Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh

150 8 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HỒ QUANG DŨNG NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HỒ QUANG DŨNG NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM NGỌC TỒN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Tp HCM, tháng 01 năm 2016 Tác giả HỒ QUANG DŨNG ii LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập khoá học cao học trường Đại Học Cơng Nghệ Tp Hồ Chí Minh đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, tơi xin gửi đến q Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; phòng Quản lý khoa học đào tạo sau đại học – Trường Đại Học Công Nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS Phạm Ngọc Tồn tận tâm hướng dẫn tơi suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tnh thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện Tp HCM, tháng 01 năm 2016 Tác giả HỒ QUANG DŨNG TÓM TẮT Hầu hết người bắt đầu nghiệp, thành lập cơng ty thất bại nhanh chóng họ khơng nắm bắt tầm quan trọng kế tốn, thuế pháp luật Chi phí chi trả cho kế tốn trưởng cao Họ khơng thể chi trả Hoặc họ khơng tin tưởng vào kế toán bắt đầu cho doanh nghiệp Doanh nghiệp bị phạt với số tiền lớn, gấp nhiều lần làm sai lệch sổ sách, chứng từ liên quan đến kế toán Trong nghiên cứu này, mục tiêu tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn dịch vụ kế toán đánh giá thực trạng lựa chọn dịch vụ kế toán xác định tiêu đo lường định lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Từ kết nghiên cứu, đề xuất định hướng số kiến nghị giúp doanh nghiệpđịnh đắn Nghiên cứu trả lời câu hỏi: “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh?” “Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến việc lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh?” Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo lựa chọn dịch vụ kế toán; 05 nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ kế tốn: lợi ích, trình độ chun mơn, giá phí, thương hiệu, độ tin cậy có ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến việc lựa chọn dịch vụ kế tốn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Tức lợi ích, trình độ chun mơn, giá phí, thương hiệu, độ tin cậy cao việc lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cao Trong nhân tố nhân tốảnh hưởng mạnh đến việc lựa chọn dịch vụ kế tốn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh    giá phí ( =0,487), tiếp đến nhân tố độ tin cậy ( =0,253), thương hiệu ( =0,16), trình độ chun mơn (  =0,116), cuối lợi ích (  =0,089) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố nhằm có định tối ưu việc lựa chọn dịch vụ kế tốn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên, nghiên cứu thực nhóm mẫu, chưa đại diện hết cho tất các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngồi nhiều hạn chế thời gian, số lượng mẫu nhỏ nên hạn chế tính tổng quát cao đề tài ABSTRACT Most beginners career, start-up companies fail because they not quickly grasp the importance of accounting, taxation and law Expenses paid to a chief accountant is very high They can not pay Or maybe they not believe in a new start when accounting for the business Businesses can be fined with large sums of money, many times if falsifying books and documents related to accounting In the era of market competition you only have two choices Backwards: you'll be the other companies in the sector overtake and occupy the market quickly, revenue decreased until bankruptcy Development: Your revenues increased strongly sustained by the development of the market For peace of mind development company, enterprise, must have accounting staff knowledgeable and aware of the decree, the latest circular on tax - law That was the main reason why most enterprises choose accounting services In this study, the author's aim is to study the factors afecting the decision to select accounting services as well as assessing the current situation on the choice of accounting services identify any measurable targets when deciding the choice of accounting services frms in HCM City From the research results, proposed a number of recommendations to help guide businesses have decided the best course This study will answer the question: "The factors that influence the choice of the accounting services business at Ho Chi Minh City? "And" The degree of influence of these factors to the selection of the accounting services business at Ho Chi Minh City? " Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject, the author initially formed the scale option accounting services; 05 factors that afect the choice of accounting services: benefits, qualifications, fees, branding, reliability have influence proportional to the selection of the accounting services business at Ho Chi Minh City That is when the benefits, qualifications, fees, branding, higher reliability, the selection of the accounting services business at Ho Chi Minh City higher In of these factors, the factors that most strongly influence the selection of the accounting services business at HCM is the cost (= 0.487), followed by the reliability factor (= 253), brand (= 0.16), qualification (= 0.116), and finally the benefits (= 0.089) From the results of the study, the authors have proposed a number of measures have a direct impact to the factors that have the most optimal decisions in the selection of the accounting services business at Ho Chi Minh City However, this study is only done in a sample group, are not representative of all for all businesses in Ho Chi Minh City, in addition to many restrictions of time, small sample size limits the overall height of the subject vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC BẢNG xii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xiii DANH MỤC PHỤ LỤC xiv PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý hình thành đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi thời gian nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Đề tài nghiên cứu nước 1.2 Đề tài nghiên cứu nước 1.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG 12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 13 2.1 Tổng quan dịch vụ kế toán 13 2.1.1 Khái niệm dịch vụ đặc điểm dịch vụ 13 2.1.1.1 Khái niệm dịch vụ 13 2.1.1.2 Đặc điểm dịch vụ 14 2.1.2 Chất lượng dịch vụ 15 224 CTY TNHH ĐÈN XANH 0303388920 1073/73 Cách Mạng Tháng Tám P.07, Quận Tân Bình, Tp HCM Đồn Công Thạch 225 CTY TNHH TM DV TÂN TRẦN TUẤN 0303494051 33/4 Hưng Hóa P.06, Quận Tân Bình, Tp HCM Nguyễn Sỹ Quảng 226 CTY TNHH LỘC HƯNG 0303501894 37/10 Dân Trí P.06, Quận Tân Bình, Tp HCM Minh Đức 227 CTY TNHH PHƯƠNG MỸ HẠNH 0303535413 431 Lý Thường Kiệt P.08, Quận Tân Bình, Tp HCM Mai Văn Hào 228 CTY TNHH TM VÀ DV ĐẶNG HỒNG PHÁT 0303547994 201 Lý Thường Kiệt P.06, Quận Tân Bình, Tp HCM Đỗ Thị Thanh Hải 229 CTY TNHH HƯNG PHÚ AN 0303549430 175B Lý Thường Kiệt P.08, Quận Tân Bình, Tp HCM Ng Văn Hiếu 230 CTY TNHH SX CƠ KHÍ XD TM THANH SANG 0303594218 1909A Hẻm Ngọc Phú P.10, Quận Tân Bình, Tp HCM Đăng Bá Hạnh 231 CTY TNHH SX VÀ TM TRƯƠNG VUI 0303609457 165 Ni Sư Huỳnh Liên P.10, Quận Tân Bình, Tp HCM Nguyễn Sỹ Quảng 232 CTY TNHH HẢI TÂM 0303648382 2655B1 Lạc Long Quân P.10, Quận Tân Bình, Tp HCM Nguyễn Văn Phong 233 CTY TNHH TM VÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TRINH NGUYÊN 0303654178 133 Ni Sư Huỳnh Liên P.10, Quận Tân Bình, Tp HCM Nghiêm Đình Sơn 234 CTY TNHH MAY VI NA 0303656802 2258A Hồng Lạc P.10, Quận Tân Bình, Tp HCM Nguyễn Đăng Cường 235 CTY TNHH NHÔM NGỌC THÀNH 0303669858 413 Lý Thường Kiệt P.08, Quận Tân Bình, Tp HCM Nguyễn Văn Liên 236 CTY TNHH HƯƠNG VINH 0303673131 404/1 Âu Cơ P.10, Quận Tân Bình, Tp HCM Nguyễn Quang Vinh 237 CTY TNHH TM DV KỸ THUẬT QUANG ANH 0303712038 5/22 Lý Thường Kiệt P.09, Quận Tân Bình, Tp HCM Mạch Văn Sự 238 CTY TNHH DỆT MAY THANH ĐÀO 0303720374 362 Lạc Long Quân P.08, Quận Tân Bình, Tp HCM Nguyễn Đình Thượng 239 CTY TNHH NĂM GIAI 0303728285 254/81 Âu Cơ P.09, Quận Tân Bình, Tp HCM Hồng Văn Khanh 240 CTY TNHH TM DV HIỆP THÀNH TRÍ 0303741857 256/23/5H Lạc Long Quân P.08, Quận Tân Bình, Tp HCM Nơng Văn Khoa 241 CTY TNHH IN NÉT 0303784593 87 Lý Thường Kiệt P.07, Quận Tân Bình, Tp HCM Trần Thọ Quốc Hiếu 242 CTY TNHH CƠ KHÍ XD TM TRÍ QUỐC 0303796133 220/73 Âu Cơ P.09, Quận Tân Bình, Tp HCM Trần Quốc Huy 243 CTY TNHH CHÂU THÀNH PHÁT 0303825835 51/15 Hẻm Phú Lộc Bành Văn Trân P.06, Quận Tân Bình, Tp HCM Nguyễn Khắc Hùng 244 CTY TNHH SX TM DV CẨM HỒNG 0303826490 133/15 Nguyễn Thị Nhỏ P.09, Quận Tân Bình, Tp HCM Nguyễn Minh Tuấn 245 CTY TNHH VIỆT THÁI Á 0303881244 C2/6 Lạc Long Quân P.10, Quận Tân Bình, Tp HCM Nguyễn Đức Cảnh 246 CTY TNHH SX TM DV THU TIẾN PHÁT 0303887207 128/24 Bis Lý Thường Kiệt P.09, Quận Tân Bình, Tp HCM Lê Văn Nam 247 CTY TNHH SX TM CHUNG HIẾU 0303887768 96/10 Bành Văn Trân P.07, Quận Tân Bình, Tp HCM Vương Quốc Lộc 248 CTY TNHH PHÂN BĨN SƠNG LAM 0303931819 36B Cách Mạng Tháng P.07, Quận Tân Bình, Tp HCM Nguyễn Văn Thiệu 249 CTY TNHH SX TM DV VINH NGHĨA 0303975365 1886 Lạc Long Quân P.10, Quận Tân Bình, Tp HCM Lương Tùng Sơn 250 CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XD VIỆT QUÂN 0303976094 737/6 Lạc Long Quân P.10, Quận Tân Bình, Tp HCM Phạm Văn Đạt 251 CTY TNHH DV TRUYỀN THÔNG VÀ TM GIA VIỆT 0304019612 191 L2 Lý Thường Kiệt P.06, Quận Tân Bình, Tp HCM Minh Tuấn PHỤ LỤC 3.1 Cronbach's Alpha Số biến 814 Biến quan sát Trung bình thang Phương sai thang đo loại biến đo loại biến LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 15.07 15.03 15.09 14.88 14.82 Tương quan biến tổng 7.295 6.855 6.776 6.765 7.548 554 648 673 643 496 Cronbach Alpha loại biến 791 763 756 765 808 PHỤ LỤC 3.2 Cronbach's Alpha Số biến 715 Biến quan sát TĐCM1 TĐCM2 TĐCM3 TĐCM4 Trung bình thang đo loại biến 11.05 11.13 10.96 10.80 Phương sai thang đo loại biến 3.241 2.971 3.406 3.502 Tương quan biến tổng 544 568 456 442 Cronbach Alpha loại biến 627 609 679 686 PHỤ LỤC 3.3 Cronbach's Alpha 829 Biến Trung bình thang Phương sai thang quan sát đo loại biến đo loại biến GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 15.37 15.34 15.28 15.45 15.50 Số biến Tương quan biến tổng 6.801 6.409 6.340 6.497 6.459 577 643 657 602 648 Cronbach Alpha loại biến 808 789 785 801 788 PHỤ LỤC 3.4 Cronbach's Alpha Số biến 812 Biến Trung bình thang Phương sai thang đo quan sát đo loại biến loại biến TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 14.06 14.06 14.18 14.02 13.91 5.980 5.668 5.764 6.088 5.852 Tương quan biến tổng 598 629 593 584 594 Cronbach Alpha loại biến 776 766 777 780 777 PHỤ LỤC 3.5 Cronbach's Alpha 786 Biến Trung bình thang Phương sai thang quan sát đo loại biến đo loại biến SGT1 SGT2 SGT3 SGT4 10.61 10.58 10.50 10.44 Số biến Tương quan biến tổng 3.990 3.628 3.771 3.887 Cronbach Alpha loại biến 593 658 639 497 735 700 711 787 PHỤ LỤC 3.6 Cronbach's Alpha 848 Biến Trung bình thang Phương sai thang quan sát đo loại biến đo loại biến TĐ1 TĐ2 TĐ3 TĐ4 10.66 10.71 10.69 10.59 5.009 4.465 4.167 4.443 Số biến Tương quan biến tổng 601 691 705 758 Cronbach Alpha loại biến 841 805 801 777 PHỤ LỤC 3.7 Cronbach's Alpha Số biến 780 Biến quan sát Trung bình thang Phương sai thang đo loại biến đo loại biến Tương quan biến tổng Cronbach Alpha loại biến ĐTC1 14.56 5.839 550 741 ĐTC2 14.53 6.026 510 754 ĐTC3 14.64 5.775 566 735 ĐTC4 14.53 5.930 585 730 ĐTC5 14.46 5.881 561 737 PHỤ LỤC 3.8 Cronbach's Alpha Số biến 834 Biến quan sát Trung bình thang Phương sai thang đo loại biến đo loại biến Tương quan biến tổng Cronbach Alpha loại biến LCDVKT1 22.15 11.033 651 801 LCDVKT2 22.31 11.769 615 807 LCDVKT3 22.55 11.425 666 799 LCDVKT4 22.50 12.131 530 820 LCDVKT5 22.25 12.011 604 809 LCDVKT6 22.03 11.995 567 815 LCDVKT7 22.40 12.497 457 831 PHỤ LỤC 3.9 KMO and Bartlett's Test Hệ số KMO 863 Gía trị Chi-Square Mơ hình kiểm traBartlet 3292.743 496 000 Bậc tự Sig (giá trị p –value) PHỤ LỤC 3.10 Nhân tố Giá trị Eigenvalues Tích lũy Phương phương Tổng sai trích sai trích Chỉ số sau trích Tích lũy Phương phương Tổng sai trích sai trích Chỉ số sau xoay Tích lũy Phương phương Tổng sai trích sai trích 7.962 24.881 24.881 7.962 24.881 24.881 3.133 9.790 9.790 2.719 8.497 33.378 2.719 8.497 33.378 3.027 9.459 19.249 2.588 8.089 41.467 2.588 8.089 41.467 2.893 9.040 28.290 1.975 6.171 47.638 1.975 6.171 47.638 2.735 8.548 36.838 1.766 5.519 53.157 1.766 5.519 53.157 2.555 7.986 44.824 1.248 3.900 57.057 1.248 3.900 57.057 2.209 6.904 51.728 1.205 3.766 60.823 1.205 3.766 60.823 1.969 6.153 57.881 1.016 3.176 63.999 1.016 3.176 63.999 1.958 6.118 63.999 918 2.867 66.866 10 855 2.671 69.537 11 816 2.549 72.086 PHỤ LỤC 3.11 Biến quan sát GP3 GP4 GP5 GP2 GP1 LI4 LI3 LI2 LI5 LI1 TĐ2 TĐ4 TĐ3 TĐ1 TH3 TH4 TH2 TH1 TH5 SGT2 SGT3 SGT1 SGT4 ĐTC5 ĐTC4 ĐTC3 ĐTC2 ĐTC1 TĐCM1 TĐCM3 TĐCM4 738 704 681 637 606 771 722 718 687 670 841 832 792 753 Thành phần 768 693 676 649 636 836 811 777 684 763 648 595 757 639 548 794 703 544 (Nguồn: tính tốn từ chương trình SPSS) Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 3.12 Hệ số KMO Kiểm tra mơ hình Bartlet Giá trị Chi-Square Bậc tự Sig (giá trị p – value) 840 588.844 21 000 PHỤ LỤC 3.13 Giá trị Eigenvalues Tích lũy Phương sai phương sai trích trích Tổn Tổng g Nhân tố 3.53 3.534 50.484 50.484 813 11.614 62.098 769 10.989 73.087 706 10.079 83.166 468 6.683 89.849 363 5.179 95.028 348 4.972 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Chỉ số sau trích Tích lũy Phương sai phương sai trích trích 50.484 50.484 PHỤ LỤC 3.14 LCDVKT Pearson Correlation LI 504 LCDVKT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation LI TĐCM GP Sig (2-tailed) 251 251 251 251 251 ** ** ** 354 354 000 251 251 251 251 251 251 ** ** 435 251 251 ** ** 435 000 251 251 251 251 251 504 Sig (2-tailed) 251 251 251 251 ** ** ** ** Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ** 001 000 251 438 178 000 000 085 209 000 000 286 286 ** 000 Pearson Correlation 251 ** 000 ** Sig (2-tailed) 318 840 251 000 013 316 000 Sig (2-tailed) 339 339 000 000 475 475 ** 000 000 Pearson Correlation ĐTC 251 Pearson Correlation N TĐ 251 ** 000 ** 000 ** Pearson Correlation 699 000 251 603 -.036 340 ĐTC ** 568 ** 815 TĐ 000 251 522 603 SGT ** 000 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 815 TH ** 000 000 N SGT 504 522 GP ** 000 N N TH 251 TĐCM ** ** 000 504 -.045 373 482 000 ** 251 251 251 051 * 146 572 ** 000 251 517 ** 000 417 021 000 251 251 251 251 251 -.003 016 251 -.036 013 085 -.045 051 568 840 178 482 417 961 806 251 251 251 251 251 251 251 251 ** ** ** ** * -.003 340 316 209 373 146 000 000 001 000 021 961 251 251 251 251 251 251 251 000 000 000 000 000 806 000 251 251 251 251 251 251 251 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .221 ** 000 251 251 PHỤ LỤC 3.15 Hệ số R - hiệu Sai số chuẩn chỉnh ước lượng a 886 785 780 265 a Biến độc lập: ĐTC, TĐ, LI, TĐCM, TH, GP Mơ hình Hệ sốR Hệ sốR b Biến phụ thuộc: LCDVKT PHỤ LỤC 4.16 PHỤ LỤC 3.15 Mơ hình Hồi quy ANOVA a Tổng bình Trung bình Bậc tự phương bình phương 62.806 10.468 17.189 244 Phần dư 79.995 250 Tổng a Biến phụ thuôc: LCDVKT b Biến độc lập: ĐTC, TĐ, LI, TĐCM, TH, GP F Sig 148.587 000 b 070 PHỤ LỤC 3.17 Hệ số chưa chuẩn hóa Mơ hình Beta (Constant) Sai số chuẩn 148 LI 077 031 TĐCM 114 GP tstat Sig Thống đa cộng tuyến Hệ số Tolerance Beta Hệ số VIF -1.239 217 089 2.526 012 715 1.398 034 116 3.362 001 734 1.363 441 038 487 11.588 000 499 2.005 TH 153 035 160 4.362 000 655 1.527 TĐ 022 027 027 836 404 830 1.205 242 ĐTC a Biến phụ thuộc: LCDVKT 038 253 6.426 000 567 1.762 -.184 Hệ số chuẩn hóa PHỤ LỤC 3.18 LCDVKT Correlation LCDVKT 1.000 Coefficient Sig (2-tailed) 801 ** 541 ** 586 ** 000 000 251 251 251 251 251 251 ** 1.000 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 251 251 251 251 251 251 ** 1.000 464 Coefficient 441 Coefficient ** 275 275 ** 450 364 ** ** 285 207 ** ** 268 326 ** ** Sig (2-tailed) 000 000 000 001 000 N 251 251 251 251 251 251 ** 1.000 801 Coefficient ** 450 ** 364 446 ** 512 ** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 251 251 251 251 251 251 ** 1.000 Correlation 541 Coefficient ** 285 ** 207 ** 446 376 ** Sig (2-tailed) 000 000 001 000 000 N 251 251 251 251 251 251 ** 1.000 Correlation ĐTC ** ĐTC 000 Correlation TH 441 TH 000 Correlation GP ** GP 000 Correlation TĐCM 464 TĐCM N LI LI 586 Coefficient ** 268 ** 326 ** 512 ** 376 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 251 251 251 251 251 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 251 PHỤ LỤC 3.19 Hệ số R - hiệu Sai số chuẩn Durbin-Watson Hệ sốR Hệ sốR chỉnh ước lượng a 886 785 780 265 1.967 a Predictors: (Constant), ĐTC, TĐ, LI, TĐCM, TH, GP b Dependent Variable: LCDVKT Mơ hình PHỤ LỤC 3.20 Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ Lớn Giá trị dự báo chuẩn hóa -4.316 2.443 000 1.000 251 Phần dư chuẩn hóa -4.362 2.702 000 988 251 PHỤ LỤC 3.21 N PHỤ LỤC 3.22 PHỤ LỤC 3.23 ... việc lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh? ” “Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến việc lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh? ” Tổng hợp lý luận, thừa kế kết... nhân tố khám phá dùng để xác định nhân tố phân tích hồi quy bội để đánh giá ảnh hưởng nhân tố đến định lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp mức độ ảnh hưởng nhân tố đến định lựa chọn doanh nghiệp. .. dịch vụ kế toán doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán Câu hỏi nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ kế tốn doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh , Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay