 bổ sung thêm: Khảo sát lập phương án thi cơng huy nhóm cơng tác căng dây lấy độ võng khoảng néo đường dây 500kV địa hình Tính tốn thiết kế lắp dựng trụ Kema Xử tình cố xảy nhằm khơi phục đóng điện lại đường dây nhanh Đối chiếu quy trình, qui phạm với thực tế cơng tác quản vận hành, lập kế hoạch, phương án dự tốn cơng tác sửa chữa thường xun, sửa chữa lớn, kế hoạch trung đại tu đường dây có kế hoạch kịp thời nhằm tăng cường cơng tác quản vận hành đặc biệt vị trí xung yếu đường dây Tổ chức phụ trách nhiều tổ công tác tham gia thi cơng cơng trình điện có cấp điện áp đến 500kV Lập phương án tổ chức thi cơng sửa chữa lớn, đại tu lưới điện Có sáng kiến hợp hoá sản xuất hội đồng Công ty chấp nhận Biết cách truyền đạt, huấn luyện, đào tạo chỗ cho công nhân, tham gia biên soạn huấn luyện công nhân Biết tổ chức huy làm việc theo nhóm, vận dụng trí tuệ sức mạnh tập thể để giải công việc 10.Viết bảo vệ chuyên đề công tác quản vận hành đường dây đến 500kV 11.Biết tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công việc, vấn đề liên quan đến quản vận hành, sửa chữa xử cố 12.Biết phân tích, đánh giá thơng tin tổng qt hố để đưa quan điểm, sáng kiến mình; quản lý, điều hành tổ, nhóm thực cơng việc; tự chịu trách nhiệm kết công việc, sản phẩm đảm nhiệm chất lượng chịu trách nhiệm kết công việc tổ, nhóm theo yêu cầu nhiệm vụ quy định ... tình hình cố đường dây để rút kinh nghiệm công tác quản lý vận hành 10Hiểu việc truyền tín hiệu thơng tin đường dây tải điện, nguyên tắc ghép thiết bị thông tin tải ba đường dây tải điện 11Hiểu... võng dây dẫn đường dây thi công, giám sát, tham gia đo võng đường dây đường dây vận hành, đo điện trở mối nối 10.Chỉ huy tháo hạ dây dẫn cột đỡ, néo tạm giải phóng lực cho dây dẫn để cắt nối ép dây. .. đặt dây cáp quang 10- Tháo hạ dây dẫn đường dây đến 500kV trụ đỡ 11- Thay cách điện đường dây đến 220kV không phân pha, cách điện đỡ đường dây 220kV phân pha, đường dây 500kV, chỉnh chuỗi cách điện
- Xem thêm -

Xem thêm: TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN, TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay