TIÊU CHUẨN CẤP BẬC THỢ TRUYỀN TẢI ĐIỆN

118 18 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 03:34

Đề CƯƠNG BồI Dưỡng nghề thi nâng bậc cho công nhânI Nhiệm vụ1 Quản lý vận hành các trạm biến áp truyền tải công suất lớn có cấp điện áp 110kV và 220kV đảm bảo cho trạm vận hành an toàn liên tục2 Thường xuyên kiểm tra nắm vững tình hình chất lượng các thiết bị nhất nhị thứ của trạm như: vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế kịp thời các thiết bị có khả năng gây mất an toàn trong vận hành nhằm hạn chế tối đa các sự cố khách quan, loại trừ sự cố chủ quan và xử lý kịp thời các loại sự cố khác xảy ra.3 Nghiệm thu đưa vào vận hành các trạm biến áp mới xây lắp.4 Tuyên truyền, vận động nhân dân và chính quyền các địa phương nơi có trạm và đường dây đi qua tham gia bảo vệ hệ thống truyền tải điện.5 Phạm vi áp dụng: Dùng cho các đơn vị quản lý vận hành trạm biến áp 110kV và 220kV thuộc Công ty truyền tải điện 3 quản lý. Tổng cơng ty điện lực việt nam C«ng ty trun tải điện Cụng ty truyn ti in - ¸p dơng cho công nhâ CNG BI Dng ngh thi nõng bc cho công nhân áp dụng nội công ty truyền tải điện A/ nghề quản lý vận hành trạm biến áp 110kV 220kv (từ bậc 1th¸ng đến bậc 5) nha trang, 08/2003 nhiệm vụ yêu cầu chung I- Nhiệm vụ 1- Quản lý vận hành trạm biến áp truyền tải cơng suất lớn có cấp điện áp 110kV 220kV đảm bảo cho trạm vận hành an toàn liên tục 2- Thường xuyên kiểm tra nắm vững tình hình chất lượng thiết bị nhị thứ trạm như: vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa thay kịp thời thiết bị có khả gây an tồn vận hành nhằm hạn chế tối đa cố khách quan, loại trừ cố chủ quan xử lý kịp thời loại cố khác xảy 3- Nghiệm thu đưa vào vận hành trạm biến áp xây lắp 4- Tuyên truyền, vận động nhân dân quyền địa phương nơi có trạm đường dây qua tham gia bảo vệ hệ thống truyền tải điện 5- Phạm vi áp dụng: Dùng cho đơn vị quản lý vận hành trạm biến áp 110kV 220kV thuộc Công ty truyền tải điện quản lý II- Yêu cầu chung: Các bậc thợ từ bậc 1/5 đến 5/5 bắt buộc phải: 1- Qui trình vận hành: Nắm qui trình vận hành thiết bị trạm máy biến áp (MBA), máy cắt, hệ thống bảo vệ rơ le, hệ thống tự dùng AC/DC (các qui trình Tổng cơng ty Cơng ty ban hành) 2- Thuộc qui trình nhiệm vụ công nhân quản lý vận hành (QLVH) trạm biến áp 3- Thuộc qui trình thao tác, qui trình xử lý cố 4- Nắm vững qui trình điều độ hệ thống điện Quốc gia (HTĐ) 5- Hồ sơ, sổ sách: Nắm kỹ loại sổ sách, loại quy trình có đơn vị 6- Qui trình kỹ thuật an toàn điện: Hiểu biết quy tắc an tồn làm việc với thiết trí điện, biết cách kiểm tra , giám sát công nhân làm việc thiết bị điện máy móc điện biện pháp cấp cứu người bị điện giật, nắm kỹ nội dung phiếu công tác, phiếu thao tác 7- Nắm vững luật phòng cháy chữa cháy (PCCC), trang bị PCCC hướng dẫn sử dụng: 8- Các trang bị an toàn, bảo hộ lao động, trang bị dụng cụ vận hành sửa chữa 9- Các qui định khác liên quan Công ty, Ngành Bậc 1/5 I- Hiểu biết Hiểu biết yêu cầu chung bổ sung thêm: 1- Nắm chương trình kỹ thuật điện đại cương, định luật công thức liên hệ đại lượng điện 2- Nắm rõ công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số định mức trạng thái làm việc thiết bị trạm 3- Nắm cơng dụng nguyên lý làm việc rơle bảo vệ dùng cho trạm biến áp 4- Biết sử dụng bảo quản trang bị, đồ nghề dùng quản lý vận hành sửa chữa trạm 5- Nắm sơ đồ phương thức bảo vệ trạm 6- Nắm toàn hệ thống phụ trợ trạm biến áp hệ thống tự dùng chiều, xoay chiều, chiếu sáng loại nối đất sử dụng trạm biến áp 7- Nắm rõ liên động thường sử dụng trạm 8- Phân biệt sơ đồ phân phối trời nguyên tắc đánh số thiết bị 9- Hiểu nguyên lý làm việc thiết bị giám sát MBA, kháng điện đồng hồ nhiệt độ dầu, cuộn dây rơle hơi, rơle dòng dầu 10- Nắm hệ thống bảo vệ chống sét nối đất dùng trạm biến áp 11- Hiểu tượng hồ quang điện, tác hại phương pháp dập hồ quang 12- Biết từ tiếng Anh chuyên môn thông dụng tên thông số định mức thiết bị, chức bảo vệ 13- Và vấn đề có liên quan khác II- Làm được: 1- Biết cách đọc vẽ thứ nhị thứ trạm 2- Bấm đầu cốt, đấu nối hàng kẹp 3- Vệ sinh phần cách điện thiết bị trạm, xử lý tiếp xúc 4- Biết ý nghĩa biển báo trạm ĐZ cao hạ áp 5- Biết sử dụng dụng cụ, thiết bị dùng cho công tác quản lý vận hành trạm: Mêgaôm, đồng hồ vạn năng, ampekiềm 6- Làm biện pháp an toàn như: Thử điện áp, đặt tháo tiếp địa di động, làm rào chắn, treo biển báo, giám sát cắt điện phần trạm để công tác 7- Biết sử dụng phương tiện thông tin liên lạc dùng vận hành 8- Dưới hướng dẫn thực chỉnh định thông số rơle 9- Thao tác thành thạo thiết bị trạm 10- Biết sử dụng máy vi tính (Đánh văn Word, gửi nhận mail, chương trình quản lý kỹ thuật) 11- Và vấn đề có liên quan khác Bậc 2/5 I- Hiểu biết Hiểu biết yêu cầu bậc bổ sung thêm: 1- Hiểu cơng thức tính tốn lọai tổn thất hệ thống điện xoay chiều pha như: Tổn thất điện áp, điện công suất - Hiểu rõ cấu tạo nguyên lý hoạt động MBA điều áp 3- Hiểu rõ ý nghĩa mạch liên động trạm anh (chị) quản lý 4- Hiểu nguyên lý chức làm việc hệ thống SCADA 5- Phân biệt rõ chế độ làm việc điểm trung tính hệ thống điện 6- Nắm bảo vệ cần thiết cho phần tử hệ thống điện 7- Nắm rõ nguyên lý làm việc hệ thống bảo vệ rơ le trạm 8- Biết ý nghĩa thơng số số thiết bị MBA, TU, TI 9- Hiểu nắm rõ chức làm việc hệ thống tự dùng AC/DC 10- Nắm sơ đồ tác dụng loại bù dùng lưới bù ngang, bù dọc 11- Nắm rõ ưu khuyết điểm sơ đồ phân phối trời 12- Nắm vững từ tiếng Anh chuyên môn 13- Và vấn đề có liên quan khác II- Làm được: Làm yêu cầu bậc bổ sung thêm: 1- Đọc thành thạo vẽ thứ nhị thứ 2- Nhận biết diễn tả xác lời ghi chép tượng diễn biến trình vận hành thiết bị 3- Lấy, đọc phân tích thơng tin cố từ relay bảo vệ 4- Xử lý cố hệ thống tự dùng chiều, xoay chiều 5- Nắm rõ thông tin chế độ vận hành bình thường cố để báo cáo rõ ràng, ngắn gọn với cấp có liên quan liên quan 6- Xử lý nhanh, xác qui trình tất cố trạm 7- Sử dụng thành thạo máy vi tính, dò mạch nhị thứ, vẽ vẽ nhị thứ phần mềm Autocard 8- Biết cách đo điện trở cách điện thiết bị trạm đánh giá kết qủa phép đo 9- Kiểm tra điện áp bổ sung dung dịch cho giàn ắc qui trạm vận hành 10- Và vấn đề có liên quan khác Bậc 3/5 I- Hiểu biết Hiểu biết yêu cầu bậc bổ sung thêm: 1- Hiểu rõ phương pháp điều chỉnh tần số, điện áp, hòa đồng 2- Hiểu rõ nguyên lý làm việc chức tự động hóa trạm như: tự động đóng lặp lại, sa thải tần số 3- Nắm rõ nguyên lý làm việc, chu kỳ bảo dưỡng, trung tu, đại tu, thiết bị trạm 4- Nắm rõ hạng mục cần thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm 5- Nắm, hiểu rõ chức bảo vệ relay hệ thống điện có kết hợp hệ thống thông tin 6- Điều kiện mục đích việc vận hành song song MBA 7- Hiểu phân tích ưu, nhược điểm phương thức vận hành trạm công tác 8- Và vấn đề có liên quan khác II- Làm được: Làm yêu cầu bậc bổ sung thêm: 1- Đọc phân tích thành thạo mạch vẽ thứ nhị thứ 2- Phán đoán tượng cố, diễn biến bất thường trình vận hành thiết bị nhằm ngăn chặn cố 3- Chỉnh định thành thạo thông số rơle 4- Giao diện lấy thông tin cố giá trị cài đặt relay máy tính 5- Xử lý số hư hỏng thường gặp rơle 6- Dò tìm điểm chạm đất có chạm đất nguồn DC 7- Và vấn đề có liên quan khác Bậc 4/5 I- Hiểu biết Hiểu biết yêu cầu bậc bổ sung thêm: 1- Biết biện pháp để giảm tổn thất điện áp, công suất tổn thất điện lưới điện 2- Biết rõ ý nghĩa thơng số thiết bị trạm 3- Hiểu ý nghĩa hạng mục cần thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm 4- Hiểu phối hợp làm việc rơle bảo vệ phần tử hệ thống điện 5- Thống kê, phân tích tìm đặc điểm cố trạm 6- Hiểu cách tính hệ thống nối đất, hệ thống chống sét đánh thẳng trạm 7- Và vấn đề liên quan khác II Làm Làm yêu cầu bậc 3, có bổ sung thêm: 1-Lập phương án kỹ thuật phương án tổ chức thi công trung đại tu thay thiết bị trạm 2-Lập phương án sửa chữa thay thiết bị ngồi trời 3- Lập phương án PCCC trạm 4- Tổ chức giám sát công tác xây lắp thí nghiệm trạm 5- Phân tích thành thạo bảng ghi thông tin cố, tượng bất thường để xác định nguyên nhân cố biện pháp ngăn ngừa 6- Chỉ huy tổ nhóm cơng tác thực cơng tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên trạm vận hành 7- Và vấn đề có liên quan khác Bậc 5/5 I- Hiểu biết Hiểu biết yêu cầu bậc bổ sung thêm: 1- Hiểu rõ ý nghĩa tính tốn trị số chỉnh định cho bảo vệ rơle dùng trạm 2- Nắm hạng mục cần thí nghiệm định kỳ số rơle bảo vệ mạch bảo vệ 3- Tính chọn thiết bị trạm biến áp 4- Lập kế hoạch, dự toán để thi cơng cơng trình như: Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, chống qúa tải, mở rộng trạm 5- Tham gia biên soạn giáo trình, quy trình vận hành thiết bị để đào tạo bồi dưỡng CNVH trạm 6- Và vấn đề liên quan khác II- Làm Làm yêu cầu bậc bổ sung thêm: 1- Làm chủ rơle số việc sử dụng, vận hành khai thác 2- Thiết kế, lập phương án tổ chức thực công việc thay sửa chữa thiết bị nhị thứ mạch nhị thứ trường hợp cắt điện phần 3- Mô cố trạm, tượng bất thường nhằm mục đích đào tạo hướng dẫn nhân viên trạm Lập phương án xử lý cố tương ứng 4- Biết cách đánh giá tổng quát để xác định khiếm khuyết, không tin cậy vấn đề trạm để đề xuất phương án giải triệt để 5- Và vấn đề liên quan khác B/ nghề quản lý vận hành trạm biến áp 500kV (từ bậc đến bậc 5) nhiệm vụ yêu cầu chung I- Nhiệm vụ 1- Quản lý vận hành trạm biến áp cơng suất lớn có cấp điện áp 500kV đảm bảo cho trạm vận hành an toàn liên tục 2- Thường xuyên kiểm tra nắm vững tình hình chất lượng thiết bị nhị thứ trạm như: vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa thay kịp thời thiết bị có khả gây an tồn vận hành nhằm hạn chế tối đa cố khách quan, loại trừ cố chủ quan xử lý kịp thời loại cố khác xảy 3- Nghiệm thu đưa vào vận hành trạm biến áp xây lắp 4- Tuyên truyền, vận động nhân dân quyền địa phương nơi có trạm đường dây qua tham gia bảo vệ hệ thống truyền tải điện 5- Phạm vi áp dụng: Dùng cho đơn vị quản lý vận hành trạm biến áp 500kV thuộc Công ty truyền tải điện quản lý II- Yêu cầu chung: Các bậc thợ từ bậc 1/5 đến 5/5 bắt buộc phải: 1- Nhân viên vận hành trạm biến áp 500kV bao gồm: Trực trực phụ - Trực phải kỹ sư điện - Trực phụ phải có trình độ từ trung cấp điện trở lên 2- Được đào tạo kỹ thuật siêu cao áp có đủ trình độ khả vận hành thiết bị trạm, đảm bảo an tồn người thiết bị Trực trực phụ phải nắm được: 3- Sơ đồ nối điện trạm biến áp 500kV 4- Sơ đồ hệ thống điện tự dùng AC/DC trạm 5- Sơ đồ hệ thống cứu hoả 6- Qui trình vận hành: nắm vững qui trình vận hành thiết bị trạm MBA, máy cắt, hệ thống bảo vệ rơ le, hệ thống tự dùng AC/DC (Các qui trình Tổng công ty Công ty ban hành) 7- Thuộc qui trình nhiệm vụ CBCNV trạm biến áp 500kV 8- Thuộc qui trình thao tác, qui trình xử lý cố 9- Nắm vững qui trình điều độ HTĐ 10- Hồ sơ, sổ sách: nắm kỹ loại sổ sách, loại quy trình có đơn vị 11- Nắm vững Qui trình kỹ thuật an tồn điện 12- Nắm vững luật PCCC, trang bị PCCC hướng dẫn sử dụng: 11- Các trang bị an toàn, bảo hộ lao động, trang bị dụng cụ vận hành sửa chữa 12- Và số qui định khác Công ty, Ngành Bậc 1/5 I- Hiểu biết: Hiểu biết yêu cầu chung bổ sung thêm: 1- Công dụng nguyên lý làm việc thiết bị trạm biến áp như: MBA, kháng điện, máy cắt, TU, TI, DCL, tụ bù dọc 2- Nắm nguyên lý làm việc rơle bảo vệ phần thiết bị thuộc trạm quản lý 3- Nắm rõ thông số kỹ thuật thiết bị : MBA, kháng điện, máy cắt, TU, TI, DCL, tụ bù dọc… 4- Nắm loại bảo vệ có cho MBA, kháng, tụ, đường dây hệ thống tự dùng 5- Nắm chức loại đèn tín hiệu cảnh báo có trạm 6- Hiểu nguyên lý làm việc thiết bị giám sát MBA, kháng điện đồng hồ nhiệt độ dầu, cuộn dây rơle hơi, rơle dòng dầu 7- Các hạng mục thời hạn kiểm tra chế độ vận hành bình thường thiết bị: MBA, máy cắt, TU, TI, kháng điện 8- Phân biệt sơ đồ phân phối trời qui định đánh số thiết bị hệ thống điện 9- Nắm toàn hệ thống phụ trợ trạm hệ thống tự dùng chiều, xoay chiều, ắc quy, chiếu sáng loại nối đất sử dụng trạm 10- Phân biệt loại bảo vệ chống sét dùng trạm biến áp 11- Sơ đồ tác dụng bù dọc, bù ngang dùng hệ thống điện 12- Nắm vững liên động thường sử dụng trạm 13- Hiểu tượng phóng điện nguyên nhân 14- Biết số từ tiếng Anh chuyên môn thông dụng II- Làm được: 1- Biết cách đọc vẽ thứ nhị thứ trạm 2- Bấm đầu cốt, đấu nối hàng kẹp 3- Vệ sinh phần cách điện thiết bị trạm, xử lý tiếp xúc 4- Biết ý nghĩa biển báo trạm ĐZ cao hạ áp 5- Biết sử dụng bảo quản trang thiết bị dùng cho công tác quản lý vận hành trạm: dụng cụ khí, mêgm, đồng hồ vạn năng, ampekiềm, máy thử dầu cách điện, máy đo nhiệt độ mối nối 6- Biết dùng mêgaôm để kiểm tra cách điện cáp, sứ, máy biến áp, kháng điện…và hiểu ý nghĩa phép đo 7- Biết qui trình lấy mẫu dùng máy thử dầu cách điện, hiểu ý nghĩa phép thử nghiệm 8- Sử dụng thành thạo phương tiện thông tin liên lạc phục vụ công tác vận hành 9- Thao tác đọc giá trị chỉnh định, giá trị đo lường lấy thông tin cố rơ le số 10- Dưới hướng dẫn thực chỉnh định thông số rơle 11- Thao tác thành thạo xác quy trình thiết bị trạm 12- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng ắc quy pha chế dung dịch axit bổ sung cho hệ thống ắc quy 13- Nắm rõ thơng tin chế độ vận hành bình thường cố để báo cáo rõ ràng, ngắn gọn với cấp có liên quan 14- Biết sử dụng thành thạo máy vi tính để đánh văn Word, gửi nhận Emai) 15- Các vấn đề có liên quan khác Bậc 2/5 I- Hiểu biết Hiểu biết yêu cầu bậc bổ sung thêm: 1- Hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động thiết bị trạm biến áp như: MBA, điều áp, kháng điện, máy cắt, TU, TI, DCL, tụ bù dọc, chống sét van 2- Biết ý nghĩa thơng số số thiết bị như: MBA, TU, TI … 3- Hiểu rõ ý nghĩa mạch khoá liên động trạm 4- Hiểu chức làm việc hệ thống SCADA 5- Biết thời hạn bảo dưỡng, trung tu, đại tu thiết bị nhất, nhị thứ trạm 6- Nắm vững sơ đồ phương thức, nguyên lý, chức làm việc loại bảo vệ cho MBA, kháng, tụ đường dây 7- Hiểu nắm vững chức làm việc hệ thống tự dùng AC/DC 8- Nắm vững từ tiếng Anh chuyên môn 9- Các vấn đề liên quan khác II- Làm được: Làm yêu cầu bậc bổ sung thêm: 1- Đọc thành thạo vẽ thứ nhị thứ 2- Nhận biết diễn tả xác lời ghi chép tượng diễn biến trình vận hành thiết bị 3- Lấy, đọc phân tích thông tin cố từ rơ le bảo vệ 4- Xử lý cố hệ thống tự dùng chiều, xoay chiều 5- Xử lý nhanh, xác qui trình tất cố trạm 6- Thực vệ sinh bảo dưỡng thiết bị nhất, nhị thứ theo định kỳ quy trình an tồn xác 7- Thực tháo, lắp, sửa đổi bổ sung thiết bị cho mạch nhị thứ theo yêu cầu thiết kế bổ sung đảm bảo đúng, xác an tồn 8- Dùng thiết bị đo có để thực số hạng mục thí nghiệm cho thiết bị trạm 9- Biết vẽ Autocard (các vẽ phần điện) 10- Các vấn đề có liên quan khác Bậc 3/5 I- Hiểu biết Hiểu biết yêu cầu bậc bổ sung thêm: 1- Phân tích ưu, nhược điểm sơ đồ phân phối thiết bị 500kV, 220kV, 110kV quản lý với sơ đồ phân phối thiết bị khác có cấp điện áp 2- Hiểu nguyên lý làm việc chức tự động hóa trạm như: AR, sa thải tần số 3- Nắm vững nguyên lý làm việc, chu kỳ bảo dưỡng, trung tu, đại tu, thiết bị trạm 4- Lập biện pháp nội dung hạng mục bảo dưỡng, trung tu, đại tu cho thiết bị trạm 5- Nắm, hiểu rõ chức bảo vệ rơ le hệ thống điện có kết hợp hệ thống thơng tin 6- Phân tích điều kiện mục đích việc vận hành song song MBA 7- Lập biện pháp để lập xử lý tình xảy mạch nhị thứ : có chạm đất nguồn DC hay nguồn AC… cô lập thiết bị rơ le bảo vệ để sửa chữa, thí nghiệm 8- Các vấn đề liên quan khác II- Làm được: Làm yêu cầu bậc bổ sung thêm: 1- Đọc phân tích thành thạo mạch vẽ thứ nhị thứ 2- Phán đoán tượng cố, diễn biến bất thường trình vận hành thiết bị nhằm ngăn chặn cố 3- Chỉnh định thành thạo thông số rơle Biết ý nghĩa thơng số 4- Giao diện lấy thơng tin cố giá trị cài đặt rơ le máy tính 5- Xử lý số hư hỏng thường gặp rơle 6- Và vấn đề có liên quan khác 10 Bậc 6/7 Hiểu biết làm công việc bậc 5/7 bổ sung thêm I- Hiểu biết: 1.Đọc sơ đồ mở rộng loại máy điện phức tạp Đọc vẽ sơ đồ trải cuộn dây loại máy phát điện động xoay chiều theo kiểu quấn dây khác 2.Đọc sơ đồ đài bán dẫn ơtơ thường làm, Nắm tính công dụng linh kiện bán dẫn điện tử 3.Hiểu cơng thức tính tốn cho loại máy điện 4.Nắm cấu tạo nguyên tắc hoạt động hệ thống đánh lửa rơle điều chỉnh dùng bán dẫn loịa có tiếp điểm Hiểu lợi ích cần thiết phảu áp dụng hệ thống đánh lửa bán dẫn ôtô xăng có tốc độ vòng quay cao 5.Nắm ngun lý làm việc máy điện đồng không đồng 6.Tính tốn thơng số điện áp, tốc độ để biến đổi máy điện 7.Đọc sơ đồ điện tất loại máy cắt gọt kim loại II Làm được: 1.Sửa chữa phục hồi, cải tiến thiết bị điện ôtô từ loại xe sang loại xe khác 2.Sửa chữa, phục hòi loại máy điện chiều, xoay chiều có cơng suất nhỏ 200 kW 3.Cải tiến máy điệnđiện áp vòng quay theo u cầu sản xuất 4.Lắp đặt mạng điện động lực chiếu sáng cho phân xưởng 5.Lắp đặt, thử nghiệm số máy điện sau sửa chữa đưa vào sử dụng theo tài liệu hướng dẫn 6.Sửa đài bán dẫn ôtô thường làm 7.Sửa chữa hư hỏng thông thường điện máy cắt gọt kim loại Bậc 7/7 Hiểu biết làm công việc bậc 6/7 bổ sung thêm I- Hiểu biết: Đọc sơ đồ điện tất loại máy công cụ Biết lấy mẫu, vẽ sơ đồ trải cuộn dây, sơ đồ nguyên lý làm việc loại máy điện phức tạp có cấu tạo đặc biệt 104 Hiểu cơng thức tính tốn cho loại máy điện Nắm ngun nhân gây tổn thất cơng suất máy biến khái niệm hiệu suất Hiểu sâu sắc, toàn diện kỹ thuật lắp đặt bán dẫn Biết phân tích đặc tính kỹ thuật, kinh tế để tổng kết kinh nghiệm nghề II Làm được: Sửa chữa thành thạo loại đồng hồ, đài bán dẫn đặt ô tô Sửa chữa bệnh thông thường điện loại máy cơng cụ Bố trí gá lắp, thiết bị kiểm tra Bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành loại máy điện theo tài loại hướng dẫn Bảo dưỡng, sửa chữa đồng hồ đo điện trở, điện áp, cường độ, cơng suất Có nhiều kinh nghiệm nghề Giải khó khăn kỹ thuật điện Làm chức quản lý kỹ thuật, quản lý tiến độ sản xuất phân xưởng K/ nghề sửa chữa ô tô (sơn - MUI - đệm) ( Từ bậc đến bậc ) 105 Bậc 1/5 I Hiểu biết: 1.Nắm mục đích ý nghĩa công nghệ sơn, bước quy trình sơn 2.Nắm thiết bị, dụng cụ cần thiết dây chuyền sơn phân xưởng 3.Biết đợc thành phần loại sơn thường dùng Biết phương pháp quét sơn thường sơn lót 4.Biết phương pháp đánh giấy nhám sản phẩm cách thành thạo 5.Biết chuẩn bị dụng cụ chi tiết để sơn lót 6.Biết phân biệt mặt phải, mặt trái loại bạt, tải, da 7.Biết tên phạm vi sử dụng dụng cụ, máy móc, vật liệu dùng nghề 8.Phân biệt loại vải bạt, vải giả da, tải, nilông cách giữ gìn bảo quản chúng II Làm được: 1.Đánh giấy nhám sạch, bảo đảm kỹ thuật 2.Pha sơn lót theo yêu cầu kỹ thuật 3.Sơn lót sơn xì bảo đảm kỹ thuật 4.Xé nhồi cỏ đệm ghế 5.May bạt thông thường thẳng 6.Châm dầu cho máy khâu 7.Tháo lắp loại ghế xe ôtô Bậc 2/5 Hiểu biết làm công việc bậc 1/5 bổ sung thêm: I Hiểu biết: Biết tính chất loại sơn màu, sơn dầu cách bảo quản Nắm nguyên liệu thường dùng pha chế sơn tính chất chúng Biết loại cỡ giấy nhám phạm vi ứng dụng thích hợp Biết phương pháp làm mátít, pha mátít, gắn mátít Biết công dụng, cách sử dụng bảo quản máy nén khí máy xì sơn Đọc vẽ chi tiết đơn giản có hai hình chiếu 106 Hiểu số khái niệm thông thường dung sai lắp ghép như: loại kích thước,sai lệch kích thước dung sai, cấp xác Hiểu khái niệm mặt chuẩn gia công Nắm cấu tạo, nguyên lý làm việc cách bảo quản loại máy khâu thường làm Nắm quy cách vải bạt, vải giả da II Làm được: Đánh giấy nhám, trát mátít bảo đảm kỹ thuật, chắn, đẹp Biết cách bảo quản sản phẩm sơn Phát sai sót đánh giấy nhám trát máttít sửa chữa sai sót Điều khiển máy nén khí máy xì sơn để sơn tốt Xì chữ nhãn hiệu bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật Đóng lò so vào khung gỗ sơn lò so Tra kim, lắp điều chỉnh cỡ theo yêu câù kỹ thuật May đường thẳng, góc, mép thẳng, đều, chắn Đóng cốt, nhồi lên mặt loại đệm tạo phẳng 10 Chằng lò so loại xe theo quy cách mẫu đo sẵn 11 Tháo, lắp, ren tarô bulông đai ốc Bậc 3/5 Hiểu biết làm công việc bậc 2/5 bổ sung thêm: I Hiểu biết: Nắm yêu cầu kỹ thuật bước gia công trước sơn Nắm yêu cầu kỹ thuật bước gia công trước sơn kỹ thuật sơn Nắm yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng độ bền lớp sơn Biết nhiệt độ sấy thích hợp cho loại sơn Nắm quy trình sơn mầu phương pháp pha sơn màu Biết nguyên lý cấu tạo máy sơn xì sơn cách sửa chữa Đọc vẽ tương đối phức tạp tủ sắt, khung xe ôtô Biết phương pháp tô chữ số chữ thường theo mẫu Nắm yêu cầu kỹ thuật sơn, kỹ thuật sơn dùng máy xì sơn Hiểu khái niệm: độ không song, độ khơng vng góc cách kiểm tra 10 Nắm ký hiệu tính chất vật liệu thường dùng 107 11 Biết chiều co giản vải bạt, vải giả da, ni lơng 12 Tính tốn vật liệu dùng vào việc Dự trù loại vật liệu cần cho xe vào sửa chữa 13 Hiểu lý thuyết tính tốn cắt, may, vá 14 Biết quy cách cắt, đóng, khâu cho tồn loại đệm, tựa, trần loại xe II Làm được: Pha sơn màu, sơn mau khô, sơn lâu khô theo màu mẫu cho trước bảo đảm kỹ thuật Sơn sơn màu, bảo đảm kỹ thuật,mỹ thuật Sơn xì lót loại sơn dầu sơn mau khô Mài giấy nhám nước bảo dảm kỹ thuật Sửa chữa máy xì sơn Phát kịp thời thiếu sót thơng thường sản xuất đề xuất biện pháp khăc phục Bả máttít khơ Tơ chữ chữ số bảo đảm kỹ thuật Chữa cốt ghế, đệm, tựa loại xe 10 Đo lấy mẫu , dựng trần loại xe thường làm IV 11 Thay bulông, gudông gãy Bậc 4/5 Hiểu biết làm công việc bậc 3/5 bổ sung thêm: I Hiểu biết: Nắm điều kiện, chế độ làm việc, bước quy trình cơng nghệ sơn nhà máy Năm tính chất thành phần cấu tạo loại sơn dùng phân xưởng Biết chọn sơn lót thích hợp cho loại sản phẩm kim loại khác Biết pha trộn máttít thích hợp với cơng việc cần mềm, rắn khác Biết phương pháp sơn bóng sơn dầu sơn khơ Biết sơn vá sơn lâu khô Biết chọn màu sắc thích hợp cho loại sản phẩm kim loại khác cho sản phẩm đạt kỹ thuật mỹ thuật Nắm nguyên nhân biện pháp khắc phục khuyết tật thông thường công nghệ sơn Biết phương pháp bảo vệ mặt khơng sơn sơn xì tốn sơn 108 10 Đọc tất vẽ mui đệm 11 Hiểu khái niệm dung sai lắp ghép có quan hệ đến nghề mui, đệm 12 Biết rỏ tính loại vật liệu dùng làm mui, đệm, tựa, trần loại xe ôtô 13 Hiểu sâu sắc lý thuyết lấy dấu, cắt, may, vá có tính mỹ thuật loại xe 14 Tính tốn, dự trù ngun vật liệu cho loại phương tiện xe đóng sửa chữa 15 Nắm tính thép lò so II Làm được: Làm thành thạo bảo đảm kỹ thuật tất công việc công nghệ sơn như: đánh giấy nhám, trát máttít, sơn lót, sơn màu Trang trí chữ số, nhãn hiệu, biển, băng kẻ chữ v.v bảo đảm kỹ thuật Sơn xì chỗ bị bong sơn bảo đảm đồng màu với màu có Giải kỹ thuật có hiệu cố thông thường xảy phận sơn Tính tốn dự trù ngun vật liệu sơn cho mặt hàng Chỉ đạo tổ sản xuất bảo đảm kỹ thuật, chất lượng kế hoạch Sơn màu vật phức tạp bảo đảm kỹ thuật thời gian quy định Theo mẫu hay vẽ, làm thông thạo loại mui, đệm, tựa, trần cho loại phương tiện Kiểm tra mui, đệm, trần loại xe vào sửa chữa 10 Cải tiến loại mui, đệm, tựa cần thiết 11 Quấn nhiệt luyện loại lò so dùng cho đệm, tựa 12 Sửa chữa hư hỏng máy khâu thiết bị dùng cho mui, đệm 13 Giải khó khăn kỹ thuật hàng ngày Chữa chỗ sai thợ bậc Bậc 5/5 Hiểu biết làm công việc bậc 4/5 bổ sung thêm: I Hiểu biết: Nắm ý nghĩa, tính chất điều kiện kỹ thuật bước quy trình cơng nghệ sơn để giải thích, hướng dẫn cho cơng nhân bậc Nắm điều kiện kỹ thuật cần thiết bước chuẩn bị bề mặt sơn, chọn nguyên vật liệu, chọn dụng cụ đồ nghề, kỹ thuật pha sơn, sấy sơn , để sơn đạt yêu cầu kỹ thuật 109 Nắm nguyên tắc tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật phận sơn nhà máy II Làm được: Thành thạo nghề sơn, sơn loại sơn sản phẩm phức tạp, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao sơn thường, sơn xì nhiều màu Kẻ chữ đẹp trình bày đẹp loại nhãn hiệu phức tạp có Giao mặt hàng, tự xây dựng quy trình cơng nghệ, tính tốn, dự trù nguyên vật liệu, thiết bị, bố trí mặt bằng, bố trí dây chuyền sản xuất, lực lượng cơng nhân, v.v bảo đảm kế hoạch, bảo đảm chất lượng yêu cầu Chỉ đạo ngành sơn kỹ thuật kế hoạch Đào tạo thợ lý thuyết thực hành Kiểm tra sản phẩm thay nhân viên kiểm tra kỹ thuật 110 L/ nghề lái xe ô tô (từ bậc đến bậc 3) nhiệm vụ yêu cầu chung I Nhiệm vụ: Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ để ngày nâng cao trình độ nghề nghiệp, sẵn sàng thực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Cơ động cần thiết, đảm bảo xe hoạt động tốt, an toàn hiệu qủa nhằm đáp ứng kịp thời phục vụ tốt cho công tác sản xuất Công ty Nâng cao hiệu suất sử dụng, khai thác triệt để tính kỹ thuật xe, trì tình trạng họat động tốt, kéo dài tuổi thọ xe Nêu cao ý thức trách nhiệm cơng tác giữ gìn, bảo quản tài sản Công ty Phạm vi áp dụng: Dùng cho công nhân lái xe ô tô thuộc Công ty truyền tải điện II Yêu cầu chung: Các bậc thợ từ bậc 1/3 đến bậc 3/3 phải nắm vững: Luật giao thông đường Việt Nam theo nghị định 36/CP, vận dụng xử lý tốt tình lái xe đường Công dụng, cấu tạo nguyên lý làm việc hệ thống cấu tạo số cụm chi tiết tổng thành xe ôtô Ngun lý chuyển động ơtơ, có kiến thức sở an toàn vận dụng lái xe an tồn địa hình khác Các nội quy, quy định sử dụng xe làm tốt công tác bảo dưỡng kỹ thuật xe ôtô theo định kỳ Các nguyên nhân, tình trạng hư hỏng phương pháp khắc phục sửa chữa trục trặc hư hỏng thơng thường Quy trình quy phạm kỹ thuật an tồn sử dụng ơtơ cần trục 111 Quy trình quy phạm kỹ thuật an tồn điện (khi sử dụng thiết bị nâng cẩu trạm biến áp) Quy định cơng tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công tác bảo quản giữ gìn xe 10 Vận chuyển vật tự thiết bị (VTTB) an tồn phục vụ cơng tác sản xuất Cơng ty 11 Phục vụ đảm bảo an toàn đưa đón cán cơng tác 12 Các qui định khác liên quan Công ty, Ngành Bậc 1/3 I- Nguyên tắc : Phải có lái xe từ : Trung xa tải đến đại xa tải (Hạng B2 đến hạng C) - Hạng B2: Ơtơ tải, đầu kéo có rơmoóc 3500kg kinh doanh vận tải - Hạng C: Ơtơ chở người đến chổ ngồi, ơtơ tải, đầu kéo có rơmoóc từ 3500kg trở lên II Cấu tạo nguyên lý hoạt động ô tô: Hiểu biết : Kiến thức nguyên lý cấu tạo xe ôtô Ý nghĩa, công dụng loại đồng hồ, đèn tín hiệu, báo hiệu thiết bị khác xe ô tô Nguyên lý hoạt động hệ thống nhiên liệu Công dụng bơm cao áp hệ thống cung cấp nhiên liệu Diezel Nguyên lý hoạt động hệ thống đánh lửa Chu kỳ làm việc động xăng, dầu Công dụng cấu trục khủyu truyền động đốt Công dụng cấu tạo xéc măng Công dụng cấu tạo pít tơng 112 10.Cơng dụng cấu tạo xi lanh 11.Công dụng hộp số 12 Công dụng gầm ô tô 13 Công dụng điều kiện làm việc Xupáp 14 Nguyên lý hoạt động công dụng hệ thống làm mát 15.Nguyên lý hoạt động công dụng hệ thống bôi trơn động 16.Nguyên lý dẫn động hệ thống phanh III Công việc bảo dưỡng sửa chữa: Làm được: Các công tác bảo dưỡng kỹ thuật xe ôtô hiểu nắm cách phân loại bảo dưỡng Các nội dung bảo dưỡng thường xuyên hiểu nội dung công việc bảo dưỡng định kỳ Công tác bảo dưỡng ăcqui ô tô Bảo dưỡng điều chỉnh cụm hệ thống xe tơ Bảo dưỡng động cơ, hệ thống cung cấp nhiên liệu Bảo dưỡng hệ thống điện Bảo dưỡng hệ thống truyền lực Chế độ bảo dưỡng kỹ thuật xe nhà bảo hành Các hư hỏng thông thường hệ thống nhiên liệu, hệ thống điện, hệ thống làm mát, hệ thống đánh lửa động qúa trình sử dụng 10.Các hư hỏng thơng thường thuộc hệ thống truyền lực, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống gầm 11 Đề xuất phương thức sửa chữa, cách thức ghi chép sổ sách giấy tờ công tác xe tinh thần trách nhiệm người lái xe 113 Bậc 2/3 Hiểu biết làm yêu cầu bậc 1/3 bổ sung thêm: I Nguyên tắc : Phải có lái xe hạng D: Ơtơ chở người từ 10 đến 30 chổ ngồi II Cấu tạo nguyên lý họat động ô tô Hiểu biết : Nguyên lý họat động chế hòa khí đại Ngun lý hệ thống truyền lực thuỷ lực Cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống phanh có trợ lực khí nén, chân không hệ thống đổ hàng tự động Quy trình hệ thống nâng hạ xích, cáp Nguyên lý hoạt động bầu lọc ly tâm Công dụng xupáp Công dụng hoạt động bơm nước Chu kỳ làm việc động xăng, dầu Động xăng dizel giống khác điểm 10.Công dụng cấu tạo Pittông 11.Công dụng cấu tạo xécmăng 12.Công dụng cấu tạo xi lanh 13.Công dụng cấu tạo cấu phân phối khí 14.Cơng dụng hệ thống làm mát 15.Cơng dụng cấu tạo két nước 16.Nguyên lý hoạt động hệ thống cung cấp nhiên liệu, chế hòa khí 17.Cơng dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng, dầu 18.Nguyên lý làm việc chế hòa khí, bơm xăng 19.Cơng dụng acqui ô tô 20.Tác dụng đồng tốc hộp số 114 21.Các phận hệ thống lái có trợ lực lái thuỷ lực 17.Nguyên lý hoạt động hệ thống đánh lửa thường III Công việc bảo dưỡng sửa chữa Làm được: Các công việc bảo dưỡng định kỳ cấp I hiểu rõ nội dung công việc bảo dưỡng định kỳ cấp II Các công tác bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ xe Khắc phục điều chỉnh tình trạng hư hỏng đánh lửa sớm - đánh lửa muộn Khắc phục giclơ chế hòa khí bị tắc Các tiêu chuẩn kỹ thuật công tác bảo dưỡng số ôtô thông dụng Phát khắc phục nhanh chóng hư hỏng thơng thường hệ thống nhiên liệu, hệ thống điện, hệ thống gầm xe ô tô Bảo dưỡng rà trơn, bảo dưỡng hệ thống phanh Phân loại chu kỳ bảo dưỡng kỹ thuật xe ôtô Bảo dưỡng điều chỉnh cụm hệ thống xe tơ, sử dụng nhiên liệu dầu mỡ, săm lốp, ăc qui 10.Bảo dưỡng hệ thống động 11.Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu 12.Bảo dưỡng bơm dầu, máy phát điện, điều chỉnh đèn pha cốt 13.Bảo dưỡng điều chỉnh ly hợp 14.Bảo dưỡng cầu xe 15 Bảo dưỡng hộp tay lái 16.Các tượng hư hỏng thông thường ô tơ q trình sử dụng Bậc 3/3 115 Hiểu biết làm yêu cầu bậc 2/3 bổ sung thêm: I.Nguyên tắc : Phải có lái xe từ trung xa khách đến đại xa khách (Hạng D đến hạng E) - Hạng D : Ơtơ chở người từ 10 đến 30 chổ ngồi - Hạng E : Ơtơ chở người từ 30 chổ ngồi II Cấu tạo nguyên lý họat động ô tô: Hiểu biết : Lý thuyết chung tổng thành hệ thống cấu tạo xe tơ Tính kỹ thuật thiết bị máy móc xe tô Công dụng cấu tạo trục khuỷu, trục cam Cơng dụng quạt gío ngun lý làm việc bầu lọc khơng khí Cơng dụng ngun lý họat động bơm cao áp ( động Diezel ) Cấu tạo nguyên lý hoạt động vòi phun Cấu tạo nguyên lý hoạt động phận đánh lửa ( biến đánh lửa, chia điện, bugi hộp điều khiển đánh lửa Nguyên lý họat động máy phát điện xoay chiều rơle bán dẫn Nguyên lý hệ thống đánh lửa bao gồm bán dẫn không bán dẫn 10.Nguyên lý hoạt động hệ thống phanh dẫn động khí nén 11.Cơng dụng hệ thống đánh lửa điều cần ý sử dụng hệ thống đánh lửa thường đánh lửa bán dẫn 12.Tác dụng điều hòa lực phanh nguyên lý an toàn phanh 13.Cấu tạo hộp số, công dụng hộp số, ly hợp 14.Cấu tạo trục cacđăng bán trục 15.Cấu tạo tác dụng cấu vi sai III Công việc bảo dưỡng sửa chữa: 116 11 Làm được: Các nội dung công việc bảo dưỡng kỹ thuật cấp II, cấp III điều chỉnh toàn tiêu chuẩn kỹ thuật số ô tô thông dụng Biết sử dụng thành thạo thiết bị dụng cụ thử động loại dụng cụ, đồ nghề để sửa chữa xe Tháo lắp ráp thành thạo cụm chi tiết để bảo dưỡng sửa chữa Biết chuẩn đoán khắc phục hư hỏng hệ thống xe ô tô Tháo lắp ráp, sửa chữa thành thạo hệ thống phanh, khớp nối cacđăng Tháo lắp ráp, sửa chữa thành thạo hệ thống chuyển hướng hệ thống khác Tồn loại cơng tác bảo dưỡng kỹ thuật qúa trình sử dụng xe ô tô Lập chế độ định mức tính toán nhiên liệu để ứng dụng vào thực tế 10.Lập kế hoạch công tác sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô theo định kỳ 11.Tổng kết kinh nghiệm lái xe, kinh nghiệm công tác bảo dưỡng sửa chữa động hệ thống gầm xe ô tô để truyền đạt hướng dẫn cho công nhân lái xe bậc 12.Lắng nghe máy, chuẩn đoán sửa chữa hư hỏng như: Tiếng kêu ăc pittông, tiếng kêu dên, tiếng gõ xupáp, cấu cam, tượng sai lệch điều chỉnh lượng phun nhiên liệu, đánh lửa sớm, đánh lửa muộn 13.Qui trình công tác kiểm tra sửa chữa hư hỏng hệ thống nhiên liệu hệ thống đánh lửa, hệ thống truyền động phanh lái, hệ thống gầm xe ô tô 117 Phụ lục TRANG 1- A/ nghề quản lý vận hành trạm biến áp 110kV 220kv (từ bậc đến bậc 5) 2B/ nghề quản lý vận hành trạm biến áp 500kV (từ bậc đến bậc 5) 3C/ nghề quản lý vận hành đường dây truyền tải điệncấp điện áp từ 110kv đến 500KV (từ bậc đến bậc 7) 4D/ nghề sửa chữa thí nghiệm điện cao áp (từ bậc 1/7 đến bậc 7/7) 5E/ nghề sửa chữa thí nghiệm rơ le (từ bậc 1/7 đến bậc 7/7) 6F/ nghề khí gò - hàn ( Từ bậc đến bậc ) 7- G/ nghề cắt gọt kim loại ( Từ bậc đến bậc ) 8- H/ nghề sửa chữa máy - gầm ô tô ( Từ bậc đến bậc ) 9- I/ nghề sửa chữa điện ô tô ( Từ bậc đến bậc ) 10- K/ nghề sửa chữa ô tô (sơn - MUI - đệm) ( Từ bậc đến bậc ) 11L/ nghề lái xe ô tô (từ bậc đến bậc 3) 118 01 06 12 21 55 61 71 90 97 102 107 ... hành đường dây truyền tải điện có cấp điện áp từ 110kv đến 500KV (từ bậc đến bậc 7) nhiệm vụ yêu cầu chung I- Nhiệm vụ Quản lý vận hành sửa chữa đường dây truyền tải điện có cấp điện áp 110 ... thuộc Công ty truyền tải điện quản lý II- Yêu cầu chung: Các bậc thợ từ bậc 1/5 đến 5/5 bắt buộc phải: 1- Nhân viên vận hành trạm biến áp 500kV bao gồm: Trực trực phụ - Trực phải kỹ sư điện - Trực... Tuyên truyền, vận động quyền nhân dân địa phương có đường dây qua tham gia bảo vệ đường dây truyền tải Phạm vi áp dụng: Dùng cho đơn vị quản lý vận hành đường dây truyền tải thuộc Công ty truyền tải
- Xem thêm -

Xem thêm: TIÊU CHUẨN CẤP BẬC THỢ TRUYỀN TẢI ĐIỆN, TIÊU CHUẨN CẤP BẬC THỢ TRUYỀN TẢI ĐIỆN, 1- Giải thành thạo các bài toán về mạch điện 3 pha cân bằng như: tính được dòng điện dung, dòng điện chạm đất, tổn thất điện áp, tổn thất công suất... trên các đường dây truyền tải., Lấy được đồ thị vòng của bộ điều chỉnh điện áp dưới tải., Biết được nhiệt độ cần thiết để dập, uốn nóng ứng với từng loại vật liệu.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay