Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sx, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh bình phước

189 7 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ CA XÂY DỰNG HÌNH KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ CA XÂY DỰNG HÌNH KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.TRẦN ĐÌNH PHỤNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: ……………………………………… (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÒNG QLKH – ĐTSĐÁNH NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ CA Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1983 Nơi sinh : Thái Bình Chun ngành: Kế tốn MSHV : 1341850005 I- Tên đề tài: Xây dựng hình kế tốn quản trị chi phí cho doanh nghiệp SX, chế biến gỗ địa bàn tỉnh Bình Phước II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí DN chế biến gỗ địa bàn tỉnh Bình Phước - Xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến nhân tố cấu thành nên KTQT chi phí - Xây dựng hình, đề phương thức áp dụng KTQT chi phí cho doanh nghiệp chế biến gỗ, giúp ích cho doanh nghiệp trước rủi ro tiềm ẩn kinh doanh, nắm bắt thời phát triển III- Ngày giao nhiệm vụ 2014 : Ngày 01 tháng 09 năm IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ 2015 : Ngày 20 tháng năm V- Cán hướng dẫn PHỤNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH (Họ tên chữ ký) TS.TRẦN ĐÌNH PHỤNG : TS.TRẦN ĐÌNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn thị Ca ii LỜI CÁM ƠN Lời tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Đình Phụng, người Thầy tận tình hướng dẫn, định hướng góp ý giúp cho Tơi hoàn thành luận văn Xin cám ơn quý Thầy, Cơ Trường Đại Học Cơng Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, người trang bị cho kiến thức quý báu thời gian Tôi theo học Trường Xin chân thành cám ơn anh, chị lãnh đạo, nhân viên doanh nghiệp chế biến gỗ Bình Phước tạo điều kiện hỗ trợ cho tơi việc thu thập số liệu có liên quan đến đề tài Và cuối cùng, Tôi xin chân thành cám ơn tất người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp tận tình hỗ trợ, góp ý động viên Tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn thị Ca TÓM TẮT Ngành sản xuất chế biến gỗ đóng vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam nói chung kinh tế tỉnh Bình Phước nói riêng Theo thống kê, nước có 2.500 doanh nghiệp chế biến đồ gỗ, có 970 doanh nghiệp chuyên chế biến đồ gỗ xuất khẩu, 400 doanh nghiệp vốn đầu tư nước nhiều doanh nghiệp phát triển thành tập đoàn lớn Mặc dù thị trường rộng mức độ cạnh tranh ngành tăng, với công ty chế biến gỗ Đài Loan Sự cạnh tranh cơng ty nước nước ngồi chủ yếu cạnh tranh giá Hơn nữa, ngành sản xuất đồ gỗ xuất phụ thuộc lớn vào yếu tố mùa vụ nên mẫu mã, chất lượng giá trở thành yếu tố quan trọng việc mở rộng thị trường kinh doanh Chính vậy, thơng tin chi phí doanh nghiệp chế biến gỗ đóng vai trò vơ quan trọng việc giúp nhà quản trị kiểm soát chi phí đưa định sách lược với sản phẩm có giá cạnh tranh Từ đó, doanh nghiệp có nhiều khách hàng, tăng khả tiêu thụ sản phẩm tạo nhiều lợi nhuận quản trị chi phí phận hệ thống kế tốn quản trị nhằm cung cấp thơng tin chi phí để tổ chức thực chức quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động định hợp lý Tổ chức hình kế tốn quản trị chi phí cần tuỳ thuộc vào điều kiện thực tiễn đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị để phát huy tốt vai trò kế tốn quản trị chi phí Thực tế áp dụng hình kế tốn quản trị chi phí quốc gia giới phong phú Mặc dù lý thuyết kế tốn quản trị chi phí có phát triển từ hình truyền thống tới hình đại, thực tế hình kế tốn quản trị chi phí truyền thống áp dụng phổ biến nhiều nơi, quốc gia phát triển Thực trạng kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp chế biến, sx gỗ Bình Phước cho thấy, doanh nghiệp có nhu cầu cấp thiết phải xây dựng kế tốn quản trị chi phí phù hợp với mơi trường pháp luật, kinh tế đặc thù hoạt động doanh nghiệp nhằm khai thác ứng dụng kế tốn quản trị chi phí nhằm giúp nhà quản trị doanh nghiệp có thơng tin kinh tế hữu ích, kịp thời để đưa định bối cảnh kinh tế phát triển với tốc độ nhanh chóng Với mục đích nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất , chế biến gỗ tranh gay gắt với doanh bối cảnh kinh tế phải cạnh ABSTRACT Manufacturing industry and wood processing plays an important role in Vietnam's economy in general economic and Binh Phuoc province in particular According to statistics, there are currently more than 2,500 wood processing enterprises, of which 970 enterprises specialized in processing export furniture, more than 400 enterprises and foreign invested businesses have developed into sets large corporations Although the market is quite large, but the level of competition in the sector is increasing, especially with the wood processing company in Taiwan The competition between companies in the country and abroad compete mainly on price Moreover, furniture manufacturing industry exports depend greatly on seasonal factors should external design, the quality, the price becomes a key factor in expanding the business market Therefore, information on the cost of wood processing enterprises play a very important role in helping administrators to control costs and take decisions with strategy products at competitive prices Since then, the enterprise may have many customers, increase product sales generate more profits Management Accounting costs are part of management accounting system to provide information on the costs to each organization performing administrative functions element of consumer resources for activities aimed at building plans Planning, control, performance evaluation and rational decisions Organization model of management accounting costs necessary depending on the practical conditions and characteristics of the organization of production and business operations of each unit in order to best promote the role of management accounting costs Actual application of the model of management accounting costs in the countries of the world are plentiful Although the theory of management accounting costs of the development from traditional models to modern models, but in fact the model of management accounting costs of traditional still apply common in many areas, especially in developing countries Status of management accounting costs in the processing business, timber production in Binh Phuoc shows, businesses have an urgent need to establish cost accounting management consistent with environmental law, business and CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Để hình kế tốn quản trị vận hành doanh nghiệp chế biến gỗ quy nhỏ Bình Phước cần phối hợp Nhà nước, đơn vị đào tạo, nghiên cứu kế tốn quản trị doanh nghiệp 5.1 Về phía Nhà nước Nhà nước cần tiếp tục tạo hành lang pháp lý để thể rõ ràng quan điểm Nhà nước Kế toán quản trị, đồng thời với việc tạo hành lang pháp lý kế toán quản trị, Nhà nước có vai trò tốn lớn việc tạo mơi trường kinh tế cạnh tranh Bình đẳng, lành mạnh, doanh nghiệp cạnh tranh Bình đẳng lành mạnh nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị thực hữu ích với nhà quản trị doanh nghiệp Cụ thể, điều kiện từ phía Nhà nước nhằm hỗ trợ, định hướng phát triển kế tốn quản trị nói chung kế tốn quản trị chi phí nói riêng doanh nghiệp chế biến gỗ sau: Hoàn thiện hệ thống văn hướng dẫn kế toán quản trị: Hiện tại, văn pháp lý Kế toán quản trị dừng lại Luật kế toán năm 2003 với việc đưa khái niệm Kế toán quản trị Thơng tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn kế tốn quản trị cho doanh nghiệp, nhiên Thơng tư nghiêng chi tiết hóa cho kế tốn tài phát triển kế toán quản trị doanh nghiệp theo chất Vì thế, để kế tốn quản trị doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp vừa nhỏ nói riêng phát triển Chính phủ cần tiếp tục hồn thiện văn hướng dẫn nhằm giúp doanh nghiệp quy vừa nhỏ xây dựng kế tốn quản trị phù hợp, hữu ích cho hoạt động doanh nghiệp Tạo mơi trường cạnh tranh Bình đẳng, lành mạnh: Mơi trường cạnh tranh Bình đẳng, lành mạnh yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kế toán quản trị, cạnh tranh Bình đẳng, lành mạnh doanh nghiệp thực cần thông tin kinh tế dạng khoa học để phát huy tiềm lực doanh nghiệp Khi kinh tế có cạnh tranh Bình đẳng, lành mạnh, tượng kinh doanh dựa mối quan hệ cá nhân giảm thiểu, sách giá, sách khuyến mại, dịch vụ hậu mãi,… doanh nghiệp thực phát huy tác dụng Và để sách có tính cạnh tranh, nhà quản trị doanh nghiệp phải sử dụng nhiều thông tin khác thơng tin kế tốn quản trị đóng vai trò quan trọng Các doanh nghiệp chế biến gỗ quy nhỏ phần lớn doanh nghiệp quốc doanh, phát triển tảng kinh tế cá thể, hoạt động doanh nghiệp mang nặng hướng “ tư thương” Các định kinh doanh phần lớn dựa quan điểm cá nhân nhà lãnh đạo Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển kế tốn quản trị: Chính phủ cần hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, học hỏi, nhận chuyển giao thành tựu kế toán quản trị quốc gia có kế tốn quản trị phát triển Việc học hỏi thành tựu kế toán quản trị từ quốc gia có kinh tế phát triển giải pháp mang tính cần đến vai trò tốn lớn phủ Với tốc độ phát triển kiến thức chóng vánh với lan truyền nhanh chóng thơng tin nhờ vai trò cơng nghệ thơng tin, việc học tập thành tựu người khác giải pháp hữu ích kinh tế thời gian Tuy nhiên, doanh nghiệp tự học hỏi, nhận chuyển giao thành tựu chung cho kế tốn quản trị kinh tế không lớn, hoạt động mang tính manh mún, bộc phát Vì cần có tổ chức lớn, tập trung điều kiện để tiếp cận, học hỏi nhận chuyển giao cách có chọn lọc kiến thức, kỹ kế toán quản trị nước có thành tựu kế tốn quản trị giới hướng dẫn, phân loại, chuyển giao nhóm doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệptính tương đồng phù hợp Tổ chức có đủ điều kiện để thực việc tiếp cận, học hỏi nhận chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm Chính phủ Với tiềm lực tài chính, quan hệ đối ngoại với sức mạnh Bộ tài chính, phủ tiếp cận, hỗ trợ tài cho doanh nghiệp tiếp cận, nhận chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm kế toán quản trị nước, tổ chức hội thảo chuyên ngành, xây dựng chương trình chuyển giao,… nước khu vực thực Phát triển đào tạo, định hướng hỗ trợ: Chính phủ cần có định hướng, hỗ trợ việc xây dựng phát triển chương trình đào tạo, bánồi dưỡng kế tốn quản trị: Cùng với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn pháp quy kế tốn quản trị, tạo mơi trường cạnh tranh Bình đẳng thúc đẩy nhu cầu thơng tin kế toán quản trị việc tiếp cận chuyển giao thành tựu kế toán quản trị quốc gia có kế tốn quản trị phát triển Đầu tư vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đầu tư cho tương lai, đầu tư cho phát triển bền vững nên giải pháp giải pháp quan trọng cho phát triển kế toán quản trị bền vững, đặc biệt phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kế tốn quản trị doanh nghiệp 5.2 Về phía doanh nghiệp Với nhà quản trị doanh nghiệp: Quan điểm nhà quản trị có ảnh hưởng tốn lớn đến hoạt động doanh nghiệp, quan điểm nhà quản trị yếu tố định tồn phát triển kế tốn quản trị doanh nghiệp Điều hồn toàn khách quan quy luật “cung - cầu” kinh tế, lẽ, mục đích kế tốn quản trị cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp, nhà quản trị có nhu cầu thơng tin kinh tế kế tốn quản trị kế tốn quản trị phát triển để đáp ứng nhu cầu này, ngược lại, tự lụi tàn Mặc dù vậy, nhà quản trị không người có “cầu” mà người chủ động phát triển kế toán quản trị doanh nghiệp Vấn đề tưởng đơn giản, thực gặp phải rào cản lớn, thói quen Nhà quản trị thường có thói quen định dựa kinh nghiệm, lĩnh tình cảm Hơn nữa, doanh nghiệp chế biến gỗ thường doanh nghiệp ngồi quốc doanh, hoạt động mang hướng “tư thương”, nhà quản trị họ dựa vào nguyên lý quản trị học việc quản trị doanh nghiệp mà thường đưa định mang tính thương vụ, hướng vào mục tiêu trước mắt, thói quen, kinh nghiệm yếu tố quan trọng giúp họ đưa định Đối với người làm kế toán quản trị: Con người yếu tố trung tâm cho hoạt động Vì thế, theo tác giả, để kế tốn quản trị chi phí phát huy vai trò phục vụ cho nhà quản trị doanh nghiệp cần bố trí người làm kế tốn có trình độ chun mơn, am hiểu tổ chức, quy trình hoạt động doanh nghiệp, có kiến thức tảng quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh Kế toán quản trị doanh nghiệp công việc yêu cầu người thực khơng có kiến thức mà phải vận dụng kiến thức vào cơng tác kế tốn quản trị mang đặc thù doanh nghiệp, đồng thời kế tốn quản trị khơng hoạt động độc lập mà tồn mối quan hệ tổng thể với kế tốn tài chính, quản trị doanh nghiệp, … người làm kế tốn u cầu phải có khả thích nghi linh hoạt cao Mặc dù yêu cầu người làm kế toán quản trị đề cao theo tác giả có nhiều rào cản cho doanh nghiệp cho vấn đề Thứ nhất, triển vọng nghề nghiệp người làm kế toán quản trị khơng cao nên khó thu hút người có trình độ cao vào làm việc vị trí này, điều xuất phát từ vị thế, vai trò kế tốn quản trị kinh tế nói chung doanh nghiệp nói riêng Đi với triển vọng nghề nghiệp khơng cao có thù lao vị kế toán quản trị doanh nghiệp không cao Đây hai yếu tố quan trọng việc thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm cơng tác kế tốn quản trị Các giải pháp hướng đến phát triển kế toán quản trị từ hệ thống văn pháp luật phía Nhà nước, chương trình, tài liệu giảng dạy phía sở đào tạo - nghiên cứu kế toán quản trị doanh nghiệp trình bày phân tch mang tính rời rạc, độc lập tương đối Tuy nhiên, để phát triển kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp quy vừa nhỏ nói riêng giải pháp phải phát triển, triển khai đồng mà vai trò định hướng Nhà nước mang tnh mấu chốt Nhà nước hội đủ tiềm lực chuyên môn, kỹ thuật sức ảnh hưởng, khả tác động, điều chỉnh đối tượng khác để phát triển kế toán quản trị phù hợp hữu ích nhà quản trị từ góp phần phát triển kinh tế Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2006), Thơng tư số 53/2006 TT/BÁNTC Hướng dẫn ế tốn, quản trị doanh nghiệp, Hà N i [2] Huỳnh Lợi (2007), Kế toán quản trị, Nhà xuất Thống [3] Phan Đức Dũng (2006), Kế tốn Chi phí giá thành, Nhà xuất Thống [4] Đoàn Ngọc Quế, Đào Tất Thắng, Lê Đình Trực ( 2009), Kế toán quản trị [5] Phạm Văn Dược, Đăng Kim Cương (2000), Kế toán quản trị phân tch kinh doanh, NXBÁN Thống [6] http://tapchitaichinh.vn/Trao-doi-BÁNinh-luan/Giai-phap-xay-dung-ke- toánan-quan-tri-chi-phi-trong-doanh-nghiep-nho-va-vua-o-diaphuong/28968.tctc [7] http://www.gec.edu.vn/BÁNAI-VIET/mo-hinh-ke-toánan-quan-tri-tai- cacdoanh-nghiep-viet-nam-va-nhung-dieu-can-thiet [8] Phạm Văn Dược (1997), Phương hướng xây dựng nội dung tổ chức vận dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp Việt Nam, luận tiến sĩ kinh tế, Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh [9] Bộ Tài (2006), Chế độ Kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ Quyết định 48/2006/QĐ-BÁNTC ngày 14/09/2004 Bộ trưởng Bộ Tài [10] Bộ môn Quản trị nhân Chiến lược Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2006), Quản trị học, NXBÁN Phương Đơng,TP Hồ Chí Minh [11] Trần Thị Dự (2011), "Phương pháp xác định chi phí theo hoạt động: Bước tiến lý luận kế tốn quản trị", Tạp chí Kế tốn - Kiểm tốn, [12] Phạm Văn Dược (2009), hình chế vận hành kế toán quản trị, Nhà xuất Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh [13] Bộ tài (2006), Thông tư số 53/2006/TT-BÁNTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp, Hà Nội [14] Bùi Bằng Đoàn (2009), "Áp dụng hệ thống xác định chi phí dựa theo hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam", Tạp chí kế toán, [15] Nguyễn Quốc Thắng (2010), Tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm doanh nghiệp thuộc ngành giống trồng Việt Nam, Luận tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân [16] Giang Thị Xuyến, Tổ chức kế toán quản trị phân tch kinh doanh doanh nghiệp nhà nước, năm 2002 [17] Lê Đức Tồn (2002), Kế tốn quản trị phân tích chi phí sản xuất ngành sản xuất công nghiệp Việt Nam luận án tiến sĩ kinh tế, HVTC, Hà Nội PHỤ LỤC – MẪU PHIẾU KHẢO SÁT PHIẾU KHẢO SÁT XÂY DỰNG HÌNH KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC Kính gửi: Anh/ Chị Tôi tên: Nguyễn thị Ca, sinh viên cao học ngành Kế Tốn Trường Đại học Cơng Nghệ TP HCM Hiện thực luận văn Thạc Sĩ Kinh Tế với đề tài: “ Xây dựng hình KTQT chi phí cho doanh nghiện chế biến gỗ địa bàn tỉnh Bình Phước” Tơi kính mong Anh/ Chị dành thời gian trả lời số câu hỏi sau Tất ý kiến thơng tin hữu ích cho việc nghiên cứu Rất mong cộng tác chân tình Anh /Chị ( Xin anh chị đánh dấu X vào ô thang đo lựa chọn cho phát biểu) Thơng tin chung: Anh/ Chị vui lòng cho biết thơng tin cá nhân sau: Giới tính: □ Nam □ Nữ Độ tuổi: □ Dưới 25 tuổi □ 25 – 30 tuổi Chức vụ: □ Giám đốc □ 31 – 40 tuổi □ 40 tuổi □ Kế toán trưởng □ Kế tốn viên Vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/chị phát biểu theo thang điểm từ đến 5: Hồn tồn khơng đồng ý Không đồng ý Đồng ý Hồn tồn đồng ý Bình thường (Xin q vị đánh dấu “X” lên số thích hợp cho phát biểu) STT Nội dung câu hỏi Mức độ đồng ý Môi trường hoạt động Tuân thủ chuẩn mực, quy định, đạo đức doanh nghiệp Nhân viên có kỹ năng, chuyên môn phù hợp với nghiệp vụ giao Có phân chia trách nhiệm quyền hạn rõ ràng Chế độ khen thưởng tốt 5 Chế độ, quy chế tuyển dụng nhân cụ thể Nhu cầu nhà quản Lý Xác định mục tiêu doanh nghiệp Nhận dạng loại chi phí Xây dựng quy trình đánh giá hiệu hoạt động Kiểm sốt chi phí 10 Ra định PA kinh doanh Năng lực đáp ứng nhân viên 11 Trình độ nhân viên (1: người…….5: người) 12 Thâm niên công tác ( số tương đương với số năm) 13 Kiểm sốt q trình xử lý thơng tin 14 Kiểm tra, so sánh đối chiếu sổ sách thực tế 15 Báo cáo nguyên nhân Chất lượng thơng tin 16 Cập nhật thơng tin xác, truy cập thuận tiện 17 Đảm bảo yêu cầu chất lượng thông tin thích hợp 18 19 Tiếp nhận thơng tin đầy đủ xác thị cấp Thơng tin từ bên ngồi phải tiếp nhận đầy đủ, trung 5 thực Cơ sở vật chất 20 Phần mềm kế toán 21 Số lượng nhân viên kế toán 22 Trương trình đào tạo 23 Máy móc thiết bị Hiệu hình KTQT chi phí 24 Tính hiệu lực hiệu hoạt động 25 Sự xác ,độ tin cậy báo cáo quản trị chi phí 26 Ý thức, tuân thủ thực Trâ n trọ ng m ơn An h/ Chị N g i đ ợ c k h ả o s át ... DỤNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC .81 4.1.1 Mục tiêu vận dụng kế toán quản trị chi phí .81 4.2 VẬN DỤNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ... TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 59 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỈNH BÌNH PHƯỚC 59 3.2 KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP... NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ CA XÂY DỰNG MƠ HÌNH KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sx, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh bình phước , Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sx, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay