huong dan doc ct so nao

126 18 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 00:11

Hướng dẫn đọc CT scanner sọ nãoĐại cương về CT Scan sọ nãoGiải phẫu học cơ bảnQuy trình chung đọc CT Scan sọ nãoCT Scan trong một số bệnh lý: Đột quỵ (tai biến mạch máu não) U não ViêmNhiễm Chấn thương Một số bệnh lý khác. 41972: Hounsfield giôùi thieäu maùy CT ñaàu tieân 1979: Hounsfield và Cormar: Nobel Y hoïc TIẾP CẬN HÌNH ẢNH CT SCAN SỌ NÃO BS Trương Văn Hưng THAM KHẢO • http://thankinh.edu.vn/chi_tiet/215/Ct-ScanSo-Nao.html DI CĂN NÃO NMN NAÕO S - suprasellar cistern Po - pons P - cerebral peduncles (midbrain) M - medulla C - quadrigeminal plate (superior and inferior colliculi) V - fourth ventricle Q - quadrigeminal cistern NỘI DUNG TRÌNH BÀY • • • • Đại cương CT Scan sọ não Giải phẫu học Quy trình chung đọc CT Scan sọ não CT Scan số bệnh lý: * Đột quỵ (tai biến mạch máu não) * U não * Viêm-Nhiễm * Chấn thương * Một số bệnh lý khác ĐẠI CƯƠNG VỀ CT SỌ NÃO LỊCH SỬ 1895 W.C Roentgen phát tia X W.C.Roentgen (18451923) LỊCH SỬ 4/1972: Hounsfield giới thiệu máy CT 1979: Hounsfield Cormar: Nobel Y hoïc The Nobel Prize in Medicine 1979 Allan M Cormack Tufts University Medford, USA Godfrey N Hounsfield London, United Kingdom TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ... cương CT Scan sọ não Giải phẫu học Quy trình chung đọc CT Scan sọ não CT Scan số bệnh lý: * Đột quỵ (tai biến mạch máu não) * U não * Viêm-Nhiễm * Chấn thương * Một số bệnh lý khác ĐẠI CƯƠNG VỀ CT. ..THAM KHẢO • http://thankinh.edu.vn/chi_tiet/215 /Ct- ScanSo -Nao. html DI CĂN NÃO NMN NÃO S - suprasellar cistern Po - pons P - cerebral peduncles (midbrain)... thiệu máy CT 1979: Hounsfield Cormar: Nobel Y hoïc The Nobel Prize in Medicine 1979 Allan M Cormack Tufts University Medford, USA Godfrey N Hounsfield London, United Kingdom Kỹ thuật CT Scan Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: huong dan doc ct so nao, huong dan doc ct so nao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay