BÍ KÍP CÁC TỔ HỢP PHÍM TĂT MÁY TÍNH

7 17 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 02:42

CÁC TỔ HỢP PHÍM THÔNG DỤNG GIÚP THAO TÁC MÁY TÍNH NHANH HƠNCÁC TỔ HỢP PHÍM THÔNG DỤNG GIÚP THAOTÁC MÁY TÍNH NHANH HƠNCÁC TỔ HỢP PHÍM THÔNG DỤNG GIÚP THAO TÁC MÁY TÍNH NHANH HƠNCÁC TỔ HỢP PHÍM THÔNG DỤNG GIÚP THAOTÁC MÁY TÍNH NHANH HƠN CÁC TỔ HỢP PHÍM THƠNG DỤNG GIÚP THAO TÁC MÁY TÍNH NHANH HƠN Di chuyển trỏ qua chữ Hãy nhấn lúc phím Ctrl mũi tên sang trái/phải Chọn chữ Tương tự, cần bôi đen, đánh dấu chữ một, bạn nhận Ctrl, Shift phím mũi tên qua phải/trái 3 Xoá chữ Hãy nhấn Ctrl Backspace để xố chữ bạn muốn Chọn (bơi đen) tất chữ dòng tại, kể tử chỗ trỏ Hãy nhấn Shift, Home End, bạn bơi đen tồn chữ dòng tại, kể từ trỏ 5 Thu nhỏ tất cửa sổ Chỉ cần nhấn phim có biểu tượng Windows chữ M, tất cửa sổ thu nhỏ “Mẹo” tiện lợi bạn dở xem Facebook phòng làm việc mà sếp vào! Khố hình Đang làm dở cơng việc phải ngồi phút, bạn khố hình nhấn phím Windows L 7 Hiện trình quản lý tác vụ Bạn cần kiểm tra hệ thống, nhấn Ctrl, Shift ESC Đặt lại tên file Khỏi cần phải nhấn chuột phải, bấm vào file cần đổi tên sau nhấn phím F2 Phóng to, thu nhỏ Thủ thuật áp dụng với nhiều ứng dụng, bao gồm trình duyệt, xử lý văn bản, photoshop… Hãy nhấn Ctrl phối hợp với cuộn chuột 10 Và để trở lại trạng thái bình thường Khi sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường, nhấn Ctrl phím chữ O 11 Trong trình duyệt web, để mở lại tab vừa nhỡ tay đóng Mẹo đáng giá, đặc biệt bạn nhỡ tay đóng tab làm dở Hãy nhấn Ctrl, Shift phím chữ T 12 Để đưa trỏ trở khu địa URL khu tìm kiếm Bạn cần tìm kiếm, mở trang web thật nhanh, hay bấm Ctrl phím L Ngồi nhiều phím nóng nữa, vài tổ hợp phím thơng dụng khác: Phím tắt chung: Ctrl + C: Sao chép Ctrl + X: Cắt (Cut) Ctrl + V: Dán (Paste) Ctrl + Z: Quay lại thời điểm trước (Undo) Shift + Delete: Xóa thẳng tập tin/thư mục mà không cần giữ lại thùng rác Ctrl + A: Chọn tất F3: Mở tính tìm kiếm tập tin/thư mục My Computer Alt + Enter: Mở cửa sổ Properties tập tin/thư mục chọn Alt + F4: Đóng chương trình 10 Alt + Tab: Chuyển đổi qua lại chương trình chạy 11 Alt + Esc: Chọn có thứ tự cửa sổ khác hoạt động để làm việc 12 F5: Làm tươi biểu tượng cửa sổ hành 13 Ctrl + Tab: Di chuyển qua lại thẻ trình duyệt Với phím Windows: 14 Windows + Break: Mở cửa sổ System Properties 15 Windows + D: Ẩn/hiện cửa sổ 16 Windows + M: Thu nhỏ cửa sổ hành xuống taskbar 17 Windows + E: Mở My Computer 18 Windows + L: Ra hình khóa 19 Windows + R: Mở cửa sổ Run Trình soạn thảo: 20 Ctrl + O: Mở liệu 21 Ctrl + N: Tạo 22 Ctrl + S: Lưu đè lên tập tin liệu có 23 Ctrl + W: Mở cửa sổ 24 Alt + F: Hiện danh sách thực đơn từ cửa sổ 25 Ctrl + P: Gọi tính in ấn từ ứng dụng chạy 26 Ctrl + F10: Phóng to/thu nhỏ cửa sổ ứng dụng Dành cho Internet Explorer: 53 Ctrl + B: Mở danh sách địa u thích trình duyệt 54 Ctrl + E: Di chuyển đến tìm kiếm trình duyệt 56 Ctrl + H: Mở lịch sử lướt web 58 Ctrl + L: Hiển thị hộp thoại nhập địa trang web cần truy cập 59 Ctrl + N: Tạo cửa sổ trình duyệt web 62 Ctrl + T: Mở thẻ 63 Ctrl + W: Tắt thẻ ... URL khu tìm kiếm Bạn cần tìm kiếm, mở trang web thật nhanh, hay bấm Ctrl phím L Ngồi nhiều phím nóng nữa, vài tổ hợp phím thơng dụng khác: Phím tắt chung: Ctrl + C: Sao chép Ctrl + X: Cắt (Cut)... tên sau nhấn phím F2 Phóng to, thu nhỏ Thủ thuật áp dụng với nhiều ứng dụng, bao gồm trình duyệt, xử lý văn bản, photoshop… Hãy nhấn Ctrl phối hợp với cuộn chuột 10 Và để trở lại trạng thái bình... hình nhấn phím Windows L 7 Hiện trình quản lý tác vụ Bạn cần kiểm tra hệ thống, nhấn Ctrl, Shift ESC Đặt lại tên file Khỏi cần phải nhấn chuột phải, bấm vào file cần đổi tên sau nhấn phím F2 Phóng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÍ KÍP CÁC TỔ HỢP PHÍM TĂT MÁY TÍNH, BÍ KÍP CÁC TỔ HỢP PHÍM TĂT MÁY TÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay