GIÁO TRÌNH EXCEL 2007

22 31 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 02:34

MICROSOFT EXCEL 2007 I. Định dạng ngày giờ trong Control panel: Vào start  setting  Control panel  mở biểu tượng Regional …  chọn Customize… + number: kiểu số +currency: kiểu tiền tệ + Date : ngày, tháng, năm + Time : giờ, phút, giây  Chọn (apply > ok)2.II. Định Dạng Excel 1. Khái niệm: Ms Excel là một phần mềm dùng sử lý dữ liệu như: tính toán, thống kê, trích lọc và vẽ biểu đồ. 2. Khởi động: C1: Vào Start  run  gõ excel  ok. C2: Double Click biểu tượng Excel trên màn hình. 3. Giao diện: Giới thiệu bảng tính: Bảng tính excel gồm có 16384 cột và 1048576 dòng. Mặc định của bảng tính luôn luôn có 3 sheet, mỗi sheet chứa nội dung khác nhau. MICROSOFT EXCEL 2007 I Định dạng ngày Control panel: - Vào start  setting  Control panel  mở biểu tượng Regional …  chọn Customize… + number: kiểu số +currency: kiểu tiền tệ + Date : ngày, tháng, năm + Time : giờ, phút, giây  Chọn (apply -> ok)2 II Định Dạng Excel Khái niệm: Ms Excel phần mềm dùng sử lý liệu như: tính tốn, thống kê, trích lọc vẽ biểu đồ Khởi động: C1: Vào Start  run  gõ excel  ok C2: Double Click biểu tượng Excel hình 3 Giao diện: Giới thiệu bảng tính: - Bảng tính excel gồm có 16384 cột 1048576 dòng - Mặc định bảng tính ln ln có sheet, sheet chứa nội dung khác 4 Định dạng font mặc định excel: - Vào Office button  Excel options  popular chọn font size thích hợp  ok  đóng excel lại  khởi đóng lại excel Lưu tập tin có password: - Vào Office button  save  + Save in: chọn ổ đĩa cần lưu + File name : tên tt  Vào Tools  chọn General Option  nhập mật lần vào  ok nhập tiếp lần giống lần  ok  Save 6 Các thao tác bảng tính: a) Chèn thêm or xố dòng cột: - Vào Insert  + Rows : thêm dòng + Columns: thêm cột - Vào Edit  delete -> + … rows: xố dòng + … columns: xoá cột  ok b) Các thao tác sheet: - Nhấn phải chuột lên sheet  + Insert  worksheet  ok (thêm sheet) + Delete (xoá sheet) + Rename (đổi tên sheet) Quy tắc nhập liệu excel: - Khi ta nhập liệu excel số nằm bên phải ơ, chữ nằm bên bên trái Nếu nhập vừa số vừa chữ chữ 8 Định dạng liệu menu format: - Chọn vùng liệu cần định dạng  vào Home + Number: định dạng  General: trả giá trị số  Number: Kiểu số có phần thập phân  Custom: định dạng theo nhiều kiểu + Alignment: điều chỉnh ký tự ô  Horizontal: canh chữ theo chiều ngang  Vertical : … theo chiều dọc  Merge cell: kết hợp nhiều ô thành ô  Orientation: xoay chữ ô  ok (loại)  ok + Border: đóng khung cho bảng tính  None : khơng đóng  Outline : đóng khung bên ngồi  Inside : đóng khung bên  Style : kiểu khung  Color : màu khung -> ok + Patterns: tơ màu  No color: khơng có màu  Cách cho chữ xuống dòng ơ: nhấn phím Alt + Enter 9 Các phép tốn excel - Phép (+) ; (-) ; (*) nhân ; (/) chia ; (^) luỹ thừa; ( &) nối ; () khác đối ; (>=;
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH EXCEL 2007, GIÁO TRÌNH EXCEL 2007

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay