Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại các công ty ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

118 17 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - NGUYỄN THANH MINH Đề tài: “PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÁC CƠNG TY NGÀNH THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM” LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 0301 TP HCM, tháng 04/2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - NGUYỄN THANH MINH Đề tài: “PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÁC CÔNG TY NGÀNH THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM” LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 0301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS HỒNG CƠNG GIA KHÁNH TP.HCM, tháng năm 2014 ii CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS HỒNG CƠNG GIA KHÁNH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 22 tháng 05 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Nguyễn Ngọc Huy Phản biện PGS.TS Nguyễn MinhPhản biện PGS.TS Lê Quốc Hội Ủy viên TS Phan Thị Mỹ Hạnh Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN iii TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM VIỆT NAM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THANH MINH Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 01-10-1984 Nơi sinh: Bình Dương Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1241850029 I- Tên đề tài: Phân tích hiệu sử dụng vốn cơng ty ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống hoá mặt lý luận vấn đề hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp - Đánh giá hiệu sử dụng vốn công ty ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM - Tìm giải pháp giúp nâng cao hiệu sử dụng vốn cho công ty ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2014 V- Cán hướng dẫn: TS.Hồng Cơng Gia Khánh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) TS HỒNG CƠNG GIA KHÁNH iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác, số liệu thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thanh Minh LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể q Thầy giảng dạy chương trình Cao học Kế Tốn K.2012- Đại học Cơng Nghệ TP.HCM, người giúp trang bị tri thức, tạo môi trường điều kiện thuận lợi suốt trình học tập làm sở cho thực tốt luận văn Với lòng kính trọng biết ơn, tơi xin chân thành cảm ơn TS Hồng Cơng Gia Khánh khuyến khích, tận tình hướng dẫn cho tơi thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều nguồn tư liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình người bạn động viên, hỗ trợ tơi nhiều suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến góp ý Thầy/Cơ anh chị học viên Tp.HCM, tháng 04 năm 2014 Học viên Nguyễn Thanh Minh ii TÓM TẮT Vốn yếu tố tiền đề để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp việc làm để quản lý sử dụng vốn hiệu vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, đặc biệt kinh tế cạnh tranh ngày xu hướng phát triển ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống việc phân tích hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp trở nên quan trọng cấp bách Với xu hướng cho phát triển ổn định, thị trường thực phẩm đồ uống Việt Nam ngày thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngồi tạo mơi trường cạnh tranh gay gắt cạnh tranh này, doanh nghiệp chiếm ưu thế, phát triển vững mạnh doanh nghiệp có đừơng lối sách sử dụng vốn hiệu Qua khảo sát 26 công ty thuộc ngành cơng nghiệp thực phẩm đồ uốngniêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM thời gian từ năm 2010-2012 với nhóm chuyên thuỷ sản xuất khẩu, đường, dầu ăn, sữa, bánh kẹo đồ uống cho thấy hầu hết doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận lợi nhuận có xu hướng tăng mạnh năm 2011 giảm nhẹ năm 2012 Hiện doanh nghiệp chuyên thuỷ sản sử dụng đòn cân nợ lớn lợi nhuận vốn doanh nghiệp thấp doanh nghiệp thực phẩm thuộc nhóm khác, trái lại doanh nghiệp nhóm bánh kẹo sữa có tỷ số nợ thấp, lợi nhuận vốn tăng Song thông qua số liệu tổng hợp ROE chung 26 công ty ngành thực phẩm đồ uống năm 2010 26.21%, năm 2011 21.5% năm 2012 20.37% nói cơng ty ngành thực phẩm đồ uống sử dụng vốn kinh doanh có hiệu cơng ty cần tìm cách khắc phục xu hướng giảm dần hiệu sử dụng vốn iii Các yếu tố tác động đến hiệu sử dụng vốn thông qua lợi nhuận vốn sở hữu công ty ngành công nghiệp thực phẩm đồ uốngniêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM xác định đề tài cấu trúc vốn, quy mô vốn, lực nội tại, cấu trúc tài sản cố định, đặc điểm riêng tài sản doanh nghiệp sức mua thị trường Trong đó, qua hồi quy liệu từ năm 2010-2012 26 công ty thực phẩm đồ uống niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM cho thấy hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp bị tác động nhân tố quy mô vốn, lực nội tại, cấu trúc tài sản đặc điểm riêng tài sản doanh nghiệp, riêng nhân tố cấu trúc vốn sức mua thị trường chưa có đủ số liệu để tìm chứng thống kê cho thấy có tác động hai nhân tố đến hiệu sử dụng vốn thông qua lợi nhuận vốn sở hữu công ty Các cơng ty thực phẩm đồ uống cần có giải pháp mở rộng quy mơ vốn, giảm chi phí giá thành, lý tài sản cố định không cần thiết đặc biệt cơng ty lớn có lượng tiền nhàn rỗi nhiều nên tiến hành xem xét đầu tư sinh lợi tiến hành toán nợ vay nhằm tiết kiệm chi phí hứơng đến mục tiêu nâng cao lợi nhuận đồng nghĩa nâng cao hiệu sử dụng vốn iv ABSTRACT Equity is an important factor in the business activities of the enterprise and how to manage and use capital efficiently is always a primary matter, which was concerned by businesses, especially in today's competitive economy and development trend of the industry of food and beverage, analysis efficiency for using business capital became more important and urgent With the trend is expected to develop stable food and beverages markets in Vietnam is being attracted foreign investment’s attention It created fierce competition in within all the company of food and beverages In this competition, the enterprises can be detected strong growth, which have the best policy in matter using their capital with high effective Investigating 26 companies of the food and beverages posted up a notice on the HCM City Stock Exchange in the period 2010-2012 with many groups as seafood , sugar, cooking oil , dairy , confectionery and beverages most of the enterprises were profited but their profits have tended to rise sharply in 2011 and fell slightly in 2012 The export seafood companies were using the greatest leverage and return on capital of these were lower than the food companies of other groups , whereas the confectionery business groups and milk companies had debt ratios low and return on capital increases Through aggregate ROE of 26 food and beverages companies in 2010 was 26.21 % , 2011 was 21.5 % and 20.37 % in 2012, we can say that the food and beverage companies used efficient their capitals but these companies should to find ways to overcome the declining trend of capital efficiency The efficiency of capital (profits on investors' capital) of the company of food and drinks posted up a notice on the HCM City Stock Exchange in this threads was defined affecting by many factors as financial capital structure , capital size , internal capacity , fixed asset structure , the characteristics of each company v and purchasing power of the market In particular , through data of regression from 2010-2012 of 26 food and beverages companies listed on the HCM City Stock Exchange showed the efficiency capital of the business were affected by factors as capital scale , internal capacity , asset structure and characteristics of each business However capital structure and the purchasing power of the market are factors which did not have enough data to find statistical evidence to shows that the impact of these two factors to effective using their capital through profits on investors' capital of these companies The companies of food and beverage should find solutions to their financial troubles to help to reduce prime cost, sell fixed assets which are unnecessary, especially in large companies have much spare money which is bigger than capital of other company in group, they should examine to invest these in other company to gain profit or liquidate long term obligation with towards saving costs, profitability It is also synonymous with improve efficiency using their capital vi Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn công ty ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM, cụ thể lợi nhuận vốn chủ sở hữu, cho thấy có yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận vốn chủ sở hữu quy mô vốn đầu tư, tỷ số toán nhanh, tỷ lệ tài sản cố định tỷ lệ giá vốn hàng bán Điều cho thấy sách hiệu sử dụng vốn công ty phụ thuộc nhiều vào quy mơ vốn (cần phải gia tăng vốn có lợi nhuận), lực nội doanh nghiệp, cấu trúc tài sản cố định đặc điểm riêng tài sản doanh nghiệp, lợi nhuận vốn chủ sở hữu quan hệ ngược chiều với cấu trúc tài sản cố định, lực nội đặc điểm riêng tài sản doanh nghiệp CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÁC CÔNG TY NGÀNH THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 5.1 Định hướng phát triển ngành thực phẩm đồ uống Trong thời điểm không chịu ảnh hưởng nhiều tình hình kinh tế, ngành thực phẩm đồ uống nước xem thị trường giàu tiềm cho nhà sản xuất Theo dự báo Bộ Công Thương sức tiêu thụ thực phẩm Việt Nam đến năm 2016 tăng 5.1% với tiêu thụ bình qn đầu người tăng 4.3%/năm Trong đó, ngành cơng nghiệp thực phẩm đóng hộp Việt Nam tăng 4.3% lượng 10.4% giá trị doanh số bán hàng Đồ uống khơng có cồn dự báo đạt 8.2% tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm giai 87 đoạn 2011-2016 Nguyên nhân tăng trưởng mạnh mẽ lý giải kinh tế phát triển ổn định, tỷ lệ tiêu dùng nước tăng xu hướng thị hố ngày mở rộng, vốn đầu tư nước tăng số lượng khách du lịch ngày nhiều Thêm vào nhóm ngành thực phẩm đồ uống thuộc nhóm ngành hàng thiết yếu nên khơng bị ảnh hưởng nhiều từ kinh tế Riêng với thực phẩm đông lạnh mà đặc biệt chế biến thuỷ sản xuất ngày 16 tháng năm 2013 vừa qua phủ ban hành định số 1445/QĐ-TTg xác định rõ định hướng đến năm 2020 giá trị xuất thuỷ sản phải đạt 11tỷ USD, tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng xuất đạt 50%, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 7-8%/năm giai đoạn từ 2011-2020 Đến năm 2030 định hướng đạt tổng sản lượng thuỷ sản khoảng triệu với sản lượng nuôi trồng thuỷ sản chiếm 70%, giá trị xuất thuỷ sản đạt 20tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 6-7%/năm giai đoạn 2020-2030, tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng xuất đạt 60% Bên cạnh tiêu mặt giá trị đặt việc đầu tư nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm để cạnh tranh tiêu chí cần thiết định hướng phát triển ngành thực phẩm đồ uống Theo nhận định Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa ngành chế biến thực phẩm, đồ uống có vai trò đặc biệt quan trọng đời sống xã hội gắn liền với sức khoẻ người tiêu dùng hệ hơm mai sau Vì doanh nghiệp phải đặc biệt coi trọng yêu cầu sản xuất sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, để thương hiệu Việt ngày người tiêu dùng tin tưởng Theo Bộ Công Thương từ năm 2000 đến sản lượng sữa bình quân tăng 18%/năm, sản lượng bia tăng 11.4%/năm, dầu thực vật tăng 9%/năm…Năm 2012 tiêu thụ sữa bình quân theo đầu người đạt 15lít/người (tăng lần so với năm 2000)… nhiên doanh nghiệp nước phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt thị trường rào cản kỹ thuật nước ngày khắt khe, doanh nghiệp cần phải đầu tư, không ngừng đổi công 88 nghệ, thiết bị, bao bì, nâng cao chất lượng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng để xây dựng phát triển thương hiệu bền vững Mặt khác nói việc phát triển dòng thực phẩm xem định hướng cần thiết cho việc phát triển ngành thực phầm đồ uống Với nhận định thực phẩm sản phẩm ưu tiên lựa chọn người tiêu dùng thời gian tới, nên việc tung gói khuyến doanh nghiệp đưa chiến dịch giới thiệu dòng thực phẩm sản phẩm Vissan, tập đồn thực phẩm Massan… Đây xem hành động tiên phong đầy đắn mà tốc độ thị hố Việt Nam ngày tăng nhanh chóng người dân ngày trọng đến sức khoẻ thị trường đầu cho dòng thực phẩm khơng ngừng gia tăng Việt Nam nói riêng giới nói chung Việc doanh nghiệp sản xuất đảm bảo yếu tố theo tiêu chuẩn quy định từ nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu khâu chế biến, đóng gói ssẽ ln lựa chọn tốt người tiêu dùng Ngồi để ngành cơng nghiệp thực phẩm phát triển nhanh, bền vững đạt mục tiêu đề ra, cần có định hướng phát triển ngành, mục tiêu cụ thể sách đồng từ trung ương đến địa phương, nỗ lực phấn đấu doanh nghiệp Vì thời gian tới cần tập trung số điểm sau: Đối với doanh nghiệp: tiếp tục đổi công nghệ, cải tiến máy móc thiết bị, phát huy sáng kiến cải tạo kỹ thuật, giảm sức lao động thủ công, tăng suất lao động, đặt chất lượng, an toàn thực phẩm lên hết, lợi nhuận giá Bồi dưỡng để nâng cao lực, chuyên môn, nghiệp vụ, lực quản lý cán bộ, quản lý sở vật chất quản lý tài Cần đẩy mạnh nhân rộng việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất như: Công nghệ sử dụng men khơ q trình lên men, cơng nghệ lên men bia ngắn ngày, công nghệ sản xuất bia nồng độ cao, công nghệ tiết kiệm lượng, làm lạnh nước đá động, công nghệ lọc vô trùng, công nghệ nấu nguyên liệu sản xuất rượu phun hơi, công nghệ chưng cất tịnh luyện chân không đa áp suất, công nghệ trùng nhiệt 89 độ cao sản xuất loại sữa,bia rượu nước giải khát có chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại, công nghệ chế biến nước sử dụng áp suất cao, nhiệt độ thấp, công nghệ chế biến đồ uống bổ dưỡng, đồ uống chức Đối với quan quản lý nhà nước: cần có sách hỗ trợ phát triển công nghệ cao tăng cường nguồn kinh phí cho nghiên cứu phát triển, sách ưu đãi giảm thuế miễn thuế nhập cơng nghệ cao hệ thống máy móc thiết bị đại Triển khai đồng quy hoạch phát triển ngành công nghệ thực phẩm Bộ Công Thương phê duyệt (ngành bia - rượu nước, sữa, dầu ăn thực vật) tập trung vào nhóm sản phẩm quan trọng mạnh bên cạnh đó, nhà nước cần có giải pháp kiểm sốt chặt chẽ chất lượng, an tồn thực phẩm sản phẩm thực phẩm, có chế khuyến khích sản xuất xuất sản phẩm có chất lượng cao làm tảng cho việc chuyển giao áp dụng công nghệ ngành Tổ chức rà soát bổ sung, sửa đổi hệ thống văn quy phạm pháp luật, cố tăng cường lực phận quản lý công nghệ doanh nghiệp việc tư vấn hoạch định áp dụng đổi cơng nghệ, hình thành phát triển thị trường khoa học cơng nghệ Rà sốt để sửa đổi, bãi bỏ quy định cản trở doanh nghiệp đầu tư đổi công nghệ, ban hành hướng dẫn cụ thể, minh bạch, dễ áp dụng thực nguyên tắc cửa xét duyệt ưu đãi cho hoạt động đổi công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế vay vốn trung dài hạn với lãi xuất ưu đãi để thực nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ đổi mới, đại hóa cơng nghệ 5.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cho công ty ngành thực phẩm đồ uốngniêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM Từ định hướng phát triển ngành thực phẩm đồ uống nêu thực trạng sử dụng vốn kết hồi quy mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn công ty ngành thực phẩm đồ uống niêm yết 90 sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM, tác giả khuyến nghị giải pháp sau nhằm giúp nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty trên: Tỷ lệ giá vốn doanh thu tỷ lệ nghịch với hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn giao dịch chứng khốn TP.HCM, đó, việc giảm tỷ lệ điều cần thiết để nâng cao hiệu sử dụng vốn, đặc biệt doanh nghiệp chuyên thủy sản xuất mía đường, chi phí giá vốn chịu ảnh hưởng nhiều từ vùng nguyên liệu, doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định lâu dài góp phần đáng kể việc giảm chi phí giá nguyên liệu đầu vào dẫn đến giảm tỷ lệ giá vốn, đồng thời đầu vào chất lượng đầu chất lượng góp phân nâng cao giá bán cho doanh nghiệp Các doanh nghiệp nên tiến hành xây dựng vùng nguyên liệu kết nối với nhóm nông dân với dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi, thú y đại lý thức ăn chăn nuôi để mua theo nhóm với giá thấp hơn, tổ chức mơ hình sản xuất gắn chế biến với vùng sản xuất nguyên liệu, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, xây dựng thực mơ hình hợp tác đầu tư, tạo sức hút động lực cho nghành thuỷ sản xuất khẩu, mía đường phát triển theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố bền vững Đây tiền đề cho việc hợp tác hố nơng nghiệp để tiến lên sản xuất lớn, vận động hợp tác sở tự nguyện dựa tiêu chí hiệu Hiện sàn có sáu cơng ty thuộc ngành mía đường niêm yết LSS, SBT, KTS, BHS, NHS SEC song có LSS có đầu tư xây dựng nguồn nguyên liệu cho dự án giống trồng, chế độ chăm sóc cho trồng vùng nguyên liệu… Riêng nghành bánh kẹo, nguyên liệu đầu vào đa phần bột mì, đường, sữa trứng nguyên liệu khác Trong chiếm tỷ trọng lớn giá thành nguyên liệu bột mì, hương liệu phụ gia gần nhập toàn bộ, đường (nhập phần), biến động giá bột mì, đường thị trường giới ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành bánh kẹo Theo báo cáo Hiệp Hội Ngũ Cốc Quốc Tế (IGC), biến đổi điều kiện thời tiết vùng sản xuất 91 Châu Âu làm sản lượng lúa mì giới có khả bị sụt giảm đẩy giá lúa mì lên mức cao kỷ lục niên vụ 2012/2013 năm tiếp theo, điển hình ngày 24/8/2012, giá lúa mì kỳ hạn 12 tháng tăng 38.7% tương đương 243cents lên mức 867 cents/giạ từ mức 625 cents/giạ tháng 1/2012 Do đó, doanh nghiệp ngành bánh kẹo cần có kế hoạch trữ hàng tồn kho phù hợp để không ảnh hưởng đến giá vốn đồng thời góp phần gia giảm chi phí Mặt khác, với kết hồi quy mẫu tỷ lệ tài sản cố định tổng nguồn vốn ngược với kỳ vọng cho thấy doanh nghiệp mẫu chưa sử dụng vốn tài sản cố định có hiệu Các doanh nghiệp cần rà sốt lại danh mục tài sản cố định, tiến hành lý tài sản cố định khấu hao hết tài sản cố định thời hạn khấu hao công nghệ lỗi thời gây ảnh hưởng đến suất Nhằm giảm chi phí kinh doanh từ việc giảm chi phí khấu hao giảm tỷ lệ tài sản cố định, doanh nghiệp cần so sánh xem xét việc lý tài sản cố định có giá trị lớn, có chi phí khấu hao nhiều sử dụng với chi phí thuê lại tài sản cần sử dụng đến để đưa định phù hợp, tương tự nên ý đến việc sử dụng tài sản thuê thay đầu tư tài sản cố định cần thiết không thường xuyên sử dụng đến Các doanh nghiệp lĩnh vực, ngành nghề sản phẩm phối hợp hỗ trợ vấn đề thuê tài sản cố định Theo kết nghiên cứu quy mơ vốn chủ sở hữu tác động tích cực đến tỷ lệ ROE doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống, để gia tăng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp mà đặc biệt doanh nghiệp có lợi nhuận lớn tiếp tục thực vừa chia thưởng cổ phiếu vừa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu hay trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư lớn công ty niêm yết, cơng ty hoạt động có lợi nhuận thấp xem xét chuyển vốn vay, nợ thành vốn chủ sở hữu xem xét hốn đổi cổ phần đơn vị khác Với giải pháp huy động vốn từ cổ đông doanh nghiệp không gánh thêm nợ, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn Hiện doanh nghiệp 92 chuyên thực phẩm đơng lạnh xuất sử dụng đòn bẩy tài với tỷ lệ cao khả tốn hàng tồn kho mức báo động việc tăng vốn chủ sở hữu nói điều vô cần thiết Tuy nhiên, việc phát hành thêm cổ phiếu với doanh nghiệp thực phẩm đông lạnh gặp nhiều khó khăn tình hình kinh doanh doanh nghiệp có phần sụt giảm, lợi nhuận năm sau giảm so với năm trước chi phí lãi vay ngược lại, phần lớn vốn trì hoạt động doanh nghiệp từ vốn vay từ ngân hàng, việc xem xét chuyển số vốn vay thành vốn cổ phần theo tỷ lệ phù hợp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhiều Ngồi doanh nghiệp xem xét phương án lý thiết bị công nghệ sử dụng để đầu tư máy móc cơng nghệ đại hơn, cho suất cao đồng thời tiết kiệm chi phí nhân cơng chi phí khác ưu điểm công nghệ đại mang lại phương thức hợp tác đầu tư: góp vốn tài sản Như vậy, vốn chủ sở hữu gia tăng tỷ lệ tài sản cố định tăng khơng đáng kể lại góp phần gia giảm chi phí kinh doanh gia tăng sản lượng Kết hồi quy lực nội doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uốngniêm yết sàn giao dịch chứng khốn TP.HCM thơng qua tỷ số toán nhanh ngược lại với kỳ vọng ban đầu, phần mẫu hồi quy có số cơng ty có giá trị tài sản lưu động lớn vượt trội nhiều lần so với công ty khác lại mẫu nợ ngắn hạn cơng ty lại nhỏ, ví dụ MSN, VNM , VCF,… điều dẫn đến số liệu từ công ty chi phối kết tồn mẫu, việc cơng ty trữ q nhiều tiền đồng thời làm tăng lực nội đồng thời cho thấy doanh nghiệp chưa sử dụng loại tài sản có tính khoản cao cách có hiệu doanh nghiệp sử dụng khoản tiền tương đương tiền nhàn rỗi vào hoạt động kinh doanh để tạo doanh thu cao ( ví dụ cho vay ngắn hạn) Chính điều dẫn đến kết thu ngược lại kỳ vọng, cơng ty có trữ 93 lượng tiền nhàn rỗi lớn nên xem xét kế hoạch đưa nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh tạo doanh thu ( cho vay ngắn hạn) góp phần giảm chi phí sử dụng vốn cho doanh nghiệp (thanh toán nợ vay)… Nâng cao hiệu sử dụng vốn điều kiện sống để doanh nghiệp phát triển vững mạnh Muốn nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp người quản lý phải: Khai thác, sử dụng nguồn lực cách triệt để, không để vốn nhàn rỗi; nâng cao lực người quản lý tài chính; sử dụng vốn hợp lý, tiết kiệm hiệu quả; quản lý vốn chặt chẽ mục đích, khơng để thất thốt; tính tốn sử dụng nguồn vốn để đưa vào sản xuất kinh doanh Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, tìm nguồn vốn sản xuất kinh doanh khó, nâng cao hiệu sử dụng vốn lại khó Làm để giảm chi phí, giảm giá thành, tăng số lượng hàng bán ra, chiếm lĩnh thị trường… câu hỏi ln ám ảnh nhà quản lý Cần có sách vĩ mơ từ phía nhà nước cấp ban ngành nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, kích thích tiêu dùng có kinh tế phát triển đồng nghĩa với việc doanh nghiệp gia tăng sản xuất Nhà nước ngân hàng thực cắt giảm lãi suất để vốn vay đến với doanh nghiệp thuận lợi Nâng cao lực người quản lý lãnh đạo Người quản lý có vai trò đưa định liên quan đến việc tồn vong doanh nghiệp họ phải người có hiểu biết có tầm nhìn chiến lược việc phát triển kinh doanh đơn vị ngành Doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uốngniêm yết sàn giao dịch chứng khốn TP.HCM cần có giải pháp như: Hồn thiện công tác kế hoạch sử dụng vốn sản xuất, xây dựng lộ trình sử dụng vốn cho giai đoạn sản xuất, thực tiết kiệm minh bạch 94 Xây dựng chế quản lý, sử dụng vốn sản xuất, kiểm tra, đẩy mạnh thu hồi công nợ cách thường xuyên Tuân thủ nghiêm túc quy tắc quản lý tài sản xuất Nâng cao lực nguồn nhân lực, đại hóa trang thiết bị quản lý, sử dụng vốn, nâng cao trình độ, lực nguồn nhân lực Hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật giảm chi phí sản xuất TĨM TẮT CHƯƠNG Mục đích chương đưa giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn giao dịch chứng khốn TP.HCM Đó cải thiện chi phí giá vốn, mở rộng quy mơ vốn đầu tư, thay đổi cấu trúc tài sản thông qua tỷ lệ tài sản cố định, cải thiện lực nội doanh nghiệp Những giải pháp đưa sở hồi quy số liệu thực tế 26 công ty thực phẩm đồ uống niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM Tuy giải pháp đưa phạm vi hẹp góp phần khắc phục rủi ro, giúp cải thiện hiệu sử dụng vốn thông qua hiệu kinh doanh mà q trình kinh doanh xảy công ty 95 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường có tính chất cạnh tranh ngày gay gắt nay; Sự tồn phát triển doanh nghiệp đảm bảo tác động yếu tố như: cơng nghệ, nguồn vốn, nhân lực Trong đó, vốn coi yếu tố quan trọng suốt trình hoạt động sản xuất kinh doanh; Vấn đề doanh nghiệp phải ln ln có biện pháp quản lý sử dụng vốn cách hiệu nhất; Qua nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng vốn công ty ngành thực phẩm đồ uốngniêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM; Tác giả rút số kết luận sau: Dưới góc độ quản trị rủi ro phân tích tỷ số tài quan trọng để nhận diện nguy kinh doanh để có giải pháp khắc phục, phòng ngừa rủi ro nâng cao hiệu kinh doanh Các vấn đề rủi ro thể qua số tài chính: Hàng bán chậm, tồn kho lớn, vòng quay hàng tồn kho giảm mạnh cơng ty cần có sách khuyến mãi, giảm giá, loại bỏ hàng hóa khơng đáp ứng nhu cầu thị trường, phát triển sản phẩm mới, thị trường Tài sản thiết bị nhiều sử dụng chưa đạt hiệu quả, hiệu suất sử dụng tài sản cố định Tổng tài sản có xu hướng giảm, từ điều nhà quản trị định lý máy móc thiết bị khơng cần thiết, sử dụng, sử dụng th ngồi thay cho mua tài sản không sử dụng thường xuyên Nợ vay lớn, tỷ số nợ gia tăng cao vượt 100% công ty chuyên mía đường thuỷ sản ; công ty nên tăng tỷ lệ lợi nhuận giữ 96 lại, bán tài sản có giá trị cao, tài sản th ngồi (văn phòng, xe ) Chi phí đầu vào tăng làm lợi nhuận sụt giảm, tăng tỷ lệ giá vốn hàng bán doanh thu, ROS giảm, công ty nên rà soát lại tiến hành đàm phán với nhà cung cấp tìm nguồn cung cấp có giá tốt hơn, lập phương án xây dựng vùng nguyên liệu cho riêng mình, xem xét tỷ lệ tiêu hao nguyên li ệu sản xuất, tỷ lệ sản phẩm hỏng, xem xét lại giá bán hợp lý chưa? Tăng cường chăm sóc khách hàng dịch vụ hậu để tăng giá bán Tốc độ tăng chi phí sản xuất kinh doanh lớn tốc độ gia tăng doanh thu phần phải cạnh tranh gay gắt làm chi phí quảng cáo có xu hướng gia tăng, tốc độ tăng lãi vay tăng tương ứng tốc độ tăng doanh thu làm lợi nhuận giảm dẫn đến ROE có xu hướng giảm , từ vấn đề công ty nên xem xét cắt giảm khoản chi phí tiếp thị khơng cần thiết, nghiên cứu sản phẩm khơng có hiệu triển vọng, xem xét lại nhân lực, cắt giảm phận thừa, tăng suất lao động, cắt giảm chi phí quản lý chưa cần thiết ( cơng tác nước ngồi, tham quan, tiếp khách ) Đề tài khái quát thực trạng hiệu sử dụng vốn công ty ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM giai đoạn 2010-2012 Đồng thời kết hồi quy theo mơ hình FEM nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn cho thấy có bốn nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn công ty nghiên cứu quy mô vốn(+), khả nội tại(-), cấu trúc tài sản doanh nghiệp(-) đặc điểm riêng tài sản doanh nghiệp (-) Cả bốn nhân tố đóng vai trò quan trọng vấn đề hiệu sử dụng vốn công ty sở cho việc hoạch định sách góp phần nâng cao hiệu kinh doanh công ty đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngoài ra, đề tài đề xuất mốt số kiến nghị để nhà quản trị xem xét sử dụng quản lý vốn 97 Bên cạnh đó, hạn chế đề tài là: Đề tài phân tích số liệu năm 2010-2012 nên độ dài thời gian chưa đủ lớn đề đánh giá xu phát triển doanh nghiệp dựa tiêu phân tích, kết nghiên cứu xác chừng mực định mẫu nghiên cứu hạn chế 26 công ty Việc thu thập xử lý số liệu đề tài tính tốn số liệu dựa báo cáo tài công ty nghĩa giá trị tài sản hay nghĩa vụ nợ, … tất dựa giá trị sổ sách mà không xét đến giá trị thị trường chúng Hiện nhiều công ty lớn hoạt động đa ngành Tâp Đồn Massan, Tâp Kinh Đơ ngồi viêc sản xuất thực phẩmsản phẩm khác đầu tư bất động sản, đầu tư vào lĩnh vực tàiphân tích báo cáo tài phù hợp với cơng ty nhỏ, khơng hoạt động đa ngành Vì vậy, phân tích nhà quản trị nên quan tâm đến báo cáo phận công ty Song nay, Việt Nam cơng ty cơng bố báo cáo phận thơng tin đại chúng Từ kết hạn chế nêu luận văn sở để mở hướng nghiên cứu sâu hơn, rộng toàn diện hơn, khắc phục hạn chế để hoàn thiện vấn đề nghiên cứu tương lai 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Eugene F.Brigham, Joel F.Houston., 2009 Quản trị tài (Nguyễn Thị Cành dịch) Đại học Quốc Gia TP.HCM, khoa Kinh tế -Luật, Việt Nam, 983 trang Josette Peyrard., 2005 Phân tích tài doanh nghiệp (Đỗ Văn Thuận dịch) Nhà xuất Tổng Hợp TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam, 263 trang Nguyễn Minh Kiều, 2010 Tài doanh nghiệp Tái lần 2, Nhà xuất Thống Kê, TP Hồ Chí Minh, 423 trang Lê Thị Mận, 2010 Lý thuyết tài chính- tiền tệ Tái lần 2, Nhà xuất Lao Động – Xã Hội, Hà Nội, 457trang Ngơ Kim Phượng, 2013 Phân tích tài doanh nghiệp Tái lần 2, Nhà xuất Lao Động, Hà Nội, 385 trang Trần Lê Phương, 2011 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Xây Lắp Bưu Điện Hà Nội Luận văn thạc sĩ Kinh Doanh v Quản L ý, Học Viện Cơng Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng, Hà Nội, Việt Nam Báo cáo nghiên cứu: Thị trường thực phẩm đồ uống Hàn Quốc, 2012, Cục Xúc Tiến Thương Mại Sheridan Titman and Roberto Wessels, 1988 The Determinants of Capital Structure Choice The Journal of Finance, Vol 43, No 1, pp 1-19 99 Robert J.Angell and Betty L.Brewer.,2003 Improving the Coverage of the DuPont Approach of Financial Analysis in Finance Courses Through the Use of the Net Leverage Multiplier.Journal of Economics and Finance Education, Volume 2, Number2 Kesseven Padachi., 2006 Trends in Working Capital Management and its Impact on Firms’ Performance: An Analysis of Mauritian Small Manufacturing Firms International Review of Business Research 2(2): 45-58 Vedavinayagam Ganesan., 2007 An Analysis of working capital management efficiency in telecommunication equipment Industry Rivier Academic Journal 3(2) Criciumaru and Marian Siminica., 2008 A study on the Return on Equity for the Romanian Industrial companies Faculty of Economics and Business Administration Craiova, Romania Neil Nagy., 2009 Determinants of Profitability: What factors play a role when assessing a firm’s return on assets? The University of Akron Brendon Tierney., 2009 The efficient use of capital in Farm Businesses Nuffield Australia Project No 0904, Page15 Jonh C Frain., 2008 Stata Commands for Unobserved Effects Panel Data Báo cáo tài cơng ty (www.cophieu68.vn/); (https://www.hsc.com.vn) Việt Hoàng, So sánh doanh nghiệp bánh kẹo hàng đầu Việt Nam, CafeF, 1/7/2012 < URL:http://gafin.vn/20120701021441520p0c36/so-sanh-cac-doanh-nghiep-banh-keohang-dau-viet-nam.htm> Minh Hằng, Kinh Đô tăng tốc cho chiến lược tăng trưởng doanh thu lợi nhuận, Vietstock, 17/04/2013 < URL:http://vietstock.vn/2013/04/kinh-do-tang-toc-cho-chien-luoc-tang-truong-cadoanh-thu-va-loi-nhuan-737-292513.htm> 100 Phạm Hằng, Giải pháp phát triển ngành thủy sản đến năm 2020, ĐCSVN, 07/10/2011 < URL:http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?idcha=10054&cap=3&id=18031 htm> Anh Lâm, Nhất Anh Ngành công nghiệp thực phẩm phát triển nhanh ổn định, ThanhtraVietnam, 27/06/2013 < URL:http://thanhtravietnam.vn/vi- VN/News/thongtintonghop/kinhte/2013/06/30572.aspx> 101 ... dụng vốn công ty ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM Chương 5: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn giao dịch chứng khoán. .. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÁC CƠNG TY NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM 29 3.1 Tổng quan ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống. .. đề hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp - Đánh giá hiệu sử dụng vốn công ty ngành thực phẩm đồ uống niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM - Tìm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cho công ty ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại các công ty ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh , Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại các công ty ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay