BỘ ĐIỀU ÁP DƯỚI TẢI OLTC

10 23 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 03:22

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN TRỞ ĐỘNG TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỘ ĐIỀU ÁP DƯỚI TẢI ĐỐI VỚI MÁY BIẾN ÁP LỰC.Giới thiệu về bộ điều áp dưới tải (OLTC) và phép đo điện trở động (DRM)Một trong những lý do chính dẫn đến các hư hỏng đối với MBA là những khiếm khuyết trong các bộ OLTC. Chuyên đề này tập trung vào thảo luận phép đo điện trở động của bộ OLTC được xem như là một trong những kỹ thuật đánh giá chất lượng của bộ OLTC. Các thành tựu gần đây trong việc phát triển thay đổi nấc phân áp đã làm cho chúng trở nên càng ngày càng tin cậy hơn các sản phẩm trước đây. Các vật liệu mới, thiết kế mới đã được đưa vào sử dụng cùng với các kỹ thuật chuyển nấc mới. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN TRỞ ĐỘNG TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỘ ĐIỀU ÁP DƯỚI TẢI ĐỐI VỚI MÁY BIẾN ÁP LỰC Phần I: Giới thiệu điều áp tải (OLTC) phép đo điện trở động (DRM) I Tổng quan: Một lý dẫn đến hư hỏng MBA khiếm khuyết OLTC Chuyên đề tập trung vào thảo luận phép đo điện trở động OLTC xem kỹ thuật đánh giá chất lượng OLTC Các thành tựu gần việc phát triển thay đổi nấc phân áp làm cho chúng trở nên ngày tin cậy sản phẩm trước Các vật liệu mới, thiết kế đưa vào sử dụng với kỹ thuật chuyển nấc Nguyên lý chung vận hành điều áptải dựa vào nguyên lý “make-beforebreak” tức ln đảm bảo khơng có ngắt quảng dòng điện thực chuyển nấc Phát minh Dr Jansen đưa năm 1926 sử dụng thiết kế đại ngày Mặc dù thiết kế thực tế nhiều loại chuyển nấc có khác đáng kể ln ln có trở kháng chuyển đổi mạch suốt trình hoạt động chuyển nấc Có loại trở kháng chủ yếu dùng công nghệ OLTC: điện trở điện kháng Cả hai chúng sử dụng công nghệ chế tạo OLTC nhiều năm Trong chuyên đề tập trung phân tích loại sử dụng điện trở thiết kế OLTC II Cấu trúc chung OLTC: Theo thống kê cố xảy MBA cố liên quan đến OLTC chiếm tỷ trọng lớn, việc tìm hiểu cấu trúc, vận hành, đánh giá chẩn đốn chất lượng OLTC ln cần trọng Hình 1: Sự cố MBA % nguyên nhân gây cố Phân loại cấu tạo: Đối với OLTC có phần sau: - Bộ phận công tắc K (contactor) - Bộ phận chọn nấc (lựa chọn) - Bộ phận truyền động mơ tơ Bé phËn Contactor Bé phËn trun ®éng Bé phËn lùa chän Hình : Cấu tạo chung OLTC Về phương pháp đấu nối, có kiểu đấu nối sau : a Kiểu tuyến tính b Kiểu đảo cực đơn c Kiểu đảo cực đôi d Kiểu điều chỉnh tinh/thô (kiểu đơn) e Kiểu điều chỉnh tinh/thơ (kiểu đa) Hình : Các kết nối OLTC Phụ thuộc vào hệ thống yêu cầu vận hành mà kiểu kết nối sử dụng trường hợp khác Các kiểu ứng dụng MBA 2, cuộn dây, MBA tự ngẫu kể MBA dịch pha (PST) Vị trí đặt OLTC đặt bên phía cao hạ MBA tùy thuộc vào thiết kế MBA yêu cầu đặt biệt khách hàng Nguyên lý làm việc OLTC : Nguyên lý làm việc chung OLTC tiếp điểm lựa chọn trước tình trạng khơng có hồ quang Sau tiếp điểm contactor K đóng, mở thực chuyển nấc phân áp, lúc việc thực đóng, cắt có hồ quang điện Sau minh họa việc chuyển nấc phân áp từ nấc lên nấc với OLTC kiểu điện trở Vị trí : Giả sử MBA làm việc nấc phân áp Dao lựa chọn lẻ D1 nấc (Hình 4) tiếp điểm Contactor K1, K3 đóng, tiếp điểm Contactor K2, K4 mở Dòng điện chạy theo hướng từ A qua nấc đến Dao lựa chọn D1 – K3 X (một phần nhỏ chạy qua điện trở R1 K1) Ipt  A  D1  K3  X Hình Vị trí 2: Khi chuyển mạch từ nấc qua nấc 4, dao lựa chọn D2 rời vị trí củ nấc chuyển qua vị trí nấc tình trạng tiếp điểm K2, K4 hở mạch Lúc dòng điện chạy theo mạch cũ (Hình 5) Hình Vị trí 3: Sauk hi D2 chuyển nấc 4, tiếp điểm K3 mở tồn độ dòng điện chạy qua R1 K1 (Hình 6) Ipt  A   D1  R 1 K1  X Hình Vị trí 4: Tiếp điểm K2 đóng lại, lúc dòng điện chạy qua R1, R2 (hình 7) với chiều sau: Ipt  A  D1   R1  K1 Ipt  A  D2   R2  K2 Hình Vị trí 5: Tiếp điểm K1 mở ra, chuyển tồn dòng điện chạy qua R2 K2 (hình 8) Ipt  A  D2  R2  K2  X Hình Vị trí 6: Tiếp điểm K4 đóng lại, nối tắt điện trở R2 để đưa dòng điện chạy qua tiếp điểm K4 (hình 9) đưa chuyển nấc làm việc nấc phân áp nấc với dòng điện chạy sau: Ipt  A  D2  R2  K4  X Hình III Giới thiệu phép đo DRM việc đánh giá chất lượng OLTC: Như nói phần mở đầu, xác suất xảy cố OLTC tương đối lớn để MBA vận hành ổn định tin cậy, công tác đánh giá chất lượng OLTC cần đặc biệt xem trọng Phần giới thiệu phương pháp đánh giá chất lượng OLTC “Phép đo điện trở động (DRM)” Hoạt động thay đổi nấc phân áp thường diễn vài giây có tín hiệu thay đổi nấc phân áp Trong thực chuyển đổi, điện trở tham gia vào mạch chuyển đổi nguyên nhân gây thay đổi động tổng trở kháng mạch Bằng việc bơm ghi lại dòng DC suốt q trình chuyển nấc sau thực phân tích cách xác, điều phát số khiếm khuyết hoạt động chuyển nấc OLTC Đối với OLTC kiểu điện trở, có đường cong dự kiến hình 11 Để đơn giản ta xem cấu tạo OLTC sau: Hình 10: Cấu tạo đơn giản OLTC Hình 11: Đường cong dòng điện ghi lại q trình chuyển nấc Mơ tả hoạt động chuyển nấc cách chi tiết hình sau Hình 12: Dòng điện trạng thái làm việc bình thường Trong điều kiện vận hành ổn định, chuyển nấc làm việc vị trí Dòng điện chạy qua phần cuộn dây sau chuyển qua tiếp điểm contact K vật dẫn thích hợp Hình 13: Dòng điện trạng thái R1 tham gia trình chuyển nấc Ở giai đoạn việc chuyển nấc, điện trở tham gia vào mạch việc di chuyển tiếp điểm tới tiếp điểm điện trở dần tách khỏi tiếp điểm Đó ngun nhân dẫn đến dòng điện bị giảm xuống Giá trị dòng i định giá trị điện trở điện trở cuộn dây Hình 14: Dòng điện trạng thái R1, R2 tham gia q trình chuyển nấc Trong thực tế dòng điện không đạt đến trạng thái ổn định điện trở thứ tham gia vào trình chuyển nấc Ở giai đoạn dòng điện i 12 chạy qua nấc kế cận thông qua điện trở Hình 15: Dòng điện trạng thái R2 tham gia trình chuyển nấc Sau thời gian t12 tiếp điểm điện trở thứ tách dòng điện lúc chạy qua R2 có giá trị i2 Hình 16: Dòng điện trở lại trạng thái làm việc bình thường Sau thời gian t2, tiếp điểm di chuyển tới tiếp điểm chon lựa kết thúc trình chuyển nấc Bằng cách đưa vào đầu phân áp cuộn dây dòng DC ghi lại nó, thu kết hình bên Các khoảng thời gian t 1, t12 t2 khác loại nhà chế tạo tương đương loại với Vì so sánh kết chuyển nấc loại giúp đánh giá bất thường chúng Và so sánh pha với vấn đề với tiếp điểm riêng thể vấn đề với hệ thống truyền động chuyển nấc pha Đối với phương pháp DRM, xác định số hư hỏng trình thực chuyển nấc sau: - Lão hóa tiếp điểm Vấn đề ngắt dòng thời gian ngắn Hư hỏng truyền động Sự cố trùng hợp pha Hư hỏng tiếp điểm lựa chọn … IV Kết luận: Phương pháp điện trở động công cụ mạnh mẽ để đánh giá tình trạng chuyển nấc Nó cho phép kiểm tra tình trạng tiếp điểm contac K số hư hỏng điện khác Một số lỗi cho nguy hiểm việc ứng dụng phương pháp giúp tránh số lỗi nguy hiểm tương lai, nâng cao chất lượng vận hành MBA Để phân tích cụ thể việc ứng dụng DRM, phân tích cụ thể với hỏng hóc, yếu tố ảnh hưởng đến thực DRM, đề cập phần sau Tài liệu tham khảo: Phân xưởng Cao (2004), Qui trình thí nghiệm điều áp tải Johan J Smit (2009), Kinh nghiệm chẩn đoán OLTC với phép đo DRM Dr Michael Krüger, Omicron Electronics and Alexander Dierks, Alectrix (2008), Phép đo điện trở động tĩnh OLTC MBA lực R Leich Liandon, Alkmaar, The Netherlands, Ảnh hưởng thông số đo đến phép đo DRM - ... với OLTC có phần sau: - Bộ phận cơng tắc K (contactor) - Bộ phận chọn nấc (lựa chọn) - Bộ phận truyền động mô tơ Bé phËn Contactor Bé phËn trun ®éng Bé phËn lùa chän Hình : Cấu tạo chung OLTC. .. cách xác, điều phát số khiếm khuyết hoạt động chuyển nấc OLTC Đối với OLTC kiểu điện trở, có đường cong dự kiến hình 11 Để đơn giản ta xem cấu tạo OLTC sau: Hình 10: Cấu tạo đơn giản OLTC Hình... nghiệm điều áp tải Johan J Smit (2009), Kinh nghiệm chẩn đoán OLTC với phép đo DRM Dr Michael Krüger, Omicron Electronics and Alexander Dierks, Alectrix (2008), Phép đo điện trở động tĩnh OLTC
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐIỀU ÁP DƯỚI TẢI OLTC, BỘ ĐIỀU ÁP DƯỚI TẢI OLTC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay