Nâng cao kết quả thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế quận bình thạnh

155 14 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THỊ HIẾN NÂNG CAO KẾT QUẢ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kế Tốn Mã số ngành: 60340301 TP.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THỊ HIẾN NÂNG CAO KẾT QUẢ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUN TP.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS PHAN ĐỈNH NGUYÊN (Họ tên chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 07 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng TS Phan Mỹ Hạnh Chủ tịch TS Phan Thị Hằng Nga Phản biện TS Hà Văn Dũng Phản biện PGS.TS Nguyễn Thị Loan TS Nguyễn Anh Phong Ủy viên Ủy viên, thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sữa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Hiến Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1972 Nơi sinh: Nghệ An Chuyên ngành: Kế toán MSHV : 1341850016 I - Tên đề tài: Nâng cao hiệu quản lý thu thuế doanh nghiệp vừa nhỏ Chi cục thuế quận Bình Thạnh II - Nhiệm vụ nội dung: Phân tích, đánh giá hiệu quản lý thu thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Từ đề xuất số giải pháp kiến nghị hoàn thiện nâng cao hiệu quản lý thu thuế Chi cục thuế quận Bình Thạnh III - Ngày giao nhiệm vụ: 18/8/2014 IV - Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 10/06/2015 V - Cán hướng dẫn : PGS.TS Phan Đình Nguyên Học vị: Trưởng khoa Kế tốn tài ngân hàng Trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS.TS Phan Đình Nguyên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Hiến, mã số học viên 1341850016, chun ngành Kế tốn, trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh Tơi cam đoan Luận văn với đề tài: “Nâng cao kết thu thuế doanh nghiệp vừa nhỏ chi cục thuế quận Bình Thạnh” cơng trình khoa học cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học Phó giáo sư – Tiến sĩ Phan Đình Ngun Các thông tin, liệu sử dụng Luận văn trung thực ghi rõ nguồn gốc, kết nghiên cứu trình bày chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu nào, có gian dối tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Hiến ii LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập, nghiên cứu Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH), tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “Nâng cao kết thu thuế doanh nghiệp vừa nhỏ Chi cục thuế quận Bình Thạnh” với kỳ vọng ứng dụng hiệu cho chi cục thuế Bình Thạnh quan thuế khác, tiền đề cho cơng trình nghiên cứu ứng dụng rộng lĩnh vực thuế Kết luận văn tạo lập sở kiến thức trang bị Trường tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ giảng viên, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Quý thầy, cô Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tận tâm truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức thời gian học tập nghiên cứu trường làm tảng để nghiên cứu - Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Đình Nguyên, với kiến thức kinh nghiệm thực tiễn tận tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu, định hướng đề tài phù hợp với nghề nghiệp khả tôi, bỏ nhiều thời gian đọc chỉnh sửa nội chi tiết từ lập đề cương đến hoàn thành luận văn - Các đồng nghiệp chi cục Thuế Bình Thạnh hỗ trợ tơi trình khảo sát thực đề tài - Gia đình, bạn bè hỗ trợ, động viên tơi trình thực đề tài Đề tài quản lý thu thuế khơng ln nóng cơng tác quản lý thu thuế phải thật hiệu đem nguồn thu cho ngân sách, dù cố gắng tham khảo nhiều tài liệu, tiếp thu ý kiến đóng góp đồng nghiệp, giảng viên hướng dẫn, song chắn viết tác giả thiếu sót Rất mong nhận nhận xét, đóng góp ý kiến quý báu từ quý thầy, cô, đồng nghiệp bạn bè Xin chân thành cảm ơn Tác giả: Nguyễn Thị Hiến TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu nhân tố tác động đến kết thu ngân sách nhà nước Doanh nghiệp vừa nhỏ Chi cục thuế quận Bình Thạnh Tác giả thu thập số liệu thực tế Chi cục thuế quận Bình Thạnh qua năm đưa vào phần mềm thống kê SPSS 16 để xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến kết thu ngân sách, lập mơ hình tuyến tính mối quan hệ yếu tố Từ tác giả đưa đề xuất, giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức triển khai nhiệm vụ biện pháp chủ yếu nhằm đạt hiệu cao góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước Kết nghiên cứu có ý nghĩa Chi cục thuế quận Bình Thạnh việc vận dụng kỹ thuật phân tích vào thực tiễn hoạt động quản lý thu thuế Doanh nghiệp vừa nhỏ Thông qua kết đạt hạn chế, nguyên nhân tồn giúp nâng cao hiệu quản lý thu thuế có định hướng giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị ABSTRACT The aim objective of the subject is to have a look on the factors which are impact to the Tax collection of National Budget to the small and medium enterprises registered at the Binh Thanh Tax Department The Author had collected actual data at the Binh Thanh Tax Department for years, the data were analyzed at the SPSS 16 software and perform linear model to see the impact of the factors to the result of the tax collection of National Budget The research also provides indicator, solutions to improve the efectiveness on the tax collection of National Budget The research gives meaningful to the Binh Thanh Tax Department in the implementation of analytical technique to the tax collection from small and medium enterprises in reality The consequences, the limitations, the existed causes are helpful to improve the tax management and tax strategy in the reality at the department DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT CỤM TỪ ĐẦY ĐỦ CỤM TỪ VIẾT TẮT Cán công chức CBCC Doanh nghiệp vừa nhỏ DNVVN Ngân sách Nhà nước NSNN Sản xuất kinh doanh SXKD Doanh nghiệp DN Giá trị gia tăng GTGT Thu nhập doanh nghiệp TNDN Tiêu thụ đặc biệt TTĐB Thu nhập cá nhân TNCN 10 Uỷ ban nhân dân UBND 11 Hợp tác xã HTX 12 Mã số thuế MST 11 Nghiệp vụ tổng hợp dự toán NVDT-TTHT 12 Sử dụng đất phi nông nghiệp SSĐ PNN 13 Công thương nghiệp quốc doanh CTN - NQD 14 Doanh nghiệp tư nhân DNTN 15 Trách nhiệm hữu hạn TNHH 16 Người nộp thuế NNT 17 Chính phủ CP MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 10 TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ 10 2.1 Tổng quan thuế, quản lý thuế, sách thuế 10 2.1.1 Khái niệm thuế 10 2.1.2 Khái niệm quản lý thuế 11 2.1.3 Hệ thống thuế phân loại thuế 12 2.1.3.1 Hệ thống thuế 12 2.1.3.2 Phân loại thuế 12 2.2 Bản chất, chức năng, vai trò thuế 13 2.2.1 Bản chất thuế 13 2.2.2 Chức thuế 15 2.2.3 Vai trò thuế kinh tế 15 15 QĐ_Tham khảo DN Quy định thuế tham khảo ý kiến doanh nghiệp trước ban hành thay đổi Thành phần 3: Đánh giá người nộp thuế pháp luật thuế 16 NNT_Nắm bắt kịp thời 17 NNT_Hiểu rõ thủ tục 18 NNT_Thực nghĩa vụ Tần suất thay đổi Luật thuế, quy định Việt Nam phù hợp Quy định có dành thời gian hợp lý ( Từ ban hành đến áp dụng ) có thay đổi để doanh nghiệp tìm hiểu thích nghi Quy định thuế tham khảo ý kiến doanh nghiệp trước ban hành thay đổi PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI a Variables Entered/Removed Variables Variables Entered Removed Model Method Stepwise (Criteria: Probability-ofF-to-enter = ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of= ,100) Stepwise (Criteria: Probability-ofF-to-enter = ,100) a Dependent Variable: TONGSOTHU Mode l Adjusted Std Error of R Square R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 a ,877 ,768 ,767 ,172 ,768 557,192 b ,975 ,951 ,951 ,079 ,183 626,294 C 1,000 1,000 1,000 ,000 ,019 1,150E15 a Predictors: (Constant), QL b Predictors: (Constant), QL, QĐ c Predictors: (Constant), QL, QD, NNT Model Sum of Squares df Mean Square 16,541 Regression 16,541 Residual 4,987 498 ,030 Total 21,529 499 20,479 10,239 Regression Residual 1,050 497 ,006 Total 21,529 499 21,529 5,382 Regression Residual ,000 496 ,000 Total Predictors: (Constant), QL 21,529 Model (Constant) QL (Constant) QL QD (Constant) QL QD NNT 499 a Unstandardized Coefficients Std Error B 1,630 ,080 ,471 ,020 1,208 ,041 ,380 ,010 ,251 ,010 3,200E-5 ,000 ,370 ,000 ,290 ,000 ,340 ,000 Standardize d Coefficients Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF ,877 1,000 1,000 ,706 ,460 ,863 ,863 1,159 1,159 ,465 ,459 ,387 ,405 ,773 ,318 2,470 1,294 3,147 a Dependent Variable: TONGSOTHU Partial Minimum Correlatio n Model Beta In t Sig VIF Tolerance a -,110 -2,895 ,004 QL -,219 1,086 ,921 a QD ,393 8,302 ,000 ,540 2,280 ,439 a NNT ,460 25,026 ,000 ,889 1,159 ,863 b ,036 1,957 ,052 ,150 1,209 ,775 QL b QD ,268 16,433 ,000 ,787 2,386 ,419 c ,172 3,371E7 ,000 1,000 1,595 ,318 QL a Predictors in the Model: (Constant), QL a Dependent Variable: TONGSOTHU Mode Dime l Condition nsion QL Eigenvalue Index (Constant) 1,986 1 1,000 ,01 ,01 ,014 12,073 ,99 ,99 2,962 1,000 ,00 ,00 ,024 11,076 ,13 ,19 ,014 14,758 ,87 ,81 3 3,953 1,000 ,00 ,00 ,026 12,256 ,03 ,06 ,015 16,427 ,94 ,17 QD ,00 ,99 ,00 ,00 ,96 ,03 NNT ,00 ,03 ,05 ,006 25,388 ,03 a Dependent Variable: TONGSOTHU ,77 ,01 ,92 PHỤ LỤC Bảng 4.4: Độ phù hợp mơ hình Model Summary (Mơ hình tóm tắt) Model (Mơ hình) Change Statistics Std Error Sig F of the R Square F Change df1 df2 Change Estimate Change ,767 ,172 ,768 557,192 498 ,000 ,951 ,079 ,183 626,294 497 ,000 ,000 ,019 1,150E15 496 ,000 1,000 R Adjusted Square R Square R a ,877 ,768 b ,975 ,951 1,000c 1,000 Predictors (dự đoán): (Constant), Cơ quan quản lý thuế Predictors: (Constant), Cơ quan quản lý thuế, quy định pháp luật thuế Predictors: (Constant), Cơ quan quản lý thuế, quy định pháp luật thuế, người nộp thuế Nguồn: Tác giả xử lý số liệu SPSS16 Bảng 4.5: Phân tích ANOVA ANOVA Model Regression Residual Total Regression Residual Total Regression Residual Total Sum of Squares 16,541 4,987 21,529 20,479 1,050 21,529 21,529 ,000 21,529 df e Mean Square 498 499 497 499 496 499 F Sig a 16,541 ,030 557,192 ,000 10,239 ,006 1628,674 ,000 5,382 ,000 1,530E16 ,000 Predictors (dự đoán): (Constant), Cơ quan quản lý thuế Predictors: (Constant), Cơ quan quản lý thuế, quy định pháp luật thuế Predictors: (Constant), Cơ quan quản lý thuế, quy định pháp luật thuế, người nộp thuế Dependent Variable (Biến phụ thuộc): Tổng số thu thuế Nguồn: Tác giả xử lý số liệu SPSS16 b c Bảng 4.6: Kết phân tích hồi quy Coeficients Model (Mơ hình) (Constant-Hằng số) Nhân tố 1: Cơ quan quản lý thuế (Constant-Hằng số) Nhân tố 1: Cơ quan quản lý thuế Nhân tố 2: Quy định pháp luật thuế (Constant-Hằng số) Nhân tố 1: Cơ quan quản lý thuế Nhân tố 2: Quy định pháp luật thuế tố 3: Người Nhân nộp thuế a Standardi zed Coeficie Unstandardized Collinearity nts Coeficients Statistics (Hệ số (Hệ số hồi quy chưa (Thống kê cộng hồi quy chuẩn hoá) tuyến) Sig chuẩn T (Giá trị hoá thống kê t) (Mức ý nghĩa) Std Error Beta B (Ước Tolerance VIF (Hệ số (Hệ số B) lượng Beta) sai số chuẩn) 1,630 ,080 ,471 ,020 1,208 ,041 ,380 ,010 ,251 ,010 0,00032 ,000 ,370 ,000 ,290 ,340 20,293 ,000 23,605 ,000 29,723 ,000 ,706 38,384 ,460 ,877 1,000 1,000 ,000 ,863 1,159 25,026 ,000 ,863 1,159 ,000 1,000 ,465 7,315E7 ,000 ,405 2,470 ,000 ,459 9,977E7 ,000 ,773 1,294 ,000 ,387 5,401E7 ,000 ,318 3,147 Dependent Variable (Biến phụ thuộc): Tổng số thu thuế Nguồn: Tác giả xử lý số liệu SPSS16 Bảng 4.7: Kết thống kê mục hỏi phân tính nhân tố khám phá EFA Statistics (Thống kê) STT Mục hỏi N Mean (số mẫu) (TB cộng) Valid Missing (Hợp lệ) (giá trị khuyết) Std Minimum Deviation (độ lệch chuẩn) QL_Kịp thời 500 3,9 0,751 QL_Phù hợp 500 3,7 500 500 10 11 12 13 14 15 16 17 18 QL_Rõ ràng QL_Đúng hạn QL_Không mâu thuẫn QL_Kinh nghiệm QL_Yêu cầu thông tin QL_Xử lý vi phạm QĐ_Đơn giản QĐ_Thích ứng QĐ_Nhất quán QĐ_Cụ thể hóa QĐ_Tần suất thay đổi QĐ_Khoảng dừng QĐ_Tham khảo DN NNT_Nắm bắt kịp thời NNT_Hiểu rõ thủ tục NNT_Thực nghĩa vụ Maximum (giá trị (giá trị nhỏ nhất) lớn nhất) 0,802 4,8 0,751 4,3 0,634 500 4,3 0,634 500 3,8 0,802 500 4,2 0,751 500 4,2 0,751 500 4,4 0,634 500 4,4 0,634 500 3,3 0,751 500 4,2 0,634 500 4,3 0,751 500 3,7 0,634 500 3,4 0,401 500 3,5 0,634 500 4,6 0,491 500 4,2 0,751 Cơ quan quản lý thuế bao gồm: Quy định pháp luật thuế bao gồm: Người nộp thuế bao gồm: Mục hỏi số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mục hỏi số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mục hỏi số 16, 17, 18 Nguồn: Tác giả xử lý số liệu SPSS16 PHỤ LỤC Bảng 5.1: Kết thu thuế năm 2012 CCT Bình Thạnh ĐVT: Triệu đồng Dự tốn năm 2011 CÁC LOẠI THUẾ CTN- NQD + Thuế TNDN Pháp lệnh Phấn đấu 1.228.70 302.000 1.290.10 326.200 + Thuế Tài nguyên (%) So sánh Thực TH/ năm TH/ DTP CK DTPL 2012 Đ 2012 2012 1.077.90 307.023 87.7 83.55 115 102 94.12 149.5 25 177 + Thuế GTGT 901.100 938.300 728.491 80.8 77.64 106 + Thuế TTĐB 1.600 1.600 1.123 70.2 70.20 84 21.500 21.500 22.234 103 108 2.500 2.500 19.003 760 236.600 248.400 209.907 88.7 103.4 760.1 84.50 + Thuế Môn + Thu khác thuế Thuế thu nhập cá nhân Thuế nhà đất 82 109 3.162 Thuế SSĐ PNN Phí lệ phí 22.000 23.200 5.014 23 21.61 15.000 15.700 18.860 126 103 Thu khác ngân sách 10.000 10.500 15.685 157 215.700 226.500 206.156 95.6 120.1 149.3 91.02 Tiền thuê đất 52.000 54.600 78.783 151.5 127 Tiền sử dụng đất 25.000 26.300 59.429 238 144.2 226.0 88.37 111 Lệ phí trước bạ Thuế CQSDĐ TỔNG CỘNG 56 1.805.00 1.895.300 1.674.95 93 71 86 239 Bảng 5.2: Kết thu thuế năm 2013 CCT Bình Thạnh ĐVT: Triệu đồng Dự toán năm 2013 CÁC LOẠI THUẾ CTN- NQD + Thuế TNDN Pháp lệnh Phấn đấu 1.184.00 278.000 1.243.20 291.900 + Thuế Tài nguyên Thực năm TH/ DTPL 2013 2013 (%)So sánh TH/ DTPĐ 2013 CK 1.332.88 112,55 107,19 123,63 379.200 136,4 109,35 123,31 76 177 + Thuế GTGT 881.900 927.100 891.245 101,06 96,13 122,34 + Thuế TTĐB 1.300 1.400 1.170 90,02 83,57 104,17 19.800 19.800 23.981 121,11 121,11 107,85 3.000 3.000 37.209 1.053 1.231,3 180,21 240.000 252.000 285.478 119,06 113,39 136,13 76,03 76,03 348,74 + Thuế Môn + Thu khác thuế Thuế thu nhập cá nhân Thuế nhà đất 508 Thuế SSĐ PNN 23.000 23.000 Phí lệ phí Thu khác ngân sách 16.000 17.000 17.000 18.700 25.784 151,67 137,9 164,38 240.000 252.000 231.080 96,28 91,7 112,09 Tiền thuê đất 99.000 104.000 104.589 105,65 100,57 132,76 Tiền sử dụng đất 47.000 49.400 82.616 175,78 167,23 139,02 Lệ phí trước bạ TỔNG CỘNG 17.486 202.784 1.267,4 1.866.00 1.959.300 2.283.20 122,36 1.192,8 1.075,2 116,53 136,31 Bảng 5.3: Kết thu thuế năm 2014 CCT Bình Thạnh ĐVT: Triệu đồng Dự toán năm 2014 CÁC LOẠI THUẾ CTN- NQD + Thuế TNDN Pháp lệnh Phấn đấu 1.270.000 1.371.600 352.700 380.900 + Thuế Tài nguyên Thực năm 2014 (%)So sánh TH/ TH/ DTPL 2014 DTPĐ 2014 CK 1.679.632 132,25 122,46 126,02 497.836 141,15 130,70 131,29 24 63,73 + Thuế GTGT 890.300 961.500 1.077.095 120,98 112,02 120,85 + Thuế TTĐB 2.000 2.200 1.320 65,98 59,98 112,76 22.000 23.800 24.821 112,82 104,29 103,51 3.000 3.200 78.536 2.617,87 2.454,25 118,75 266.500 287.800 264.074 99,09 91,76 92,5 + Thuế Môn + Thu khác thuế Thuế thu nhập cá nhân Thuế nhà đất 97 19,18 Thuế SSĐ PNN 13.500 14.600 14.482 107,28 99,19 82,82 Phí lệ phí 18.000 19.400 44.074 244,86 227,19 21,73 Thu khác ngân sách 18.000 19.400 22.541 125,23 116,19 87,42 260.000 280.800 277.484 106,72 98,82 120,08 Tiền thuê đất 95.000 102.600 111.868 117,76 109,03 106,96 Tiền sử dụng đất 40.000 43.200 107.292 268,23 248,36 129,87 2.521.543 127,29% 117,86% 110,44 Lệ phí trước bạ TỔNG CỘNG 1.981.000 2.139.400 PHỤ LỤC CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH THUẾ Q BÌNH THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Thạnh, ngày tháng năm 2015 THƯ NGỎ PHỤ LỤC Kính gởi: …………………………………………… MST: Địa chỉ: Với phương châm “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”, ngành Thuế có trách nhiệm doanh nghiệp thực tốt sách, pháp luật Thuế Ngồi việc tuyên truyền, hỗ trợ sách, ngành Thuế phải triển khai công tác kiểm tra, tra việc chấp hành pháp luật Thuế doanh nghiệp tạo công bằng, cạnh tranh lành mạnh sản xuất kinh doanh Với nhiệm vụ giao, Chi cục thuế Bình Thạnh ban hành Quyết định số … /QĐ ngày …tháng … năm 20 , cử đoàn Kiểm tra đến làm việc doanh nghiệp thời gian … ngày làm việc …., kể từ ngày công bố định Kiểm tra Để ghi nhận trình thực cơng việc Đồn Kiểm tra, đề nghị Quý doanh nghiệp có ý kiến nhận xét Đồn mặt (Theo phiếu nhận xét đính kèm): - Việc thực quy trình, thủ tục, sách thuế, Thời gian làm việc, Thái độ làm việc, Những vấn đề khác, Doanh nghiệp gởi phiếu nhận xét cho Đoàn gởi địa chỉ: - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh: số 368 Bạch Đằng, Phường 14, Quận Bình Thạnh - Xin cảm ơn phối hợp doanh nghiệp KT CHI CỤC TRƯỞNG PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG PHIẾU NHẬN XÉT Tên doanh nghiệp………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………… V/v thực thi cơng vụ Đồn Kiểm tra Theo Quyết định số … /QĐ…… ngày …/…/… Chi cục Trưởng ( Phó Chi cục trưởng ) Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh I THỰC HIỆN QUY TRÌNH KIỂM TRA Có □ Khơng □ Thơng báo quyền, nghĩa vụ NNT:Có □ Khơng □ Cơng bố định Kiểm tra: Thời gian làm việc thực tế Đồn, kể từ ngày cơng bố định đến ngày kết thúc Kiểm tra …… ngày; Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung, thời kỳ Kiểm tra: Có □ Không □ II THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THUẾ Giải thích việc áp dụng pháp luật thuế xử lý Khơng □ Có □ rõ ràng □ Khơng rõ □ Khơng □ Giải thích nội dung biên Khơng □ Có □ rõ ràng □ Khơng rõ □ Không □ Những vấn đề khác: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………… III THÁI ĐỘ THỰC THI CƠNG VỤ: • Tốt: □ • Trung bình: • Chưa tốt: IV NHỮNG Ý KIẾN KHÁC: □ □ Ngày… tháng…năm 20… ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP Ký tên (ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu) ... số thu thuế Chương : Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý thu thuế DN vừa nhỏ Chi cục thu quận Bình Thạnh Chương : Phương hướng giải pháp nâng cao kết thu thuế DN vừa nhỏ Chi cục thu quận Bình. .. Tên đề tài: Nâng cao hiệu quản lý thu thuế doanh nghiệp vừa nhỏ Chi cục thu quận Bình Thạnh II - Nhiệm vụ nội dung: Phân tích, đánh giá hiệu quản lý thu thuế Chi cục thu quận Bình Thạnh Xác định... thu t Cơng nghệ TP.HCM (HUTECH), tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài Nâng cao kết thu thuế doanh nghiệp vừa nhỏ Chi cục thu quận Bình Thạnh với kỳ vọng ứng dụng hiệu cho chi cục thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao kết quả thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế quận bình thạnh , Nâng cao kết quả thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế quận bình thạnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay