B12 SU CHET TE BAO và ý nghĩa của sự chết tế bào

62 58 2
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 01:18

Báo cáo cũng cho thấy, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,81%, đóng góp 2 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,85%, đóng góp 2,59 điểm phần trăm.Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản có mức tăng cao nhất với 5,08% so với cùng kỳ; ngành lâm nghiệp tăng 4,31%, thấp hơn mức tăng 5,75% của 6 tháng năm 2016; ngành nông nghiệp tăng 2,01% so với mức giảm 0,78% của cùng kỳ. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 5,33%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,66% và 7,01% của cùng kỳ năm 2015 và năm 2016, chủ yếu do ngành khai khoáng giảm 8,2%.Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng 10,52%, tương đương mức tăng 10,50% của cùng kỳ năm trước. Ngành xây dựng 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá với tốc độ 8,50%, đóng góp 0,45 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Thành phần cấutượng tạo gồm siêu sợi actin Hiện khử cực làm phóng Băng sáng I myosin thích Ca++ Siêu sợi actin có chức sau: A Là tơ thần kinh tế bào thần kinh B Chuyển động chân giả C Tham gia tạo chuyển động tinh trùng D Duy trì hình dạng màng nhân E Tạo thành cầu liên bào tế bào biểu mơ Protein kết hợp với siêu ống có chức vận chuyển túi synap từ nhân tế bào ngoại biên: A Kinesin B Dynein C Nexin D Spectrin E Alkyrin SỰ CHẾT TẾ BÀO ThS TRẦN THỊ THANH THỦY MỤC TIÊU • Phân biệt trạng thái chết tế bào • Nêu định nghĩa vai trò apoptosis • Phân tích chế q trình apoptosis • Trình bày nhân tố điều hòa apoptosis Tại phải học chết tế bào? ▪ Phát triển chết tồn song song ▪ Cơ thể người có xấp xỉ 1014 tế bào ▪ Hơn 200 loại tế bào biệt hóa khác ▪ Cực kỳ quan trọng giai đoạn phát triển phôi thể trưởng thành dạng chết tế bào • Chết tế bào theo chương trình (apoptosis) • Hoại tử tế bào (necrosis) Apoptosis gì???? • Apo = away from ; tosis = falling • Chết tế bào theo chương trình – chết rụng tế bào • Nhấn mạnh tế bào chết vị trí thời điểm lập trình trước • Nhiệm vụ chính: loại bỏ cấu trúc xem thừa thể 1842 Walther Flemming 1885 1965 Nobel 2002 in Physiology & Medicine Apoptosis • Xảy có trật tự, lập trình • Hồn tồn n lặng, loại bỏ tế bào khơng lan truyền đến tế bào xung quanh Apoptosis Hình thái: ▪ Nhân co lại; chất nhiễm sắc ngưng tụ ▪ Enzyme giới hạn Endonuclease tách cách xác DNA nucleosome ▪ Tạo mảnh vỡ tương đương với 180 cặp base ▪ Nhân vỡ thành mảnh ▪ Màng tế bào co lại, tạo thành bóng chồi ▪ Tế bào tách thành túi nhỏ theo bóng chồi (apoptotic), đại thực bào phân hủy Điều hoà apoptosis – IAPs (Inhibit caspase) Điều hoà apoptosis Apoptosis bệnh lý Q nhiều Q • Giảm kích cỡ số lượng mơ • Các bệnh thối hố thần kinh; da bị mỏng… • Hiện tượng tăng sản mơ • Ung thư, xơ vữa động mạch… BỆNH LÝ Nguồn: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384434/table/T1/?report=objectonly 53 Apoptosis bệnh lý Khi neuron liên kết với Mất nhân tố phát triển riêng neuron NGF Tế bào thần kinh tế bào không phân chia (không thể thay được) PARKINSON‘S ALZHEIMER‘S HUNTINGTON‘S Apoptosis bệnh lý Apoptosis giúp loại bỏ tế bào bị tổn thương Gen ức chế khối u p53 hỗ trợ cho q trình Xảy q trình khơng đáp ứng với apoptosis (mất thăng điều hoà) UNG THƯ Apoptosis bệnh lý Quá nhiều Apoptosis dẫn đến lão hoá Quá nhiều dẫn đến ứ đọng chất gây thối hố mơ Quá lại gây chất đống tế bào hư hỏng dẫn đến trình tăng sản DNA damage MDM2 Virus infection Loss of growth p53 factors Ngừng chu kỳ tế bào Tumor suppressor gene Sửa chữa DNA thất bại Extrinsic pathway Apoptosis: Instrinsic pathway Death and elimination of damaged cells Sửa chữa DNA thành cơng Bắt đầu kích hoạt lại chu kỳ TB Gen p53 P53 ➔ protein p53 - protein quan trọng nằm điều hòa chu kỳ tế bào - gọi gene áp chế khối u Tổn thương DNA, p53 làm ngừng chu trình tế bào DNA bị tổn thương sửa chữa Làm cho tế bào chết theo lập trình khơng khả sửa chữa DNA Các nguyên nhân sau làm tăng trình apoptosis tế bào, TRỪ MỘT: 1.Tổn thương DNA 2.Nhiễm virus 3.Thoát cytochrome c khỏi ti thể 4.Xuất nhân tố IAP Hình thành proapoptotic protein Chết tế bào theo chương trình có đặc điểm sau, TRỪ MỘT: A.Các tế bào chết vị trí thời điểm lập trình trước B.Loại bỏ tế bào khơng lan truyền đến tế bào xung quanh C.Gây hại cho tổ chức mơ, quan thể dẫn đến tử vong D.Tạo mảnh vỡ tương đương với 180 cặp base E.Tất sai Caspase có đặc điểm sau, TRỪ MỘT: A.Caspase tổng hợp tế bào dạng chưa hoạt động gọi procaspase B.Tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch trong trình trưởng thành của lympho bào C.Caspase dạng hoạt động có tín hiệu apoptosis từ tế bào D.Có loại caspase chính: caspase khơi mào caspase hành E.Thác caspase tượng nhiều caspase hoạt động ... chết tế bào • Chết tế bào theo chương trình (apoptosis) • Hoại tử tế bào (necrosis) Apoptosis gì???? • Apo = away from ; tosis = falling • Chết tế bào theo chương trình – chết rụng tế bào •... mảnh ▪ Màng tế bào co lại, tạo thành bóng chồi ▪ Tế bào tách thành túi nhỏ theo bóng chồi (apoptotic), đại thực bào phân hủy Hoại tử - necrosis Là chết đột ngột tế bào mô Các tế bào chết sớm so... => Tế Tế Tế Tế bào bào bào bàohoại hoại hoại bình tử tử tử thường nhân nhân nhântan đơng vỡ 13 Necrosis vs Apoptosis Necrosis Apoptosis • Màng tế bào vỡ, tăng tính thấm • Thiếu hụt ATP • Bào
- Xem thêm -

Xem thêm: B12 SU CHET TE BAO và ý nghĩa của sự chết tế bào, B12 SU CHET TE BAO và ý nghĩa của sự chết tế bào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay