Tác động của các yếu tố tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

67 13 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ DIỄM KIỀU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành:60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ DIỄM KIỀU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành:60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ANH TUẤN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học TS TRẦN ANH TUẤN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 25 tháng năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Phan Thị Hằng Nga Phản biện TS Hà Văn Dũng Phản biện PGS.TS Nguyễn Thị Loan TS Phan Mỹ Hạnh Uỷ viên Uỷ viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.HCM, ngày 25 tháng năm 2015 NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : TRẦN THỊ DIỄM KIỀU Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 15/10/1989 Nơi sinh : BẾN TRE Chuyên ngành MSHV : Kế toán : 1341850024 I-Tên đề tài: Tác động yếu tố tài đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam II-Nhiệm vụ nội dung: - Thực nghiên cứu phân tích tác động yếu tố tài đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Nghiên cứu lý luận xây dựng mơ hình nhân tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Đặc biệt tác động nhân tố tài đến hiệu hoạt động kinh doanh thơng qua mơ hình nghiên cứu Từ rút kết yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Đề xuất số kiến nghị việc điều chỉnh yếu tố tài hợp lý nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty III-Ngày giao nhiệm vụ : Ngày 18 / 08 / 2014 IV-Ngày hoàn thành nhiệm vụ : Ngày 15 / 06 / 2015 V-Cán hướng dẫn khoa học : Tiến sĩ Trần Anh Tuấn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Tác động yếu tố tài đến hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn ii LỜI CẢM ƠN Lời xin gởi lời tri ân tới Thầy Hiệu trưởng Ban Giám hiệu Trường Đại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh tổ chức tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tơi có hội học lớp Cao học kế toán niên khoá 2013 – 2015 trường Tôi xin chân thành cảm ơn đến q Thầy Cơ Phòng quản lý khoa học đào tạo sau đại học toàn thể quý Thầy Cô trường, người truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian theo học cao học Trường Đại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh Tôi vô biết ơn đến Thầy Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, người tận tình, ln sát cánh tôi, hướng dẫn giúp đỡ suốt q trình làm Luận văn Tơi xin cảm ơn doanh nghiệp, đồng nghiệp, bạn đồng môn lớp học học tập, thảo luận giúp tơi hồn bảng câu hỏi khảo sát đề tài Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình tơi, người thân ln bên cạnh động viên, hỗ trợ thường xuyên, cho tơi tinh thần làm việc suốt q trình học tập hoàn thành nghiên cứu Học viên thực Trần Thị Diễm Kiều TÓM TẮT Trong trình cạnh tranh thị trường doanh nghiệp quan tâm đến lợi nhuận định đến sống doanh nghiệp thương trường Nhưng muốn có lợi nhuận nâng cao lợi nhuận vấn đề khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt kinh tế thị trường phát triển đòi hỏi cạnh tranh đổi tất doanh nghiệp Để có lợi nhuận doanh nghiệp phải có biện pháp mang lại hiệu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh phạm trù có ý nghĩa quan trọng kinh tế Vì vậy, việc xác định yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty quan trọng ngày tăng nghiên cứu giới Việt Nam vấn đề Tác giả tiến hành nghiên cứu “ Tác động yếu tố tài đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 Dữ liệu nghiên cứu lấy từ 80 công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu dựa sở lý thuyết nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu Tác giả sử dụng phầm mềm Stata để xử lý liệu Kết nghiên cứu cho thấy: có nhân tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Tỷ lệ nợ rủi ro kinh doanh tác động âm, đầu tư tài sản cố định thời gian hoạt động cơng ty tác động dương Trong có yếu tố qui mô công ty tốc độ tăng trưởng khơng có tác động đến hiệu kinh doanh Kết nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu quốc gia giới Việt Nam Dựa kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số giả pháp , kiến nghị phù hợp với công ty Việt Nam nhằm mang lại hiệu kinh doanh cao ABSTRACT During competition on the market any business that is interested in profits as it determines the survival of the enterprise in the market But to be profitable, and improve profitability is a dificult problem for businesses, especially when the economy is more developed markets require competition and innovation of all businesses To be profitable, the enterprises must have effective measures to enhance business eficiency Business efficiency is a significant categories are important in any economy Therefore, the identification of financial factors affecting business performance of the company is very important and growing research in the world as well as in Vietnam on this issue The author has conducted a study "Impact of financial factors to the business performance of companies listed on Vietnam's stock market," the period from 2011 to 2014 Research Data is taken from the 80 companies listed on Vietnam's stock market Author modeling study based on the theoretical background and previous studies related to the research problem Authors using Stata software for data processing The study results showed that four factors affecting business performance is the debt ratio and business risk negative impact, the fixed asset investment and the uptime of the company positive impact While factor is firm size and growth rate without affecting business performance The study results are consistent with studies of the nations of the world and Vietnam Based on study results, the authors propose some legal authors propose suit companies in Vietnam to deliver the highest business eficiency MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH ix CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.1 Mục tiêu cụ thể 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn .3 CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết hiệu hoạt động kinh doanh công ty niêm yết sàn thị trường chứng khoán Việt Nam 2.1.2 Đo lường hoạt động hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.1.3 Phân loại hiệu kinh doanh 2.1.4 Vai trò hiệu sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp 2.1.5 Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh 2.1.6 Ý nghĩa phân tích hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp: 2.2 Các nghiên cứu trước liên quan đến đề tài nghiên cứu 11 2.2.1 Nghiên cứu Weixu (2005) 11 2.2.2 Nghiên cứu Zeitun Tian (2007) 11 2.2.3 Nghiên cứu Dimitris Maria Psillaki (2007) .12 2.2.4 Nghiên cứu Onaolapo and Kajola (2010) 13 công ty Vì vậy, cơng ty có tốc độ tăng trưởng cao hay thấp khơng ảnh hưởng đến HQHĐ KD 4.5.2 Qui mô công ty (SIZE) Giả thuyết 1: Qui mơ doanh nghiệp có tác động dương đến hiệu hoạt động kinh doanh Theo kết hồi quy bảng 4.7 cho thấy Giá trị p - value = 0.711 lớn mức ý nghĩa 5% nên bác bỏ giả thuyết nghiên cứu đưa Điều cho thấy Qui mô công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt nam giai đoạn 2011 – 2014 khơng có tác động đến HQHĐ KD Kết giống với nghiên cứu Việt Nam Nguyễn văn Duy, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thị Hằng, Đào thị Hương (2013), Nguyễn Quốc Nghi Mai Văn Nam, Lê Nguyễn Thanh Tuyền (2011), Đỗ Dương Thanh Ngọc (2013) Nhưng khác với nghiên cứu trước nước giới Zeitun Tian (2007), Onaolapo Kajola (2010) qui mơ cơng ty có quan hệ chiều với HQHĐ KD Kết luận chương Thơng qua bước kiểm định mơ hình kết hồi quy cho thấy mơ hình nghiên cứu đề xuất phù hợp với liệu mà tác giả thu thập thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2014 Kết biến mơ hình nghiên cứu giải thích 50.14% biến thiên hiệu hoạt động kinh doanh công ty niêm yết thị trường chứng khốn TPHCM Trong biến: Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu (DE), rủi ro kinh doanh (RISK) có tác động tiêu cực đến hiệu hoạt động kinh doanh Đầu tư tài sản cố định(TANG) thời gian hoạt động cơng ty(AGE) có tác động tích cực tới hiệu hoạt động kinh doanh Riêng Quy mô công ty (SIZE), Tốc độ tăng trưởng(GROWTH) khơng có tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Kết hồi quy chứng minh vài điểm mà nghiên cứu trước Việt Nam chưa xem xét là: Nói chung, Nợ ( bao gồm nợ dài hạn nợ nắn hạn) cơng ty cao hiệu kinh doanh thấp, rủi ro kinh doanh cao thấy hiệu kinh doanh giảm Công ty có thời gian hoạt động lâu năm đầu tư tài sản cố định cao có hiệu kinh doanh tốt CHƯƠNG KẾT LUẬN Chương trình tác giả bày phần tổng kết sau nghiên cứu đề tài, bao gồm kết luận quan trọng đề tài nghiên cứu xem xét hạn chế đề tài Bên cạnh gợi ý hướng nghiên cứu mở rộng chuyên sâu 5.1 Kết luận Tác giả sử dụng số liệu từ báo cáo tài kiểm tốn giai đoạn từ 2011 – 2014, với 320 mẫu quan sát 80 cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt nam để kiểm tra tác động yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Nghiên cứu sau qua trình xử lý số liệu chạy mơ hình hồi quy phần mềm Stata kết thu sau: Khi tiến hành hồi quy biến độc lập mơ hình để tiến hành hồi quy thống kê có biến có ý nghĩa thống kê giải thích 50.14% biến thiên hiệu kinh doanh cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2014 Bên cạnh đó, kết nghiên cứu rằng, hiệu kinh doanh công ty Việt Nam giai đoạn 0.71% Từ thấy hiệu kinh doanh chịu tác động tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu, Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu có mối tương quan âm với HQHĐ KD công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2014 Tỷ số thấp nghĩa doanh nghiệp sử dụng nợ vốn chủ sở hữu để tài trợ cho tài sản Điều có mặt tích cực khả tự chủ tài khả vay nợ doanh nghiệp cao Ngược lại, tỷ số lớn có nghĩa doanh nghiệp sử dụng nhiều nợ sử dụng vốn chủ sở hữu để tài trợ cho tài sản Điều khiến cho thấy doanh nghiệp phụ thuộc vào nợ vay, khả tự chủ tài khả vay nợ doanh nghiệp thấp Điều ảnh hưởng lớn tới HQHĐ KD Kết giống với kết nghiên cứu Zeitun Tian (2007), Onaolapo Kajola (2010), Fozia Memon (2012), Nghiên cứu Fozia Memon, Niaz Ahmed Bhutto and Ghulam Abbas (2012), tỷ lệ nợ có tác động ngược chiều với hiệu kinh doanh Nhưng theo nghiên cứu Dimitris Maria Psillaki (2007) tỷ lệ nợ có tác động dương đến HQKD mức có tỷ lệ nợ trung bình Đầu tư tài sản cố định cơng ty có mối tương quan dương HQHĐ KD công ty công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2014 Các công ty đầu tư vào tài sản cố định nhiều HQHĐ KD cao Điều trái với nghiên cứu Nghiên cứu Fozia Memon, Niaz Ahmed Bhutto and Ghulam Abbas (2012) Onaolapo Kajola (2010) Rủi ro kinh doanh cơng ty có mối tương quan âm HQHĐ KD công ty công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2014 Các nhà quản lý công ty giảm thiểu rủi ro kinh doanh HQHĐ KD cao Điều phù hợp với nghiên cứu Nghiên cứu Fozia Memon, Niaz Ahmed Bhutto and Ghulam Abbas (2012) Onaolapo Kajola (2010) Thời gian hoạt động doanh nghiệp lâu hiệu hoạt động kinh doanh hiệu Nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu Onaolapo Kajola (2010) Tóm lại, có bốn nhân tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam, là: Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu (D/E), đầu tư tài sản cố định (TANG), rủi ro kinh doanh (RISK), thời gian hoạt động công ty Biết mức độ trung bình hiệu hoạt động kinh doanh 0.71% nhân tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh mặt giúp cho nhà quản trị chủ động việc đưa liên quan đến hiệu hoạt động kinh doanh cấu vốn hợp lý, đầu tư vào tài sản cố định hợp lý, hạn chế rủi ro kinh doanh nhằm mang lại hiệu kinh doanh cao 5.2 Giải pháp gợi ý Nghiên cứu mang lại số khuyến nghị cho nhà quản lý việc nâng cao hiệu kinh doanh: Thứ nhất, cơng ty sử dụng nợ q nhiều làm giảm hiệu hoạt động kinh doanh Vì sử dụng vốn có hiệu giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh.Bên cạnh cơng ty cần lựa chọn nguồn tài trợ dài hạn hợp lí: Đây giả pháp có cấu vốn hợp lí với chi phí vốn thấp lại mang đến hiệu cao Doanh nghiệp sử dụng nguồn huy động vốn như: phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho cổ đông, người lao động phát hành thị trường chứng khoán Thứ hai, nâng cao hiệu đầu tư vào tài sản cố định, chi phí đầu tư phải sử dụng hợp lí, cân với nguồn vốn Thứ ba, giảm thiểu phòng ngừa rủi ro kinh doanh: Tiến hành xây dựng chiến lược quản trị rủi ro HĐKD, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề aco, cải tiến kỹ thuật công nghệ Đặc biệt thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Thứ tư, cơng ty cần phải tích lũy kinh nghiệm hoạt động sản xuất qua năm 5.3 Hạn chế Đề tài tập trung nghiên cứu tác động yếu tố tài đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam mà chưa nghiên cứu yếu tố khác Thời gian nghiên cứu chưa đủ dài, số lượng lấy mẫu có năm từ năm 2011 đến năm 2014 thị trường chứng khoán đà phát triển nên dựa vào kết hồi quy để tìm tác động của yếu tố tài đến hiệu hoạt động kinh doanh dài hạn chưa khả thi Điều kiện lọc liệu cơng ty có thời gian hoạt động lớn số năm nghiên cứu, nên số lượng công ty mà tác giả thu thập có giới hạn 5.4 Hướng nghiên cứu Nghiên cứu mở rộng tương lai cách : Nghiên cứu biến khác lĩnh vực khác nhau, lĩnh vực tài chính, hay mở rộng thêm mẫu quan sát có điều kiện nghiên cứu cơng ty chưa niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước: [1] Lê Thị Phương Hiệp (2006), Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, trang 117 [2] Bùi Xuân Phong (2007), Phân tích hoạt động kinh doanh, Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thông, trang 72-73 trang 97-98 [3] Nguyễn Thị Quy cộng (2007), Nghiên cứu – Phân tích rủi ro hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập kinh doanh quốc tế Đề tài nghiên cứu cấp [4] Đại học kinh tế Tp.HCM (2008), Giáo trình thống kê doanh nghiệp, Lưu hành nội bộ, trang 110-111 trang 114-116 [5] Phan Đức Dũng (2008), Kế toán quản trị, NXB Thống kê, TP.HCM, trang 409410 trang 420 [6] Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài doanh nghiệp bản, NXB Thống kê, Tp.HCM, trang 81 trang 100-101 [7] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2011), Thống kê ứng dụng kinh doanh-xã hội, NXB Lao Động-Xã Hội [8] Đỗ Dương Thanh Ngọc (2011), Luận văn thạc sĩ “các yếu tố tài tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp xây dưng niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam”, Đại học Kinh tế Tp.HCM [9] Lê Nguyễn Thanh Tuyền (2013), Luận văn Thạc sĩ “các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam”, Đại học Đà Nẵng [10] Tạp chí Khoa học 2011:19b 122-129 Trường Đại học Cần Thơ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Quốc Nghi Mai Văn Nam [11] Nguyen Van Duy, Dao Trung Kien, Nguyen Thi Hang, Dao Thi Huong, (2014), Impact of Capital Strutures, Firm size and Revenue Growth on the Performance of Fishery Market, International Companies Conference on Listed on Emerging the Vietnamese Challenges Stock Innovation Managerment for SMEs, 623-628 Tài liệu nước ngoài: [9] R.Zeitun, G G Tain (2007), Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan [10] Dimitris Margaritis, Maria Psillaki (2008), Capital structure, equity ownership and firm performance [11] Onaolapo aand Kajola (2010), Capital structure and Firm performance: Evidence from Nigeria [12] Fozia Memon, Niaz Ahmed Bhutto and Ghulam Abbas (2012), Capital structure and firm performance: A Case of Textile Sector of Pakistan [13] Tian & Estrin, S 2008, ‘Retained state shareholding in Chinese PLCs: Does government ownership always reduce corporate value?’, Joural of Comparative Economics, vol 36, no 1, pp 75-79 [14] Weixu (2005), An empirical study on relationship between corporation performance and capital structure Các trang web: [15] VCCI (2013), Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam, NXB Thông tin truyền thông (http://www.pcivietnam.org/diem-tin/hoat-dong-doanh-nghiep-vietnam-nhin-lai-giai-doan-2008-%E2%93-2013-a466.html) [16] http://www.cophieu68.vn [17] http://finance.vietstock.vn [18] http://voer.edu.vn/m/khai-niem-ban-chat-vai-tro-cua-hieu-qua-san-xuat-kinhdoanh-trong-cac-doanh-nghiep/lbfed6d4 [19] http://vore.edu.vn/m/cac-nhan-to-anh-huong-den-hoat-dong-kinh-doanh- cua- doanh-nghiep/5d33458b DANH SÁCH CÔNG TY NGHIÊN CỨU Số TT KL lưu Mã CK hành Tên Công Ty Ngày GDĐT KL Niêm yết 2/2/2010 65,154,250 65,154,250 HDG Công ty cổ phần tập đồn Hà Đơ DIG Tổng cơng ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 19/08/2009 178,743,620 178,743,620 DLG Cơng ty cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai 22/06/2010 149,253,508 149,253,508 Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng địa ốc Đất DXG Xanh 22/12/2009 116,870,016 106,245,469 HAG Cơng ty cổ phần Hồng Anh Gia Lai 22/12/2008 789,967,947 789,967,947 Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ HQC Địa ốc Hồng Qn 20/10/2010 200,000,000 200,000,000 IJC Cơng ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 19/04/2010 274,194,525 274,194,525 ITA Công ty cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo 15/11/2006 837,844,851 838,424,849 BCI Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh 16/03/2009 86,720,400 72,267,000 10 KBC Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 18/12/2007 469,760,512 475,711,167 1/2/2010 126,000,000 126,000,000 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang 11 KDH Điền 12 NBB Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 18/02/2009 58,181,800 58,321,200 13 PDR Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 30/07/2010 130,200,000 130,200,000 14 QCG Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai 9/8/2010 275,129,310 275,129,310 15 REE Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 28/07/2000 272,946,379 269,070,539 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Khu 16 SJS công nghiệp Sông Đà 99,041,940 100,000,000 17 VIC Tập Đồn VinGroup - Cơng ty cổ phần 19/09/2007 6/7/2006 1,835,156,166 1,458,788,685 18 CS M Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 11/8/2009 67,292,663 67,293,205 19 DP R Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 30/11/2007 43,000,000 43,000,000 20 DRC Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 29/12/2006 91,381,234 83,073,849 21 PHR Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 18/08/2009 78,975,047 81,300,000 Tổng cơng ty cổ phần Phân bón Hóa chất dầu 22 DP M khí 5/11/2007 377,554,320 380,000,000 23 PET Tổng Cơng ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 12/9/2007 83,111,980 69,842,000 Tổng công ty cổ phần Khoan Dịch vụ khoan dầu 24 PV D khí 5/12/2006 303,073,350 303,073,350 25 PV T Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí 10/12/2007 255,857,542 255,857,542 2/6/2010 50,000,000 50,000,000 Cơng ty cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu 26 PX S khí 27 PLC Tổng Cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP 27/12/2006 70,260,837 70,260,837 28 PV I Công ty Cổ phần PVI 10/8/2007 225,414,167 234,241,867 Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 29 PV S Việt Nam 20/09/2007 446,700,421 446,700,421 30 PAN Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 22/12/2006 83,143,748 83,143,748 31 OCH Công ty cổ phần Khách sạn Dịch vụ Đại Dương 1/10/2010 200,000,000 200,000,000 32 DH G Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 21/12/2006 87,154,200 87,164,330 33 D MC Công ty cổ phần Xuất nhập Y tế Domesco 25/12/2006 26,713,797 26,713,797 34 HAI Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I 27/12/2006 101,999,955 101,999,955 35 SCR Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 9/11/2010 36 BHS Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa 20/12/2006 62,994,918 62,994,918 37 SQC Cơng ty cổ phần Khống sản Sài Gòn - Quy Nhơn 17/12/2009 110,000,000 110,000,000 187,686,045 187,686,045 Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Sao Mai tỉnh 38 ASM An Giang 18/01/2010 107,287,740 107,287,740 39 PGD Cơng ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp 26/11/2009 60,000,000 60,000,000 40 PPC Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 19/05/2006 318,154,614 326,235,000 41 SJD Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 25/12/2006 45,999,150 45,999,150 42 TBC Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 29/08/2006 63,500,000 63,500,000 43 TM P Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ 18/06/2009 70,000,000 70,000,000 44 VSH Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 2/11/2005 202,241,246 206,241,246 Cơng ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền 45 PGS Nam 15/11/2007 50,000,000 50,000,000 46 BMP Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 11/7/2006 45,478,480 45,478,480 47 NTP Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 11/12/2006 61,973,219 56,339,290 48 DQC Cơng ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang 21/02/2008 29,018,763 28,820,894 49 NSC Công ty Cổ phần Giống trồng Trung Ương 21/12/2006 15,295,000 15,295,000 50 SAM Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SACOM 28/07/2000 138,646,338 130,798,432 Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại 51 TCM Thành Công 15/10/2007 49,099,501 49,199,951 52 TLG Công ty cổ phần Tập đồn Thiên Long 26/03/2010 26,792,426 26,792,426 Cơng ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường 53 TTF Thành 18/02/2008 140,093,491 100,067,100 54 HSG Công ty cổ phần Tập đồn Hoa Sen 5/12/2008 96,313,098 100,790,790 55 POM Cơng ty cổ phần Thép Pomina 20/04/2010 186,317,161 187,449,951 56 BBC Công ty Cổ phần Bibica 19/12/2001 15,371,192 15,420,782 57 KDC Công ty cổ phần Kinh Đô 12/12/2005 255,161,141 256,653,397 58 MSN CTCP Tập đoàn Ma San 5/11/2009 735,808,140 735,808,140 59 SBT Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh 25/02/2008 139,604,970 148,500,000 60 VCS Công ty cổ phần Vicostone 17/12/2007 10,599,800 52,999,251 61 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 19/01/2006 1,000,325,289 1,000,641,399 62 PET Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 12/9/2007 83,111,980 69,842,000 63 HVG Công ty Cổ phần Hùng Vương 25/11/2009 189,199,332 189,199,332 64 VHC Cơng ty cổ phần Vĩnh Hồn 24/12/2007 92,403,943 92,403,943 65 VTF Công ty cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng 24/09/2010 41,812,781 41,812,781 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển cảng Đình 66 DVP Vũ 1/12/2009 40,000,000 40,000,000 67 GM D Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển 22/04/2002 116,137,994 116,137,994 68 PV T Tổng Cơng ty cổ phần Vận tải dầu khí 10/12/2007 255,857,542 255,857,542 Công ty cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương 69 TM S TP.HCM 70 VNS 71 4/8/2000 23,766,039 23,766,039 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 29/07/2008 67,859,419 56,549,516 BCC Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 24/11/2006 95,661,397 95,661,397 72 BTS Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 5/12/2006 109,056,192 109,056,192 73 HT1 Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 13/11/2007 317,952,000 318,000,000 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành 74 CII phố Hồ Chí Minh 18/05/2006 195,290,904 195,290,904 75 CTD Công ty cổ phần Xây dựng Cotec 20/01/2010 42,133,500 42,200,000 27/12/2006 53,396,077 57,368,567 Công ty cổ phần Xây Dựng Kinh Doanh Địa ốc 76 HBC Hòa Bình Cơng ty cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu 77 PX S khí 2/6/2010 50,000,000 50,000,000 78 HUT Công ty cổ phần TASCO 11/4/2008 128,405,190 114,647,491 79 PVX Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 19/08/2009 400,000,000 400,000,000 80 FP T Công ty cổ phần FPT 13/12/2006 395,544,047 343,976,600 Phụ lục Thống kê mô tả Variable Obs Mean Std Dev Min Max ROA 320 7.1065 7.313863 DE 320 1.54292 1.312427 0696603 8.013637 -11.88 35.14144 SIZE 320 14.43278 1.008376 TANG 320 3.083135 4.028313 -.84383 31.72425 GROWTH 320 3781213 1.999437 -.6844 35.69601 RISK 320 11.0865 1.075886 9.659753 14.99011 AGE 320 1.517819 558402 12.31 16.95 2.6391 Ma trận hệ số tương quan ROA ROA DE 1.0000 -0.5428 DE SIZE TANG 0.0675 0.2425 TANG 0.1016 -0.1238 GROWTH 0.0457 -0.0257 RISK 0.0849 -0.0273 -0.0143 0.0234 -0.0263 -0.0060 -0.1171 0.0285 Mơ hình pooled OLS RISK AGE 1.0000 SIZE AGE GROWTH 1.0000 -0.0642 0.0048 1.0000 -0.0375 1.0000 -0.0020 0.0357 1.0000 0.0555 1.0000 Source SS df MS Number of obs = 320 F( 6, 313) = 27.43 Model Residual 5880.8596 11183.2759 313 980.143267 35.7293161 Prob > F R-squared Total 17064.1355 319 53.4925879 Adj R-squared = Root MSE = ROA Coef Std Err DE SIZE TANG GROWTH RISK AGE _cons t -3.266849 1.536837 0770984 116301 4868749 -.1482369 -15.48827 P>|t| = 0.0000 = 0.3446 0.3321 5.9774 [95% Conf Interval] 2648127 3447762 0838875 1677107 3117149 6051628 6.147255 -12.34 4.46 0.92 0.69 1.56 -0.24 -2.52 0.000 0.000 0.359 0.489 0.119 0.807 0.012 -3.787887 8584655 -.0879563 -.2136818 -.1264467 -1.338938 -27.58344 -2.745811 2.215209 2421531 4462838 1.100196 1.042465 -3.393106 Mơ hình Fixed efect kiểm định F Fixed-efects (within) regression Number of obs Group vari able: firm Number of groups R-sq: within = 0.5014 Obs per group: = between = 0.0595 4.0 Coef Std Err t P>|t| = 39.23 Prob > F = 0.0000 [95% Conf Interval] DE -2.101734 2841959 -7.40 0.000 -2.661643 -1.541824 -.3508437 8837986 -0.40 0.692 -2.092063 1.390375 3.64 0.000 1937075 6514984 4226029 1161815 GROWT -.0328797 0773897 -0.42 0.671 -.1853494 1195899 H RISK -1.384733 6573069 -2.11 -.089737 0.036 -2.679728 AGE 4.176822 5330551 7.84 0.000 3.126621 5.227022 _cons 23.13462 14.36061 1.61 0.109 -5.15799 51.42722 sigma_u 6.9464856 sigma_e 2.3791821 rho 89500891 F(79, 234) = (fraction of variance due to u_i) 22.05 Mơ hình Random efect Prob > F = 0.0000 F(6,234) SIZE F test that all u_i=0: 80 max = corr(u_i, Xb) = -0.2963 TANG 320 = avg = overall = 0.1073 ROA = Random-efects GLS regression Group vari able: firm Number of obs Number of groups R-sq: within = 0.4843 between = 0.1553 overall = 0.2003 Obs per group: = corr(u_i, X) Wald chi2(6) Prob > chi2 = (assumed) ROA Coef Std Err z P>|z| DE -2.522486 2589563 -9.74 0.000 697569 5395681 1.29 0.196 3088408 0987412 3.13 0.002 -.0114808 H RISK 3.927045 AGE 5.253202 sigma_e 2.3791821 = = 216.78 0.0000 1153115 -3.030031 -2.014941 -.3599651 1.755103 5023701 -0.14 0.887 -.170283 1473213 -0.99 0.320 -1.339794 4380747 8.32 0.000 -.9793154 9.329482 sigma_u 4.0 081023 4721 _cons avg = max = -.4508597 4535463 GROWT 320 80 [95% Conf Interval] SIZE TANG = = 3.001746 4.852344 -0.10 0.916 -19.26476 17.30613 82979316 (fraction of variance due to u_i) rho Kiểm định Hausman Coefficients (b) re DE SIZE TANG GROWTH RISK AGE (B) fe -2.522486 697569 3088408 -.0114808 -.4508597 3.927045 -2.101734 -.3508437 4226029 -.0328797 -1.384733 4.176822 (b-B) Diference -.4207523 1.048413 -.1137622 0213989 9338728 -.2497772 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0239908 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, effi cient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: diference in coeffi cients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = Prob>chi2 = 165.30 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) Kiểm định tự tương quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 79) = Prob > F = Kiểm định phương sai 2.000 0.1612 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed efect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (80) = 1.2e+09 Prob>chi2 = 0.0000 Mô hình hiệu chỉnh sai số robustness Fixed-efects (within) regression Group variable: firm Number of obs = Number of groups = R-sq: wit hin = 0.5014 Obs per group: = between = 0.0595 overall = 0.1073 = 37.08 = 0.0000 Robust Coef Std Err DE -2.101734 2532254 -8.30 0.000 -2.605766 -1.597701 SIZE -.3508437 9441754 -0.37 0.711 -2.230178 2.78 0.007 1199826 4226029 1520361 GROWT -.0328797 0469368 H RISK -1.384733 5852666 4.176822 49726 23.13462 13.55621 _cons sigma_u 6.9464856 sigma_e 2.3791821 P>|t| [95% Conf Interval] -0.70 0.486 -.126305 -2.549677 -.2197884 3.187051 Hệ số vif Variable VIF 1/VIF SIZE 1.08 0.926648 DE 1.08 0.927270 TANG 1.02 0.980828 AGE 1.02 0.980834 RISK 1.00 0.995832 GROWTH 1.00 0.996087 Mean VIF 1.03 7252233 0605455 -2.37 0.020 -3.848338 89500891 (fraction of variance due to u_i) rho 1.528491 8.40 0.000 1.71 0.092 Prob > F ROA t 4.0 F(6,79) (Std Err adjusted for 80 clusters in firm) AGE avg = max = corr(u_i, Xb) = -0.2963 TANG 320 80 5.166593 50.11757 ... cứu tác động yếu tố tài đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 2.1 Cơ sở lý thuyết hiệu hoạt động kinh doanh công ty niêm yết sàn thị trường chứng khoán Việt. .. động kinh doanh công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Nghiên cứu lý luận xây dựng mơ hình nhân tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt. .. chứng khoán Việt Nam? - Các yếu tố tài có tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam hay không? - Giải pháp giúp nhà quản trị cơng ty niêm yết thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của các yếu tố tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Tác động của các yếu tố tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay