Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

130 11 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM BÙI VĂN TRUNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM BÙI VĂN TRUNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ HẰNG NGA TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học (Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị chữ ký) TS Phan Thị Hằng Nga Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 27 tháng 03 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên PGS.TS Phan Đình Nguyên Chức danh Hội đồng Chủ tịch TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Phản biện TS Hà Văn Dũng Phản biện PGS.TS Lê Quốc Hội TS Nguyễn Quyết Thắng Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.HCM, ngày……tháng……năm 2016 PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên tháng, năm sinh : BÙI VĂN TRUNG : Chuyên ngành 06/08/1981 : Giới tính: Nam Ngày, Nơi sinh: Nam Định Kế tốn MSHV: 1441850051 I-Tên đề tài: “PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” II-Nhiệm vụ nội dung:  Thực nghiên cứu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài cơng ty ngành bất động sản niêm yết sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  Nghiên cứu lý luận, đo lường, đưa giả thuyết xây dựng mô hình yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài cơng ty ngành bất động sản niêm yết sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh  Thu thập xử lý số liệu yếu tố năm tài 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Từ rút kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài cơng ty ngành bất động sản niêm yết SGDCK thành phố Hồ Chí Minh  Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản cấu trúc tài cơng ty ngành bất động sản niêm yết SGDCK TP.Hồ Chí Minh III-Ngày giao nhiệm vụ : Ngày 20/08/2015 IV-Ngày hoàn thành nhiệm vụ : Ngày 15/01/2016 V-Cán hướng dẫn khoa học : Tiến sĩ Phan Thị Hằng Nga CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016 Học viên thực Bùi Văn Trung ii LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho tơi có hội học lớp Cao học kế toán niên khoá 2014 – 2016 trường Tôi xin chân thành cảm ơn Cô TS Phan Thị Hằng Nga, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình làm Luận văn Đồng thời xin chân thành cảm ơn tồn thể Q Thầy Cơ, người truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian theo học cao học trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh Tơi xin cảm ơn tất bạn đồng nghiệp, đồng môn lớp học học tập, chia sẻ kinh nghiệm công việc Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình tơi, người thân ln bên cạnh động viên, hỗ trợ tôi, cho tinh thần làm việc học tập suốt trình học tập hoàn thành nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016 Học viên thực Bùi Văn Trung TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm xác định phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài cơng ty ngành bất động sản niêm yết Trên sở đó, nêu tầm quan trọng tính hiệu cấu trúc tài tối ưu công ty ngành bất động sản niêm yết Nâng cao trình độ hiểu biết giúp nhà đầu tư có nhìn sâu rộng xác định đầu tư họ Góp phần nâng cao tính lành mạnh cơng thị trường chứng khoán Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố cấu trúc tài sản không ảnh hưởng đến cấu trúc tài cơng ty ngành bất động sản niêm yết Trong đó, yếu tố Quy mô doanh nghiệp, hiệu hoạt động doanh nghiệp, tính khoản, tốc độ tăng trưởng, rủi ro kinh doanh lại ảnh hưởng đến cấu trúc tài công ty ngành bất động sản niêm yết theo mơ hình hồi qui, phương trình hồi qui tuyến tính đa biến yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài LEV doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM sau: LEV = 0.568*SIZE - 0.350*LIQ + 0.219*GRO - 0.133*ROA - 0.123*VOL Trong nghiên cứu này, tác giả đưa số đề xuất kiến nghị giải pháp với doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết nhằm tăng hiệu cấu trúc tài tối ưu, sở tạo niềm tin tăng uy tín khách hàng, thu hút ý nhà đầu tư đưa Các nhà đầu tư dựa vào yếu tốảnh hưởng để biết thơng tin mà doanh nghiệp đưa có mức độ tin cậy nào, qua kết hợp với số thơng tin khác để đưa định xác Đồng thời, kiến nghị nhà xây dựng sách cần có nhìn tổng qt, sâu rộng ban hành chủ trương sách có liên quan cấu trúc tài biện pháp chế tài doanh nghiệp vi phạm ABSTRACT The objective of this thesis research aims to identify and analyze the factors affecting the financial structure of the real estate company listing On that basis, outlined the importance and effectiveness of fnancial structure optimization of the real estate company listing To raise the level of knowledge helped investors look deeper and more accurate in their investment decisions Contributing to enhance the soundness and fairness of the securities market Research results show that structural factors affecting assets not financial structure of the real estate company listing Meanwhile, the element size businesses, enterprise performance, liquidity, growth, business risks affecting the financial structure of the company listed real estate sector according to the regression model, the regression multivariate linear of factors affecting the fnancial structure of the business LEV listed on the HCM City Stock Exchange as follows: LEV SIZE = 0568 * - 0350 * 0219 * LIQ + GRO - 0133 * ROA - 0123 * VOL In this study, the authors gave some recommendations on solutions for enterprises listed real estate sector in order to increase the efficiency of optimal fnancial structure, thereby creating confdence and rising reputation among customers, atracting the atention of investors was launched Investors can rely on the factors that infuence to know the information that businesses have given confidence level how, through which combined with some other information to make decisions its exact provisions At the same time, propose the policy should have an overview, deeper when issuing policies related financial structures as well as sanctions if enterprises breach MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .6 1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.3 Nhận xét nghiên cứu trước 13 KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16 2.1 Cấu trúc tài 16 2.1.1 Khái niệm cấu trúc tài 16 2.1.2 Các thành phần cấu trúc tài doanh nghiệp 17 2.1.3 Chỉ tiêu đo lường cấu trúc tài 19 2.1.4 Các lý thuyết cấu trúc tài doanh nghiệp .19 2.1.4.1 Theo quan điểm truyền thống 19 2.1.4.2 Theo quan điểm đại 20 PHỤ LỤC 3: SỐ LIỆU THU THẬP VÀ TÍNH TỐN DÙNG ĐỂ CHẠY MƠ HÌNH Số Mã thứ chứng tự khốn LEV SIZE TANG ROA LIQ GRO VOL DRH 0.1137 11.395 0.0063 0.0982 1.7937 0.1109 0.0674 DRH 0.286 11.421 0.0068 -0.01 0.9707 0.0615 0.0674 DRH 0.3906 11.461 0.0048 -0.086 0.5084 0.0965 0.0674 DRH 0.3902 11.466 0.0035 0.0076 0.4945 0.012 0.0674 DRH 0.3249 11.478 0.0056 0.04 0.7943 0.0279 0.0674 BCI 0.5009 12.586 0.0094 0.1067 3.2708 0.2734 0.0357 BCI 0.5522 12.633 0.0071 0.0239 2.535 0.1149 0.0357 BCI 0.4724 12.553 0.0067 0.066 5.3456 -0.169 0.0357 BCI 0.4652 12.537 0.0091 0.0275 3.5358 -0.037 0.0357 BCI 0.4529 12.51 0.0084 0.0291 4.6962 -0.059 0.0357 DTA 0.5314 11.435 0.0186 0.141 2.2709 0.3031 0.0676 DTA 0.536 11.375 0.0197 0.0103 2.9378 -0.128 0.0676 DTA 0.4986 11.345 0.0192 0.0046 2.001 -0.069 0.0676 DTA 0.5461 11.347 0.0171 -0.036 2.3909 0.0065 0.0676 DTA 0.5528 11.356 0.0156 0.0027 2.2723 0.0212 0.0676 DXG 0.5788 11.777 0.0101 0.1865 1.2689 0.1642 0.051 DXG 0.4841 11.948 0.0141 0.0746 1.4162 0.4801 0.051 DXG 0.2901 11.912 0.0135 0.0929 2.4924 -0.079 0.051 DXG 0.4767 12.103 0.0077 0.1156 1.7583 0.5533 0.051 DXG 0.6482 12.225 0.0055 0.1808 1.7391 0.3238 0.051 ASM 0.6773 12.095 0.027 0.1869 1.2553 0.6397 0.0711 ASM 0.516 12.139 0.0187 0.0668 1.5234 0.1071 0.0711 ASM 0.5697 12.198 0.0164 0.0103 1.3136 0.1448 0.0711 ASM 0.5791 12.224 0.0218 0.018 1.8886 0.0607 0.0711 ASM 0.4851 12.395 0.0279 0.0519 2.5079 0.4827 0.0711 DIG 0.4114 12.626 0.0551 0.1532 2.3782 0.1725 0.0629 DIG 0.4777 12.683 0.091 0.0328 2.5012 0.1393 0.0629 DIG 0.498 12.707 0.0831 0.0015 2.6921 0.0571 0.0629 DIG 0.4778 12.666 0.0423 0.0116 2.0742 -0.09 0.0629 DIG 0.5118 12.702 0.0396 0.0133 3.3417 0.0869 0.0629 HDC 0.5714 12.048 0.0372 0.1365 1.9388 0.4267 0.0474 HDC 0.5398 12.099 0.0372 0.0805 2.2299 0.1233 0.0474 HDC 0.5505 12.114 0.0332 0.0426 2.0816 0.0354 0.0474 HDC 0.5456 12.104 0.0306 0.0259 2.1678 -0.021 0.0474 HDC 0.4951 12.082 0.0299 0.0245 2.4216 -0.05 0.0474 HDG 0.5461 12.168 0.0455 0.2774 1.6784 0.2274 0.0933 HDG 0.5402 12.211 0.047 0.1192 1.4432 0.1028 0.0933 HDG 0.6119 12.262 0.0402 0.0292 1.2874 0.1251 0.0933 HDG 0.6354 12.367 0.0271 0.0877 1.2513 0.2742 0.0933 HDG 0.5417 12.361 0.0223 0.0919 1.3873 -0.015 0.0933 IJC 0.8007 12.602 0.146 0.1071 1.1961 2.8557 0.031 IJC 0.2835 12.642 0.1398 0.0962 5.4282 0.0979 0.031 IJC 0.3461 12.664 0.1338 0.0499 3.0072 0.0511 0.031 IJC 0.3744 12.682 0.133 0.0394 2.5068 0.0429 0.031 IJC 0.5444 12.828 0.0912 0.0483 2.103 0.3999 0.031 10 ITA 0.3563 12.954 0.0079 0.0964 2.4635 0.2454 0.0399 10 ITA 0.3524 12.957 0.0066 0.0099 2.0537 0.0069 0.0399 10 ITA 0.4101 13 0.005 0.002 2.6216 0.1039 0.0399 10 ITA 0.3345 13.033 0.0061 0.0053 2.7202 0.0773 0.0399 10 ITA 0.3342 13.079 0.0054 0.0133 2.707 0.1128 0.0399 11 ITC 0.2948 12.444 0.0198 0.0932 2.6627 -0.059 0.0701 11 ITC 0.3467 12.441 0.0185 -0.057 2.8512 -0.006 0.0701 11 ITC 0.3324 12.425 0.0177 0.0054 3.4795 -0.036 0.0701 11 ITC 0.3616 12.365 0.008 0.1122 2.8505 -0.129 0.0701 11 ITC 0.3134 12.336 0.0087 0.0034 3.7487 -0.066 0.0701 12 KAC 0.4431 11.78 0.0068 0.0548 2.8277 0.2233 0.0221 12 KAC 0.6129 11.816 0.0055 0.0012 2.2046 0.0864 0.0221 12 KAC 0.4058 11.613 0.0076 0.0136 3.5504 -0.373 0.0221 12 KAC 0.3558 11.584 0.0067 0.0063 3.7111 -0.066 0.0221 12 KAC 0.4179 11.63 0.0038 0.0047 5.1146 0.1128 0.0221 13 KBC 0.5422 13.058 0.0078 0.128 2.9475 0.3311 0.0624 13 KBC 0.5554 13.077 0.0126 0.0082 2.7569 0.0445 0.0624 13 KBC 0.5896 13.071 0.0125 -0.041 3.5644 -0.014 0.0624 13 KBC 0.6078 13.098 0.0115 0.0071 1.532 0.064 0.0624 13 KBC 0.5205 13.116 0.0106 0.0267 3.2241 0.0412 0.0624 14 KDH 0.3876 12.423 0.0035 0.1615 5.5084 1.2686 0.0945 14 KDH 0.4017 12.383 0.0029 -5E-04 3.3526 -0.087 0.0945 14 KDH 0.4399 12.323 0.0019 -0.028 4.0109 -0.129 0.0945 14 KDH 0.4453 12.241 0.0022 -0.092 7.2943 -0.172 0.0945 14 KDH 0.5077 12.494 0.0014 0.0431 5.923 0.7922 0.0945 15 KHA 0.2623 11.596 0.0503 0.0773 2.7991 -0.085 0.0524 15 KHA 0.3053 11.626 0.0447 0.1006 2.4439 0.0728 0.0524 15 KHA 0.2777 11.609 0.0384 0.1027 2.6892 -0.039 0.0524 15 KHA 0.2416 11.64 0.0348 0.2107 2.9443 0.0743 0.0524 15 KHA 0.2899 11.635 0.0477 0.142 2.6758 -0.013 0.0524 16 LGL 0.516 11.847 0.0106 0.1021 1.4072 0.8983 0.0586 16 LGL 0.5847 11.918 0.1189 0.0124 1.1353 0.1782 0.0586 16 LGL 0.6187 11.961 0.0169 0.0075 1.0492 0.1034 0.0586 16 LGL 0.5936 11.868 0.0179 -0.057 1.1403 -0.193 0.0586 16 LGL 0.5384 11.851 0.0145 0.0506 1.7416 -0.039 0.0586 17 LHG 0.6551 12.198 0.0258 0.1698 2.0535 0.6255 0.0595 17 LHG 0.6641 12.261 0.0215 0.0758 1.6179 0.1549 0.0595 17 LHG 0.6192 12.221 0.0399 0.0375 1.3366 -0.087 0.0595 17 LHG 0.6097 12.217 0.0369 0.0308 1.6441 -0.009 0.0595 17 LHG 0.567 12.169 0.0392 0.0301 1.797 -0.105 0.0595 18 NBB 0.6702 12.371 0.049 0.0811 3.3022 0.392 0.0532 18 NBB 0.5995 12.405 0.0745 0.0419 2.3865 0.0823 0.0532 18 NBB 0.5965 12.482 0.0604 0.1411 2.124 0.1918 0.0532 18 NBB 0.5722 12.489 0.0577 0.0146 2.5814 0.061 0.0532 18 NBB 0.4944 12.497 0.0537 0.016 3.8861 0.0177 0.0532 19 NTL 0.5483 12.329 0.0121 0.4725 1.8194 0.8226 0.1867 19 NTL 0.5808 12.312 0.0183 0.0579 1.6986 -0.04 0.1867 19 NTL 0.4638 12.228 0.0285 0.0535 2.1304 -0.176 0.1867 19 NTL 0.3441 12.122 0.0325 0.0783 2.9096 -0.217 0.1867 19 NTL 0.3696 12.136 0.0325 0.0358 2.7257 0.033 0.1867 20 PDR 0.5917 12.583 0.0018 0.1163 3.4318 0.023 0.0506 20 PDR 0.6934 12.666 0.0008 0.0021 6.2174 0.2117 0.0506 20 PDR 0.7251 12.715 0.0006 0.0013 4.7868 0.1184 0.0506 20 PDR 0.7477 12.753 0.0003 0.0007 7.9307 0.0907 0.0506 20 PDR 0.7574 12.782 0.0002 0.0091 5.0635 0.0698 0.0506 21 PPI 0.6123 11.831 0.053 0.0856 1.531 0.3062 0.0352 21 PPI 0.6474 11.857 0.043 0.0129 1.4426 0.0602 0.0352 21 PPI 0.6342 11.862 0.0341 0.002 1.6502 0.0119 0.0352 21 PPI 0.6574 11.891 0.0116 0.0002 1.6766 0.0682 0.0352 21 PPI 0.6194 11.947 0.0112 0.0278 1.8079 0.1387 0.0352 22 PXL 0.2798 12.085 0.0019 0.0481 1.8791 0.3175 0.0222 22 PXL 0.1483 11.997 0.0017 0.0107 4.2854 -0.183 0.0222 22 PXL 0.1331 11.989 0.0009 0.0004 4.2636 -0.017 0.0222 22 PXL 0.2863 12.071 0.0006 -0.005 2.285 0.2063 0.0222 22 PXL 0.2911 12.072 0.0004 -0.004 2.296 0.0016 0.0222 23 PTL 0.5866 12.448 0.0124 0.001 1.5586 1.5682 0.044 23 PTL 0.5522 12.404 0.012 0.0657 1.6839 -0.096 0.044 23 PTL 0.5756 12.424 0.01 -8E-04 1.5583 0.0481 0.044 23 PTL 0.5133 12.315 0.0451 -0.059 1.5203 -0.223 0.044 23 PTL 0.4897 12.295 0.0443 0.0011 1.3756 -0.044 0.044 24 QCG 0.5152 12.71 0.0051 0.0899 2.2948 0.7986 0.0406 24 QCG 0.5387 12.74 0.0035 -0.008 24 QCG 0.5926 12.799 24 QCG 0.6064 12.804 3.312 0.072 0.0406 0.0485 0.001 2.5843 0.1452 0.0406 0.0433 0.002 2.4741 0.0103 0.0406 24 QCG 0.4287 12.838 0.0381 0.0041 6.7584 0.0825 0.0406 25 SJS 0.5116 12.65 0.0067 0.1638 0.4213 0.4899 0.0838 25 SJS 0.6406 12.716 0.0168 -0.019 1.661 0.1632 0.0838 25 SJS 0.7171 12.741 0.0149 -0.057 1.835 0.061 0.0838 25 SJS 0.7095 12.749 0.0127 0.0134 1.4899 0.0171 0.0838 25 SJS 0.6742 12.734 0.0114 0.0348 1.4659 -0.033 0.0838 26 TDC 0.7918 12.227 0.041 0.0918 1.3041 0.6902 0.0345 26 TDC 0.5334 12.432 0.0345 0.1158 1.9539 0.6037 0.0345 26 TDC 0.6438 12.544 0.0614 0.0676 1.2996 0.2939 0.0345 26 TDC 0.7163 12.643 0.049 0.0493 1.0826 0.2571 0.0345 26 TDC 0.8065 12.796 0.0398 0.0282 1.6298 0.4216 0.0345 27 TDH 0.3631 12.369 0.0895 0.157 2.3093 0.2751 0.0631 27 TDH 0.3754 12.355 0.0799 0.0187 2.2764 -0.031 0.0631 27 TDH 0.3614 12.346 0.0735 0.0138 2.149 -0.022 0.0631 27 TDH 0.3588 12.354 0.0675 0.0106 2.0466 0.0195 0.0631 27 TDH 0.3791 12.387 0.0831 0.0223 2.2326 0.0794 0.0631 28 TIX 0.5867 12.057 0.1395 0.0886 3.735 0.0595 0.0155 28 TIX 0.5295 12.03 0.0701 0.1188 3.2686 -0.062 0.0155 28 TIX 0.4805 12.003 0.0588 0.1168 6.1673 -0.059 0.0155 28 TIX 0.454 11.984 0.063 0.0871 3.8302 -0.043 0.0155 28 TIX 0.4234 11.987 0.0285 0.0945 2.268 0.0082 0.0155 29 TIX 0.6346 13.417 0.0063 0.1554 2.5383 0.8267 0.0523 29 TIX 0.7676 13.55 0.0499 0.0477 0.9265 0.3582 0.0523 29 TIX 0.8052 13.747 0.0815 0.0581 1.1229 0.572 0.0523 29 TIX 0.7543 13.88 0.0745 0.148 1.4937 0.3573 0.0523 29 TIX 0.6985 13.957 0.1163 0.0651 1.4175 0.1942 0.0523 30 VPH 0.6558 12.179 0.0022 0.0082 1.5654 0.1652 0.0037 30 VPH 0.6899 12.231 0.0133 0.0053 1.6265 0.1263 0.0037 30 VPH 0.7023 12.253 0.0113 0.0047 1.5867 0.0522 0.0037 30 VPH 0.695 12.253 0.0118 0.0126 1.4799 0.0003 0.0037 30 VPH 0.7153 12.234 0.0109 0.0034 1.9136 -0.044 0.0037 31 VRC 0.6131 11.664 0.0203 0.2534 1.7213 0.5487 0.1083 31 VRC 0.5514 11.633 0.0191 0.0568 1.5355 -0.069 0.1083 31 VRC 0.5674 11.614 0.0169 0.0009 1.5031 -0.044 0.1083 31 VRC 0.4763 11.531 0.0048 0.0048 2.2463 -0.174 0.1083 31 VRC 0.4746 11.535 0.0012 0.0046 2.1771 0.0105 0.1083 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU KẾT QUẢ CHẠY SPSS 1.Thống kê mô tả biến phụ thuộc N LEV Valid (listwise) Descriptive Statistics Minimum Maximum 155 N 13 85 Mean Std Deviation 4945 13654 155 2.Thống kê mô tả biến độc lập N SIZE TANG ROA LIQ GRO VOL Valid (listwise) 155 155 155 155 155 155 N 155 Descriptive Statistics Minimum Maximum 11.34 00 -.09 42 -.37 00 13.96 19 47 7.93 2.86 19 Mean 12.2961 0351 0485 2.4694 1510 0568 Std Deviation 50652 03857 06959 1.31890 34838 03346 3.Ma trận tương quan biến mơ hình lần 1: Correlations SIZE TANG ROA LEV SIZE Pearson TANG Correlati ROA on LIQ GRO VOL LEV SIZE TANG Sig (1ROA tailed) LIQ GRO VOL LEV SIZE TANG N ROA LIQ GRO VOL LEV 1.00 578 578 1.000 472 104 -.324 024 -.486 121 338 200 -.382 -.097 000 000 016 100 384 381 000 066 000 006 012 116 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 472 -.324 LIQ GRO VOL -.486 338 -.382 104 024 121 1.000 067 -.152 067 1.000 -.108 -.152 -.108 1.000 134 175 -.143 -.107 198 -.093 016 184 000 100 181 066 205 030 205 091 030 091 048 000 038 093 007 125 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 200 134 175 -.143 1.000 -.046 000 006 048 000 038 286 155 155 155 155 155 155 155 -.097 -.107 198 -.093 -.046 1.000 012 116 093 007 125 286 155 155 155 155 155 155 155 4.Thông số mô hình lần Model Summary Change Statistics Model Std R Adjuste Error of R F Sig F Squar dR the Square Chang df1 df2 Chan e Square Estimat Change e ge e R 727 b a 529 510 09562 529 27.673 148 000 a Predictors: (Constant), VOL, GRO, TANG, LIQ, SIZE, ROA b Dependent Variable: LEV Dur binWat son 1.95 5.Các thông số thống kê mô hình lần a Coefficients Model Unstandardize Standa t d Coefficients rdized Coeffi cients B Std Beta Error (Constant) -1.267 194 -6.545 152 016 565 9.619 SIZE TANG 100 206 028 487 ROA -.264 123 -.134 -2.142 LIQ -.036 006 -.345 -5.877 GRO 085 025 217 3.419 VOL -.490 240 -.120 -2.039 a Dependent Variable: LEV Sig Collinearity Statistics Toleranc e 000 000 627 034 000 001 043 922 941 810 924 791 919 VIF 1.084 1.063 1.235 1.082 1.264 1.088 MƠ HÌNH CUỐI CÙNG 12.Kiểm định giả định phương sai sai số không đổi 13.Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn: + Đồ thị P-P Plot: + Đồ thị Histogram: 14.Ma trận tương quan biến mơ hình cuối Pearson Correlation Sig (1-tailed) N LEV SIZE ROA LIQ GRO VOL LEV SIZE ROA LIQ GRO VOL LEV SIZE ROA LIQ GRO VOL LEV 1.000 578 -.324 -.486 338 -.382 000 384 000 000 012 155 155 155 155 155 155 Correlations SIZE ROA 578 -.324 1.000 024 024 1.000 121 -.108 200 175 -.097 198 000 184 181 381 066 091 006 000 116 007 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 LIQ -.486 121 -.108 1.000 -.143 -.093 000 066 091 038 125 155 155 155 155 155 155 GRO 338 200 175 -.143 1.000 -.046 000 006 000 038 286 155 155 155 155 155 155 VOL -.382 -.097 198 -.093 -.046 1.000 012 116 007 125 286 155 155 155 155 155 155 15.Thơng số mơ hình lần cuối: b Model Summary Model R R Adjust Std Change Statistics DurbinSqua ed R Error R F df1 df2 Sig F Watson re Squar of the Square Change Chan e Estim Change ge ate 0953 a 512 528 33.330 149 000 1.957 727 528 a Predictors: (Constant), VOL, GRO, LIQ, SIZE, ROA b Dependent Variable: LEV 16.Các thông số thống kê mơ hình lần cuối a Coeffcients Model Unstandardized Standardize d Coefficients Coefficients B Std Beta Error (Constant) -1.270 193 153 016 568 SIZE -.261 123 -.133 ROA LIQ -.036 006 -.350 GRO 086 025 219 VOL -.503 238 -.123 a Dependent Variable: LEV t Sig Collinearity Statistics Toleranc e -6.587 9.735 -2.129 -6.046 3.466 -2.116 000 000 035 000 001 036 931 811 948 794 932 VIF 1.074 1.233 1.055 1.259 1.073 ... Những yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài cơng ty ngành bất động sản niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Câu hỏi 2: Thực trạng cấu trúc tài cơng ty ngành Bất động sản niêm yết. .. định yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài cơng ty ngành bất động sản niêm yết sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu 2: Đánh giá thực trạng cấu trúc tài cơng ty ngành Bất động sản niêm. .. Định Kế tốn MSHV: 1441850051 I-Tên đề tài: “PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay