Hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách tại thành phố hồ chí minh

97 10 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN TRẦN PHÚ HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN TRẦN PHÚ HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2014 TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 01 tháng năm 2013 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Trần Phú Giới tính: Nam Ngà y, tháng, năm sinh: 05/09/1977 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: Kế Tốn MSHV: 1241850036 I- Tên đề tài: HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu hệ thống kiểm soát thu, chi ngân sách NN Thành phố Hồ Chí Minh từ mối quan hệ chặt chẽ quy trình quản lý NSNN Tài cơng Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát thu, chi ngân sách NN Thành phố Hồ Chí Minh Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện hệ thống kiểm sốt thu, chi ngân NSNN Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần nâng cao hiệu quản lý NSNN thời gian tới III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/7/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20/3/2014 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Phan Đình Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS TS Phan Đình Ngun KHOA QUẢN LÝ CHUN NGÀNH CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) PGS.TS Phan Đình Nguyên Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh ngày…….tháng ……… năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh HĐ Cơ quan công tác ĐH Công nghệ Tp HCM TS Phan M ỹ Hạnh Chủ tịch TS Phạm Văn Tài Phản biện CĐ Kinh tế đối ngoại TS Nguyễn Ngọc Huy Phản biện ĐH Kinh tế - Luật TS Nguyễn Minh Hà Ủy viên ĐH Mở Tp.HCM PGS.TS Lê Quốc Hội Ủy viên, Thư ký ĐH Kinh tế quốc dân Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sữa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn i LỜI CAM ĐOAN Đề tài nghiên cứu tác giả thực hiện, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tất phần kế thừa, tham khảo tham chiếu trích dẫn đầy đủ ghi nguồn cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Tôi xin cam đoan rằng: giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tn trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Nguyễn Trần Phú LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tác giả nhận nhiều giúp đỡ, động viên vô lớn lao từ nhiều bên Trước tên, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TS Phan Đình Nguyên, người hướng dẫn khoa học nhiệt tình hướng dẫn, bảo, động viên hỗ trợ tác giả suốt thời gian trình thực luận văn với đề tài nghiên cứu kế toán thu, chi ngân sách Bên cạnh đó, tác giả bày tỏ lòng tri ân với tất Quý Thầy Cơ Khoa Kế tốn _ Tài _ Ngân hàng thuộc Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có ủng hộ, giúp đỡ trình tác giả thực Luận văn Và không kể đến giúp đỡ chuyên môn thời gian, ý kiến đóng góp quý báu, chia sẻ kinh nghiệm ủng hộ mặt tnh thần Ban Chủ nhiệm Khoa Kế tốn _ Tài _ Ngân hàng Thầy Trưởng Khoa PGS.TS Phan Đình Ngun với hỗ trợ nhiệt tình bạn, anh chị đơn vị giúp đỡ tác giả trình khảo sát, thu thập số liệu Ngồi ra, gia đình mơi trường thật hiền hòa để tác giả có đủ sức khỏe, nghị lực, thời gian khơng gian tập trung cho q trình làm luận văn Một lần nữa, tác giả xin gửi lời chúc nhiều sức khỏe, thành công hạnh phúc đến Quý Thầy Cô, tất thành viên gia đình, quý đồng nghiệp tất bạn bè đồng hành với tác giả để tác giả hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn : Nguyễn Trần Phú TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu nhằm Hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh Mục têu nghiên cứu đề tài góp phần lý giải phương diện khoa học lý luận kế toán thu chi ngân sách nhà nước hình thức quản lý ngân sách nhà nước TP.HCM Phân tích thực trạng kế toán thu, chi ngân sách Thành Phố Hồ Chí Minh với nội dung khác có liên quan mật thiết đến đề tài cấu thu, chi ngân sách hành Trên sở đề xuất số giải pháp chung, giải pháp cụ thể kiến nghị việc hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách để phù hợp với thực tế tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng liệu thứ cấp sơ cấp thu thập trực tếp gián tếp từ báo cáo Sở Tài Chính TPHCM, từ báo cáo Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV, từ sách báo, tạp chí chuyên ngành, báo cáo thường niên, tài liệu khác công bố hệ thống khác nhau, hệ thống mạng Internet nghiên cứu có liên quan thơng qua việc phúc đáp câu hỏi vấn đề đề tài Các thông tn thu thập thông qua bảng câu hỏi khảo sát cá nhân, tổ chức thuộc đơn vị HCSN địa bàn TP HCM Kết nghiên cứu cho thấy trình hồn thiện cơng tác kiểm sốt thu, chi ngân sách sở kế tốn nội dung cần phải xác định để TP HCM định hướng cho việc chuyển đồi dần từ sang sở phù hợp với thông lệ chung quốc tế Xét điểm này, hầu hết người trả lời cho rằng, TP.HCM cần thiết chuyển sang kế toán sở dồn tích để đáp ứng tính minh bạch, theo chuẩn mực khu vực cơng quốc tế, tăng tính kiểm tra, kiểm sốt ngân sách Để hướng đến việc tếp cận dần theo chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế, sở để đề giải pháp hữu hiệu nhằm hồn thiện kiểm sốt thu chi NSNN TP.HCM thời gian tới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội địa phương cách vững ABSTRACT The study aims to perfect the system of control of revenues and expenditures of the state budget in Ho Chi Minh City The research objective of this project is to contribute to explain the scientfic aspects of the basic theoretcal accountng of revenues and expenditures of the state budget and other forms of state budget management in Vietnam Situaton Analysis on accounting of revenues and expenditures budget of Ho Chi Minh City along with other content closely related to topics such as the structure of revenues and expenditures for the current budget On the basis of several proposed solutions to common, specific solutons and recommendatons for improving the system of accounting of revenues and expenditures budgets to match actual socio-economic situaton of Ho Chi Minh City To carry out this study, the thesis uses secondary and primary data were collected directly as well as indirectly from the report of the Ho Chi Minh City Department of Finance, from the State Auditor report Area IV, from books, journals, annual reports, and other documents published in the various systems, Internet systems and the related research and through responses to those questons in the project matter The information gathered through the survey questonnaire for individuals and organizatons of the state units in the area Ho Chi Minh City The research results showed that in the process of finalizing regulatons on accountng revenues and expenditures of the state budget, the accountng basis is a need to identfy orientatons of Ho Chi Minh City for transforming gradually from the current accountng basis in accordance with internatonal common regulatons At this point, most of the respondents have said that HCM City needed to switch current accountng to accountng on an accrual basis to meet transparency standards in accordance with internatonal public sector, to increase inspection and control budget To be able aims to gradually approach international the accountng standards, and become the basis to carry out effectve measures in order to improve control of revenues and expenditures of the state budget in Ho Chi Minh City during the next period, contributng to boosting local socio-economic development in a sustainable manner MỤC LỤC Trang LỜI CA M ĐOA N… ………… ……… …… ………… ……… … ………… … … ….i LỜI CÁM ƠN… …… ………… ……… …… … ………… ……… …… ……….ii TÓM TẮ T…… …… ………… ……… …… ………… ………… ……… …… … iii ABSTR ACT… ……… ………… ……… …… …… ………… ……… …… …… iv MỤC LỤ C…… …… ………… ……… …… …… ………… ……… …… … v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT……… ………… ……… ………… ……….viii DANH M ỤC CÁ C B ẢNG…… ……… …… ………… ………… ……… …… …ix CHƯƠNG : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu đề tài………… ………………… …… ………….2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát… ……… ………… ……… …….2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể… …… ………… …………… 1.3 Phương pháp nghiên cứu………… ……… ………… … 1.3.1 Nghiên cứu nước……… ………… … 1.3.2 Nghiên cứu nước……… ……… …… ……… ………5 1.3.3 Các vấn đề cần tếp tục nghiên cứu 1.3.4 Mục tiêu nghiên cứu… ……………… ……… ……… …9 1.3.5 Đối tượng nghiên cứu………… ………… ……… ….9 1.3.6 Phạm vi nghiên cứu………… ………… 10 1.3.7 Phương pháp nghiên cứu…… …… 10 1.4 Dữ liệu sử dụng nghiên cứu… ………12 1.5 Ý nghĩa lý luận thực tễn đề tài… ……………………………….12 1.6 Kết cấu luận văn…… ……………… ………… ………… 13 CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ ỚC… …… ………… …… ………… ……… …… ………… ……… ….14 2.1 Cơ sở lý thuyết … ………………… ……………… ……14 2.1.1 Kiểm sốt thơng tin… ………… ……… 14 2.1.2 Kiểm soát nội bộ…… ………… …………… 15 2.1.3 Kiểm toán nhà nước………… …… … … 16 2.1.4 Cơ sở kế toán pháp lý xây dựng hệ thống kiểm soát thu chi NSNN…17 2.2 Chế độ báo cáo… …………….17 2.3 Thực trạng kiểm sốt thơng tin thu chi NSNN …19 2.3.1 Kiểm sốt thơng tin……… …… 19 2.3.2 Kiểm soát nội bộ…… ……… 19 2.3.3 Kiểm toán nhà nước với quy trình tra giám sát 21 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH………… ….24 3.1 Thực trạng hệ thống tài cơng quản lý NSNN…… …… 24 3.1.1 Thực trạng hệ thống tài cơng… …… 24 3.1.2 Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách Tp HCM… 24 3.1.2.1 Thực trạng tổng quát tình hình thu chi ngân sách… …….25 3.1.2.2 Thực trạng thu phân cấp thu ngân sách… …28 3.1.2.3 Thực trạng chi phân cấp chi ngân sách… ….31 3.1.2.4 Thực trạng ngân sách quy trình phân cấp ngân sách… …34 3.1.2.5 Một số tồn việc phân cấp quản lý thu chi ngân sách… 35 3.2 Khảo sát thực tế kiểm soát thu, chi NS Tp HCM… 38 3.2.1 Đối tượng phạm vi khảo sát……………… …….38 3.2.2 Nội dung khảo sát………… ……39 70 4.2.4 Giải pháp phân cấp quản lý ngân sách Căn vào nguyên tắc phân cấp điều kiện cụ thể Việt Nam, định hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý ngân sách cho quyền địa phương nước ta thời gian tới nên tập trung vào nội dung sau: Thứ nhất, thực phân tách rõ ràng cấp ngân sách, hướng đến xây dựng hệ thống phân cấp ngân sách đầy đủ hơn, quyền địa phương có tự chủ quyền định lớn ngân sách cấp độc lập với quyền trung ương Theo định hướng này, Quốc hội định ngân sách trung ương khoản bổ sung cho ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh HĐND tỉnh định Mọi vấn đề lập dự toán, phân bổ toán ngân sách cấp ngân sách cấp định Ngân sách cấp tổng hợp ngân sách cấp vào NSNN chung Cách làm tạo điều kiện trao trách nhiệm giải trình trọn vẹn cho cấp quyền ngân sách cấp mình, đồng thời khắc phục tính thứ bậc cao tính lồng ghép hệ thống NSNN, khuyến khích địa phương khai thác lợi chủ động nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu tềm địa phương Thứ hai, trao cho địa phương quyền tự chủ cao định quản lý nguồn thu Quyền tự chủ thu bao gồm quyền thay đổi thuế suất số sắc thuế, mức tự chủ cao địa phương tự định sắc thuế riêng Trong ngắn hạn, thí điểm áp dụng cho phép quyền địa phương tự định thuế suất số loại thuế Như vậy, địa phương có tềm loại thuế đó, quyền địa phương tăng thuế suất để tăng nguồn thu cho địa phương Điều khuyến khích địa phương ni dưỡng phát triển nguồn thu Thứ ba, mở rộng quyền tự chủ địa phương định chi tiêu Cho phép quyền địa phương tự chủ mức độ thích hợp việc định chi têu theo ưu tên địa phương, dựa nguyên tắc chi têu 71 thực cấp quyền trực tiếp cung ứng dịch vụ cơng có hiệu Thứ tư, đổi quy trình lập, phân bổ, chấp hành tốn ngân sách Quy trình ngân sách theo kiểu truyền thống không gắn kinh phí đầu vào với kết đầu ra, quan tâm ngắn hạn Cần đổi quy trình theo phương pháp đại, dựa vào kết đầu gắn với tầm nhìn trung hạn Thứ năm, trao quyền nhiều cho cấp quyền bên dưới, đặc biệt quyền sở, nơi trực tếp cung cấp cho người dân nhiều loại dịch vụ công thiết yếu Sự phân định rõ ràng luật pháp nguồn thu nhiệm vụ chi cấp tạo quyền chủ động lập kế hoạch ngân sách dài hạn khuyến khích cấp huyện, xã quan tâm phát triển nguồn thu riêng Thứ sáu, tăng cường tính minh bạch trách nhiệm giải trình tài cấp địa phương Cần có chế thích hợp để tăng cường minh bạch, công khai quản lý ngân sách cấp quyền, đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát quan có thẩm quyền nhằm bảo đảm tính hiệu quản lý ngân sách, cần đề cao vai trò quan dân cử KTNN Cần nhận thức phân cấp ngân sách q trình khó khăn, phức tạp, chịu tác động nhiều yếu tố Phân cấp ngân sách đem lại nhiều lợi ích quản lý ngân sách, song chứa đựng rủi ro tềm tàng Vì vậy, cách làm hợp lý mở rộng phân cấp cho địa phương sở thử nghiệm, thí điểm bước có lựa chọn; đồng thời tăng cường biện pháp bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán địa phương đôi với thực thi biện pháp giám sát xử phạt nghiêm khắc Về cấu kinh tế xã hội Giải pháp cải cách cấu thu NSNN cần tập trung vào vấn đề quan trọng đẩy mạnh cải cách cấu kinh tế; trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế TP.HCM mức cao Trong thời gian định, với sách thu chất lượng công tác 72 quản lý thu ổn định tương đối, kinh tế tăng trưởng cao, phát triển bền vững Đây yếu tố quan trọng để tăng thu cải cách cấu nguồn thu ngân sách Về hệ thống thuế Giải pháp tích cực cải cách hệ thống sách thuế Trong tn thủ triệt để nguyên tắc cải cách thuế mở rộng sở tính thuế (giảm tối đa khoản ưu đãi, miễn giảm), giảm thuế suất, đảm bảo tính đơn giản, khả thi tăng cường quản lý hành thuế Khẩn trương ban hành sách thu phù hợp để điều tết thêm khoản thu tềm thuế tài sản Ngoài ra, cải cách sắc thuế thuế xuất nhập khẩu, thuế TNDN, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng theo hướng bước giảm dần khoản ưu đãi, miễn giảm Các sách thu tác động trực tếp lên nguồn thu ngân sách, tác động gián tếp tới tăng trưởng kinh tế quay trở lại tác động đến số thu ngân sách Vì vậy, sách thu thay đổi, có tác động kép đến cấu thu sắc thuế, ngành nghề, địa bàn lĩnh vực thu Tóm tắt chương Trong chương luận văn tổng hợp để đưa đề xuất cần thiết, toàn diện phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Kiểm soát thu chi ngân sách nhà nước gắn liền với việc thực sách kinh tế, trị, xã hội nhà nước thời kỳ Điều chứng tỏ khoản thu - chi NSNN có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, trị, xã hội địa phương đất nước Vì vậy, việc khai thác, huy động nguồn thu vào NSNN sử dụng vốn NSNN, chi tiêu NSNN cách tết kiệm, có hiệu phận khơng thể tách rời vấn đề phát triển kinh tế- xã hội quốc gia Mục đích nghiên cứu đề tài góp phần lý giải phương diện khoa học lý luận thu chi ngân sách nhà nước hình thức quản lý 73 ngân sách TP.HCM Đồng thời, sở phân tích thực trạng hiệu quản lý ngân sách TP.HCM Luận văn nêu mục têu quan điểm vấn đề hệ thống kiểm soát quản lý thu - chi ngân sách Tp.HCM, sở đề giải pháp hữu hiệu nhằm hồn thiên cơng tác thu chi NSNN TP.HCM thời gian tới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội Thành phố ngày hiệu vững 74 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trên thực tế, đơn vị cơng có quy định khác nhau, đồng thời loại hình tổ chức thuộc khu vực cơng có điểm khơng đồng Điều dẫn đến việc kiểm tra thực khó khăn, khơng mang tính so sánh phạm vi vùng quốc gia Từ đó, dẫn đến trình tổng hợp số liệu kinh tế phát sinh chênh lệch có nội dung thực theo phạm vi lớn sách kiểm tra giám sát khơng thống Do trình quản lý ngân sách phân cấp khoản thu, chi cấp ngân sách thông qua nghiệp vụ kho bạc không giống nhau, thời gian phản ánh khác nhau, tạo khó khăn việc kiểm sốt thu chi NSNN thao tác chuyên môn nghề nghiệp khác, điều dẫn đến số khoản mục báo cáo phản ánh khơng xác số liệu ngân sách thời điểm phản ánh Q trình hạch toán thu, chi ngân sách nhiều quan phát sinh ghi nhận, điều dẫn đến tốt nguồn lực, trùng lắp hệ thống thông tn tạo sai sót gian lận ngân sách Tính chất kiểm sốt chưa thật chặt chẽ hệ thống quản lý thu, chi ngân sách, gồm thời gian nộp báo cáo chưa thống nhất, số lượng báo cáo cấp chưa thống nhất, chưa phản ánh đầy đủ nội dung kinh tế Chế độ kế toán thu, chi ngân sách chưa có thay đổi cho phù hợp với quy định chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế, mà việc hòa hợp với quy định quốc tế hướng tất yếu Việt Nam thời gian tới 75 Việc quản lý tài cơng TP.HCM thay đổi chưa có văn cố định hướng dẫn với luật có liên quan lĩnh vực cơng đầu tư công, tài sản công chưa ban hành, điều không ổn định dẫn đến công tác quản lý thu, chi ngân sách phần mềm theo dõi chế độ cơng tác phải thay đổi liên tục Tóm lại, hạn chế nêu khó khăn đối lĩnh vực khác việc quản lý thu chi ngân sách TP.HCM Để có nhìn tổng qt, thơng qua việc tổng hợp khó khăn nội dung trên, hạn chế kết hợp với kết khảo sát vấn đề quản lý kiểm sốt thu chi NSNN TP.HCM tồn điểm sau: Thứ quản lý kiểm sốt thu chi ngân sách: với kết 54,7% người cho quy định ngân sách quản lý ngân sách đáp ứng yêu cầu q trình ghi chép thơng tn, có đủ sở để xử lý tình phát sinh kế toán thu, chi ngân sách Tuy nhiên, thực tế chứng minh có khoảng gần 50% người trả lời cho việc kiểm sốt chưa thật chặt chẽ số hạn chế, thất thoát Thứ hai thay đổi hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách tại: dùng hệ thống thống chưa cao có 22% số người trả lời, cho thấy bất cập sử dụng hệ thống tài khoản thống Về áp dụng công nghệ thông tn đại sở phản ánh Để thay đổi cách hiệu áp dụng CNTT đại mang tính cần thiết, có 41,3% người cho yếu tố có quan hệ vơ chặt chẽ đến cơng tác kiểm sốt thu chi ngân sách 14,7% người đồng ý TP.HCM cần thay đổi hệ thống văn pháp lý liên quan đến ngân sách Thứ ba sở kiểm soát thu chi NSNN áp dụng: với kết khảo sát phần cho thấy TP.HCM gặp phải khó khăn cơng tác kế toán xuất phát từ sở kế toán áp dụng Điều dẫn đến hạn chế việc 76 cung cấp thông tn cho đối tượng khác có nhu cầu sử dụng Vấn đề chuyển đổi có 36,6% người trả lời đồng ý nội dung khó đòi hỏi kiến thức chun sâu kế tốn khu vực cơng Thứ tư tính minh bạch thơng tn: kết có 63,3% người cho thơng tn cần có minh bạch thơng tn gần cung cấp có kiểm sốt chặt chẽ quan khác nhau, nhiên minh bạch rõ ràng chưa đảm bảo mức độ định Từ đó, 34,6% người trả lời mức độ trung bình 2% trả lời mức độ thấp thấy TP.HCM nên minh bạch số liệu để có thay đổi hệ thống pháp lý thời gian tới Thứ năm việc hướng tới chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế: có nhiều người cho hệ thống kiểm soát thu, chi ngân sách cần tến đến thực theo chuẩn mực quốc tế theo họ việc tếp cận theo quốc tế giúpTP.HCM hội tụ dần theo quy định chung, giúp hội nhập sâu rộng kinh tế quốc gia Đồng thời, Việt Nam theo đó, vận dụng ban hành chuẩn mực Tài cơng quốc gia để phù hợp với tình hình cụ thể trị xã hội nước nhà Có thể thấy rằng, hạn chế cần phải giải triệt để điều thực quan có thẩm nhà nước Quốc Hội, Chính phủ hay Bộ Tài Riêng thẩm quyền Thành phố, để tăng cường kiểm soát thu, chi ngân sách Thành phố Ủy ban nhân dân Thành phố cần tập trung giải pháp sau: Tập trung thực cải cách tài cơng; áp dụng cơng nghệ thông tn quản lý, điều hành thu chi ngân sách; xem xét điều chỉnh lại số nội dung phân cấp thu chi ngân sách cấp ngân sách địa phương theo hướng tránh chồng chéo cấp ngân sách địa phương Với việc xác định nhóm khó khăn theo điểm yếu sở cho việc gom nhóm đưa đề xuất, nhóm giải pháp kiến nghị phần kế tếp để chúng thật mang tính khả thi, đáng tn 77 cậy hiệu cao kiểm soát thu, chi ngân sách nhà nước TP.HCM thời gian tới Nhìn chung, trước tên TP.HCM nên có hội tụ, thống lĩnh vực khác cơng tác kiểm sốt thu, chi ngân sách nhà nước, song song với hành động việc chuyển đổi sang yếu tố nhằm phục vụ cho việc áp dụng chuẩn mực quốc tế theo tình hình thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh 5.2 Kiến nghị Kiểm sốt thu chi ngân sách nhà nước gắn liền với việc thực sách kinh tế, trị, xã hội nhà nước thời kỳ Điều chứng tỏ khoản thu - chi NSNN có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, trị, xã hội địa phương đất nước Vì vậy, việc khai thác, huy động nguồn thu vào NSNN sử dụng vốn NSNN, chi tiêu NSNN cách tết kiệm, có hiệu phận tách rời vấn đề phát triển kinh tế- xã hội quốc gia Mục đích nghiên cứu đề tài góp phần lý giải phương diện khoa học lý luận kiểm soát thu chi ngân sách nhà nước hình thức quản lý ngân sách TP.HCM Đồng thời, sở phân tích thực trạng hiệu quản lý ngân sách TP.HCM Luận văn nêu mục têu quan điểm vấn đề hệ thống kiểm soát quản lý thu - chi ngân sách Tp.HCM, sở để đề giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu chi NSNN TP.HCM thời gian tới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội Thành phố Nội dung trình bày luận văn có giới hạn luận văn vào tìm hiểu chi tiết mối quan hệ kiểm soát thu, chi ngân sách NN cấu thu chi NSNN Thành phố Hồ Chí Minh.Tuy nhiên việc sâu vào nghiên cứu phân tích chuẩn mực kiểm tốn cụ thể phân tích chi tiết nghiệp vụ liên quan trình tác nghiệp thực tế đơn vị cần phải có thời gian chuẩn bị, tốn nhiều Bên cạnh kết 78 đáng ý nghiên cứu số giới hạn sau Về phạm vi đối tượng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu kiểm soát thu chi NSNN đơn vị hành nghiệp phạm vi địa bàn TP.HCM Còn cơng ty nhà nước đơn vị công trường học bệnh viện… chưa nghiên cứu nên phần giới hạn khả khái qt hóa vấn đề Mặt khác, cơng trình nghiên cứu khoa học có giới hạn mặt nội dung trình bày Luận văn vào tìm hiểu chi tiết mối quan hệ việc vận dụng chuẩn mực kiểm soát thu, chi NSNN TP.HCM Trong nghiên cứu đề tài kế tếp, tác giả tếp theo vào phân tích chuẩn mực kiểm tốn quốc tế cụ thể mở rộng phạm vi nghiên tồn quốc sâu vào phân tích hạch tốn chi tết nghiệp vụ để có kiến nghị liên quan trình tác nghiệp thực tế đơn vị cơng Việt Nam Ngồi ra, nghiên cứu tếp theo tếp tục vận dụng chuẩn mực quốc tế vào lĩnh vực cơng khác xã hội Dù có cố gắng khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp các độc giả, đặc biệt nhà nghiên cứu có quan tâm đến nghiên cứu Tác giả hy vọng nghiên cứu tếp theo tương lai mở rộng khắc phục hạn chế đề tài nhằm đạt đến kết có ý nghĩa thiết thực BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Giới thiệu chung bảng câu hỏi Cuộc khảo sát tến hành thực bắt đầu việc thiết kế bảng câu hỏi khảo sát gửi đến đối tượng công tác lĩnh vực cơng, có liên quan đến q trình ghi chép, phân tích, tổng hợp số liệu báo cáo cấp lãnh đạo đơn vị có cơng tác liên quan đến thu, chi từ NSNN Dựa vào vấn đề đặt phần trên, bảng câu hỏi khảo sát thiết kế bao gồm tổng cộng có 12 câu hỏi chia thành phần chính: (1) phần thơng tn chung (2) phần nội dung khảo sát chi tết Trong phần thứ hai, bảng câu hỏi chia thành mục, gồm: (1) vấn vấn đề liên quan đến kiểm soát thu, chi NSNN; (2) vấn đề liên quan đến ngân sách quản lý NSNN (3) vấn đề liên quan đến giải pháp kiến nghị hoàn thiện Với cách kết cấu bảng câu hỏi gồm số lượng dạng thức khác nhau, cụ thể gồm: • Phần thơng tin chung nhằm điều tra tên đơn vị công tác, vị trí, thời gian cơng tác bao gồm câu hỏi sau: Tên đơn vị anh chị cơng tác: Giới tính: Anh Chị cơng tác đơn vị thuộc loại hình nào? Đơn vị hành nghiệp Kho bạc nhà nước Cơ quan thuế Các tổ chức trị xã hội Sở tài Phòng tài 1 Nam 2 Nữ Đơn vị khác: Thời gian công tác anh chị đơn vị năm (làm tròn theo ½ năm)? Anh Chị làm vị trí đơn vị này? • A Phần nội dung khảo sát chi tiết Các vấn đề liên quan đến kiểm soát thu chi ngân sách nhà nước Hệ thống kiểm sốt thu, chi ngân sách TP.HCM chịu tác động nhân tố nào? Yếu tố xã hội Yếu tố trị Yếu tố văn hóa Yếu tố kinh tế Yếu tố pháp lý Yếu tố khác: ………………… ……… …… …… Đối tượng sau sử dụng báo cáo phận kế toán thu chi ngân sách cung cấp? Cơ quan quyền TP HCM Cơ quan truyền thơng Kiểm tốn nhà nước Cơng dân Các định chế tài Khác… ……… …… Trong thực công việc ghi chép kế toán thu chi ngân sách, theo anh chị, việc hạch toán kế toán thu ngân sách chi ngân sách nội dung khó thực hơn? 1 Thu NS  Chi NS Quá trình thu chi ngân sách anh chị đánh giá tính kiểm soát nào? 1 Kiểm soát cao .2 Kiểm sốt trung bình  Kiểm sốt thấp Điều cần làm đầu tên muốn thay đổi hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách tại? 1 Dùng hệ thống kiểm tra, giám sát thống cho tất đơn vị lĩnh vực khác 2 Thay đổi hệ thống văn pháp lý liên quan đến ngân sách nhà nước 3 Áp dụng công nghệ thông tn đại trình kiểm sốt cơng tác quản lý thu chi NSNN 4 Tăng cường kiểm soát chi khoản mục theo mục lục ngân sách 5 Khác: ……………………………………………………………………… B.Các vấn đề liên quan đến ngân sách quản lý ngân sách nhà nước Theo anh chị cần làm để tăng cường minh bạch số liệu ngân sách nhà nước? Áp dụng theo hướng dẫn chuẩn mực quốc tế Tăng cường kiểm tra, kiểm sốt ngân sách Áp dụng cơng nghệ thông tn đại Thiết lập phận kiểm soát nội đơn vị Chú trọng đến việc thực kiểm toán nhà nước Khác ………………………………………… 10 Mức độ minh bạch công khai số liệu NSNN nào? 1 Cao 2 Trung bình 3 Thấp C Các vấn đề liên quan đến giải pháp hồn thiện kiểm sốt thu chi ngân sách 11 Cơ sở kế toán chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế nên kế tốn ngân sách Việt Nam chung Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng áp dụng? Cơ sở kế tốn tền mặt Cơ sở kế tốn tền mặt có điều chỉnh Vừa theo sở dồn tích vừa theo sở tền mặt Cơ sở kế toán dồn tích Cơ sở kế tốn dồn tích có điều chỉnh 6.Khác … ……… …… ………… ……… 12 Chuẩn mực kiểm tốn quốc tế có đặc điểm mà kiểm sốt thu chi ngân sách Việt Nam nói chung Thành phố Hồ Chí Minh cần hướng đến? Tăng cường kiểm soát nội ngân sách nhà nước Nâng cao tính minh bạch, giải trình ngân sách Tác động tích cực đến việc quản trị tài cơng Dùng kế tốn dồn tích giúp phản ánh đầy đủ yếu tố Cung cấp đủ báo cáo theo yêu cầu người sử dụng Biết đầy đủ yếu tố mà đơn vị công sử dụng Nâng cao thống tính so sánh Khác … ……… …… ………… ……… …… ………… TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Anh Chan, J L (2005), “IPSAS andgovernment accountng reform in developing countries” University Illinois at Chicago, Business Administraton College Accounting Department Ekrem, K (2012),“ Financial analysis in public sector accounting: an example of EU, Greece and Turkey” , European Journal of Scientfic Research, ISSN 1450- 216X, vol 69, no.1, pp.81-89, © EuroJournals Publishing, Inc 2012 Goddard, A (2010), “ Contemporary public sector accountng research - An internatonal comparison of journal papers ”, Britsh Accounting Review , vol 42, no 2, pp 75-87 Lasse, O (2010),”Public sector accountng and the internatonal ofpresentng financial statements”, Halduskultuur - Administratve Culture, vol 11, no 2, pp 227-238 Lapsley, I (1988), 'Research in Public Sector Accountng: An Appraisal', Accountng, Auditing & Accountability Journal, vol 1, no 1, pp.21-33 Johan, C., Brecht, R & Caroline, R (2010), ‘Impact of IPSAS on reforming governmental fnancial information systems: a comparatve study’, Internatonal Review of Administratve Sciences, vol 76, no 3, pp 537-554 Robinson, O U & Edith, O O (2013), “ Inadequacies and redundancies in the principal fnancial authorites that guide public sector accounting and fnancial management in Nigeria”, Journal of Finance & Accountng, vol 4, no 1, pp 16-25 Tài liệu tiếng Việt: Bộ Tài (2007), “ Hội thảo định hướng lộ trình áp dụng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế vào Việt Nam” tháng năm 2007 Hà Nội Trần Thị Thanh Hương (2007), “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán địa phương”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TPHCM 10 Nguyễn Văn Hồng (2007), “Hồn thiện hệ thống kế tốn nhà nước”, Luận án tến sĩ, Trường Đại học Kinh tế TPHCM 11 Nguyễn Hữu Phúc (2009), “ Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước Kiểm toán ngân sách nhà nước Việt Nam thực hiện”, Luận án tến sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 12 Vũ Đức Chính (2010), “Xây dựng mơ hình tổng kế tốn nhà nước để thực chức tổng kế toán nhà nước kho bạc nhà nước”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2010 13 Lư Thị Thanh Nhàn (2011), “ Tổ chức cơng tác kế tốn hành nghiệp điều kiện có hoạt động sản xuất kinh doanh”, Đề tài nghiên cứu cấp trường, Giảng viên khoa Kế toán Kiểm toán _ Trường Đại học Kinh tế TPHCM 14 Đặng Thái Hùng (2009), “Chuẩn mực kế tốn cơng Việt Nam cần thiết định hướng ban hành”, Tạp chí kế tốn Số 79, Trang 16-18 15 Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh (2012), Báo cáo dự toán toán NS từ năm 2011-2014 Tài liệu ðiện tử - Website: [1] Trang web Ngân hàng Nhà nýớc Việt Nam: http://w ww.sbv.gov.v n [2]Trang web phủ: http://vanb an.chinh phu vn/portal/ page /port al/c hinhphu/he t hong v anba n? c l a ss _ i d = & _page=1& mo de=det a il&docu m e n t_i d=15 564 ... kiểm soát thu chi ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh Chương : Thực trạng hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh Chương : Giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách. .. tài: HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu hệ thống kiểm soát thu, chi ngân sách NN Thành phố Hồ Chí Minh từ mối quan hệ chặt... Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát thu, chi ngân sách NN Thành phố Hồ Chí Minh Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện hệ thống kiểm sốt thu, chi ngân NSNN Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách tại thành phố hồ chí minh , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay