Nhận diện gian lận trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại việt nam

128 7 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ VÂN ANH NHẬN DIỆN GIAN LẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60 34 03 01 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS MAI THỊ HOÀNG MINH TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết quả, số liệu nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Vân Anh ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập viết luận văn, nhận hướng dẫn, động viên, giúp đỡ từ Thầy Cơ giáo, gia đình đồng nghiệp Nhân đây, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến người giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cơ Mai Thị Hoàng Minh, giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM hướng dẫn tận tình tơi giai đoạn hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tất thầy cô tham gia giảng dạy lớp cao học kế tốn 13 Đại học Cơng nghệ TP.HCM đem đến cho kiến thức kinh nghiệm quý giá Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy Trần Phước Thầy Cơ Khoa kế tốn - Kiểm tốn, Đại học Công nghiệp TP.HCM nơi công tác động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi tham gia học tập hồn thành luận văn Sau cùng, lời cảm ơn đặc biệt dành cho Bố mẹ Em gái động lực để tơi hồn thành luận văn khố học TP.HCM, ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Vân Anh TÓM TẮT Gian lận báo cáo tài ln tồn điều kiện kinh tế, gần vụ gian lận báo cáo tài có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại cho nhiều đối tượng, chủ đề nhận quan tâm nhà đầu tư, chủ nợ, quan quản lý thị trường chứng khoán hiệp hội nghề nghiệp khác giới Và Việt Nam vấn đề gian lận báo cáo tài khơng phải ngoại lệ Mục tiêu nghiên cứu kiểm điểm định ảnh hưởng yếu tố rủi ro dẫn đến thực hành vi lập báo cáo tài gian lận Mục tiêu nhằm nâng cao hiệu nhận diện gian lận báo cáo tài dựa nguyên nhân xảy gian lận Dữ liệu sử dụng nghiên cứu mẫu gồm 70 công ty bao gồm 35 cơng ty có 35 cơng ty khơng có báo cáo tài gian lận ngành có niêm yết cổ phiếu HOSE năm 2013 Các yếu tố rủi ro dẫn đến gian lận thực hành vi yếu tố động cơ/áp lực, hội thái độ/sự biện minh đo lường biến cụ thể, biến sử dụng liệu công bố báo cáo tài báo cáo thường niên Để kiểm định ảnh hưởng yếu tố rủi ro dẫn đến lập báo cáo tài gian lận, nghiên cứu sử dụng mơ hình phân tích hồi quy logistic Kết nghiên cứu tìm thấy, điều kiện kinh tế nước ta cơng ty có cơng ty khơng có gian lận báo cáo tài khơng có khác biệt số tỷ lệ doanh thu tài sản, tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ sinh lời tài sản, tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân ban điều hành, tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành ý kiến kiểm toán viên tiền nhiệm thông qua kiểm định t-test kiểm định Wilconxon Rank Sum Khi phân tích hồi quy logistic, nghiên cứu tìm thấy tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân ban điều hành yếu tố rủi ro dẫn đến gian lận thuộc nhóm động cơ/áp lực có ảnh hưởng ngược chiều với việc thực gian lận báo cáo tài chính, yếu tố rủi ro dẫn đến gian lận thuộc nhóm hội thái độ/sự biện minh khơng có ảnh hưởng đến việc thực gian lận báo cáo tài mẫu nghiên cứu Mặc dù kết khác biệt so với nhiều nghiên cứu trước Hoa Kỳ, điều thể yếu tố rủi ro dẫn đến gian lận khơng phù hợp cho tất tình huống, có trường hợp mơi trường kinh doanh Việt Nam Kết tìm thấy nghiên cứu bổ sung chứng ảnh hưởng yếu tố rủi ro dẫn đến thực hành vi lập báo cáo tài gian lận Kết nghiên cứu gợi ý, cần thiết phải có nghiên cứu mở rộng xác định yếu tố rủi ro dẫn đến gian lận báo cáo tài gian lận nhằm dự báo nhận diện hiệu điều kiện kinh tế, trị văn hoá Việt Nam ABSTRACT This study identifies the contemporaneous risk factors empirically related to financial statement fraud In this study we examine an array of potential fraud risk factors in order to identify a comprehensive set of coexistent factors that are consistently linked to the incidence of financial statement fraud Extant research identifies a number of individual factors related to fraud in various settings Besides, this study investigates the relationship between insider trading and fraud We find that in the presence of fraud, insider reduce their holdings of company stock through high level of selling activity as measured by either the number of transaction, the number of shares sold, or the dollar amount of shares sold Moreover, we present evidence that a cascaded logit model, incorporating insider trading variables and firm-specific financial characteristics, differentiates companies with fraud from companies without fraud Fraud on the financial statements always exist in any economic conditions, recently the fraud on the financial statements have tended to increase, causing damage to many objects, and the subject received the interest of investors, creditors, the management body of the stock market and various professional associations worldwide And in Vietnam on fraud issues financial statements nor exceptions The objective of this study was to review the effects of the risk factors leading to perform acts of financial reporting fraud The goal is to improve the efficiency of identity fraud on the financial statements based on the cause of the fraud Fraud on the financial statements always exist in any economic conditions, recently the fraud on the financial statements have tended to increase, causing damage to many objects, and the subject received the interest of investors, creditors, the management body of the stock market and various professional associations worldwide And in Vietnam on fraud issues financial statements nor exceptions The objective of this study was to review the effects of the risk factors leading to perform acts of financial reporting fraud The goal is to improve the efficiency of identity fraud on the financial statements based on the cause of the fraud MỤC LỤC Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục vi vii Danh mục từ viết tắt viii Danh mục bảng biểu sơ đồ ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ GIAN LẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1 Tổng quan gian lận báo cáo tài 2.1.1 Định nghĩa gian lận 2.1.2 Phân loại gian lận 11 2.1.3 Định nghĩa gian lận báo cáo tài 11 2.1.4 Đối tượng thực gian lận báo cáo tài 13 2.1.5 Phương pháp thực gian lận báo cáo tài 14 2.2 Lý thuyết tảng 15 2.2.1 Lý thuyết tam giác gian lận 16 2.2.2 Lý thuyết đại diện 17 2.3 Các nghiên cứu trước nhận diện báo cáo tài gian lận 18 2.3.1 Một số nghiên cứu nước 19 2.3.2 Một số nghiên cứu nước 23 2.4 Khung phân tích đề nghị cho nghiên cứu 25 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Quy trình nghiên cứu 28 3.2 Giả thuyết nghiên cứu thang đo 29 vii 3.3 Lựa chọn mẫu 39 3.4 Thu thập liệu 42 68 Điều 10, Thông tư số 121/2012/TT-BTC “Quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng” [2], đưa quy định công ty cần hạn chế việc 69 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ CEO Nhưng kết mẫu tìm thấy có mức độ kiêm nhiệm cao hai vai trò Có đến 65/70 cơng ty mẫu xảy việc kiêm nhiệm Mặc dù vậy, việc kiêm nhiệm khơng có khác biệt nhóm có gian lận khơng có gian lận báo cáo tài chính, hội thực gian lận báo cáo tài mẫu Kết nghiên cứu đặt nhu cầu cần phải thực thêm tìm hiểu khác nhằm tìm hiểu hội gian lận báo cáo tài xảy chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm CEO mẫu khác Việt Nam Đối với lĩnh vực kiểm tốn Mơ hình phân tích hồi quy logistic nghiên cứu hữu ích cho kiểm tốn đánh giá khách hàng với chi phí thấp Kiểm tốn xây dựng phần mềm để scan báo cáo tài chính, báo cáo thường niên cơng bố website phân tích yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận với hỗ trợ máy tính kỹ thuật thống kê đại Đây sở đưa “cảnh báo” sớm khách hàng, giúp kiểm toán viên đánh giá khách hàng có rủi ro cao điều chỉnh thủ tục kiểm toán xác định phí kiểm tốn trường hợp khách hàng có rủi ro gian lận Ngồi ra, Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam số 240 “Trách nhiệm kiểm toán viên liên quan đến gian lận q trình kiểm tốn báo cáo tài chính” ban hành, việc đánh giá hiệu VSA số 240 việc tìm hiểu nguyên nhẫn dẫn đến gian lận dựa vào yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận đến việc thực lập báo cáo tài gian lận cần thiết Kết nghiên cứu hỗ trợ nhận định VSA số 240 cho tầm quan trọng yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận khác tuỳ thuộc vào đối tượng cụ thể Và hỗ trợ nhận định yếu tố thuộc nhóm thái độ/sự biện minh cho hành động gian lận khó đo lường Để nâng cao hiệu VSA số 240, đánh giá yếu tố dẫn 70 đến có rủi ro gian lận thang đo cụ thể thay sử dụng bảng câu hỏi 71 “có” “khơng” Các thang đo sử dụng kiểm tốn viên tiếp cận thơng tin nội thay sử dụng thơng tin công bố nghiên cứu Một số biến đo lường sử dụng như: Nhóm yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận liên quan đến áp lực/động thực gian lận: ổn định tài (chỉ số tỷ lệ lãi gộp, tỷ lệ hàng tồn kho doanh thu, hàng tồn kho trên tài sản ngắn hạn); áp lực từ bên (tổng nợ phải trả tổng tài sản, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trừ tiền chi trả cổ tức trả lãi vay); lợi ích tài HĐQT, ban điều hành bị ảnh hưởng (phần trăm sở hữu vốn cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu ban quản lý 5%); mục tiêu tài cá nhân dựa vào tỷ suất sinh lời vốn Nhóm yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận liên quan đến hộ thực gian lận: chất hoạt động doanh nghiệp ngành (chỉ số hàng tồn kho doanh thu, số phải thu doanh thu); hiệu hoạt động kiểm soát (thành viên HĐQT độc lập, thành viên ban kiểm soát độc lập; sở hữu định chế tài lớn 5%), kiểm tốn nhóm Big 4; Cấu trúc tổ chức cơng ty (Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT giữ chức vụ ban điều hành) Nhóm yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận liên quan đến thái độ/sự biện minh cho hành động: Sự thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập, tiền sử vi phạm pháp luật chứng khoán pháp luật, giao dịch bội bộ, biến tổng dồn tích tài sản Tóm lại, kết nghiên cứu bổ sung thêm chứng thực nghiệm đáp ứng nhu cầu đánh giá ảnh hưởng yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận đến việc lập báo cáo tài gian lận công ty niêm yết, quan quản lý thị trường, lĩnh vực kiểm toán Việt Nam 72 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN 5.1 Kết luận Có nhiều động cơ/áp lực hội dẫn đến thực lập báo cáo tài gian lận Hiệu phòng ngừa nhận diện gian lận báo cáo tài u cầu cần có hiểu biết động cơ/áp lực hội thực đánh giá rủi ro gian lận báo cáo tài yếu tố tạo cơng ty Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240 “Trách nhiệm kiểm toán viên liên quan đến gian lận q trình kiểm tốn báo cáo tài chính” chấp nhận lý thuyết tam giác gian lận Cressey (1953) cho hành vi gian lận báo cáo tài xảy giải thích dựa yếu tố động cơ/áp lực, cô hội thái độ/sự biện minh cho hành động gian lận Các yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận đến việc thực gian lận sử dụng nhiều lĩnh vực kiểm toán, học thuật nhiều quy định quan quản lý, lại có nghiên cứu thực nghiệm mối liên hệ yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận theo phân loại Cressey ảnh hưởng đến thực lập báo cáo tài gian lận điều kiện môi trường kinh doanh Việt Nam Nghiên cứu này, đáp ứng khoảng trống nghiên cứu thực nghiệm tính hiệu yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận việc giải thích nguyên nhân dẫn đến thực lập báo cáo tài gian lận xảy Việt Nam Nghiên cứu sử dụng thông tin công bố báo cáo tài báo cáo thường niên để phân tích ảnh hưởng yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận đến việc thực lập báo cáo tài gian lận Các yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận phân loại theo lý thuyết gian lận, hỗ trợ giải thích dựa lý thuyết đại diện Ảnh hưởng yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận đến việc thực hành vi lập báo cáo tài gian lận đo lường biến cụ thể Các biến đo lường yếu tố thuộc ba nhóm: yếu tố động cơ/áp, hội, thái độ/sự biện minh Nghiên cứu thu thập mẫu gồm 35 công ty có 35 cơng ty khơng có gian lận báo cáo tài cơng ty niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM năm 2013 dựa tiêu chí ngành, thời điểm để kiểm định giả thuyết đặt Mục đích nghiên cứu kiểm định mối quan hệ yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận lập báo cáo tài gian lận dựa liệu công ty Việt Nam Kết phân tích hồi quy logistic tìm thấy: Tỷ lệ sở hữu cổ phần ban điều hành thuộc nhóm động cơ/áp lực có tương quan với việc thực gian lận; Các yếu tố khác thuộc nhóm hội, thái độ/sự biên minh không tương quan với thực gian lận báo cáo tài Kết nghiên cứu không hỗ trợ tất nghiên cứu trước mẫu nghiên cứu với liệu công ty Việt Nam Mặc dù kết nghiên cứu không hỗ trợ tất nghiên cứu trước Nhưng cung cấp thêm chứng cho thấy, yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận theo lý thuyết tam giác gian lận Cressey khơng giải thích ngun nhân gian lận xảy ra, có trường hợp Việt Nam 5.2 Những đóng góp luận văn Ý nghĩa lý thuyết: Thứ nhất, nghiên cứu hệ thống hoá lý thuyết giải thích cho việc thực lập báo cáo tài gian lận bao gồm lý thuyết tam giác gian lận, lý thuyết đại diện lý thuyết bất cân xứng thông tin Thứ hai, luận văn xây dựng khung phân tích yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận đến việc thực lập báo tài gian lận Ý nghĩa thực tiễn: Thứ nhất, nghiên cứu tìm thấy khơng có khác biệt yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận nhóm cơng ty có khơng có báo cáo tài gian lận mẫu Thứ hai, nghiên cứu tìm thấy tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân ban điều hành động cơ/áp lực ảnh hưởng đến việc thực lập báo cáo tài gian lận Kết hỗ trợ cho công ty niêm yết, quản lý thị trường kiểm toán việc nâng cao hiệu phòng ngừa nhận diện sớm việc thực lập báo cáo tài gian lận 5.3 Hạn chế luận văn hƣớng nghiên cứu Hầu hết nghiên cứu có hạn chế, nghiên cứu vậy, nghiên cứu có hạn chế sau: Trong nghiên cứu gian lận, hạn chế lớn mẫu cơng ty khơng có gian lận báo cáo tài Dữ liệu thu thập từ nhóm đối chứng chưa đảm bảo khơng có gian lận hồn tồn dựa kết kiểm tốn viên gian lận xảy chưa phát điều tra thời gian nghiên cứu Một giải pháp cho vấn đề sử dụng báo cáo thời gian trước gian lận để so sánh với năm có gian lận cấy gian lận vào báo cáo tài khơng có gian lận Một giới hạn khác nghiên cứu đối tượng nghiên cứu tập trung phạm vi công ty niêm yết HOSE năm 2013, chưa tập trung nghiên cứu loại hình doanh nghiệp khác (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần không niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp nhà nước, công ty ngành dịch vụ tài chính) Do vậy, kết khơng đại diện hết loại hình doanh nghiệp Việt Nam Kết tốt đối tượng phạm vi nghiên cứu mở rộng Để bổ sung vào nghiên cứu thực nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu nhận diện báo cáo tài gian lận dựa yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận như: Bổ sung thêm biến đo lường yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận sử dụng thơng tin phi tài chính, thơng tin từ giá cổ phiếu để xác định ảnh hưởng yếu tố đến thực lập báo cáo tài gian lận Trong VSA số 240 trình bày hai loại gian lận gian lận báo cáo tài biển thủ tài sản Gian lận biển thủ tài sản nên xây dựng thang đo để đánh giá ảnh hưởng yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận đến việc biến thủ tài sản theo dẫn VSA số 240 phân loại theo lý thuyết tam giác 68 Sử dụng liệu báo cáo tài kỳ kế tốn trước để phân tích làm tăng tính hữu ích nhận gian lận hành vi gian lận không tồn kỳ gian lận phát Hoặc sử dụng báo cáo tài quý, bán niên để nhận diện sớm nguyên nhân dẫn đến thực lập báo cáo tài gian lận Kết phân tích nghiên cứu dựa mẫu với thông tin công bố công ty niêm yết Vì vậy, nghiên cứu hữu ích sử dụng thông tin nội công ty Một hướng nghiên cứu thú vị khác kiểm định ảnh hưởng yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận đến việc thực lập báo cáo tài gian lận cơng ty dịch vụ tài (như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, quỹ đầu tư) Các cơng ty có cấu trúc báo cáo tài khác với doanh nghiệp kinh doanh thơng thường đòi hỏi cần phải thiết lập thang đo (chỉ số tài chính, phi tài chính) để đo lường yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Tài Chính (2012), Thơng tư số 214/2012/TT-BTC: Ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, Hà Nội Bộ Tài Chính (2012), Thơng tư số 121/2012/TT-BTC: Quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, Hà Nội Trần Thị Kim Cương Mai Đức Nghĩa (2002), “Về chuẩn mực kiểm toán: gian lận sai sót”, Tạp chí kế tốn, 36, tr.99-100 Vũ Hữu Đức, Huỳnh Văn Hiếu Mai Đức Nghĩa (2010), “Sử dụng tỷ số báo cáo tài để nhận diện sai lệch thuế”, Tạp chí phát triển kinh tế, 230, tr.56-61 Ngô Thị Thu Hà (2007), Phương hướng giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm kiểm toán viên độc lập phát gian lận sai sót kiểm tốn báo cáo tài chính, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Tp.HCM Lý Trần Kim Ngân (2011), Hồn thiện thủ tục kiểm tốn nhằm phát nhằm phát gian lận báo cáo tài cơng ty niêm yết Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Tp.HCM Trần Ngọc Phúc (2013), Phân tích số tài để phát gian lận sai sót báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Tp.HCM Trần Thị Giang Tân (2009), “Gian lận báo cáo tài thực trạng kiến nghị với doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí phát triển kinh tế, 225, tr.41-47 Tiếng Anh Abbott L., Parker S and Perter G F (2000), “The Effect of Audit Conmmitte Activity and Independence on Corporate Fraud”, Managerial Finance, 26(11), pp.55-67 10 Association of Certified Fraud Examiners (2012), Report to the Nations on Ocupational Fraud and Abuse: 2012 Global Fraud Study, Texas, USA 11 American Institute of Certified Public Accountants (2002), Statement on Auditing Standards No.99: Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, New York, USA 12 Amara I., Amar A., and Jabroui A (2013), “Detection of Fraud in Financial Statements: French Companies as a Case Study”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(3), pp.44-55 13 Beasley M S (1996), “Empirical Analysis the of Board the Relation of Financial Between Composition Statement Fraud”, The Accounting Review, 71(4), pp.443465 14 Beneish M (1999), “The Detection of Earnings Manipulation”, Financial Analyst’s Journal, 55(5), pp 24-36 15 Committee of Sponsoring Organizations (2010), Fraudulent Financial Reporting: 1998-2007 Analysis of US.Public Companies, New York, USA 16 Dechow P M., Larson C.R and Sloan R G (2010), “Predicting Material Accounting Misstatments”, Contemporary Accounting Research, 28 (1), pp 17-82 17 Financial Accounting Standards Board (1980), Statement of Financial Accounting Concepts No.2: Qualitative Characteristics of Accounting Information, Minnesota, USA 18 Jensen M., Meckling W (1976), “Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure”, Journal of Financial Economic, 3(4), pp.305306 19 Lennox C., Pittman J (2010), “Big Five Audits and Accounting Fraud”, Contemporary Accounting Research, 27(1), pp.209-247 71 20 Persons O (1995), “Using Financial Statement Data to Identify Factors Associated with Fraudulent Financial Reporting”, Journal of Applied Business Research, 11(3), pp.38-46 21 National Commission on Fraudulent Financial Reporting (Treadway Commission) (1987), Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting, New York, USA 22 Matoussi H., Gharbi I., (2011), “Board Independent and Corporate Fraud: The Case of Tunisian Firms”, ERF 17th Annual Conference: Politics and Economic Development, 20 March 2011 - 22 March 2011, Antalya, Turkey 23 Skousen C (2004), An Empirical Investigation of the Relevance and Predictive Ability of the SAS 99 Fraud Risk Factors, Doctor of Philosophy, Oklahoma State University, Oklahoma, USA 24 Summers S.L., and Sweeney J.T (1998), “Fraudulently Misstated Financial Statements and Insider Trading”, The Accounting Review, 73(1), pp.131-146 25 Spathis C.T (2002), “Detecting False Financial Statements Using Published Data: Some Evidence from Greece”, Managerial Auditing Journal, 17 (4), pp.179-191 26 Wuerges A., Borba J (2010), “Accounting Fraud Detection: Is It Possible to Quantify Undiscovered Cases?”, Working Paper, Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil PHỤ LỤC 1: Bảng liệu thu thập từ báo cáo cáo tài Q4/2013 báo cáxoiithường niên năm 2013 35 công ty có báo cáo tài gian lận phù hợp với 35 cơng ty khơng có báo cáo tài gian lận có niêm yết cổ phiếu HOSE MACK NSC SSC TNC TRC ABT ANV AVF NHS SEC TAC TS4 VCF VHC VLF VNH VNM EVE TCM DAG SRC TPC TTP TYA VHG JVC TLG DRL GAS PPC SBA TIC MAN 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 22 22 22 22 27 27 32 32 35 35 35 35 35 GL 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 DTTS 0.42 1.15 0.50 0.24 1.20 0.71 0.27 0.25 1.06 4.07 0.91 1.89 1.37 1.67 0.52 1.38 0.77 1.16 1.33 2.04 0.62 2.24 1.44 0.34 0.57 1.29 0.47 1.51 0.34 0.11 0.01 TANGDT 1.06 1.21 1.32 0.29 0.96 0.98 0.83 5.25 1.28 0.91 1.02 1.35 1.02 0.86 1.16 1.23 0.85 1.04 1.46 0.90 0.85 0.95 0.69 0.68 1.26 1.18 1.19 1.06 1.10 0.83 1.29 NPTTS 0.31 0.37 0.13 0.13 0.25 0.42 0.73 0.40 0.66 0.62 0.73 0.16 0.54 0.41 0.53 0.21 0.17 0.68 0.74 0.53 0.65 0.21 0.56 0.29 0.48 0.42 0.07 0.36 0.65 0.63 0.00 ROA 0.04 0.16 \ 0.09 0.01 0.01 0.03 0.01 0.10 0.06 0.02 0.27 0.07 0.01 -0.08 0.30 0.09 -0.01 0.04 0.08 0.03 0.06 0.05 -0.07 0.13 0.10 0.28 0.22 0.05 0.01 0.13 CSPT 0.01 0.04 -0.01 0.18 -0.06 0.00 0.22 -2.35 -0.07 0.01 0.00 -0.05 -0.03 0.02 0.03 0.00 0.04 0.00 -0.06 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.00 0.25 -0.01 0.08 -0.02 0.05 -0.08 0.05 TLTVDL 0.17 0.40 0.00 0.33 0.20 0.00 0.14 0.11 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.14 0.43 0.00 0.20 0.17 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.60 0.00 0.40 0.00 0.00 CEO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 YKT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 TLSH 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.46 0.13 0.00 0.01 0.00 0.21 0.02 0.50 0.00 0.52 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.13 0.31 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PHỤ LỤC 1: Bảng liệu thu thập từ báo cáo cáo tài Q4/2013 báo cáxoiithường niên năm 2013 35 cơng ty có báo cáo tài gian lận phù hợp với 35 cơng ty khơng có báo cáo tài gian lận có niêm yết cổ phiếu HOSE MACK TMP UIC VSH HU1 SC5 PTC PXI PXM UDC SRF VSI ITD PGC SVT TSC VID VMD GMD HTV MHC PVT TCO VNA VOS VTO ASM BCI C21 D2D DIG HAR MAN 35 35 35 41 41 42 42 42 42 43 43 46 46 46 46 46 46 50 50 50 50 50 50 50 50 68 68 68 68 68 68 GL 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 DTTS 0.35 3.15 0.10 0.38 0.58 0.46 0.94 0.03 0.25 0.94 0.33 0.61 2.17 0.54 4.49 0.83 2.00 0.38 0.54 0.51 0.55 0.63 0.63 0.48 0.63 0.81 0.06 0.18 0.36 0.26 0.07 TANGDT 1.38 1.22 0.73 0.35 1.21 0.66 0.51 0.22 0.89 1.09 0.58 0.63 1.17 0.33 0.91 0.63 1.22 1.08 1.33 0.95 1.08 1.14 0.80 0.81 0.99 1.39 0.92 5.09 1.20 1.02 2.16 NPTTS 0.36 0.67 0.27 0.81 0.86 0.47 0.62 0.09 0.73 0.57 0.78 0.51 0.59 0.21 0.70 0.61 0.96 0.32 0.14 0.56 0.59 0.32 0.76 0.72 0.60 0.57 0.47 0.17 0.60 0.82 0.18 ROA 0.10 0.04 0.07 0.00 0.00 -0.16 0.01 -0.01 0.00 0.06 0.01 0.01 0.05 0.00 -0.10 0.01 0.00 0.02 0.13 0.02 0.01 0.08 -0.02 -0.01 0.02 0.01 0.05 0.09 0.05 0.00 0.02 CSPT -0.34 0.00 -0.05 0.40 -0.03 0.23 0.03 0.47 0.01 -0.03 0.13 0.05 -0.02 0.49 0.02 0.19 0.01 -0.02 0.17 0.15 0.04 0.06 0.01 0.01 0.01 -0.03 -0.03 -0.17 0.13 -0.01 0.26 TLTVDL 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.67 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CEO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 YKT 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 TLSH 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.05 0.07 0.04 0.01 0.00 0.21 0.04 0.00 0.54 0.00 0.00 0.01 0.19 0.00 0.08 0.02 0.06 0.07 PHỤ LỤC 1: Bảng liệu thu thập từ báo cáo cáo tài Q4/2013 báo cáxoiithường niên năm 2013 35 cơng ty có báo cáo tài gian lận phù hợp với 35 cơng ty khơng có báo cáo tài gian lận có niêm yết cổ phiếu HOSE MACK HDC NTL NVN PDR PTL QCG SZL TDH MAN 68 68 68 68 68 68 68 68 GL 1 0 0 DTTS 0.22 0.40 0.15 0.02 0.18 0.24 0.12 0.16 TANGDT 0.71 1.16 1.70 0.83 0.66 3.42 0.97 0.51 NPTTS 0.55 0.47 0.80 0.72 0.58 0.54 0.53 0.36 ROA 0.03 0.00 -0.08 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 CSPT 0.12 -0.21 -0.54 0.18 0.44 -0.09 -0.10 0.18 TLTVDL 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CEO 1 1 1 1 YKT 1 1 1 1 TLSH 0.01 0.08 0.38 0.60 0.00 0.49 0.39 0.04 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo tài quý 4/2013 báo cáo thường niên năm 2013 Ký hiệu: MACK : Mã chứng khoán MAN : Mã ngành theo HOSE GL : Gian lận không gian lận DTTS : Tỷ lệ doanh thu/tài sản TANGDT NPTTS ROA CSPT : Tăng doanh thu : Nợ phải trả tài sản : Tỷ suất sinh lời tài sản : Chỉ số vòng quay phải thu TLTVDL : Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập CEO : Chủ tịch HĐQT kiêm CEO YKT : Ý kiến kiểm toán tiền nhiệm TLSH : Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân ba điều hành ... cao hiệu nhận diện báo cáo tài gian lận Trong chương này, trước tiên trình bày tổng quan gian lận báo cáo tài bao gồm định nghĩa gian lận, gian lận báo cáo tài chính, người thực gian lận phương... gian lận Việt Nam dựa lý thuyết gian lận với liệu có sẵn cơng bố Vì vậy, nghiên cứu Nhận diện gian lận báo cáo tài công ty niêm yết Việt Nam dựa dẫn yếu tố dẫn đến có rủi ro gian lận theo phân... quan gian lận báo cáo tài chính Chương này, trình bày định nghĩa báo cáo tài gian lận, tảng lý thuyết gian lận lý thuyết tam giác gian lận, lý thuyết đại diện, tổng quan nghiên cứu nước chủ đề gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận diện gian lận trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại việt nam , Nhận diện gian lận trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay