Tăng cường hoạt động kiểm soát trong công tác tổ chức quản lý về tình hình thu thuế thu nhập cá nhân tại thành phố hồ chí minh

141 5 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

–i– CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) PGS.TS Phan Đình Nguyên Luận văn Thạc sỹ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 19 tháng năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sỹ bao gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sỹ) TT Họ tên Chức danh hội đồng PGS.TS LÊ QUỐC HỘI Chủ tịch TS PHẠM NGỌC TOÀN Phản biện TS PHAN THỊ HẰNG NGA Phản biện TS PHAN MỸ HẠNH TS HÀ VĂN DŨNG Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV – ii – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Tp.HCM, ngày 01 tháng năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SỸ Họ tên học viên: Nguyễn Thanh Tú Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1985 Nơi sinh: Phú Yên Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1341850052 I- Tên đề tài: TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT TRONG CƠNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN VỀ TÌNH HÌNH THU THUẾ THU NHẬP NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm soát tình hình thu thuế TNCN Cục thuế Tp.HCM, qua đo đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tăng cường hoạt động kiểm sốt với mục đích quản tốt tình hình thu thuế TNCN Tp.HCM Cụ thể: Nghiên cứu luận hoạt động kiểm sốt cơng tác tổ chức quản thuế thu nhập nhân Khảo sát thực trạng đánh giá hoạt động kiểm sốt tình hình thu thuế thu nhập nhân Cục thuế Tp.HCM, đồng thời đánh giá tình hình thu thuế thu nhập nhân Cục thuế Tp.HCM thời gian 05 năm từ năm 2009->2013 III- Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt cơng tác tổ chức quản tình hình thu thuế TNCN Cục thuế Tp.HCM IV- Ngày giao nhiệm vụ: 01/08/2014 V- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/01/2015 VI- Cán hướng dẫn: PGS.TS Phan Đình Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH –3– LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận văn Thạc sỹ công trình nghiên cứu khoa học độc lập tác giả, có hỗ trợ thầy PGS.TS Phan Đình Ngun Các tài liệu, tư liệu sử dụng Luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết nghiên cứu trình lao động trung thực tác giả Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2015 Trân trọng NGUYỄN THANH TÚ –4– LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng chân thành cảm ơn tới: Trường Đại học Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh, Phòng quản khoa học đào tạo sau Đại học Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM, khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng nơi tơi cơng tác, Cục thuế Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phan Đình Nguyên (trưởng khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng trường Đại học Cơng nghệ Tp.Hồ Chí Minh) trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ tơi suốt trình thực luận văn Thầy đem đến cho kiến thức giúp có khả tổng hợp tri thức khoa học, kiến thức thực tiễn quản phương pháp làm việc khoa học công tác nghiên cứu Thầy góp ý, bảo việc định hướng hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo trường Đại học Công nghệ Tp.HCM anh chị công tác Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh giúp đỡ tơi suốt trình nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn./ Tp.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2015 Tác giả NGUYỄN THANH TÚ –5– TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đề tài đánh giá thực trạng hoạt kiểm soát tình hình thu thuế thu nhập nhận Thành phố Hồ Chí Minh, cách tác giả hệ thống hóa vấn đề kiểm soát nội vấn đề tổ chức cơng tác quản tình hình thu thuế thu nhập nhân Thành phố Hồ Chí Minh, để từ đưa giải pháp kiến nghị phù hợp nhằm kiểm sốt tình hình chống thất thu thuế thu nhập nhân Thành phố Hồ Chí Minh Để đạt mục tiêu nghiên cứu tác giả giải vấn đề sau: Thứ nhất, đưa thực trạng công tác tổ chức quản thu thuế thu nhập nhân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Quy trình quản thu thuế; thực trạng tình hình tra, kiểm tra thuế thu nhập nhân; công tác quản nợ cưỡng chế nợ thuế diễn Thứ hai, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm sốt tình hình thu thuế thu nhập nhân Thành phố Hồ Chí Minh thơng qua khảo sát bảng câu hỏi với nội dung liên quan thông qua nhân tố liên quan đến hoạt động kiểm sốt nội bộ: Mơi trường kiểm sốt; Đánh giá rủi ro; Các hoạt động kiểm sốt; Thơng tin truyền thông; Giám sát Tiếp đến đánh giá hoạt động quản thuế thu nhập nhân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thơng qua kết đạt hạn chế, nguyên nhân tồn Đề từ đề xuất kiến nghị nhằm: Hồn thiện cơng tác quản thu thuế thuế thu nhập nhân, hoàn thiện hệ thống kiểm soát việc thu thuế thu nhập nhân Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh –6– ABSTRACT The goal of the research study was to assess the situation regarding control of the collection of personal income tax in the current received Ho Chi Minh City today, by author will codify the basic problems of control internal control and the basics of organizing the management of the collection of personal income tax currently at Ho Chi Minh City, in order to offer solutions and recommendations suitable for testing situation over tax losses against personal income in Ho Chi Minh City To achieve the research objectives, the author turns solve the problem as follows: First, given the reality of the organization managing the collection of personal income tax in the City Ho Chi Minh City Overview: The process of tax collection management; reality of the situation inspection, inspection of personal income tax; Debt management and enforcement of tax debts are happening like Second, the assessment of control activities on the collection of personal income tax in Ho Chi Minh City through a questionnaire survey with related content through five basic factors related to operations control: control environment; Risk assessment; The control activities; Information and communication; Supervision Next is to assess the management of personal income tax in the province of Ho Chi Minh City through the achievements and limitations, causes exist Recommended since then propose recommendations to: Improving the management of tax revenue from personal income tax, complete control of the personal income tax in the Tax Department of Ho Chi Minh City –7– MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv TÓM TẮT v ABSTRACT MỤC vi LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Các cơng trình cơng bố trước liên quan đến đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁTTỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN THUẾ THU NHẬP NHÂN 2.1 Nội dung công tác tổ chức quản thuế thu nhập nhân 2.1.1 Khái niệm công tác quản thuế thu nhập nhân 2.1.2 Mục tiêu quản thuế thu nhập nhân 2.1.3 Nội dung luật thuế thu nhập nhân –8– 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác quản thuế TNCN 2.1.4.1 Các nhân tố chủ quan 17 2.1.4.2 Các nhân tố khách quan 12 2.2 Các nội dung hoạt động kiểm soát 13 2.2.1 Khái niệm kiểm soát nội 13 2.2.2 Mục tiêu kiểm soát nội 14 2.2.3 Các thành phần hệ thống kiểm soát nội 14 2.2.3.1.Mơi trường kiểm sốt 14 2.2.3.2 Đánh giá rủi ro 17 2.2.3.3.Hoạt động kiểm soát 18 2.2.3.4.Thông tin truyền thông 20 2.2.3.5.Giám sát 21 2.3 Kiểm soát nội ngành thuế 21 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Mơ hình nghiên cứu 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 3.2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 25 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3 Thu thập liệu nghiên cứu 26 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TRONG CƠNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN VỀ TÌNH HÌNH THU THUẾ THU NHẬP NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 28 4.1 Khái quát kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 28 4.1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 28 4.1.2 Khái quát Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh 29 4.2 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh 30 4.2.1 Cơ cấu tổ chức Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh 30 4.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh… 45 4.3 Thực trạng công tác quản thu thuế thu nhập nhân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 34 4.3.1 Quy trình quản thuế 34 4.3.2 Thực trạng tình hình tra, kiểm tra thuế thu nhập nhân 45 4.3.3 Công tác quản nợ cưỡng chế nợ thuế 42 4.4 Đánh giá thực trạng hoạt động kiểm sốt cơng tác tổ chức quản tình hình thu thuế thu nhập nhân Thành phố Hồ Chí Minh 45 4.4.1 Mơi trường kiểm soát 47 4.4.2 Đánh giá rủi ro 66 4.4.3 Hoạt động kiểm soát 56 4.4.4 Thông tin truyền thông 59 4.4.5 Giám sát 61 4.5 Đánh giá hoạt động quản thu thuế thu nhập nhân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 63 4.5.1 Những kết đạt 63 PHỤ LỤC II: THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM MƠ TẢ MẪU Q1: Cơng tác Q2: Việc Q3: Lực lượng Q4: Công quản thuế tuyển dụng nhân việc kiểm Cục thuế nhân có cán thuế tra giám sát Thành phố diễn Cục thuế đội Hồ Chí Minh cơng khai, Tp.HCM kiểm tra có thực minh bạch có đáp thuế có theo phù hợp ứng với nhu thực quy định yêu cầu cầu công việc quy định công việc Nhà nước không? hay không? hay không? không? Q5: Kiểm tra viên đội kiểm tra thuế có làm việc độc lập với nhân viên phòng khác khơng? Q6: Khi có Nghị định, thơng tư Cục thuếtổ chức buổi tập huấn để hướng dẫn người nộp thuế thực không? 209 209 209 209 209 209 0 0 0 Minimum 1 1 1 Maximum 3 3 N Valid Missing Q.1: Công tác quản thuế Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh có thực theo quy định Nhà nước Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 136 65.07 66.02 66.02 Khơng 70 33.49 33.98 100.0 Valid Total 206 98.56 100.0 Missing System 1.44 Total 209 100.0 Q.2: Việc tuyển dụng nhân có diễn cơng khai, minh bạch phù hợp yêu cầu công việc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 159 76.08 80.71 80.71 Khơng 38 18.18 19.29 100.0 Valid Total Missing System Total 197 12 209 94.26 5.74 100.0 100.0 Q.3: Lực lượng nhân cán thuế Cục thuế Tp.HCM có đáp ứng với nhu cầu công việc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 51 24.40 28.65 28.65 Không 127 60.77 71.35 100.0 Valid Total 178 85.17 100.0 Missing System 31 14.83 209 100.0 Total Q.4: Công việc kiểm tra giám sát đội kiểm tra thuế có thực quy định hay khơng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 58 27.75 28.43 28.43 Không 146 69.86 71.57 100.0 Valid Missing Total System Total 204 97.61 2.39 209 100.0 100.0 Q.5: Kiểm tra viên đội kiểm tra thuế có làm việc độc lập với nhân viên phòng khác khơng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 140 66.99 76.50 76.50 Không 43 20.57 23.50 100.0 Valid 183 87.56 100.0 Total Missing System 26 12.44 209 100.0 Total Q.6: Khi có Nghị định, thơng tư Cục thuếtổ chức buổi tập huấn để hướng dẫn người nộp thuế thực không Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 173 82.78 82.78 82.78 Khơng 36 17.22 17.22 100.0 Valid 209 100.0 100.0 Total PHỤ LỤC III: THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM MÔ TẢ MẪU NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG KIỂM SỐT Q7.1: Lãnh đạo Cục thuế có thường xun tiếp xúc trao đổi góp ý trực tiếp với nhân viên Q7.2: Trách nhiệm quyền hạn phận có phân nhiệm rõ ràng Q7.3: Cục thuế cần phải quan tâm tới việc lập báo cáo định kỳ điều chỉnh phát có sai sót Q7.4: Cơ cấu tổ chức hợp tạo thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin từ xuống, từ lên hoạt động Q7.5: Chuẩn mực đạo đức, cách ứng xử nhân viên phải xây dựng khuôn mẫu chung Q7.6: Năng lực nhân viên Q7.7: Q7.8: Công việc Phải phân có chế cơng phải độ phù hợp khen với trình độ thưởn g lực kỷ chuyên luật môn phù người hợp 209 209 209 209 209 209 209 0 0 0 0 Minimum 1 1 1 1 Maximum 5 5 5 5 Valid N Missing Q 7.1: Lãnh đạo Cục thuế có thường xuyên tiếp xúc trao đổi góp ý trực tiếp với nhân viên Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 39 18.66 18.66 188.66 Không quan trọng 34 16.27 16.27 34.93 Bình thường 83 39.71 39.71 74.64 Valid Quan trọng 29 13.88 13.88 88.52 Rất quan trọng 24 11.48 11.48 100 Total 209 100 100 209 Q 7.2: Trách nhiệm quyền hạn phận có phân nhiệm rõ ràng Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 26 12.44 12.44 12.44 Khơng quan trọng 42 20.10 20.10 32.54 Bình thường 28 13.40 13.40 45.94 Valid Quan trọng 86 41.15 41.15 87.08 Rất quan trọng 27 12.92 12.92 100 209 100 100 Total Q 7.3: Cục thuế cần phải quan tâm tới việc lập báo cáo định kỳ điều chỉnh phát có sai sót Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 19 9.09 9.09 9.09 Không quan trọng 34 16.27 16.27 25.36 Bình thường 75 35.89 35.89 61.25 Valid Quan trọng 59 28.23 28.23 89.48 Rất quan trọng 22 10.53 10.53 100 209 100 100 Total Q 7.4: Cơ cấu tổ chức hợp tạo thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin từ xuống, từ lên hoạt động Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 21 10.05 10.05 10.05 Khơng quan trọng 49 23.44 23.44 33.49 Bình thường 49 23.44 23.44 56.93 Valid Quan trọng 66 31.58 31.58 88.51 Rất quan trọng 24 11.48 11.48 100 Total 209 100 100 Q 7.5: Chuẩn mực đạo đức, cách ứng xử nhân viên phải xây dựng khuôn mẫu chung Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 39 18.66 18.66 18.66 Không quan trọng 14 6.70 6.70 25.36 Bình thường 42 20.10 20.10 45.46 Valid Quan trọng 44 21.05 21.05 66.51 Rất quan trọng 70 33.49 33.49 100 209 Total 100 100 Q 7.6: Năng lực nhân viên Valid Rất không quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent 27 29 58 68 27 12.92 13.88 27.75 32.54 12.92 12.92 13.88 27.75 32.54 12.92 209 100 100 Cumulative Percent 12.92 26.80 54.55 87.09 100 Q 7.7: Công việc phân công phải phù hợp với trình độ lực chun mơn Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 23 11.00 11.00 11.00 Khơng quan trọng 20 9.57 9.57 20.57 Bình thường 70 33.49 33.49 54.06 Valid Quan trọng 51 24.40 24.40 78.46 Rất quan trọng 45 21.53 21.53 100 209 100 100 Total Q 7.8: Phải có chế độ khen thưởng kỷ luật phù hợp Valid Rất không quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent 34 66 44 36 29 16.27 31.58 21.05 17.22 13.88 16.27 31.58 21.05 17.22 13.88 209 100 100 Cumulative Percent 16.27 47.85 68.90 86.12 100 PHỤ LỤC IV: THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM MÔ TẢ MẪU NHÂN TỐ ĐÁNH GIÁ RỦI RO Q8.1: Q8.2: Nguồn Nâng nhân lực cao trình độ phân bổ chuyên hợp mơn để đối cán phó rủi ro thuế Q8.3: Q8.4: Q8.5: Khi Q8.6: Xác Q8.7: Thiết Nâng nhân diện định mục Thiết lập lập cao rủi tiêu thu quy trình tiêu mức ro đơn vị phù tìm kiếm chí phạt truyền đạt hợp với tình rủi ro ảnh đánh hình thực tế hưởng tới giá hành phòng người cơng tác rủi vi trốn ban nộp thuế quản ro thuế thu thuế Q8.8: Quy định chế tài nghiêm khắc phát cán thuế thông đồng với hành vi trốn thuế người nộp thuế 209 209 209 209 209 209 209 209 0 0 0 0 Minimum 1 1 1 1 Maximum 5 5 5 5 Valid N Missing Q 8.1: Nguồn nhân lực phân bổ hợp để đối phó rủi ro Valid Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent 10 37 32 48 82 209 4.78 17.70 15.31 22.97 39.23 100 4.78 17.70 15.31 22.97 39.23 100 Cumulative Percent 4.78 22.48 37.80 60.77 100 Q 8.2: Nâng cao trình độ chuyên môn cán thuế Valid Rất không quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent 12 27 31 49 90 5.74 12.92 14.83 23.44 43.06 5.74 12.92 14.83 23.44 43.06 209 100 100 Cumulative Percent 5.74 18.66 33.49 56.93 100 Q 8.3: Thiết lập tiêu chí đánh giá rủi ro Valid Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent 19 83 51 36 20 9.09 39.71 24.40 17.22 9.57 9.09 39.71 24.40 17.22 9.57 209 100 100 Cumulative Percent 9.09 48.80 73.20 90.42 100 Q 8.4: Nâng cao mức phạt cho hành vi trốn thuế Valid Rất không quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 24 43 74 46 22 11.48 20.57 35.41 22.01 10.53 11.48 20.57 35.41 22.01 10.53 11.48 32.05 67.46 89.47 100 209 100 100 Q 8.5: Khi nhân diện rủi ro truyền đạt đến phòng ban Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 2.39 2.39 2.39 Khơng quan trọng 36 17.22 17.22 19.61 Bình thường 31 14.83 14.83 34.44 Quan trọng 85 40.67 40.67 75.11 Rất quan trọng 52 24.88 24.88 100 Total 209 100 100 Q 8.6: Xác định mục tiêu thu đơn vị phù hợp với tình hình thực tế người nộp thuế Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 17 8.13 8.13 8.13 Không quan trọng 25 11.96 11.96 20.09 Bình thường 31 14.83 14.83 34.92 Valid Quan trọng 82 39.23 39.23 74.15 Rất quan trọng 54 25.84 25.84 100 Total 209 100 100 Q 8.7: Thiết lập quy trình tìm kiếm rủi ro ảnh hưởng tới công tác quản thu thuế Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 24 11.48 11.48 11.48 Khơng quan trọng 32 15.31 15.31 26.79 Bình thường 73 34.93 34.93 61.72 Valid Quan trọng 53 25.36 25.36 87.08 Rất quan trọng 27 12.92 12.92 100 Total 209 100 100 Q 8.8: Quy định chế tài nghiêm khắc phát cán thuế thông đồng với hành vi trốn thuế người nộp thuế Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 26 12.44 12.44 12.44 Khơng quan trọng 39 18.66 18.66 31.10 Bình thường 27 12.92 12.92 44.02 Valid Quan trọng 89 42.58 42.58 86.60 Rất quan trọng 28 13.40 13.40 100 209 100 100 Total PHỤ LỤC V: THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM MÔ TẢ MẪU NHÂN TỐ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT Q9.1: Phân Q9.2: Thực chia trách luân nhiệm chuyển quyền hạn nhân viên giữa phòng ban phòng ban chức Q9.3: Q9.4: Hạn chế Kiểm tra, việc tiếp đối chiếu cận sổ số thu sách sổ tài sản sách thực tế Q9.6: Sử Q9.5: Q9.7: Việc Đơn giản dụng phần tra, hóa quy mềm quản kiểm tra nghĩa trình thơng vụ người nộp tin để thủ tục thuế phải quản quản số tiến liệu thuế hành độc lập 209 209 209 209 209 209 209 0 0 0 Minimum 1 1 1 Maximum 5 5 5 Valid N Missing Q 9.1: Phân chia trách nhiệm quyền hạn phòng ban chức Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 13 6.22 6.22 6.22 Khơng quan trọng 22 10.53 10.53 16.75 Bình thường 56 26.79 26.79 43.54 Valid Quan trọng 35 16.75 16.75 60.29 Rất quan trọng 83 39.71 39.71 100 209 100 100 Total Q 9.2: Thực luân chuyển nhân viên phòng ban Valid Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent 12 10 41 99 47 5.74 4.78 19.62 47.37 22.49 5.74 4.78 19.62 47.37 22.49 209 100 100 Cumulative Percent 5.74 10.52 30.14 77.51 100 Q 9.3: Hạn chế việc tiếp cận sổ sách tài sản Valid Rất không quan trọng Không quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent 68 34 32 36 39 209 32.54 16.27 15.31 17.22 18.66 100 32.54 16.27 15.31 17.22 18.66 100 Cumulative Percent 32.54 48.81 64.12 81.34 100 Q 9.4: Kiểm tra, đối chiếu số thu sổ sách thực tế Valid Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent 10 12 97 49 41 4.78 5.74 46.41 23.44 19.62 4.78 5.74 46.41 23.44 19.62 209 100 100 Cumulative Percent 4.78 10.52 56.93 80.37 100 Q 9.5: Đơn giản hóa quy trình thủ tục quản thuế Valid Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent 41 73 39 41 15 209 19.62 34.93 18.66 19.62 7.18 100 19.62 34.93 18.66 19.62 7.18 100 Cumulative Percent 19.62 54.55 73.21 92.83 100 Q 9.6: Sử dụng phần mềm quản thông tin để quản số liệu Valid Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent 15 36 96 38 24 7.18 17.22 45.93 18.18 11.48 7.18 17.22 45.93 18.18 11.48 209 100 100 Cumulative Percent 7.18 24.40 70.33 88.51 100 Q 9.7: Việc tra, kiểm tra nghĩa vụ người nộp thuế phải tiến hành độc lập Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 22 10.53 10.53 10.53 Không quan trọng 36 17.22 17.22 27.75 Bình thường 24 11.48 11.48 39.23 Valid Quan trọng 47 22.49 22.49 61.72 Rất quan trọng 80 38.28 38.28 100 Total 209 100 100 PHỤ LỤ106: THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM MÔ TẢ MẪU NHÂN TỐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG Q10.1: Hệ thống thơng tin phải ln cập nhật kịp thời, xác hiệu Q10.2: Thông tin Q10.3: Tổ chức thay đổi phải cập buổi tập huấn nhật kịp thời có cho người nộp sách thuế thuế có sách thuế Q10.4: Đề xuất bất cập quản từ cán thuế để có biện pháp cải tiến 209 209 209 209 0 0 Minimum 1 1 Maximum 5 5 Valid N Missing Q 10.1: Hệ thống thông tin phải ln cập nhật kịp thời, xác hiệu Valid Rất không quan trọng Không quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent 18 20 39 54 78 8.61 9.57 18.66 25.84 37.32 8.61 9.57 18.66 25.84 37.32 209 100 100 Cumulative Percent 8.61 18.18 36.84 62.68 100 Q 10.2: Thông tin thay đổi phải cập nhật kịp thời có sách thuế Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 14 6.70 6.70 6.70 Không quan trọng 16 7.66 7.66 14.36 Bình thường 46 22.01 22.01 36.37 Valid Quan trọng 75 35.89 35.89 72.26 Rất quan trọng 58 27.75 27.75 100 Total 209 100 100 Q 10.3: Tổ chức buổi tập huấn cho người nộp thuế có sách thuế Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 32 15.31 15.31 15.31 Khơng quan trọng 29 13.88 13.88 29.19 Bình thường 37 17.70 17.70 46.89 Valid Quan trọng 44 21.05 21.05 67.94 Rất quan trọng 67 32.06 32.06 100 Total 209 100 100 Q 10.4: Đề xuất bất cập quản từ cán thuế để có biện pháp cải tiến Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 11 5.26 5.26 5.26 Không quan trọng 15 7.18 7.18 12.44 Bình thường 46 22.01 22.01 34.45 Valid Quan trọng 78 37.32 37.32 71.77 Rất quan trọng 59 28.23 28.23 100 Total 209 100 100 GIÁM SÁT Q11.1: Tiếp Q11.2: Bộ phận nhận ý kiến kiểm tra thuế phải góp ý từ người ln nâng cao nộp thuế, cán trình độ chun thuế mơn phải nâng cao Q11.3: Khi sai Q11.4: Bộ phận Q11.5: Khơng sót phát kiểm tra thuế phải kiểm tra, phải nhanh phép báo giám sát sau chóng xử cáo trực tiếp người nộp thuế báo cáo kịp thời cho người quản nộp đủ thuế lên cấp cao 209 209 209 209 209 0 0 Minimum 1 1 Maximum 5 5 Valid N Missing Q 11.1: Tiếp nhận ý kiến góp ý từ người nộp thuế, cán thuế Valid Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 24 38 99 26 22 11.48 18.18 47.37 12.44 10.53 11.48 18.18 47.37 12.44 10.53 11.48 29.66 77.03 89.47 100 209 100 100 Q 11.2: Bộ phận kiểm tra thuế phải ln nâng cao trình độ chun mơn phải nâng cao Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total 21 81 54 41 12 10.05 38.76 25.84 19.62 5.74 10.05 38.76 25.84 19.62 5.74 209 100 100 10.05 48.81 74.65 94.27 100 Q 11.3: Khi sai sót phát phải nhanh chóng xử báo cáo kịp thời lên cấp Valid Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 15 34 44 46 70 7.18 16.27 21.05 22.01 33.49 7.18 16.27 21.05 22.01 33.49 7.18 23.45 44.50 66.51 100 209 100 100 Q 11.4: Bộ phận kiểm tra thuế phép báo cáo trực tiếp cho người quản cao Valid Rất không quan trọng Không quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 17 36 39 46 71 8.13 17.22 18.66 22.01 33.97 8.13 17.22 18.66 22.01 33.97 8.13 25.35 44.01 66.02 100 209 100 100 Q 11.5: Không phải kiểm tra, giám sát sau người nộp thuế nộp đủ thuế Valid Rất không quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 39 56 61 46 3.35 18.66 26.79 29.19 22.01 3.35 18.66 26.79 29.19 22.01 3.35 22.01 48.80 77.99 100 209 100 100 ... cứu công tác tổ chức quản lý tình hình thu thuế thu nhập cá nhân Thành phố Hồ Chinh Minh, chọn đề tài: Tăng cường hoạt động kiểm sốt cơng tác tổ chức quản lý tình hình thu thuế thu nhập cá nhân. .. BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT VÀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU THU NHẬP CÁ NHÂN 2.1 Nội dung công tác tổ chức quản lý thu thu nhập cá nhân 2.1.1 Khái niệm công tác quản lý thu thu nhập cá nhân. .. trạng hoạt động kiểm sốt cơng tác tổ chức quản lý tình hình thu thuế thu nhập cá nhân Thành phố Hồ Chí Minh, – 4– nêu thành tựu hạn chế công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân địa bàn Thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường hoạt động kiểm soát trong công tác tổ chức quản lý về tình hình thu thuế thu nhập cá nhân tại thành phố hồ chí minh , Tăng cường hoạt động kiểm soát trong công tác tổ chức quản lý về tình hình thu thuế thu nhập cá nhân tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay