Phương pháp nghiên cứu

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 01:13

phương pháp nghiên cứu là những quá trình tìm tòi, cô đọng kiến thức nhiền ngành để đưa ra phương pháp tối ưu nhất Báo cáo cũng cho thấy, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,81%, đóng góp 2 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,85%, đóng góp 2,59 điểm phần trăm.Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản có mức tăng cao nhất với 5,08% so với cùng kỳ; ngành lâm nghiệp tăng 4,31%, thấp hơn mức tăng 5,75% của 6 tháng năm 2016; ngành nông nghiệp tăng 2,01% so với mức giảm 0,78% của cùng kỳ. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 5,33%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,66% và 7,01% của cùng kỳ năm 2015 và năm 2016, chủ yếu do ngành khai khoáng giảm 8,2%.Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng 10,52%, tương đương mức tăng 10,50% của cùng kỳ năm trước. Ngành xây dựng 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá với tốc độ 8,50%, đóng góp 0,45 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Phương pháp nghiên cứu: - - Điều tra băng bảng hỏi Google Biểu Mẫu : Gồm câu hỏi ( câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận) đăng page khoa QHCT TT, group l ớp khoa PR từ K22K24 Thống kê, tổng hợp, phân tích, trình bày liệu Thu thập thơng tin hình ảnh liên quan đến tượng sinh mặc đồng phục không quy định trường Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn: Ý nghĩa lý luận: Vấn đề ăn mặc sống khơng đơn ăn no, mặc đẹp mà thể nhân cách, tơi cá nhân, vẻ đẹp gu thẩm mỹ người Xã hội ngày phát triển, vấn đề ăn mặc trở nên quan hết đặc biệt văn hóa giảng đường Văn hóa giảng đường sinh viên văn hóa đẹp, khơng mặt hình thức mà thể trình độ văn hóa Do vậy, mơi trường Đại học, tất sinh viên không tâm việc học tập, mà cách ăn mặc phần đáng phải cân nhắc, quan tâm ý thức Thơng qua đó, bọc lộ rõ tính cách, nhân cách sinh viên quan trọng thể “bộ mặt” sinh viên Văn Lang nói riêng, trường Đại học Văn Lang nói chung Ý nghĩa thực tiễn Trong sống đại, nhu cầu ăn mặc cho đẹp, hợp thời trang, bắt kịp xu hướng nhiều người quan tâm, đặc biệt bạn trẻ Ngày nay, phong cách ăn mặc trình độ văn hóa người mà làm đẹp mặt xã hội Đặc biệt tầng lớp sinh viên, nhận quan tâm cộng đồng xã hội Tuy nhiên, nay, cách ăn mặc bạn trẻ có sinh viên ngày có nhiều xu hướng “táo bạo”, ngược lại với truyền thống Điều đặt nhiều vấn đề mà cần phải suy ngẫm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay