GIÁO TRÌNH WORD 2007 NÂNG CAO

45 23 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 02:25

Bài 1: Định Dạng Văn Bản 1. Định dạng văn bản với Style (Tạo Style với văn bản có định dạng giống nhau) B1: Click phải chuột tại đoạn văn bản cần định dạng => Chọn Style => Select text with similar Formatting (Dùng để chọn hết các phần văn bản cùng nhau)B2: Click chuột phải tại đoạn văn bản cần định dạng => Chọn Style => Save selection as a new quick style… B3: Đặt tên theo từng cấp độ B4: Đánh số tự động cho đề mục Vào Home => Multilevel List => Define new Multilevel List => More =>Chọn cấp tương ứng với style đã tạo ở bước trước MICROSOFT WORD 2007 NC Bài 1: Định Dạng Văn Bản Định dạng văn với Style (Tạo Style với văn có định dạng giống nhau) B1: Click phải chuột đoạn văn cần định dạng => Chọn Style => Select text with similar Formatting (Dùng để chọn hết phần văn nhau) B2: Click chuột phải đoạn văn cần định dạng => Chọn Style => Save selection as a new quick style… B3: Đặt tên theo cấp độ B4: Đánh số tự động cho đề mục Vào Home => Multilevel List => Define new Multilevel List => More =>Chọn cấp tương ứng với style tạo bước trước + Enter formatting…: Định dạng cho số + Number style for level: Kiểu đánh số B5: Tiến hành định dạng cho mẫu theo yêu cầu B6: Ok - Chú ý chỉnh sữa Style xong phải Update lại để cập nhật cho văn bên ( Nhấn phải chuột chọn Style/ Update….) 2.Chèn mục lục: vào References =>Tables of contents => Insert Table of contents =>Options =>Tại phần TOC level xóa hết số Heading =>Tìm phần tên Style đặt bước chọn cấp độ hiển thị 1, 2, 3, …ok Bài 2: Định Dạng Header & Footer 1.Định Dạng header & footer C1: Insert => header/ footer => Edit header/ Footer C2: Double click trực tiếp vào header/footer 2.Đánh số trang cho văn B1: Muốn đánh số trang cho đầu cuối văn ta vào Edit header footer B2: vào thẻ Design => Page Number • Top of page: đầu Văn • Bottom of page: cuối Văn • Page Margin : bên trái phải Văn • Current Position: đánh số trang vị trí đặt trỏ chuột A.Đánh số trang tổng số trang (1/ 10) B1: Vào header footer B2: Page number => Current Position => Page X of Y ( sửa lại phần chữ cho phù hợp với yêu cầu, phần số giữ nguyên) • * Chú ý: Header/ footer định dạng văn bình thường B.Định dạng trang chẵn , lẻ khác B1: Vào footer/header trang lẻ(chẵn) vào thẻ Design => click chọn Different Odd & Even Page B2: Tạo tiêu đề số trang cho trang chẵn B3: Tạo tiêu đề số trang cho trang lẻ Bài 9: Kết Xuất Dữ Liệu B1: Tạo liệu cần kết xuất B2: Tại nơi cần kết xuất  Vào Home  Insert  Quick Parts  Chọn Field  Database  Insert Database  Get Data Chọn liệu cần kết xuất  Chọn Query Options  Tiến hành lọc điều kiện B3: Tại select fields  xóa field cần bỏ  OK  Insert Data  check vào ô insert data as field  OK * Muốn cập nhật ta vào bảng liệu thay đổi liệu sau vào bảng kết xuất bấm F9 Bài 10: Maillings (Trộn Thư) Mailling cơng cụ giúp người dùng trộn danh sách vào mẫu có sẵn, đặc biệt có khả trích lọc theo điều kiện Các loại Maillings thường dùng: • Letter: dạng thư • Envelopes: tạo bì thư • Label: tạo nhãn • Directory: liệt kê theo dạng danh sách Letter B1: Tạo mẫu thư B2: Maillings/ Start Mail Merge -> Step by Step Mail Merge B3: Tại mục Select document type chọn Letters -Mục Step of 6: Next Starting document -Mục Step of 6: Next Select recipients -Mục Step of 6: chọn Browse lấy liệu nguồn • Sort: xếp • Filter: Lọc danh sách theo ý muốn • Find duplicate : tìm liệu trùng • Find recipient : tìm kiếm thơng tin danh sách *Cách tạo điều kiện lọc danh sách: Click vào Filter, xuất bảng Filter and Sort Field:Chọn tên trường cần lọc -Comparision: Chọn biểu thức tốn tử • Equal to: • Not equal to: khơng • Less than : nhỏ • Less than or equal: nhỏ • Greater than: lớn • Greater than or equal: lớn • Is blank: trống, rỗng • Is not blank: khơng trống • Containt : chứa • Doesn’t containt: khơng chứa -Compare to: Nhập điều kiện cần lọc -Ok  Ok Next -Mục Step of 6: Chọn điểm chèn xong, vào Maillings sau chọn Insert Merge Field chọn field cần chèn vào  Next Preview -Mục Step of 6: chọn Next Complete the merge để qua -Mục Step of 6: Edit individual letters  Save 2.Envelopes (bìa thư) B1,B2 tương tự B3: chọn Envelopes -Mục Step of 6: Next Starting document -Mục Step of 6: Envelopes options • Envelope size: kích thước bìa thư • Printing Options: tùy chọn kiểu in bìa thư • Delivery address: phần người nhận • Return address: phần người gửi +From left: cách lề bên trái +From top: cách lề bên • Nhấn Ok để hồn thành việc định dạng  next • Step of :Nhấn Browes tìm đến file danh sách ( lọc liệu có) next • Step of : tiến hành chèn liệu vào mẫu tương tự cách làm với trộn thư letter • Step 5/6: Xem trước in • Step 6/6: Tiến hành in 3.Label • Step of 6: Chọn dạng Label Nhấn Next qua bước • Step of 6: Chọn Label Option • +New Label: Tạo • + Delete: Xóa label • + Details : Chỉnh sửa label • Bước chọn tạo New Label • • • • • • • • • • Label name: tên mẫu Top margin: khoảng cách với lề Side margin: khoảng cách với lề trái Vertical pitch: khoảng cách hàng từ đầu label thứ đến label thứ Horizontal pitch: khoảng cách cột từ đầu label thứ đến label thứ Label height: chiều cao label Label width: chiều rộng label Number across: số cột Number down: số hàng Page size: kích thước trang giấy • Step of 6: Browse đến danh sách liệu, tạo điều kiện lọc có • Step of 6: Chèn liệu cho nhãn 1, sau copy nhãn vào cột lại trang Nhấn Next qua bước • Step of 6: chọn Next Complete the merge để qua • Step of 6: Edit individual letters  Save Directory (dạng danh sách) •Step of 6: Chọn dạng Directory Nhấn Next … •Step of 6: Next •Step of 6: Browse tới danh sách liệu, tạo điều kiện lọc có Tiến hành tạo mẫu danh sách cần trộn + Nếu dạng bảng tạo hàng + Nếu dạng khung tạo khung  next Step of 6: Chèn liệu vào mẫu  next Mục Step of 6: chọn Next Complete the merge để qua Mục Step of 6: Edit individual letters  Save Chú ý: Đối với dạng Directory ta trộn liệu xong tiến hàng trang trí định dạng cho văn • • • • Cách sử dụng IF Mail Merge B1: đặt trỏ vị trí cần chèn  Vào Rules B2: Trong hộp thoại Insert Word Field IF -Field name: chọn tên trường cần tạo điều kiện -Comparison: Chọn dạng biểu thức cần so sánh -Compare to: nhập Điều kiện -Insert this text: Nhập kết thứ Điều kiện ( Thầy ) -Otherwise insert this text: Nhập kết thứ điều kiện sai ( Cô ) -OK ... Form Mẫu: B1: Tạo biểu mẫu văn theo yêu cầu B2: Lấy Menu Developer (Vào biểu tượng Office Button/ Word Option…) B3: Vào Developer B4: Chọn Legacy Tools • Text Form Field: cho phép nhập chữ, số,... đen trước định dạng B7: đính kèm Macro Vào biểu tượng Office chọn Save/ Save As  Save as chọn Word Macro-Enabled Document (*.docm)  Save Bài 6:Biểu Đồ, Lưu Đồ Biểu Đồ B1: Insert/ Chart chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH WORD 2007 NÂNG CAO, GIÁO TRÌNH WORD 2007 NÂNG CAO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay