Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố đến ý kiến kiểm toán viên đối với BCTC của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản được niêm yết tại việt nam giai đoạn 2011 2013

126 15 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM BÙI VĂN HÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN Ý KIẾN KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI BCTC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM BÙI VĂN HÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN Ý KIẾN KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI BCTC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2013 Chuyên ngành : Mã số : Kế toán 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS VÕ VĂN NHỊ TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - LÝ LỊCH KHOA HỌC I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Bùi Văn Hà Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 24/09/1980 Nơi sinh: Hải Dương Quê quán: Thượng Quận – Kinh Môn – Hải Dương Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất: Cao Học Năm, nước nhận học vị: Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm: Chức vụ (hiện trước nghỉ hưu): Giám đốc Đơn vị công tác (hiện trước nghỉ hưu): Trung Tâm Kế Toán Tin Học Quản Trị Kinh Doanh Chỗ riêng địa liên lạc: 38/7C Đường Số 22, KP23, P.BHHA, Bình Tân Điện thoại liên hệ: CQ: 08.6269 2680, NR: 6269 2729 , DĐ: 0989 177 911 Fax: E-mail: tec.hcm2013@gmail.com – buivanha80@yahoo.com.vn II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo: Trường Đại Học Thủy Sản Nha Trang Ngành học: Kế toán Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004 Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp: Sau đại học - Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Năm cấp bằng: Nơi đào tạo: - Bằng Tiến sĩ/ Phó tiến sĩ chuyên ngành: Nơi đào tạo: - Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Năm cấp bằng: Ngoại ngữ: Tiếng Anh tình độ B1 Mức độ sử dụng: Châu Âu Mức độ sử dụng: III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN Thời gian Từ 03/2004 Nơi cơng tác Cơng việc đảm nhiệm CtyTNHH Hoàng Long Kế toán tổng hợp Từ 08/2004 Viện Kế Toán Tin Học & Giảng dạy môn đến 12/2005 TCDN - Kế toán DN đến 07/2004 - Thuế Từ 01/2006 Trường TCTT KT KT Phương Giảng dạy môn đến 05/2007 Nam - Kế toán DN - Thuế Từ 01/2012 Đến Nay 09/2013 Trường CĐ Văn Hóa Nghệ - Kế toán DN, Kế toán Nhà thuật DL Sài Gòn Hàng – Khách Sạn - Thuế Từ 05/2007 Cty TNHH Quốc Tế Ngọc Đến 01/2011 Bích, Cty Sam Đông Quận 12 Từ 07/2010 đến Hệ Thống NH Tiệc Cưới 06/2011 Đông Phương Từ T08/2007 đđến TT Kế Toán Tin Học QTKD Kế toán trưởng Kế toán trưởng Giám Đốc IV Q TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Các đề tài nghiên cứu khoa học tham gia: TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm (NN, Bộ, tham gia đề tài ngành, trường) Các cơng trình khoa học cơng bố: (tên cơng trình, năm cơng bố, nơi công bố ) Xác nhận quyền địa phương (hoặc quan) Tp.HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2015 N g i k h a i k í t ê n (Ghi rõ chức danh , học vị) Phòng QLKH – ĐTSĐH PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng nhân tố đến ý kiến kiểm toán viên BCTC doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng bất động sản niêm yết Việt Nam giai đoạn 20112013 Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Văn Nhị Học viên thực đề tài: Bùi Văn Hà MSHV: 1341850013 Lớp: 13SKT11 Chuyên ngành : Kế toán Tháng thứ Ngày Nội dung Nhận xét CBHD (Ký tên) 18/08/2014 Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 22/09/2014 Chương 2: Cơ sở lý luận nghiên cứu Ghi chú: Sau báo cáo tiến độ luận văn, học viên (HV) photo phiếu thành 02 bản, 01 gửi P QLKH-ĐTSĐH, 01 HV giữ để hoàn thành tháng lại nộp chung với luận văn kết thúc thời gian thực luận văn Phòng QLKH – ĐTSĐH Tháng thứ Ngày Nội dung Nhận xét CBHD (Ký tên) 15/12/2014 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ cơng việc hồn thành: ………… % 12/12/2014 Được tiếp tục:  18/02/2015 Chương 4: Kết nghiên cứu bàn luận 15/05/2015 Chương 4: Kết nghiên cứu bàn luận 15/06/2015 Chương 5: Kết luận kiến nghị Hồn thành luận văn Khơng tiếp tục:  Phòng QLKH – ĐTSĐH Xác nhận cán hướng dẫn khoa học (Ký ghi rõ họ tên) TP HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2015 Học viên thực (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Sau báo cáo tiến độ luận văn, học viên (HV) photo phiếu thành 02 bản, 01 gửi P QLKH-ĐTSĐH, 01 HV giữ để hoàn thành tháng lại nộp chung với luận văn kết thúc thời gian thực luận văn Như vào kết ứng dụng trường hợp công ty nhận ý kiến chấp nhận phần năm trước với xác xuất công ty nhận ý kiến chấp nhận toàn phần năm đạt 1,17% hay nói cách khác mơ hình cho biết cơng ty nhận ý kiến chấp nhận phần năm trước có đến 98.83% cơng ty phải nhận ý kiến kiểm toán chấp nhận phần năm Tuy nhiên phải lưu ý lại khả nhận ý kiến chấp nhận tồn phần dự đốn nên kế toán cần phải sử dụng kết hợp với nhiều chứng khác thu thập từ q trình kiểm tốn để đưa ý kiến cuối Mặc dù qua kết ứng dụng mơ hình dự đốn cho doanh nghiệp cụ thể đạt kết mong muốn nghiên cứu muốn lưu ý vấn đề liên quan đến mối tương quan lợi ích từ việc sử dụng mơ hình dự đốn chi phí thực kiểm tốn Như biết thủ tục cần thực kiểm tốn thủ tục áp dụng kỹ thuật phân tích thường tốn nhiều thời gian cơng sức kiểm tốn viên, khả dự đốn ý kiến kiểm tốn mơ hình 98.8% nên kiểm tốn viên cân phải cân nhắc đánh giá quan hệ lợi ích đạt chi phí bỏ để định có nên áp dụng mơ hình dự đốn hay khơng 5.3 NHỮNG HẠN CHẾ ĐỀ XUẤT CHO HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu Do bước đầu làm quen với lĩnh vực nghiên cứu thực nghiệm nên đề tài không tránh khỏi mặt hạn chế tác động đến kết nghiên cứu Những hạn chế thể cụ thể sau: Thứ nhất: Hạn chế việc chọn mẫu nghiên cứu, thời gian nghiên cứu khơng cho phép nên đề tài tiến hành nghiên cứu đối tượng công ty thuộc lĩnh vực xây dựng bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán, cơng ty lĩnh vực chưa niêm yết lại chưa đề cập mẫu nghiên cứu Mặc dù tỷ lệ mẫu đảm bảo tính đại diện kết dự đốn ý kiến kiểm tốn mơ hình có tính ướng dụng cao doanh nghiệp niêm yết mà Thứ hai: Hạn chế việc chọn biến độc lập ban đầu đưa vào nghiên cứu, Mặc dù việc lựa chọn biến độc lập ban đầu để đưa vào nghiên cứu bao gồm hai nhóm nhóm biến phi tài nhóm tỷ số tài biến tham khảo từ nhiều nghiên cứu khác trước đó, nhiên nghiên cứu trước nhiều biến độc lập khác sử dụng, mà việc lựa chọn biến độc lập đưa vào nghiên cứu mang tính chất chủ quan người nghiên cứu Chính lựa chọn mang tính chất chủ quan nên đơi dẫn đến kết có biến thựcđóng góp cho mơ hình dự đốn lại bị bỏ sót, lại có biến thực khơng có đóng góp mơ hình dự đốn lại chọn, điều làm loãng kết nghiên cứu ban đầu phải tiến hành chạy lại mô hình sau loại bỏ bớt số biến Thứ ba: Hạn chế việc lựa chọn phương pháp kiểm định mối liên hệ biến độc lập biến phụ thuộc Cả hai phương pháp kiểm định sử dụng nghiên cứu kiểm định phi tham số Mặc dù thực tế cho thấy phương pháp kiểm định Chi – bình phương sử dụng phổ biến kiểm định mối liên hệ hai biến định danh- định danh định danh – thứ bậc, nhiên lại khơng phản ánh độ mạnh mối liên hệ Trong phương pháp kiểm định Mann-Whitney khơng cho kết xác phản ánh độ mạnh kiểm định tham số khác khơng đòi hỏi giả định khắt khe phân phối chuẩn tổng thể Tuy hai phương pháp kiểm định sử dụng nghiên cứu khơng hiệu phương pháp kiểm định có tham số kết mà đưa nằm độ tin cậy ứng dụng tốt, mặt khác thời gian nghiên cứu có giới hạn, mà kiểm định khác lại đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe cần phải xử lý nhiều thời gian thực nên nghiên cứu định sử dụng hai phương pháp kiểm định phi tham số Thứ tư: Hạn chế việc lựa chọn phương pháp xây dựng mơ hình dự đốn, tác giả khơng có ý nói phương pháp nghiên cứu đề tài không phù hợp mà hạn chế muốn bàn luận phần so với mơ hình dự đốn nghiên cứu theo phương pháp khác kết nghiên cứu theo phương pháp khơng xác Vì nhiều phương pháp nghiên cứu theo kỹ thuật xử lý đại hơn, sử dụng phần mềm thống kê khác mà cho kết tốt ví dụ phương pháp phân loại UTADIS MHDIS sử dụng Zopounidis năm 2006 Tuy số phương pháp nghiên cứu khác chứng minh có kết tốt lại nhiều thời gian trình xử lý số liệu phải đáp ứng giả định khắt khe khó thực Trong phạm vi thời gian không cho phép nên nghiên cứu định lựa chọn phương pháp Binary Logistic để xây dựng mơ hình dự đốn Thứ năm: hạn chế liên quan đến việc sử dụng phương tiện thu thập liệu đưa vào nghiên cứu: Mặc dù có nhiều trang web khác cung cấp thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán trang web ủy ban chứng khoán nhà nước; trang Cafef.vn hay trang Vietstock.vn…nhưng đề tài lại chọn trang Vietstock.vn để thu thập toàn liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, trình thu thập liệu từ trang web có số cơng ty lỗi update cung cấp báo cáo tài khơng có độ tin cậy cao thiếu mộc đỏ nghiên cứu có kết hợp với trang web khác Stockbiz.vn để thu thập thêm, việc thu thập khơng đáp ứng tồn 100% yêu cầu chất lượng thông tin đề đề Xuất phát từ việc có nhiều phương tiện khác việc hỗ trợ thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu nên việc đưa định lựa chọn trang Web khơng có độ tin cậy cao so với việc sử dụng trang Web khác qua làm ảnh hưởng phần đến kết nghiên cứu 5.3.2 Đề xuất cho hướng nghiên cứu Từ hạn chế nêu phần mà đề tài lý thời gian bước đầu làm quen với lĩnh vực nghiên cứu thực nghiệm nên chưa thể khắc phục Tuy nhiên, hạn chế lại mở hội cho đề tài nghiên cứu tương lai người thực muốn tiếp tục sâu vào mảng nghiên cứu với mong muốn khắc phục hạn chế đề Dựa hạn chế này, nghiên cứu xin mạnh dạn đề xuất số hướng nghiên cho tương lai sau: Thứ nhất: Các nghiên cứu tương lai lựa chọn thêm biến độc lập biến tài phi tài mà chưa nghiên cứu sử dụng như: biến quy mô hội đồng quản trị; biến trình độ ban lãnh đạo doanh nghiệp kiểm tốn; biến vòng quay khoản phải thu; biến tỷ lệ hàng tồn kho tổng tài sản….bằng cách phát thêm biến thựcđóng góp quan trọng mơ hình dự đốn Thứ hai: Các nghiên cứu tương lai sử dụng phương pháp nghiên cứu khác phức tạp lại có độ xác cao như: phương pháp phân tích biệt số; phương pháp phân loại đa tiêu chí UTADIS; phương pháp hồi quy tuyến tính bội….hoặc nghiên cứu tương lai sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác cho mẫu sau sánh kết dự đốn xác phương pháp để cuối lựa chọn phương pháp xác Thứ ba: Các nghiên cứu tương lai nên có chuẩn bị tốt thời gian thực để kết hợp nhiều kênh thu thập thơng tin khác nhau, ví du thu thập thơng tin báo cáo tài công ty niêm yết trang web ủy ban chứng khoán trang web sở giao dịch chứng khốn, qua làm tăng chất lượng thông tin thu thập cải thiện kết nghiên cứu Kết luận c hươ ng Sau trình chọn mẫu nghiên cứu, lựa chọn phương pháp nghiên cứu lựa chọn biến độc lập đưa vào mơ hình, trải qua q trình kiểm định phân tích lại cuối nghiên cứu xây dựng mơ hình dự đốn ý kiến kiểm tốn với bốn biến cho có đóng góp vào khả dự đốn mơ hình Mặc dù có số biến khác bị loại khỏi mơ hình dự đốn khơng có nghĩa kiểm tốn viên khơng xét đến chúng thực kiểm tốn, điều kiện hồn cảnh kinh tế có thay đổi số biến bị loại lại có ảnh hưởng đến việc định đưa loại ý kiến kiểm tốn, ngồi kiểm tốn viên cần phải lưu ý mơ hình dự đốn đưa từ nghiên cứu đóng vai trò cơng cụ hỗ trợ kiểm tốn viên khơng phải mang tính chất định để kiểm tốn viên cần dựa vào để đưa ý kiến kiểm tốn, kết mơ hình dự đốn bị ảnh hưởng số hạn chế tìm thấy từ nghiên cứu Hy vọng nghiên cứu tương lai khắc phục hạn chế nêu để đạt kết dự đoán tốt KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế thị trường với mức độ hội nhập kinh tế sâu rộng quốc gia giới việc minh bạch tính trung thực, hợp lý tính đáng tin cậy thơng tin tài cung cấp quan trọng tảng cho phát triển bền vững kinh tế Chính tầm quan trọng thơng tin tài cung cấp mà kiểm toán viên phải trở nên thận trọng việc đưa ý kiến kiểm toán báo cáo tài Với mục đích nghiên cứu nhân tốảnh hưởng đến việc hình thành ý kiến kiểm tốn, qua xây dựng mơ hình dự đốn ý kiến kiểm tốn dành riêng cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng bất động sản Hy vọng kết đưa từ nghiên cứu công cụ hỗ trợ hiệu cho kiểm tốn viên q trình kiểm toán 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ tài (1999), Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam số 700, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài Bộ Tài (1999), Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam số 200, Mục tiêu nguyên tắc chi phối kiểm tốn báo cáo tài Bộ tài (2003), Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 21, Trình bày báo cáo tài Bộ Tài Chính (2012), Thơng tư số 214/2012/TT-BTC, Thơng tư ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Bộ xây dựng (2009), Thông tư số 13/2009/TT-BXD Bộ xây dựng, hướng dẫn việc cho thuê, quản lý, vận hành nhà sinh viên nhà công nhân công nghiệp Bộ Kế hoạch Đầu tư (2009), Nghị định 56/2009/NĐ-CP, Nghị định trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Chính phủ (2009), Nghị 18/2009/NQ-CP Chính phủ, số chế, sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà cho học sinh, sinh viên sở đào tạo nhà cho công nhân lao động khu cơng nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp khu vực thị Chính phủ (2010), Nghị định 71/2010/NĐ-CP Chính phủ: Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật nhà Chu đức Tuấn nhóm phân tích, “ngành bất động sản”, Theo tờ Wall stress-chứng khoán phố Wall, [ Ngày truy cập: 10 tháng năm 2015] 10 Cổng thông tin, liệu tài chính, chứng khốn, 67 [Ngày truy cập: 07 tháng 11 năm 2014] 11 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán mới, nâng cao lực hiệu quản lý kinh tế, [ Ngày truy cập: tháng 01 năm 2015] 12 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức 13 Nguyễn Thiên Tú (2012), Nghiên cứu thực nghiệm quan hệ ý kiến kiểm tốn báo cáo tài công ty niêm yết Việt Nam gian đoạn 2006-2010 tỷ số tài chính, Luận văn thạc sỹ kinh tế 14 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn tổ chức tín dụng 15 Phùng Thị Yến, Phân tích tài doanh nghiệp xây dựng bất động sản, [ Ngày truy cập: 10 tháng 12 năm 2014] 16 Quốc hội (2008), Nghị 19/2008/NQ-QH12 Quốc hội khóa VII kỳ họp thứ 3, Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân người nước mua sở hữu nhà Việt Nam 17 Thủ tướng Chính phủ (2008), Quyết định 167/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, sách hỗ trợ hộ nghèo nhà 68 18 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định 65/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, Một số chế, sách phát triển nhà cho sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề 19 Web: kiemtoanvatuvan, tài liệu hướng dẫn thực chuẩn mực kiểm toán số700, [ Ngày truy cập: tháng 04 năm 2015] Tiếng An h 20 Atman E – I, (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Predictation of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance, Vol 23, No.4: 580 – 609 21 Caramanis C and Spathis Ch (2006), Auditee and audit firm characteristics as determinants of audit qualifications Evidence from the Athens stock exchange, Managerial Auditing Journal Vol 21 No 9: 905 – 920 22 Christine V Zavgren (1983), The prediction of corporate failure: The State of the art Journal of accuonting literature, pp 1-38 23 Dr.Barbara Goodman, Daniel N Braunstein, Dr.Alan Reintein, Explaining auditor’s Going concern Decision, Assessing Management’s Capability, Journal of Applied Business Reseach, pp.3-11 24 Dopuch N, Holthausen R – W and Leftwich R – W (1987), Predicting audit qualifications with financial and market variables, The Accounting Review 62(3): 431 – 453 25 Gaganis C, Pasiouras F, Spathis Ch and Zopounidis C (2007), A comparision of nearest neighbours, discriminant and logit models for auditing decisions, Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management 15(1 – 2): 2340 69 26 Horrigan J (1966), The determination of long-term credit standing with financial ratios, Journal of Accounting Research 4: 44-62 27 Hughes and Sankar (1997), The impact of litigation risk on discretionary disclosure Working paper, UCLA 28 International standard on auditing 810 (2009), Engagements to Report on Summary financial statements 29 John Stephen Grice, Bankruptcy Prediction Models and Going concern Audit Opinion Before and After SAS No.59 30 Mutchler J – F (1985), A multivariate analysis of the auditor’s going – concern opinion decision, Journal of Accounting Research 23(2): 668 – 682 31 Mutchler J – F (1986), Empirical evidence regarding the auditor’s Goingconcern opinion decision, Auditing: A Journal of Practice & Theory 6(1): 148 – 163 32 Pasiouras F, Gaganis C and Zopounidis C (2007), Multicriteria decision support methodologies for auditing decisions, The case of qualified audit reports in the UK, European Journal of Operational Research 180: 1317 – 1330 33 Pinches, G.E and K.A Mingo (1973), A Multivariate Analysis of industrial Bond Rating, Journal of finance, pp.1-18 34 Spathis C (2003), Audit qualification, firm litigation, and financial information: an empirical analysis in Greece, International Journal of Auditing, 7(1): 71 – 85 35 Spathis C, Doumpos M and Zopounidis C (2003), Using client performance measures to identify pre-engagement factors associated with qualified audit reports 38(3): 441 – 465 in Greece, The International Journal of Accounting, 70 36 Reynolds, J.K and Francis, I.R (2001), Does Size matter? The influence of large clients on office-level auditor reporting decisions, Journal of accounting and economics, 30, 375-400 37 William H.Beaver (1966), “Financial Ratios as Predictors of Failure”, Empirical Reseach in Accouting: Selected Studies, Supplement to Journal of Accounting Reseach, pp 71-110 38 Zmijewsky, M.E (1984), “Methodological issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models”, Journal of Accounting Reseach Supplement, pp.59-86 ... VỰC XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011- 2013 II-Nhiệm vụ nội dung:  Thực nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng nhân tố đến ý kiến kiểm toán viên BCTC doanh nghiệp thuộc. .. học viên: BÙI VĂN HÀ Đề tài luận văn:NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI BCTC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC... ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng nhân tố đến ý kiến kiểm toán viên BCTC doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng bất động sản niêm yết Việt Nam giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố đến ý kiến kiểm toán viên đối với BCTC của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản được niêm yết tại việt nam giai đoạn 2011 2013 , Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố đến ý kiến kiểm toán viên đối với BCTC của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản được niêm yết tại việt nam giai đoạn 2011 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay